VoľbY primátora
v y d áva O Z b r at i s l ava p r e ľ u d í / n o v e m b e r 2 0 1 4
možnosť
Zdroj: Milan ILLÍK
Ivo Nesrovnal
budúcnosť
jedna
jeden
víťaz
Zdroj: Profimedia
jedno
kolo
alebo
Zdroj: Profimedia
15. 11.
2014
minulosť
2
www.facebook.com/IvoNesrovnalpreBratislavu
bratislavčan
BRATISLAVČAN
Ivo Nesrovnal
manažér
www.ivonesrovnal.sk
MANAŽÉR
Ivo Nesrovnal
referenciou. Profesijne ma to vždy
ťahalo do USA, najmä kvôli ich
právnemu systému. Nakoniec som
získal postgraduálne štipendium na
George Washington University. Ani
to sa však nestalo náhodou. Ešte za
socializmu som sa okrem ruštiny
učil aj po nemecky a snažil som sa aj
o angličtinu. Využíval som tiež rôzne
možnosti štipendií, v Maďarsku, či
v Nemecku. A v živote je to tak, že
keď sa o niečo veľmi usilujete, tak to
napokon dosiahnete.
Na univerzite som si vybral tému asociačnej dohody Československa s EÚ,
ktorú sa mi podarilo obhájiť, a získal
som titul Master of Law.
Narodil som sa 19. mája 1964 v nemocnici na Šulekovej ulici. Som taký typický bratislavský
„mišung“ – mama prišla do Bratislavy z malého mestečka Rajec, otec bol z Brna. Ja som však už
rodený Bratislavčan a som na to pyšný. Moje české meno má pôvod na Morave, odkiaľ pochádza
môj otec. Mám české meno, ale bratislavské srdce.
Z balkóna na vinohrady
Naša rodina žila, ako vtedy väčšina
iných rodín, v skromných podmienkach. Bývali sme v malom dvojizbovom byte, takže s mojou mladšou
sestrou sme sa delili o jednu izbu – bola
to však zároveň obývačka, študovňa
a aj spálňa.
tou vôňou sladu a keď zafúkal vietor
zo severu, prichádzala vôňa čokolády
zo Štolverka. Toto boli vône môjho detstva a prispeli k tomu, že som sa stal
bratislavským lokálpatriotom.
Od archeológie až do Prahy
Vyrastal som na Jelačičovej ulici v okolí Trnavského mýta, pri centrálnom
trhovisku. Bolo to také to klasické
trhovisko s kapustou, babkami zo Záhoria, s koňmi, skrátka so všetkým, čo
k trhovisku patrí. Z balkóna som videl
moju základnú školu, neskoršiu strednú
školu na Metodovej, ale aj vinohrady
v Malých Karpatoch, ktoré som si zamiloval už ako dieťa.
K Bratislave mám vzťah aj cez vône.
Oproti cez ulicu bola pražiareň kávy
Meinl, odkiaľ rozvoniavala káva, kúsok
ďalej bol zasa pivovar Stein so sladkas-
Ako malého chlapca ma bavila archeológia a história, no napokon som sa stal
právnikom. Otec bol právnik a viedol
nás so sestrou k tejto profesii. Na histórii a filozofii otvárali odbor archeológia
iba každý druhý rok a ja som sa práve
trafil do ročníka, kedy ju neotvárali.
Právo bola moja druhá voľba, a napokon sa ukázalo, že aj dobrá voľba.
Po úspešnom vyštudovaní Právnickej
fakulty ma však nezobrali do advokácie – prehovorila všemocná strana.
Namiesto mňa zobrali syna jedného
vysokého funkcionára, ktorý mal na
škole trojky, hoci ja som mal oveľa
lepší prospech. To ma však neodradilo a začal som pracovať v Ústave štátu
a práva, na dnešnej Slovenskej akadémii
vied, kde som si urobil ašpirantúru na
tému Ochrana životného
prostredia.
Potom nastal
rok 1989 a ja
som odišiel
do Prahy, kde
som začal svoj
nový príbeh
právnika – manažéra.
Mama Iva Nesrovnala:
Ivo je veľmi cieľavedomý a rád si dáva predsavzatia.
A keď si už takéto predsavzatie dá, vždy chce
mať úspech. Jeho snom bolo pracovať s ľuďmi. Aj
v predchádzajúcom zamestnaní pracoval s ľuďmi,
ale nebola to politika, ktorá ho vždy zaujímala. Viackrát, keď prišiel zo zahraničia domov,
zlostil sa, prečo to u nás nemôže fungovať ako vo
vyspelých krajinách. Preto si myslím, že svojou
povahou a životnými zásadami je na takúto prácu ako stvorený.
3
U Václava Havla
Po Nežnej revolúcii som dostal ako
mladý právnik ponuku pracovať v kancelárii prezidenta Václava Havla, ktorú
som okamžite prijal. Potrebovali ľudí zo
Slovenska a, samozrejme, aj právnikov.
Zavolal ma tam šéf kancelárie Martin
Bútora, mojím priamym nadriadeným
bol Karel Schwarzenberg. Takmer rok
som pracoval ako právnik pre ľudské
práva a ochranu menšín.
Master of Law
vo Washingtone
Práca v prezidentskej kancelárii
bola pre mňa nielen výbornou skúsenosťou, ale predovšetkým skvelou
Gleiss Lutz
Po ukončení štúdia som dostal ponuku od veľkej nemeckej advokátskej
firmy Gleiss Lutz. Tieto veľké advokátske firmy si nachádzajú pracovníkov už na univerzitách, hľadajú tých
najlepších študentov. Rozprával som
sa s viacerými kanceláriami, aj americkými, no potom som si povedal,
že keď chce človek žiť v Európe, tak
je strategickejšie ísť spolupracovať
s nemeckou kanceláriou. Po skončení štúdia som teda išiel pracovať
do Stuttgartu, kde som začínal ako
radový právnik.
V Nemecku to bolo tiež veľmi ťažké,
pretože takéto špičkové kancelárie vyžadujú od ľudí tie najlepšie výsledky.
Pracuje sa tam od rána do večera, od
ôsmej do ôsmej. Vo firme som bol až
do roku 2006, kedy som odchádzal ako
partner a vedúci manažér pre Česko
a Slovensko.
Manažér
Moja firma sa venovala najmä medzinárodnému obchodnému právu
a bola pri mnohých príchodoch zahraničných investorov na Slovensko, ako
boli automobilky, banky, či obchodné
reťazce. Pri týchto transakciách som
získal aj najviac manažérskych skúseností. Tieto transakcie vyžadovali manažovanie desiatok ľudí z rôznych ob-
lastí a my ako advokátska kancelária
sme tieto tímy viedli. Bolo to niekedy
extrémne náročné, no na druhej strane mi to umožnilo spoznať sa s mnohými významnými ľuďmi z biznisu
a dostať sa aj do najvyšších poschodí
politiky. Popri tejto práci som precestoval takmer celú Európu – okrem
Stuttgartu a Hamburgu poznám dôverne aj Berlín, Zürich, Londýn, Paríž,
či Viedeň a Prahu.
Curriculum Vitae
Vzdelanie
Univerzita Komenského, Právnická fakulta. Bratislava, Československo. (júl 1986)
Yeshiva University of New York, Cardozo Law School, Budapešť, Maďarsko.
(august 1990)
Univerzita Hamburg, Fakulta právnych
vied, Hamburg, Nemecko. (január 1991)
Univerzita Roberta Schumana v Štrasburgu, Fakulta porovnávacieho práva,
Štrasburg, Francúzsko. (apríl 1991)
Univerzita Georgea Washingtona, National Law Center, Washington D.C., USA.
(máj 1992)
Profesionálne skúsenosti
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie
vied. Bratislava, Československo. (1987
– 1990)
Externý asistent na Fakulte prírodných
vied Univerzity Komenského, Bratislava,
Československo. (1989)
Kancelária prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. Praha, Československo. (1990 – 1991)
Gleiss Lutz Rechtsanwälte. Stuttgart, Nemecko. Praha, Česká republika. Bratislava, Slovenská republika. (1992 – 2005)
Jazyky
Slovensky, česky, anglicky, nemecky:
plynule slovom aj písmom. Francúzsky
a rusky: pokročilý. Maďarsky: začiatočník.
Záujmy
Dejiny, politika, veda, šport, fotografia,
hudba (violončelo).
4
www.facebook.com/IvoNesrovnalpreBratislavu
kandidát
NEZÁVISLÝ KANDIDÁT
Ivo Nesrovnal
Najskôr ako dobrovoľník
Vo veku 42 rokov som si uvedomil, že
práca mi pohltila celý život, a rozhodol som sa vrátiť žiť späť na Slovensko.
Mal som tu rodinu, starých kamarátov
z gymnázia, a to sú tie najpevnejšie
putá, aké v živote máte. Navyše, chcel
som si už založiť rodinu a nikde inde
ako v Bratislave by som svoje deti vychovávať nechcel. Ako prvý mi však
do očí udrel obrovský rozdiel medzi
Bratislavou a modernými európskymi
mestami. Preto som sa to rozhodol
zmeniť. Najprv som začal písať na
blog, oslovil som viaceré občianske
združenia a začal pomáhať rôznym
iniciatívam, napríklad upratovanie
v roku 2010 aj bratislavským mestským poslancom. Po štyroch rokoch
som však zistil, že ako jeden z 45 poslancov veľa nezmôžem, preto som sa
rozhodol kandidovať na primátora.
Kandidát na primátora
Bratislava je moje rodné mesto. Mesto
s výbornou polohou, krásnym prostredím a skvelými ľuďmi. Počas svojho
života som žil a pracoval vo viacerých
európskych mestách, kde platia pravidlá, udržiava sa poriadok a veci jednoducho fungujú. Som presvedčený,
že Bratislava môže fungovať rovnako.
Bratislava už nezvládne ďalšie sľuby
rozhovor
www.ivonesrovnal.sk
5
otec rodiny
Ivo Nesrovnal
Ivova životná láska
Mirka (36) je bývalá
tanečníčka v Lúčnici
a hovorí, že ľudovky
mu veľmi nejdú.
No so starostlivosťou
o Adelku nemá žiadny
problém.
v mestských podnikoch. Akoby nikoho nezaujímali riešenia bratislavských
problémov, doprava, čistota, developeri, Hlavná stanica, PKO atď. Som
presvedčený, že 25 rokov po revolúcii
sú politické hry a obchody príčinou,
prečo Bratislava vyzerá, ako vyzerá.
Preto som sa v auguste rozhodol, že
vystúpim z SDKÚ-DS a kandidujem
ako nezávislý kandidát. Nechcem byť
a nebudem súčasťou žiadnych politických hier a obchodov, nebudem objektom vyjednávania, chcem sa naplno
venovať programu a problémom ľudí.
Kampaň si budem financovať sám
a svoje majetkové pomery som kedykoľvek pripravený doložiť.
Mirka: Ivo sa nikdy nevzdáva
parčíku na Jelačičovej, čistenie škôlky
na Exnárovej, či maľovanie priestoru
pod mostom SNP spolu s občianskym
združením Mestské zásahy. No potom
si uvedomil, že ak chcem niečo skutočne zmeniť, musím ísť do politiky
a získať na to od ľudí mandát.
Komunálna politika
Žil som v Nemecku a tam je úplne
bežné, že ak sa chcete angažovať vo
verejnom živote, vstúpite do politiky.
Preto som v roku 2008 vstúpil do SDKÚ-DS. Bola to strana, ktorá spravila
zo Slovenska modernú krajinu, na
ktorú mohli byť ľudia aj v zahraničí
doslova pyšní. V roku 2009 som sa
stal poslancom Bratislavského kraja,
a nekončiace diskusie, potrebuje skutočné riešenia. Toto chcem zmeniť,
preto kandidujem na primátora. Mojou víziou je preto lepšia Bratislava,
v ktorej sa ľuďom dobre žije.
Prečo ako
nezávislý kandidát?
Už od januára som sa snažil zjednotiť čo najširšiu stredopravú koalíciu,
ktorá by bola alternatívou kandidáta
Smeru Milana Ftáčnika. Ale priznám
sa, že toto bolo prvýkrát v mojom politickom živote, čo som sa zúčastnil
na takýchto vyjednávaniach, a bol
som z toho sklamaný. S prekvapením
som zistil, že debata sa vždy viedla
o delení si mandátov, stoličiek, vplyvu
Dáme to!
Bratislava sa ocitla na križovatke, 25
rokov po revolúcii treba problémy
nášho mesta riešiť okamžite, v roku
2018 už bude neskoro. Kolabuje
nám doprava, v meste je neporiadok, developeri si robia, čo chcú a
ľudia sú frustrovaní. Tak pán Milan
Ftáčnik, ako aj pán Milan Kňažko
sú v politike už 25 rokov, pán Ftáčnik dokonca aj dlhšie. Ale Bratislava
už nemôže donekonečna iba diskutovať, ani spomínať. Bratislava potrebuje novú krv, skúseného manažéra,
s víziou a energiou, bez politických
či iných záväzkov. S touto ponukou
predstupujem pred Bratislavčanov
a verím, že si 15. novembra vyberú
správne.
w Ako ste sa Ivom zoznámili?
Spoznali sme sa cez prácu. Ja som pracovala v oblasti eurofondov a Ivo v samospráve. Od nášho prvého stretnutia si vždy
vymýšľal nejaké dôvody, aby sme sa stretli.
Dlho sme si ešte vykali, čo mi prišlo veľmi
romantické.
w Čo ti na ňom imponuje najviac?
Je to šarmantný muž, a to ma na ňom zaujalo na prvý pohľad. Na Ivovi si ale vážim,
že je ambiciózny a cieľavedomý, na druhej
strane veľmi citlivý a pozorný, čo sa prejavuje, najmä keď sa hrá s našou dcérou Adelkou. Čo sa týka vecí, ktoré robí, je veľmi zásadový. Keď už sa do niečoho pustí, urobí
všetko pre to, aby to dosiahol. A veľmi si na
ňom cením, že sa nikdy nevzdáva.
w Je rovnaký „tvrďas“ aj na Adelku?
V práci je naozaj prísny, ale je zaujímavé
pozorovať, aký dokáže byť citlivý, keď je
s Adelkou, a ako sa s ňou dokáže niekoľko
hodín hrať. Keď sa Adelka narodila, pomáhal mi s ňou. Dokáže ju sám prebaliť, umyť
a urobiť jej jedlo, čo je veľmi osožné.
w Aký je Ivo v domácnosti?
Ivo je veľmi poriadkumilovný, čo je veľmi
dobré, lebo ho nemusím vyzývať, aby začal
upratovať. Vďaka tomu, že jemu samému
neporiadok vadí, upratuje sám od seba. Domácnosť teda nie je len na mojich pleciach
a navyše občas vie niečo aj opraviť.
w Doteraz si ho vlastne iba vychvaľovala, ale je
aj niečo, čo mu vyslovene nejde?
No, keďže som Lúčničiarka, môžem povedať, že mu nejdú ľudovky. Je to ale možno
iba preto, že mám na neho príliš vysoké
kritériá. A nekamaráti sa s domácimi spotrebičmi.
w Je medzi vami pomerne veľký vekový rozdiel,
nie je to problém?
V dnešnej spoločnosti je to už podľa mňa
úplne bežné, nikdy mi to nepripadalo ako
nejaký veľký rozdiel. Mám vedľa seba zrelého a zabezpečeného muža, navyše v mladom vydaní.
w Volebná kampaň sa už naplno rozbehla, ako
to vnímaš?
Prežívam to spolu s ním a držím mu palce. Veľa sa spolu o kampani rozprávame
a bola by som veľmi rada, keby mu to
vyšlo. Myslí to s týmto mestom dobre
a viem, že Bratislavčanom má čo ponúknuť. A vždy keď ideme s malou v aute
popri nejakom Ivovom bilborde, poviem
jej: „Aha, ocinko!“
www.facebook.com/IvoNesrovnalpreBratislavu
6
tri vízie
Moje tri vízie pre Bratislavu
Bratislavská S-Bahn
Doprava je v Bratislave dlhodobo najväčší problém. Nové autobusy a trolejbusy sú fajn, ale určite tento problém
neriešia. Bratislava potrebuje systémové riešenie dopravy, ktorým je projekt
mestskej železnice, resp. „bratislavská
S-bahn“. Významnú časť ľudí jednoducho potrebujeme dostať z ciest na
koľajnice, z áut do fungujúcej verejnej
dopravy.
Na území Bratislavy je až 80 kilometrov železničných tratí, ktoré sú nevyužívané na prepravu ľudí. Tieto trate by
sa mohli využívať jednak na prepravu Bratislavčanov z okrajových častí
mesta do centra, ale mohli by slúžiť
aj na prepravu približne 150-tisíc
ľudí, ktorí denno-denne prichádzajú
do Bratislavy za prácou a „zapĺňajú“
tak mesto autami. Predpokladom je
vybudovanie novej železničnej stanice a prepojenia severnej a južnej časti
Bratislavy cez Starý most. Ďalej treba vybudovať záchytné parkoviská na
vstupoch do mesta, čím by sa výrazne
znížil počet automobilov v meste. A
samozrejme, treba konečne zaviesť
jednotnú parkovaciu politiku, ktorá by zvýhodňo vala Bratislavčanov
a zaviedla poplatky pre ľudí, ktorí nemajú v Bratislave trvalý pobyt.
Celý tento projekt by sa dal financovať z eurofondov. Veľmi
ma mrzí, že súčasná garnitúra zahodila do koša
projekt TEN-T, na ktorý bolo vyčlenených
250 miliónov eur
z prostriedkov EÚ
a namiesto toho sa
do mesta nakúpili
nové autobusy
a trolejbusy. Obnovu vozového parku
mesto, samozrejme,
tiež potre-
Dunajská promenáda
Bratislava má všetky podmienky na úspešný rozvoj. Má výnimočnú polohu, Dunaj, Hrad a Vinohrady, krásne prostredie
a skvelých ľudí. Práve na dunajskej promenáde sa všetky
tieto veci stretávajú. Aj kvôli PKO však dunajská promenáda vyzerá tak, že sa človek najprv zamyslí, či sa tam vôbec
pôjde poprechádzať.
Preto treba spolu s urbanistami a architektmi vypracovať
koncept Dunajskej promenády, od Karlovej Vsi po Zimný
prístav, ktorý nám povie, aké funkcie má promenáda mať,
čo od nej Bratislavčania očakávajú. Jej súčasťou musí byť aj
obnovené PKO so zachovanou kultúrnou funkciou, v miere
vyplývajúcej práve z konceptu tej promenády. Niektoré architektonicky vzácne časti musia zostať zachované, aby sa
PKO stalo centrom a „srdcom“ dunajskej promenády.
podporovatelia
www.ivonesrovnal.sk
7
Volíme Nesrovnala za primátora
Michal Hvorecký, spisovateľ
Juraj Opršal, akademický sochár
Vladimír Kobielsky, herec
Bratislava súrne potrebuje zmenu.
Ďurkovský ani Ftáčnik sa neukázali
byť dobrou voľbou. V meste naďalej
bujnie korupcia, špina sa hromadí,
vozovky aj chodníky sa rozpadávajú,
čoraz viac kolabuje MHD, stromy
sa divoko rúbu a developeri nekontrolovane stavajú, čo si len zmyslia.
To dobré v mojom meste vzniká
napriek vôli úradov, nie vďaka nim.
Nesrovnal je nová tvár a podľa mňa
si zaslúži šancu. V živote niečo dosiahol, a to nielen doma, ale aj v nemeckom jazykovom prostredí, ktoré
mi je blízke. Verím, že ho tam prísne
právne prostredie naučilo aj transparentnosti a férovosti vo verejnom
živote. Do kampane dáva vlastné peniaze. Už päť rokov pracuje v mestskom parlamente, odviedol tam kus
roboty a spojil sa s ľuďmi, ktorých
si vážim. Išiel s kožou na trh a nepomáha si v ťažkom boji tajomnými sponzormi. Vraj v súboji nie je
favoritom, ale to najprv nebol ani
Kiska. Myslím si, že Nesrovnal je
dôveryhodnejší kandidát ako jeden
Milan a pracovitejší ako ten druhý.
Držím mu palce!
Ivo Nesrovnal, tak ako ho poznám ja, je
tvrdý hráč so zmyslom pre jasné pravidlá a spravodlivosť, často solitér, veľmi
náročný tak k sebe, ako aj k okoliu, bez
zmyslu pre patetickosť a manipuláciu.
Vlastnosti, ktoré sú často nepopulárne
a nedovoľujú relativizovať. V kombinácii s jeho schopnosťou vnímať Bratislavu skúsenosťou človeka žijúceho
v zahraničí je pre mňa dosť na to, aby
som veril, že Ivo Nesrovnal v pozícii
primátora sa neuspokojí s tým, čo Bratislava je, ale bude neústupčivo žiadať
o to, čo by Bratislava mohla a má byť.
Ja budem voliť Iva Nesrovnala.
Ivo Nesrovnal pre mňa predstavuje
novú generáciu politikov. Je nezaťažený zložitou politickou minulosťou
a srší z neho energia. Jeho príbeh je
veľmi podobný príbehu nášho prezidenta Andreja Kisku. Aj on dosiahol
úspech, dokonca v zahraničí, je finančne nezávislý a svoju kampaň si
platí sám. Okrem toho je nezávislý
aj politicky, čo naše mesto potrebuje.
Sympatické je mi aj to, že si nedávno
založil rodinu a má malé dieťa. Aj to
je pravdepodobne dôvod, že kandiduje a chce urobiť z Bratislavy lepšie
miesto pre život.
Ján Hrčka, mestský poslanec
Michal Drotován, občiansky aktivista
buje, ale dopravná situácia v Bratislave
sa tým nevyrieši.
Už nemôžeme uvažovať krátkodobo,
ale myslieť do budúcnosti a riešiť problémy koncepčne, pretože iba tak sa raz
Bratislava bude môcť stať modernou
európskou metropolou.
Čistá a kultúrna Bratislava
Viedeň a Bratislava sú dve najbližšie hlavné mesta na
svete (iba cca 50 kilometrov). Sme blízko, a predsa tak
ďaleko. Rakúska metropola sa pravidelne umiestňuje
v rebríčkoch kvality života na najvyšších miestach, kým
naše mesto zaostáva.
Najviac ma na tomto meste fascinuje starostlivosť o čistotu,
ktorá je perfektne zorganizovaná. Narozdiel od Bratislavy má
každý priestor iba jedného pána, takže je každému jasné, kto
je za čo zodpovedný, a kde sa treba v prípade potreby obrátiť.
Tento princíp musíme zaviesť aj u nás v Bratislave, aby sa už
nestávalo, že na jednej ulici je za čistotu zodpovedný aj štát
(cesta), aj mesto (chodník) a aj mestská časť (trávnik). Viedeň
je aj svetovým centrom kultúry a Bratislava si určite môže
vziať príklad od Viedne tiež v tejto oblasti.
Napokon, sú známe
zájazdy rakúskych turistov do Slovenského
národného divadla za
operou, ktorá má už
dnes s tou viedenskou
porovnateľnú úroveň.
Po nedávnych udalostiach dám hlas
Ivovi Nesrovnalovi,
na protest proti politickým dohodám
a kšeftom. Ľudia by
mali ukázať, že nebudú hlasovať tak, ako
sa strany zákulisne
dohodnú. Rovnako by mali podporiť
na poslancov aktívnych občanov, nie
neznámych straníckych nominantov.
Iva Nesrovnala
poznám päť rokov a
viem, že do politiky
vstupoval z dôvodu
ideálu niečo zmeniť
k lepšiemu. Má
dostatok skúseností,
aby vedel riadiť
Bratislavu a svojím
životným príbehom ukázal, že vie mať
výsledky. Z kandidátov na primátora
je pre mňa najlepšia voľba.
NESROVNAL ZAČAL VYHRÁVAŤ BOJ O PRIMÁTORA BRATISLAVY
NESROVNAL ZAČAL VYHRÁVAŤ BOJ O PRIMÁTORA BRATISLAVY
Najaktuálnejšie prieskumy súboja o kreslo primátora Bratislavy naznačujú, že sa dopredu dostal nezávislý Ivo Nesrovnal.
Bratislavčania zrejme
potvrdia
trend
uprednostnenia
nezávislého
kandidátažepred
straníckymi
kandidátmi,
rovnako
ako
Najaktuálnejšie
prieskumy
súboja
o kreslo
primátora Bratislavy
naznačujú,
sa dopredu
dostal
nezávislý Ivo
Nesrovnal.
v prezidentských
voľbách.
Bratislavčania
zrejme
potvrdia trend uprednostnenia nezávislého kandidáta pred straníckymi kandidátmi, rovnako ako
v prezidentských voľbách.
Milan Kňažko 37,3 %
Milan Kňažko
Milan Kňažko 37,3 %
Milan Ftáčnik 36,9 %
Milan Kňažko
Milan Ftáčnik
Milan Ftáčnik 36,9 %
Ivo Nesrovnal 16,6 %
Milan Ftáčnik
Ivo Nesrovnal
Ivo Nesrovnal
Tatiana 16,6 %
5,3 %
Kratochvílová
Tatiana
Kratochvílová
5,3 %
Zdroj dát: VisioStat
Zdroj dát: VisioStat
Ivo Nesrovnal
Celkový počet respondentov: 1 001
Celkový počet respondentov: 1 001
dátum: 27. 9. 2014
dátum: 27. 9. 2014
38 %
38 %
16 %
16 %
43 %
43 %
Internetové hlasovanie – celkový počet hlasujúcich: 2 548
Internetové hlasovanie – celkový počet hlasujúcich: 2 548
Zdroj dát: Pluska.sk
Zdroj dát: Pluska.sk
dátum: 31. 10. 2014
dátum: 31. 10. 2014
www.facebook.com/IvoNesrovnalpreBratislavu
8
otvorený list
Ot�orený list Bratislavčanom
Vážení Bratislavčania,
uply�ulo 25 rokov, odkedy sa Bratislava mala vrátiť medzi vyspelé európske mestá. Je 25 rokov, odkedy
sme mohli by� hrdí bratislavskí pat�ioti a každý t�rista vítaný hosť.
Po 25 rokoch Bratislavčania stále jazdia po rozbit�ch cestách, stoja v nekonečných zápchach. Nemáme
kde parkovať, mesto je stále špinavšie, developeri postavia 20-poschodový dom – hoci aj v parku. Verejné priest�anst�á ničia bilbordy a ��a�ti. Turista, ktor� príde vlakom, má dojem, že sa ocitol niekde
na Balkáne.
Dosť.
Aj Bratislava m�že by� kult�r�a a čistá ako Viedeň. Aj my m�žeme mať cest� ako v Kodani a dopravu
ako v Berlíne. Aj Bratislava musí dať jasné pravidlá developerom ako Helsinki.
Vážení Bratislavčania, my nie sme horší ako Viedenčania. To, čo dusí naše mesto 25 rokov, sú tí istí
politici. �az za št��i roky si na bilbordoch vyhladia vrásky, stanú sa pracovití, európski, rozhodní... Pochvália sa, že prijali 1000 opat�ení a sľubujú, že tentokrát zúročia svoje 25-ročné skúsenosti v prospech
nás všetkých. A to sa opakuje od volieb k voľbám. Tí istí stále dokola. Už 25 rokov.
Páni Milanovia, Ftáčnik a Kňažko, sú v politike už 25 rokov. Obaja mali št�r�storočie na to, aby posunuli
�lovensko a Bratislavu medzi európsku elit�. Myslím si, že po 25 rokoch nastal čas odovzdať žezlo ďalej.
Mladšej �enerácii, ktorá má dnes takú ist� chuť a ener�iu ako Milan Kňažko v roku 1989. Generácii,
ktorá má schopnosti a medzinárodné skúsenosti, ako vrátiť našu Bratislavu medzi vyspelé európske
mestá.
Vážení Bratislavčania, naše hlavné mesto je jedinečné. Máme kráľovskú minulosť a je iba na nás, či
budeme mať aj kráľovskú a moder�ú budúcnosť.
Dáme to!
V Bratislave 1. 11. 2014
List-Nesrovnal-02.indd 1
Ivo Nesrovnal
28.10.2014 16:19:18
Download

VoľbY primátora jedno kolo jeden Víťaz jedna