Slovník
Martina
Fedora
Milí priatelia,
prečo „slovník“?
Pretože po slovníku siahneme vtedy, keď
chceme správne rozumieť nejakému slovu.
A ja vám chcem ponúknuť možnosť dozvedieť
sa viac o mne. Od A po Z...
V mojom „slovníku“ nie je reč len o politike.
Ponúkam vám možnosť spoznať ma aj z inej
stránky. Čím žijem, ako žijem – a najmä, ako
rozmýšľam. Problémy, ktoré každý z nás v živote
rieši, sú rôzne. Ale ako k nim pristupujeme, vždy
najviac záleží od toho, akí sme. A to platí aj pre
politiku a pre politikov.
Ďakujem, že ste sa rozhodli tento „slovník“
otvoriť. Hneď po Úvode nasleduje písmeno A... :-)
Váš
Martin Fedor
Absurdný
(nezmyselný)
Veľa ľudí presne tak vnímalo predčasný koniec
našej vlády 11. októbra 2011. Mali sme plány na
štyri roky. Voliči, ktorí nám dali hlas v júni 2010,
museli byť oprávnene sklamaní. Hovorí sa o tom,
či v marci vôbec ísť voliť.
Súhlasím s tým, že to bolo naozaj absurdné.
Tí, ktorí vyslovili nedôveru vláde, poslali
Slovensko do obdobia nestability. Zastavili tým
práce na reformách. Nasmerovali krajinu k novým
voľbám. A ešte zoči-voči riziku, že vládu znovu
prevezme posilnená ľavica, s ktorou máme
už jednu skúsenosť...
Pád vlády s odstupom niekoľkých mesiacov
vyzerá ešte absurdnejšie. Vraj sa malo Slovensko
postaviť proti celej eurozóne, ktorá odvtedy prešla
taký veľký kus cesty, že euroval bol iba epizódou.
Nevyzeralo by absurdne, keby sme z tej cesty
zišli? Keby Slovensko stálo mimo? Mimochodom,
žiaden štát eurozóny to neurobil.
Bezpečnosť
Pád vlády považujem za absurdný a predčasné
voľby som si neželal. Ale nevoliť?
Vo volebnej kampani 2012 vás budem presviedčať, že nevoliť nie je dobrá voľba.
Obrana a bezpečnosť budú vždy prvou a najdôležitejšou úlohou štátu voči svojim občanom.
Za „normálnych“ okolností im verejnosť nevenuje
pozornosť. Dôležitosť nadobúdajú až v krízových
časoch. Ak ich však zanedbávame, môžu nastať
problémy.
Bez zaručenia svojej bezpečnosti a obrany žiaden
štát neprežije. Možno práve preto som si vybral
bezpečnostnú politiku. A ešte čímsi ma priťahovala už od študentských čias. Treba v nej pozerať, ako sa vraví, „za roh“. Predvídať. Diplomovú
prácu som písal na začiatku 90. rokov na tému
riziká šírenia zbraní hromadného ničenia. Zrútil
sa sovietsky blok, nielen my, ale väčšina sveta žila
v ilúzii lepších bezpečných časov. Téme mojej diplomovky sa vtedy venoval iba úzky kruh expertov.
O niekoľko rokov sa ukázalo, že ide o najdôležitejší problém globálnej bezpečnosti.
Bezpečnostná politika je vnútropoliticky ťažká
téma. Kým ľudia necítia bezprostredné ohrozenie,
pýtajú sa, načo vynakladať veľké zdroje na obranu
Ciciak
(mladý, neskúsený človek)
a bezpečnosť, keď chýbajú v zdravotníctve,
v školstve... kde nechýbajú?! Rozumiem. A práve
preto tvrdím, že aj u nás prišiel čas na nové, odvážne a razantné riešenia.
Mal som 30 rokov a dostal som ponuku robiť
štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR.
Viem si predstaviť, čo si mnohí pomysleli.
Tiež som zaváhal. Dvadsaťštyri hodín, ktoré som
si zobral na rozmyslenie, nebola z mojej strany
póza.
Bola to však ponuka pracovať v oblasti, ktorej
som sa už od štúdií venoval na expertnej úrovni.
V tom čase sa Slovensko uchádzalo o členstvo
v NATO. Ako štátny tajomník som mal v agende
predovšetkým zahraničné vzťahy. Bolo mi cťou
byť pri tom, keď sa Slovensku v roku 2004
podarilo doviesť rokovania do úspešného konca.
Pravdaže, politická vôľa zo strany NATO aj
Slovenska bola jasná. Ibaže na úrovni nášho
rezortu išlo o veľa praktických vecí, ktoré sa týkali
reforiem v našich ozbrojených silách, a často to
boli ťažké aj tvrdé rokovania.
Uskutočnili sme prechod na profesionálnu armádu. Staršie ročníky vedia, o čom je reč: skončila
sa základná vojenská služba. Bohužiaľ, išlo
Demografia
(veda o zložení a raste obyvateľstva)
o vôbec jedinú veľkú a dokončenú reformu v našej
armáde. Od tých čias všetky ostatné, na papieri
pripravené, zostali len na tom papieri. Stratilo sa
veľa času a prehĺbilo sa zaostávanie v modernizácii armády. Budeme potrebovať nové a odvážne
riešenia.
Keď sa stretávam a hovorím s ľuďmi, starší sa
sťažujú na prvom mieste na dôchodky. Viem, aké
sú nízke. Obaja moji rodičia sú už na dôchodku.
Našich dôchodcov dokážem pochopiť. Vždy im
však hovorím aj to, že už mojej generácii hrozí, že
nebudú žiadne dôchodky. Jednoducho ich nebudeme mať z čoho platiť.
d
Takto otvorene to povie málo politikov. Najskôr
asi preto, lebo problém presahuje jedno volebné
obdobie. Alebo preto, lebo zoči-voči takejto tvrdej
pravde by sa ľudia pýtali na riešenie. Riešenia
nebudú populárne, ale politicky ťažko presaditeľné, a nebudú sa týkať iba Slovenska. Nepekne
znejúce slovo demografia predstavuje v súčasnosti, podľa môjho názoru, druhú najvážnejšiu
hrozbu pre Európu. Druhú preto, lebo pre mňa
prvou úlohou štátu vždy bude zaistenie bezpečnosti.
Slovensko má ešte aj osobitý problém. Všetci síce
vieme, o čo ide, ale pomaly už nevieme, ako o tom
možno „politicky korektne“ hovoriť. Neprispôso-
Efektivita
(účinnosť, výkonnosť)
biví občania? Som si istý, že je najvyšší čas urobiť
jasnú čiaru medzi sociálnou podporou odkázaným
a medzi parazitovaním. Mimochodom, „politickú
korektnosť“ si predstavujem tak, že v našej vnútornej bezpečnostnej politike prestaneme v štatistikách aj v realite kamuflovať , že máme vážny problém, ktorý už väčšina občanov nemieni tolerovať.
Kríza vytvára tlak na efektivitu. Túto vetu opakujem
často. Obrana a bezpečnosť sú najdôležitejšou
úlohou štátu. Iba škrtať výdavky nebude stačiť.
Musíme skončiť s rezortizmom. Obrana a bezpečnosť sú nadrezortná úloha. Také by malo byť
napríklad aj obstarávanie. Armáda a polícia dokážu naplánovať na dlhé roky dopredu, čo budeme
potrebovať. Niektoré komodity sú podobné. Ak
budeme obstarávať spoločne – ušetríme množstvo
zdrojov. Budem presadzovať koordinované obstarávanie na medzirezortnej úrovni a väčšiu kontrolu
týchto procesov v parlamente.
Kríza vytvára tlak na efektivitu. Slovensko sa musí
viac zapojiť do nadnárodnej spolupráce. Nielen
pri obstarávaní v rámci NATO, ale aj pri zdieľaní
vojenských spôsobilostí, pri spoločnom servisovaní a spoločnom výcviku. Oveľa bohatšie krajiny než
Slovensko už pochopili: alebo budú spolupracovať,
alebo stratia vojenské spôsobilosti. Takto funguje
spolupráca medzi severskými krajinami, spoločné
projekty rozbehli historickí „rivali“ Británia
Fascinovať
(silno upútať)
a Francúzsko. Som presvedčený, že aj v strednej
Európe existuje takýto priestor na spoluprácu.
Ak chceme mať o desať rokov naozaj modernú armádu, potrebujeme dnes nové a odvážne riešenia.
Ako malý chlapec som pri zaspávaní často počul
z vedľajšej miestnosti vysielanie Rádia Slobodná
Európa. O pomeroch vo vtedajšom socialistickom
Československu sa u nás doma dosť hovorilo,
politika bola akési „podružné hobby“ môjho otca.
Nikdy som si nepredstavoval, že budem politikom.
Ale politika ma upútala, chcel som rozumieť, ako
ten svet funguje – a dívať sa politikom na prsty.
Náhodou to vyšlo tak, s mojím vekom a udalosťami, že som sa prihlásil do druhého ročníka politológie, ktorý sa u nás otváral po novembri 1989.
A dostal som ponuky pokračovať v štúdiách
v USA, Británii...
Vybral som si Írsko. Fascinoval ma príbeh malej,
kedysi chudobnej, zabudnutej, utláčanej krajiny
na periférii Európy. A zrazu na konci 20. storočia
sa jej podarilo v priebehu krátkych dvadsiatich
rokov stať tigrom Európy. Správna politika vlády,
správna stratégia súkromného sektora, investície
do high-tech, spolupráca verejného a súkromného
sektora s univerzitami – a, samozrejme, pracovi-
Guráž
(smelosť, odvaha, odhodlanie)
tosť a húževnatosť. Tú energiu som zažil aj na „mojej“ univerzite. Kolegovia neštudovali len preto,
aby „prešli“ na skúškach, a škola zasa myslela na
to, že ich musí pripraviť na prax.
Odvaha patrí k nevyhnutnej výbave muža.
Pri tomto konštatovaní by som mohol aj skončiť.
Mne sa však spája aj so slovami česť a hrdosť.
Rodičia mi ich vštepovali ako neoddeliteľne spojené. Nemusíš byť bohatý, nemusíš byť slávny,
ani čomu sa hovorí byť na vrchole... je dôležité,
keď budú česť a hrdosť spojené s tvojím menom.
Znie to staromódne. Som im však vďačný za toto
povzbudenie, ktoré som dostával.
Rovnako staromódne znie, že sa snažím dať
veciam zmysel. Mne to vyhovuje. Odvaha, česť,
hrdosť, rodina a práca, ktorá má zmysel. Myslím
si, že takto sú najpodstatnejšie hodnoty v mojom
živote už naozaj kompletné :-)
Hrdosť
Čo mi zíde na um prvé pri slove hrdosť?
Slovensko.
Krátko po páde komunizmu som ako študent
po prvý raz cestoval do Bruselu. Na korbe avie
na letné prázdniny k otcovmu priateľovi. Tým
nákladiakom to bola strašne dlhá cesta. Krátil
som si ju zapisovaním akýchsi „poznámok cestovateľa“ :-) Na nejakej pumpe v Nemecku som si
zapísal toto: Lepšie je byť veľkým synom malého
národa, než jedným z mnohých veľkého národa.
Tá veta vyjadrovala môj momentálny pocit.
A nešlo v nej o mňa. Pozoroval som na tej pumpe
skupinu rovesníkov. Bolo zjavné, že majú všetko,
o čom sa nám ani nesnívalo. A zároveň som mal
pocit – nech mi odpustia, možno to ani nebola
pravda –, že sa už ani nemuseli príliš namáhať.
Zdali sa mi akísi rozmaznaní...
Často sa stretávam s ľuďmi, ktorí na Slovensko
pricestujú iba raz za čas. S priateľmi alebo politikmi. Nám, ktorí tu žijeme, sa zdá, akoby sa nič
nehýbalo k lepšiemu. Skôr sme zvyknutí sťažovať
Idol
(modla, objekt zbožňovania)
sa navzájom, než hovoriť o tom, ako veci zlepšiť.
Oni hovoria, že pokrok je viditeľný na prvý pohľad
– na našich mestách a obciach, aj na druhý pohľad – na fungovaní inštitúcií.
Som hrdý na to, čo dokázalo Slovensko za roky
samostatnosti.
i
Idoly v politike nemám a to isté by som odporúčal
každému. Po priveľkom nadšení prichádza priveľké sklamanie. Že je to odo mňa zbytočná rada, neinformovanosť alebo dokonca drzosť, veď každý
predsa vie, že na Slovensku už dnes nikto neverí
žiadnemu politikovi?!
Podľa mňa je to správny prístup. Politikom
netreba veriť, politikov treba dôkladne kontrolovať. Prečo by nemohli byť aj oni omylní – tak ako
všetci ostatní?
Druhá vec je, že politikov u nás ľudia často posudzujú asi takto: „už mi lezie na nervy“, „mám/nemám ho rád“, „je mi sympatický“... na to posledné
sa dokonca pýtajú v prieskumoch verejnej mienky!
Iste, rozumiem. Musí byť ťažké voliť niekoho,
kto mi nie je sympatický alebo mi lezie na nervy.
Aj lekár by sa napríklad mal snažiť pôsobiť
sympaticky, aby vzbudzoval dôveru.
J
Ale keď musíme podstúpiť operáciu a môžeme si
vybrať, potom radšej hoci aj menej sympatického
chirurga, o ktorom však vieme, že jeho operačný
program má dobré výsledky.
Jedenástka
Samozrejme, futbalová. Hrával som aktívne futbal.
Záložníka. Oproti takému útočníkovi to nebol
práve najžiadanejší post pre mladého chalana.
Mne sa však páčil. Záložník musí stíhať fyzicky
a musí tvoriť hru. Musí vynaložiť najviac energie,
aby sa zrodil dobrý výsledok: spája obranu aj
útok.
Sedem rokov som sa aktívne venoval karate.
Medzi veľkými talentmi vo skvelom klube, odkiaľ
vyšlo viacero šampiónov na slovenskej úrovni.
Niektorí sa presadili aj v medzinárodnej konkurencii. Ja som to tak ďaleko nedotiahol, zato sa
priznám, že sme sa karate nevenovali len v telocvični a na „športovej“ úrovni. Často sme sa otĺkali
kade-tade :-)
Šport a fyzickú aktivitu potrebujem k životu,
no dnes už mám problém s časom. Málokto sa
mi dokáže prispôsobiť, a ja sa musím prispôsobiť
svojmu pracovnému programu. Zostal mi beh.
Väčšinou až večer. Najradšej behám u nás doma
v nádhernom parku v Trenčianskych Tepliciach.
Kolobežka
Teda detstvo. Obyčajná rodina z konca 70. rokov.
S normálnymi bežnými existenčnými problémami.
Bolo fajn, že som ho strávil na dedine. Ako dieťa
som nemusel byť zavretý v paneláku.
Čo sa u nás doma vždy opatrovalo, pestovalo
a uchovávalo, boli úzke príbuzenské väzby aj
medzi širšou rodinou. Takýmto spôsobom sa
dokázala postarať aj o najslabšie články. Myslím
si, že to bola sila tohto príkladu, ktorá podmienila,
že mám rád to, čo niektorí nazývajú solidaritou.
Hoci ja radšej hovorím o rovnováhe v spoločnosti.
Mama je zdravotná sestra, otec geológ, teda je
technicky orientovaný. Vždy ma viedol k racionalite v myslení a úsudkoch. Ako chlapec som
však najväčšmi oceňoval, že mám o sedem rokov
staršieho brata. Trávil som s ním a jeho priateľmi
veľa času. Takto som mal pred svojimi rovesníkmi
istý náskok, vedomosťami aj skúsenosťami, akési
„staršie oči“... čo je v tom veku neoceniteľné :-)
Lampáš
Hovorí sa, že pod lampou býva najväčšia tma.
Lampáš je už iná vec. Dôležitou častou mojej
agendy je kontrola.
Pre pád vlády a predčasné voľby sa mi nepodarilo
presadiť novú a účinnú kontrolu nad odpočúvaním.
Budem presadzovať povinnosť dodatočne
informovať občana o tom, že bol odpočúvaný.
Dnes sa totiž ani len nedozvie, že mu niekto zasiahol do súkromia. Potom sa bude môcť domáhať
odškodnenia, ak došlo k neodôvodnenému odpočúvaniu. A polícia aj spravodajské služby si dajú
väčší pozor, či siahnu po tomto krajnom prostriedku. Výnimky bude môcť udeliť iba súd. Budú sa
týkať len ľudí z prostredia organizovaného zločinu
alebo podozrivých z príslušnosti k teroristickým
skupinám.
Viem, že väčšina občanov Slovenska má pocit,
že toto sa ich netýka. Bohužiaľ, mýlia sa.
Ako sa ukázalo pri obrovskom škandále koncom
minulého roka, vôbec nešlo len o zamestnancov
Michaela
(teda Miška)
Ministerstva obrany SR, novinárov alebo
politikov. Žiaľ.
Možno by mala byť pod písmenom O, pod slovom
obdiv. Moja manželka.
Ďalší „lampáš“ sa už týka prakticky každého.
Ľudia sa sťažujú niekedy na nezákonný, inokedy
na neadekvátny postup polície. Alebo majú pocit,
že polícia nechráni ich práva a bezpečnosť tak,
ako by mala. Pravdaže, sťažovať sa môžu. Ibaže
dnes je policajná inšpekcia podriadená tomu istému veleniu ako policajti, ktorých konanie preveruje. Budem presadzovať, aby sme vyňali policajnú
inšpekciu spod Policajného zboru. Aby sa mohol
každý občan domáhať svojich práv bez obáv.
Ako dokáže všetko zvládnuť. Patrím k tým poslancom, o ktorých sa hovorí v súvislosti s príplatkom
za ich „mimobratislavskosť“. Pre našu rodinu to
však najmä znamená, že väčšinu týždňa nie som
doma. Často, nielen keď zasadá parlament, ani
v noci. Najmä na manželke je starostlivosť o naše
dve dcéry, celú domácnosť – a ešte má aj svoju
prácu...
Zo všetkého, čomu sa venuje, musela pred časom
oželieť len dobrovoľnú prácu v Únii materských
centier. Časté cestovanie do Bratislavy nestíhala.
V Trenčianskych Tepliciach je spoluzakladateľkou
a štatutárnou zástupkyňou Rodinného centra
Ovečka, vďaka ktorému maminy na materskej
a rodičovskej dovolenke a rodičia s malými deťmi
v predškolskom veku majú kam zájsť, majú sa kde
stretnúť. Je členkou poroty Krištáľového krídla
v kategórii filantropia: ocenenia ľudí, ktorí sa na
Slovensku venujú dobročinnosti. Pred rokom
Neznášam
spoluorganizovala pomoc pre rodiny postihnuté
povodňami: koncert Pomôže celé Slovensko, vďaka ktorému sa vyzbieralo veľa peňazí. Pomoc bola
adresná a konkrétna, pre tých, ktorí boli povodňami najviac postihnutí. Miška tie miesta a rodiny
obehala aj osobne (často aj s mladšou dcérou),
aby sa presvedčila, že podpora pôjde naozaj tam,
kde ju najviac potrebujú.
Takže moja manželka by správne „patrila“ pod
slovo obdiv. Ibaže to by bolo málo. Miška je len
jedna a jediná :-)
Tvrdím, že takmer každá situácia má vždy aspoň
tri riešenia. Takmer každá. Mám rád, keď sa
o riešeniach diskutuje, a mám rád, ak sa diskusia
končí rozhodnutím. Neznášam pocit bezradnosti,
keď sa situácia nedá vyriešiť. Či sa už týka mňa,
alebo ľudí okolo.
Čo ešte neznášam, zvlášť v politike, sú nafúkanci.
A osobitne, ak do politiky vstupujú vcelku príjemní
ľudia, no potom ich politika zmení. Nechcem
tvrdiť, že ich je veľa alebo málo. Zaujímavé je,
že na niektorých, keď sa objavia v televízii,
to nevidno :-)
Neznášam primitívnu vulgárnosť. Bohužiaľ, asi
nemusím vysvetľovať, čo to znamená.
Neznášam zneužívanie nevedomosti ľudí.
Hovorí sa síce, že dlhodobo možno klamať malú
skupinu ľudí, veľkú skupinu len krátkodobo... ale
v tejto veci bývam trochu netrpezlivý. V politike sa
totiž dajú napáchať veľké škody aj za krátky čas.
Oštara
(nepríjemnosť, ťažkosť, opletačka, mrzutosť)
To bude asi všetko, čo neznášam. Vlastne ešte
čosi: kôpor :-)
Verím v malý efektívny štát. Málo byrokracie.
Aby štát ľudí neotravoval, nespôsoboval im
nepríjemnosti. Niektorí tvrdia, že takýto pravicový
alebo konzervatívny postoj znamená ponechať
ľudí ich osudu. Alebo opustiť princípy solidarity.
Že taký štát je v skutočnosti len pre silných
a bohatých. Vraj nás, ktorí veríme v menší
a efektívny štát, nezaujímajú slabší, chudobnejší
alebo skúšaní nejakým smutným osudom. Je to
politická lož.
Každý predsa vie, že štát dokáže pomáhať slabším len vtedy, ak má dostatok zdrojov. A všetky
zdroje štátu vytvárajú občania. Tí občania, ktorí
pracujú, riadne platia dane a odvody, riadne sa
starajú o rodinu, o deti... im má štát poskytovať
služby, ktoré si platia. A nie byť pre nich oštarou.
Takže nijaký teoretický spor medzi „pravicou“
a „ľavicou“. Napríklad mám dve dcéry. Viem, koľko
behaní po úradoch sa zažíva pri narodení dieťaťa. Alebo koľko nadbytočných povinností majú
živnostníci. Byrokracia nás gniavi, zabíja aktivitu.
Politik(a)
Znepríjemňuje nám život – a úplne zbytočne.
Máme u nás iks prebyrokratizovaných systémov.
Platíme za ne veľa peňazí, ale možno ešte horšie:
občanom odčerpávajú čas a energiu, ktorú by
radšej venovali svojej práci alebo rodine.
Winston Churchill. Svojou zaťatosťou. Veľakrát
aj prehral, ocitol sa mimo parlamentu, verejnosť
aj dobové médiá ho odpísali, musel začínať akoby úplne od začiatku. A zakaždým, keď sa vrátil,
zohral kľúčovú úlohu. Okrem jeho výnimočných
osobných schopností možno aj preto, lebo si
k politike neodskakoval. Vybral si politiku a žil ňou
naplno.
Ronald Reagan. Najmä pre jeho jednoduchosť,
priamočiarosť. Pre jeho prirodzený cit pre správne
veci a spravodlivosť. Ako šiestak som si dal
Reaganovu fotku pod priesvitný obal v školskom
zošite. Vystrihol som ju z komunistickej Pravdy,
takže nebol problém... písali, že je vojnový štváč :-)
V pracovni dnes jeho portrét síce nemám, ale
často si naňho spomeniem. Viedol Spojené
štáty americké, bol lídrom celého západného
sveta, a pritom sa o ňom vie, že pracoval len do
štvrtej popoludní... my nie sme superveľmoc, často
vysedávame aj do desiatej večer, tvárime sa ako
„manažéri moci“, no je veľa vecí, ktoré aj tak
nestihneme.
Recept
(návod na prípravu)
Politika je pre mňa stále spojená predovšetkým
s obsahom. Teda s tým, čo robia politici (alebo by
mali robiť v prvom rade): presadzovať ekonomické, sociálne... alebo bezpečnostné politiky.
Dúfam, že po marcových voľbách vznikne stabilná
vláda. Politická nestabilita či predčasné voľby totiž prajú odvrátenej strane politiky - politikárčeniu.
A to zasa nepraje môjmu najobľúbenejšiemu citátu od generála a prezidenta „Ike“ Eisenhowera:
„Páni, prestaňte diskutovať, riešte problém!“
Zatiaľ som nenašiel lepší recept na čokoľvek,
čo robím, ako sa snažím žiť, ale aj ako posudzovať
iných ľudí – než je spoľahlivosť.
Spoľahlivosť sa spája s dôverou. Dôvera je niečo,
čo človek vkladá do ktoréhokoľvek vzťahu.
U mňa je to jednorazový vklad, narušenie dôvery
považujem za vážnu vec. A spoľahlivosť považujem za niečo, čo podľa mňa vytvára najsilnejšie
puto medzi ľuďmi.
Obsah slov dôvera a spoľahlivosť sú u mňa spojené najmä so spoluprácou, a teda s mojimi spolupracovníkmi. Som zvyknutý spolupracovať
s ľuďmi, ktorým dôverujem. Ak o niekom poviem,
že je spoľahlivý, je to z mojej strany najväčšie
ocenenie.
Spravodlivosť
Ako občanovi a politikovi sa mi spája s fungovaním inštitúcií štátu, ktoré u nás zatiaľ dobre nefungujú. O spravodlivosti budeme môcť hovoriť vtedy,
keď nebude možné obchádzať pravidlá. A je úplne
jedno, či na nejakom štátnom úrade, v nemocnici
alebo na súde.
Veľkým symbolom a obrovským problémom
Slovenska je justícia. Predovšetkým súdnictvo je
zodpovedné za všeobecný pocit, či žijeme alebo
nežijeme v právnom štáte, kde naozaj platia
zákony. Podporujem razantné kroky v súdnictve,
som napríklad zástancom bezpečnostných
previerok sudcov... A dôverujem nasadeniu
a energii ministerky Žitňanskej. Slovensko by potrebovalo, aby po voľbách mohla pokračovať
vo svojej práci.
Viera v spravodlivosť má pre mňa zásadný význam. Svet je nevyvážený a často sa javí ako
nespravodlivý. Verím, že existuje univerzálna
spravodlivosť, ktorá nás presahuje... a niekde
sa tá nevyváženosť vyrovná.
Trenčiansky (kraj)
V Trenčianskom regióne som sa narodil a žijem
tu so svojou rodinou. Áno, som lokálpatriot.
Dnes náš samosprávny kraj spája Stredné
Považie a Hornú Nitru s ich rozdielnymi tradíciami.
Tešil som sa, že v tomto volebnom období, žiaľ,
predčasne ukončenom, spojí centrá týchto tradičných regiónov – Trenčín a Prievidzu – aj zodpovedajúca komfortná cesta.
Podľa mňa tu ľudia majú vlastnosti, ktoré prisudzujeme tradične celému národu: pracovitosť
a húževnatosť. A veľmi si želám, aby bol náš
región opäť ťahúňom slovenského priemyslu,
tak ako v minulosti. Na to myslím najviac, keď sa
hovorí o kríze, pretože potrebujeme najmä nové
pracovné miesta a lepšie platené pracovné
miesta.
U
Únia
(spojenie organizácií alebo štátov)
Európska únia. V mojom chápaní elitný klub,
do ktorého Slovensko musí patriť, aby malo nádej
na dobrú budúcnosť. A eurozóna, ktorú by som
športovou terminológiou označil za A tím.
Od vstupu Slovenska do EÚ sme prežili niekoľko
pokojných rokov. Prišla kríza a dnes sa udalosti
v eurozóne vyvíjajú doslova závratným tempom.
Chybný krok, neochota hľadať dohody, neschopnosť plniť dohodnuté záväzky – to všetko môže
viesť k takým politickým a ekonomickým škodám
pre Slovensko, že ich nenapravia ani politici, ani
občania, v žiadnych budúcich voľbách. Preto
Slovensko potrebuje spoľahlivú, skúsenú a zodpovednú vládu, ktorá si bude uvedomovať všetky
riziká.
Slovo únia má v názve SDKÚ-DS, pretože vznikla
ako spojenectvo viacerých prúdov v slovenskej
politike. Som predsedom SDKÚ-DS v Trenčianskom kraji, v parlamentných voľbách 2012 som
na 7. mieste našej kandidátky. Prečo? Pretože
SDKÚ-DS je programová strana. Pretože už
Voľby
v minulosti preukázala, že je programovo spoľahlivá strana. Vždy keď sme dostali možnosť štyri
roky plniť program vo vláde, dokázali sme posunúť Slovensko ďalej. Keď sa v roku 1998 rúcali
verejné financie. Keď Slovensko trápila nezamestnanosť. Keď bolo treba robiť reformy. Keď bolo
treba prijímať ťažké, ale účinné rozhodnutia.
Pravdaže, urobili sme aj chyby ako každý, kto
niečo robí. Ale náš volič sa môže spoľahnúť, že
v zásadných veciach, dôležitých pre krajinu, neuhneme. Programová spoľahlivosť, zodpovednosť
a stabilita – preto SDKÚ-DS.
Marcové predčasné parlamentné voľby považujem za najdôležitejšie voľby pre Slovensko od
roku 2002.
V júni 2002 Slovensko rozhodlo, či sa vrátime
z polovice cesty k členstvu v EÚ a NATO, alebo
budeme pokračovať. Či dáme Slovensku silný
impulz pre ekonomický rast, či nájdeme odvahu
na reformy, či urobíme veľký skok. Spomeňme si,
ako veľmi sme ho potrebovali. V roku 2006
už malo Slovensko najvyšší ekonomický rast
z krajín Európskej únie. Položili sme základy na
prijatie eura. Stúpala zamestnanosť. Slovensko
bolo vyhľadávanou krajinou pre investorov. Naša
vlasť sa tešila rešpektu Európy a naši ľudia obdivu
za to, čo sme spolu dokázali.
V marci 2012 budeme znovu rozhodovať
o našom mieste v Európe. Aby sme neostali
v izolácii. Rozhodneme o našej spoľahlivosti
predovšetkým v partnerstve s ďalšími 16 krajinami eurozóny, s ktorými zachraňujeme našu spoločnú menu, našu prepojenú ekonomiku,
Znepokojenie
naše pracovné miesta. To všetko sa môže podariť
len silou spolupráce, nie hrmotom silných slov.
V marci 2012 budeme znovu rozhodovať aj o zodpovednom hospodárení. O odvahe k reformám
tam, kde ich ešte veľmi potrebujeme. Alebo či
radšej zostaneme prešľapovať na mieste. Budeme
stavať predražené diaľnice. Vzdáme boj za lepšiu
justíciu. Rezignujeme na nové aj odvážne riešenia,
aby Slovensko dokázalo čeliť kríze a vzišlo z nej
pripravené.
Marcové predčasné parlamentné voľby považujem za najdôležitejšie voľby pre Slovensko od
roku 2002.
Z
Cítim obrovské znepokojenie ľudí nad tým, čo vyzerá, ako keby bol štát v rozklade. Ako keby sme
sa blížili k anarchii.
Cítim, že ľuďom chýba pocit poriadku, ktorý
zabezpečí, aby bolo Slovensko stabilné. Aby sme
v ťažkých časoch, ktoré sa ešte neskončili,
a možno najťažšie nás, žiaľ, len čakajú, neboli ako
nejaká vratká loďka zmietaná obrovskou vlnou
krízy.
Vidím politikov v parlamente, ktorí k tomuto
stavu prispeli. Počúvam ľudí, ktorí sa uchádzajú
o riadenie štátu v parlamentnej demokracii, a pritom netaja názor, že štandardné politické strany
a štandardný politický systém je niečo zlé, čo treba odmietnuť. Niektoré ich výroky znejú sympaticky, niektoré znejú populárne. Ich vyjadrenia „proti
všetkému a každému“ sa môžu dobre počúvať.
Veď každý z nás je s niečím nespokojný. A všetci
dokopy sú nespokojní, samozrejme – s politikmi.
Ibaže neponúkajú skutočný program. Nevedia,
ako a s kým by ho naplnili. A predovšetkým môžu
Slovensko posunúť k ešte väčšej anarchii, k ešte
väčšej nestabilite.
Predstava silnej dominantnej ľavice na jednej
strane a politikov „proti všetkému a každému“ na
druhej strane – to ma naozaj znepokojuje. Dvojnásobne v takých ťažkých časoch, aké nás čakajú.
Slovensko potrebuje spoľahlivý program, skúsených politikov, zodpovednú vládu a stabilitu.
Ľudia vo voľbách nerozhodujú o jednom, dvoch,
troch politikoch, ktorí sú im sympatickí či nesympatickí. Rozhodujú o programoch a o svojej
budúcnosti. Nevoliť 10. marca znamená jedinú
istotu: že za vás rozhodnú iní.
Životopis Martina Fedora
Martin Fedor sa narodil v Považskej Bystrici (1974).
Po absolvovaní Gymnázia v Púchove študoval politológiu
a medzinárodné vzťahy na Univerzite Komenského
v Bratislave. Vzdelanie v oblasti verejnej správy si postupne
dopĺňal špecializovanými kurzami vo Washingtone, Bruseli,
Berlíne a postgraduálnym štúdiom na University College of
Dublin (Írsko), kde získal titul Master of European Economic
and Public Affairs.
Pôsobil v neziskových organizáciách venujúcich sa
zahraničnej a bezpečnostnej politike. Do roku 1998
pracoval v súkromnom sektore. Po voľbách v roku 1998 bol
dva roky vedúcim kancelárie predsedu vlády SR Mikuláša
Dzurindu. Od júna 2003 až do menovania za ministra obrany
vo februári 2006 pracoval ako štátny tajomník tohto rezortu.
V predčasných voľbách v roku 2006 bol zvolený za poslanca
NR SR. Po voľbách 2010 bol zvolený za predsedu Výboru
pre obranu a bezpečnosť NR SR.
Je predsedom SDKÚ-DS v Trenčianskom kraji.
Na jeseň 2009 kandidoval na predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja (s podporou koalície SDKÚ-DS/
KDH/SaS/Most-Hid) a získal 40% odovzdaných hlasov.
Martin Fedor je ženatý, má dve dcéry a s rodinou žije
v Trenčianskych Tepliciach.
Volí celá rodina :)
Laura a Nelka a ich tatino.
S niekoľkonásobnou majsterkou Slovenska, Európy a sveta Dušanou Čiernou.
S našou misiou na Balkáne. Vojaci robia Slovensku skvelé meno. Dúfam, vojenské povolanie sa
bude u nás doma raz tešiť takej úcte, ako mu patrí.
Naše členstvo v NATO a bezpečnostné garancie už považujeme
za samozrejmosť. Na cestách si človek lepšie uvedomí,
aký úžasný príbeh máme za sebou – a pre mnohé krajiny
je silnou inšpiráciou. Na oficiálnej návšteve v Moldavsku.
Predčasné voľby nám znemožnili presadiť nové razantné zvýšenie kontroly nad odpočúvaním, ktoré
sme pripravili s ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou. Ide o jeden z viacerých plánov, ktoré
by som chcel presadzovať v budúcom volebnom období, ak dostaneme dôveru voličov.
S premiérkou a zastupujúcou ministerkou obrany Ivetou Radičovou po jednej z kontrol na
Ministerstve obrany. Koniec minulého roka nám priniesol nepríjemné zistenia...
KALENDÁR 2012
A znovu v kampani...
2012
Prehľadný kalendár 2012
December 2011/Január 2012
Január
Týždeň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24 31
25
26
27
28
29
1
5
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 27
21 28
22 29
23
24
25
26
Apríl
Týždeň
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
1
Týždeň
26 27 28 29 30 31
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 30
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
23 30
24 31
25
26
27
28
29
Týždeň
40 41 42 43 44
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
1
2
3
4
5
6
7
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
22 29
23 30
24 31
25
26
27
28
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
28
29
30
31
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
August
September
35 36 37 38 39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
44 45 46 47 48
1
2
3
4
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
December
November
5
6
7
8
9
10
11
26
Pondelok
27
Utorok
28
Streda
29
Štvrtok
30
Piatok
31
Sobota
Štefan
2. sviatok vianočný
Filoména
22 23 24 25 26
31 32 33 34 35
Október
8
9
10
11
12
13
14
9 10 11 12 13
Jún
18 19 20 21 22
Júl
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
9
Máj
13 14 15 16 17 18
2
3
4
5
6
7
8
Marec
Február
52 1
52. týždeň
Ivana
Milada
Dávid
48 49 50 51 52 1
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 31
25
26
27
28
29
30
Silvester
1
Nedeľa
Nový rok
Deň vzniku SR
Január 2012
1. týždeň
2
Pondelok
3
Utorok
4
Streda
5
Štvrtok
6
Piatok
7
Sobota
9
Alexandra
Karina
Daniela
Drahoslav
Andrea
Antónia
Zjavenie Pána,Traja Králi
Bohuslava
Január 2012
8
Nedeľa
Severín
2. týždeň
Pondelok
Alexej
10
Utorok
11
Streda
12
Štvrtok
13
Piatok
14
Sobota
Dáša
Malvína
Ernest
Rastislav
Radovan
15
Nedeľa
Dobroslav
Január 2012
3. týždeň
16
Pondelok
17
Utorok
18
Streda
19
Štvrtok
20
Piatok
21
Sobota
Kristína
Nataša
Bohdana
Drahomíra,
Mário, Sára
Dalibor
Vincent
22
Nedeľa
Zora
Január 2012
23
Pondelok
24
Utorok
25
Streda
26
Štvrtok
27
Piatok
28
Sobota
4. týždeň
Miloš
Timotej
Gejza
Tamara
Bohuš
Alfonz
29
Nedeľa
Gašpar
Január/Február 2012
5. týždeň
30
Pondelok
31
Utorok
1
Streda
2
Štvrtok
3
Piatok
4
Sobota
Ema
Emil
Tatiana
Erik, Erika
Blažej
Veronika
5
Nedeľa
Agáta
Február 2012
6
Pondelok
7
Utorok
8
Streda
9
Štvrtok
6. týždeň
Dorota
Vanda
Zoja
Zdenko
10
Piatok
11
Sobota
Gabriela
Dezider
12
Nedeľa
Perla
Február 2012
7. týždeň
13
Pondelok
14
Utorok
15
Streda
16
Štvrtok
17
Piatok
18
Sobota
Arpád
Valentín
Pravoslav
Ida, Liana
Miloslava
Jaromír
19
Nedeľa
Vlasta
Február 2012
20
Pondelok
21
Utorok
22
Streda
23
Štvrtok
24
Piatok
25
Sobota
8. týždeň
Lívia
Eleonóra
Etela
Roman,
Romana
Matej
Frederik
26
Nedeľa
Viktor
Február/Marec 2012
9. týždeň
27
Pondelok
28
Utorok
29
Streda
1
Štvrtok
2
Piatok
3
Sobota
Alexander
Zlatica
Radomír
Albín
Anežka
Bohumil, Bohumila
4
Nedeľa
Kazimír
Marec 2012
5
Pondelok
6
Utorok
7
Streda
8
Štvrtok
9
Piatok
10
10. týždeň
Fridrich
Radoslav
Tomáš
Alan
Františka
Sobota
Branislav, Bruno
DKÚ
volím S jem č. 7
krúžku
11
Nedeľa
Angela
Marec 2012
11. týždeň
12
Pondelok
13
Utorok
14
Streda
15
Štvrtok
16
Piatok
17
Sobota
Gregor
Vlastimil
Matilda
Svetlana
Boleslav
Ľubica
18
Nedeľa
Eduard
Marec 2012
19
Pondelok
20
Utorok
21
Streda
22
Štvrtok
23
Piatok
24
Sobota
11. týždeň
Jozef
Víťazoslav
Blahoslav
Beňadik
Adrián
Gabriel
25
Nedeľa
Marián
Deň zápasu za ľudské práva
Marec/Apríl 2012
12. týždeň
26
Pondelok
27
Utorok
28
Streda
29
Štvrtok
30
Piatok
31
Sobota
Emanuel
Alena
Soňa
Miroslav
Vieroslava
Apríl 2012
2
Pondelok
3
Utorok
4
Streda
5
Štvrtok
6
Piatok
7
Sobota
13. týždeň
Zita
Richard
Izidor
Miroslava
Irena
Veľký piatok
Benjamín
1
Nedeľa
Hugo
Zoltán
8
Nedeľa
Albert
Apríl 2012
14. týždeň
9
Pondelok
Milena
Veľkonočný pondelok
10
Utorok
11
Streda
12
Štvrtok
13
Piatok
Igor
Július
Estera
Aleš
Apríl 2012
16
Pondelok
17
Utorok
18
Streda
19
Štvrtok
20
Piatok
21
Sobota
15. týždeň
Dana, Danica
Rudolf
Valér
Jela
Marcel
Deň nespravodlivo stíhaných
14
Sobota
Justína
15
Nedeľa
Fedor
Ervín
22
Nedeľa
Slavomír
Apríl 2012
16. týždeň
23
Pondelok
24
Utorok
Apríl/Máj 2012
30
Vojtech
1
Juraj
17. týždeň
Pondelok
Anastázia
Utorok
Sviatok práce
25
Streda
26
Štvrtok
27
Piatok
28
Sobota
Marek
Jaroslava
Jaroslav
Jarmila
29
Nedeľa
Lea
2
Streda
3
Štvrtok
4
Piatok
5
Sobota
Žigmund
Galina
Florián
Lesana
6
Nedeľa
Hermína
Máj 2012
18. týždeň
7
Pondelok
8
Utorok
Monika
Ingrida
Máj 2012
14
Pondelok
15
Utorok
16
Streda
17
Štvrtok
18
Piatok
19
Sobota
19. týždeň
Bonifác
Žofia
Deň víťazstva nad fašizmom
9
Streda
10
Štvrtok
11
Piatok
12
Sobota
Roland
Viktória
Blažena
Pankrác
13
Nedeľa
Servác
Svetozár
Gizela
Viola
Gertrúda
20
Nedeľa
Bernard
Máj 2012
20. týždeň
21
Pondelok
22
Utorok
23
Streda
24
Štvrtok
25
Piatok
26
Sobota
Zina
Júlia, Juliana
Želmíra
Ela
Urban
Dušan
27
Nedeľa
Iveta
Máj/Jún 2012
28
Pondelok
29
Utorok
30
Streda
31
Štvrtok
21. týždeň
Viliam
Vilma
Ferdinand
Petronela
1
Piatok
2
Sobota
Žaneta
Xénia
3
Nedeľa
Karolína
Jún 2012
22. týždeň
4
Pondelok
5
Utorok
6
Streda
7
Štvrtok
8
Piatok
9
Sobota
Lenka
Laura
Norbert
Róbert
Medard
Stanislava
10
Nedeľa
Margaréta
Jún 2012
11
Pondelok
12
Utorok
13
Streda
14
Štvrtok
15
Piatok
16
Sobota
23. týždeň
Dobroslava
Zlatko
Anton
Vasil
Vít
Blanka
17
Nedeľa
Adolf
Jún 2012
24. týždeň
18
Pondelok
19
Utorok
20
Streda
21
Štvrtok
22
Piatok
23
Sobota
Vratislav
Alfréd
Valéria
Alojz
Paulína
Sidónia
24
Nedeľa
Ján
Jún/Júl 2012
25
Pondelok
26
Utorok
27
Streda
28
Štvrtok
29
Piatok
30
Sobota
25. týždeň
Tadeáš
Adriána
Ladislav
Beáta
Peter, Pavol,
Petra
Melánia
1
Nedeľa
Diana
Júl 2012
26. týždeň
2
Pondelok
3
Utorok
4
Streda
5
Štvrtok
Júl 2012
9
Berta
Miloslav
Prokop
Cyril a Metod
27. týždeň
Pondelok
Lujza
10
Utorok
11
Streda
12
Štvrtok
13
Piatok
14
Sobota
Amália
Milota
Nina
Sviatok svätého Cyrila
a Metoda
6
Piatok
7
Sobota
Patrik, Patrícia
Oliver
8
Nedeľa
Ivan
Margita
Kamil
15
Nedeľa
Henrich
Júl 2012
28. týždeň
16
Pondelok
17
Utorok
18
Streda
19
Štvrtok
20
Piatok
21
Sobota
Drahomír
Bohuslav
Kamila
Dušana
Iľja
Daniel
22
Nedeľa
Magdaléna
Júl 2012
23
Pondelok
24
Utorok
25
Streda
26
Štvrtok
27
Piatok
28
Sobota
29. týždeň
Oľga
Vladimír
Jakub
Anna, Hana
Božena
Krištof
29
Nedeľa
Marta
Júl/August 2012
30. týždeň
30
Pondelok
31
Utorok
1
Streda
2
Štvrtok
3
Piatok
4
Sobota
Libuša
Ignác
Božidara
Gustáv
Jerguš
Dominik, Dominika
5
Nedeľa
Hortenzia
August 2012
6
Pondelok
7
Utorok
8
Streda
9
Štvrtok
31. týždeň
Jozefína
Štefánia
Oskar
Ľubomíra
10
Piatok
11
Sobota
Vavrinec
Zuzana
12
Nedeľa
Darina
August 2012
32. týždeň
13
Pondelok
14
Utorok
15
Streda
16
Štvrtok
17
Piatok
18
Sobota
Ľubomír
Mojmír
Marcela
Leonard
Milica
Elena, Helena
19
Nedeľa
Lýdia
August 2012
20
Pondelok
21
Utorok
22
Streda
23
Štvrtok
24
Piatok
25
Sobota
33. týždeň
Anabela
Jana
Tichomír
Filip
Bartolomej
Ľudovít
26
Nedeľa
Samuel
August/September 2012
34. týždeň
27
Pondelok
28
Utorok
29
Streda
30
Štvrtok
31
Piatok
Silvia
Augustín
Nikola
Výročie Slovenského
národného povstania
1
Ružena
Nora
Sobota
Drahoslava
Deň ústavy Slovenskej republiky
2
Nedeľa
Linda
September 2012
3
Pondelok
4
Utorok
5
Streda
6
Štvrtok
7
Piatok
8
Sobota
35. týždeň
Belo
Rozália
Regína
Alica
Marianna
Miriama
9
Nedeľa
Martina
September 2012
36. týždeň
10
Pondelok
11
Utorok
12
Streda
13
Štvrtok
14
Piatok
15
Sobota
Oleg
Bystrík
Mária
Ctibor
Ľudomil
Jolana
Sedembolestná Panna Mária
16
Nedeľa
Ľudomila, Ľudmila
September 2012
17
Pondelok
18
Utorok
19
Streda
20
Štvrtok
21
Piatok
22
Sobota
37. týždeň
Olympia
Eugénia
Konštantín
Ľuboslav,
Ľuboslava
Matúš
Móric
23
Nedeľa
Zdenka
September 2012
38. týždeň
24
Pondelok
25
Utorok
26
Streda
27
Štvrtok
28
Piatok
29
Sobota
Ľuboš, Ľubor
Vladislav
Edita
Cyprián
Václav
Michal, Michaela
30
Nedeľa
Jarolím
Október 2012
1
Pondelok
2
Utorok
3
Streda
4
Štvrtok
5
Piatok
6
Sobota
39. týždeň
Arnold
Levoslav
Stela
František
Viera
Natália
7
Nedeľa
Eliška
Október 2012
40. týždeň
8
Pondelok
9
Utorok
10
Streda
11
Štvrtok
12
Piatok
13
Sobota
Brigita
Dionýz
Slavomíra
Valentína
Maximilián
Koloman
14
Nedeľa
Boris
Október 2012
15
Pondelok
16
Utorok
17
Streda
18
Štvrtok
19
Piatok
20
Sobota
41. týždeň
Terézia
Vladimíra
Hedviga
Lukáš
Kristián
Vendelín
21
Nedeľa
Uršuľa
Október 2012
42. týždeň
22
Pondelok
23
Utorok
24
Streda
25
Štvrtok
26
Piatok
27
Sobota
Sergej
Alojza
Kvetoslava
Aurel
Október/November 2012
29
Pondelok
30
Utorok
31
Streda
1
Štvrtok
2
Piatok
3
Sobota
43. týždeň
Klára
Simona
Aurélia
Denis, Denisa
Sviatok všetkých svätých
Demeter
Sabína
28
Nedeľa
Dobromila
Pamiatka
zosnulých
Hubert
4
Nedeľa
Karol
November 2012
44. týždeň
5
Pondelok
6
Utorok
7
Streda
8
Štvrtok
9
Piatok
10
Imrich
Renáta
René
Bohumír
Teodor
Sobota
Tibor
11
Nedeľa
Maroš, Martin
November 2012
12
Pondelok
13
Utorok
14
Streda
15
Štvrtok
16
Piatok
17
Sobota
45. týždeň
Svätopluk
Stanislav
Irma
Leopold
Agnesa
Klaudia
Deň boja za slobodu a demokraciu
18
Nedeľa
Eugen
November 2012
46. týždeň
19
Pondelok
20
Utorok
21
Streda
22
Štvrtok
23
Piatok
24
Sobota
Alžbeta
Félix
Elvíra
Cecília
Klement
Emília
25
Nedeľa
Katarína
November/December 2012
26
Pondelok
27
Utorok
28
Streda
29
Štvrtok
30
Piatok
1
47. týždeň
Kornel
Milan
Henrieta
Vratko
Ondrej, Andrej
Sobota
Edmund
2
Nedeľa
Bibiána
December 2012
48. týždeň
3
Pondelok
4
Utorok
5
Streda
6
Štvrtok
7
Piatok
8
Sobota
Oldrich
Barbora
Oto
Mikuláš
Ambróz
Marína
9
Nedeľa
Izabela
December 2012
10
Pondelok
11
Utorok
12
Streda
13
Štvrtok
14
Piatok
15
Sobota
49. týždeň
Radúz
Hilda
Otília
Lucia
Branislava,
Bronislava
Ivica
16
Nedeľa
Albína
December 2012
50. týždeň
17
Pondelok
18
Utorok
Kornélia
December 2012
24
Pondelok
25
Utorok
51. týždeň
Adam a Eva
Štedrý deň
Sláva, Slávka
Prvý sviatok vianočný
19
Streda
20
Štvrtok
21
Piatok
22
Sobota
Judita
26
Streda
27
Štvrtok
28
Piatok
29
Sobota
Štefan
Druhý sviatok vianočný
Dagmara
Bohdan
Adela
23
Nedeľa
Nadežda
Filoména
Ivana
Milada
30
Nedeľa
Dávid
December 2012/Január 2013
52. týždeň
31
1
Pondelok
Silvester
Utorok
Nový rok
Deň vzniku SR
2
Streda
3
Štvrtok
4
Piatok
5
Sobota
Alexandra,
Karina
Daniela
Drahoslav
Andrea
6
Nedeľa
Antónia
Zjavenie Pána,Traja Králi
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Poznámky
Download

Slovník