editorial
Obsah
Editorial
5
Podujatia MsKs
7
Na slovíčko s prezidentom SBA
Jaroslavom Janáčom
8
Deň Vinobrania
14
KVALIFIKÁCIA ME 2013
15
LETNÝ KURZ ANGLIČTINY
16
PREDPREDAJ PERMANENTIEK
17
HUBÁRSKA SEZÓNA SA ZAČALA 19
DANO HERIBAN & HERIBAND
FUTBAL
20
22,24,26
LIVE & LIVE
23
PARTNERI
28
RYBACÍ PIKNIK
30
JOHN SCHLITT
32
5
august 2012
Vážení čitatelia,
augustový Apetit
sa nesie hlavne
v znamení športu.
O problémoch
slovenskeho basketbalu, škandáloch
sme sa porozprávali s prezidentom
SBA Jaroslavom Janáčom.
Fanúšikom basketbalu dávame do
pozornosti, že sa začal predpredaj
vstupeniek na kvalifikáciu ME 2013
a tiež predpredaj permanentiek na
basketbalovú
sezónu 2012/2013.
Nezabudli sme ani na futbalových
fanúšikov a prinášame im rozpis
zápasov na mesiac august.
Začína sa hubárska sezóna,
poradíme ako správne sušiť
a skladovať huby.
Nechýbajú ani pozvánky na rôzne
kultúrne akcie a ponuka služieb.
Tak pekné čítanie
a príjemnú zábavu, priatelia.
Želá za team Apetit
Anka Perichtová
Vydáva firma AGRIPA s.r.o., reklamná agentúra.
Adresa redakcie: Kalnická 8, 934 01 Levice, Tel.:036/633 46 30
Mobil: 0917 227 528, 0917 950 556, e-mail: [email protected]
Evidenčné číslo: EV 4546/12. Vydavateľ nenesie zodpovednosť za
obsah a pravdivosť inzerátov. Inzeráty vytvorené redakciou nesmú
byť kopírované alebo inak rozširované bez písomného súhlasu vydavateľa. Vydanie neprešlo jazykovou úpravou.
podujatia
7
august 2012
PROGRAM PODUJATÍ MSKS LEVICE NA AUGUST 2012
PROMENÁDNE KONCERTY
V PARKU M.R.ŠTEFÁNIKA
5.8.
IN VIVO
12.8. BOROVIENKA
19.8.
DUO SONG
26.8.
RIKKOŇOVCI
14.8.2012, 13.00
Margita-Ilona
SLNKO A ZÁBAVA
Športová súťaž na kúpalisku
25.8.2012, 14.00
areál hradného parku v Leviciach
RYBAcÍ PIKNIK
Súťaž vo varení a pečení jedál z rýb
s medzinárodnou účasťou
8
august 2012
basketbal
Na slovíčko s prezidentom SBA
Jaroslavom Janáčom
Mužská reprezentácia SR odohrá všetkých päť domácich súbojov v základnej A-skupine so Srbskom, Izraelom,
Čiernou Horou, Estónskom a Islandom
o postup na ME 2013 v Leviciach. Prečo si SBA zvolila Levice ako organizátora kvalifikácie?
V prípade mužskej kvalifikácie a mužskej reprezentácie sme zvolili iný model
ako pri ženskej. Vďaka nadštandartnému prístupu a pomoci Miroslava Gažu
máme vytvorené fantastické sponzorské a športové podmienky pre prípravu
mužstva. Našou jedinou starosťou je
operatívne zabezpečovať dopravu jednotlivých výprav súperov a rozhodcov
z Viedenského letiska do Levíc a späť.
Máme šťastie, že sa nám naakumulo-
valo päť zápasov naraz a družstvo nemusí únavne cestovať po Európe tak,
ako to vyšlo našim ženám. Prvý zápas
cestujeme do Tallinu, potom máme
päť zápasov doma a potom nás čaká
okružná jazda Európou bez zastávky.
Vypracovaním kvalitného cestovného
a leteckého plánu bola poverená spoločnosť ETN Slovakia, podľa nášho názoru túto úlohu zvládla na výbornú.
Ako vníma basketbalový svet problémy slovenského basketbalu po odhalení škandálov predchádzajúceho
vedenia SBA?
Smutné je, že podobné skúsenosti má
veľa basketbalových zväzov v Európe,
aj keď až do takej miery ako u nás sa
situácia v okolitých krajinách nedostala. My sme naozaj “ušli hrobárovi
z lopaty”. Po chrbte mi behajú zimomriavky, keď si predstavím dôsledky, ak
by sa nám to nepodarilo. O to viac ma
hnevá skutočnosť, že sa tomu dalo zabrániť. Nikto ma nepresvedčí, že bývalé
vedenie nemalo úmysel zlikvidovať
SBA. Ešte sa budeme musieť interne
vysporiadať s ich doteraz nepotrestaPokračovanie na strane 9
basketbal
nými pomocníkmi a sympatizantmi.
FIBA Europe má momentálne vlastné
starosti a napriek tomu jej nie je jedno,
ak má členská krajina takéto problémy.
Okrem iného narážame na pochopiteľný postoj okolia - ak máte suseda, ktorý
vás každé ráno slušne šesť rokov zdraví
pri ceste do práce a jedného dňa ho
komando kukláčov odvedie v putách
ako nebezpečného zločinca, nechcete
tomu veriť a čakáte na rozhodnutie
kompetentných orgánov. Vaše pocity
sú zmiešané, aj keď...
Svoju účasť v Leviciach prisľúbil aj prezident FIBA Europe Olafur Rafnsson…
S prezidentom Rafnssonom som mal
možnosť prísť do pracovného kontaktu v súvislosti s riešením záhadnej
pôžičky/dotácie vo výške 200 000 eur
od FIBA Europe. V tom období som
osamelý musel čeliť hnevu generálneho sekretára Nara Zanolina, ktorý sa
mstil slovenskému basketbalu ako sa
len dalo. Spomeniem napríklad nekorektné, nešportové a neférové nominačné viac ako ročné embargo našich
medzinárodných rozhodcov, ktorí nemali absolútne nič s danou situáciou,
vyhrážaním sa vylúčením našich repre-
9
august 2012
zentácií a klubov, masívnou ohováračskou kampaňou voči mojej osobe pri
„neoficiálnej“ návšteve zápasu v Nitre
a podobne. Vďaka intervencii najvyšších predstaviteľov Slovenského olympijského výboru pánov Chmelára a Libu
sa podarilo pomocou pána Rafnssona
nájsť prijateľné riešenie. Pri rokovaniach vystupoval ako rozhľadený diplomat s veľkým nadhľadom, korektným
prístupom a získal moju dôveru, ktorá
bola nutnou podmienkou hľadania
spoločného riešenia. Aj tento prípad
mal svojím podielom za následok hodinovú výpoveď pána Zanolina z pozície
generálneho sekretára. A to je začiatok riešenia neľahkej súčasnej situácie
v basketbalovej Európe. Počas vzácnej
návštevy pána prezidenta sa budeme
venovať aj otázkam súvisiacimi so súčasnou situáciou v Európe a pokúsime
sa hľadať prijateľné riešenie pre slovenskú stranu. Je známa skutočnosť,
že v Boarde FIBA Europe je bývalá generálna sekretárka Hrisenková, ktorá nesie
priamu zodpovednosť za súčasnú situáciu. Na základe rozhodnutia VV SBA bola
vylúčená z členskej základne SBA spolu
s bývalým prezidentom Petrovským.
Po nepríjemnom období, kedy mala
Pokračovanie na strane 11
basketbal
SBA stop na dotácie od Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu sa
Vám podarilo prinavrátiť dôveru vedeniu SBA, čo minister Čaplovič deklaroval nielen dotáciou, ale aj osobnými listami, v ktorých Vám vyjadril
podporu…
Alfou a omegou riadneho fungovania
každého športového zväzu sú štátne
dotácie. Na rozdiel od mnohých iných
bývalých čelných funkcionárov vnímam
náš športový zväz ako podnikateľský
subjekt, ktorý má špecifické určenie,
postavenie v spoločnosti a najmä jednu obrovskú výhodu - na dennú bežnú
činnosť dostáva dotácie, a teda mu
odpadá ťažoba, s ktorou sa stretávajú
podnikatelia. Na jednej strane zjavná
výhoda, na druhej strane záväzok voči
všetkým občanom Slovenska. Okrem
veľmi ťažkej finančnej situácie sme sa
museli denne pretĺkať najmä zjavnou
nedôverou bývalého vedenia MŠVVaŠ
SR. Celý rok sme sa nevedeli dopracovať k definícii splnenia zákonných
podmienok pre udelenie dotácií a taktiež sa vysporiadať s formuláciou, že
nemáme na ne právny nárok. Až keď
hrniec prekypel, všetci kompetentní si
uvedomili zodpovednosť za prípadný
11
august 2012
krach jedného z najväčších športových
zväzov. Už 2. januára 2012 boli zadefinované podmienky, po splnení ktorých
sme mali nádej, že peniaze dostaneme.
Času bolo málo, finančné požiadavky katastrofálne. Celá záležitosť stála
približne 700 000 eur. Ministerstvo
školstva nám vyšlo v ústrety a spolu
s Národným športovým centrom našli
spôsob, ako prefinancovať pobytové
náklady našich reprezentačných výberov na jednotlivých majstrovstvách
Európy, v celkovom objeme približne
60.000 eur. Napriek všetkým snahám, ani po podpise dotačnej zmluvy
s ministerstvom sme neuspeli, zabránili
v tom aj predčasné voľby. Administratívny kolotoč začal takmer nanovo a
hneď po inaugurácii ministra sme vyvinuli maximálne úsilie o získanie dôvery nového vedenia ministerstva. Po
úplnom splatení (v predpísanom termíne) všetkých exekúcií cca 380 000 eur,
pokuty od Správy finančnej kontroly vo
výške 105 000 eur a ostatných podlžností voči štátnym inštitúciám sme sa
stali oprávnenými žiadateľmi o štátne
dotácie. Dotačnú zmluvu som za stranu
SBA podpísal 24 mája. Udelenie dotácií vnímam ako prejav dôvery v nové
Pokračovanie na strane 13
basketbal
vedenie SBA a záväzok do budúcnosti.
O to viac si vážim nádherný športový
výsledok našej ženskej reprezentácie,
ktorá sa síce v skromných ale reálnych
podmienkach z 1. miesta v skupine
bravúrne kvalifikovala na Majstrovstvá
Európy žien 2013 vo Francúzsku. Veľmi ma potešil gratulačný list od pána
ministra a napĺňa nielen mňa, ale všetkých zainteresovaných členov patričnou hrdosťou a odhodlaním pokračovať v dosahovaní kvalitných športových
výsledkov pri šírení dobrého mena
Slovenskej republiky a SBA vo svete.
Minister Dušan Čaplovič určite patrí do
neveľkej skupiny priaznivcov slovenského basketbalu, ktorý sa môže smelo
hrdiť tým, že sa aktívne pričinil o záchranu slovenského basketbalu. Chcel
by som verejne poďakovať za pomoc,
podporu, ústretovosť a zázemie všetkým, ktorí dali slovenskému basketbalu
pod mojim vedením šancu na reparát.
Ako tipujete výsledky levickej kvalifikácie?
Mužská kategória veľmi priťahuje pozornosť fanúšikov, novinárskej aj odbornej verejnosti. Napriek nelichotivému umiestneniu Slovenska v rebríčku
FIBA Europe sa zverenci trénera Petra
13
august 2012
Bálinta určite s maximálnou snahou
vynasnažia uhrať dobré výsledky. Zásluhou Miroslavova Gaža majú vytvorené veľmi dobré športové a pobytové
podmienky a verím, že sa to prejaví aj
v hre. Čakajú nás neľahké stretnutia,
určite však vo fantastickej atmosfére,
ktorú dokážu vytvoriť diváci v Leviciach.
Verím, že naši ukážu, že basketbal hrať
vedia. Ťažké budú najmä zápasy so
Srbskom, Izrealom a Čiernou Horou,
netreba však podceňovať ani Island či
Estónsko. Bude sa na čo tešiť. Patrí sa
poďakovať nášmu sponzorovi - spoločnosti Spalding za výstroj všetkých
reprezentačných družstiev a celkovú
podporu.
-pl, foto archív SBA
basketbal
15
august 2012
ZAČAL SA PREDPREDAJ VSTUPENIEK
NA KVALIFIKÁCIU ME 2013
Basketbalový klub v spolupráci so
Slovenskou basketbalovou asociáciou pripravil pre fanúšikov aj
zvýhodnený balíček na všetkých
5 zápasov. Ten bude stáť 18 eur a
každý kto si ho zakúpi bude mať
garantované miesto na sedenie v
sektore B /naproti striedačkám/.
Všetkých päť zápasov kvalifikácie
Majstrovstiev Európy v basketbale
mužov 2013 odohrá reprezentácia
Slovenska v Leviciach. Vstupenky
si už teraz môžete zakúpiť v predajni Futbalshop v centre mesta.
Cena vstupenky na zápas je 5 EUR.
IA
IKÁC
KVALIF
VÁ
T
S
V
O
JSTR
na MA
Y 2013
EURÓP
LE
KETBA
V BAS
B U S I N E S S
H O T E L
V
MUŽO
* * * *
ŠPORTOVÁ HALA LEVICE
Program zápasov:
18. 8. 18:00 hod. Slovensko
21. 8. 18:00 hod. Slovensko
24. 8. 18:00 hod. Slovensko
27. 8. 18:00 hod. Slovensko
30. 8. 18:00 hod. Slovensko
Vstup: 5,- Eur
-
Island
Srbsko
Izrael
Čierna Hora
Estónsko
basketbal
17
august 2012
BASKETBAL LEVICE ŠTARTUJE
PREDPREDAJ PERMANENTIEK
Basketbal Levice štartuje od 1. augusta predpredaj permanentiek
na basketbalovú sezónu 2012/13.
V minulej sezóne sa stali permanentky „sezónnym hitom“, keď po
nich siahlo viac ako šesťsto Levičanov, čo je na slovenské pomery
fantastické číslo. Aj pred novou sezónou pripravil klub pre fanúšikov
zaujímavú ponuku a opäť sa očakáva vysoký záujem o permanentky.
Každý držiteľ permanentky dosta-
ne zadarmo nový klubový šál na
sezónu 2012/13! Systém predaja
zostáva nezmenený. Viac informácií nájdete na klubových stránkach
www.basketballevice.sk.
huby
19
august 2012
HUBÁRSKA SEZÓNA SA ZAČALA
Ako správne sušiť a skladovať hríby
Sušené hríby sú súčasťou takmer každej kuchyne. Vďaka špecifickej vôni
a chuti dodávajú jedlám ich jedinečnú
podobu.
Očistené hríby nakrájame na tenké
plátky a naukladáme vedľa seba na
pripravenú podložku – napríklad plech
na pečenie vystlaný papierom alebo
na rôzne druhy hubárskych sít, ktoré
si môžete jednoducho vyrobiť z drevených profilov a vhodnej sieťoviny.
Kde sušiť
Najvhodnejšími miestami pre sušenie
sú tienisté plochy s teplotou okolo
40 stupňov Celzia. Sušenie na slnku
sa neodporúča kvôli strate užitočných a výživných látok. Veľmi dôležité je dostatočné prúdenie vzduchu,
v žiadnom prípade nevyberáme vlhké
uzatvorené miesta. Vhodnými možnosťami sú sušička ovocia a zeleniny,
prípadne pootvorená rúra s teplotou
od 40 do 50 stupňov Celzia. Do rúry
však nevkladáme čerstvo spracované
hríby, pretože by sa nám mohli premeniť na niečo ako mokrý papier s hubovou príchuťou. Predtým ako nakrájané kusy vložíme do rúry, mali by byť
aspoň jeden deň
na suchom teplom
mieste s dobrým
prúdením vzduchu.
Skladovanie
Najvhodnejšie na skladovanie sú vzduchotesné nádoby, ktoré vás uchránia
od nemilého prekvapenia v podobe
škodcami napadnutých dobrôt. Do
nádoby sa odporúča pridať čierne korenie a bobkový list. Vďaka tomu budú
dobre chránené pred vlhkosťou a zachovajú si svoju charakteristickú vôňu.
Tip pre vás
Aby vám na plechu rozložené hríby
nesčerneli posypte podklad mletým
čiernym korením. Následne rozložte
nakrájané kúsky a ešte raz ich posypte korením. Škodcovia sa niekedy
do nádob dostanú v podobe vajíčok
uložených vo vnútri hríbov ešte pred
tým ako ich uzavriete. Preto sa v každom prípade odporúča dosúšanie
v rúre krátko pred uskladnením. V závere dosúšania zvýšte teplotu na 60
stupňov Celzia. Prejdete tak zbytočným stratám na poctivo nazbieraných
a uskladnených jesenných pochúťkach.
-mv
futbal
22
august 2012
FUTBAL SFZ 3.liga
Rozpis zápasov na mesiac august 2012
1.kolo (4-5.8.2012)
05.08.,16:00
FK Slovan Levice - LP Domino Blava
FKM Nové Zámky - PFK Piešťany,
MFK Vrbové - MFK Topoľčany, OTJ
Moravany - OFK Dunajská Lužná,
Slovan Bratislava Juniori -FC Nové
Mesto nad Váhom, FC Petržalka
1898 - FC Nitra Juniori, ŠKF Sereď - FK
Slovan Nemšová, FK Spartak Vráble FC Spartak Trnava B
2.kolo (11-12.8.2012)
12.08., 10:30
FC Spartak Trnava B - FK Slovan Levice
MFK Topoľčany - FKM Nové Zámky,
PFK Piešťany - FK Spartak Vráble, LP
Domino Bratislava - Slovan Bratislava
Juniori, FC Petržalka 1898 - ŠKF Sereď, OFK Dunajská Lužná - MFK Vrbové, FK Slovan Nemšová - OTJ Moravany, Nitra Juniori -FC Nové Mesto
nad Váhom
3.kolo (18-19.8.2012)
19.08., 16:00
FK Slovan Levice - PFK Piešťany
FKM Nové Zámky - OFK Dunajská
Lužná, MFK Vrbové - FK Slovan
Nemšová, OTJ Moravany - FC Petržalka 1898,FC Nové Mesto nad Váhom
- LP Domino Bratislava, Slovan Bra-
tislava Juniori - FC Spartak Trnava B,
ŠKF Sereď - FC Nitra Juniori, Spartak
Vráble - MFK Topoľčany
4.kolo (25.-26.8.2012)
25.08., 16:00
MFK Topoľčany - FK Slovan Levice
PFK Piešťany - Slovan Bratislava
Juniori, FC Petržalka 1898 - MFK Vrbové, FC Spartak Trnava B -FC Nové
Mesto nad Váhom, OFK Dunajská
Lužná - FK Spartak Vráble, FC Nitra
Juniori - LP Domino Bratislava, Slovan Nemšová - FKM Nové Zámky,
ŠKF Sereď - OTJ Moravany
5.kolo (1.-2.9.2012)
02.09., 16:00
FK Slovan Levice - OFK Dunajská Lužná
MFK Vrbové - ŠKF Sereď, FKM Nové
Zámky - FC Petržalka 1898, OTJ Moravany - FC Nitra Juniori, FC Nové
Mesto nad Váhom - PFK Piešťany, LP
Domino Bratislava - FC Spartak Trnava B, Slovan Bratislava Juniori - MFK
Topoľčany, FK Spartak Vráble - FK Slovan Nemšová
futbal
FUTBAL ZSFZ 4.liga
Rozpis zápasov na mesiac august 2012
1. kolo (05.08.2012)
TJ Veľké Lovce - MŠK Želiezovce, FK
Močenok - ŠK Šurany, TJ Imeľ - ČFK
Nitra, MŠK Thermál Veľký Meder - FK
Kolárovo, MŠO Štúrovo - TJ Družstevník
Vrakúň, FC Nový Život - ŠK Váhovce, TJ
Družstevník Hontianska Vrbica - Družstevník Dvory nad Žitavou, FC ViOn Zlaté Moravce ´B´ - FC DAC 1904 Dunajská
Streda ´B´,
2. kolo (12.08.2012)
MŠK Želiezovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda ´B´, Družstevník Dvory nad
Žitavou - FC ViOn Zlaté Moravce ´B´,
ŠK Váhovce - TJ Družstevník Hontianska Vrbica, TJ Družstevník Vrakúň - FC
Nový Život, FK Kolárovo - MŠO Štúrovo,
ČFK Nitra - MŠK Thermál Veľký Meder,
ŠK Šurany - TJ Imeľ, TJ Veľké Lovce - FK
Močenok
3. kolo (19.08.2012)
FK Močenok - MŠK Želiezovce, TJ Imeľ
- TJ Veľké Lovce, MŠK Thermál Veľký
Meder - ŠK Šurany, MŠO Štúrovo - ČFK
Nitra, FC Nový Život - FK Kolárovo, TJ
Družstevník Hontianska Vrbica - TJ
Družstevník Vrakúň, FC ViOn Zlaté Moravce ´B´ - ŠK Váhovce, FC DAC 1904
Dunajská Streda ´B´ - Družstevník Dvory nad Žitavou
4. kolo (26.08.2012)
MŠK Želiezovce - Družstevník Dvory
nad Žitavou, ŠK Váhovce - FC DAC 1904
Dunajská Streda ´B´, TJ Družstevník
Vrakúň - FC ViOn Zlaté Moravce ´B´, FK
Kolárovo - TJ Družstevník Hontianska
Vrbica, ČFK Nitra - FC Nový Život, ŠK
Šurany - MŠO Štúrovo, TJ Veľké Lovce
- MŠK Thermál Veľký Meder, FK Močenok - TJ Imeľ
5. kolo (02.09.2012)
TJ Imeľ - MŠK Želiezovce, MŠK Thermál Veľký Meder - FK Močenok, MŠO
Štúrovo - TJ Veľké Lovce, FC Nový Život
- ŠK Šurany, TJ Družstevník Hontianska
Vrbica - ČFK Nitra, FC ViOn Zlaté Moravce ´B´ - FK Kolárovo, FC DAC 1904
Dunajská Streda ´B´ - TJ Družstevník
Vrakúň, Družstevník Dvory nad Žitavou
- ŠK Váhovce
24
august 2012
FUTBAL ZSFZ 5.liga
Rozpis zápasov na mesiac august 2012
1. kolo (05.08.2012)
FK Zlatná na Ostrove - ŠK Thermál
Podhajská, ŠK Tvrdošovce - OŠK Svätý
Peter, TJ Lokomotíva Kozárovce - FC
Komjatice, KFC Kalná nad Hronom OŠK Dolný Oháj, FK Marcelová - MŠK
Hurbanovo, FC Čaka - Lokomotíva
Bánov, FKM Tlmače - SC Nesvady, FK
Slovan Šahy - Družstevník Bešeňov,
2. kolo (12.08.2012)
ŠK Thermál Podhajská - Družstevník Bešeňov, SC Nesvady - FK Slovan Šahy, Lokomotíva Bánov - FKM
Tlmače, MŠK Hurbanovo - FC Čaka,
OŠK Dolný Oháj - FK Marcelová, FC
Komjatice - KFC Kalná nad Hronom,
OŠK Svätý Peter - TJ Lokomotíva Kozárovce, FK Zlatná na Ostrove - ŠK
Tvrdošovce
3. kolo (19.08.2012)
ŠK Tvrdošovce - ŠK Thermál Podhajská, TJ Lokomotíva Kozárovce - FK
Zlatná na Ostrove, KFC Kalná nad Hronom - OŠK Svätý Peter, FK Marcelová
- FC Komjatice, FC Čaka - OŠK Dolný
Oháj, FKM Tlmače - MŠK Hurbanovo,
FK Slovan Šahy - Lokomotíva Bánov,
Družstevník Bešeňov - SC Nesvady
4. kolo (26.08.2012)
ŠK Thermál Podhajská - SC Nesvady,
Lokomotíva Bánov - Družstevník Bešeňov, MŠK Hurbanovo - FK Slovan
Šahy, OŠK Dolný Oháj - FKM Tlmače,
FC Komjatice - FC Čaka, OŠK Svätý
Peter - FK Marcelová, FK Zlatná na
Ostrove - KFC Kalná nad Hronom, ŠK
Tvrdošovce - TJ Lokomotíva Kozárovce
5. kolo (02.09.2012)
TJ Lokomotíva Kozárovce - ŠK Thermál Podhajská, KFC Kalná nad Hronom - ŠK Tvrdošovce, FK Marcelová
- FK Zlatná na Ostrove, FC Čaka - OŠK
Svätý Peter, FKM Tlmače - FC Komjatice, FK Slovan Šahy - OŠK Dolný Oháj,
Družstevník Bešeňov - MŠK Hurbanovo, SC Nesvady - Lokomotíva Bánov,
futbal
FUTBAL MO1
Rozpis zápasov na mesiac august 2012
I. kolo (05.08.2012) o 17.00 hod.
Čajkov - Nový Tekov, Podlužany - Veľký
Ďur, Rybník - Horné Turovce, Čata Nová Dedina, Jur nad Hronom - Hronské Kľačany, Starý Tekov - Plášťovce,
Hronské Kosihy - Kalinčiakovo, Tekovské Lužany - Pohr. Ruskov,
II. kolo (12.08.2012) o 17.00 hod.
Čajkov - Tekovské Lužany, Pohr. Ruskov
- Hronské Kosihy, Kalinčiakovo - Starý Tekov, Plášťovce - Jur nad Hronom,
Hronské Kľačany - Čata, Nová Dedina
- Rybník, Horné Turovce - Podlužany,
Nový Tekov - Veľký Ďur
III. kolo (19.08.2012) o 17.00 hod.
Veľký Ďur - Horné Turovce, Podlužany
- Nová Dedina, Rybník - Hronské Kľačany, Čata - Plášťovce, Jur nad Hronom
- Kalinčiakovo, Starý Tekov - Pohr. Ruskov, Hronské Kosihy - Čajkov, Tekovské
Lužany - Nový Tekov
IV. kolo (26.08.2012) o 17.00 hod.
Tekovské Lužany - Hronské Kosihy, Čajkov - Starý Tekov, Pohr. Ruskov - Jur nad
Hronom, Kalinčiakovo - Čata, Plášťovce
- Rybník, Hronské Kľačany - Podlužany,
Nová Dedina - Veľký Ďur, Nový Tekov Horné Turovce
V. kolo (02.09.2012) o 16.00 hod.
Horné Turovce - Nová Dedina, Veľký
Ďur - Hronské Kľačany, Podlužany Plášťovce, Rybník - Kalinčiakovo, Čata Pohr. Ruskov, Jur nad Hronom - Čajkov,
Starý Tekov - Tekovské Lužany, Hronské
Kosihy - Nový Tekov,
FUTBAL MO2
Rozpis zápasov na mesiac august 2012
I. kolo (05.08.2012) o 17.00 hod.
Horné Semerovce - Bory, Ipeľský Sokolec - Šarovce, Lok - Dolný Pial, Plavé
Vozokany - Demandice, Ipeľské Uľany Keť, Mýtne Ludany - Veľké Kozmálovce,
Pukanec - Malé Kozmálovce, Veľké Turovce – Žemberovce
II. kolo (12.08.2012) o 17.00 hod.
Pukanec - Veľké Turovce, Žemberovce
- Horné Semerovce, Bory - Mýtne Ludany, Veľké Kozmálovce - Ipeľské Uľany,
Keť - Plavé Vozokany, Demandice - Lok,
26
august 2012
Dolný Pial - Ipeľský Sokolec, Malé Kozmálovce – Šarovce
III. kolo (19.08.2012) o 17.00 hod.
Šarovce - Dolný Pial, Ipeľský Sokolec Demandice, Lok - Keť, Plavé Vozokany Veľké Kozmálovce, Ipeľské Uľany - Bory,
Mýtne Ludany - Žemberovce, Horné
Semerovce - Pukanec, Veľké Turovce Malé Kozmálovce
IV. kolo (26.08.2012) o 17.00 hod.
Veľké Turovce - Horné Semerovce,
Pukanec - Mýtne Ludany, Žemberovce
- Ipeľské Uľany, Bory - Plavé Vozokany,
Veľké Kozmálovce - Lok, Keť - Ipeľský
Sokolec, Demandice - Šarovce, Malé
Kozmálovce - Dolný Pial
V. kolo (02.09.2012) o 16.00 hod.
Dolný Pial - Demandice, Šarovce - Keť,
Ipeľský Sokolec - Veľké Kozmálovce,
Lok - Bory, Plavé Vozokany - Žemberovce, Ipeľské Uľany - Pukanec, Mýtne
Ludany - Veľké Turovce, Horné Semerovce - Malé Kozmálovce,
FUTBAL MO3
Rozpis zápasov na mesiac august 2012
I. kolo (05.08.2012) o 14.00 hod.
Tešmak - Málaš, Malé Ludince - Pastovce, Farná - Santovka, Tupá - Hont. Trsťany, Vyškovce - Beša, Lontov - Bátovce,
4FSC Tekovské Lužany - Hronovce
II. kolo (12.08.2012) o 14.00 hod.
Tešmak - 4FSC Tekovské Lužany, Hronovce - Lontov, Bátovce - Vyškovce,
Beša - Tupá, Hont. Trsťany - Farná, Santovka - Malé Ludince, Málaš - Pastovce
III. kolo (19.08.2012) o 14.00 hod.
Pastovce - Santovka, Malé Ludince Hont. Trsťany, Farná - Beša, Tupá - Bátovce, Vyškovce - Hronovce, Lontov
- Tešmak, 4FSC Tekovské Lužany - Málaš
IV. kolo (26.08.2012) o 14.00 hod.
4FSC Tekovské Lužany - Lontov, Tešmak
- Vyškovce, Hronovce - Tupá, Bátovce Farná, Beša - Malé Ludince, Hont. Trsťany - Pastovce, Málaš - Santovka
V. kolo (02.09.2012) o 13.00 hod.
Santovka - Hont. Trsťany, Pastovce Beša, Malé Ludince - Bátovce, Farná
- Hronovce, Tupá - Tešmak, Vyškovce
- 4FSC Tekovské Lužany, Lontov - Málaš,
28
august 2012
29
august 2012
Download

APETIT 6/2012