MAKROEKONOMİK
ANALİZ 2
AD-AS MODELİ
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
1
GİRİŞ



Keynezyen Model: kısa dönemde fiyatlar
(ücretler dahil olmak üzere) ve faiz oranı
yapışkan
IS-LM Modeli:kısa dönemde fiyatlar sabit,
faiz oranı değişken
AD-AS Modeli: hem fiyatlar hem faiz oranı
değişken
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
2
Kapalı Ekonomide AD Eğrisi

Fiyatlar değişken ve içsel olarak belirlenir.

AD’nin türetilişi :
Para piyasasında fiyat değişikliğini etkisi ile
LM kayar, faiz oranı değişikliği mal ve
hizmet piyasasını yatırımlar kanalıyla etkiler
ve gelir değişir.
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
3
AD’nin Eğimi
AD (Toplam talep) eğrisinin yatık olduğu
durumlar şunlardır:
1. Yatırımların faize duyarlı olması
2. Harcama çarpanının yüksek olması
3. Para talebinin fazie duyarsız olması
4. Para talebinin gelire duyarsız olması

Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
4
Dirsekli AD eğrisi

1.
2.
Toplam talep eğrisi iki durumda dirsekli olur:
Likidite tuzağı
Yatırımların yetersizliği
P
AD
i(min)
Q
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
5
Açık Ekonomide AD Eğrisi

Ek değişkenler: Y*, P*, e, i*

Esnek kur sistemi: para politikası etkin

Sabit kur sistemi : maliye politikası etkin
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
6
ÜÇLÜ AÇMAZ
Sabit kur sistemi
Sınırlı sermaye
Hareketleri
Bağımsız Para
politikası
Para Kurulu
Esnek Kur Sistemi
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
Serbest Sermaye
Hareketleri
7
AS (Toplam Arz) Eğrisi


AS Eğrisi için açık veya kapalı ekonomi
olmasının önemi yoktur. Kur politkaları AD
eğrisini ilgilendirir.
Para nötr değildir. Öyle olsaydı, enflasyonu
düşürmek için sadece para arzını düşürmek
yeterli olabilirdi. Para arzını ve enflasyonun
düşmesi, işsizliğin artması, ekonominin
durgunluğa girmesi demektir. Dolayısıyla
para kısa dönemde reel değişkenleri etkiler.
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
8
AS Eğrisi Teorileri
1.
2.
Keynezyen AS Eğrisi (yatay)
Yapışkan fiyat ve ücretler
Klasik AS eğrisi (dikey)
Tam istihdam
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
9
AS Eğrisi Teorileri
3.
4.
Yeni Klasikler (pozitif eğimli)
Ücretler ve fiyatlar piyasaları hızlıca temizler.
Yanlış algılama ve eksik bilgi problemleri
Yeni Keynezyenler (pozitif eğimli)
Yapışkan ücret ve yapışkan fiyat problemleri
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
10
AS Eğrisi Teorileri

1.
2.
3.
Yapışkanlığın olası sebepleri:
Koordinasyon yetersizlikleri
-oyun teorisi
Liste maliyetleri ve AD Dışsallıkları
Etkin ücret teorisi
-beslenme
-verimli çalışma
-çalışanı rakibe kaptırmama
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
11
AS Eğrisi Teorileri
4. Sözleşmeler ve uzun dönem ilişkileri
5. Fiyatların karışık ayarlanması
6. İçerdekiler-Dışarıdakiler Modeli
-içeridekileri tutmaya çalışmak
-dışarıdakilerin yeniden eğitilmesi problemi
Doç. Dr. Yeşim Kuştepeli İKT 5034-Bahar 2011
12
Download

MAKROEKONOMİK ANALİZ 2