Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2000 obec Sačurov pre určenie
postupu a spôsobu napojenia domových kanalizačných
prípojok na verejnú kanalizáciu
Download

Všeobecne záväzné nariadenie - kanalizácia