MAKSÍK
Veľká matematická súťaž pre všetky bystré hlavy
2
a
l
o
.k
2
ka
í
y
n
h
roč
o
l
.
2
Ú
v
o
oly
k
ia ej šk
ž
pre ladn
zák
2
/1
11
0
Šk.
2
k
o
r
r.
l. s
po
,s
g®
©
M
XA
)E
1
01
(2
M
SÍK
AK
na
tin
tes
ern
int
ete
w
:w
o.
.sk
w.m
ik
aks
Úlohy 2. kola
Snehulienka bola výborná hostiteľka. Po dvoch týždňoch u nej mi narástlo také brucho, že som sa
ledva zapol do nohavíc. „Najvyšší čas vybrať sa do sveta,“ pomyslel som si.
1 Rozlúčka Trpaslíci mi na rozlúčku venovali obrovský zelený drahokam. Snehulienka mi na cestu nabalila 30
koláčov. 7 bolo makových, lekvárových bolo o 4 viac ako makových, zvyšné boli tvarohové.
Koľko tvarohových koláčov mi Snehulienka nabalila?
Snehulienkine koláče spôsobili, že som ten gombík na no­ha­­
vi­ciach už fakt nezapol. „S rozopnutými gaťami predsa ne­
môžem behať po svete,“ povedal som si a vošiel som do ob­
chod­ného domu. Pred obchodom s obuvou som zbadal hlúčik
ľu­dí, ktorí sa zabávali na malej ušatej postavičke s klobúkom.
Po­biehala pomedzi čižmy a stále si od predavača nechala no­
siť ďalšie a ďalšie páry. Keď som sa prizrel bližšie, spoznal som
ho – Kocúr v čižmách. Hneď som sa s ním bežal zoznámiť.
2 Čižmy
Kocúr bol bosý a chcel od predavača, aby mu doniesol čižmy, ktoré sú:

na vysokom opätku,

s kožušinkou,

dvojfarebné,

vysoké.
Predavač mu ukázal všetky druhy či­
žiem, ktoré v obchode majú:
Prvé boli nízke, na nízkom opätku,
jed­­no­farebné, bez kožušinky. Druhé
boli vysoké, na vysokom opätku, jed­
no­fa­rebné, s kožušinkou... (obrázok).
V Odpovedníku zakrúžkuj čižmy, ktoré vyhovujú všetkým Kocúrovým požiadavkám.
3 Čarodejná truhlica
Keď si Kocúr konečne vybral správne čižmy, vytiahol svoju truhlicu
s peniazmi a chcel zaplatiť. Truhlica sa mu otvorí len vtedy, ak do
zámku v tvare štvorca povkladá všet­ky sklíčka týchto tvarov a farieb:
zelená
modrá
žltá
oranžová
červená
zámok
Sklíčka sa môžu pred vložením ľubovoľne otáčať.
Vyfarbi v Odpovedníku, ako má Kocúr povkladať sklíčka do zámku, aby sa truhlica otvorila.
4 Zlaťoše a bronzíky
Predavač chcel za čižmy 23 zla­ťo­šov. Kocúr
vy­sypal z truhlice všetky svoje zlaťoše a bron­
zí­ky. Zlaťoše majú tvar kruhu, bron­zí­ky sú
štvor­cové (obrázok). Jeden zlaťoš má rovnakú
hodnotu ako 5 bron­zíkov.
Koľko peňazí Kocúrovi zostalo, keď zaplatil za čižmy?
Keď sme s Kocúrom vyšli z obchodu, navrhol mi, aby som
s ním išiel na hrad. „Ak sa ti pošťastí, uvidíš aj nášho hradného
čarodejníka Čárymára. Len musíš nakresliť správny obrázok.“
„Aký obrázok?“ čudoval som sa.
„Každý, kto chce Čárymára navštíviť, musí nakresliť obrázok podľa
jeho pokynov.
Ja som kreslil loďku podľa týchto pokynov:
2, 3, 3, 3, 3, 2, 5.“ (obrázok)
„Ak sa rozhodneš kresliť, nezabudni, že musíš začať na •.“
„Veď to je ľahučké!“ zasmial som sa.
5 Obraz
Keď sme prišli do hradu, čakal na bráne odkaz od Čárymára:
Dnes čakám obrázok:
5, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 5, 10
Nakresli do Odpovedníka obrázok, ktorý si rozkázal Čárymár.
6 Čárymár
Obrázok som zvládol a Čárymár mi predviedol svoje kúzla s klobúkom.
Kocúr v čižmách má najradšej „myšacie“ kúzlo.
Čárymár vhodí do prázd­neho klobúka šedé myš­ky a z klobúka mu
vyskakujú biele myšky. Ale nie hocijako. Kúzlo funguje pod­ľa tohto
pravidla:
Vhodí: 11
Vyskočí: 13
2
4
7
4
6
9
a) Koľko bielych myšiek vyskočí, ak do klobúka vhodí 5 sivých?
„Keby si tak vedel vykúzliť z mrkvy lízanky, to by bolo!“ vzdychol si
Maksík. To nie je problém. „Lízankové“ kúzlo ale funguje podľa iného
pravidla:
Vhodí:
6
12
8
4
Vyberie:
3
6
4
2
b) Koľko lízaniek vyberie, ak do klobúka vhodí 16 mrkiev?
„To je čo za kúzlo, keď lízaniek vyberie menej ako vhodí mrkiev,“
zašomral som. „Tak ti môžem meniť cukríky na jabĺčka,“ ponúkol sa
Čárymár. „Jabĺčkové“ kúzlo funguje takto:
Vhodí:
5
3
4
2
Vyberie:
11
7
9
5
c) Koľko jabĺčok vyberie, ak do klobúka vhodí 10 cukríkov?
Kýblik
Šťastko
Vedko
Výsledky úloh 1. kola
Podrobné riešenia spolu s hodnotením nájdeš na www.maksik.sk.
Kýblik
Šťastko
1. Zázračné prázdniny
4. Večera
Maksíkov kamarát, ktorého meno sa skrýva na
fotkách, je ŠKRIATOK DOBBY
2. Kde býva Snehulienka?
Snehulienkin domček:
Vedko
Dudroš
Č
Hanblivec
Č
Ž
M
Č
Č
Z
Z
M
M
M
M
Ž
M
Č
Ž
Č
Z
5. Postieľky
ŠŤASTKO
HANBLIVEC
SPACHTOŠ
Z
Z
M
Č
HAPČÍ
HAPČÍ
3. Šarkaniáda
Spachtoš
ŠŤASTKO
HANBLIVEC
VEDKO
SPACHTOŠ
KÝBLIK
VEDKO
a) Hapčí mal na svojom šarkanovi 8 mašlí.
KÝBLIK
b) Pri každom chvoste je meno trpaslíka, ktorý šar­
DUDROŠ
6. Drahokamy
kana vyrobil:
a) Kýblik priniesol 3 drahokamy.
b) Všetci trpaslíci spolu priniesli 28 drahokamov.
c) Snehulienka dostala o 21 drahokamov menej, ako oča­
Kýblik
Kýblik
Kýblik
Kýblik
Kýblik Vedko
Hanblivec
Hanblivec
Hanblivec
Hanblivec
Hanblivec
Hanblivec
Vedko
Vedko
Vedko
Vedko
Vedko Dudroš
Dudroš
Dudroš
Dudroš
Dudroš
Dudroš Spachtoš
Spachtoš
Spachtoš
Spachtoš
Spachtoš
Spachtoš
Šťastko
Šťastko
Šťastko
Šťastko
Šťastko
Šťastko Kýblik
ká­vala.
DUDROŠ
M
M
MM 2.
M kola musíš odovzdať 5. 12. 2011.
M
M M
M
M
M
MM M M
Odpovedník
kMMMúlohám
ČČČČ Č Č
ČČČČ Č Č
ZZZZ Z Z
ZZZZ Z Z
M
M
M
MM M
ŽŽŽŽ Ž Ž
M
M
M
MM M
ČČČČ Č Č
HAPČÍ
HAPČÍ
HAPČÍ
HAPČÍ
HAPČÍ HAPČÍ
HANBLIVEC
HANBLIVEC
HANBLIVEC
HANBLIVEC
HANBLIVEC
HANBLIVEC
ŠŤASTKO
ŠŤASTKO
ŠŤASTKO
ŠŤASTKO
ŠŤASTKO
ŠŤASTKO
SPACHTOŠ
SPACHTOŠ
SPACHTOŠ
SPACHTOŠ
SPACHTOŠ
SPACHTOŠ
VEDKO
VEDKO
VEDKO
VEDKO
VEDKOVEDKO
KÝBLIK
KÝBLIK
KÝBLIK
KÝBLIK
KÝBLIKKÝBLIK
DUDROŠ
DUDROŠ
DUDROŠ
DUDROŠ
DUDROŠ
DUDROŠ
ŽŽŽŽ Ž Ž
ČČČČ Č Č
ZZZZ Z Z
Maksáčikovia kreslia príbeh!
Aj obrázky pri týchto úlohách namaľovali Maksáčikovia. Ak chceš, aby
nabudúce boli v zadaniach tvoje obrázky, nakresli ich na samostatný papier,
pripíš svo­je meno, školu a pošli ich spolu s Odpovedníkom. Už teraz sa
teším na Pipi Dlhú Pančuchu. Ma­liarom, ktorých obrázky sa dostanú do
zadaní, pošlem pekný darček. Za kresby v 2. kole dostanú darčeky Natálka
Konáriková, Erika Krausová, Lívia Koščáková, Daniel Herc a Lýdia Krpelanová.
Download

Úlohy 2. kola 2