ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na odborný seminár
Mikroturbíny Capstone
Spoločnosť
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
usporadúva odborný seminár v oblasti:
MIKROTURBÍNY
CAPSTONE
„Vyrob si elektrickú energiu a teplo
doma,
a tak si zníž svoje náklady“
03. december 2013 Trnava, 8:30 hod.
ESM-YZAMER s.r.o. Trnava
posielajte na e-mail [email protected]
Uzávierka prihlášok: 30.11.2013
Meno a priezvisko:.........................................................................
Názov a adresa firmy: ...................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Kontakt/e-mail.: .............................................................................
Podpis a pečiatka:
Nepotvrdenie účasti
Ľutujem, nemôžem sa zúčastniť, no prosím
propagačných materiálov.
Podpis:
Účelom organizovaného odborného seminára je
oboznámiť Vás s novinkami v oblasti energetiky na
našom trhu.
Svoju pozornosť sústredíme hlavne na nový
produkt na slovenskom trhu, a to plynové
mikroturbíny. Toto kompaktné zariadenie s možnosťou
využitia kogenerácie, je určené na výrobu elektrickej
energie a tepla, najmä do priemyselných objektov.
Tieto jednotky je možné, s vysokou účinnosťou, použiť
pre trigeneráciu – pre výrobu elektriny, tepla a chladu.
Mikroturbína Capstone má veľmi nízke emisie,
jednu pohyblivú časť, patentované vzduchové ložisko,
celkom bez chladiva, oleja či iného maziva, vysokú
spoľahlivosť, kompaktné rozmery, viac palivový
systém a vysoko sofistikovaný systém pre vzdialenú
správu a diagnostiku.
o zaslanie
........................................................
Vstup BEZPLATNÝ !
ODBORNÝ PROGRAM
8:30 – 9:00
Prezentácia účastníkov
9:00 – 10:30
Princíp fungovania mikroturbín Capstone
Výkon a používané palivá
10:30 – 11:00 Prestávka s občerstvením
11:00 – 13:00 Využitie mikroturbín v praxi
Projekcia a navrhovanie mikroturbín
Ukážky realizovaných akcií
13:00
Diskusia s občerstvením
14:00
Ukončenie odborného semináru
ORGANIZAČNÝ GARANT:
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
Emil Izakovič
Skladová 2, 917 01 Trnava
Tel: 033 / 5545 913
Fax: 033 / 5501 576
e-mail: [email protected]
http:
www.yzamer.sk
Download

MIKROTURBÍNY CAPSTONE