Rozpočet - Pôvodný a upravený rozpočet na rok 2015 - prehľad
Položka
Pôvodný rozp.
Spolu
610
1082950
1082950
620
404571
404571
630
663052
663052
640
17334
17334
2167907
2167907
28990
28990
2196897
2196897
210
1344
1344
220
876492
876492
290
0
0
Spolu výdavky:
710
Spolu:
Spolu príjmy:
Upravený rozp.
877836
0
877836
Download

Pôvodny a upravený rozpočet 2015