Lindabmagazín
Magazín pre strechárov
Priemyselné stavby
Rainline Centrum –
cesta správnym smerom
Atmosféra vianoc vo Švédsku
December 2010
lindab | magazín
Editoriál
OBSAH
PRIEMYSELNÉ STAVBY............................ 04
RAINLINE CENTRUM –
CESTA SPRÁVNYM SMEROM.......06 - 07
ŽĽABOVÉ HÁKY LINDAB.................06 - 07
ČO SME PREŽILI
V ROKU 2010.........................................08 - 09
UKÁŽ ČO JE V TEBE...................................10
KRÁĽOVSKÁ STRECHA.............................11
ODVETRÁVACIE PRVKY
STRIECH LINDAB VILPE............................11
DRÁŽKOVÁ KRYTINA.................................12
VIANOCE VO ŠVÉDSKU............................13
VIANOČNÉ RECEPTY................................13
PRIANIA KOLEGOV
ZO ZAHRANIČIA...........................................14
VIANOCE NAŠICH
OBCHODNÝCH PARTNEROV.................15
Lindabmagazín
Magazín pre strechárov
December 2010
Priemyselné stavby
Rainline Centrum –
cesta správnym smerom
Atmosféra vianoc vo Švédsku
Milí čitatelia,
blížime sa ku koncu kalendárneho roka a vtedy každý rád
bilancuje a hodnotí uplynulý rok, jeho naplnenia či sklamania.
Dôležitejšie je však hľadieť dopredu, mať stále nové ná­pady,
ambície, byť tvorivý a inovatívny. Ani spoločnosť Lindab
nezaháľa, vyvíja a vy­rába nové produkty, aby uspokojila
aj najnáročnejších zákazníkov. Záleží nám na kvalite
vstupných surovín, výrobe, logistike a v neposlednom rade
na odbornom a technickom servise pre našich zákazníkov.
Naším cieľom nie je len predať to, čo sme vyrobili. Naším
cieľom je predovšetkým zvyšovať kvalitu bývania, spokojnosť
zákazníkov a koncových spotrebiteľov. To znamená ponúkať
na trhu strešných a fasádnych systémov čo najkvalitnejšie
výrobky. A také výrobky Lindab určite má.
Dôvera, spoľahlivosť a lojálnosť sú hlavné atribúty vzťahov,
prostredníctvom ktorých budúcnosť preverí jednak našu
spoločnosť, ako aj našich súčasných zákazníkov. Preto
z týchto atribútov spoločne budujme imaginárnu strechu,
ktorá bude odolná v každom ročnom období. Ak sa nám to
podarí, naša snaha a konanie bude mať hlbší zmysel.
Lindabmagazín
Vydáva: Lindab a. s., Radlinského 20,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel.: 053/4176 220-30, fax: 053/4492 494
Náklad: 500 ks
Redakčná rada: Ing. Radko Tomič,
Oľga Danielová, celková koordinácia:
Ing. Slavomír Janík
Nakladateľ, prepress a tlač:
PRO GRUP, s. r. o.
2
Chceme Vás ubezpečiť, že aj v budúcnosti sa budeme snažiť
výraznou mierou prispieť k udržaniu a budovaniu korektných
a dobrých obchodných vzťahov. Všetkým stavebníkom
želám veľa úspechov v práci a najmä pri výbere tých
najkvalitnej­ších stavebných materiálov.
Ing. Slavomír Janík
výkonný riaditeľ
December 2010
R
ok 2010 mal mnoho podôb a pripravil nám
nejedno prekvapenie. Tak ako sa striedali zimné
mesiace s letnými, striedali sa viac či menej vydarené
dni. Dvanásty mesiac je pre mnohých výnimočný, plný
emócií, želaní a plánov do ďalšieho obdobia. Čas,
keď si navzájom želáme len to dobré a sľubujeme, čo
zmeníme v tom budúcom.
My vám želáme, aby vás
vianočná atmosféra, vôňa
vianočky a stromčeka
sprevádzala celý budúci rok.
Aby ľuďom ostala radosť
v očiach. Aby vám každý deň
priniesol príjemné prekvapenie
a spokojný domov. Želáme
vám a vašim rodinám, aby ten
nový rok za to stál a aby ste
mali Vianoce každý deň.
Lindab tím
PLÁNUJEME V NOVOM ROKU
Najširšie portfólio produktov na slovenskom trhu, špičková kvalita, komfortný servis, bližšie
k vám... To je len časť balíka, ktorý sa vám chystáme v novom roku ponúknuť.
V roku 2010 sme vám predstavili pilotný
projekt zameraný na podporu predaja
odkvapového systému. Otvorili sme
pre vás Lindab Rainline Centrá a to
hneď v počte tri, ktoré sú rozmiestnené
v rôznych častiach Slovenska tak,
aby sme boli čo najbližšie k našim
zákazníkom a teda aj k vám.
Zefektívnenie procesu predaja tohto
produktu, bolo hlavnou myšlienkou pri
jeho zavádzaní. Pre zvýšenie komfortu
dostupnosti odkvapového systému,
plánujeme do konca roka 2011 rozšíriť
predajné centrá o ďalších päť. Týmto
spôsobom zabezpečíme lepší servis
a podporu pre našich partnerov.
V tejto súvislosti plánujeme rozšíriť
náš vozový park o rozvozné auto
odkvapového systému Rainline Expres.
Táto novinka sa stretla s pozitívnym
ohlasom a mnohí z vás ocenili
skrátenú dodaciu lehotu ako aj fakt, že
odkvapový systém je dodávaný bez
akéhokoľvek poškodenia v požadovanej
kvalite a priamo na miesto stavby.
Medzi nosné méty roka 2011 bude
patriť aj rozšírenie Lindab rodiny
o produktového špecialistu v podobe
Rainline Experta. Technická podpora,
profesionálne a odborné poradenstvo
sú hodnoty, ktoré vám chceme
ponúknuť a zefektívniť koncept predaja
odkvapového systému.
Výzvy nás čakajú v oblasti kvality
a taktiež v zlepšovaní našej doterajšej
ponuky. Určite sa budeme venovať
produktom ako sú hrebenáče, strešná
krytina Lindab Rova Maxima či
systému navíjania plechov. Novátorské
myšlienky prinesieme v technickom
riešení jednotlivým prvkov či v inovácií
komplexných systémov.
Rok 2010 nás všetkých preskúšal
z každej strany a naši obchodní partneri
a priaznivci dostali relevantný dôkaz,
že sme firmou, ktorá má pevné korene.
Veríme, že v novom roku, práve s vašou
podporou, budú ešte silnieť.
Ing. Slavomír Janík
výkonný riaditeľ
3
lindab | magazín
Priemyselné stavby
V posledných rokoch rastú požiadavky na rýchlu
a hlavne kvalitnú výstavbu a rekonštrukciu hál.
Investorom a developerom ponúkame komplexné riešenia v priebehu projektovania a samotnej
výstavby skladových, výrobných a športových
hál, obchodných centier a budov v poľnohospodárskom odvetví. Náš široký sortiment výroby
strešných, stenových a odkvapových systémov
vrátane príslušenstva tvorí zabezpečenie komplexnej dodávky od jedného dodávateľa. Vysoká
kvalita a rýchlosť výroby zaručuje našim zákazníkom bezproblémový priebeh celej realizácie
až po ukončenie dodávok na stavbu. Systémy
dodávame v rôznych farebných prevedeniach,
ktoré plne vyhovujú požiadavkám aj náročnejších investorov či projektantov.
Produkty pre
priemyselný segment:
•
•
•
•
•
•
•
strešné a fasádne trapézové profily,
C-kazety,
stenové a strešné sendvičové panely,
C a Z profily (na použitie sekundárnych
konštrukcií),
odkvapový systém,
komplexný systém zastrešenia plochých
striech – LINDAB ROOF
príslušenstvo.
Príklady realizácie významných projektov
Hala DRAKA Prešov (výrobná hala optických káblov), realizátor KOVOMONT – strešné panely (6 600
m2) + fasádne panely (1 900 m2)
4
Bučina Zvolen – rekonštrukcia teplárne, realizátor
GBR – srešné panely (1 150 m2) + fasádne panely
(1 250 m2) + Rainline
December 2010
Hala Legra Prešov (admin. + sklad), realizátor
KOVOMONT – strešný trapéz (350 m2) + fasádne
panely (560 m2)
Tréningová hala (prístavba STEEL ARÉNA Košice), realizátor DACHMAT – skladaný fasádny plášť
z C kaziet (1 120 m2)
Air Craft (letisko Bratislava), realizátor STEEL PROFIL – strešný trapéz TN-85 v čiernej farbe
(3 600 m2)
Tatrapet LM (výroba krmív pre zvieratá), realizátor
MONTECHNA – strešné panely (440 m2) + fasádne
panely (530 m2) + Rainline
• Výrobná hala SWEETY Prešov, realizátor KOVOMONT – (strešný trapéz LTP-150 - 2 500 m2 a trapéz
TN-50 na medzipodlažia 1 500 m2)
• Obchodné centrum GLAVICA Bratislava, realizátor
MIGI – (strešný trapéz LTP - 150 – 2 900 m2)
• Tepláreň CHEMOSVIT Svit, realizátor DSC a. s. –
(strešný trapéz TN-85 1 400 m2 + stenové panely na
priečky 400 m2)
• Prístavba autosalónu BMW Prešov, realizátor REMI
PLUS – (strešný trapéz TN-85 – 700 m2)
• Adminis. budova AUTOCAR Ivachnová (strešný
trapéz LTP - 150 cca 1 200 m2)
• Píla Kastorex Martin, realizátor METAL SKOBA –
(strešný trapéz LTP-150 cca 1 200 m2)
• Firma BOD, s. r. o. Bratislava-výroba majonéz (strešné panely 2 100 m2 + chladiarenské panely 450 m2)
• Obecný úrad Pečeňany, realizátor TESPRA, s. r. o.
– (strešné panely 650 m2)
PRIPRAVUJEME
V budúcom roku chceme rozšíriť obchodno-technický
tím, čím sa staneme viac nápomocnými pri samotnom
projektovaní a realizácii stavieb. Každým rokom sa tiež
snažíme priniesť na trh projektantom, investorom a našim
zákazníkom aj v priemyselnom segmente nové produkty
a novinky. Plánujeme rozšíriť produktovú radu a zaradiť do
predaja fasádne kazetové profily – LINDAB cassette. Architekti a projektanti ich obľubujú z dôvodu ich novodobého
dizajnu, ktorý sa dá dobre využiť pri výstavbe moderných
administratívnych budov a obchodných centier. Ďalšou budúcoročnou novinkou v našom sortimente bude aj systém
malých stavieb – Lindab SBS. Jedná sa o typizované garáže a malé stavby z ľahkých tenkostenných profilov (C a Z).
V ponuke bude ako systémové riešenie spolu so strechou
a fasádou.
5
lindab | magazín
Rainline Centrum - cesta sprá
Spoločnosť Lindab sa snaží byť vždy bližšie k svojim zákazníkom, a preto v tomto roku
vyštartovala s pilotným projektom zameraným na podporu predaja odkvapového systému pod názvom Rainline Centrá.
Hlavným účelom Rainline Centra je možnosť odberu odkvapového systému priamo zo skladu nášho obchodného
partnera v rôznych častiach Slovenska. Týmto spôsobom je
odkvap ihneď dostupný pre montážnikov alebo koncových
užívateľov. Navyše sa nám podarilo spojiť efektívnosť s užitočnosťou a tento systém sme podporili online elektronickým
systémom, ktorý uľahčuje prácu a kontrolu nad skladmi.
Funguje na princípe čiarových kódov, takže každý výdaj zo
skladu je automaticky zaznamenaný, sám vygeneruje objednávku a udržiava sklad v normovanom množstve. V spojení
s rozvozovým autom odkvapu Rainline Expres a špecialistom
a produktovým poradcom tzv. Rainline Expertom sa stala
dodávka odkvapu vysokohodnotným servisom, uľahčujúcim
život najmä našim zákazníkom.
Výhody odkvapového systému Lindab Rainline
Odkvapový systém Lindab Rainline je najkompletnejší vyskúšaný systém pre odvodňovanie striech, pre ktorý je charakteristická vysoká kvalita materiálu a jednoduchá montáž.
Prinášame vám zopár rozdielov oproti ostatným odkvapovým systémom, ktoré ho robia
dokonalým.
Lindab Rainline
Väčšina odkvapových systémov na trhu
• Vstupný materiál – švédska oceľ SSAB, hrúbka
0,6 mm, množstvo pozinku 275 g/m2.
• Povrchová úprava – nová generácia povrchovej
úpravy HB Polyester hrúbky 50 mikrónov s mimoriadnymi vlastnosťami – obojstranná farebná úprava.
• Kompletnosť – vyše 60 rôznych komponentov
v troch rozmeroch 125/87, 150/100, 190/120.
• Stavebnicový systém – jednoduchá a rýchla montáž. Možnosť niekoľkonásobnej montáže a demontáže (za účelom údržby a pod.).
• Záruka – 30 rokov na všetky vlastnosti materiálu.
• Doprava – na miesto určenia zdarma, do 5-tich pracovných dní.
• Vstupný materiál – rôzna kvalita, neznámy pôvod
materiálu, hrúbka od 0,45 do 0,55 mm, hrúbku 0,6
mm nepoužíva takmer nikto.
• Povrchová úprava – rôzna úprava, od pozinkovaného odkvapu cez úpravu práškovým náterom až po
klasický polyester 25 mikrónov. Povrchovú úpravu
ako Lindab Rainline používa minimum výrobcov odkvapu na trhu.
• Kompletnosť – väčšina výrobcov má v ponuke len
základné komponenty, ktoré nemusia byť kompatibilné s riešením strechy. Aj tu sa však nájdu výnimky,
ktoré majú produktovú radu širšiu, avšak nie do takej
miery ako Lindab.
• Stavebnicový systém – väčšina odkvapových systémov sa montuje na pevno – bez možnosti dodatočnej demontáže a údržby.
• Záruka – málokto vie, ale väčšina odkvapov predaných u nás má záruku len toľko, koľko prikazuje obchodný zákonník, t. j. 2 roky. Len minimum odkvapov
má vyššiu záruku.
• Doprava – u väčšiny výrobcov alebo predajcov za
poplatok.
Žľabové háky Lindab – dobre a rýchlo
Firma Lindab Slovensko od roku 2008 ponúka vo svojej
produktovej rade odkvapový systém LINDAB Rainline,
ktorý sa vyrába vo Švédsku s povrchovou úpravou HB polyester
aplikovanou na pozinkovaný plech s pasiváciou a primárnou
vrstvou a hrúbkou materiálu 0,6 mm. Tento technologický postup zaručuje extrémne vysokú životnosť, stálosť farby, vysokú
pevnosť v mraze i teple, odolnosť voči korózii a hlavne sa vyznačuje jednoduchou montážou.
6
Dôležitou súčasťou odkvapového systému sú žľabové háky,
pričom Lindab Rainline má vo svojej ponuke 7 prevedení
žľabových hákov v 10-tich farebných odtieňoch a troch
veľkostiach v polkruhovom prevedení a jednu veľkosť
v štvorcovom prevedení.
V decembri sme uviedli na trh nový typ žľabového háku SSK –
nastaviteľný žľabový hák – s nastaviteľným sklonom, ktorý sa kotví na čelo krokvy. Žľabové háky s prichytrým jazýč-
December 2010
vnym smerom k zákazníkom
a 0,7 mm,
rúbky 0,6
h
h
c
ter,
le
p
y
HB polyes
• švédsk
va 50 µm
ra
p
ú
á
v
o
• povrch
190 mm,
125, 150,
ry
z,
e
m
z
ro
•
rcový priere
),
ový aj štvo
h
v (vyše 60
ru
to
lk
n
o
e
p
n
o
•
p
m
o
k
t
ortimen
• široký s
,
ické spoje
n
• mecha
á montáž,
h
c
u
d
jedno
a
la
h
c
rý
•
,
lna údržba
,
• minimá
prostrediu
u
m
é
životn
k
ý
n
v,
tr
o
e
k
š
ro
•
ť 50
á životnos
• prevratn
v,
o
30 rok
i korózii,
• záruka
olnosť voč
d
o
a
c
jú
a
,
• vynik
cký vzhľad
ny a esteti
o piatich
d
ia
n
e
• atraktív
sto urč
ie
m
a
n
a
v
• dopra
h dní.
pracovnýc
Farebná škála odkvapového systému
ANTICKÁ BIELA
ČIERNA
ANTRACITOVÁ
METALÍZA
STRIEBORNÁ
METALÍZA
TMAVOŠEDÁ
HNEDÁ
TEHLOVOČERVENÁ
TMAVOČERVENÁ
MEDENÁ METALÍZA
BOROVICOVOZELENÁ
Lindab rainline ponúka svojim zákazníkom viac ako 50 prvkov odkvapového systému
kom K21, K24 a K33 sa kotvia na krokvy a pred montážou sa
postupne ohnú do požadovaného tvaru tak, aby vytvorili spád
žľabového systému. Žľabové háky so zaklapovacím uchytením
KFL35, KFL sa aplikujú rovnakým spôsobom ako háky
s prichytrým jazýčkom. Svojim prevedením kopírujú tvar odkvapového žľabu, čím zabezpečujú rýchlu montáž jednoduchým
zaklapnutím. Žľabový hák so zaklápacím uchytením na rímsu sa
kotví na čelo krokvy. Tým, že má zaklapovací charakter nie je
potrebná jeho ďalšia úprava.
Posledným typom je štvorcový
žľabový hák, rozvinutá šírka háku
je 300 mm. Kotví sa na krokvy
a pred montážou sa háky ohnú do
požadovaného tvaru tak, aby vytvorili spád žľabového systému.
NOVINKA
7
lindab | magazín
ČO SME PREŽILI V ROKU 2010
„Zase sú tu Vianoce? Kedy to zletelo?“ Aj vy ste si už povzdychli nad tým, ako ten čas nezadržateľne letí? Nuž je to tak, zase je tu záver roka a s ním čas rekapitulácie, bilancovania
a obhliadnutia sa za tým, čo sme počas 12-tich mesiacov prežili a hlavne ako. Boli lepšie aj
horšie dni, ale najdôležitejšie je, aby sme sa z toho menej vydareného poučili a o to viac si
vážili to pekné, čo nám osud postavil do cesty. Dovoľte aj nám pripomenúť zopár míľnikov,
ktorých mnohí z vás boli súčasťou.
Takže aký bol rok 2010?
Január
Do nového roku vstúpila naša spoločnosť ako Lindab, a.s.,
s novým modrým designom. Spoločnosť Rova, a. s., ostala definitívne v roku 2009 a s názvom Rova ste sa mohli
stretnúť už len v súvislosti s produktmi, ktoré naďalej ostali
v našej ponuke a doplnili tak pestré portfólio spoločnosti.
Február
Pamätáte sa na tie kopy snehu a mínusové teploty? Ani to neodradilo nadšencov pre adrenalín, lyžovanie a dobrú zábavu na snehu.
V lyžiarskom stredisku Jasná, Nízke Tatry, sa stretlo 35 top obchodných partnerov, aby si oddýchli, zažili kopec zábavy a tí najlepší
prevzali ceny za najlepšie výkony počas uplynulého roku.
Okrem toho sme sa spoločne stretli na montážnych školeniach
v Bratislave, Banskej Bystrici a v Spišskej Novej Vsi. Spolu sme preškolili viac ako 600 montážnikov a zástupcov obchodných partnerov. Keďže ponuka produktov Lindab je pestrá, bolo o čom školiť.
Marec
Do terénu štartuje novinka Lindab Rainline Expres. Nová
služba s donáškou odkvapového systému až do domu.
Apríl
V tomto mesiaci sme sa predstavili na najvýznamnejšom
veľtrhu na Slovensku - na Conecu. Náš stánok upútal samotnú prvú dámu pani Gašparovičovú, pri ktorom sa pristavila. Na slovenský trh vstupuje jedinečná strešná krytina s kameninovým posypom Lindab Roca. Táto novinka
okamžite oslovila nejedného zákazníka.
Máj
Mesiac lásky bol obdobím, keď sme k vám prišli s novým pilotným projektom. Viete
si predstaviť krajší mesiac pre spustenie VERNOSTného programu?
Súčasne náš Lindab tím posilnil špecialista pre odkvapový systém Rainline Expert.
8
December 2010
Jún
Spoločnosť organizuje prvú návštevu pre svojich top obchodných
partnerov vo Forslov vo Švédsku. Samozrejme, že sme nezabudli ani na najmenších a zorganizovali sme program pre Lindab juniorov. Množstvo súťaží, hier, atrakcií a chutný guláš vyčarili úsmev
nielen u našich detičiek, ale aj u tých skôr narodených.
Júl
Veľkou udalosťou našej spoločnosti bola účasť na Spišských trhoch. Je to tradícia a stánok s novou podobou
zaujal nejedného zvedavca.
August
S vrcholom leta sme odštartovali veľkú letnú kampaň. Naša kráľovská strecha
sa objavovala v najrôznejších printoch, na billboardoch po celom Slovensku,
ale začuť ste ju mohli aj z éteru Slovenského rozhlasu či rádia Expres.
V auguste si naši Lindab kolegovia z celého sveta zmerali svoje sily na futbalovom turnaji v Maďarsku. Spolu sa tak stretlo 12 družstiev v „modrom“.
September
Tí, ktorí sa zapojili do súťaže s kráľovskou strechou, mali možnosť vyhrať strešnú krytinu zadarmo. Šťastie sa obrátilo na mladú rodinku pána Zajaca z Bratislavy. Za účasti nášho obchodného partnera Miloša Juhása sme vďačne
odovzdali cenu šťastným výhercom.
V septembri našu spoločnosť navštívil vrcholový manažment spoločnosti Lindab - Peter Ansberg, riaditeľ obchodnej oblasti Profil a Alyyan Nabeel, výkonný riaditeľ pre strednú a východnú Európu. Spoločne sme sa stretli na
predajnom mítingu, kde sme mali možnosť odprezentovať dosiahnuté výsledky.
Október
Tento krát sme do projektu zapojili mladých študentov zo Strednej
odbornej školy drevárskej a Základnej umeleckej školy v Spišskej
Novej Vsi. Šlo o spoluprácu pri tvorbe sloganu a kresleného motívu
so strešnou tematikou a návrhu prezentačného stojanu.
November
Svoje sily sme si prišli otestovať na bowlingový turnaj spoločnosti
Lindab. Svojimi výkonmi mnohí zamestnanci prekvapili a odniesli
si tak pekné ceny.
December
Čo na záver? Ostáva veriť, že nový rok bude zase o niečo
lepší ako ten predchádzajúci. Že nám prinesie nové možnosti a príležitosti. Že nebude šetriť príjemnými prekvapeniami, a to známe „šťastné a veselé...“ bude mať pravdivý
význam.
9
lindab | magazín
Ukáž, čo je v Tebe
NÁJDITE V SEBE TALENT
Na Slovensku máme nespočetné množstvo talentov a umelcov, povedali sme si, že aj my
dáme priestor vyniknúť tým najlepším, a prečo nespojiť príjemné s užitočným?
Pripravili sme projekt pod názvom
„Ukáž, čo je v Tebe“, ktorý bol zameraný na spoluprácu medzi spoločnosťou Lindab, a.s., a študentmi Strednej
odbornej školy drevárskej a Základnej
umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi.
Výhodou tejto spolupráce je nesporne zviditeľnenie škôl, motivácia pre
študentov, referencie pre víťaza, a taktiež možná ďalšia spolupráca medzi
spoločnosťou Lindab a školou, a teda
možný príjem pre školu.
Keďže každý vyniká v niečom inom,
súťaž sme rozdelili do troch kategórií:
1. Veselý strechársky motív
– kreslený motív, ktorý mal vtipne
zobrazovať produkty spoločnosti
(strešná krytina alebo odkvapový
systém).
2. Najlepší slogan pre naše strechy – táto kategória bola určená
kreatívnym mladým ľuďom, ktorí
radi narábajú so slovnými hračkami. Slogan mal vystihovať oblasť
a podstatu, ktorou sa spoločnosť
Lindab, a.s., zaoberá.
3. Interiérový alebo exteriérový
stojan – návrh prezentačného
stojanu pre strešné krytiny, trapézové produkty a odkvapový
systém.
aj v ďalšom roku a ponúknuť možnosť
zapojiť sa aj ďalším kreatívcom, nie len
školám.
Pokiaľ vás táto súťaž zaujala a máte
chuť sa zapopjiť, radi uvítame každý
nápad. Okrem toho, že vám budú prirátané body do vernostného programu,
najlepších odmeníme vecnými cenami.
V súťaži plánujeme určite pokračovať
Prajeme veľa šťastia.
Vernosť sa oplatí
odkvapový systém | strešné krytiny
Vernostný program Lindab pre montážnikov
Program vznikol za účelom odmeňovania tých, ktorí menia sen
koncového zákazníka o novej streche na skutočnosť – teda montážnikov strešných krytín a odkvapových systémov Lindab.
Ako program funguje?
» zaregistrujte sa - vyplnením prihlášky, ktorá je voľne dostupná u obchodných
partnerov Lindab alebo on line na www.vernostsaoplati.sk
» získajte kartu - po zaregistrovaní vám bude zaslaná vernostná karta Lindab
s časovo neobmedzenou platnosťou a s vašim osobným číslom
» zbierajte body za realizované nákupy produktov Lindab
» vymeňte si ich za atraktívne ceny z katalógu odmien
Ako člen vernostného programu zadarmo získate kartu s osobným číslom a heslom.
Po úspešnej registrácii ako darček od nás získate prvé body úplne zadarmo.
10
December 2010
Kráľovská strecha...
VYHRÁVA ŠIROKO-ĎALEKO
NAJKRAJŠIA STRECHA
V letných mesiacoch sme
pripravili kampaň pod názvom „Kráľovská strecha
na váš hrad“.
Podmienkou, ako sa zapojiť
do súťaže, bolo zakúpiť si
v určenom čase strešnú
krytinu značky Lindab a odpovedať na našej webovej
stránke na niekoľko otázok.
Jednou z nich bola: „Napíšte čo najoriginálnejšie, prečo
je kráľovská strecha práve
tá vaša.“
Spomedzi zaregistrovaných
záujemcov sme vybrali,
podľa nás, najvtipnejšiu
odpoveď, ktorá znela: „Lebo
je široko-ďaleko najkrajšia.“
O to viac nás potešilo, keď
sme zistili, že výhercom sa
stala mladá rodinka pána
Petra Zajaca z Bratislavy.
Keďže nákup strešnej
krytiny bol realizovaný cez
Lindab partnera spoločnosť
Ľahké strešné krytiny, Miloš
Juhás v Nitre, cenu im odovzdal zástupca pre Nitriansky kraj Peter Molnár.
Kráľovskú strechu tvorilo
180 m2 strešnej krytiny
Lindab Rova Profil 35, vo
farebnom prevedení RAL
8017 mat.
Sme radi, že sme takto
mohli pomôcť mladej rodinke, a taktiež oceňujeme ich
dobrý vkus.
Veď ako sa hovorí: „Strecha
dobrá, všetko dobré...“
autor
Odvetrávacie prvky
striech LINDAB VILPE
Čistý a zdravý vzduch – to je najdôležitejšia súčasť v živote človeka. Aby bol dom zdravý,
musí „dýchať”, vytvárať priaznivé podmienky pre ľudí, ktorí v ňom žijú. Dom, ktorý je odvetraný podľa pravidiel, nestráca v priebehu času svoju cenu. Na predĺženie životnosti všetkých
strešných materiálov, ako aj na zvýšenie celkovej pohody bývania, slúžia odvetrávacie prvky
striech Vilpe.
Spoločnosť Lindab od 1. 12. 2010 rozšírila svoj sortiment produktov o odvetrávacie prvky Vilpe.
Hlavné výhody odvetrávacích prvkov Lindab Vilpe:
•
•
•
•
•
•
zvyšujú účinnosť prirodzeného
vetrania strešných vrstiev,
predlžujú životnosť strechy,
zlepšujú hospodárenie s teplom,
odstraňujú vlhkosť – strešný
priestor je suchý,
efektívne odsávajú vlhkosť
a znečistený vzduch
znižujú prehrievanie strechy.
Kde potrebujeme Vilpe
produkty?
•
•
•
•
•
prirodzené a mechanické vetranie
domov (izby, kuchyne, spálňa,
garáž...),
vetranie kanalizácie,
priechodky na inštalovanie antén,
tesnenia,
vetranie striech a podkrovia,
vetranie suterénov a pivníc.
11
lindab | magazín
Drážková krytina so špičkovou
povrchovou úpravou
Účelnosť, prosté tvary, kompaktný vzhľad
a farebné zladenie celej stavby
Vzhľadom na špecifické požiadavky dnešného trhu sa na zastrešenie budov využívajú
rôzne typy materiálov, ako napríklad recyklovaný plast či vrstvené fólie. Čoraz častejšie
sa šikmé strechy zhotovujú z klasických skladaných krytín, ako aj z plechových krytín
rôzneho typu, medzi ktorými sú viditeľné technologické, materiálové a úžitkové rozdiely.
Jednou z plechových krytín je aj tradičná drážková (falcovaná) krytina s prefabrikovanou
povrchovou úpravou polyesterovým lakom.
Technológia výroby drážkovej krytiny
sa u nás používa už desiatky rokov
s minimom zásadných zmien. Spojenie
rovinných plechov na dvojitú stojatú
drážku umožňuje vytvoriť spoľahlivé napojenie susedných plechov. Drážka tak
nepredstavuje oslabenie alebo rizikové
miesto krytiny. U nás je známy najmä
skôr používaný variant tejto krytiny,
ktorý je spracovaný z pozinkovaných
tabúľ s vystriedanými škárami, spojených na dvojitú drážku. V súčasnosti sa
väčšinou využíva spracovanie z neprerušených plechových pásov spojených
iba vzájomne, bočne. Odpadá tak
prácnosť dĺžkového napojenia. Často
sa v súčasnosti nahrádzajú pozinkované (údržbové) plechy predlakovanými
variantmi, ktoré počas svojej životnosti
nevyžadujú ďalšiu údržbu a renováciu.
Všetky ohyby plechu sa vykonávajú už
s naneseným lakom, ktorý sa vplyvom
namáhania nepoškodzuje. Drážkové
krytiny možno použiť aj na strechy
s nízkym sklonom, často v kombinácii
s inými druhmi krytín, ktoré na nízke
sklony nie sú vhodné.
Tesnosť a únosnosť
Celé kotvenie krytiny k podkladu je
skryté pod samotnou krytinou, to znamená, že vzhľad plechu nenarúšajú
kotevné prvky. Príponky sú zakomponované do samotnej drážky a kotvia sa
pred priložením ďalšieho pásu, ktorý
ich prekrýva. Nízka hmotnosť a malé
zaťaženie krytiny sú vhodné z hľadiska
koncepcie a dimenzií strechy. Vzhľadom na kladenie plechu na doskové
debnenie alebo záklop je povrch hotovej krytiny dostatočne únosný a prí-
12
padný pohyb osôb po streche nespôsobuje problémy. V zimnom období je
povrch odolný proti poškodeniu snehom, ktorý sa zosúva z vyšších miest
strešnej konštrukcie. Pri profilovaných
plechových krytinách, bodovo podoprených, hrozí v takýchto prípadoch
nebezpečenstvo deformácie vĺn. Zosúvanie snehu je na drážkovej krytine
plynulé - ak však treba sneh na streche
zadržiavať (z dôvodu užívaných plôch
bezprostredne pod hranou strechy),
treba použiť snehové zachytávače.
Tvrdosť lakových vrstiev je vyššia, ako
je tvrdosť ľadu, takže povrch krytiny sa
ľadom neodiera.
Estetický
vzhľad krytiny
Tvary dnešných budov sa optimalizujú
tak, aby vnútorné priestory boli čo
najpraktickejšie a čo najviac využiteľné.
Napríklad aj nízky sklon strechy umožňuje dosiahnuť priaznivé vlastnosti podkrovných priestorov. Súčasná architektúra sa orientuje na účelnosť, prosté
tvary, kompaktný vzhľad a farebné
zladenie celej stavby – aj tu môže byť
drážková krytina vhodným materiálom,
ktorý vyhovie požiadavkám na estetický
ráz stavieb. Tvar strechy s drážkovou krytinou môže byť rôzny, pretože
pomocou rovinného plechu možno
oplechovať takmer akýkoľvek tvar pri
zachovaní dostatočnej tesnosti.
Montáž drážkovej
krytiny
Montáž tejto krytiny sa neodlišuje od
montáže klasickej drážkovej krytiny.
V súčasnosti sa na jej ukladanie využívajú rozličné stroje a pomôcky, ktoré
urýchľujú a zjednodušujú montáž.
December 2010
ATMOSFÉRA VIANOC vo Švédsku
Zima je vo Švédsku
dlhá, tmavá a chladná.
V Štokholme sa rozvidnieva o deviatej a o tretej poobede je už
takmer tma. Denné svetlo je vzácne,
preto sa vo všetkých domácnostiach
mihotajú drobné plamienky kahančekov a sviec. Počas najtmavšej noci
v roku (13. decembra) prináša svetlo
a teplo Lucia. Je to jediný sviatok, ktorý
možno označiť za typicky švédsky. Jej
príchodom začína atmosféra Vianoc.
Tie sú vo Švédsku podobne ako u nás
rodinným sviatkom. Darčeky Švédom
prináša vianočný škriatok Jultomte,
ktorý vyzerá ako dobrotivý starček
s dlhou bielou bradou a vrecom plným
darčekov. Zaklope na dvere a pýta sa
na dobré deti. Spravidla ho „hrá“ sused alebo otec rodiny. Na švédskom
vianočnom stole nikdy nechýba šunka.
Cudzinci sa občas pýtajú, prečo Švédi
jedia v deň narodenia spasiteľa bravčovinu, ale vo Švédsku ide o tradíciu
- ošípané chovali a jedli po celý rok už
aj Vikingovia pred tisícročím. Na stole
sú okrem šunky aj rôzne druhy haringov, pečeňový krém, údené klobásky,
spomínaná šunka s rôznymi prílohami
a omáčkami. Teplým jedlom ostáva napríklad Janssonovo pokušenie (zemiaky, cibuľa, ančovičky, maslo, poleva).
Ako dezert sa podáva ryžový puding
posypaný škoricou a zapíja sa teplým
mliekom. Švédi už pred Vianocami a
počas celej zimy uchlipkávajú glögg,
ktorý možno prirovnať k nášmu varenému červenému vínu. Plávajú v ňom
hrozienka, mandle i kúsky ovocia a nápoj je dochutený vodkou. Zima sa takto
stáva pre Švédov znesiteľnejšia...
Vianocný recept
nssons frestelse)
Janssonovo pokušenie (Ja cibuľa, 150 g naklada1 väčšia
8 stredne veľkých zemiakov,
rí, 2 lyžice masla alebo marga
iek
ovič
anč
bo
ných sleďov ale
dkej múky
nu, 2 – 3 dl smotany, 1 dl hla
na
na kocky, cibuľu nasekajte
Ošúpané zemiaky nakrájajte
cej
te do vymastenej zapeka
hrubo. Polovicu zemiakov vlož
a na to navrstvite ryby. Poformy. Pokryte vrstvou cibule
e
vrstvou rýb, nakoniec posypt
kračujte vrstvou zemiakov a
ajte
masla. Zvyšný nálev zmieš
múkou a poukladajte kúsky
zalejte. V rúre sa zapeká asi
s polovicou smotany a všetko
i220 – 250 ºC. Asi po pol hod
50 – 60 min. pri teplote cca
smotanu.
ne zapekania pridajte zvyšnú
Upečte si strechu
Vianočný recept na perníkovú chalúpku
Potrebné prísady:
500 g hladkej múky, 1,5 ČL sódy
bicarbóny, 3 ČL perníkového korenia, 100 g rastlinného tuku, 3 vajcia,
225 g práškového cukru, 150 g medu,
vajce na potretie
Bielkova poleva:
1 bielok, 130 – 140 g práškového cukru, pár kvapiek citrónovej šťavy, potravinárske farbivo
Postup:
Vajíčka vyšľaháme metličkou s cukrom,
prilejeme med a roztopený tuk, ešte
vyšľaháme. Na doske si zmiešame
múku, sódu bicarbónu, perníkové korenie. Časť múky (asi 1/3) nasypeme
k tekutej hmote a vymiešame. Potom
túto polotekutú hmotu vylejeme k zvyšnej múke a vypracujeme cesto. Ak sa
nám lepí môžme ešte podsypať múkou. Vypracované cesto odložíme do
chladničky najlepšie do ďalšieho dňa.
Na druhý deň cesto vyberieme aspoň
1,5 hod. pred prípravou. Potom rozdelíme na dve časti, aby sa nám lepšie
vyvaľkalo. Pripravíme si nákres, podľa
ktorého potom budeme vykrajovať
jednotlivé diely domčeka. Na strechu
obdĺžnik 13 x 19,5 cm, na boky obdĺžnik 8 x 10 cm, predný diel a spodok
15 cm, boky 8 cm, strecha 14 cm.
Potom vykrojíme dvere, tie majú 5 x
3 cm, okná 3 x 3 cm. Zadný diel, tak
ako predný, bez dvier a okien. Cesto
vyvaľkáme na 5 – 6 mm a postupne
vykrajujeme jednotlivé diely - strecha
2 x, boky 2 x, predný a zadný diel. Na
vykrojených častiach pomocou slamky
urobíme diery, cez ktoré prevlečieme
stužky. Opatrne preložíme na plech
s papierom na pečenie a pečieme
pri 180 °C cca 8 – 10 min. Diel, kde
vykrajujeme okná a dvere, odporúčame vykrajovať na plechu. Upečené
hneď potrieme rozšľahaným vajíčkom.
Upečené diely necháme vychladnúť
a ozdobíme bielkovou polevou podľa
fantázie. Necháme vysušiť. Jednotlivé
diely potom spojíme tenkou stuhou.
Dierky na jednotlivých dieloch doporučujeme ešte za tepla so slamkou opäť
vykrojiť, pečením sa dierky zmenšia.
Aby strecha lepšie držala môžeme ešte
niťou spojiť špice predného a zadného
dielu. Opatrne položíme strechu a chalúpka je hotová.
Dobrú chuť!
13
lindab | magazín
Priania kolegov zo zahraničia
Nastal čas zhodnotiť rok 2010, rok veľkých zmien, kedy sa z Rovy stal Lindab
Slovensko. Bolo to náročné obdobie, plné výziev, keď bolo dôležité zmeniť
myslenie a pozerať sa na veci z iného uhla. Slovenský tím zvládol tieto zmeny
bravúrne.
Do ponuky vám pribudli nové produkty, ktoré sme mali aj my, „starý“ Lindab.
Stretli sme mnoho nových ľudí, ktorých považujeme a nazývame kolegami.
Pôvodný Lindab dostal nový a mladý tím na Slovensku, ktorý je pripravený
ukázať cestu tým správnym smerom nám starým.
Vítam vás v rodine Lindab a teším sa na ďalšie roky dobrej spolupráce.
Ďakujem vám všetkým za snahu a úsilie v roku 2010.
S nádejou, že príde skorá jar, vám želám krásne Vianoce a šťastný nový rok!
Touto cestou by som rád pozdravil
mojich kolegov a priateľov na
Slovensku.
Chcem im zaželať veselé Vianoce
a šťastný nový rok.
Verím, že sa na jar stretneme.
S úctou Mikael Carlsson,
korporátny manažér pre
marketing a komunikáciu
Srdečný pozdrav od Jana Tomberga, produktového manažéra Lindab
Vážení obchodní priatelia a kolegovia na Slovensku,
rád využívam příležitosť a dovoľujem si Vám poslať
novoročný pozdrav touto cestou.
Máme za sebou ďalší neľahký rok. Vplyv finančnej krízy na
stavebníctvo, teda aj na činnosť nás všetkých, je veľký. Ak
k tomu pripočítame rozmary počasia, ktoré je pre náš odbor
také dôležité, môžeme povedať, že rok 2010 bol skutočnou
zaťažkávacou skúškou. S o to väčším potešením sledujem,
ako Lindab na Slovensku úspešne posilňuje svoju pozíciu
lídra na trhu. Lindab a.s. je bezpochyby dôležitým členom
skupiny Lindab AB a som si istý, že svoju pozíciu bude
neustále zlepšovať.
Prajem Vám pevné zdravie a mnoho pracovných
i osobných úspechov v roku 2011.
Pavel Růna, výkonný riaditeľ Lindab CZ
Zaželali nám...
Klampiarske centrum METALSkoba
Ďakuje spoločnosti Lindab, a. s., pod vedením Ing. Slavomíra Janíka
v Spišskej Novej Vsi za prejavenú dôveru v roku 2010, spoluúčasťou na
koncoročnom večierku našej spoločnosti a osobnom odovzdaní cien
programu „VERNOSŤ SA OPLATÍ“ zástupcami spoločnosti Lindab,
a. s., Ondrejom Jaššom a Mgr. Lukášom Pacigom. Spoločnosť
METALSkoba podporuje predaj kompletného systému Lindab, využíva
služby spojené s predajom a verí, že v roku 2011 bude pokračovať
v obchodnej spolupráci v regióne Turiec, rozvíjať ju a zvelaďovať.
Dušan Barčík, Katarína Barčíková
Zmerali sme si svoje sily
Keďže sme v Lindabe všetci veľkí športovci, zúčastnili sme sa bowlingového
turnaja, ktorý pre svojich zamestnancov zorganizovala naša spoločnosť.
Stretli sme sa v priestoroch Bowlingového centra Lagúna v Spišskej Novej
Vsi, aby sme si navzájom zmerali svoje sily a zručnosti. Hlavný dôvod bol
však ten, aby sme utužili dobré vzťahy aj mimo pracoviska a strávili spoločne
pekný večer v dobrej nálade.
Súťažilo sa v dvojiciach, z ktorých po vzájomných turnajoch, vyraďovacím
spôsobom vzišli víťazi. Tú najlepšiu dvojicu tvorili Ladislav Puškár a Jaroslav
Franko. Najlepší ženský výkon si vybojovala Oľga Danielová a najlepší mužský
výkon podal Peter Sentpétery. Všetci, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, ocenili
skvelú organizáciu a príjemný pocit, ktorý si zaručene odniesol každý.
14
Gejza Zurko,
Vopex, Trebišov
Nech je Štedrý večer štedrý k vám,
to praje Vopex Lindabu k Vianociam.
Nech máme to, čo treba,
plechy, strechy, zdravie, chleba.
K tomu ešte jedno prianie,
na každom kroku Božie požehnanie.
December 2010
Vianoce našich obchodných partnerov
ľapMaria Š
amon,
ková, K
ká
Považs
a
ic
r
t
Bys
Upredňostňujeme tradičné Vianoce
- tie sú predovšetkým venované deťom, ktoré sa najviac tešia, samozrejme, na darčeky a všetci sa snažíme,
aby boli hlavne pokojné.
My dospelí sa na chvíľu odreagujeme od práce a venujeme sa
oddychu, deti píšu list Ježiškovi. Živý
stromček, ktorý hľadáme v lese na
Štedrý deň. Kapor je ten, ktorého
sme si cez rok ulovili v našich vodách + živý, kúpený v „Tescu“ (kvôli
deťom, inak by boli aj tak filety).
Menu
U nás je povinný každý zo všetkého
ochutnať: 1. vianočné oplátky s medom + víno ako prípitok; 2. „Ježiškova kašička“ (krupicová kaša so
škoricou); 3. kapustnica s dubákmi
a zemiakmi; 4. vypražená ryba so
zemiakovým šalátom; 5. koláče;
6. ovocie.
Potom ide otecko s deťmi von
nakŕmiť domáce zvieratká chlebom
a medom, a zatiaľ príde Ježiško
s darčekmi - nasleduje rozbaľovanie,
potom vianočné rozprávky v TV.
O polnoci už tradične polnočná
omša, na ktorej sa na záver zhasne, zostanú svietiť len stromčeky
a spieva sa spoločne so zborom
„Tichá noc“. Je to to pravé, vianočné
- slovenské.
Nasledovné dni sú plné oddychu,
návštev rodiny a priateľov, na ktorých
cez rok akosi nevyjde čas. V prípade
zimného počasia - zimné športy, aby
sme trochu spálili energiu z toho, čo
všetko sme pojedli.
v
Rastisla
Brčák, ná
iž
BKM, N
U nás sú nádherné Vianoce. Nie je
nad krásu, aký výhľad máme z každého okna. Sme známi tým, že je
u nás veľa snehu. Je to neopísateľná
krása. Doma sa pražia ryby, vonia kapustnica, počúvajú sa vianočné pesničky. Deti sa spúšťajú na zasnežených kopcoch. Večer si sadáme ku
krásne vyzdobenému stolu strašne
hladní, pretože dodržiavame zvyk, že
nejeme celý deň. To, že sme všetci
spolu, to je to najkrajšie. Potom si
odbaľujeme darčeky. Každý odbaľujeme zvlášť a čakáme komu patrí. Na
druhý deň chodíme na návštevy. Tá
chvíľka tej pohody stojí za celý rok
práce.
Prajeme vám krásne Vianoce
s dobrými ľuďmi a veľa snehu.
CHCELI STE PREDSA
STRECHU NA KĽÚČ!
ŠÉFE, ZASE SME RYCHLEJŠÍ
AKO OSTATNÉ FIRMY
15
AKCIA
LEN DO VYPREDANIA ZÁSOB
6,29
6,99
€/tabuľa
€/m2
Strešná krytina Lindab Rova
Mega, Maxima, Profil
Platí pre odtiene:
červená
Navyše k tomu
žľabové
háky
žľabový
hák
K33
Lindab Rova
Goodlock
medená metalíza
Prevedenie:
polomatný polyester
(Voest alpine, Rakúsko)
20%
Akcia platí pri odbere minimálneho množstva
100 m2. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Zľava na
žľabový hák K33 platí len v prípade odberu vyššie
uvedenej strešnej krytiny v akciových cenách.
Pre obchodných partnerov platia na tieto akciové
strešné krytiny špeciálne rabatové podmienky (nie
podľa ZoOS).
Akcia platí od 28. 10. 2010
www.lindab.sk
Download

Priemyselné stavby Rainline Centrum – cesta správnym