D1
AT
E58
✈
Popis cesty do nového závodu
✈
Cesta z Viedne (Letisko Schwechat)
Vienna
Airport
E571
Bratislava
Airport
E65
E60
E58
CZ
•Keď prejdete okolo čerpacej stanice, choďte na diaľnicu A4/E58/E60,
na nájazde Bruckneudorf vojdite na diaľnicu A6/E58 do Bratislavy a
vstúpte na Slovensko
D1
•Pokračujte po diaľnici D2 smer Brno, Bratislava, Žilina
E75
•Vojdite na diaľnicu E75/D1 a choďte stále na Žilinu
•Pokračujte po diaľnici E75/D1, asi po 120 km odbočte na zjazde
Trenčín Centrum (Trenčín Centrum)
SK
E75
•Sledujte značenie na Priemyselný park (Industrial Zone)
•Choďte na kruhový objazd a zíďte druhým výjazdom, po 200 m
sa dostanete na parkovisko pred kanceláriou spoločnosti
Johnson Controls
✈
E58
E571
Bratislava
Airport
✈
POZNÁMKA: Ak si na letisku vo Schwechate prenajmete auto,
na čerpacej stanici si kúpte diaľničnú známku!
D1
AT
Vienna
Airport
E65
E60
E58
Cesta z Bratislavy (letisko M.R. Štefánika)
•Choďte po Ivanskej ceste smerom na Bratislava Centrum
•Odbočte doprava, pokračujte po diaľnici D1 a choďte smerom
na Žilinu
•Pokračujte po ceste E75/D1, po 120 km odbočte na zjazde
Trenčín Centrum (Trenčín Centrum)
E75
•Sledujte značenie na Priemyselný park (Industrial Zone)
•Choďte na kruhový objazd a zíďte druhým výjazdom, po 200 m
sa dostanete na parkovisko pred kanceláriou spoločnosti
Johnson Controls
E50
61
D1
vská
tisla
Bra
61
E75
E50
61
D1
Johnson
Controls International
spol. s r.o. –
vská
tisla
Bra
Odštepný závod Trenčín
Bratislavská 517
911 05 Trenčín,
Slovak Republic
61
Phone:+421 32 7413-100
www.johnsoncontrols.sk
Download

Popis cesty do nového závodu