Download

logika, dôvodenie, dôkazy výrok a jeho pravdivostná hodnota