Magazín
http://sk.tiens.com
tel.: +421 2 4363 1977
SLOVAKIA
VYDANIE
3
Jún 2014
Sponzorované Obchodným oddelením Globálneho priameho predaja
Víťazi súťaže OPP
prezentácií v Európe
Rada lídrov
Vášeň v USA
Xiaoxia Liu na
Slovensku
TIENS ako „Známa
čínska značka”
OBSAH
2
3
4
5
6
8
12 12 14 15 Rada lídrov TIENS SLOVAKIA
Prezident Li Jinyuan v Nigérii
Trojlisté logo TIENS
Vášeň v USA
Pravidlá a predpisy pre obnovenie členstva
2. Globálna súťaž OPP prezentácií 2014
Čínska školiteľka Xiaoxia Liu na Slovensku!
Príhovor - Katarína Špirková, Operations
Manager TIENS SLOVAKIA
Príbehy úspešných distribútorov
Nové kvalifikácie
Rada lídrov
TIENS SLOVAKIA
Je to poradný orgán, ktorý poskytuje
rady a odporúčania pri firemných
rozhodnutiach a jeho členovia sa
spolupodieľajú na ďalšom vývoji
a rozvoji firmy.
Alexandra Findrová, Zlatý Lev,
výherca auta a jachty
Jedným z osudových stretnutí môjho života bolo pred
12 rokmi stretnutie s TIENS, ktoré úplne zmenilo
život mojej rodiny. Odvtedy spolu s manželom šírime myšlienku
zdravia a blahobytu. Členstvom v Rade lídrov chcem aktívne
prispievať k rozvoju TIENS v Európe.
Ján Findra, 8*​
TIENS je pre mňa ako rozprávka. Hoci mám VŠ
vzdelanie a prešiel som rôznymi zamestnaniami, len
v TIENS som našiel to, čo ma uspokojilo po všetkých
stránkach. Vďaka TIENS sa naplnil môj trojuholník harmónie dobré zdravie, dostatočný príjem a vynikajúce vzťahy.
Helena Slivková, 8*
Som celkom obyčajný človek, ktorý vo svojom živote
okúsil všeličo. Vďaka TIENS už viem, že sa dá žiť aj
inak a ja si to naplno vychutnávam, konečne mám
čas pre seba a rodinu, môžem cestovať, stretávať úžasných ľudí
a pomáhať radami, za ktoré vďačím TIENS.
Anna Drobcová, 8*
Do TIENS som sa dostala v r. 2003 kvôli mojim
zdravotným problémom. Odvtedy pravidelne užívam
produkty TIENS a šírim myšlienku, ako byť vďaka nim
stále zdravý. Vybudovala som si veľký tím a ako člen Rady lídrov
chcem hájiť najmä jeho záujmy.
Ing. Ivan Hamšík, 8*
S TIENS spolupracujem od mája 2003, prvotným
motívom bolo riešenie zdravotných problémov. Dnes,
po viacročných skúsenostiach, odovzdávame ľuďom
možnosti, ktoré ponúka TIENS v oblasti zdravia, finančného
zabezpečenia, kariéry, uznania a splnenia snov a túžob.
Mgr. Veronika Hamšíková, 7*
Človek v živote neraz prichádza na rázcestia, kde sa
Daša Brosková, Bronzový Lev
S TIENS spolupracujem už viac ako 10 rokov, mám
rada túto firmu, prácu a aj Vás. Som veľký optimista
a rada komunikujem, vždy hľadám riešenia, som
kreatívna, preto som aj vstúpila do Rady lídrov, aby som
pomohla všetkým v našej spoločnej práci.
rozhoduje. Ja vďačím osudu za to, že sme s manželom
urobili veľmi
radikálne rozhodnutie zasvätiť
svoj život spolupráci s TIENS.
Môj odkaz znie: NEBOJME SA!
Majme dôveru a nehľaďme na
prekážky!
Vydavateľ: TIENS SLOVAKIA, s.r.o.
Mierová 85, 821 05 Bratislava
Grafický dizajn: Logotomia
Autor textu: spoločnosť TIENS
Autorské práva: Obsah časopisu je
chránený autorskými právami.
Všetky práva vyhradené TIENS
Európa.
Navštívte naše stránky http://sk.tiens.com a prečítajte si viac o Rade lídrov a o jej členoch.
2
M A G A Z Í N T I E N S S L O V A K I A | J Ú N 2 0 1 4 | č . 3 | h t t p : / / s k . t i e n s . c o m
NOVINKY Z TIENS
Pán prezident Li Jinyuan sa zúčastnil Konferencie Business Startup v Nigérii
Choď za svoje hranice najvyššou
rýchlosťou, napreduj vďaka
rastúcim túžbam
Konferencia Business Startup 2014 –
pobočka spoločnosti Tiens v Nigérii, Afrika
kde pán prezident hovoril o stratégii rozvoja Tiens Group
na africkom trhu v najbližších troch rokoch, čo výrazne
20. marca 2014 navštívil pán Li Jinyuan, prezident Tiens
inšpirovalo nigérijských priamych distribútorov.
Group pobočku spoločnosti Tiens v Nigérii v Afrike
Okrem toho ešte pán prezident postupne poskytol rozhovor
a zúčastnil sa mnohých aktivít, vrátane nigérijskej Konferen-
dvom známym novinám v Nigérii, t.j. Guardian a Daily Sun,
cie Business Startup.
a od miestnych médií sa mu dostalo vrelého privítania.
Dňa 21. marca pán prezident
Táto cesta pána prezidenta Li Jinyuana do Nigérie zohráva
navštívil dve franšízové
dôležitú úlohu pri zavedení “Self-transcendence” plánu
predajne v Nigérii, Oliver
v Nigérii. Členovia Tiens v Nigérii sľúbili, že sa budú riadiť
Shallon, a trpezlivo vysvetlil
pracovnými pokynmi pána prezidenta na ceste za splnením
priamym distribútorom zave-
ich snov a za skvelou budúcnosťou.
denie “Self-transcendence”
plánu (Plán prekročenia
Nigérijskí priami distribútori v africkom regióne vítali
návštevu pána Li Jinyuana, prezidenta Tiens Group
vlastných hraníc) v Nigérii.
Dňa 22. marca sa pán prezident zúčastnil úvodného stretnutia “Self-transcendence”
plánu v Nigérii s podporou priamych distribútorov v Nigérii
a predniesol hlavný prejav ku trom podnetom a ku šiestim
prvkom Tiens Group, ako aj ku “Self-transcendence” plánu.
Neskôr sa pán prezident spolu s vynikajúcimi priamymi
distribútormi afrického regiónu zúčastnil večere
vďakyvzdania s tematikou Self-transcendence plánu Tiens
Group, kde spoločne zdieľali víziu skvelej budúcnosti.
25. marca sa v konferenčnej miestnosti EKO Hotel v Nigérii
konalo strategické stretnutie lídrov priamych distribútorov,
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
JÚN 2014
|
č . 3 |
Pohľad na účastníkov Konferencie Business Startup
http://sk.tiens.com
3
NOVINKY Z TIENS
Trojlisté
logo TIENS
získalo titul
“Známa čínska značka”
TIENS je firemným logom TIENS Group, ktoré
reprezentuje firemnú kultúru TIENS i jej
spoločenský imidž. Táto značka produktov
pre zdravie si na trhu vydobila široké uznanie
a dôveru spotrebiteľov. Po dôkladnom preskúmaní štátnym úradom správy priemyslu a obchodu v roku 2013 získalo toto trojlisté firemné
logo TIENS Group titul “Známa čínska značka”.
To ukazuje, že všetky časti spoločnosti oceňujú
expanzii. Tým, že vo svete šírime zdravie, našu
prácu, ktorú venujeme našej značke a jej budo-
myšlienku, bohatstvo, lásku a nádej, neustále
vaniu. Zameriame sa na posilňovanie hodnoty
pracujeme na realizácii nášho sna TIENS
značky TIENS a budeme ešte viac posilňovať jej
o omladení našej vlastnej národnej značky.
hodnotu a prispievať tak k jej medzinárodnej
4
M A G A Z Í N T I E N S S L O V A K I A | J Ú N 2 0 1 4 | č . 3 | h t t p : / / s k . t i e n s . c o m
ŠPECIÁLNE MOTIVAČNÉ PROGRAMY
ÚŽASNÁ VÁŠEŇ,
ŽIARIACA
BUDÚCNOSŤ
VÁŠEŇ V USA
máme veľkú podporu a perspektívu.
Zo 150 účastníkov konfrencie “Vášeň v USA” boli len 2 osoby
reprezentujúce európsky región. Musíme urobiť všetko pre
podporu čo najväčšej skupinu ľudí, aby sa zúčastnili na týchto
významných konferenciách a skvelých výletoch. Počas týchto
akcií a výletov môžeme spolu objavovať skvelé miesta, zažiť čosi
jedinečné, nezabudnuteľné. Nemôžem slovami vyjadriť svoje
dojmy a pocity – to musíte zažiť sami!
Počas nášho pobytu v Amerike sme navštívili mnoho nádherných
Hollywood, Las Vegas a Grand Canyon sú známe miesta a ob-
miest, ako je napríklad Los Angeles a Hollywood. Prechádzali
divované na celom svete. Nikdy som si nemyslela, že by som
sme sa po Avenue of Stars (Chodníku slávy), šli hore po schodoch
mohla mať príležitosť tam cestovať so svojimi blízkymi a priateľmi
do divadla Dolby, kde sa každý rok odovzdávajú filmové Oscary.
z rôznych krajín sveta. Každý môže cestovať po svete, ak si to
Navštívili sme Universal Studios City, miesto, kde sa konala
slávnostná večera Globe Theatre za účasti prezidenta Li Jinyuan
a pani Bai Ping. Slávnostnej večere sa taktiež zúčastnil zástupca
mesta Los Angeles a lídri TIENS. Cestovali sme naprieč púšťou
Nevada, kultovou diaľnicou Route 66 do Las Vegas. Tu sme
boli ubytovaní v krásnom hoteli v štýle Benátok, s nádhernými
obrazmi, reštauráciami, plavbami na gondole vovnútri i vonku.
Kanály a námestie svätého Marka sú naozaj dych vyrážajúce
a máte pocit, že ste naozaj v Taliansku.
môže dovoliť. Avšak, len málo ľudí má možnosť stretnúť sa na
Najväčší dojem však na nás urobil výlet vrtuľníkom a loďou
takýchto miestach s priateľmi z rôznych kontinentov, s ktorými
k Veľkému kaňonu v indiánskej rezervácii Navajo. Ale vyjadriť
zdieľajú rovnaké záujmy a ciele.
pocity a emócie, ktoré nás sprevádzali počas cesty, to jednoducho
To je neuveriteľne vzrušujúce a motivujúce. Je to skvelé stretnúť
nie je možné. Tieto divy sveta musíte jednoducho preskúmať
sa s ľuďmi z Afriky, Ázie, podeliť sa o skúsenosti, vypočuť si ich
sami. A to je možné s TIENS!
príbehy. Rozhodli sa zmeniť svoje životy a životy svojich rodín.
Rasa Salachna, Zlatý Lev
A urobili to za iba 3-5 rokov! Podarilo
sa im dosiahnuť úroveň Zlatých Levov
a vyššie. Ak je to možné v Afrike, Ázii,
tak prečo to nemôžeme dosiahnuť
aj v Európe? Ako sme sa dozvedeli
na stretnutí v Las Vegas, v roku 2015
a 2016 sa budú konať dve významné
medzinárodné konferencie v krajinách
západnej Európy (zájazdy od Berlína
po Paríž a od Španielska po Grécko).
Toto je jedinečná príležitosť, ktorú treba
využiť. Máme ešte dosť času a zároveň
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
JÚN 2014
|
č . 3 |
http://sk.tiens.com
5
NOVINKY Z TIENS
Pravidlá a predpisy
týkajúce sa politiky
obnovenia členstva
pre TIENS Európa
Tieto pravidlá a predpisy boli vytvorené podporu
globálneho rozvoja podnikania TIENS
a na zabezpečenie výhod pre aktívnych a nadšených
distribútorov TIENS. Určujú platnosť Distribútorských
zmlúv (ďalej v texte len “Zmluva”) kvalifikovaných
distribútorov. Počas obdobia platnosti Zmluvy si môžu
kvalifikovaní distribútori zakúpiť a predávať produkty,
a tým rozvíjať zákaznícku základňu a takisto dostávať
zodpovedajúce odmeny.
a pomôcť aktívnym distribútorom strategicky rozširovať svoje
podnikanie v súlade s požiadavkami trhu.
Pravidlá obnovenia Zmluvy
1. Obnovenie Zmluvy sa vzťahuje na distribútorov na
všetkých pozíciách.
2. Obnovenie Zmluvy: Každoročne v posledný deň v obchodnom mesiaci, v ktorom sa distribútor registroval.
Výhody obnovenia Zmluvy
3. Platnosť Zmluvy: 12 mesiacov
4. Kvalifikačná úroveň distribútora bude predĺžená na ďalších
12 obchodných mesiacov v prípade, ak distribútor obnoví
1. Prostredníctvom obnovenia Zmluvy bude spoločnosť
svoju Zmluvu pred uplynutím platnosti tejto Zmluvy.
schopná zabezpečiť riadne pokračovanie a riadenie pozície
5. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek
distribútorov, a tým pomôcť zlepšiť úroveň aktivity ich štruktúry.
žiadosť o obnovenie Zmluvy, ak bol distribútor uznaný
2. Obnovenie Zmluvy je v súlade s aktívnym stavom oficiálnych
vinným z porušenia akéhokoľvek ustanovenia uvedeného vo
distribútorov, je hnacou silou rastu a rozvoja trhu, umožňujúc
Všeobecných obchodných podmienkach TIENS SLOVAKIA.
aktívnym distribútorom využívať prvotriedne výhody.
3. S obnovením Zmluvy bude spoločnosť môcť lepšie
propagovať a presadzovať pravidlá a predpisy, ktoré
chránia záujmy distribútorov, a tým posilniť väzby medzi
Postup pre úspešné
obnovenie Zmluvy
spoločnosťou a distribútormi. Z toho budú mať priamy
prospech aktívni distribútori, ktorí získajú silnejšiu právnu
Zmluva sa automaticky predlžuje na ďalších 12 obchodných
podporu pre svoje podnikanie.
mesiacov pre distribútorov, ktorých kumulatívne osobné
4. Obnovenie Zmluvy tiež umožní spoločnosti poskytovať
predaje predstavujú viac ako 0 PV v období 12 mesiacov
presnejšie štatistiky a analýzu trhu a štruktúry distribútorov,
pred skončením platnosti Zmluvy a v súlade s pravidlami
a tým poskytovať lepšie služby a podporu pre distribútorov
uvedenými v bode II.
6
M A G A Z Í N T I E N S S L O V A K I A | J Ú N 2 0 1 4 | č . 3 | h t t p : / / s k . t i e n s . c o m
NOVINKY Z TIENS
Neobnovenie Zmluvy
a opätovná registrácia
žiadosti distribútorov s cieľom zabezpečiť splnenie pravidiel
a predpisov uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach TIENS SLOVAKIA.
1. Ak sa distribútorovi nepodarí obnoviť Zmluvu pred
uplynutím lehoty na obnovenie, spoločnosť ukončí jeho/
jej distribútorstvo v TIENS. Distribútor následne už nebude
využívať práva alebo výhody, ktoré poskytuje distribútorstvo
Dátum účinnosti a krajiny,
ktorých sa to týka
v TIENS. Postup je nasledovný:
a) Ak v posledný deň v mesiaci, kedy je distribútorstvo
1. Toto nariadenie bude účinné od 26. júna 2014 vo všetkých
ukončené, je distribútor na pozícii 6 hviezd a nižšie, jeho/jej
krajinách pre všetkých distribútorov v európskom regióne
priama downline štruktúra siete bude automaticky presunutá
(okrem Veľkej Británie a Nemecka).
do jeho/jej priamej upline štruktúry.
2. Európsky región divízie Globálneho priameho predaja TIENS
b) Ak v posledný deň v mesiaci, kedy je distribútorstvo
si vyhradzuje právo na interpretáciu pre pravidlá a predpisy.
ukončené, je distribútor na pozícii 7 hviezd a vyššie,
distribútorovo meno bude zmenené na “neobnovené”
a jeho/jej štruktúra siete zostane nezmenená. Predaje siete
sa budú naďalej kumulovať, ale on/ona nebude mať nárok na
Dodatočné komentáre
a vysvetlenia
akékoľvek práva alebo výhody z TIENS.
2. Všetci distribútori, ktorých distribútorstvo bolo ukončené
1. Počnúc dňom vyhlásenia novej politiky obnovenia,
a ktorí chcú pokračovať vo svojej činnosti s TIENS, si budú
nariadenie reaktivácie členstva nákupom za 100 PV končí.
musieť podať novú žiadosť a môžu sa stať novými distribútor-
2. Počnúc od 26. júna 2014 sa bude so všetkými distribútormi,
mi v ďalšom obchodnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci,
ktorí vstúpili do TIENS pred ​26. decembrom 2007, zaobchádzať
v ktorom bola Zmluva ukončená.
nasledovne:
• ​Prvé kvalifikačné obdobie: od 26. júna 2014 do 25. júna 2015.
Počas tohto obdobia budú Zmluvy všetkých distribútorov,
Povinnosti dcérskych
spoločností (pobočiek,
agentúrnych skladov, stokistov, atď.)
ktorých osobné predaje budú väčšie ako 0 PV, úspešne obnovené. Distribútorstvo bude obnovené na 12 mesiacov, počnúc
od 26. júna 2015.
• ​V prípade ak je počas tohto obdobia osobný predaj distribútora 0 PV, distribútorstvo bude ukončené 26. júna 2015.
1. Všetky nové žiadosti distribútorov musia obsahovať
3. Všetci distribútori, ktorí vstúpili do TIENS po 26. decembri
kompletné detailné informácie kvôli kontaktu, poskytovaniu
2007, sa budú riadiť Časťou II a III novej politiky obnovenia.
informácií a na iné účely.
4. Všetky krajiny musia zabezpečiť adekvátnu a správnu komu-
2. Dcérske spoločnosti na všetkých úrovniach musia
nikáciu na zlepšenie odozvy na trhu, minimalizáciu neobno-
informovať distribútorov o lehote obnovenia ich Zmluvy
venia Zmlúv distribútorov a maximalizáciu výsledkov predaja.
prostredníctvom všetkých dostupných prostriedkov 3 mesiace
pred uplynutím platnosti Zmluvy.
3. Dcérske spoločnosti na všetkých úrovniach si musia overiť
Európsky región si vyhradzuje všetky práva úpravy a interpretácie tejto politiky obnovenia.
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
JÚN 2014
|
č . 3 |
http://sk.tiens.com
TIENS Región Európa, 20. máj 2014
7
TIENS EURÓPA
VÍŤAZI 2. GLOBÁLNEJ
SÚŤAŽE OPP
Anna Sergiel, POĽSKO, 7*
2. miesto
PREZENTÁCIÍ
Pracujem v TIENS s ľuďmi a pre ľudí.
A spájam vášeň s dôležitými vecami
v živote.
Čo je úspech pre mňa? Znamená
Petya Tsaneva, BULHARSKO, 5*
Regionálny víťaz
to udržiavať rovnováhu medzi pracovným a súkromným
životom.
Úspech je tiež byť si vedomý zmien, a to ako v ekonomických
trendoch, tak aj v spôsoboch budovania podnikania. TIENS je
Rozhodla som sa zúčastniť 2. Globálnej
odpoveďou na sociálne potreby 21. storočia. Ako z hľadiska
súťaže OPP prezentácií s cieľom osvojiť
ekonomických trendov, či zdravého životného štýlu, tak aj
si svoje prezentačné zručnosti a zlepšiť
modelu podnikania. Toto spojenie je založené na transparent-
komunikáciu s existujúcimi aj novými
nosti, empatii a etike.
potenciálnymi distribútormi. To ma mo-
Povedomie o zmenách vytvorilo môj nový prístup k témam
tivovalo, aby som OPP prezentácie robila častejšie a takisto
prezentácie a chcela som sa o ne podeliť s ostatnými. Počas
k organizovaniu podujatí. Vyhrala som vďaka kombinácii
posledných niekoľkých rokov sa spotrebitelia na európskom
svojich znalostí o TIENS, vytrvalosti a strávila som veľa času
trhu zmenili, ich vedomie sa značne vyvinulo, a teda aj
prípravou na súťaž, v súlade s jej pravidlami.
očakávania od značky sa významne zmenili. Ľudia očakávajú
Vďaka súťaži OPP prezentácií sa mi podarilo rozvinúť
úplne odlišné formy marketingovej komunikácie. Chcú zažiť
a obohatiť moje prezentačné zručnosti na propagáciu
zvláštny pocit. Chcú vyniknúť.
produktov TIENS v našom meste, rozšíriť svoju sieť
Prezentácia je pre mňa workshop, ktorý buduje inšpirujúci
a pomáhať iným distribútorom k rastu. Dúfam, že budúci rok
vzťah. Vytvára puto, ktoré predstavuje rozdiel v mysliach
bude v tejto súťaži viac účastníkov z mojej krajiny s cieľom
našich divákov. Môžeme to dosiahnuť tým, že do prezentácie
spoločne uspieť a propagovať skvelé produkty TIENS
zapojíme naše publikum a prípadne im prinesieme do života
a obchodnú príležitosť, ktorú TIENS ponúka.
viac vzrušenia. OPP prezentácia je spojenie medzi TIENS
Myslím, že OPP prezentácia je úspešná vtedy, ak má dobrú
a potenciálnym zákazníkom.
myšlienku, zaujme účastníkov a udrží ich záujem a taktiež
Účasťou v súťaži o najlepšiu OPP prezentáciu som aktívne
poskytne odpoveď na všetky ich otázky.
hľadala nové spôsoby komunikácie a získala som veľa nových
Chcem poďakovať svojej rodine za ich trpezlivosť a podporu.
poznatkov. Pri prezentovaní som získala dôveru rozprávať pred
Osobitné poďakovanie patrí Loriete za podporu od prvého
kamerou a podarilo sa mi prekonať svoje limity.
okamihu, kedy som sa rozhodla vstúpiť do súťaže. Ďakujem
Odporúčam všetkým distribútorom TIENS, aby sa v budúcom
všetkým ľuďom, ktorí boli prítomní na mojich prezentáciách
roku tejto súťaže zúčastnili. Je to skvelá skúsenosť a veľká
a najmä tým, ktorí si ich vypočuli niekoľkokrát.
lekcia pre budúcnosť!
8
M A G A Z Í N T I E N S S L O V A K I A | J Ú N 2 0 1 4 | č . 3 | h t t p : / / s k . t i e n s . c o m
2. GLOBÁLNA SÚŤAŽ OPP PREZENTÁCIÍ
TIENS EURÓPA
VÍŤAZI 2. GLOBÁLNEJ
SÚŤAŽE OPP
PREZENTÁCIÍ
Slovensko
Česká republika
Národný víťaz
Daša Brosková, Bronzový Lev
Národný víťaz Alena Suchankova, 6 hviezd
Národná hviezda
Ingrid Rusnáková, 7 hviezd
Národná hviezda
Ilona Chromcova, 8 hviezd
Národná hviezda
Eva Ivorová, 5 hviezd
Národná hviezda
Blanka Skalicka, 8 hviezd
Národná hviezda
Ľubomír Chochol, 6 hviezd
Národná hviezda
Danuse Rajdlova, 8 hviezd
Národná hviezda
Ján Findra, 8 hviezd
Národná hviezda
Tomas Chromec, 7 hviezd
Baltické krajiny
Rumunsko
Národný víťaz Migle Grinceviciute, 4 hviezdy
Národný víťaz Ovidiu Racz, Bronzový Lev
Národná hviezda
Kristina Misiuviene, 6 hviezd
Národná hviezda
Zoltan Filep, 5 hviezd
Národná hviezda
Juozas Skaisgiris, 5 hviezd
Národná hviezda
Andrei Tamas, 5 hviezd
Národná hviezda
Paulius Bieliauskas, 4 hviezdy
Národná hviezda
Claudia Vasilache, 8 hviezd
Národná hviezda
Frida Bresneviciene, 6 hviezd
Národná hviezda
Nicoleta Darie, 7 hviezd
Poľsko
Bulharsko
Národný víťaz Anna Sergiel, 7 hviezd
Národný víťaz
Petya Dimitrova Tsaneva, 5 hviezd
Národná hviezda
Urszula Sarnecka, 7 hviezd
Národná hviezda
Inesa Ivanova Popova, 8 hviezd
Národná hviezda Anton Plamenov Hristov, 6 hviezd
Národná hviezda Marieta Nikolova Tsankova, 6 hviezd
Národná hviezda
Mariya Ivanova Velkova, 7 hviezd
Balkánske krajiny
Národný víťaz
Vikotorija Molodova, 7 hviezd
Národná hviezda
Verica Jurić, 8 hviezd
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
JÚN 2014
|
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
č . 3 |
http://sk.tiens.com
9
2. GLOBÁLNA SÚŤAŽ OPP PREZENTÁCIÍ
SLOVENSKO
VÍŤAZI N ÁRODN ÉHO KOLA
informácie o možnosti zvýšenia kvality svojho života v zdraví
a finančnej prosperite.
Víťaz národnej súťaže:
Daša BROSKOVÁ, Bronzový Lev
Vďaka tomu, že som sa zapojila do súťaže OPP, rozhodli
S TIENS spolupracujem už 11 rokov.
považujem za náš spoločný úspech. Nemali síce veľa skúse-
Môj úspech v OPP súťaži bol podmienený
ností a napriek tomu do toho šli. Som na nich veľmi hrdá,
mojimi skúsenosťami ako prezentátora. Teším sa
chcelo to ich odvahu a odhodlanie, postaviť sa pred ľudí
na poslucháčov a výraz ich tváre, keď im hovorím to, čo cítim
nedokáže každý. Recept na úspech? Ja sa pre dobrú vec
a ako ich obohatím.
nadchnem a neustále hľadám nové možnosti. Nepoznám
Príprava na každú OPP prezentáciu je dôležitá, aký je základ,
výhovorky a neustále na sebe pracujem. A mať kolegov aj
čo je potrebné vyzdvihnúť. Tejto súťaže som sa zúčastnila
za skutočných priateľov je skvelé, v bežnom zamestnaní
preto, lebo milujem výzvy a chcem ísť príkladom.
ojedinelé, no v TIENS úplne bežné. Všetkým Vám prajem
Výzvy mi dodávajú novú energiu a výsledok v podobe nových
odvahu do nových projektov.
sa jej zúčastniť aj ďalší štyria moji partneri v TIENS a to
distribútorov, s ktorými môžem pracovať. Naučiť ľudí to, čo
viem a dodať im istotu v tejto práci, vieru v systém. To je
v súčasnej dobe pre ľudí veľmi dôležité. Dávať ľuďom nádej
na zdravie a na prácu s výsledkom.
Odporúčam všetkým distribútorom TIENS sa zúčastniť
nasledujúcich súťaží OPP, lebo ich práca bude mať výsledok
a získajú dôveru v seba samých. Vyjsť zo svojej zóny komfortu a otvoriť svoje srdce a svoju radosť. Radosť, že som
v TIENS a moja firma má budúcnosť.
Národná hviezda:
Eva IVOROVÁ, 5 hviezd
S TIENS spolupracujem 2,5 roka.
Mojím tajomstvom na úspech je robiť veci z lásky.
Keď človek miluje to, čo robí a vkladá do toho
Národná hviezda:
Mgr. Ingrid RUSNÁKOVÁ, 7 hviezd
svoje srdce, úspech sa zaručene dostaví. A ja milujem svoju
V TIENS som zaregistrovaná od r. 2005. Do
pre mňa nová výzva, a preto som sa aj rozhodla zapojiť.
súťaže OPP som sa prihlásila, pretože prišla
Za prínos súťaže považujem zlepšenie svojich prezentačných
výzva a s ňou aj nové skúsenosti. Pred publikom
schopností a uistilo ma to, že aj naďalej chcem ísť cestou
prácu! Milujem prácu v TIENS, milujem ľudí :) Súťaž OPP bola
som mala stále rešpekt a skúsenosti sa mi vždy zídu.
prednášania. Odovzdať ľuďom kúsok zo seba je úžasná vec
OPP ako verejná prezentácia ušetrí čas, pozvaní dostanú
a mňa to baví. Nádherným efektom popritom všetkom je rast
10
M A G A Z Í N T I E N S S L O V A K I A | J Ú N 2 0 1 4 | č . 3 | h t t p : / / s k . t i e n s . c o m
2. GLOBÁLNA SÚŤAŽ OPP PREZENTÁCIÍ
a zveľaďovanie štruktúry a vlastného podnikania.
Preto by som každému odporučila zapojiť sa do súťaže.
Nielenže sa človek pravidelne venuje zveľaďovaniu podnikania, prinesie mu to nových ľudí na spoluprácu, ale zdokonalí
Národná hviezda:
Ján FINDRA, 8 hviezd
svoj prejav, aby jeho práca bola efektívnejšia. Prekoná svoj
strach, pretože postaviť sa pred väčšie auditórium nie je
S TIENS spolupracujem 6 rokov. Mojím cieľom bolo, aby
jednoduché. A o tom je každá výzva, prekonať sám seba!
sa do súťaže OPP zapojilo čo najviac mojich aktívnych
distribútorov a sám som chcel byť príkladom a to sa mi aj
podarilo.
O mojom úspechu rozhodli dlhoročné skúsenosti spolupráce
s korporáciou TIENS.
Národná hviezda:
Ľubomír CHOCHOL, 6 hviezd
Každá súťaž doteraz vyhlásená firmou TIENS bola výborná
S TIENS spolupracujem 6 rokov.
a zvýšenie obratov.
Účasť na akciách TIENS, ako aj osobná návšteva
Súťaž OPP prezentácií priniesla veľa pozitív, lebo naša práca
a cielená na rozvoj siete, nábor nových distribútorov
firmy v Číne ma utvrdili o mojom aktívnom prístupe k šíreniu
je práca s ľuďmi a OPP je základom nášho podnikania.
filozofie firmy. Na to, aby to človek dokázal, potrebuje okrem
Preto kto chce naozaj byť úspešný a dosiahnuť “pasívny
vedomostí a vlastného presvedčenia aj schopnosť toto čo
príjem”, musí mať plán na pravidelné OPP, vyhodnocovať
najlepšie odprezentovať.
a neustále zlepšovať svoj prejav, aby do jeho siete prišlo
Prihlásenie sa do tejto súťaže bolo výbornou príležitosťou
veľa zaujímavých ľudí.
zdokonaliť sa v prezentácii pred publikom a získať väčšiu
Chcel by som zagratulovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto
istotu a sebadôveru. Najlepšia škola je prax a tak vďaka
súťaže a zvlášť tým, ktorí sú len na začiatku kariéry v TIENS
súťaži OPP je človek, okrem získania rečníckych skúseno-
a nebáli sa verejného vystúpenia aj pred kamerou a stali sa
stí a skúseností spolupráce s prezentačnou technikou, rád
takisto víťazmi, lebo každý, kto sa zúčastnil, je aj víťaz!
z výsledkov počtu nových registrácií ako aj pozitívnej reakcie
svojich distribútorov. Nebolo síce jednoduché skĺbiť časovo
náročné podnikanie so súťažou OPP, ale vždy sa snažím veci
doviesť do konca a prihlásenie do súťaže bola pre mňa výzva
dokázať si, že to dokončím.
Odporučil by som všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v prejave ako
aj získať väčšiu sebadôveru, aby sa do takejto súťaže prihlásili.
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
JÚN 2014
|
č . 3 |
http://sk.tiens.com
11
TIENS SLOVENSKO
Uznávaná čínska školiteľka
Xiaoxia Liu na Slovensku!
Medzinárodná hovorkyňa
TIENS a odborníčka na výživu
TIENS Zlatý Lev s 3 hviezdami
TIENS SLOVAKIA pripravila v marci pre všetkých, čo sa chceli
ale aj ako cenný argumentačný nástroj pri oslovovaní
dozvedieť odborné informácie o tradičnej čínskej medicíne,
nových záujemcov. Prítomní si mohli prehĺbiť svoje znalosti
harmonizácii životného štýlu a o produktoch TIENS, jedinečné
nielen o samotných výživových doplnkoch, prístrojoch, ale
produktové školenie skúsenej prednášateľky priamo
napríklad o reflexnej terapii, o tradičnej čínskej medicíne
z Číny. Pani Xiaoxia Liu je medzinárodnou hovorkyňou
a o celkovej harmonizácii nášho životného štýlu. Pani Liu
TIENS a spolupracuje s TIENS od roku 2003. V roku 2006
vždy ochotne a s úsmevom odpovedala na všetky otázky.
bola odmenená cenou Luxusný automobil, v roku 2010
Na záver ju všetci odmenili neutíchajúcim potleskom a od
zástupcov distribútorov dostala milé darčeky ako spomienku
na Slovensko. Nasledujúce tri dni boli venované špeciálnemu
tréningu určenému pre lídrov TIENS, kde sa pani Liu venovala
najdôležitejším témam špecifickým pre budovanie úspešného
biznisu TIENS. Naši lídri sa dozvedeli množstvo užitočných
informácií, no takisto sa podelili s pani školiteľkou o svoje
cenné skúsenosti, za čo získali jej úprimný obdiv.
Tieto dni strávené s pani Xiaoxia Liu nás opäť presvedčili
o jednoznačnom prínose a nevyhnutnosti zdieľania informácií
skúsenými lídrami a školiteľmi zo zahraničia.
cenou Luxusná jachta a získala čestný titul Zlatý Lev s 3
hviezdami. Je odborníčkou na výživu, medzinárodnou
prednášateľkou TIENS, vedie školenia pre distribútorov
v Európe a Juhovýchodnej Ázii. TIENS Group jej udelil Cenu
za vzdelávanie v zahraničí a Cenu za vernosť.
Kongresová sála hotela Dixon v Banskej Bystrici zažila
víkend 22.-23. marca 2014 nabitý informáciami o produktoch, ktoré pani Liu prezentovala pútavým spôsobom,
dopĺňala zaujímavými demonštráciami jednotlivých
produktov, užitočných nielen pre samotných užívateľov,
12
M A G A Z Í N T I E N S S L O V A K I A | J Ú N 2 0 1 4 | č . 3 | h t t p : / / s k . t i e n s . c o m
TIENS SLOVENSKO
KATARÍNA
ŠPIRKOVÁ
Operations Manager Tiens SLOVAKIA
Milí distribútori a priatelia TIENS,
nedávno som čítala krásny citát: „Keby ste vedeli všetky tie úžasné
veci, ktorých ste schopní, požiadali by ste sami seba o svoj autogram.“
Zamysleli ste sa poslednú dobu, alebo vôbec niekedy už, za čo ste na
seba hrdí? Čo ste dokázali za posledný týždeň, mesiac, rok? Za čo by
ste sami seba o ten autogram požiadali? A stačil by Vám iba jeden?
Chvíľu sa zamyslite.... Verím, že každý z Vás sa už podpisujeJ
Je za nami už takmer prvá polovica tohto roka, čiže obdobie, kedy sa už
vieme aj spoločne s Vami zamyslieť a zhodnotiť, čo nám rok 2014 v TIENS
zatiaľ priniesol. Či sa naše stanovené ciele na tento rok priebežne plnia
podľa plánu, či je potrebné kde-tu pridať, zabrať, pomôcť.
Účastníci a výhercovia 2. Globálnej súťaže OPP prezentácií už môžu
s hrdosťou povedať, že jednu z veľkých tohtoročných výziev prijali,
tvrdo zabojovali a úspech sa dostavil. Súťaž prebiehala od januára
do apríla 2014, zapojilo sa do nej a splnilo kvalifikačné požiadavky
deväť „služobne starších“ distribútorov, lídrov, no i takpovediac úplne
mladá krv, čomu sa nesmierne tešíme. Ako sa sami vyjadrili, a môžete
si to napokon prečítať aj v tomto vydaní Magazínu, či na našich
webových stránkach, účasť v tejto súťaži im dala naozaj veľa. V prvom
rade dokázali sami sebe, že to zvládnu, takisto ukázali ľuďom vo
svojich štruktúrach, že človek svoje vytýčené ciele poctivou prácou
dosiahne, získali cenné skúsenosti čo sa týka verejného vystupovania
pred kamerou, zlepšili si svoje prezentačné schopnosti, niektorí sa
zbavili trémy, nadobudli potrebné sebavedomie a istotu v prezentovaní produktov i myšlienky TIENS a všetci jednoznačne odporúčajú
aj ostatným distribútorom sa v budúcnosti takýchto súťaží zúčastniť.
Všetkým zároveň srdečne blahoželám k tomuto úspechu!
Nielen účastníci súťaže OPP prezentácií, ale aj mnohí ostatní
z Vás správne pochopili veľké možnosti, ktoré pre zvýšenie príjmu
i rozšírenie svojej štruktúry, svojho podnikania TIENS ešte stále
ponúka špeciálny motivačný program „Odmeny pre hviezdy“, ktorý
bol vyhlásený najskôr na prvý štvrťrok tohto roka, no pre jeho úspech
bol predĺžený až do konca júna 2014. Vďaka tomuto programu máme
od januára doteraz vyše 120 nových 3* distribútorov a vyplatili sme
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
JÚN 2014
|
č . 3 |
vyše 6,600 USD na mesačných odmenách pre kvalifikovaných v tejto
súťaži. Krátkodobé i dlhodobejšie motivačné programy určené na
podporu Vášho podnikania Vám pomôžu zvýšiť predaje, no rovnako
dôležitý je aj nárast počtu nových členov rodiny TIENS a práve preto
Vám už teraz môžem prezradiť, že nemenej zaujímavý, atraktívny
motivačný program pre Vás pripravujeme aj na ďalšie mesiace.
Na efektívnejšie oslovenie nových klientov i potenciálnych nových
distribútorov určite bude mať vplyv aj rozšírenie nášho produktového
portfólia o nové výrobky, ako napríklad prístroje, magnetické náramky
i nové prípravky osobnej starostlivosti, ktoré postupne v najbližších
mesiacoch uvedieme na náš trh. Veríme, že tieto nové produkty
budú mať priaznivý vplyv na zvýšenie predaja i Vašich príjmov, ako aj
rozšírenie našej distribútorskej základne.
Taktiež poskytneme podporu všetkým lídrom a aktívnym členom
TIENS rôznymi špecializovanými školeniami, zameranými ako na
produkty, tak aj na budovanie podnikania, zlepšenia predajných
schopností, aby všetky nadobudnuté vedomosti mohli naplno využiť
v praxi. Do budúcnosti pripravujeme koncept vzdelávania pre distribútorov na všetkých pozíciách, od nováčikov až po lídrov na najvyšších
pozíciách. Ako povedal Robert Kiyosaki: „Tvojím najväčším bohatstvom je to, čo vieš. To, čo nevieš, je tvoje najväčšie riziko.“
Každý, kto sa chcel vzdelávať a dozvedieť sa cenné informácie nielen
o produktoch, ale aj o podnikaní TIENS, sa v marci tohto roka zúčastnil
školenia uznávanej čínskej prednášateľky a medzinárodnej hovorkyne
TIENS na pozícii Zlatý Lev s 3*, pani Xiaoxia Liu, ktorá nielenže
prezentuje produkty TIENS, ale ich vlastnosti a výhody odborne spája
s konceptom tradičnej čínskej medicíny. Bola to jedinečná možnosť
a skúsenosť načerpať znalosti priamo od tejto významnej a uznávanej
školiteľky. V nasledujúcich mesiacoch sa môžete tešiť na ďalšie zo série
produktových a obchodných školení s našimi skvelými medzinárodnými prednášateľmi. V čase, keď pripravujem tento príspevok, finišujú
prípravy na produktové a obchodné školenie popredného medzinárodného školiteľa z Veľkej Británie, pána Ibrahima Asante, ktorý už
Slovensko navštívil a opäť sa sem s nadšením začiatkom júna vracia.
Samozrejme, medzi top akciami celosvetového významu nebude
chýbať ani Globálna konferencia k 19. výročiu TIENS Group, ktorá sa
tento rok uskutoční v auguste v Moskve a pre účastníkov zo Slovenska sme pripravili atraktívny 8-dňový zájazd do Moskvy a Petrohradu,
vďaka ktorému si môžu vychutnať slávnostnú, až dych vyrážajúcu atmosféru osláv 19. výročia, spojenú s prehliadkou dvoch najlákavejších
miest sveta dýchajúcich históriou. Nesmieme zabudnúť ani na 12.
výročie TIENS na Slovensku, ktoré, ako tradične, oslávime v októbri.
Program tejto slávnostnej udalosti bude opäť lákavý a zaujímavý.
Dovoľte mi touto cestou Vás srdečne všetkých pozvať na celosvetové
i slovenské oslavy výročia TIENS, je to náš spoločný úspech!
Milí priatelia, teším sa na všetky naše spoločné podujatia a želám
Vám veľa úspechov pri dosahovaní Vašich cieľov s TIENS!
http://sk.tiens.com
13
TIENS SLOVENSKO
PRÍBE HY
ÚSPEŠNÝCH
Ingrid RUSNÁKOVÁ, 7*
Vyštudovala som sociálnu
DISTRIBÚTOROV
prácu a pracovala som
takmer 12 rokov vo verejnej
správe. O TIENS som sa
Eva IVOROVÁ, 5*
prvýkrát dozvedela pred de-
Moja cesta v TIENS začala pred 2,5 rokmi. Pod kožu sa mi
viatimi rokmi, keď ma kolega
vtedy dostala prednáška našej kolegyne na tému sny a ciele.
z práce pozval na stretnutie
Moje “Ja” túžilo po slobode, no neustále ho zväzovali
s Jankom Findrom, ktorý nám
každodenné problémy a plnenie snov druhých ľudí, pričom
podal informácie o východnej filozofii prístupu k zdraviu,
som zabúdala na samu seba. Najskôr však musíme naplniť
ktoré ma zaujali. To, že sme mohli mať doma tradičnú čínsku
vlastné vnútro! TIENS je šanca na lepší život, dáva mi slobodu,
medicínu vďaka TIENS, určite nebola náhoda. Prišli prvé
ktorú tak veľmi potrebujem k pocitu šťastia a spokojnosti.
výsledky, spokojnosť a čoraz väčšie presvedčenie o kvalite
A tak sa z 18-ročného uzlíka nervov stal krásny, usmiaty
produktov, ktoré postupne pribúdali aj v okruhu známych.
a vyrovnaný mladý človek s entuziazmom, chuťou do práce
Pred štyrmi rokmi som zažila veľké sklamanie a krízu v oblas-
a radosťou zo života.
ti pracovného života, neúnosné podmienky a tlak ma nútili
Zo svojho vnútra som vyhrabala tú zaprášenú truhlicu snov
prehodnotiť, čo ďalej. Cítila som veľkú potrebu zmeny. Začala
a zistila som, aký poklad sa v nej skrýva. Deň za dňom si
som sa aktívnejšie venovať spolupráci s TIENS a vzápätí som
ich pomaly plním. Mám milujúceho partnera, skutočných
pochopila, aký silný produkt mám v rukách.
priateľov, cestujem po svete. Každý
Opustila som svoju zónu komfortu a keď druhí oddychujú,
z nás má právo a možnosť na
ja možno práve prednášam, školím alebo dávam niekomu
zmenu svojho života! Touto cestou
informáciu o príležitosti zvýšenia kvality života v zdraví
by som preto chcela povzbudiť
a finančnej prosperite vďaka partnerstvu s TIENS.
všetkých, najmä mladých ľudí, aby
Ak sa rozhodnete byť partnerom TIENS na plný úväzok, nič
sa nebáli plniť si sny a túžiť po
nestratíte, skôr naopak. Získate to najcennejšie - zdravie,
kvalitnejšom živote. S hrdosťou
priateľov, kariérny rast, uznanie, cestovanie, finančnú slobodu
totiž môžem povedať, že TIENS
a to najvzácnejšie, slobodu a čas. Ja som si, našťastie, vybrala
nám na to dáva možnosti po každej
dobre. Vďaka Ti TIENS, že si.
stránke. Ja som sa pred 2,5 rokmi
rozhodla a urobila zmenu, dnes
podávam každému pomocnú ruku,
aby sme spoločne prekonali strach
a nebáli sa snívať. Aj tá najdlhšia
cesta začína prvým krokom, preto
urobme ten krok SPOLU:)
14
M A G A Z Í N T I E N S S L O V A K I A | J Ú N 2 0 1 4 | č . 3 | h t t p : / / s k . t i e n s . c o m
NOVÉ KVALIFIKÁCIE
FEBRUÁR 2014
KUBANIOVA KATARINA​
4
GROF MIROSLAV
5
KUBJATKOVA SONA
4
MIHALIKOVA TATIANA
5
SUMKA MILOSLAV
4
POPJAKOVA ANNA
5
PILIAR MICHAL
4
BRITKOVA MARTA
4​​​
SENCEK PETER
4
BUJDOSOVA CLAUDIA​​
4
SVORADOVA MARIA
4
BURDATSOVA ANDREA​​
4
TOTHOVA AGNESA
4
CHOCHOLACKOVA DANIELA​
4
VOREKOVA MARCELA
4
GABZDIL JAN​​​​
4
APRÍL 2014
HANOVA VERONIKA​​​
4
BROSKOVA DASA
5
HOLOP EVA​​​​
4
DUBOVCOVA DANIELA
5
JAMRISKOVA ANNA​​​
4
SARA JAN
5
KIRSCHBAUM LUCIA​​​​
4
ZVARA JAROSLAV
5
KOSTURIK JOZEF​​​
4
BUCEKOVA MARIA
4​​​
KRISKOVA MONIKA​​​
4
BULEJ PETER​​​​
4
MANIAKOVA ALENA​
4
BUSTOROVA MARGITA​​
4
MATLAKOVA ANNA
4
CHVASTOVA MAGDALENA​​
4
MATRTAJOVA OTILIA
4
CIFROVA ANDREA​​​
4
ROMANOVA ANNA
4
FILCOVA ZUZANA​​​
4
SIMKOVA MARTINA
4
FRCO TIBOR​​​​
4
SKULAN ANDREJ
4
HADIDOVA TATIANA​​​
4
SPILAKOVA TATIANA
4
KLEINOVA ANDREA
4
SVORADOVA EVA
4
KLIMENT JOZEF
4
SYKOROVA KRISTINA
4
KONIGOVA MARCELA
4
VANA DALIBOR
4
MILKOVA MARIA
4
VASKO MIROSLAV
4
NAGYOVA LYDIA
4
ZIAKOVA MARTA
4
PAVLOVSKA ANDREA
4
RANDLISEKOVA SLAVKA
4
6
VARGA ROVAND
4
STENCHLAKOVA JAROSLAVA 6
VYKUKELOVA LARISA
4
MAREC 2014
POVAZAN LUKAS
BABULIAK JOZEF
5
OPOLDUSOVA VALERIA
5
SVORAD MARIAN
5
TOMEK PETER
5
BARAN SVATOSLAV​​​
4
BENKOVA MONIKA​​​
4
BURIANOVA ZUZANA​​​
4
CULAK JURAJ​​​​
4
KALAIOVA BEATA​​​
4
KLINCOK PETER​​​
4
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
JÚN 2014
|
č . 3 |
http://sk.tiens.com
15
HY G IENI C K É
VLOŽKY
Aktívny kyslík a záporné
ióny vám poskytujú
dvojnásobnú starostlivosť
a dvojnásobné pohodlie.
Tenké, pohodlné,
s 8 ochrannými vrstvami
so superabsorpčnými
vlastnosťami uzatvárajúce
tekutinu vo vnútri.
POSKYTUJÚ
POHODLIE
PO CE LÝ D E Ň I N O C
Download

Magazín - UniFlip