Qt Temelleri
Eren BAŞTÜRK
[email protected]
www.erenbasturk.com
Giriş
Qt'de Nesne Modülünün Ortak Özellikleri
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Signal & Slot Çeşitleri
Bölüm İçeriği
Öğrenecekleriniz ...
... Qt nesne modeli
... Qt parent-child ilişkisi
... Parçacık(widget) nedir?
... Sinyal/yuva(signal/slot) nedir?
... Sinyal & yuva yapısı ile nesnelerin haberleşmesi
... Sinyal/yuva çeşitleri ve kullanımı
... Özel sinyal & yuva oluşturma
... Qt'de olay işleme yapısı
Qt'de Nesne Modülünün Genel Özellikleri Giriş
Qt'de Nesne Modülünün Ortak Özellikleri
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Sigal & Slot Türleri
Qt'nin C++ Nesne Modeli
Qt'de Nesne Modülünün Genel Özellikleri
QObject , Qt'de nesne modelinin kalbidir
C++'a yeni özellikler eklendi ...
... Sinyal/Yuva
... Sınıf Özellikleri
... Olay Yönetimi
... Bellek Yönetimi
Bazı standart c++ özellikleri
Qt meta-nesne sistemi
QObject'i görsel olarak temsil eden simge yoktur
Nesne Ağacı(Bellek Yönetimi)
Qt'de Nesne Modülünün Genel Özellikleri
Qobject nesneleri liste şeklinde tutulur
Parent-Child
Qbject nesnesinin çocukları
bulunabilir
Yapım/Yıkım
Nesneler herhangi bir sıradan oluşturulabilir.
Ebveynden türeyen nesne silinirse, ebveyn nesne
kendisini ve tüm çocuklarına teker teker silme işlemi
uygular.
Stack ve Heap Bellek
Qt'de Nesne Modülünün Genel Özellikleri
Nesne Oluşturma
Qt'de Nesne Modülünün Genel Özellikleri
Heap bellek - QObject ile parent
QLabel *label = new QLabel("Yazı", parent);
QLayout::addWidget() and Qwidget::setLayout()
Stack bellek – QObject
QFile
QApplication (main())
Top level QWidgets: QmainWindow
Stack bellek – Değer tipleri
QString isim;
QStringList liste;
QColor renk;
Qt Parçacık Modeli - QWidget
Qt'de Nesne Modülünün Genel Özellikleri
Qobject'ten üretilir
Görsel ögeler eklenebilir
Kullanıcı arayüzünün
temelidir
Olayları algılar
mouse olayları, klavye olayları
Nesne Ağacı ve QWidget
Qt'de Nesne Modülünün Genel Özellikleri
new QWidget(QWidget * parent = 0)
Widget parent=”window”
QWidget Children
Ebeveynin kordinat sistemine yerleştirilir
Ebeveynin sınırları içinde bulunur
QWidget parent
Durum degişiklerini yayar
-Gizle/göster
-Aktif/pasif
Parçacıkları İçeren Parçacık
Qt'de Nesne Modülünün Genel Özellikleri
Uygulamada Kullanılacak Parçacıklar
QPushButton(2 Adet)
QTextEdit
Uygulamayı Hazırlama Süreci
Kütüphane, main , qapplication fonksiyonu
Parçacıkları tanımla
Yerleşim düzenini ayarla
Arayüzü görülebilir yap
Konteyner Parçacık Örneği
Qt'de Nesne Modülünün Genel Özellikleri
Uygulamada Kullanılacak Parçacıklar
QLabel
QLineEdit
QpushButton(2 Adet)
Uygulama Hazırlama Süreci
Kütüphane , main ve qapllication
Parçacıkları tanımla
Yerleşim yönetimini ayarla
Arayüzü görülür yap
Konteyner Parçacık Örneği
Qt'de Nesne Modülünün Genel Özellikleri
Uygulamada Kullanılan Parçacıklar
QGroupBox
QListwidget
Uygulama Hazırlama Süreci
Kütüphane , main , qapplication
Parçacıkları tanımla
QGroupBox'a verileri ekle
Yerleşim düzenini ayarla
Arayüzü görülür yap
Konteyner Parçacık Örneği
Qt'de Nesne Modülünün Genel Özellikleri
Uygulamada Kullanılan Parçacıklar
Qlabel
QLineEdit
QpushButton(3 Adet)
QGroupBox
QTextEdit
Uygulama Hazırlama Süreci
Kütüphane , main, qapplication
Arayüz Parçacıklarını Tanımla
Yerleşim Yöneti
Sorular ve Cevaplar
Nesne ağacı nedir?
Pointer'ları nerede kullanmalıyım?
Stack ve Heap bellek nedir?
Yerleşim yöneticilerini kullanmalı mıyım?
İçiçe yerleşim nedir?
Sizin sorularınız?
Sorular ve Cevaplar
Nesne ağacı nedir?
Pointer'ları nerede kullanmalıyım?
Stack ve Heap bellek nedir?
Yerleşim yöneticilerini kullanmalı mıyım?
İçiçe yerleşim nedir?
Sizin sorularınız?
Sorular ve Cevaplar
Nesne ağacı nedir?
Pointer'ları nerede kullanmalıyım?
Stack ve Heap bellek nedir?
Yerleşim yöneticilerini kullanmalı mıyım?
İçiçe yerleşim nedir?
Sizin sorularınız?
Sorular ve Cevaplar
Nesne ağacı nedir?
Pointerları nerede kullanmalıyım?
Stack ve Heap bellek nedir?
Yerleşim yöneticilerini kullanmalı mıyım?
İçiçe yerleşim nedir?
Sizin sorularınız?
Sorular ve Cevaplar
Nesne ağacı nedir?
Pointerları nerede kullanmalıyım?
Stack ve Heap bellek nedir?
Yerleşim yöneticilerini kullanmalımıyım?
İçiçe yerleşim nedir?
Sizin sorularınız?
Sorular ve Cevaplar
Nesne ağacı nedir?
Pointerları nerede kullanmalıyım?
Stack ve Heap bellek nedir?
Yerleşim yöneticilerini kullanmalımıyım?
İçiçe yerleşim nedir?
Sizin sorularınız?
Signal & Slot Giriş
Qt'de Nesne Modülünün Ortak Özellikleri
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Sigal & Slot Türleri
Geri Çağırım (Callback)
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Signal/Slot yapısı nesnelerin haberleşmesini sağlar.
Qt'de önanlatımlı olarak çerşitli sinyaller bulunmaktadır
Signal/Slot mekanizmasının kullanımı kolay ve özellikleri
gelişmiştir
Qt'de kendi sinyal/slot mekanizmanızı oluşturabilirsiniz
Signal & Slot
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Nesnelerin haberleşmesi
Signal – Diğer nesneler için yayılır
Slot – Sinyale yanıt
Signal & slot yapısına alışılması ile
Kullanım kolay hale gelecek
Diğer geri çağırımlardan daha güvenli
Sanal yöntemlere göre esnek
Signal & Slot Bağlantısı
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Signal & Slot Bağlantısı
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Sinyal gönderildi
Signal & Slot Bağlantısı
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Slot'a uygulandı
Signal & Slot Bağlantısı
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Sinyal/yuva bağlantısı
Signal & Slot Bağlantısı
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Signal & Slot Bağlantısı
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Uygulamada Kullanılan Parçacıklar
QSlider
QSpinBox
Uygulamanın Hazırlanışı
Kütüphane, main, qapplication
Parçacıkları tanımla
Olay döngüsünü oluştur
Yerleşimi düzenle
Arayüzü görülür yap
Signal & Slot Bağlantısı
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Uygulamada Kullanılan Parçacıklar
QProgressBar
QSpinBox
Uygulamanın Hazırlanışı
Kütüphane, main, qapplication
Parçacıkları tanımla
Olay döngüsünü oluştur
Yerleşimi düzenle
Arayüzü görülür yap
Signal & Slot Bağlantısı
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Uygulamada Kullanılan Parçacıklar
QSlider
QLCDNumber
Uygulamanın Hazırlanışı
Kütüphane, main, qapplication
Parçacıkları tanımla
Olay döngüsünü oluştur
Yerleşimi düzenle
Arayüzü görülür yap
Signal & Slot Bağlantısı
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Uygulamada Kullanılan Parçacıklar
QPushButton
Uygulamanın Hazırlanışı
Kütüphane, main, qapplication
Parçacıkları tanımla
Olay döngüsünü oluştur
Yerleşimi düzenle
Arayüzü görülür yap
Signal & Slot Bağlantısı
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Uygulamada Kullanılan Parçacıklar
QPushButton
Uygulamanın Hazırlanışı
Kütüphane, main, qapplication
Parçacıkları tanımla
Olay döngüsünü oluştur
Yerleşimi düzenle
Arayüzü görülür yap
Sinyal & Slot Türleri
Qt'de Nesne Modülünün Ortak Özellikleri
Signal & Slot Yapısı Kullanılarak Nesnelerin Haberleşmesi
Signal & Slot Türleri
Bağlantı Oluşturma
Signal & Slot Türleri
Sinyal & Slot Bağlantı Kuralları
Argümanları yok sayıp , bağlantı oluşturamayız
Bağlantı Oluşturma
Signal & Slot Türleri
Sinyal & Slot Bağlantı Kuralları
Argümanları yok sayıp , bağlantı oluşturamayız
Bağlantı Oluşturma
Signal & Slot Türleri
Sinyal & Slot Bağlantı Kuralları
Argümanları yok sayıp , bağlantı oluşturamayız
Bağlantı Oluşturma
Signal & Slot Türleri
Sinyal & Slot Bağlantı Kuralları
Argümanları yok sayıp , bağlantı oluşturamayız
Bağlantı Oluşturma
Signal & Slot Türleri
Sinyal & Slot Bağlantı Kuralları
Argümanları yok sayıp , bağlantı oluşturamayız
Bağlantı Oluşturma
Signal & Slot Türleri
Sinyal & Slot Bağlantı Kuralları
Argümanları yok sayıp , bağlantı oluşturamayız
Bağlantı Oluşturma
Signal & Slot Türleri
Sinyal & Slot Bağlantı Kuralları
Argümanları yok sayıp , bağlantı oluşturamayız
Bağlantı Oluşturma
Signal & Slot Türleri
Sinyal & Slot Bağlantı Kuralları
Argümanları yok sayıp , bağlantı oluşturamayız
Bağlantı Oluşturma
Signal & Slot Türleri
Sinyal & Slot Bağlantı Kuralları
Argümanları yok sayıp , bağlantı oluşturamayız
Bağlantı Oluşturma
Signal & Slot Türleri
Sinyal & Slot Bağlantı Kuralları
Argümanları yok sayıp , bağlantı oluşturamayız
Son
Teşekkürler
Download

06. Qt Temelleri - 2 (Ders Dokümanları)