WWW.POVECERNIK.SK
ZALOŽENÉ V ROKU 1990
ROČNÍK 23
VYDÁVA VYDAVATEĽSTVO
PRIVATPRESS, s. r. o.
CENA 0,30 €
ČÍSLO 5570
11. DECEMBER 2012
UTOROK
Meniny má Hilda
PRVÝ NEZÁVISLÝ SÚKROMNÝ DENNÍK NA SLOVENSKU
Kluby sa spojili.
ODKLEPNUTÉ!
Súťaž - Štedré Vianoce
s Večerníkom
3
Boj o platy učiteľov
pokračuje
4
V anonymite sídliska
sa stráca pomoc
Čítajte viac na 2.-3. strane
R U B R I K Y
SPRAVODAJSTVO / TÉMA / PUBLICISTIKA / TOPKY
ŠPORT / ŠPORT EXTRA / CIRKEV / HISTÓRIA / SERVIS
INZERCIA / NÁZORY / KULTÚRA / SÚŤAŽE
Keby bolo keby...
Názory
M ÁT E P R E N Á S T I P ?
Ing. Jozef Petrík
ČÍTAJTE NA STRANE 6
„Prešovský Večerník“
Telefónne číslo: 0917 946 402
E-mail: [email protected]
7
2
Odklepnuté!
Ako sme po novembrom mestskom zastupiteľstve informovali,
mesto pristúpilo na korigovanie
poplatkov za odpad. Na počudovanie sa sadzba na osobu znížila. Dokonca sa spojili aj poslanecké kluby a podporili návrh
Miroslava Benka (Smer – SD)
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Mesto bude za osobu
v domácnosti vyberať ročne jednotnú sumu 19,16 eura.
Na novembrovom mestskom zastupiteľstve poslanci vyhoveli protestu prokurátora, ktorý vzniesol
námietku voči tomu, že mesto má
stanovené zľavy na tretiu, štvrtú
a ďalšie osoby, čo by sa dalo považovať za nerovné postavenie. Rovnako prokurátor upozornil na to,
že ak má mesto stanovenú sumu
za liter odpadu, nemôže brať poplatok ešte aj za veľkosť nádoby.
Poslanci požiadali vedenie mesta,
aby na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva pripravilo návrh na
VZN o poplatkoch za odpad. Tak
sa aj stalo. Mesto stanovilo, aby
všetky osoby v domácnosti platili
jednotnú sadzbu a to 0,0756 eura
na deň. Podľa dôvodovej správy, ak
by mesto vyberalo takýto poplatok, celková suma by mala vykryť
náklady na odpad a radnica by nemusela Technickým službám mesta Prešov, a.s. (TSMP) doplácať za
realizované výkony. Táto sadzba
platila aj doteraz, ale len pre 1. a 2.
osobu v domácnosti. Postupne sa
znižovala. Na včerajšom mestskom
zastupiteľstve však bola schválená
suma 0,0525 eur na osobu a kalendárny deň a 0,0175 eur za 1 l
množstvový odpad. Návrh predniesol poslanec Miroslav Benko
(Smer – SD).
V súčasnosti mesto vyberá za 1. a 2.
osobu v domácnosti po 27,59 eura
ročne a na ďalšie osoby poskytuje
zľavy. Za tretiu a štvrtú osobu sa
platí 25,5 eura, ďalší člen domácnosti platí už len 11,2 eura.
Kluby sa spojili, našli kompromis
Ľavicový poslanec Miroslav Benko včera na zastupiteľstve hovoril
o tom, že podľa predloženého návrhu sa opäť smerovalo k tomu,
aby 3 – 6 členné rodiny museli
platiť viac. „Už minulý rok sa
zvýšil poplatok za komunálny odpad o 40 percent a malo
to stačiť. Môj návrh bol taký,
aby sa na jedného člena platilo
téma
www.povecernik.sk
Za komunálny odpad zaplatíme menej
19,16 eura. Každá rodina by tak
išla s platbou nižšie,“ uviedol.
Uznesenie v takejto podobe nakoniec predložila návrhová komisia
a poslanci ho potrebnou väčšinou
hlasov podporili. Za hlasovalo 23
poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa šiesti a jeden nehlasoval.
Zároveň poslanci schválili aj poplatok za liter odpadu pre podnikateľské subjekty, ten je však vyšší
ako bol navrhnutý a mal by sčasti
kompenzovať náklady. Pôvodne
predložený návrh 0,0150 eura na
liter odpadu nakoniec poslanci
zvýšili na sumu 0,0175 eura.
Poslanci boli z návrhu
radnice sklamaní
Mnohí z poslancov sa postavili
proti sadzbe 0,0756 eur za osobu
v domácnosti. Doslova podvedený
sa cítil aj poslanec Richard Drutarovský. „Pred rokom boli sadzby
upravené tak, aby nedochádzalo k ďalším úpravám. Mňa
išlo roztrhnúť, keď som počul,
že to nestačí,“ vyslovil svoj názor poslanec. Rozhorčená bola aj
predsedníčka poslaneckého klubu
KDH, SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd Andrea Turčanová: „Už minulý rok
sme dali občanom pod vianočný
stromček „pekný darček“, veľmi
sa mi páči Benkov návrh, žiadne rodiny nebudú poškodené.“
Viacero poslancov hovorilo včera
o Benkovom návrhu ako o zlatej
strednej ceste, teda o adekvátnom
kompromise.
Klein proti Benkovi
Svoje nie návrhu poslanca Mi-
roslava Benka však povedal
mestský poslanec Peter Klein.
Svoje si vedel aj zdôvodniť.
„Ja som argumentoval to,
že poplatok sa má v yrovnať
z toho dôvodu, že náklady,
ktoré má mesto na v ýber,
spracovanie a uloženie komunálneho odpadu, neboli
plne v yrovnané. To zodpovedá aj požiadavke, ktorá
bola navrhovaná aj minulý
rok. Pri schválení sumy za
v ýber, spracovanie a odkladanie komunálneho odpadu
by bol deficit asi 250 – 260
tisíc eur,“ konštatoval Peter
Klein a dodal, že mnoho miest
na Slovensku ide poplatky za
komunálny odpad zv yšovať.
Nechcú vraj dotovať „smetie“. „Na stránke mesta je
v závislosti od veľkosti zbernej nádoby. Poslanci mali
včera predložený aj návrh,
ktorý mal ustanoviť jednotnú sadzbu poplatku za osobu
a kalendárny deň na 0,0756
eur. Pre podnikateľov, ktorí
požiadajú o množstvov ý zber,
to malo byť 0,0150 eur. Ako
uviedol predkladateľ návrhu
Miroslav Hudák, riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej
na Mestskom úrade v Prešove,
„v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach v ýdavky
mesta na zabezpečenie celkovej činnosti nakladania
s komunálnym odpadom
nepokrý vali príjmy z poplatku v plnom rozsahu.“
V dôvodovej správe boli sadzby poplatkov tiež prepočítané
zoznam, v ktorom je asi tisíc ľudí. Sú to dlžníci, ktorí
majú nedoplatky za odpad
v rozmedzí od 163 eur do 25
000 eur,“ povedal pre médiá
poslanec Ivan Benko (nezávislý). Podľa neho by sa mesto malo zaoberať v ymáhaním
týchto dlhov od neplatičov.
Súhlasí s ním aj Peter Klein.
Mesto eviduje k 19. novembru
tohto roka celkov ý dlh za odpad vo v ýške 630 550 eur.
tak, aby príjmy z poplatku
v ykr yli v ýdavky na činnosť
nakladania s komunálnym
odpadom v plnej v ýške. Náklady na komunálny odpad
sú podľa dôvodovej správ y 3
623 949 eur. Z toho samotný zber, preprava, prekládka
a uloženie komunálneho odpadu stojí 3 494 740 eur, poplatok za uloženie komunálneho odpadu je 120 465 eur
a oprava a údržba smetných
boxov je 8 744 eur. Riaditeľ
Technických služieb mesta
Prešov a.s. Ing. Jozef Višňovský tvrdí, že stále doplácajú.
„Očakávame rovnaké náklady aj na budúci rok, teda
ide približne o 3,4 milióna
eur. S tým, že samozrejme, nielen my, ale aj naši
partneri, ktorí zabezpeču-
Zohľadniť treba aj infláciu
Mesto Prešov malo v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach stanovenú rozdielnu
sadzbu poplatku a to v závislosti od toho, koľko členov má
domácnosť. Pri množstvovom
zbere bola sadzba poplatku
3
téma
www.povecernik.sk
jú celú logistiku v rámci
zberu a preprav y odpadu
a uskladnenia, si požiadajú o takzvaný inflačný koeficient, teda o zv ýšenie,“
konštatoval riaditeľ.
Splátky prisľúbili
Richard Drutarovský sa včera
na zastupiteľstve zmienil aj
o sľube predkladateľa návrhu,
Miroslava Hudáka. Ten sľúbil,
že sa bude dať za odpad platiť aj na splátky, čo podľa nového ustanovenia nemalo byť
možné. Práve proti tomu sa
búrili aj samotní obyvatelia.
Na včerajšom zastupiteľstve
sa zúčastnila aj Prešovčanka
Agáta Klimovičová, ktorá si
prišla v ypočuť, ako celá situácia ohľadom odpadov skončí.
Práve ona je autorkou otvoreného listu, ktorý adresovala poslancom aj primátorovi. Zaujímavosťou je, že už
si jednu vec ohľadom rušenia
nočného pokoja v jazdeckom
areáli na Sídlisku III vybojovala. Pokračuje v nasadení
za občanov aj tentokrát. „Už
som jednu sťažnosť písala,
do dnešného dňa som na
ňu nedostala odpoveď, ale
uspokojilo ma aspoň to, že
bola zrušená výnimka pána
primátora a teda nočný pokoj musí byť akceptovaný
a nerušený po 22. hodine.
Nečakám odpoveď ani na
tento otvorený list. Chcela
som len upozorniť na to, čo
mi vadí. Hlavne na zlý systém vo vyberaní poplatkov.
Dovolím si tvrdiť, že sú rezervy vo výbere poplatkov
a nemusí sa všetko hádzať
na nás, bežných ľudí. Mne
hlavne prekážalo, že chcú
celý poplatok od občanov
naraz. Je to správne? Nie
všetci ľudia si môžu dovoliť
jednorázovo zaplatiť celú
sumu. Rozprávala som sa
o tom aj na stretnutiach so
susedmi a nikto nie je spo-
kojný. Nie každý však má
odvahu ozvať sa. Aj ja som
do určitej miery tolerantná, ale túto úroveň už nie
som ochotná akceptovať. Sú
ľudia, ktorí platia za litráž
a keď sa im kontajner naplní, tak odpad rozvážajú po
sídlisku,“ povedala včera pre
média Agáta Klimovičová. Na
záver dodala, že občania nemôžu donekonečna dotovať
to, na čo mesto nemá.
Michaela Schifferová
Foto: Viktor Zamborský
Vedeli
ste?
Jednočlenných domácností je
v Prešove 10 150, dvojčlenných je 6 340, trojčlenných je
5 150, štvorčlenných 4 730, 5
a viacčlenných domácností je
3 430 z celkového počtu domácností 29 800.
Sme radi, že nám zachovávate svoju priazeň. Aj preto sme sa rozhodli, že pre vás, čitateľov Večerníka pripravíme štedré Vianoce.
Až do štvrtka 20. decembra každý deň budeme žrebovať dvoch
čitateľov, ktorých odmeníme darčekom. Čo treba urobiť pre to,
aby sa aj na vás usmialo šťastie? Vystrihnite kupón, ktorý
nájdete v novinách, nalepte ho na korešpondenčný lístok
a doručte buď poštou alebo osobne do našej redakcie. Kupóny budeme uverejňovať každý deň. V talóne máme
zaujímavé výhry v celkovej hodnote 3 333 eur. O čo sa
bude súťažiť, zostáva tajomstvom...
Ďalšími výhercami sú Ľudmila Pažinvá, Maybaumova 38, Prešov a Ivona Boroňová, Konštantínova 9, Prešov. Výhercov očakávame v našej redakcii. Srdečne blahoželáme.
11.12.2012
Štedré Vianoce s Večerníkom
4
publicistika
www.povecernik.sk
Tak ľahko sa nevzdáme, kričia učitelia!
Boj o platy pokračuje.
Ponuku vlády na päťpercentné
zvýšenie platov školský odborári neprijali. Protestné zhromaždenie učiteľov dnes začína v Prešove. Štafetu si budú
ďalej podávať do konca týždňa
aj v mnohých iných mestách.
Učitelia sa totiž rozhodli bojovať a odmietajú sa vzdať
svojich požiadaviek. Naďalej
žiadajú, aby vláda rokovala
o zvýšení platov o viac ako päť
percent. Vláda však tvrdí, že
toto bola konečná ponuka.
„Nesúhlasíme s päťpercentným
zvýšením platov a považujeme
tento návrh za neadekvátny,
keďže nespĺňa požiadavky, ktoré sme vláde predložili,“ povedal
predseda školských odborárov Pavel Ondek. „Rada preto rozhodla
nie o štrajku, lebo vieme, že sme
v adventnom týždni, že sa blížia
Vianoce, nechceme stresovať
občanov, ale rozhodla o protestných zhromaždeniach štafetovite,“ doplnil Pavel Ondek.
Jeho slová potvrdila i Darina Nagyová, zástupkyňa odborov základného školstva pre Prešovský
kraj: „Dnes začíname štafetový
protest pred novou budovou Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Začiatok plánujeme na pol
tretiu poobede. Pôvodne sme
plánovali uskutočniť aj pochod
cez mesto, ale vzhľadom na
vianočné trhy, ktoré sa v meste
konajú, sme sa rozhodli nerušiť
pokojnú predvianočnú atmosféru a ostať iba pred budovou
divadla. Podporiť nás príde aj
predseda odborového zväzu Pa-
vel Ondek. Budeme sa
rozprávať a vysvetľovať si skutočnosti,
ktoré sa odohrali minulý týždeň na zasadnutí a obhajovať naše
záujmy.“
Predpokladaný odhad
účasti sú približne dve
tisícky zamestnancov
školstva z celého kraja.
„Uvítame však aj účasť
rodičov,
študentov
Pedagogickej fakulty
a širokej verejnosti,
ktorej školstvo nie je
ľahostajné. Vzhľadom
na to, že protest sa bude konať
v popoludňajších hodinách,
školy budú v prevádzke, len vo
vzdialenejších okresoch predpokladáme skrátené vyučovanie, aby sa účastníci stihli včas
dopraviť do Prešova,“ objasnila
Darina Nagyová.
Vládna ponuka mala školským
zamestnancom priniesť zvýšenie
hrubých platov o vyše 7,5 percenta.
Učiteľom by však do taríf išlo o päť
percent viac. O ďalších 2,2 percenta by mali vzrásť hrubé platy vďaka zmene nariadenia vlády. Kým
v súčasnosti musia samosprávy
dávať na platy deväťdesiat percent
mzdového normatívu, podľa nového znenia tohto nariadenia, by
na mzdy musela ísť celá čiastka.
„Týmto protestom chceme upozorniť vládu Slovenska, že sme sa
zďaleka neuspokojili s riešením,
ktoré prijala. Zvýšenie platov
zamestnancov o päť percent je
výsmechom zamestnancom, nakoľko aj vláda otvorene deklarovala, že školstvo je v odmeňovaní značne podvyživené. Toto
zvýšenie platov na rok 2013 nestačí ani na vyrovnanie inflácie
za roky 2010 - 2012, teda v žiadnom prípade tu nemôžeme hovoriť o nejakom reálnom raste
platov,“ vysvetlila reálnu situáciu
v školstve Nagyová.
Odborárom sa na vládnom návrhu tiež nepáčilo, že negarantuje
rast investícií z HDP do školstva v
rokoch 2014 - 2016. Naďalej požadujú každoročne ich rast na úrovni
0,3 percenta. Platy učiteľov v regionálnom školstve by do konca
volebného obdobia mali dosiahnuť
1,2 až 1,6-násobok priemerného
platu v národnom hospodárstve.
„Naše požiadavky sa však zďaleka netýkajú len platov zamestnancov. Bojujeme za celkovú
obrodu nášho školstva, za zvýšenie jeho úrovne a kvality, za
materiálne a technické vybavenie škôl a dôstojné pracovné
podmienky našich zamestnancov aj žiakov a študentov. Vláda
však nie je ochotná zaviazať sa
na zvyšovanie finančných zdrojov do školstva pre budúce roky
a tým deklarovať záujem o rie
šenie nahromadených problémov,“ povedala pre Prešovský
večerník Nagyová. Na otázku, ako
to vyzeralo na minulotýždňovom
zasadnutí vlády, kde jej zástupcovia prišli s „konečným návrhom“
pre zamestnancov školstva odpovedala predsedkyňa základného
školstva pre Prešovský kraj takto:
„Vláda svojím postupom totálne odignorovala požiadavky
viac ako 100 000 zamestnancov
školstva a občanov nášho štátu
a svojím postojom deklarovala,
že školstvo je pre ňu tak, ako pre
predchádzajúce vlády prioritou
len na papieri. Dáva prednosť
odkúpeniu zdravotných poisťovní a investičným stimulom
pre zahraničných investorov,
ktorí k nám chodia využívať
lacnú pracovnú silu. Investičný stimul však dnes potrebujú
naše školy – aby sme mohli vychovávať odborníkov, ktorí túto
krajinu vytiahnu z krízy. Z krízy
hospodárskej, ekonomickej, ale
hlavne morálnej a kultúrnej.“
Viera Hrabovská
Ilustračné foto: V. Zamborský
www.povecernik.sk
INZERCIA
5
6
PUBLICISTIKA
Názor
Keby bolo keby...
www.povecernik.sk
Návštevníkom Aquaparku Delňa sa v týchto dňoch naskytol
pri pohľade na prírodné kúpalisko aj takýto pohľad.
Text a foto: Vladimír Blaško
Ing. Jozef Petrik,
Generálny riaditeľ 1.FC a člen
redakčnej rady Prešovského
večerníka
Verím v správne rozhodnutia...
Vývoj ľudstva a zákonite aj rozvoj
športu v priebehu času ukázali, že
šport sa stáva fenoménom, ktorý
ovplyvňuje chod spoločnosti. Futbal samotný je svojou výnimočnosťou na špičke tohto ukazovateľa. Všetky múdre rozhodnutia
sa vždy zhodnocujú do zmysluplných vecí. Žijeme naozaj v hektickej dobe, v ktorej sa najčastejšie
skloňuje slovo peniaze. Samozrejme, bez nich to nejde. No na
druhej strane pri ich rozdeľovaní
zabúdame na to najhlavnejšie, na
budúcnosť. Mnohí sa dušujú, že
im ide o našu mládež. Čoraz viac
však nadobúdam presvedčenie,
že sú to len prázdne frázy. Všetci
dobre vieme, že dnešní mladí potrebujú mať vytvorené podmienky
na to, aby mohli športovať, rozvíjať svoj talent. Nechceme mať
mladých životaschopných ľudí,
ktorí svoj voľný čas venujú športovým a duchovným aktivitám?
Keď im ich však nevytvoríme a nepodporíme ich, budeme tu mať
mládež, s ktorou sa budeme báť
večer komunikovať na ulici.
Všeobecne je preukázané, že
najväčšou prevenciou pred negatívnymi závislosťami mladých
ľudí je športová aktivita a bohatý
duchovný život. Práve športový
rozvoj mládeže je v tomto meste
na okraji záujmu financovania
z mestského rozpočtu. Aj keď
je futbal, ako sme spomenuli ,
celosvetovým fenoménom, táto
skutočnosť sa neodzrkadľuje na
financovaní mládežníckych družstiev 1.FC Tatran, a.s. Od roku
2009 mesto neprispieva žiadnymi
finančnými prostriedkami na rozvoj mládežníckeho futbalu v 1.FC
Tatran, a.s. Napriek tomu mládežnícky futbal pod hlavičkou 1. FC
Tatran Prešov zaznamenal v posledných rokoch významné úspechy v súťažiach organizovaných
Slovenským futbalová zväzom. Je
to len pokračovanie tradícií, ktoré
majú už budúci rok 115. ročnú
históriu. Tento klub reprezentuje nielen hráčov , akcionárov, ale
najmä mesto Prešov .
Verím v múdrosť, takže verím
v správne rozhodnutia. Je totiž aj
na poslancoch mestského parlamentu, či dajú šancu našim mladým futbalistom...
Alkohol za volant nepatrí
(pv) - Od pondelka až do nedele
(16.12. 2012) bude na území celej
Európy prebiehať posledná tohtoročná dopravno-bezpečnostná
akcia. Upozornila na to Denisa Baloghová, hovorkyňa prezídia policajného zboru. „Posledná tohtoročná akcia je zameraná na
kontrolu dodržiavania zákazu
požívania alkoholu a iných návykových látok za volantom.
Cieľom celoeurópskej policajnej
akcie je znížiť počet nehôd a zabezpečiť plynulý chod cestnej
premávky. Kontrole sa nevyhnú
vodiči nákladných, osobných,
ale aj nemotorových doprav-
ných prostriedkov.“ Už viac ako
rok platí zákon, podľa ktorého môžete ísť za alkohol do väzenia až na
jeden rok. Stačí, ak nafúkate viac
ako jedno promile. Väzenie vám
hrozí aj v prípade požitia iných
návykových látok a odmietnutia
vyšetrenia. Zároveň môžete prísť
o vodičský preukaz až na 10 rokov
a dostať nemalú pokutu.
„Zvýšený počet hliadok bude
okrem alkoholu kontrolovať aj
dodržiavanie povolenej rýchlosti, používanie bezpečnostných
pásov, ale aj dodržiavanie základných povinností vodičov. Kto
ešte stále nemá zimné pneuma-
tiky, riskuje pokutu 60 eur. Telefonovanie či iné nepozornosti za
volantom vás môžu stáť tiež 60
eur,“ upresnila hovorkyňa. Denisa
Baloghová prízvukovala, že cieľom tejto dopravno-bezpečnostnej
akcie nie je rozdávanie vysokých
pokút tesne pred Vianocami, ale
znižovanie nehôd, ochrana života a zdravia i bezpečnosť cestnej
premávky. „Štatistiky ukazujú
klesajúci počet smrteľných dopravných nehôd. Tento rok za
jedenásť mesiacov zomrelo na
cestách 269 osôb. Oproti minulému roku je ich až o 21 menej,“
upresnila úmysel policajnej akcie.
Medzinárodný deň hôr
(tasr) - Cieľom Medzinárodného dňa hôr,
ktorý pripadá na dnešný deň, je poukázať
na ľudí žijúcich v horských podmienkach,
na pôvodných obyvateľov hôr a upriamiť
pozornosť ostatných ľudí na nich. Upozorňuje verejnosť na dôležitosť hôr pre život
na Zemi, poukazuje na potrebu ich zhodnocovania, na zachovanie trvalo udržateľného rozvoja, na nevyhnutnosť ochrany a na
vytváranie partnerských združení zameraných na prínos pozitívnych zmien v horách
a náhorných planinách. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku
2002 vyhlásilo 11. december za Medzinárodný deň hôr s tým, že pripomínať sa bude od
roku 2003. Rozhodnutie VZ OSN je výsledkom úspešného Medzinárodného roku hôr,
ktorý sa konal v roku 2002. Aj vďaka nemu
sa podarilo zaostriť pozornosť verejnosti na
význam hôr. Pomocou výborov v 78 krajinách sa 2. septembra 2002 v Johannesburgu
podarilo vytvoriť Medzinárodné partnerstvo
za trvalo udržateľný rozvoj v horských regiónoch (Partnerstvo hôr).
ČAS VIANOČNÝCH
POSEDENÍ JE TU
www.povecernik.sk
7
PUBLICISTIKA
V anonymite sídliska sa stráca pomoc
CD, založil tradíciu „Dni zvykov“
v Kamienke, predsedá Svetovému
fóru rusínskej mládeže. Na mladých ľudí vo svojom okolí pôsobí
ako motivujúci prvok.
Slávka Paľová je členkou pedagogicko-poradenskej komisie eRka
(Hnutie kresťanských spoločenstiev detí) a členkou Správcovskej
komisie eRka, počas pätnástich
rokov pôsobenia v tomto hnutí sa
neustále oddane, s láskou venuje
všetkým deťom.
Proti samote
Neformálna skupina dobrovoľníkov SMILE.
Slávka Foltinová, Magdaléna Fričová, Martin Karaš, Slávka Paľová, Anna Sičáková a neformálna
skupina dobrovoľníkov Smile. To
sú mená tých, ktorí získali za svoju nezištnú prácu ocenenie.
Ocenenia dobrovoľníkom z Prešovského kraja odovzdávalo Občianske združenie Prešovské dobrovoľnícke centrum. Sedemčlennú
porotu tohto roku tvorili Michaela
Skyba z Inštitútu edukológie a sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove,
Veronika Slaninková zo Slovenského rozhlasu, Dagmar Verešpejová za Radu mládeže Prešovského
kraja, Martin Chovanec, člen Rady
mládeže Prešovského kraja, Eduar Vokál, primátor mesta Lipany,
Lenka Smetanková za Regionálne
rozvojové partnerstvo a napokon
Juliana Hajduková za Prešovské
dobrovoľnícke centrum.
Členovia hodnotiacej komisie
sú každoročne vyberaní tak, aby
v nej boli zastúpení členovia krajskej samosprávy, mimovládnych
organizácií a médií. Zároveň by to
mali byť ľudia, ktorým nie je problematika tretieho sektoru cudzia,
naopak, osobne sa s ňou stretávajú, prípadne sami angažujú. Každý
z komisie vyberá svoju päťku, ocenení sú tí, ktorí dostanú najviac
hlasov.
„Rozhodnutie je pre každého
ťažké, vybrať len päť ľudí je po-
merne náročné. Samozrejme, že
keď človek číta tie príbehy, pri
každom mu padne aj nejaká tá
slza. Ale potom, keď prezentujeme naše názory, sme racionálnejší, pretože čas je drahý. Dalo
by sa to aj inak riešiť, neosobne,
cez mail, ale za tie roky skúseností už vieme, že osobný kontakt je nenahraditeľný, každý
z nás aj osobne pozná niektoré
z jednotlivých príbehov a dokáže ich ostatným ešte viac priblížiť, má viac informácií z danej
oblasti. Navyše nejde len o rôzne oblasti v rámci problematiky, užitočné je, že členovia sú aj
z rôznych geografických oblastí Prešovského kraja. To je pri
rozhodovaní sa veľmi dobré,“
priblížila pre Prešovský večerník
proces zhodnocovania nominácií
Juliana Hajduková z Prešovského
dobrovoľníckeho centra.
No a kto sú vlastne tohtoroční
ocenení?
Žena bojovníčka
Slávka Foltínová z Levoče je žena,
ktorá trpí sklerózou multiplex.
Aj napriek ťažkej chorobe, ktorá
postihuje nervový systém, založila Spišský klub sklerosis multiplex, ktorý má v súčasnosti až 57
členov z rôznych miest s obcí. Na
jej pleciach leží organizácie celej
činnosti klubu, ale aj jeho finan-
čné zabezpečenie. Okrem toho
pomáha často skeptickým a nemotivovaným členom aj neustálym povzbudzovaním. Že sa toto
ochorenie zvládať dá im dokázala
aj tým, že napriek vlastnej chorobe porodila zdravé dieťa, o ktoré
sa dennodenne stará.
Pomoc v núdzi
Ďalšia ocenená, Prešovčanka
Magdaléna Fričová, založila spolu s ďalšími ženami pod záštitou
farského úradu Krista Kráľa na
Sekčove Radu na pomoc núdznym
rodinám. Toto združenie dobrovoľníkov organizuje tvorivé dielne
alebo zbierky potravín pre ľudí
v núdzi. Pod vedením Magdalény
Fričovej pracuje desiatka dobrovoľníkov, pokúšajú sa o posilňovanie komunity v rámci anonymného sídliska, kde sú ľudia ľahostajní
k tým, ktorí potrebujú pomoc.
Najmladší šéf
Martin Karaš z Kamienky v okrese
Stará Ľubovňa sa do povedomia
zapísal ako najmladší vedúci folklórneho súboru na Slovensku. Súbor Barvinok vedie od roku 2003,
teda od svojich osemnástich rokov. Okrem nácvikov organizačne
a finančne zabezpečuje vystúpenia aj organizáciu samotného súboru, podieľal sa na vydaní prvého
Posledná ocenená, dôchodkyňa Anna Sičáková, sa naopak, už
dvadsať rokov venuje starším osamelým ľuďom, často aj so zdravotným postihnutím. Zariadenie
Denného centra, ktoré supluje aj
akési kultúrne centrum pre dôchodcov, pod jej vedením pripravuje návštevníkom dennodenný
program.
Vyčaria úsmev
Tak, ako každý rok, aj tentokrát
bol ocenený aj jeden kolektív. Tohto roku získala cenu neformálna
skupinka dobrovoľníkov SMILE,
ktorú tvoria študenti Pravoslávnej
bohosloveckej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove. Vo svojom
voľnom čase sa títo mladí ľudia
dobrovoľne venujú organizovaniu
zbierok potravín a šatstva, bartrový obchod a iné. Snažia sa zastrešovať činnosti, ktoré podľa ich slov
majú „vyčariť úsmev na tvári“.
Kňaz medzi Rómami
Mimoriadne ocenenie získal Martin Mekel, kňaz, ktorý na vlastnú
žiadosť pôsobí v pastorizácií Rómov v obci Čičava. Z jeho iniciatívy vznikol skautský zbor 133,
gospelová skupina F6 a Divadelný súbor DIK. V chránenej dielni,
ktorú založil, pracujú štyria rómski muži.
Dobrovoľnícke aktivity sú v Prešovskom kraji oceňované od roku
2001. Táto iniciatíva sa postupne
rozšírila aj do ďalších krajov. Momentálne sú rozbehnuté snahy
o rozšírenie tohto oceňovania na
národnú úroveň.
Jana Beňová
Foto: (jh)
8
Večerník pre mladých
PUBLICISTIKA
www.povecernik.sk
Aj z mála sa môže stať veľa
Sympatické študentky organizovali totiž ples katedry, na ktorom nechýbala
tombola. Práve vďaka nej
vyzbierali krásnu sumu,
ktorú použili na nákup
darčekov pre deti, ktoré to
potrebujú.
Jedna z hlavných aktérov tohto
nápadu Simona Debreceniová
tvrdí, že myšlienka nakúpiť
deťom darčeky vznikla spontánne. „Ako prváci magisterského štúdia sme organizovali tohtoročný ples našej
katedry sociálnej práce. Ako
na každom plese, tak aj na
našom sme zorganizovali
tombolu, v ktorej sme vyzbierali krásnych 100 eur.“
Celá skupina sa napokon rozhodla, že najkrajšou investíciou by mal byť nákup darčekov
pre deti z detského domova
a tiež pre deti trpiace autizmom zo Základnej súkromnej
školy spojenej s materskou
školou na Vodárenskej ulici.
V deň Mikuláša preto odovzda-
Mikuláš bol bohatý. S deťmi vľavo študentka Lívia Pížová, v strede
Simona Debreceniová a vpravo špeciálna pedagogička a vychovávateľka
Adriána Debreceniová.
Adamko a Majko sa potešili darčekom.
li darčeky deťom z detského
domova rodinného typu na
Sabinovskej ulici. „Za vyzbierané peniažky sme deťom
nakúpili výtvarný a pracovný materiál ako sú napríklad značkové farbičky, aby
sa im nelámali, omaľovávanky, plastelíny, strúhadlá, gumy, pexesá či pracovné zošity a taktiež aj nejaké
sladkosti, keďže v ten deň
chodil Mikuláš. Pre deti trpiace autizmom sme taktiež
nakúpili výtvarné pomôcky,
ktoré všestranne využijú
pri práci na arteterapiu. Ide
o akrylové a temperové farby, značkové štetce, výkresy
a iné podobné pomôcky.“
Simona ďalej vraví, že deti sa
darčekom veľmi potešili. „Pre
niekoho môže byť táto suma
malá, ba dokonca smiešna.
No ten pocit, keď sú deti
šťastné, ten je najväčší. Aj
z mála sa môže stať veľa.“
Nadšený touto myšlienkou bol
aj riaditeľ detského domova
na Požiarníckej ulici v Prešove Peter Mihaľo.
Drahomíra Semanová
www.povecernik.sk
PUBLICISTIKA
Večerník pre mladých
9
Prešovská kapela Atlantída pokrstí svoj vianočný album!
Päťčlenná rocková kapela Atlantída má za sebou krst úspešného debutového albumu Sklenená bábika. To im ale nestačilo. Zapracovali
aj na druhom, a to vianočnom cédečku Šťastné a veselé. Krst sa odohrá už túto nedeľu a zúčastniť sa ňom môžete aj vy. Album je totiž
poriadnym prekvapením.
Ak ich nepoznáte z barov, tak
z festivalov celého východného Slovenska určite. „No ale
nebránime sa ani súkromným
akciám. Všetky podujatia sú
pre nás rovnako dôležité, keďže nás hudba baví a máme ju
radi. Je to naše najlepšie trávenie času,“ prezrádzajú pre
Prešovský večerník členovia Atlantidy. Momentálne sú piati, bicie nástroje Šťevo „špageťák“ Lapoš, basová gitara Vilko „sharik“
Cicoň, klávesové nástroje Marek
„jahoda“ Franko, doprovodná gitara Martin „očko“ Paločko, sólo
gitara a spev Peter „Quoniček“
Vyslocký. „Naša prvá oficiálna
zostava sa zišla približne pred
šiestimi rokmi a v tom čase
sme boli šiesti.“ Do rockovej
formácii totiž patril aj spevák
Michal „Vidy“ Vidyševský, ktorý však odišiel do Holandska za
prácou.
Atlantída už túto nedeľu pokrstí
svoj druhý album Šťastné a veselé. „Prvý album sme krstili
pred dvomi rokmi v máji a volá
sa Sklenená bábika. A môžeme
po čase s určitosťou povedať,
že tento album mal u našich
fanúšikoch úspech, z čoho
máme veľkú radosť.“ Chlapci
tvrdia, že práve tento najnovší
album je pre nich viac než aty-
pický. „Poväčšine je akustický
a nahrávaný aj s detským sláčikovým orchestrom Gabriels.
Nachádzajú sa na ňom špeciálne vianočné piesne, dokopy ich je jedenásť.“
Na krste môžete byť aj vy
Peter Vyslocký má pri sebe aj
svoju priateľku Miriam „Mimu“
Lipovskú, ktorá kapelu podporuje všetkým desiatimi a niekedy sa
dokonca stáva jeho osobnou hovorkyňou tak, ako v tomto prípade. Uvádza, že krst sa uskutoční
16. decembra 2012 v kine Scala
o 18. h. Súčasťou akcie budú hostia ako skupina Alter Ego z Prešova, Druhé ja: mladé dievčatá
zo Šuňavy, ktoré ponúknu folk
a rock. Duo Farsa zo Sabinova
a, samozrejme, vystúpi aj samotná skupina Atlantída s detským
sláčikovým orchestrom Gabriels
z Bardejova. Kto bude teda krstným otcom? „Bude ním riaditeľ
prešovského PKO Emil Chlapeček, pretože nám pomohol najviac ako pomôcť vedel
s kompletnou organizáciou
nedeľného dňa. A preto sa mu
chceme aj touto cestou poďakovať.“
Krst je určený pre verejnosť
a každý, kto sa ho bude chcieť
zúčastniť, bude srdečne vítaný.
Zaujímali sme sa o to, či kapela má zo svojho najnovšieho
albumu aj svoju najobľúbenejšiu pieseň. „Z tohto vianočného cédečka je pre nás tá
naj bonusová pieseň Vianoce
92, pretože to nie je typická koleda. Priniesol nám ju
náš kamarát Michal Frank,
ktorý ju pred dvadsiatimi
rokmi napísal pre skupinu
Strecha. My sme si ju takpovediac obliekli do vlastného
šatu. V tej piesni sa predstavili skoro všetci naši spevácki hostia. Skutočne stojí za
to.“ Pre Mimu je absolútnym
favoritom pieseň Pie Jesu.
„Pre mňa je to jednoznačne
tá najkrajšia skladba. Zakaždým mám z nej zimomriavky.
Pozerám sa na ňu z laickej
stránky, určite nie tým hudobným okom, no a teda tí,
ktorí hudobnej oblasti rozumejú, zasa vravia, že Schalom Chaverim je najlepšia
a tiež výborne naspievaná.
Myslím, že každý si vie prísť
na svoje.“
A teraz, chlapci, úprimne: Čo pre
vás znamenajú Vianoce?
Vilko: V prvom rade sú to pre
mňa sviatky pokoja a pohody
a som rád, keď sa zídem s celou
rodinou.
Martin: Ja veľmi rád papám, aj
keď to na mne nie je vidieť, lebo
veľa behám (smiech). Takže sa
teším na Štedrú večeru a som
rád, že sa v tom vianočnom období nič nemusí. A ešte sa mi
páči, keď to v TESCU pekne svieti
(smiech).
Marek: Teším sa na oddych od
povinností, od stresu, jednoducho teším sa na vianočné zastavenie od času.
Števo: Vianoce sú pre mňa sviatky, ktoré pre mňa veľa znamenajú. Sú to proste sviatky lásky,
pokoja. A najviac sa teším na
tohtoročné naše vianočné cédečko.
Peter „Quoniček“: Je to pre mňa
čas, ktorý rád trávim so svojou
rodinou. A najviac sa teším na
kapustnicu.
Drahomíra Semanová
Foto: archív kapely
Členovia rockovej kapely Atlantída
sú na Vianoce pripravení. Aj s najnovším albumom Šťastné a veselé.
10
Helena Kurucová 80 roč. 09.30 h. DS Prešov
Ján Sarnecký 60 roč. 11.00 h. DS Prešov
Marta Baranová 84 roč. 12.00 h. DS Nižná Šebastová
Peter Pelák 86 roč. 14.00 h. DS Prešov
/1202741/ Kúpim použité stavebné dosky.
Kúpim kameň pieskovec, nie paletovaný. T. č.
0903 677 105
/1201166/ Z rodinných dôvodov (ochorenie
syna) hľadám podnájom (najlepšie dlhodobo s možnosťou neskoršieho odkúpenia RD)
v rodinnom dome, 3 - 4-izbový s ovocnou záhradou a pozemkom na sadenie (od 1 000 m2).
Lokalita: Kapušany (najl. ul. Slovenská, Kráľovská), Nižná Šebastová, Ľubotice... T. č. 0903
54 10 35
inzercia
/1202740/ Ponúkam na predaj 3-izbový byt
s loggiou na Exnárovej ulici. Cena: 55 200 eur.
Viac informácií na tel. čísle 0918 282 450
/1202712/ Prijmeme vodiča - skladníka skupiny C s praxou. Firma K. O. CH. S., spol. s r. o.,
Strojnícka 12, Prešov. T. č. 0905 458 779
/1202711/ Ponúkame priestory na prenájom
v blízkosti centra v krásnej zrekonštruovanej
budove. Vhodné pre kancelárie, obchod, služby. Možné prenajať po kanceláriách, aj vcelku
až do 400 m2. Cena 7 eur/m2/mesiac + energie.
T. č. 0905 441 270, volať do 17. h.
/1202300/ Predám rádio s CD prehrávačom na
MC kazety + dialk. ovládanie funkčné až na tlačidlo play na prehrávači kaziet. Cena dohodou.
Ďalej predám videokameru JVC - GR - AX68
s príslušenstvom. Cena len 35 eur. Kontakt:
0949 687 054
/1202303/ Predám mikiny Adidas, Fila, Puma
veľmi zachovalé, ďalej predám väčšie množstvo originál CD - všehochuť. Cena 4 - 10 eur/
ks, CD David Guetta - 2 CD, Katy Perry. Kontakt: 0944 927 073
/1202710/ Predám málo používané vybavenie
fitness. Pôvodná cena 2800 eur, teraz 1800 eur.
Prosím volať po 18. h na t. č. 051/77 44 397
/1202734/ Ponúkame na predaj 3-izbový tehlový byt v blízkom centre mesta Prešov o rozmeroch 59 m2. Byt je po čiastočnej rekonštrukcii. Orientácia V - Z, 2. posch. Cena 61 000. T. č.
0911 236 022. RK nevolať.
/1202736/ Ponúkam na predaj stavebné pozemky v peknom a tichom prostredí v Tichej
Doline. Lokalita sa nachádza v blízkosti Prešova - Solivara. Do tejto lokality bude premávať
MHD. Na pozemku sa nachádzajú všetky IS.
Cena znížená na 49 eur za m2. T. č. 0911 236
022
Striebro
za Prešovský
večerník!
V dnešnej dobe je striebro a zlato tou najlepšou investíciou. My vám ho v spolupráci
so spoločnosťou YOPI ponúkame!
Vďaka nám môžete vyhrať uncovú mincu
investičného striebra (1 oz/31,1 g). Žrebovať budeme každé dva týždne. Čo k tomu
potrebujete? Zaslať nám na adresu redakcie
aspoň tri kupóny s rôznymi dátumami a budete
zaradení do žrebovania, ktoré bude opäť
o dva týždne. Výhercom je Stanislav
Tekeľ, Hruny ul.,
11. 12.
Šalgovík.
2012
/1202737/ Hľadám do podnájmu 2-izbový byt.
T. č. 0949 304 786
/1202584/ Predám novú porcelánovú kávovú
súpravu - 6 šálok s tanierikmi - nepoužívaná.
Cena 15 eur. Kontakt: 0944 927 073
príjem inzercie
/1101826/ Oprava počítačov aj v byte/firme zákazníka. Odvírenie, napojenie internetu, nastavenie wifi, preinštalovanie
systému, inštalácie programov, záchrana
dát a mnoho ďalších služieb pre Vás a Vaše firmy.
Jantar Slovakia spol. s r. o.,
Ing. Andrej Halaga, Tkáčska 2
(Devín centrum), Prešov.
T. č. 0903 903 880,
email: [email protected]
/1202664/ Hľadám podnájom v 1-izbovom byte
alebo v garsónke. T. č. 0910 678 105
/1202377/ Predám kočiar Quinny, hlboká vanička, šport. časť, autosedačka, maxi cosi taška, fusak, adaptery, bežné známky používania.
Rok výroby 2007, modrá farba, zachovalý. Cena
140 eur. T. č. 0905 807 279
www.povecernik.sk
Športujete? Obľubujete tenis a chcete sa ho
naučiť alebo zdokonaliť svoj forehand? Súťažte s Prešovským večerníkom a spoločnosťou
Dobro, s. r. o. o hodinový vstup na tenisové
kurty U Komiňara! Čo musíte pre to urobiť?
Stačí, ak zašlete na adresu Jarková 2, Prešov
kupón zverejnený v dnešných novinách. Ďalším výhercom je Zuzana Bonkalová, P. Horova 2, Prešov. Výhru si môže prevziať v našej redakcii. Blahoželáme!
11
publicistika
www.povecernik.sk
N
Najpreukaznejším dôkazom
a dokladom princípu stvorenstva v rozmanitosti sú, vlastne
už len boli, nárečia. No pri dnešnom
cieli života iba dobre sa mať, nastáva
ich zánik. Aj preto by sme mali čo len
čiastočne splatiť dlh našej šarišskej
dedovizni, nasledujúcimi ľudovoslovesnými staťami.
Ján Lazorík,
národopisný zberateľ, Krivany
Za lasku zachodzic, šmajchľovac – zaliečať sa
ot krasi – niečo veľmi pekné
Za lasku jej zachodzil, šmajchľoval, ľiškal, zakrucal śe kolo ňej, bo to bula dzivečkia ot krasi!
stiśiceni – jeden z tisíc
Ach, ti mojo drahostne, ľubezne, stiśicene dzecatko, dzeže śe mi pośeješ, jag budzeš veľke?
pozbuc śe – tu vo význame porodiť
čeža – tehotnosť
Ľem co śe dzecka pozbula, zaś ostala f čeźi.
dosc mohol – vo význame
Svedčilo, patrilo sa...
Za teľe časi dosc mnohol
maceri choľemže jedno
pismenko napisac.
hodzeň, hodňi, ňehodňi
– možný, schopný, neschopný aj nehodný a
pod.
tercha života – ťarcha
Bul hodzen to zrobic, aľe
ňechcel. Ňebuľi hodňi
prez vodu prejsc, bo buľi
popite. A či mi hodňi mu
v jeho terche života pomusc? Mi za to ňehodňi,
že nohu zlamal. Bez rebrini zme ňehodňi hore
vinsc. Ňevdzečňik, ne je
hodni macerinej laski!
ňigdam´- nikdy /elipsa/
psoč života – bieda života
Ňigdam´som taku psoč života ňezažila jag zamala.
može ujsc, ňezhorši – dobre
dujsc – zájsť, zahynúť
Večar zme śe ho pitaľi – ta jak?, ta že ňezhorši,
može ujsc, a do rana v źimnej chiži dušol.
BABIČKINE
RECEPTY
kadzi – len čo
Kadzi śe zvečarilo, un fše bul pri ňej. Kadzi
mu daco nasprik povedzela, už ju bil.
trimac, zatrimac, strimac śe, vitrimac,
dotrimac – držať, vykonať, usporiadať, zdržať sa, vydržať, dodržať
Kňaź krasnu kazeň zatrimal, haśiče bal zatrimaľi a źima bars dluho trimala. Strimal śe
u ňej calu źimu. Ňestrimal śe, a vical mu po
pisku. Tej paľeňčuhi śe raz ňezna strimac.
Un slovo ňezna dotrimac.
naśčeśľivo, naśčesce - našťastie /príslovka/
Pśiska doňho skočiľi, aľe naśčeśľivo tam bul
vartaš, ta ho ochraňil.
jedina ruko – vokativ ako napr. ach, Bože!
spravodľivo – vo význame Ale naozaj, nerobte žarty! a pod.
eśči raz jedini – zvrat vo význame – iba raz,
a už nikdy...
Ach, jedina ruko, že ja śe za ňim šaľila?,
spravodľivo, ta ňepovice, chto to na mňe
spovedzel /nacigaňil/? Hej, eśči raz jedini bi
som ho chcela vidzec...
Pokračovanie nabudúce...
SUDOKU
Vianočné lekná
Ingrediencie: 2 žĺtky, 60 g kryštálového cukru, 250 g hladkej múky, 1 lyžica
mlieka, 140 g masla (Hera), na ozdobu 2 čokoládové polevy a balíček lieskových orieškov.
Postup: Zo surovín (okrem orechov a polevy) vypracujeme základné linecké
cesto. Necháme ho odležať v chlade. Vyvaľkáme placku. Z nej vykrajujeme
hviezdičky, ktoré položíme do formičky na košíčky (jemne ich vtlačíme prstom, aby hviezdičky opisovali tvar košíčkov). Veľkosť vykrajovátka a formičky
na košíček volíme tak, aby po
zatlačení hviezdičky do košíčka jej cípy končili zároveň
s okrajom formičky. Po upečení
necháme chvíľu vychladnúť a
opatrne vyklopíme z formičiek.
Vzniknuté mištičky zalejeme
čokoládovou
polevou a na
vrch ozdobíme
lieskovým ore- Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je
chom. Orechy mojím učiteľom.
Z Číny
je lepšie vopred
krátko povariť ________________________________________
vo vode a olúpať (podobne Nespokojnosť je prvým krokom k rozvoju ľudstva a národov.
Oscar Wilde
ako mandle).
Zrnká múdrosti
12
servis
Blahoželáme Hildám
Ženské meno Hilda má nemecký pôvod a v preklade
znamená „bojovníčka“. Povaha nositeľky tohto mena je
pomerne ustarostená. Dôverujú viac svojej pevnej vôli
ako inštinktom. Aby boli výkonné, netreba ich naháňať,
ale skôr motivovať. Priťahujú ich seriózne povolania, pri
ktorých môžu nerušene a samostatne pracovať, takže sa
môžu uplatniť napríklad v oblasti vedy. Tieto ženy majú iba
úzky okruh priateľov, ale veľmi spoľahlivých. Sú cnostné,
oddané, ale aj nedôverčivé a citlivé.
Katolícky kalendár: sv. Damaz I., pápež
VYBRALI SME PRE VÁS:
PKO - Čierny orol: 10. ADVENTNÝ KONCERT CAMERATY
ACADEMICA A JEJ HOSTÍ o 19. h - koncert k 85. výročiu
narodenia Milana Nováka a k 25. výročiu založenia komorného orchestra PU v Prešove Camerata academica
Camerata academica...
STV 1
05.10 Dámsky klub 06.35 Správy STV 07.15 Góly body - sekundy 07.30 Práca pre teba 07.40 Úsmev,
prosím! 08.10 Duel 08.40 5 proti 5 09.30 Galileo
10.00 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania.
Nedokonalé zločiny II. /10./ 10.55 Sila lásky V.
11.50 Práca pre teba 12.00 Poludňajšie správy
12.10 Dámsky klub 13.35 Postav dom, zasaď strom
14.05 Žena na úteku 15.00 Doktorka Quinnová III..
Čo ma otec nenaučil 15.50 Práca pre teba 16.00
Správy STV o 16.00 16.15 Góly - body - sekundy
16.20 Počasie 16.25 Sila lásky VI. 17.15 Galileo
17.45 Duel 18.15 5 proti 5 19.00 Správy STV 19.45
Počasie 19.50 Góly - body - sekundy 20.10 Doktor
z hôr - Nové osudy II.. Iba dom 20.55 Filmoviedky.
Zradení 22.20 Luther II. 23.15 R.I.S. Oddelenie vedeckého vyšetrovania. Nedokonalé zločiny II. /10./
00.00 Doktorka Quinnová III.. Čo ma otec nenaučil
00.50 Doktor z hôr - Nové osudy II.. Iba dom 01.35
Filmoviedky. Zradení 02.55 Luther II. 03.50 Sila
lásky V. 04.40 Sila lásky VI.
STV 2
06.50 Profesionál 07.05 Regionálny denník 07.30
Správy a komentáre 08.00 Živá panoráma 08.35
Pre materské školy. O Kalifovi bocianovi 09.05
Práca pre teba 09.10 Dámsky klub „N“ 10.45 Život rýb. Boj o priestor 11.10 Fokus práca 11.40
Národnostný magazín - mix. Poľský 12.05 Správy
- Hírek 12.15 Živá panoráma 12.45 ArtSpektrum
12.50 Spievanky, spievanky. Klenoty ľudu 13.40
Monsieur Batmanov 15.00 Športové ozveny 15.25
City Folk. Istanbul 15.55 Ukrajinský magazín 16.30
Fokus zdravie 16.55 Práca pre teba - magazín 17.15
Práca pre teba 17.30 Regionálny denník 18.00 Ako
to funguje 18.30 Večerníček. Pre Terezku 18.40
Príbehy k Roku dobrovoľníctva 19.00 Správy STV
„N“ 19.40 Správy - Hírek 19.50 Počasie 20.00 SLOVENSKO 2012 - ADVENT. Peter Cmorík z Reduty
v Spišskej Novej Vsi 21.00 Spektrum vedy. Umenie
- božská iskra a drina 21.30 Správy a komentáre
21.55 Góly - body - sekundy 22.00 Doslova 23.00
Polícia 23.15 Autosalón 23.35 Práca pre teba 23.40
Udalosti ČT 00.30 Správy STV 01.10 ArtSpektrum
markíza
05.00 TELEVÍZNE NOVINY 06.00 Teleráno 08.20
Bez servítky - FARMÁRI 09.20 Kobra 11 XIII. 10.20
Zrada a lži 12.10 V tieni zločinu II. 13.10 Mentalista III. 14.10 FARMA 15.25 Priatelia IX. 16.00 Dr.
House III. 17.00 PRVÉ TELEVÍZNE NOVINY 17.20
POČASIE 17.25 REFLEX 18.00 Bez servítky - FARMÁRI 19.00 TELEVÍZNE NOVINY 20.00 ŠPORTOVÉ NOVINY 20.10 POČASIE 20.20 FARMA 21.40
HORÚCA KRV 23.00 Nočné Televízne noviny 23.25
Dr. House III. 00.20 Mentalista III. 01.15 V tieni
zločinu II. 02.05 Kobra 11 XIII. 03.55 Bez servítky
- FARMÁRI
doma
05.20 Čistá láska 06.05 Viktória 07.10 La Tormenta. Pokušenie lásky 08.15 Ally McBealová IV.
09.05 Veštiareň 10.15 Správna Susan 11.05 Druhý
dych II. 12.05 V údolí divých ruží. Srdcia vo vetre
14.10 Ten, kto ťa chráni II. 15.05 Viktória 16.00 La
Tormenta. Pokušenie lásky 17.00 Keď budeš moja
18.00 V siedmom nebi V. 18.55 Dharma a Greg III.
19.25 Frasier 20.15 Druhý dych II. 21.30 Hurikán
22.40 Larina voľba 00.35 Sex v meste VI. 01.05
Frasier 01.45 Veštiareň 02.50 Sex v meste VI. 03.15
Dharma a Greg III. 03.35 Správna Susan 04.15
L.O.V.E. 04.50 Na streche
DajTo
05.05 V mene zákona 05.30 Anderov rebrinák
06.00 Muži v čiernom 06.40 R.I.S.. Kriminálka Paríž II. 08.20 V mene zákona 08.45 Aj múdry schybí
09.50 Chuck II. 10.45 Kobra 11 XIII. 11.35 Anderov
rebrinák 12.00 Aj múdry schybí 13.10 Walker, texaský ranger IV. 14.05 V mene zákona 14.40 Chuck
II. 15.30 112 16.10 Ženatý so záväzkami VII. 17.05
Kobra 11 XIII. 18.00 Walker, texaský ranger IV.
19.00 Muži v čiernom 20.10 Nebezpečný vlak 22.10
Sexy šport 22.15 Vnútorný nepriateľ I. 23.05 Las
Vegas. Kasíno V. 23.55 Sexy šport 00.00 Sexy výhra
01.35 Vnútorný nepriateľ I. 02.15 Sexy šport 02.20
R.I.S.. Kriminálka Paríž II. 04.00 V mene zákona
04.25 Anderov rebrinák 04.50 Aj múdry schybí
JOJ
05.35 KRIMI 06.05 NOVINY TV JOJ 07.35 Súdna
sieň. To si vypiješ 08.40 Panelák. Anička v krajine
zázrakov 09.50 Najkrajšie bývanie II. 10.50 Áno,
šéfe! 12.00 NOVINY O 12.00 12.55 SÚDNA SIEŇ.
Očúrala ma opica 14.00 Panelák. Anička v krajine
zázrakov 15.15 Hoď svišťom II.. Čierna perla 16.00
Kosti VI. 17.00 NOVINY O 17.00 18.00 SÚDNA SIEŇ.
Musíš ma milovať 19.00 KRIMI 19.30 NOVINY TV
JOJ 19.59 ŠPORT 20.10 NAJLEPŠIE POČASIE 20.20
Panelák. Pravda je vo víne 21.35 Pod povrchom
23.00 Kosti VI. 00.00 Farmár hľadá ženu 01.20
Mafstory. Rudy sa vracia 02.30 Neporaziteľná Jane.
Ťažko ju zabiť! 03.25 Pod povrchom 04.15 KRIMI
04.40 SÚDNA SIEŇ. Musíš ma milovať
joj plus
05.45 Láska a pomsta 06.30 My Little Pony 06.50
Moderné veštenie 08.00 Červené ruže 09.10 C.S.I..
Kriminálka Las Vegas X. 10.05 Biele goliere II.
11.00 Pensacola. Zlaté krídla III. 12.00 M*A*S*H
13.15 Dr. Dokonalý. Dobrá smrť 14.15 Ninja Factor II. 14.45 Simpsonovci X. 15.15 Griffinovci VIII.
15.45 Futurama V. 16.10 Vytunuj mi fáro II. 16.50
Áno, šéfe! 17.55 Profesionáli V.. Miki si požičiava
18.55 Simpsonovci X. 19.20 Griffinovci VIII. 19.55
Vytunuj mi fáro II. 20.20 C.S.I.. Kriminálka Miami
VI. 21.10 Letecké katastrofy III. 23.30 C.S.I.. Kriminálka Miami VI. 00.25 Cribs 00.55 Pensacola. Zlaté
krídla III. 01.55 Nitro Circus 02.15 Ninja Factor II.
02.40 Cribs 03.00 M*A*S*H - Dovidenia, zbohom
a amen 04.55 MacGyver
ta 3
07.00 Ranné správy 07.30 Ranné správy 08.00 Ranné správy 08.30 Ranné správy 09.00 Správy 09.15
Slovensko dnes 09.30 Šport + 10.00 Správy 10.30
Správy 10.40 24 hodín vo svete 11.00 Správy 11.25
Téma dňa 12.00 Žurnál 12.30 Ekonomika 12.45
Peňaženka 13.00 Správy/Štúdio TA3 13.30 Správy 13.40 Ekonomika a šport 14.00 Správy/Štúdio
TA3 14.30 Dokument Russia Today/Arirang 15.00
Správy/Štúdio TA3 15.30 Správy 15.40 Ekonomika
a šport 16.00 Žurnál 16.30 Ekonomika 16.40 Zdravie 17.00 Správy 17.10 Záznam TB - Štúdio TA3
17.30 Správy 18.00 Správy 18.10 Záznam TB - Štúdio TA3 18.30 Hlavné správy a šport 19.00 Správy /
Štúdio TA3 19.30 Ekonomika (záznam) 19.50 Téma
dňa 20.30 Slovensko dnes 20.45 Labyrint 21.00
Správy 21.30 Portrét 22.00 Žurnál 22.30 Šport +
23.00 Správy 23.10 24 hodín vo svete 23.30 Žurnál
čt1
05.10 Všechnopárty 05.59 Studio 6 08.30 Kúzelná
škôlka 09.00 Willy Fog na ceste okolo sveta 09.30
StarDance V ... keď hviezdy tancujú 11.05 Naspäť
sa sobotu 12.00 Správy v 12 12.20 BBV, Predpoveď
počasia (Praha), Udalosti v regiónoch plus 12.30
Sama doma - 14.00 StarDance V ... dookola 14.05
Banánové rybičky 14.25 Možno príde aj kúzelník
15.35 Po stopách hviezd 16.05 Cestománie 16.35
AZ-kvíz 16.55 Uvoľnite sa, prosím 17.40 Čierne ovce 17.55 Ceny Pamäte národa - Eva 18.00
Udalosti v regiónoch 18.25 Môžeme ďalej? 18.50
StarDance V ... dookola 18.55 Udalosti za okamih
a počasie 19.00 Udalosti 19.50 Góly, body, sekundy
19.59 Šťastných desať a Euromilióny 20.00 Milí
Bakaláři 21.00 Komici na jedničku 21.50 Nikto nič
nevie 23.05 Trezor 00.15 Žrebovanie Euromilióny
00.20 Californication V. Biják 00.45 Tiesňové linka
01.15 Kalendárium 01.25 Zaujímavosti z regiónov
01.50 AZ-kvíz 02.20 Malá farma. Chovný baran
02.45 Banánové rybičky 03.05 Po stopách hviezd
03.35 Evanjelium podľa pastierov 04.55 Adventný
koncert 2012
čt2
05.10 Hranice bez hraníc. Západné Krkonoše 05.35
Bratislava, mesto veží. Vodárenskej veže 05.59
Dobré ráno 08.30 Panoráma 09.00 Ceny Pamäte
národa - František 09.05 Ochranca 09.30 Príbehy
predmetov 09.55 Jilemnice 10.05 Pobrežie Severného mora. Doverské úžina 10.50 Chcete ich?
10.55 Čierna zmija III. Vôl a voľby 11.25 Spoločná
budúcnosť 11.55 Letecké katastrofy V.. Pristátie
na 12.40 Vesmír. Hľadanie mimozemského života
13.20 Dobrodružstvo vedy a techniky 14.10 Lietadlová loď Enterprise. Deň „D“ v Pacifiku 15.05 Sny
a skutočnosť Hanzelka a Zikmunda 16.05 Prečo
chudoba? 17.00 Planéta YO 18.20 Kúzelná škôlka
18.45 Večerníček 18.55 Víkendáři Aj 19.25 Neuveriteľné príbehy. Snubný prstienok 19.50 Správy
v českom znakovom jazyku - 20.00 Lietadlová loď
Enterprise. Bitka v Leytském zálive 21.00 Prežiť!
21.50 pološere - Deti čo majú deti 22.15 Ceny
Pamäte národa - Eva Roubíčková 22.20 Chodníky
slávy. Richard Burton 00.10 Carmen 01.00 Divadlo
žije! 01.30 Kultura.cz 01.55 Kultura.cz Brno 02.20
Prečo chudoba? 03.15 Čas v tieni pyramíd. Tajomstvo sfingy 03.35 Európa dnes 04.05 Chcete ich?
04.10 Sabotáž 04.35 Beethovenov Hradec
ČT4
05.45 Galavečer bojových športov 06.10 Vertikal
06.35 Svetový pohár v biatlone 2012/13 Rakúsko
07.20 Hokej deň potom 08.00 Panoráma 08.30 Běžkotoulky 08.40 VK karb Benátky nad Jizerou - ČZU
Praha 10.30 paralympijský magazín 10.50 Magazín
Ligy majstrov UEFA 11.20 Auto-rallye-cross 11.55
Panorama 12.15 Prague Cup Czech Indoor 2012
12.30 Sport vo svete 13.20 Futbal vo svete 13.40
Technika Brno na Dolomitenmannu 13.55 RABIT
Baku - VK Agel Prostějov 15.55 Craft 1000 Miles
Adventure 16.05 BasketManie 16.30 Magazín
Európskej ligy UEFA 17.20 TOI TOI Cup 2012/13
Louny 17.50 Time out 18.20 Na slovíčko 18.45 Galavečer bojových športov 18.55 ME capoeira 2012
Česko 20.00 Finále GP v krasokorčuľovaní 2012
Soči 22.45 Svet motorov 23.35 Česká pokerová
tour 00.15 RABIT Baku - VK Agel Prostějov 02.15
Manchester City - Manchester United 03.55 Manchester United TV
tv nova
05.20 Novashopping 05.59 Raňajky s Novou 08.55
Ulica 09.50 Láska prichádza o Vianociach 11.50
Tescoma s chuťou 12.00 Obedná Televízne noviny
12.30 Námorná hliadka 13.30 Nezvestných 14.30
Bez stopy IV. Viac než tohle 15.30 Zákon a poriadok. Zločinné úmysly V. Väzeň 16.30 Priatelia
VII 17.00 Popoludňajšie Televízne noviny 17.30
Námorná vyšetrovací úrad VI. Zásterka 18.30 Ulica
19.30 Televízne noviny 20.20 Ordinácia v ružovej
záhrade 2. Nebožtík pes 21.40 Víkend. Najkrajšie
darček 22.35 Nočná Televízne noviny 23.05 Zákon
a poriadok. Útvar pre zvláštne obete XII. Ohrozené
deti 23.55 Nikita 00.45 Novashopping 00.55 Zákon a poriadok. Zločinné úmysly V. Väzeň 01.40
Najžiadanejšie 02.35 Rady vtáka Loskutáka 03.30
Babicovy dobroty. Sladké predvianočný rýchliky
04.35 V dobrom aj zlom III
tv prima
06.00 Spravodajstvo FTV Prima 07.10 Policajná bažanty II. Bomba 08.15 Kutil Tim VIII. Taylor na to
má 09.00 M * A * S * H ​​09.30 Prostřeno! 10.20 Diagnóza vražda VI. Posledná útecha 11.20 Schimanski. Hriech 13.15 Castle na zabití III. Uzemnenie
14.10 Komisár Rex IV. Pomsta 15.10 Walker, Texas
Ranger III. Pornografia 16.05 Rosamunde Pilcher.
Láska jej života 18.00 Prostřeno! 18.55 Správy FTV
Prima 19.20 Krimi správy 19.35 Krimi plus 19.50
VIP správy 20.00 VIP prestretý! 21.40 Obchoďák.
Jedna rodina 22.55 Zberatelia kostí VII. Malý veľký
muž 23.55 Myšlienky zločinca VI. Útočisko 00.50
Nedokonalé zločiny V. Nebezpečné knihy 01.50
Volajte Proroka 03.35 Zberatelia kostí II. Bezhlavá
čarodejnice v lese 04.20 Prima SVET. To najzaujímavejšie zo zahraničia. Už od roku 1995!
EuroSport
08.30 Skoky na lyžiach 09.00 Curling 11.00 Biatlon
12.00 Jazdectvo 12.15 Futbal 13.00 Curling 15.00
Snooker 16.15 Futbal 17.00 Curling 19.00 Skoky
na lyžiach 20.00 Box 21.00 Box 23.00 Motorsport
23.15 Cestovné vozidlá 00.15 Curling 01.30 Záver
vysielania
Sport1
06.00 Futbal 07.00 Futbal 08.00 Televízne nákupy
09.00 Býčí rodeo 10.00 Televízne nákupy 11.00
KO TV 11.30 Televízne nákupy 12.30 NFL 16.00
Hádzaná 18.00 Hádzaná 20.00 Hádzaná 22.00 Box
00.30 Golf 04.30 Hádzaná
Nova Sport
08.00 Teleshop 09.00 Sport Expres 09.10 Oklahoma City-Indiana 11.00 Sport Expres 11.10 Borec
mesiaca 11.25 Auto-mag 11.55 Teleshop 12.00 The
Big Game 13.00 Sport Expres 13.10 Teleshop 13.15
Chelsea TV 15.00 Sport Expres 15.10 Chelsea TV
17.00 Sport Expres 17.10 Teleshop 17.25 THW KielMT Melsungen 19.00 Šport Expres 19.10 Outdoor
speciál 19.45 Teleshop 20.00 World of Free Sports
20.40 FA Cup 23.00 Sport Expres 23.10 European
Poker Tour Praha 23.20 TSV GWD Minden-TuS NLübbecke 00.45 Teleshop 01.00 Videotext
11.12.2012
Utorok 11. decembra 2012
www.povecernik.sk
Baran
21.3. - 20.4.
Býk
21.4. - 21.5.
Budete tvrdo pracovať a dosiahnete pokrok v štúdiu alebo
v povolaní po odbornej stránke. Financie však nezískate. Vo výhľade
sú i ďalšie sporné udalosti.
Ak sa ráno objavia pochybnosti, celý deň bude úspešný. Dnes
musíte postupovať opatrne. Nedovoľte, aby niekto odhalil vaše plány.
Mohol by to zneužiť.
Blíženci 22.5. - 21.6.
Dnes budete musieť nechať
všetky menej dôležité veci bokom.
Budete mať čo robiť, aby ste stihli
všetko to, čo ste začali a čo musíte
neodkladne dokončiť.
Rak
22.6. - 22.7.
Ak prejavíte príliš veľa ochoty v jednej veci, nedopadnete dobre.
Môže sa vám stať, že veci, ku ktorým
ste pristupovali dobrovoľne, sa zmenia na povinnosť.
Lev
23.7. - 23.8.
Panna
24.8. - 23.9.
Váhy
24.9. - 23.10.
Niečo dôležité sa dalo ako-tak
do pohybu. Sledujte pozorne, čo sa
deje vo vašom okolí. Aj keď sa to
možno nezdá, môže to mať pre budúcnosť význam. Všetko, čo zistíte,
si dobre pamätajte.
Vaše námety môžu byť zaujímavé. Rátajte však s tým, že môže prísť
k istým obmedzeniam. Dobre urobíte, ak sa od začiatku naučíte trpezlivosti pri prekonávaní prekážok.
Priateľstvo, ktoré vám ponúkajú, nemusí byť celkom úprimné.
Niektorých zaujímajú informácie,
ktoré by chceli od vás dostať. Nezabudnite na opatrnosť a nechajte si
tajomstvo pre seba.
Škorpión 24.10. - 22.11.
Napriek tomu, že prežívate dni
zvýšenej pracovnej aktivity, vaším
heslom by malo ostať - všetko s mierou. Medzi ponukami si vyberajte, nie
vždy je tá prvá najlepšia.
Strelec 23.11. - 21.12.
Snažte sa takt a prispôsobivosť.
Vyhnete sa tak nedorozumeniam.
O osobu, ktorá vás zaujíma, sa vytrvalo uchádzajte. Cieľ sa neminie účinku.
Kozorožec 22.12. - 20.1.
V rámci jedného rozhovoru
sa dozviete čosi, čo vás privedie na
zaujímavú ideu. Skôr ako ju začnete
realizovať, presvedčte sa, či máte zabezpečené základné podmienky.
Vodnár
21.1. - 19.2.
Ryby
20.2. - 20.3.
Mali by ste si viac vážiť dobré zázemie, ktoré vám poskytuje partner.
Nájdite si čas na dôverný rozhovor,
kde vám môže partner povedať úprimne všetko, čo si o vás myslí.
Dnes sa skomplikuje vaša situácia v zamestnaní. Asi budete vystupovať v úlohe sprostredkovateľa
a dopustíte sa chýb. Ak máte cestovať, zbytočne neriskujte.
www.povecernik.sk
ŠPORT PLUS (49)
13
Odišiel PhDr. Michal Milan Mikuš
UČITEĽ – TRÉNER – FUNKCIONÁR - VEDEC
...a po rokoch spolupráce sa žiada dodať i dobrý človek, ochotný vždy poradiť a pomôcť.
Väčšina Prešovčanov ho poznala
z hádzanej, kde prešiel všetkými
stupienkami: od úspešného hráča, trénera prešovského dorastu, mužov a žien, metodika TV
Krajského pedagogického ústavu /neskôr Metodického centra)
v Prešove, funkcionára, až po telovýchovného pedagóga Fakulty
športu Prešovskej univerzity.
Žiada sa však zmieniť o jeho
osobnostnej stránke, ktorá bola
zdrojom jeho zmýšľania a obetavého konania na prospech
slovenskej spoločnosti. Rodák
z Východnej, jedného zo sŕdc
slovenskej duše, kde pod našimi Tatrami v mladosti nasal
lásku k rodnému kraju a ľuďom
okolo seba. Možno i dátum narodenia – 22. december, tesne
pred Vianocami - sa podieľal
na formovaní jeho osobnosti...
Láska k Slovensku a jeho národným dejinám bola na prí-
čine, že začal používať popri
pôvodnom krstnom mene Michal (tradične po otcovi) meno
Milan, ktoré mu malo pripomínať osobnosť Milana Rastislava Štefánika... A pod týmto
menom ho poznali všetci, ktorí
prichádzali do styku s hádzanou. Na Slovensku, v Čechách,
v Európe i napr. v Afrike, kde
vychovával trénerov.
Absolvent dvoch vysokých škôl
(pedagogickej a telovýchovnej)
pôsobil 40 rokov na Krajskom
pedagogickom ústave (neskoršie Metodickom centre) v Prešove ako metodik pre TV v rámci Vsl. kraja. Od začiatku vedel
odhaliť aktuálne potreby škôl
na východe. Veď dodnes používame príručku TV v nezariadenom prostredí (1971), kde s odborníkmi z celej ČSSR reagovali
na nedostatok telocviční. Potom
nasledovali skoro tri stovky
zborníkov, publikácií a príspevkov na seminároch, školeniach
a konferenciách vrátane viacerých vydaní učebných osnov TV
v ČSSR a po roku 1993 na Slovensku. Doktorát filozofie (1975
na UK v Bratislave) a vedúce funkcie v celoštátnych komisiách
sa automaticky spájali s jeho
menom. Doménou bola oblasť
teórie a didaktiky TV a športu.
Čiže, čo učiť a ako učiť, aby sme
dosiahli žiadané výsledky u žiakov a súťažiacich športovcov...
Od roku 2004 vyučoval externe
na Fakulte športu PU, s kolegami pokračoval ďalej vo výskume
a publikovaní poznatkov. Kľúčovou problematikou bola otázka
učebných osnov a požiadaviek
z telesnej výchovy na základných a stredných školách.
Súčasne s týmito aktivitami bol
trénerom prešovských a reprezentačných družstiev žien i mužov v hádzanej, podieľal sa o. i.
na zisku troch titulov majstrov
republiky, viedol trénersko-metodickú komisiu SZH, komisie pre školskú TV, vychovával
trénerov v afrických štátoch.
Od vzniku zväzového periodika
„Hádzaná“ (2004) bol jeho zodpovedným redaktorom. O jeho
rešpektovaných kvalitách najlepšie hovorí skutočnosť, že 15
rokov viedol trénersko-metodickú komisiu Čs. zväzu hádzanej
spolu s odchovancom Pavlom
Palšom – podpredsedom...
V roku 1947 vstúpil M. Mikuš do
TJ Sokol a o rok už cvičil na legendárnom Strahove ako účastník XI. všesokolského zletu. Niet
preto divu, že po nútenej vyše
40-ročnej odmlke pomáhal kriesiť Sokol na Slovensku. Najvýdatnejšie pomáhal v organizačnej
a metodickej oblasti, v čom mu
pomáhal časopis VZLET. Predsedom jeho redakčnej rady bol
od vzniku – 2004. Zodpovedal za
vzdelávanie členskej základne
Sokola, bol členom predsedníctva a o. i. aj starostom Východoslovenskej župy Jána Kollára.
Z množstva ocenení hodno spomenúť titul Vzorný tréner, Verej-
né uznanie I. stupňa za rozvoj čs.
telovýchovy a športu, Strieborné
kruhy Slov. olympijského výboru,
zlatú plaketu Slov. zväzu hádzanej, Diplom SOV za celoživotné
pôsobenie v duchu Fair play,
uvedenie do Siene slávy slovenskej hádzanej...
Ešte aspoň dve hodnotenia „živým“ slovom: bývalá reprezentantka ČSSR z.m.š. Mária Labayová: Bez dvojice Gregor – Mikuš
by nebolo úspechov ZVL; prof.
Dr. Rudolf Horváth, CSc., jeho
odchovanec, majster sveta a bývalý predseda Čs. zväzu hádzanej: Už v doraste nás popri
tréningu i vychovával... V ktorejkoľvek funkcii – tréner, kolega
alebo funkcionár, nikdy ma nesklamal...
Za všetkých sa s ním v piatok
7. nov. v Dome smútku rozlúčili: Mária Labayová, zástupcovia
Slovenského zväzu hádzanej,
Sokola na Slovensku a spolupracovníkov, písomne vyjadril sústrasť Český zväz hádzanej.
Na ceste k večnému odpočinku
vyprevádzala M. Mikuša pieseň
Povedzte mojej materi...
Jedna z najrýdzejších, ktorú si
rád zanôtil na turistických vychádzkach ešte v lepších časoch.
Ďakujeme Ti, Milan, za ochotu a pomoc pri riešení ľudských
a odborných ťažôb. Nech Ti je
slovenská zem, ktorú si tak miloval, ľahká! Budeš nám chýbať
nielen pri vianočnom stole...
Ján Dobák
Foto: autor, V. Zamborský
14
ŠPORT EXTRA (49)
www.povecernik.sk
Schneider sa vrátil na listinu maródov
Dnes v Michalovciach
(jm) – Víkend majú hokejisti HC
Prešov 07 úspešne za sebou. V dvoch
stretnutiach prvej ligy vyhrali zhodne o tri góly. V piatok v Detve 3:0,
v nedeľu doma nad Trnavou 4:1.
O úspešnom výsledku pod Poľanou
sme sa rozprávali vo včerajšom čísle
Večerníka s autorom jednej asistencie Ivanom Fedorom. Na nedeľňajší
duel v Ice arene má svoj názor tréner Šarišanov Ján Faith (na fotografii). „Áno, tri body sú rozhodujúce, no nie všetko bolo, ako sa
hovorí, s kostolným poriadkom.
Mám na mysli vylúčenia. Osem
dvojminútových trestov, zbytočné oslabenia. Takto sme sa pri-
Polstovka do koša Svitu
Úspešná zostava zo zápasu s Kežmarkom. V hornom rade zľava: Jakub
Hurtuk, Lukáš Purdeš, Samuel Tomáš, Maximilián Belej. V dolnom rade
zľava : Martin Hitrik, Juraj Seman, Juraj Miščík, Tomáš Samko.
(jm) – Basketbalové nádeje ŠKm Akademik Prešov sa pripravujú na jarnú časť
sezóny 2012/2013 regionálnej súťaže
starších žiakov. V jesennej neštartujú...
„Žiaľ, v súvislosti s preregistráciou
z ŠK Slávia 94 do ŠKm Akademik sme
nestihli vybaviť všetky papierové náležitosti,“ informoval manažér klubu
Radovan Hrabčák. V dvoch priateľských
stretnutiach boli úspešní. Cenia si hlavne
víťazstvo 50:48 v predĺžení nad Svitom.
„S Podtatrancami sme pred rokom
prehrávali o viac než sedemdesiat
bodov, teraz tento výsledok hovorí
za všetko. Chlapci napredujú, venujú sa športu, ktorý ich baví,“ dodal R.
Hrabčák.
Štatistiky z prípravy:
Svit – Prešov 48:50 pp, zostava a body
hostí: Belej, Biroš 8, Bosák 2, Brunari 12,
Durkáč 7, Hitrik, Kučeravý 2, Miščík 2, Prokopič 7, Sabol 2, Seman 4, Župina 4. Kežmarok – Prešov 16:90, zostava a body
hostí: Hurtuk 20, Purdeš 12, Tomáš 8, Belej
10, Hitrik 6, Seman 4, Miščík 10, Samko 20.
pravili o možnosť pridať ďalšie
góly a oberali sme sa o fyzické
sily.“ Skúsený kormidelník vyčíta
hlavne obrancom, „strely od modrej čiary rovno do nôh protihráčov - následné protiútok a fauly.
Toto by sa nemalo stávať.“
Prešovčania zostali po víkende
v tabuľke na piatom mieste tabuľky. V nedeľu fandili na diaľku
vedúcej Senici, lenže tá prehrala
v Liptovskom Mikuláši 2:3. Strata
Šarišanov na Liptákov tak ostala stále štvorbodová (49 resp 53).
„Nič, ideme ďalej. Skôr ma trápi
maródka, ktorá nás obmedzuje
na hru iba na tri útoky. Chýbajú
nám Kubus, Kubiš, Mikluš, Tomčák. Schneider sa po problémoch
s chrbticou vrátil iba na dve tre-
Skopje 24, 3. Vardar Skopje 23,
4. Nexe Našice 22, 5. Lovčen Cetinje 20, 6. Brest Meshkov 19, 7.
Tatran Prešov 18, 8. Izvidač Ljubušky 9, 9. Borac Banja Luka 7,
10. Sloga Doboj 0.
V tomto kalendárnom roku je
na programe už iba jeden zápas,
12. 12. Brest Meshkov - Metalurg Skopje.
Foto: Viktor Zamborský
Spoľahlivá obrana,
výborný Lipka
(jm) – Prehru vrátili súperovi aj s úrokmi. V prvom kole
slovenskej extraligy vo futsale
prehrali Prešovčania v Nových
Zámkoch 0:6, v „odvete“ (10.
kolo) dokázali vyhrať vysoko
7:3. Hala Hotelovej akadémie
na Baštovej ulici bola znova svedkom dobrého zápasu.
Skóre otvoril domáci R. Beliš.
Hostia síce vyrovnali, no už
po niekoľkých sekundách bolo
2:1. A potom Šarišania už iba
zvyšovali svoj náskok. Za stavu
3:2 dali tri góly po sebe a toto
bol rozhodujúci úsek stretnu-
tia. Výborná defenzíva na čele
s brankárok Lipkom hosťom
veľa nedovolili...
Štatistiky:
FK Slovanet Prešov – Tupperware Nové Zámky 7:3 (2:1), góly: R.
Beliš 2, Sedlák, Zbiňovský, Adam,
Eliáš, Biľ – Dudáš 2, Čambal.
Prešovčania sú v desaťčlennej
tabuľke na siedmom mieste,
v piatok sa predstavia v Žiline.
V najbližšom domácom dueli sa
stretnú 4. januára 2013 s FTVŠ
UK Bratislava.
SÚŤAŽ O DRES JAROSLAVA JANUSA
Hádzanári siedmi
(jm) – Hádzanári Tatrana Prešov
budú zimovať na siedmom mieste tabuľky SEHA League. Toto
umiestnenie je ďaleko za očakávaním fanúšikov slovenského
majstra. Zverenci trénera Djordje
Rašiča z jedenástich zápasov šesť
vyhrali (raz kontumačne) a päťkrát prehrali. Poradie: 1. Croatia
Záhreb 25 bodov, 2. Metalurg
tiny, tretiu už v súboji s Trnavou
musel vynechať.,“ informuje J.
Faith. Nuž o to ťažšie to žlto-modrí
budú mať dnes v Michalovciach. Pre
nášho spolubesedníka býva každý
zápas s týmto súperom špecifický...
„Michalovce sú neodmysliteľnou
súčasťou mojej trénerskej kariéry. Pôsobil som tam, neviem
to presne... Trikrát a možno aj
štyri... Teraz som v Prešove, no
viem, že nás čaká poriadne ťažký
zápas. Ak budeme disciplinovaní, nie ako v nedeľu, máme šancu
na úspešný výsledok. A navyše,
musíme sa pripraviť na búrlivé
prostredie na Zemplíne,“ dodal
na záver autor jedného gólu v drese
Československa.
(jm)–Milí čitatelia,v pondelok 3.decembra sme odštartovali súťaž o hokejový
dres Slovana Bratislava s podpisom brankára Jaroslava Janusa. Zaujímavú cenu
nám venoval práve tento odchovanec
prešovského hokeja. Do 14. decembra
uverejňujeme desať otázok aj s kupónmi. Vašou úlohou bude najneskôr do 18.
decembra doručiť do redakcie (ul. Jarková
2) na korešpondenčnom lístku alebo pohľadnici správne odpovede, aj s priloženými kupónmi, a už len čakať, či sa na vás
pri žrebovaní neusmeje šťastie...
Kto zmeškal začiatok súťaže, zúfať nemusí, pretože v pondelok 17. decembra
uverejníme žolíka, ktorý nahradí niektorý z chýbajúcich
Jaroslav
kupónov.
Janus
Otázka č. 7:Hokejisti Slovana vyhrali
v nedeľu prestížny
česko-slovenský
súboj s HC Lev Praha. Aký výsledkom
sa skončil tento
KUPÓN
zápas?
7
fotonávraty
www.povecernik.sk
15
ŠPORTové
okamihy
objektívom
Viktora
Zamborského
Uplynulý víkend napísal štvrtú kapitolu dorastenecký halový futbalový turnaj Ladislava Pavloviča, ktorý zorganizoval 1.FC Tatran
Prešov. Prvé husle hrali Žilinčania (1). Vyhrali kategóriu mladších aj starších dorastencov. Prešovčanom patrili tretie miesta
(6). V U19 bol najlepším strelcom s troma
gólmi Jaroslav Mihálik zo Žiliny (2). Najlepším brankárom v tejto kategórii sa stal Adam
Jakubech (3) z 1.FC Tatran. Medzi mladšími
za najlepšieho brankára vyhlásili Michala
Gálika zo Žiliny (4). Zápolenia na palubovke
(5). Radosť z prvého miesta (7). Manželka Ladislava Pavloviča Anna a generálny riaditeľ
Jozef Petrik ocenili najlepších (8). Spoločná
fotografia účastníkov turnaja (9).
16
ŠPORT
Starší žiaci 1. FC Tatran Prešov
druhí na Memoriáli Bohdana Benedika
sedom Východoslovenského futbalového zväzu a viceprezidentom
Slovenského futbalového zväzu,
bol tiež predsedom komisie rozhodcov VsFZ.
Turnaj vyhral výber starších žiakov
Východoslovenského futbalového
zväzu. Na druhom mieste skončili starší žiaci 1. FC Tatran Prešov,
tretia bola Spišská Nová Ves.
(jac) - Východoslovenský futbalový zväz usporiadal počas víkendu
ôsmy ročník medzinárodného halového futbalového turnaja starších žiakov Memoriál JUDr. Bohdana Benedika.
Bohdan Benedik (1954 - 2005) sa
futbalu venoval od detstva. Stal
sa výborným rozhodcom, pôsobil
aj ako rozhodca FIFA a UEFA. Po
skončení rozhodcovskej kariéry sa
dal na funkcionárčenie. Bol pred-
Ľubomír Tupta (1. FC Tatran Prešov) si prevzal cenu pre najlepšieho strelca turnaja - dal 10 gólov.
1. FC Tatran hral v zostave: Farkaš,
Bomba - Grejták, Vojtaško, Tupta,
Semančík, Šoltís, Župa, Kočiško,
Adam, Zošš, Krajňák, Kočan, Madzik, tréner Rastislav Mäsiarik,
asistent trénera Marián Prusák.
V nedeľu budú hrať starší žiaci v Michalovciach na halovom
turnaji Slovenského futbalového
zväzu.
Športový periskop
Džudo - V Jaslo (Poľsko) bol Mikulášsky turna v džude. Štartovali na ňom aj nádeje oddielu
džuda TJ Slávia PU Prešov. V kategórii mladších žiakov zvíťazil
Valentín Krigovský, Šimon Bardák bol druhý a Rastislav Šofranko tretí.
Futbal - Aj keď sa futbalové súťaže skončili, vo futbalovom hnutí
je stále rušno. Oblastný futbalový zväz v Prešove hotuje na 28.
decembra vyhlásenie jedenástej
Jedenástky roka I. triedy ObFZ
Prešov. ObFZ tiež pripravuje
obľúbené halové turnaje. Uskutočnia sa v mesiacoch január
až marec vo všetkých vekových
kategóriách v halách v Prešove
a Lipanoch.
Moderná gymnastika - Klub modernej gymnastiky Charm Prešov
usporiada v sobotu 15. decembra
v telocvični ZŠ na Važeckej ulici
preteky Mini Charm Cup 2012. Ich
súčasťou bude aj vyhodnotenie
Prešovského gymnastického pohára a exhibičné vystúpenia. Na
podujatí sa predstavia všetky pretekárky Charmu Prešov. Začiatok
pretekov je stanovený na 10. h.
Silvester 2012 - Samozrejme, že
v metropole Šariša nebude chýbať tradičná športová bodka za
odchádzajúcim rokom. Vyznávačov turistiky čaká v posledný deň
roka tradičný výstup na Šarišský
hrad a bežcov 27. ročník Silvestrovského behu. Silvestrovský
beh je aj posledným kolom Oblastnej bežeckej ligy 2012 regiónov Prešov a Sabinov.
(jac)
www.povecernik.sk
Futbaloví rytieri
(jac) - Komisia fair play Slovenského futbalového zväzu pripravuje udelenie futbalovej Ceny
fair play MUDr. Ivana Chodáka
za roky 2011 a 2012. Slávnosť sa
uskutoční v Dolnom Kubíne vo
februári 2013.
notlivci, aj iné organizácie. Písomný návrh treba do 6. 1. 2013
poslať na adresu: Etická komisia
SFZ, Trnavská cesta 100, 821 01
Bratislava. Laureátov, ktorí budú
ocenení, schváli výkonný výbor
Slovenského futbalového zväzu.
Cena fair play MUDr. Ivana Chodáka sa udeľuje jednotlivcom
i kolektívom v troch kategóriách:
za dlhoročnú príkladnú hráčsku
činnosť, za dlhoročnú príkladnú
činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal, za výnimočný čin
vo futbale.
Z Prešova, z Prešovského a Sabinovského okresu boli od roku
1995 futbalovou Cenou fair play
MUDr. Ivana Chodáka ocenení
Ladislav Pavlovič, Milan Moravec, Július Kubečko, Mikuláš
Kašprišin, Gejza Šimanský, Pavol Tomčufčík, Miroslav Vaňo,
Tomáš Čuchran, Jozef Kakaščík,
Milan Fabian, Miroslav Labun,
Štefan Jačiansky, Blažej Podolák,
Rudolf Pavlovič, Igor Novák.
Kandidátov na udelenie cien
v jednotlivých kategóriách môžu
navrhnúť futbalové orgány, jed-
Prešovskí atléti
v rebríčkoch
(jac) - Slovenský atletický zväz
uverejnil tabuľky výkonov slovenských atlétov v tomto roku.
Zastúpenie v tabuľkách majú aj
prešovskí atléti.
Šprintér AK TJ Slávia Prešovská univerzita Adam Zavacký je
v behu na 100 m mužov druhý
časom 10,56 s, na dvojnásobnej trati je takisto druhý za čas
21,44 s. V behu na 60 m v hale mu za čas 6,80 s patrí tretia
priečka, v behu na 50 m v hale je
druhý časom 5,81 s.
Zavacký je členom miešanej
štafety (dve ženy, dvaja muži) na
4x100 m, ktorej v rebríčku patrí
prvé miesto za čas 46,20 s. Tiež
je členom kombinovanej štafety Slovenska na 4x100 m, ktorej
za čas 41,89 s patrí takisto prvá
pozícia.
Ženy - Ema Kalenská (Slávia
PU Prešov) je v prvá v behu na
50 m v hale časom 6,75 s.
50 m prek. v hale: 1. Diana Argalassyová, Lucia Miňová (obe
ŠŠK Junior Prešov) 8,7 s.
BK Spišská Nová Ves B - BK Eilat PU
Prešov 60:54 (29:28) a 57:80 (30:38)
v stretnutiach úvodného dvojkola
prvej basketbalovej ligy žien (druhá
najvyššia súťaž) skupina Východ.
Viac v zatrajšom Večerníku.
(jac)
Úspešní
bedmintonisti
(jac) - Počas víkendu bol v bedmintonovom centre Slovenského
zväzu bedmintonu na Bernolákovej ulici rebríčkový turnaj mužov a žien Grand prix A kategórie. Úspešne si na ňom počínali
bedmintonisti BC Prešov.
V miešanej štvorhre zvíťazili
Vladimír Závada, Zuzana Orlovská. V dvojhre mužov si druhé
miesto vybojoval Tomáš Banyász. V ženskej dvojhre dosiahla
druhú priečku Ivana Kubíková,
tretia bola Zuzana Orlovská.
V štvorhre žien získali tretie
miesto Ivana Kubíková, Zuzana
Orlovská.
Prešovský večerník, prvé súkromné noviny na Slovensku – založené 1990. Vydáva PRIVATPRESS, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 31724434. Vychádza denne,
okrem soboty a nedele. ŠÉFREDAKTORKA: RNDr. Adriena Šmihulová, tel.: 0517724163, mail: [email protected], REDAKTORI: tel.: 051 7723398, mail: [email protected] ŠPORT: tel.: 0903829485, mail: [email protected] GRAFIKA: tel.:0517724163, mail: [email protected] WEB: www.povecernik.sk
INZERCIA: tel./fax: 0517723398, mail: [email protected] TLAČ: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov. EVIDENČNÉ ČÍSLO: 247/08. PRÍJEM INZERCIE: v redakcii
- Jarková 2, v predajni Kancelárske potreby – Hlavná 137 (Evanjelické kolégium), v Turistickom informačnom centre (podchod na železničnej stanici), Sídlisko III v predajni Lahôdky u Renátky, Prostějovská 33, ZOC MAX, predajňa ROYAL 090X - predaj a kompletný servis mobilných telefónov. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.
Uverejňujeme aj názory a stanoviská, s ktorými redakcia nemusí súhlasiť. ISSN: 13364030.
Utorok 11.12
-2°C -5°C Streda 12.12
-3°C -7°C Štvrtok 13.12
-3°C -10°C
Download

Keby bolo keby... - Inštitút edukológie a sociálnej práce a CEVS FF