Výročia v roku 2014
V tomto roku si pripomíname nasledovné okrúhle výročia, týkajúce sa členov rodu Faško:
450 rokov – rok 1564
komisia, ktorá v predchádzajúcom roku urobila prehliadku lesov na Horehroní,
predložila svoje návrhy na riešenie spolu s opisom lesov kráľovskej komore,
cisár Ferdinand I. vydal inštrukcie na usmernenie služby prvých dvoch lesníkov, ktorí
nedávno nastúpili do Banskej Bystrice,
350 rokov – rok 1664
16. mája sa v Brezne narodila Dorota, dcéra Jána Faška zo Zemanskej vetvy, neskôr
vydatá za Pavla Kelványho
340 rokov – rok 1674
Katolícki pátri piaristi si po príchode do farnosti Brezno v roku 1673 začali viesť
denník, kde uvádzali, aj osoby (konvertitov), ktorých sa im podarilo priviesť späť na
katolícke náboženstvo. Takýto zoznam v roku 1674 vytvorili aj pre Beňuš, ktorý bol
vtedy pobočkou (filiálkou) breznianskej farnosti. V tomto zozname sa nachádza 85
mien a medzi nimi aj - Catharina Fassko, Michael Fassko, Helena Fassko a Thomas
Fassko. To znamená, že Faškovci žili v Beňuši už v roku 1674, teda pred 340 rokmi!
Doterajší najstarší údaj som mal z roku 1710. Či už vtedy existovalo aj Filipovo, to
nevieme, v zozname sa spomína len Beňuš.
300 rokov – rok 1714
21. januára mali svadbu Ján Faško a Anna Pôbiš, z Beňušskej vetvy 1, predkovia línie
Hurtiak z Filipova,
ten istý deň mali svadbu aj jeho menovec – tiež Ján Faško a Dorota Habovčík
z Beňušskej vetvy 2
250 rokov – rok 1764
asi v tomto roku sa narodila Zuzana Mikovínyová, neskoršia manželka Daniela Faška
z Beňušskej vetvy1, predok línie Jančiar,
asi v tomto roku sa narodila Mária Pôbišová, neskoršia manželka Mateja Faška
z Beňušskej vetvy 1,
200 rokov – rok 1814
asi v tomto roku sa narodil Ján Faško, najstarší známy predok Valaskobelianskej vetvy
2,
vo februári sa komorským lesmajstrom v B. Bystrici stáva Jozef Dekret Matejovie,
v tejto funkcii sa zaslúžil o obnovu a pestovanie lesov na Horehroní,
24. februára zomrel vo veku 79 rokov Jacob Friedrich Eyrich, vdovec po Sophii Salomé
Fasco z Nemeckej vetvy,
26. mája sa narodil Ján Faško z Breznianskej vetvy 2,
30. mája mali sobáš Ján Faško z beňušskej línie Mišienec a Mária Leitmanová,
22. augusta sa narodil Jozef Faško, predok rodín Pražiak a Kováč,
25. septembra zomrela vo veku asi 56 rokov Zuzana Fašková, rodená Cipciarová,
manželka Andreja Faška z Breznianskej vetvy 2,
17. novembra zomrel vo veku 51 rokov Daniel Faško z Beňušskej vetvy 1, zakladateľ
línie Jančiar,
20. novembra mali sobáš Martin Faško a Mária Tilka, predkovia rodiny Manoš,
ten istý deň mali sobáš aj Ján Kupčok a Helena Fašková z beňušskej línie Mišienec,
1
150 rokov – rok 1864
28. marca sa narodil Štefan Faško-Kaclík, predok časti rodiny Motoška,
27. apríla v Polomke vo veku 49 rokov zomrela Anna Piliarová, manželka Jána
Horváta-Faška zo zatiaľ nezaradenej rodiny Horvát-Faško z Polomky,
15. mája v Gašparove vo veku 64 rokov zomrela Dorota Šajgalíková, vdova po
Matejovi Faškovi, predok rodiny Rudáš,
12. júna vo Filipove vo veku 65 rokov zomrel Filip Faško z línie Jančiar,
23. júla sa v Pôbišove narodil Ján Frntol, syn Jozefa Faško-Frntola, predok rodiny
Frntol,
2. augusta mali sobáš Matej Faško a Zuzana Polónyová z Breznianskej vetvy 1,
7. novembra zomrela vo veku 59 rokov Anna Zahorcová z Filipova, manželka Jozefa
Faško-Kaclíka z línie Faško-Kaclík a predok rodín Andel, Motoška, Chyžka a Miškár
100 rokov – rok 1914
19. februára sa v Pôbišove narodil Matej Faško z rodiny Kolár, neskôr sa aj s rodinou
usadil v Rakúsku,
20. marca odišiel do Ameriky Peter Faško z Valaskobelianskej vetvy 2 a založil si tam
rodinu,
25. marca sa v Brezne narodil Ján Rudolf Faško z Breznianskej vetvy 1,
12. apríla sa narodila Margita Čunderlíková, budúca manželka Františka Faška
z Pohronskej Polhory z rodiny Filip 1850, Beňušská vetva 1,
23. apríla sa vo Filipove narodil Rudolf Faško z rodiny Miškár,
22. mája vo Filipove vo veku 73 rokov zomrel Jozef Faško z Línie Šimon,
11. novembra sa v Tótkomlósi (Maďarsko) narodil Martin Faško z Komlóšskej vetvy,
po 2. svetovej vojne sa vrátil na Slovensko
50 rokov – rok 1964
v tomto roku vo veku 84 rokov zomrel Ján Faško z Breznianskej vetvy 1, manžel
Zuzany Kolesárovej,
12. októbra vo veku 71 rokov zomrela Judita Fašková z rodiny Obaľok, manželka
Františka Libiča,
-
okrúhle výročie v roku 2013 oslavujú – Alena Fašková (Obaľok), Eva Kaclíková
(Chyžka), Lýdia Fašková (Obaľok), Eva Fašková (Manoš), Ján Faško (Papušiak),
Jaroslav Faško (Manoš), Jana vydatá Kaclíková (Chyžka), Drahomíra vydatá Fašková
(Manoš), Alena vydatá Fašková (Kolár), Dagmar vydatá Fasco (Nemecká vetva),
Romuald Faško-Rudáš (Rudáš), Ľuboslava vydatá Fašková (Miškár), Jozef Faško
(Makaš), Sidónia vydatá Fašková (Makaš), Jana vydatá Fašková (Kanáľ) - všetkým
srdečne blahoželáme
2
Download

Vyrocia v 2014.pdf