Názorný sprievodca literárnymi jazykovými prostriedkami
(sosbieral, spísal, a pre blaho pospolitého ľudu študentského vydal)
(Baltazár Kôl – Corgoň, pilný študent bratislavský)
(roku Pána nášho tisíc deväťsto deväťdesiateho piateho)
- ZVUKOSLED: opakovanie tých istých alebo podobných hlások v texte.
Kokot jeden skurvený,že vraj "kúp mi kilo klincov". Kokot.
- ONOMATOPOJA: napodobňovanie prír. zvukov pomocou zvukosledu.
"Ty chuj !" zreval a jeb mu jednu do toho jeho ksichtu.
- PARANOMÁZIA: hromadenie slov, ktoré majú rovnaký slovný základ.
Jebol tam ešte nejakú pojebanú gebuzinu, ale stále to bolo zajebané,
a tak sa na to vyjebal.
- KALAMBÚR: použitie zvukovo podobných, ale významovo odlišných slov.
Ach, koľko prachu je tu. (pra | chuj | je | tu)
- EPIZEUXA: bezprostredné opakovanie slova (slov) vo vete.
Ja to jebem, ja to jebem ! Ja sa to učiť nebudem.
- SYMPLOKÉ: figúra, ktorá vznikne, ak sa tým istým slovom (slovami) začína aj končí
pasáž textu.
Kurva. Ja to jebem. Furt prší. Kurva.
- ANAFORA: opakovanie rovnakého slova (slov) na začiatku susedných veršov alebo viet.
Kurva ja to jebem. Kurva furt prší.
- EPIFORA: opakovanie rovnakého slova (slov) na konci susedných veršov alebo viet.
Ja to jebem, kurva. Furt prší, kurva.
- EPANASTROFA: figúra, pri ktorej sa tým istým slovom končí verš alebo veta a začína sa
ďalšia.
Ja to jebem, kurva... Kurva FURT PRŠÍ.
- REFRÉN: opakovanie rovnakého verša (veršov) na konci básne.
Kurva furt prší
Ja to jebem
Keby aspoň snežilo
Ja to jebem
Kurva lenže nesneží
Ja to jebem
- ANAKOLÚT: vybočenie z ustálených gramatických noriem.
Ja to kurva furt kurva prší.
- INVERZIA: neobvyklý slovosled vo vete (hlavne v básni).
Jebem ja kurva to - prší furt.
- APOZIOPÉZA: nedokončená veta (hlavne v dialógu).
- Janko, a či ma ty ešte ...
- Ale akože, Anička, pravdaže ťa ešte ...
- Tak prečo si ma včera nie ...
- Jáj, keď ty si mala včera ...
- No ale dnes už nemám ...
( M.Lasica, J.Satinský: Deň radosti )
- ELIPSA: vypustenie menej významných slov.
…
- CHIAZMUS: súvsťažné skríženie slov alebo viet.
Povedz mu, že som kurva ZANEPRÁZDENÁ. Alebo naopak.
(Dorothy Parker)
- ASYNDETON: bezspojkové spojenie slov zvýšujúce dôraz.
Chuj jeden škaredý, vyjebaný, nechutný, malomocný.
- POLYSYNDETON: nadmerné hromadenie spojok (spomaľuje spád textu)
Vážne? Ale piču. Ále choď do riti. To neni možné.
- APOSTROFA: rečnícke oslovenie vyjadrujúce silný citový vzťah.
Dunčo, Dunčo, je to v riti.
- REČNÍCKA OTÁZKA: opytovacia veta, na ktorú je vopred jasná odpoveď.
Pätnásť otázok. Čo som jebnutý?
- REČNÍCKA ODPOVEĎ: prípadná autorova odpoveď na rečnícku otázku; zvyčajne
obsahuje nejaké ponaučenie alebo hlbokú pravdu.
Áno, si.
- ARCHAIZMY (HISTORIZMY): zastarané slová, dodávajú dobovú atmosféru.
Ech ty kurva zemepánska!
- NEOLOGIZMY: nové, moderné slová, odrážajú zmeny.
Suck my motherfucking dick, asshole...
- DIALEKTIZMY: nárečové alebo miestne slová.
Pópiči né? Já stoho némožem.
- PROFESIONALIZMY: pomenovania charakteristické pre niektorú pracovnú oblasť.
A kto bude kozmonaut náhradník?
- SLANGOVÉ SLOVÁ: hovorové (nespisovné) pomenovania.
Ale tá postava sa počas deja PREPORODÍ.
- VULGARIZMY: hrubé, neslušné slová.
O dva týždne máte maturitu, deti...
- HOMONYMÁ: slová, ktoré rovnako, znejú, majú však rôzny význam.
(Sorry, nenapadol mi žiaden príklad)
- POLYSÉMANTICKÉ POMENOVANIA: také, ktorých pôvodný význam sa rozčlenil na
niekoľko samostatných významov.
Podej mi to péro, Hurvínku...
- SYNONYMÁ: pomenovania s rovnakým (podobným) významom.
Gymnázium Metodova <> cvokhaus
- PLEONAZMUS: nahromadenie synoným kvôli dôrazu.
Ja to jebem, šúcham, ba až súložím: furt prší.
- KLIMAX: rad pomenovaní
významovou tendenciou.
(synonymných
aj
nesynonymných)
so
vzostupnou
Jano...ano...no...ooooo...
- ANTIKLIMAX: rad pomenovaní (synonymných aj nesynonymných) so zostupnou
významovou tendenciou.
ooooo...no...ano...JANO!?!
- ANTONYMÁ: slová s opačným významom.
klimax <> antiklimax
- OXYMORON: spojenie dvoch navzájom sa vylučujúcich pomenovaní.
To je suché. Furt prší.
- PARADOX: nezmyselná výpoveď odporujúca ustáleným predstavám.
Na Gymnáziu Metodova sú samí vynikajúci pedagógovia.
- POETIZMY: typicky básnické slová a slovné spojenia.
Hľa, oblaky opäť vlažia rodnú hrudu. Ja to jebem.
- PROZAIZMY: bežné slová použité v básnickom kontexte.
Ja som chlapec jeden,
Ja vás všetkých zdravím.
- EXPRESÍVA: citovo zafarbené slová.
EKI
- DEMINUTÍVA: zdrobneniny.
Otvor tú šatňu lebo ti riťku natrhnem.
- EUFEMIZMY: slová a slovné spojenia, ktoré majú zjemňujúci význam.
Kurtizána. Ja to párim. Furt prší.
- HYPERBOLA: zveličenie.
Chceš, aby som vytasil svoj kyjak?
- EPITETÁ: prívlastky, ktoré zvýrazňujú a ozvláštňujú pomenovania.
Malý, ale pracovitý.
- PRIROVNANIE: komparácia. Zvyšuje názornosť.
Som hladný ako somálsky pes.
( V Somálsku nie sú psi. Už ich zjedli. )
( Máš v tom chaos. Deti tam nie sú. Zjedli ich psi. )
( Ale Somálci sa furt množia. )
( Aj psi sa furt množia... )
- ANTITÉZA: prirovnanie protikladom. Záporný paralelizmus.
(ľudová pieseň)
Kolo nás, kolo nás, kolo našich dverí,
preletelo vtáčá v čiernobielom perí.
Nebolo to vtáča v čiernobielom perí,
ale bol to šuhaj v ľanovej košeli...
( Vysomárťe sa s toho sami. Osobňe muožem povedať ľen to, )
( že ešte som nebol taký nadratí,že by sa mi stalo čos' podobnuo. )
- PARABOLA: rozvinuté prirovnanie zvyčajne s mravoučnou pointou.
( Poznáte tú sadistickú story o Svätoplukových synoch a troch prútoch? )
( Tak to je parabola. )
- PERIFRÁZA:
charakteristika.
nie
priame,
ale
ani
nie
obrazné
pomenovanie.
Superstručná
Škola, kde "počítač" znamená 386SX/20 ...
- METAFORA: prenášanie významu z jedného na druhý na základe ich vzájomných
súvislostí.
Čo tu tá osoba vlastne chce?
Učiť nás má, a piču vie.
( študentské porekadlo )
- PERSONIFIKÁCIA: druh metafory, prenášanie ľudských vlastností na neľudské objekty.
Slovenčina sucks. ( Slovenčina cicia. )
- ALEGÓRIA: inotaj; vyjadruje abstraktné pojmy zmyslovo názornými predstavami. Napr.
bájky.
Lezi takhle jednou unavenej lev pod palmou, klimbe, drime si, kdyz vtom se ozve
strasliva rana. Lev vyskoci, rozhlidne se kolem a vidi slona, jak bezi od kericku ke kericku
a silene se chichota. Tak si lehne a spi dal, kdyz vtom za pet minut dalsi rana. A zase:
slon bez od kericku ke kericku, silene se chichota. Lev si povida: "Ten slon se snad
zblaznil!". Tak jak byl unavenej lehne si zas a tri minuty dalsi pecka. Tak to lev nevydrzi,
vyskoci a zarve: "Ty, slone, doprdele, co to furt delas za brajgl?". "Hm, hehe, vis, hi, ja
sukam s opicema. A vzdycky kdyz to do nich pustim tak prasknou."
(alegória: opice=študenti, slon=p.prof.?, ...=vedomosti)
( bájka stiahnutá z bratislavských BBS )
- METONYMIA: prenesenie pomenovania javu na zákl. vec.súvislosti.
Metodova ( ulica => cvokhaus )
- SYNEKDOCHA: nahradenie celku časťou.
K...t.
- KONIEC Pozn.:
Autor sa zrieka všetkých autorských práv v prospech svojej anonymity.
Pripomienky a návrhy si môžete strčiť. Alebo tam prepíšte čo chcete, ale
hoďte to na nejaké BBS, nech sa to aspon dozviem. Baltazár Kôl-Corgoň je
pseudonym. Prenasledovanie akejkoľvek skutočnej osoby s týmto menom
je omyl a prejav neľudskej krutosti. Človek s takým menom si skôr zaslúži
úprimnú ľútosť. Neoznačené citáty sú súčasťou študentského folklóru.
Download

literárne jazykové prostriedky