člen skupiny
s.r.o.
Bella Sk
TZMO
Bella Sk, s.r.o.
Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 55 64 10 94
Fax: +421 2 55 64 55 42
e-mail: [email protected]
www.tzmo.sk, www.seni-sk.sk
Ošetrujúca kozmetika Seni Care
DRUH TOVARU
OPIS TOVARU
ORIENTAČNÁ
CENA NA PULTE
Čistiaca pena, 500 ml
na umývanie podráždenej
pokožky
5,30 €
Umývacia emulzia 3 v 1,
950 ml
na umývanie celého tela
8,70 €
Telová emulzia, 500 ml
na umývanie tváre a tela
5,20 €
Vlhčené obrúsky, 10 ks
na rýchle ošetrenie pokožky
0,94 €
Vlhčené obrúsky, 80 ks
na rýchle ošetrenie pokožky
3,10 €
Vlhčené obrúsky, 80 ks + box
na rýchle ošetrenie pokožky
5,60 €
Vlhčené obrúsky sensitive
á 68 ks
na rýchle ošetrenie citlivej
pokožky
3,10 €
Telový balzam pre suchú
pokožku, 250 ml
balzam na suchú pokožku
5,40 €
Masážny gél s guaranou,
250 ml
na masáž celého tela
3,70 €
Krém s obsahom 10% urea,
100 ml
na ošetrenie suchej
a zrohovatenej pokožky
2,98 €
Hydratačná telová emulzia
so 4% urey, 500 ml
na ošetrenie suchej pokožky
náchylnej k podráždeniu
6,90 €
Ošetrujúci olej, 150 ml
na ošetrenie a masáž suchej
a citlivej pokožky
3,90 €
Ochr. telový krém s oxidom
zinočnatým, 200 ml
proti preležaninám a zápalom
4,70 €
Ochranný telový krém
s arginínom, 200 ml
proti preležaninám a zápalom
4,70 €
Hygienické žinky á 50 ks
na umývanie pokožky
6,10 €
Hygienické obrúsky air-laid
36x32 cm, á 30 ks
jednorazové hyg.obrúsky
na čistenie pokožky
3,10 €
Podbradníky s vreckom,
á 10 ks
na zachytávanie zvyškov
potravy
1,10 €
Podbradníky s vreckom,
á 100 ks
na zachytávanie zvyškov
potravy
9,99 €
* Pozn: Ceny kozmetiky sú orientačné /odporúčané/, a preto sa môžu v lekáňach a VZP odlišovať.
Seni Care
Ošetrujúca kozmetika
Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
platný od 1. 7. 2014, vydaný Ministerstvom
zdravotníctva Slovenskej republiky.
Limit skupiny B
Zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov
PODSKUPINA
INDIKAČNÉ 0BMEDZENIA MNOŽSTVOVÝ LIMIT B1 Vložky
vek od troch rokov druhý stupeň inkontinencie vek od troch rokov tretí stupeň 60 kusov inkontinencie za mesiac
B2 Vkladacie plienky vek od troch rokov druhý stupeň a tretí stupeň inkontinencie
B3 Plienkové nohavičky
vek od troch rokov tretí stupeň inkontinencie B4 Fixačné nohavičky
vek od troch rokov druhý stupeň
a tretí stupeň
inkontinencie
B5 Podložky pod chorých
vek od troch rokov tretí stupeň inkontinencie
FINANČNÝ
LIMIT
úhrnná suma
15,74 € za mesiac
pre druhý stupeň
inkontinencie,
a to zdravotnícke
pomôcky skupiny
B1, B2, B4
• špičková kvalita
• dokonalá bezpečnosť
• absolútna diskrétnosť
SPRIEVODCA
SORTIMENTOM
...ak chcete viac
úhrnná suma
55,32 € za mesiac
pre tretí stupeň
inkontinencie,
a to zdravotnícke
pomôcky skupiny
B1, B2, B3, B4, B5
60 kusov
za mesiac
Vlastnosti výrobkov Seni:
neutralizácia
zápachu
bez latexu
ešte lepšie
rozvádzanie vlhkosti
plne priedušné
Vysvetlivky:
Prvý stupeň inkontinencie moču - občasný únik moču, t.j. únik po kvapkách alebo únik maximálne dva razy denne.
Druhý stupeň inkontinencie moču - častý únik moču, t.j. únik prúdom niekoľkokrát cez deň,
objektivizovaný dôslednou anamnézou, zhodnotením mikčného denníka alebo plienkovým
testom
a) stresová inkontinecia moču - pri normálnej funkcii zvierača,
b) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču - príčina nonneurogénna,
c) zmiešaná inkontinencia moču podľa písmen a) a b).
Tretí stupeň inkontinencie moču - trvalý únik moču, t. j. únik niekoľkokrát denne aj v noci
v ľahu, tento stupeň predovšetkým u ležiacich poistencov môže byť spojený aj s inkontinenciou
stolice
a) fistuly,
b) stresová inkontinencia moču - pri strate funkcie zvierača,
c) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču - príčina neurogénna,
d) zmiešaná inkontinencia moču podľa písmen b) a c),
e) inkontinencia stolice - izolovaná alebo kombinovaná s inkontinenciou moču.
Určený stupeň inkontinencie sa uvedie na lekársky poukaz spôsobom určeným zdravotnou
poisťovňou. Odporúčanie indikujúceho lekára je platné najviac šesť mesiacov okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa, kedy nie sú potrebné následné
kontroly u indikujúceho odbomého lekára.
Tento dokument bol prevzatý zo stránky MZ SR (www.health.gov.sk)
OD 1. 7. 2014
NOVINKY V ÚHRADÁCH
Bella Sk
Platnosť od 1. 7. 2014
kód ŠÚKL
názov výrobku
veľkosť
rozmer,
resp. obvod
pása v cm
savosť v ml
člen skupiny
TZMO
cena
s DPH v €
za 1 ks
počet ks v mesačnej úhrade Odporúčajúci
Predpisujúci
2. stupeň/
3. stupeň/ a predpisujúci
lekár
lekár
15,74 €
55,32 €
tento produkt nie je hradený zo zdravotného poistenia
SENI LADY – vložky pre ľahkú inkontinenciu
B84224
Seni Lady Air á 20 ks
Micro
7 × 18
50
0,12
B60601
Seni Lady Air á 20 ks
Mini
9 x 22
190
0,13
117
60
B60602
Seni Lady Air á 20 ks
Normal
9 x 28
360
0,16
97
60
B60603
Seni Lady Air á 15 ks
Extra
15 x 28
430
0,19
82
60
B60604
Seni Lady Air á 15 ks
Super
20 x 37
780
0,21
74
60
URO, NEU,
GYN, GER
VLD
URO, NEU,
GYN, GER
VLD
URO, NEU,
GYN, GER
VLD
URO, NEU,
GYN, GER,
ONK, CHI
VLD
URO, NEU,
GYN, GER,
ONK, CHI
VLD
URO, NEU,
GYN, GER,
ONK, CHI
VLD
URO, NEU,
GYN, GER,
ONK, CHI
PED
URO, NEU,
GYN, GER
VLD
SAN SENI – anatomické vkladacie plienky
B60605
San Seni Air á 10 ks
Normal
32 x 64
1290
0,46
34
120
B60606
San Seni Air á 10 ks
Uni
32 x 64
1700
0,46
34
120
B60607
San Seni Air á 10 ks
Maxi
36 x 65
2000
0,46
34
120
B60608
San Seni Air á 10 ks
Plus
36 x 65
2500
0,46
34
120
SENI ACTIVE – navliekacie plienkové nohavičky pre strednú inkontinenciu
B83271
Seni Active á 10 ks
Medium
80 – 110
1400
0,82
67
B83272
Seni Active á 10 ks
Large
100 – 135
1600
0,82
67
B83273
Seni Active á 10 ks
Extra Large
120 – 160
1700
0,82
67
0,49
112
SUPER SENI – plienkové nohavičky pre strednú inkontinenciu
55 – 80
1400
B60593
Super Seni Air á 10 ks
Small
B60594
Super Seni Air á 10 ks
Medium
75 – 110
2000
0,62
89
B60595
Super Seni Air á 10 ks
Large
100 – 150
2200
0,69
79
B60696
Super Seni Air á 30 ks
Small
55 – 80
1400
0,49
112
B60697
Super Seni Air á 30 ks
Medium
75 – 110
2000
0,62
89
B60698
Super Seni Air á 30 ks
Large
100 – 150
2200
0,69
79
SUPER SENI PLUS – plienkové nohavičky pre ťažkú inkontinenciu
B91190
Super Seni Plus Air á 10 ks
Extra Small
40 – 60
1600
0,50
B60597
Super Seni Plus Air á 10 ks
Small
55 – 80
1900
0,58
95
B60598
Super Seni Plus Air á 10 ks
Medium
75 – 110
2600
0,63
87
B60599
Super Seni Plus Air á 10 ks
Large
100 – 150
2800
0,73
75
B60600
Super Seni Plus Air á 10 ks
Extra large
130 – 170
2800
0,77
71
B60700
Super Seni Plus Air á 30 ks
Small
55 – 80
1900
0,58
95
B60701
Super Seni Plus Air á 30 ks
Medium
75 – 110
2600
0,63
87
B60702
Super Seni Plus Air á 30 ks
Large
100 – 150
2800
0,73
75
NOVÉ
110
SUPER SENI QUATRO – plienkové nohavičky pre ťažkú inkontinenciu
B91634
Super Seni Quatro á 10 ks
Medium
75 – 110
4000
0,83
NOVÉ
66
B91635
Super Seni Quatro á 10 ks
Large
100 – 150
4200
0,83
NOVÉ
66
B91636
Super Seni Quatro á 10 ks
Extra Large
130 – 170
4200
0,83
NOVÉ
66
SENI KIDS – plienkové nohavičky pre deti
B91191
Seni Kids á 30 ks
Junior
11 – 25
930
0,30
NOVÉ
184
B91192
Seni Kids á 30 ks
Junior Extra
15 – 30
1100
0,33
NOVÉ
167
SENI SOFT – hygienické podložky pod chorých (max. 60 ks/mesiac)
Prevodná tabuľka čísel
číslovka rímska číslovka
34
XXXIV
60
LX
66
LXVI
67
LXVII
71
LXXI
75
LXXV
79
LXXIX
B60788
Seni Soft á 30 ks
60 x 60
1050
0,32
60
B60789
Seni Soft á 30 ks
90 x 60
1500
0,40
60
B60582
Seni Soft á 5 ks
60 x 60
1050
0,32
60
B60583
Seni Soft á 5 ks
90 x 60
1500
0,40
60
latinsky
triginta quattuor
sexaginta
sexaginta sex
sexaginta septem
septuaginta unus
septuaginta quinque
undeoctoginta
číslovka rímska číslovka
latinsky
87
LXXXVII
octoginta septem
89
LXXXIX
undenonaginta
95
XCV
nonaginta quinque
110
CX
centum decem
112
CXII
centum duodecim
167
CLXVII
centum sexaginta septem
184
CLXXXIV
centum octoginta guattuor
viac na www.tzmo.sk a www.seni-sk.sk
s.r.o.
PREHĽAD SORTIMENTU
Kontakty na obchodných reprezentantov Bella Sk:
Bratislavský región
0908 675 814
Nitriansky región
0908 675 807
Žilinský región
0915 595 604
Banskobystrický región
0908 675 806
Prešovský región
0918 885 191
Košický región
0908 675 812
Download

SPRIEVODCA SORTIMENTOM