Download

Yapay Sinir Ağı Modeli Kullanılarak İleri Biyolojik Atıksu