KAVAK DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
KODU:YÖN.PL.06
TARİH
YAYIN TARİHİ:03.04.2013
EĞİTİM
NO
REVİZYON TARİHİ:02.01.2014
EĞİTİM KONUSU
08.01.2014
Temel Yaşam Desteği CPR (Kardiopulmoner Resüssitasyon)
1 Eğitimi
2 Verem Haftası(3-9 ocak)
3 El Hijyeni
Hastane enfeksiyonlarının önemi ve tanımı(EKK'nın
sorumlulukarı, tanımı ve çalışma alanları, sürveyans kapsamı)
4 Hastane enfeksiyonlarında sorun mikroorganizmalar
Temizlik Eğitimi(Genel Alanlarrın Temizlik kuralları,Belirlenen Risk
düzeylerine Göre alanların Temizlik kuralları, Temizlik Maddelerinin
5 kullnım Özellikleri)
6 Kişisel Koruyucu Ekipman Eğitimi
15.01.2014
Temel Yaşam Desteği CPR (Kardiopulmoner Resüssitasyon)
1 Eğitimi
2 El Hijyeni
Hastane enfeksiyonlarının önemi ve tanımı(EKK'nın
sorumlulukları, tanımı ve çalışma alanları, sürveyans kapsamı)
3 Hastane enfeksiyonlarında sorun mikroorganizmalar
Temizlik Eğitimi(Genel Alanlarrın Temizlik kuralları,Belirlenen Risk
düzeylerine Göre alanların Temizlik kuralları, Temizlik Maddelerinin
4 kullnım Özellikleri)
5 Kişisel Koruyucu Ekipman Eğitimi
OCAK
Temel Yaşam Desteği CPR (Kardiopulmoner Resüssitasyon)
1 Eğitimi
22.01.2014
3 El Hijyeni
Hastane enfeksiyonlarının önemi ve tanımı(EKK'nın
sorumlulukarı, tanımı ve çalışma alanları, sürveyans kapsamı)
4 Hastane enfeksiyonlarında sorun mikroorganizmalar
Temizlik Eğitimi(Genel Alanlarrın Temizlik kuralları
,Belirlenen Risk düzeylerine Göre alanların Temizlik kuralları,
5 Temizlik Maddelerinin kullnım Özellikleri)
6 Kişisel Koruyucu Ekipman Eğitimi
EĞİTİM
SÜRESİ
REVİZYON NO:03
EĞİTİMİ VEREN
60 dak.
30 dak.
60 dak.
Acil Sorumlu Hekimi Yurder ŞAHİN/Acil
Sorumu Hemş.Sinan TONGAL
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
60 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
60 Dak.
30 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
60 Dak.
60 Dak.
Acil Sorumlu Hekimi Yurder ŞAHİN/Acil
Sorumlu Hemşiresi Sinan TONGAL
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
60 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
60 Dak.
30 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
60 Dak.
Acil Sorumlu Hekimi Yurder ŞAHİN/Acil
Sorumu Hemşiresi Sinan TONGAL
60 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
60 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
60 Dak.
30 dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
SAYFA NO:1/1
EĞİTİM ALACAK
BİRİM
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT, Röntgen
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,
İdari Personel, Doktorlar, Tıbbi
Sekreter,Hasta Kabul
Temizlik Personeli,
Güvenlik Personeli,
Veri Elemanı,
Yemekhane Personeli
KAVAK DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
KODU:YÖN.PL.06
TARİH
YAYIN TARİHİ:03.04.2013
EĞİTİM
NO
REVİZYON TARİHİ:02.01.2014
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİM
SÜRESİ
REVİZYON NO:03
EĞİTİMİ VEREN
1 Hasta Hakları ve Güvenliği
60dak.
Hasta Hak.Sorumlusu Nursu ASAN
2 Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti
60 Dak.
Hasta Hak.Sorumlusu Nursu ASAN
3 Çalışan Hakları ve Güvenliği ,Çalışan Hakları Genelgesi
60 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
Kişilerarası İletişim ve Empati, Çalışanlararası İletişim , Hasta ve Yakınları
4 İle İletişim,
90 Dak.
5 Emzirme Danışmanlığı Eğitimi
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI/ Ebe
180 Dak. Zübeyde GÜÇ
05.02.2014
6 Standart Önlemler ve İzalasyon Yöntemleri
30 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
08.01.2014
1 Hasta Hakları ve Güvenliği
60 Dak.
Hasta Hak.Sorumlusu Nursu ASAN
2 Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti
60 Dak.
Hasta Hak.Sorumlusu Nursu ASAN
3 Çalışan Hakları ve Güvenliği, Çalışan Hakları Genelgesi
Kişilerarası İletişim ve Empati, Çalışanlararası İletişim , Hasta ve Yakınları
4 İle İletişim
60 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
ŞUBAT
OCAK
12.02.2014
19.02.2014
5 Emzirme Danışmanlığı Eğitimi
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI/ Ebe
180 Dak. Zübeyde GÜÇ
6 Standart Önlemler ve İzalasyon Yöntemleri
30 dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
1 Hasta Hakları ve Güvenliği
60 Dak.
Hasta Hak.Sorumlusu Nursu ASAN
2 Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti
60 Dak.
Hasta Hak.Sorumlusu Nursu ASAN
3 Çalışan Hakları ve Güvenliği, Çalışan Hakları Genelgesi
60 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
Kişilerarası İletişim ve Empati, Çalışanlararası İletişim , Hasta ve Yakınları
4 İle İletişim,
90 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
5 Standart Önlemler ve İzalasyon Yöntemleri
30 dak.
6 Emzirme Danışmanlığı Eğitimi
SAYFA NO:1/1
EĞİTİM ALACAK
BİRİM
Hemşire,
Hemşire, Ebe,
Ebe, Sağlık
Sağlık
Memuru,
ATT,
Röntgen
Memuru, ATT, Röntgen
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,
Teknisyeni,
90 Dk.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI/ Ebe
180 Dak. Zübeyde GÜÇ
İdari Personel, Doktorlar,
Tıbbi Sekreter,Hasta Kabul
Temizlik Personeli,
Güvenlik Personeli,
Veri Elemanı,
Yemekhane Personeli
KAVAK DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
KODU:YÖN.PL.06
TARİH
08.01.2014
19.03.2014
MART
20.03.2014
OCAK
26.03.2014
YAYIN TARİHİ:03.04.2013
EĞİTİM
NO
REVİZYON TARİHİ:02.01.2014
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİM
SÜRESİ
REVİZYON NO:03
EĞİTİMİ VEREN
SAYFA NO:1/1
EĞİTİM ALACAK
BİRİM
Hasta Başı Test Cihazı (Çalışılacak Testlerin Preanalitik, Analitik ve
Postanalitik Evrelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Kalibrasyon ve
Kalite Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi,Cihazın Temizliği ve
1 Bakımı)Eğitimi
30 Dak.
Laboratuvar Teknisyeni Murat KAYA
Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta kimliğinin
2 Doğrulanması
30 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
3 Antibiyotikler, İlaç Yönetimi ve İlaçların Güvenli Uygulanması
60 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
4 Sözel İstem Süreci ve Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar
30 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
Akılcı İlaç Kullanımı, Advers Etki ve Bildirimi, Kırmızı ve Yeşil
5 Reçeteye Tabi İlaç Kullanımı
60 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
Sağlık Personeli
60 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
Yemekhane Personeli
30 Dak.
Laboratuvar Teknisyeni Murat KAYA
30 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
3 Antibiyotikler, İlaç Yönetimi ve İlaçların Güvenli Uygulanması
60 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
4 Sözel İstem Süreci ve Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar
30 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
Akılcı İlaç Kullanımı, Advers Etki ve Bildirimi, Kırmızı ve Yeşil
5 Reçeteye Tabi İlaç Kullanımı
60Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
Yemekhane Personel Eğitimi (Atıkların Kaldırılması,Hijyen ve Bina
Temizliği, Mutfak Hijyeni,Besin kalitesi/Yiyecek Satın Alma ve Kontrol
1 YönteYöntemleri, Yiyecek Depolama ve Muhafaza Teknikleri)
Hasta Başı Test Cihazı (Çalışılacak Testlerin Preanalitik,
Analitik ve Postanalitik Evrelerinde Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar, Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Sonuçlarının
1 Değerlendirilmesi,Cihazın Temizliği ve Bakımı)Eğitimi
Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta kimliğinin
2 Doğrulanması
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT, Röntgen
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,
Sağlık Personeli
KAVAK DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
KODU:YÖN.PL.06
TARİH
09.04.2014
08.01.2014
NİSAN
OCAK
16.04.2014
23.04.2014
YAYIN TARİHİ:03.04.2013
EĞİTİM
NO
REVİZYON TARİHİ:02.01.2014
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİM
SÜRESİ
REVİZYON NO:03
EĞİTİMİ VEREN
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Bulaşıcı Hastalıklar(Salgın
1 İncelenmesi),Kan ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar
60 Dak.
Acil Sorumlu Hemşiresi Sinan Tongal
2 Sağlıkta Kalite Sistemi Eğitimi,Ulusal Renkli Kodlar Eğitimi ve Tatbikat
60 Dak.
Kalite Yönetim Direktörü
3 Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Önlemleri
30 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
4 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
30 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
5 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
350 Dak. İş Sağ. Ve Güven.Uzm.Engin KONYALIGİL
6 Beden Dili, Stres Yönetimi,Öfke Kontrolü
60 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
7 Güvenlik Raporlama
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Bulaşıcı Hastalıklar(Salgın
1 İncelenmesi),Kan ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar
45 Dak.
Kalite Yönetim Direktörü
2 Sağlıkta Kalite Sistemi Eğitimi,Ulusal Renkli Kodlar Eğitimi ve Tatbikat
60 Dak.
Kalite Yönetim Direktörü
3 Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Önlemleri
30 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
4 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
30 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
5 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
400 Dak. İş Sağ. Ve Güven.Uzm.Engin KONYALIGİL
6 Beden Dili, Stres Yönetimi,Öfke Kontrolü
60 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
7 Güvenlik Raporlama
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Bulaşıcı Hastalıklar(Salgın
1 İncelenmesi),Kan ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar
45 Dak.
Kalite Yönetim Direktörü
2 Sağlıkta Kalite Sistemi Eğitimi,Ulusal Renkli Kodlar Eğitimi ve Tatbikat
60 Dak.
Kalite Yönetim Direktörü
3 Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Önlemleri
30 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
4 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
30 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
6 Beden Dili, Stres Yönetimi, öfke Kontrolü
60 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
7 Güvenlik Raporlama
45 Dak.
Kalite Yönetim Direktörü
SAYFA NO:1/1
EĞİTİM ALACAK
BİRİM
Hemşire, Ebe, Sağlık
Hemşire,ATT,
Ebe,Röntgen
Sağlık
Memuru,
Memuru,
ATT,
Röntgen
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,
Teknisyeni,
120 Dak. Acil Sorumlu Hemşiresi Sinan Tongal
İdari Personel, Doktorlar,
Tıbbi Sekreter,Hasta Kabul
120 Dak. Acil Sorumlu Hemşiresi Sinan Tongal
Temizlik Personeli,
Güvenlik Personeli,
Veri Elemanı,
Yemekhane Personeli
KAVAK DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
KODU:YÖN.PL.06
TARİH
YAYIN TARİHİ:03.04.2013
EĞİTİM
NO
REVİZYON TARİHİ:02.01.2014
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİM
SÜRESİ
REVİZYON NO:03
EĞİTİMİ VEREN
Acil Durum Yönetimi, afet ve ODD Tatbikat eğitimi,Hastane Afet Planı
1 Eğitimi
180 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Acil Durumda Görev Alacak Çalışanlara Acil Durum Planına
2 Yönelik Eğitim(Hastane Afet Planı Eğitici Eğitimi)
60 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
3 657 Devlet Memurları Kanunu
60 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
4 Bilgi Güvenliği
45 Dak.
Röntgen Birim Sor.Seçkin YAĞCI
5 Atık Yönetimi, Kullanıcıara Tehlikeli Madde Sınıfını Gösteren Simgeler
60 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
07.05.2014
6 Zor İnsanla Baş Etme Yolları, Tükenmişlik Sendromu,
90 Dak.
Hasta Hak.Sorumlusu Nursu ASAN
08.01.2014
Acil Durum Yönetimi, afet ve ODD Tatbikat eğitimi,Hastane Afet Planı
1 Eğitimi
180 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
MAYIS
Acil Durumda Görev Alacak Çalışanlara Acil Durum Planına
2 Yönelik Eğitim(Hastane Afet Planı Eğitici Eğitimi)
60 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
OCAK
3 657 Devlet Memurları Kanunu
60 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
4 Bilgi Güvenliği
45 Dak.
Röntgen Birim Sor.Seçkin YAĞCI
5 Atık Yönetimi, Kullanıcıara Tehlikeli Madde Sınıfını Gösteren Simgeler
60 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
6 Zor İnsanla Baş Etme Yolları, Tükenmişlik Sendromu,
Acil Durum Yönetimi, afet ve ODD Tatbikat eğitimi,Hastane Afet Planı
1 Eğitimi
Acil Durumda Görev Alacak Çalışanlara Acil Durum Planına
2 Yönelik Eğitim(Hastane Afet Planı Eğitici Eğitimi)
90 Dak.
Hasta Hak.Sorumlusu Nursu ASAN
60 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
3 657 Devlet Memurları Kanunu
60 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
4 Bilgi Güvenliği
45 Dak.
Röntgen Birim Sor.Seçkin YAĞCI
5 Atık Yönetimi, Kullanıcıara Tehlikeli Madde Sınıfını Gösteren Simgeler
60 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
6 Zor İnsanla Baş Etme Yolları, Tükenmişlik Sendromu,
90 Dak.
Hasta Hak.Sorumlusu Nursu ASAN
14.05.2014
21.05.2014
SAYFA NO:1/1
EĞİTİM ALACAK
BİRİM
Hemşire,
Hemşire, Ebe,
Ebe, Sağlık
Sağlık
Memuru,
ATT,
Röntgen
Memuru, ATT, Röntgen
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,
Teknisyeni,
İdari Personel, Doktorlar,
Tıbbi Sekreter,Hasta Kabul
180 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Temizlik Personeli,
Güvenlik Personeli,
Veri Elemanı,
Yemekhane Personeli
KAVAK DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
KODU:YÖN.PL.06
TARİH
04.06.2014
HAZİRAN
08.01.2014
05.06.2014
OCAK
11.06.2014
TEMMUZ
YAYIN TARİHİ:03.04.2013
EĞİTİM
NO
REVİZYON TARİHİ:02.01.2014
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİM
SÜRESİ
REVİZYON NO:03
EĞİTİMİ VEREN
Laboratuvarda çalışanlara panik değerler ve panik değerbildirimi, İlgili
1 Çalışanlara Örnek Alımı ve Transferi Eğitimi
60 Dak.
Laboratuvar Teknisyeni Murat KAYA
2 Kan Transfüzyon Süreci
30 Dak.
Laboratuvar Teknisyeni Dilek BİLGE
3 Hastaların Güvenli Transferi
30 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
4 Düşme Risk Faktörleri ve Düşmelerin Önlenmesi
30 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
5 Katater Enfeksiyonları ve önlemleri(Damar,üriner vb.)
Yemekhane Hizmetleri Eğitimi(Geniş Çapta Besin Hazırlama ve Pişirme
Teknikleri, Gıda Güvenliği Yöntemi, TBS'de Sanitasyon, HACCP
Uygulamaları ve Yeni Yaklaşımlar,TBS'de Kalite Güvence Sistemleri E ISO
9000-22000 Kalite Standartları)
1
45Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
120 Dak. Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
Laboratuvarda çalışanlara panik değerler ve panik değerbildirimi, İlgili
1 Çalışanlara Örnek Alımı ve Transferi Eğitimi
60 Dak.
Laboratuvar Teknisyeni Murat KAYA
2 Kan Transfüzyon Süreci
30 Dak.
Laboratuvar Teknisyeni Dilek BİLGE
3 Hastaların Güvenli Transferi
30 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
4 Düşme Risk Faktörleri ve Düşmelerin Önlenmesi
5 Katater Enfeksiyonları ve önlemleri(Damar,üriner vb.)
30 Dak.
30 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
SAYFA NO:1/1
EĞİTİM ALACAK
BİRİM
Sağlık Personeli
Hemşire,
Ebe, Sağlık
Memuru,
Röntgen
TemizlikATT,
personeli
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,
Yemekhane Personeli
Sağlık Personeli
Temizlik Personeli
KAVAK DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
KODU:YÖN.PL.06
TARİH
AĞUSTOS
EĞİTİM KONUSU
EĞİTİM
SÜRESİ
REVİZYON NO:03
EĞİTİMİ VEREN
SAYFA NO:1/1
EĞİTİM ALACAK
BİRİM
1 Diksiyon, Organizasyon Yapma Becerileri,
2 Navigasyon kullanma, İleri Sürüş Teknikleri, Trafik Kuralları
60 Dak.
90 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Şoför Odası Personeli
Şoför Odası Personeli
25.08.2014
Su analizleri, Tıbbi Cihaz koruyucu Periyodik Bakım ve Arıza
3 Müdahalesi, TS 180001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yön.Sis.Tem.Eğitimi
60 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Teknik Servis Birimi
26.08.2014
Malzeme Bakım ve Onarım Eğitimi, Veri Toplama
4 Veri Girişi ve Veri Değerlendirme Yöntemleri,Tehlikeli Atıklar
60 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
28.08.2014
08.01.2014
28.08.2014
EYLÜL
REVİZYON TARİHİ:02.01.2014
25.08.2014
26.08.2014
27.08.2014
OCAK
YAYIN TARİHİ:03.04.2013
EĞİTİM
NO
03.09.2014
03.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
11.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
18.09.2014
23.09.2014
ICD10 Eğitimi, Maliyet Eğitimi
5 (Dağıtım Anahtarları)
Tıbbi Terminoloji Eğitimi, Hastalık Yükü
6 ve Maliyet Etkinliği Eğitimi
7 Faturalandırma Mevzuatı,
Temizlik Hizmetleri Eğitimi(Genel Alanlarrın Temizlik kuralları
,Belirlenen Risk düzeylerine Göre alanların Temizlik kuralları,
1 Temizlik Maddelerinin kullnım Özellikleri)
Yemekhane Personel Eğitimi(Toplu Beslenme Sisteminde
Yönetim ve Organizasyon, Yatan Hasta Servisinde Dikkat
Edilecek Noktalar-Diyet Kartlarının Doğru Uygulanması,
Yemekhane Donanımı İlkeleri, Yiyecek ve İçecek servis
2 Yöntemleri)
3 Ulusal Renkli Kodlar Eğitimi ve Tatbikat
4 Kendi kendine meme muayenesi eğitimi
5 Kalibrasyon Eğitimi
Basınç Yarası Enfeksiyonları ve Önlenmesi, Transport Küvez
6 Kullanımı
7 Etkin ve Verimli Sekreterlik, Sağlık Bakanlığı Organizasyon Şeması
8 Döner sermaye Yönetmeliği ve Personel Bordro Takip Programı
9 6245 sayılı Harcırah Kanunu, , Tek Düzen Muhasebe Sistemi,
10 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Adli Vaka Dosyaarının Yönetimi, Arşiv Malzemelri Saklama ve Koruma
Koşulları ve Arşivleme Yöntemleri, Devlet arşiv Hizmetleri Hakkında
11 Yönetmelik
60 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Teknik Servis Birimi
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT, Röntgen
Tig Birimi
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,
Tig Birimi
Tig, Ambar ve Depo Birimi,
Tahakkuk Birimi
60 Dak.
Enfeksiyon Hem.Neslihan BOZKURT
Temizlik Personeli
45 Dak.
60 Dak.
45 Dak.
30 Dak.
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
Kalite Yönetim Direktörü
Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
Röntgen Birim Sor.Seçkin YAĞCI
Yemekhane Personeli
Tüm Personel
Bayan Personel
Teknik Personel
120 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
120 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
60 Dak. Eğitim Hemşiresi Melek YAĞCI
120 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
60 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
60 Dak.
60 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
120 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Klinik Personeli
Santral Birimi
Mutemetlik Birimi
Mutemetlik ve Tahakkuk
Birimi
Tahakkuk Birimi
Arşiv Birimi
KAVAK DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
KODU:YÖN.PL.06
YAYIN TARİHİ:03.04.2013
EĞİTİM
NO
TARİH
20.10.2014
20.10.2014
REVİZYON TARİHİ:02.01.2014
EĞİTİM KONUSU
1 Dosyalama Teknikleri ve resmi Yazışma kuralları
2 Çkys Projesi Eğitimi,
Elektronik Kamu Alım platformu programını kullanma
eğitimi(EKAP), Kamu İhale Kanunu Malı Mevzuat Sosyal
Güvenlik Reformu ve uygulamaları, 5018 Sayılı Kamu Malı
3 Yönetim Ve Kontrolü
SPSS Programı İle İlgili Temel Bilgiler, Web Sayfası Tasarımı,
4 Yazılım ve Uygulama Geliştirme Eğitimi,
21.10.2014
22.10.2014
EKİM
Sağlık Net Entegrasyon Eğitimi, Mikrosoft Wındovs 7 İşletim
sistemi,Temel Ağ(Network) Eğitimi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Eğitimi,
Stok Yönetimi, Kritik Stok Seviyesi
Taşınır Mal Yönetmeliği, Depolama ve envanter Yönetimi,
Çamaşır Kabul, Teslim ve Depolama sistematiği, Doğru
Miktarda Dezenfektan kullanma, İlgili Elektrik Aletleri
Kullanırken DikkatEdilmesi Gereken Hususlar,
Hasta Psikolojisi ve Davranışı, Sağlıklı İletişim, İş
ve İnsan İlişkileri ,
Problem Çözme Teknikleri, Hasta Yönlendirme,
Sivil Savunma Arama Kurtarma Eğitimi,Sivil Savunma Amirleri
Hazırlyıcı Eğitimi, SAKOM Bilgi Yönetim Sistemi Kullanımı
Kriz Müdahale ve afet yönetimi, Afetlerde Sağlık Hizmetileri
Yönetimi
23.10.2014
08.01.2014
22.10.2014
23.10.2014
5
6
7
23.10.2014
8
27.10.2014
28.10.2014
9
10
04.11.2014
1
05.11.2014
2
06.11.2014
3 Organ ve Doku Bağışı Eğitimi
OCAK
KASIM
EĞİTİM
SÜRESİ
60 Dak.
60 Dak.
REVİZYON NO:03
EĞİTİMİ VEREN
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
SAYFA NO:1/1
EĞİTİM ALACAK
BİRİM
İderi Personel
Personel Özlük İşleri Birimi
180 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Satın Alma Birimi
90 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Hemşire, Ebe, Sağlık
Bilgi Memuru,
İşlem Birimi
ATT, Röntgen
120 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
120 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
120 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,
Bilgi İşlem Birimi
Ambar ve Depo Birimi
Ambar ve Depo Birimi
150 Dak. Temizlik Hiz.Birim Sor.Sefer KIRIŞ
Çamaşırhane Birimi
90 Dak.
60 Dak.
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Hasta Hakları Birimi
Hasta Hakları Birimi
180 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Sivil Savunma Birimi
120 Dak. İdari ve Mali Hiz.Müd.Uğur BARIŞ
Sivil Savunma Birimi
60 Dak.
Tüm Personel
Acil Sorumlu Hekimi Yurder ŞAHİN
ARALIK
HAZIRLAYAN
EĞİTİM HEMŞİRESİ
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN
HASTANE YÖNETİCİSİ/BAŞHEKİM
KAVAK DEVLET HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
KODU:YÖN.PL.06
TARİH
YAYIN TARİHİ:03.04.2013
EĞİTİM
NO
EĞİTİM KONUSU
REVİZYON TARİHİ:02.01.2014
EĞİTİM
SÜRESİ
REVİZYON NO:03
EĞİTİMİ VEREN
SAYFA NO:1/1
EĞİTİM ALACAK
BİRİM
Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, ATT, Röntgen
Teknisyeni,Laboratuvar
Teknisyeni,
08.01.2014
OCAK
Download

SHKS Eğitimleri - kavak devlet hastanesi