LOUŽE
OD
5 LE
AV
A N SN
T
SR P
R
AV
VAČKOVÉ
SPÍNAČE
ZÁRUK
NÁ
VSR 10 - 16 - 20
VSN 10 - 16 - 20
VSN 25 - 32
VSN 40 - 63 - 75
VSN 80 - 100 - 125 - 150
Tradice od roku 1965
NOVÁ GENERACE VAČKOVÝCH SPÍNAČŮ - VSN, VSR
Jako ryze český výrobce vačkových spínačů s více
jak 45letou tradicí výroby tohoto sortimentu jsme
v roce 2009 uvedli na trh novou výrobkovou řadu
pod označením VSN a VSR, která konstrukčně vychází
a navazuje na spolehlivé a desítky let prověřené
technické řešení řady předcházející, známé pod
označením VS.
Řada VSN a VSR se ve srovnání s původní řadou VS
vyznačuje:
větší šíří amperážních řad
novým typem zadní upevňovací desky umožňující
upevnit spínač jak šroubově, tak na lištu DIN
vyššími hodnotami jmenovitého napětí a proudů
vyššími hodnotami mechanické i elektrické
trvanlivosti
standardním krytím připojovacích svorek IP20
a krytím IP65 z čela spínače
moderním designem ovládacích prvků, čelních
desek a nových ochranných krytů
čtvercovým půdorysem tělesa spínače (u spínačů
VS půdorys kruhový)
použitím šikmých svorek u spínačů VSN 10 – VSN 20
umožňující snazší přístup při zapojování vodičů do
svorek spínače
zárukou 5 let na VSN a VSR!
(pro spínače řady VSN a VSR dodaných po
1. 1. 2011)
VSN 10 - 16 - 20
VSN 25 - 32
VSN 40 - 63 - 75
NKM
81,5
NKV
117,5
Zatěsnění hřídele
IP65 v základním provedení
VSN 80 - 100 - 125 - 150
Veškeré typy nástaveb a příslušenství původní typové
řady spínačů VS jsou dodávány v novém
IČNÍČESdesignu
NÍČE K
AD
SK
DIČ
A
řad VSN a VSR, a tak je možné vyhovět individuálním
požadavkům zákazníka.
UKM
97,0
UKS
112,5
UKV
152,5
ÝÝ
TT
RR
VSR 10 - 16 - 20
2011 ukončena.
Výroba spínačů řady VS byla ke konci roku
V
ROBCE
VÝ
ÝROBCE
Nahrazují je spínače řady VSR a VSN. Ovládací prvky
a čelní desky
lze zakoupit ze skladových zásob pouze do jejich vyprodání.
Nová konstrukce těla
spínačů v krytí IP20
OBZOR, výrobní družstvo Zlín, Na Slanici 378, 764 13 Zlín - Louky
tel.: 577 195 111, fax: 577 195 152, www.obzor.cz, [email protected]
Nový design čelních desek
a ovladačů
11
1
8
45°
8
1
8
1
R81
8
VSN 10 - 16 - 20
7
VSR 10 - 16 - 20
10
VSN 25 - 32
15
VSN 40 - 63 - 75
17
1
1
2
2
VSN 80 - 100 - 125 - 150
1
R812
2
1
R21
R812
R21
1
8
7
2
8
1
R78
7
R81
1
1
R32
2
8
3
2
3
10
2
2
8
7
2
1
8 R8132 2
2
8
3
8
1
R81
7
7
3 kryty
Ochranné
8
1
R78
7
8
3
8
8
7
7
1
1
R32
2
3
1
19
2
3
3
R7832
8
2
2
1
8 R7832 2
R78
Příslušenství
a speciální
provedení 1
1
1
2
1
R32
2
8
1
8 R7821 2
8
1
1
R21
2
21
2
24
Ovládací prvky a čelní desky
25
Nové výrobky
30
Spínací přístroje KRAUS & NAIMER
31
VS 10 - 16 , náhradní díly a příslušenství
33
Typová řada schémat vačkových spínačů
34
0
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
3
Specifikace vačkového spínače
Ê66-,
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Ê
Ê
ÊÊÊ
ʇÊÊÊÊÊÊʇÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʇÊÊÊÊÊʇÊ888ʇÊÊ
ÊÊʇÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊ ‡
ÊÊÊ
ÊÊÊÊ
ÊÊ
Ê
Příslušenství +
Ochranné kryty
Ê
Ovládací prvky
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Číselné označení štítku,
které určuje výrobce
êêêêêê Štítky k čelním deskám
ê
ê
ê
êêêÊ
Čelní deska + barva čelní desky
Způsob montážeÊ
ê
Umístění počáteční polohyÊa velikost úhlů spínání
(viz. Typová řada schémat vačkových spínačů)
ÊÊ
Schéma spínání (8 místné číslo jeêêêê
přiděleno výrobcem atypickým spínačům,
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
zakresleným do formuláře “Specifikace atypického programu spínání”)
ê
Ê
Ê
Ê
ê ê
Ê
ê
Ê
Příklady značení:
VSN16 1103A6 - V - ANZ - S - xxx - NMR
VSN25 8357C8 - V - PNC - S - xxx - NSC
VSN63 01002001C8 - V - HNC - S - xxx - NOR
£ä
4
Schéma spínání z “Typové
řady schémat” (4 místné číslo)
êêêêêêêê
Ê
Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Jmenovitý proud - amperážÊ
Základní technická data
Technická data vačkových spínačů (dle ČSN EN 60947 - 3)
Typová Ĝada
VSN 10
VSN 16
VSN 20
VSR 10
VSR 16
VSR 20
VSN 25
VSN 32
VSN 40
VSN 63
VSN 75
VSN 80
VSN 100
VSN 125
VSN 150
Impulsní výdržné napČtí (Uimp)
4 kV
4 kV
4 kV
6 kV
6 kV
6 kV
6 kV
6 kV
6 kV
6 kV
6 kV
6 kV
Izolaþní napČtí (Ui)
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
690 V
15 A
20 A
25 A
30 A
40 A
50 A
70 A
90 A
100 A
125 A
150 A
175 A
10 A
16 A
20 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
63 A
75 A
80 A
100 A
125 A
150 A
Tepelný proud bez krytu (Ith)
Tepelný proud v krytu (Ithe)
10 A
Jmenovité pracovní napČtí (Ue)
Pracovní proud (Ie)
400/500 V AC
400/500 V AC
400/500 V AC
400/500 V AC
AC21
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
63 A
75 A
80 A
100 A
125 A
150 A
AC 23
10 A
16 A
20 A
25 A
30 A
35 A
40 A
45 A
50 A
55 A
60 A
65 A
AC 3
8A
12 A
14 A
18 A
22 A
25 A
30 A
33 A
35 A
40 A
45 A
50 A
Zkratová zapínací schopnost (Icm)
200 A
230 A
280 A
300 A
450 A
500 A
750 A
1000 A
1000 A
1500 A
2000 A
2500 A
Krátkodobý výdržný proud (Icw / 1s)
300 A
400 A
500 A
600 A
750 A
900 A
1200 A
1500 A
1500 A
200 A
2500 A
3000 A
Pracovní kmitoþet
50 Hz
PrĤĜez pĜipojovacích vodiþĤ pod
šroub (mm)
1 - 4 mm
2
50 Hz
50 Hz
4 - 10 mm 2
10 - 25 mm
50 Hz
2
25 - 70 mm
Maximální poþet spínacích poloh
12
12
12
8
Maximální poþet pater
12
12
12
6
Maximální poþet kontaktĤ
24
RozmČr ovládací hĜídele
24
5 x 5 mm
24
6 x 6 mm
12
6 x 6 mm
6 x 6 mm
Elektrická trvanlivost
v kategorii AC3 a AC23
dle ýSN EN 60947-3
150 000
pro AC23
100 000
pro AC23
80 000
pro AC23
70 000
pro AC23
60 000
pro AC23
40 000
pro AC23
30 000
pro AC23
10 000
pro AC23
100 000
pro AC3
70 000
pro AC3
50 000
pro AC3
50 000
pro AC3
40 000
pro AC3
30 000
pro AC3
20 000
pro AC3
6 000
pro AC3
Mechanická trvanlivost
(poþet cyklĤ)
250 000
250 000
250 000
150 000
150 000
100 000
100 000
100 000
Krytí
vaþkového
spínaþe
IP 20
IP 20
z þela
IP 65
IP 65
900
800
Maximální þetnost sepnutí / hod.
IP 20
IP 65
300
250
15 000
pro AC23
12 000
pro AC23
6 000
pro AC23
5 000
pro AC23
100 000
100 000
100 000
100 000
IP 20
IP 20
IP 20
IP 20
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
120
Klimatická odolnost
- 40 / +55 °C
- 40 / +55 °C
- 40 / +55 °C
- 40 / +55 °C
Montážní poloha
libovolná
libovolná
libovolná
libovolná
PĜipojovací šroub
torx þ.15
torx þ.25
imbus þ.3
imbus þ.4
Maximální utahovací moment
1 Nm
3 Nm
3 Nm
3 Nm
43 x 43 mm
60 x 60 mm
60 x 60 mm
79 x 79 mm
Rozteþ þelního uchycení
30 mm
30 mm / 50 mm
30 mm / 50 mm
50 mm
Max. délka odizolování vodiþe
10 mm
13 mm
13 mm
20 mm
RozmČry
2
Všechny vačkové spínače splňují podmínky podle ČSN EN 60 947 - 3 článku 2.3 - odpínače.
Všechny vačkové spínače lze použít pro jmenovité napětí 400V AC a 500V AC.
Požadavek na použití spínačů VSN10-VSN75 v síti 500 V AC nutno uvést v objednávce.
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
5
£ä
6
VAČKOVÉ SPÍNAČE
£äÊ
£ÈÊÊ
ÓäÊ
VSN 10 - 16 - 20
Vačkové spínače s předním upevněním (vestavné)
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
38,3
2
3-4
50,3
3
5-6
62,3
4
7-8
74,3
5
9 - 10
86,3
6
11 - 12
98,3
7
13 - 14
110,3
8
15 - 16
122,3
9
17 - 18
134,3
10
19 - 20
146,3
11
21 - 22
158,3
12
23 - 24
170,3
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 12mm.
Vačkové spínače s centrálním upevněním
Pozn.: při ovládání klíčem lze dodat spínače jen do čtyř pater
PANEL
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
67
2
3-4
79
3
5-6
91
4
7-8
103
5
9 - 10
115
6
11 - 12
127
7
13 - 14
139
8
15 - 16
151
9
17 - 18
163
10
19 - 20
175
11
21 - 22
187
12
23 - 24
194
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
39,3
2
3-4
51,3
3
5-6
63,3
4
7-8
75,3
5
9 - 10
87,3
6
11 - 12
99,3
7
13 - 14
111,3
8
15 - 16
123,3
9
17 - 18
135,3
10
19 - 20
147,3
11
21 - 22
159,3
12
23 - 24
171,3
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
35,1
2
3-4
47,1
3
5-6
59,1
4
7-8
71,1
5
9 - 10
83,1
6
11 - 12
95,1
7
13 - 14
107,1
8
15 - 16
119,1
9
17 - 18
131,1
10
19 - 20
143,1
11
21 - 22
155,1
12
23 - 24
167,1
VSN 10-16-20 s centrálním upevněním do otvoru průměru 22,5 mm jsou vyráběny ve dvou provedeních:
- s ovládáním klíčem
- s ovládáním šipkou
V provedení s ovládáním klíčem lze klíč vyjmout ve všech polohách při úhlu spínání 45º a 90º.
51
Vačkové spínače se zadním upevněním na šrouby
ø 4,3
31
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 12mm.
Vačkové spínače se zadním upevněním na lištu DIN
Pomocí nástavby zádního upevnění je možno VSN připevnit šrouby nebo na lištu 35 × 7,5 mm podle DIN EN 50022.
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 12mm.
£ä
8
Příslušenství a speciální
provedení VSN 10 -16 -20
Zadní upevňovací deska pro VSN 10 - 16 - 20
Universální provedení pro připevnění šrouby i pomocí DIN lišty.
Vačkové spínače s jednosměrným otáčením - typ JO
Jednosměrné otáčení je možné realizovat
pouze pro VSN 10 - 16 - 20 s úhlem spínání
45° a 90° s předním nebo zadním
upevněním. Zařízení znemožňuje zpětné
otáčení spínače. Délka spínače se tím
zvětší o 12 mm.
Vačkové spínače se samočinným vratným pohybem - typ R
45°
¬
¥
¬
¥
¥
¦
¦
¬
¥
«
Ƭ¥
¥
¦
¬
¥
¦
§
¬
¥
¦
Ƭ¥§¦
Ƭ¥
¥
¦
¬
¬
¦
§
Æ«¬§¦
¥
¥
§
Æ«¬
«
§
Ƨ¦
¬
«
Ʀ¥
Ƭ¥¦
¦
¬
¥
Ƨ¦
¦
¬
¥
¦
«
Æ«¬
Æ«¬¦¥
Ʀ¥
Spínač VSN 10 - 16 - 20 je možno opatřit zařízením pro samočinný zpětný pohyb (pro impulsní sepnutí).
Samočinný zpětný pohyb lze používat u spínačů do 4 spínacích pater, tzn. 8 spínacích obvodů. Jinak doporučujeme konzultaci s výrobcem.
Označení R81 značí samočinný zpětný pohyb z polohy 8 do polohy 1. Označení R812 značí samočinný zpětný pohyb z polohy 8 do polohy 1
a z polohy 2 do polohy 1.
Vratné polohy jsou označeny v obrázku šipkou, ostatní polohy spínání jsou aretovány.
Délka spínače L se zvětší o 12 mm.
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
9
VSR 10 - 16 - 20
Vačkové spínače s předním upevněním (vestavné)
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
34,5
2
3-4
46,5
3
5-6
58,5
4
7-8
70,5
5
9 - 10
82,5
6
11 - 12
94,5
7
13 - 14
106,5
8
15 - 16
118,5
9
17 - 18
130,5
10
19 - 20
142,5
11
21 - 22
154,5
12
23 - 24
166,5
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 12mm.
Vačkové spínače s centrálním upevněním
Pozn.: při ovládání klíčem lze dodat spínače jen do čtyř pater
PANEL
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
67
2
3-4
79
3
5-6
91
4
7-8
103
5
9 - 10
115
6
11 - 12
127
7
13 - 14
139
8
15 - 16
151
9
17 - 18
163
10
19 - 20
175
11
21 - 22
187
12
23 - 24
194
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
39,3
2
3-4
51,3
3
5-6
63,3
4
7-8
75,3
5
9 - 10
87,3
6
11 - 12
99,3
7
13 - 14
111,3
8
15 - 16
123,3
9
17 - 18
135,3
10
19 - 20
147,3
11
21 - 22
159,3
12
23 - 24
171,3
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
35,1
2
3-4
47,1
3
5-6
59,1
4
7-8
71,1
5
9 - 10
83,1
6
11 - 12
95,1
7
13 - 14
107,1
8
15 - 16
119,1
9
17 - 18
131,1
10
19 - 20
143,1
11
21 - 22
155,1
12
23 - 24
167,1
VSR 10-16-20 s centrálním upevněním do otvoru průměru 22,5 mm jsou vyráběny ve dvou provedeních:
- s ovládáním klíčem
- s ovládáním šipkou
V provedení s ovládáním klíčem lze klíč vyjmout ve všech polohách při úhlu spínání 45º a 90º.
51
Vačkové spínače se zadním upevněním na šrouby
ø 4,3
31
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 12mm.
Vačkové spínače se zadním upevněním na lištu DIN
Pomocí nástavby zádního upevnění je možno VSR připevnit šrouby nebo na lištu 35 × 7,5 mm podle DIN EN 50022.
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 12mm.
£ä
10
Příslušenství a speciální
provedení VSR 10 -16 -20
Zadní upevňovací deska pro VSR 10 - 16 - 20
Universální provedení pro připevnění šrouby i pomocí DIN lišty.
Vačkové spínače se samočinným vratným pohybem - typ R
{xc
¬
¥
¬
¥
¥
¦
¦
¬
¥
«
Ƭ¥
¥
¦
¬
¥
¦
§
¬
¥
¦
Ƭ¥§¦
Ƭ¥
¥
¦
¬
¬
¦
§
Æ«¬§¦
¥
¥
§
Æ«¬
«
§
Ƨ¦
¬
«
Ʀ¥
Ƭ¥¦
¦
¬
¥
Ƨ¦
¦
¬
¥
¦
«
Æ«¬
Æ«¬¦¥
Ʀ¥
Spínač VSN 10 - 16 - 20 je možno opatřit zařízením pro samočinný zpětný pohyb (pro impulsní sepnutí).
Samočinný zpětný pohyb lze používat u spínačů do 4 pater, tzn. 8 spínacích obvodů. Jinak doporučujeme konzultaci s výrobcem.
Označení R81 značí samočinný zpětný pohyb z polohy 8 do polohy 1. Označení R812 značí samočinný zpětný pohyb z polohy 8 do polohy 1
a z polohy 2 do polohy 1.
Vratné polohy jsou označeny v obrázku šipkou, ostatní polohy spínání jsou aretovány.
Délka spínače L se zvětší o 12 mm.
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
11
Ochranné kryty VSN 10 - 16 - 20
VSR 10 - 16 - 20
Ochranný kryt K1CS
OCHRANNÝ KRYT VSN 10 - 16 - 20
VSR 10 - 16 - 20
95
- krytí IP 65, montáž na svislou plochu
- pro spínače bez přídavných zařízení (spínač se
signálkou, s blokovým zámkem, ....)
- vývody umísťovány na horní a dolní část krytu
(z čelního pohledu) max. 2 x PG 16 (1x PG 21)
- kryt osazen svorkami pro N, PE vodič
- materiál plast - vhodný i pro montáž na materiály
se stupněm hořlavosti B, C1, C2
4,3
79
OCHRANNÝ KRYT VSN 10 - 16 - 20
VSR 10 - 16 - 20
K1CS pro VSN ( VSR ) 10 - 16 - 20 do max. 4 pater
79
95
102
K1CS VSN, VSR 10 - 16 - 20 max. 4 PATRA
blokovým zámkem, ....)
ledu )
Ochranný kryt K1D
OCHRANNÝ KRYT KRYT VSN 10 - 16 - 20
VSR 10 - 16 - 20
L (mm)
4,3
95
79
1
8
Ochranný kryt K2D
45°
8
1
R81
8
1
1
2
2
1
R32
8
3
2
3
10
12
1
1
8 R8132 2
2
8
3
8
3
1
7
1
R81
136
8
7
2
8
152
7
3
8
1
R32
3
2
L (mm)
7
R78
2
1
8 R7832 2
Kryt
R21
2
127
1. K1DM pro VSN (VSR) 10 - 16 - 20 do max. 3 pater
2. K1DV pro VSN (VSR) 10 - 16 - 20 do max. 6 pater
- krytí IP 65, montáž na svislou plochu
- pro spínače s přídavnými zařízeními
- vývody umísťovány na horní a dolní část krytu
max. 2 x PG 16 (1 x PG 21)
svorkami pro N, PE1vodič
- kryt osazen
1
2 - vhodný i pro
8 montáž2na materiály
-8materiál plast
se stupněm hořlavosti B, C1, C2
7
VSR 10 - 16 - 20
VSN 25 - 75
R812
2
2
7
1
1
R21
OCHRANNÝ
2 KRYT VSN 10 - 168- 20 R78
1
R812
2
174
1
1
8
4,3
R81
L
1
190
8
90
K1DV
OCHRANNÝ KRYT VSN 10 - 16 - 20
VSR 10 - 16 - 20
Je vyráběn ve dvou velikostech:
145
129
Kryt
K1DM
1
R78
L
K2DM 3
1013
R7832 K2DV
R32 168
OCHRANNÝ
KRYT VSN 10 - 16
1
1 - 20
VSR 810 - 16 - 20 2
8
2
Je vyráběn ve dvou velikostech:
71. K2DM pro VSN (VSR) 10 - 16 - 20 do max. 4 pater
1pro VSN (VSR) 10 - 16 - 20
1
2. K2DV
8 R7821
2
8 R21do max.
2 9 pater
- krytí IP 65, montáž na svislou plochu
- pro spínače s přídavnými zařízeními (spínač se
7 signálkou, s blokovým zámkem, ....)
- vývody umísťovány na horní a dolní část krytu
(z čelního pohledu) max. 2 x PG 29
- kryt osazen svorkami pro N, PE vodič
- materiál plast - vhodný i pro montáž na materiály
se stupněm hořlavosti B, C1, C2
9
Ochranné kryty VSN 10 - 16 - 20
VSR 10 - 16 - 20
Ochranný kryt OK4
OCHRANNÝ KRYT VSN 10 - 16 - 20
VSR 10 - 16 - 20
OK4 pro VSN (VSR) 10 - 16 - 20 do max. 4 pater
- krytí IP 54, montáž na vodorovnou plochu
- vývody 2 x PG 21 standardně osazeny v zadní části
krytu
- kryt osazen svorkami pro N, PE vodič
- materiál plast
Ochranný kryt OK6
OCHRANNÝ KRYT VSN 10 - 16 - 20
VSR 10 - 16 - 20
OK6 pro VSN (VSR) 10 - 16 - 20 do max. 6 pater
- krytí IP 54, montáž na vodorovnou plochu
- vývody 2 x PG 21 standardně osazeny v zadní části
krytu
- kryt osazen svorkami pro N, PE vodič
- pro spínače s přídavným zařízením (spínače
s blokovým zámek, max. do 2 pater, kryt osazen na
svislou plochu - vývody umístěny ve spodní části
krytu )
Ê- materiálÊplast
Ê
Ê
Ê
Ochranný kryt NK
Kryt
L (mm)
n£]x
6
££Ç]x
OCHRANNÝ KRYT VSN 10 - 16 - 20
VSR 10 - 16 - 20
Je vyráběn ve dvou velikostech:
1. NKM pro VSN (VSR) 10 - 16 - 20 max. do 2 pater
2. NKV pro VSN (VSR) 10 - 16 - 20 max. do 5 pater
- krytí IP 65, montáž na svislou plochu
- pro spínače s přídavným zařízením (spínač se
signálkou, s blokovým zámkem, ...)
- vývody umísťovány na horní a dolní část krytu
(z čelního pohledu) max. 2x PG 21
- kryt osazen svorkami pro N, PE vodič
- materiál plast
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ochranný kryt UK
Kryt
L (mm)
1
™Ç]ä
1-
££Ó]x
16
£xÓ]x
OCHRANNÝ KRYT VSN 10 - 16 - 20
VSR 10 - 16 - 20
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Je vyráběn ve třech velikostech:
1. UKM pro VSN (VSR) 10 - 16 - 20 max. do 3 pater
2. UKS pro VSN (VSR) 10 - 16 - 20 max. do 4 pater
3. UKV pro VSN (VSR) 10 - 16 - 20 max. do 8 pater
- krytí IP 65, montáž na svislou plochu
- pro spínače s přídavným zařízením ( spínač se
signálkou, s blokovým zámkem, ... )
- vývody umísťovány na horní a dolní část krytu
(z čelního pohledu) max. 2x PG 29
- kryt osazen svorkami pro N, PE vodič
- materiál plast
££
13
£ä
14
VAČKOVÉ SPÍNAČE
ÓxÊ
ÎÓÊÊ
VSN 25 - 32
Vačkové spínače s předním upevněním (vestavné)
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
50,5
2
3-4
67
3
5-6
83,5
4
7-8
100
5
9 - 10
116,5
6
11 - 12
133
7
13 - 14
149,5
8
15 - 16
166
9
17 - 18
182,5
10
19 - 20
199
11
21 - 22
215,5
12
23 - 24
232
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
53
2
3-4
69,5
3
5-6
86
4
7-8
102,5
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 16,5 mm.
68
Vačkové spínače se zadním upevněním na šrouby
ø 4,3
48
5
9 - 10
119
6
11 - 12
135,5
7
13 - 14
152
8
15 - 16
168,5
9
17 - 18
185
10
19 - 20
201,5
11
21 - 22
218
12
23 - 24
234,5
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
48
2
3-4
64,5
3
5-6
81
4
7-8
97,5
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 16,5 mm.
Vačkové spínače se zadním upevněním na lištu DIN
5
9 - 10
114
6
11 - 12
130,5
7
13 - 14
147
8
15 - 16
163,5
9
17 - 18
180
10
19 - 20
196,5
11
21 - 22
213
12
23 - 24
229,5
Pomocí nástavby zádního uchycení je možno VSN připevnit šrouby nebo na lištu 35 × 7,5 mm podle DIN EN 50022.
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 16,5 mm.
£ä
16
VAČKOVÉ SPÍNAČE
{äÊ
ÈÎÊ
ÇxÊÊ
VSN 40 - 63 - 75
Vačkové spínače s předním upevněním (vestavné)
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
50,5
2
3-4
67
3
5-6
83,5
4
7-8
100
5
9 - 10
116,5
6
11 - 12
133
7
13 - 14
149,5
8
15 - 16
166
9
17 - 18
182,5
10
19 - 20
199
11
21 - 22
215,5
12
23 - 24
232
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
53
2
3-4
69,5
3
5-6
86
4
7-8
102,5
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 16,5 mm.
68
Vačkové spínače se zadním upevněním na šrouby
ø 4,3
48
5
9 - 10
119
6
11 - 12
135,5
7
13 - 14
152
8
15 - 16
168,5
9
17 - 18
185
10
19 - 20
201,5
11
21 - 22
218
12
23 - 24
234,5
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
48
2
3-4
64,5
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 16,5 mm.
Vačkové spínače se zadním upevněním na lištu DIN
3
5-6
81
4
7-8
97,5
5
9 - 10
114
6
11 - 12
130,5
7
13 - 14
147
8
15 - 16
163,5
9
17 - 18
180
10
19 - 20
196,5
11
21 - 22
213
12
23 - 24
229,5
Pomocí nástavby zádního uchycení je možno VSN připevnit šrouby nebo na lištu 35 × 7,5 mm podle DIN EN 50022.
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 16,5 mm.
Spínače VSN 75 lze dodat jen bez propojek kontaktů.
Pro splnění krytí IP20 musí být u spínačů typových řad VSN40 - VSN75 svorky, ke kterým nejsou připojeny vodiče,
zakryty standardně dodávanými ucpávkami.
£ä
18
VAČKOVÉ SPÍNAČE
näÊ
£ääÊ
£ÓxÊ
£xäÊÊ
VSN 80 - 100 - 125 - 150
Vačkové spínače s předním upevněním (vestavné)
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
67
2
3-4
100
3
5-6
133
4
7-8
166
5
9 - 10
199
6
11 - 12
232
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
72,5
2
3-4
105,4
3
5-6
138,4
4
7-8
171,4
5
9 - 10
204,4
6
11 - 12
237,4
Poþet pater
Poþet spínacích
systémĤ
Délka L
(mm)
1
1-2
65,5
2
3-4
99,5
3
5-6
132,5
4
7-8
165,5
5
9 - 10
198,5
6
11 - 12
231,5
79
Poþet pater
28
L
79
50
10
4.3
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 16,5 mm.
Vačkové spínače se zadním upevněním na šrouby
L
4.3
98.5
28
86
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 16,5 mm.
Vačkové spínače se zadním upevněním na lištu DIN
98.5
L
28
Pomocí nástavby zádního uchycení je možno VSN připevnit šrouby nebo na lištu 35 × 7,5 mm podle DIN EN 50022.
Délku ovládací hřídelky lze na přání zákazníka prodlužovat po 16,5 mm.
Pro splnění krytí IP20 musí být u spínačů typových řad VSN80 - VSN150 svorky, ke kterým nejsou připojeny vodiče, zakryty standardně
dodávanými ucpávkami.
£ä
20
Příslušenství a speciální provedení
VSN 10 - 150 , VSR 10 - 16 - 20
Vačkové spínače s blokovými zámky - typ BZ
64
R
100
57.5
72
10
3
4.3
24
28
L
17
32
R
Typová Ĝada
30 mm
VSN, VSR 10 - 16 - 20
50 mm
VSN 25 - 150
U vačkových spínačů VSN 10 - 150, VSR 10 - 16 - 20 je
možno pomocí blokového zámku typu BZ uzamknout
při spínacím úhlu spínače 45° nebo 90° jednu
(kteroukoliv) polohu, nebo všechny polohy. Při jiných
spínacích úhlech je možno uzamknout jen polohu 12h,
3h, 6h, nebo 9h. Klíč lze vyjmout pouze v uzamčeném
stavu spínače.
Spínače s blokovými zámky typu BZ mohou být dodány:
a) se zámkovými vložkami pro různá čísla klíčů (BZX)
b) se zámkovými vložkami pro stejné číslo klíče (BZY)
Blokové zámky typu BZ nelze dodat pro spínače s centrálním upevněním.
Vačkové spínače s blokovými zámky - typ EZ
30
83.15
49
58.5
21
22
Typová Ĝada
VSN, VSR 10 - 16 - 20
50 mm
VSN 25 - 75
Pro použití blokových zámků typu EZ platí
stejné podmínky jako u blokových zámků BZ
jen s tím rozdílem, že klíč lze ze zámku vyjmout
i v neuzamčeném stavu spínače.
10
3
4.3
R
30 mm
L
17
Vačkové spínače s děleným ovládáním - typ DO
L
67 -5
L
Spínač s děleným ovládáním umožňuje montáž ovládacího prvku na odnímatelném nebo otočném panelu, zatímco spínač je namontován pevně ve skříni nebo
rozvaděči. Spínač je možné upevnit pomocí zadního uchycení. Vzdálenost čelní desky od tělesa spínače je 62 - 67 mm.
79
Vačkové spínače mechanicky spojené za sebou - typ T
L+L
79
50
10
4.3
Spojením dvou spínačů za sebe na společnou hřídel získáme možnost společně ovládat dva spínače různých amperáží a velikostí, např. společné spínání silových
a ovládacích kontaktů.
Ovládací kontakty přídavného spínače lze spínat s předstihem nebo se zpožděním vůči hlavním kontaktům.
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
21
Příslušenství a speciální provedení
VSN 10 - 75 , VSR 10 - 16 - 20
Vačkové spínače mechanicky spojené vedle sebe - typ E
Typová Ĝada
Ĝada
Typová
A(mm)
(mm)
A
VSN
10 - 16 - 20 + VSN 10 -Ê£äʇʣÈʇÊÓä
16 - 20
6- Ê£äʇʣÈʇÊÓäʳÊ6-
120
£Óä
VSR
- 16 - 20 + VSRÊ£äʇʣÈʇÊÓä
10 - 16 - 20
6- 10
ÊÓxʇÊÎÓʳÊ6-
120
£Óä
VSN
25 - 32 + VSN, VSR 10 Ê£äʇʣÈʇÊÓä
- 16 - 20
6- Ê{äʇÊÈÎʇÊÇxʳÊ6-
120
£{Ç
VSN
40 - 63 - 75 + VSN,
VSR 10 - 16 - 20
6- ÊÓxʇÊÇxʳÊ6ÊÓxʇÊÇx
147
£{Ç
VSN 25 - 75 + VSN 25 - 75
147
Nástavbou umožňující spojit spínače vedle sebe, se dají řešit různé spínací problémy. Tak mohou být např. při omezené vestavné hloubce na místo
jednoho dlouhého spínače použity dva kratší nebo vyžaduje-li spínací program více než 24 kontaktů (spínacích pater), může být spínání rozděleno
na dva spínače. V obou případech jsou spínače ovládány jednou ovládací šipkou.
£ä
22
Příslušenství a speciální
provedení VSN 25 - 150
Zadní upevňovací deska pro VSN 25 - 75
Universální provedení pro připevnění šrouby i pomocí DIN lišty.
°
Zadní upevňovací deska pro VSN 80 - 100 - 125 - 150
Universální provedení pro připevnění šrouby i pomocí DIN lišty.
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
23
Ochranné kryty VSN 25 až 150
Ochranný kryt K2C
OCHRANNÝ KRYT VSN 25 - 75
104
L (mm)
101
K2CS
134
K2CV
168
OCHRANNÝ KRYT VSN 25 - 75
Je vyráběn ve třech velikostech:
120
104
4,3
Kryt
K2CM
1. K2CM pro VSN 25 - 75 max. do 2 pater
2. K2CS pro VSN 25 - 75 max. do 4 pater
3. K2CV pro VSN 25 - 75 max. do 6 pater
- krytí IP 65, montáž na svislou plochu
- pro spínače bez přídavných zařízení
- vývody umístovány na horní a dolní část krytu
max. 2 x PG 21 ( 1 x PG 29 )
- kryt osazen svorkami pro N, PE vodič.
- materiál plast - vhodný i pro montáž na materiály
se stupněm hořlavosti B, C1, C2
L
120
Ochranný kryt K2D
VSR 10 - 16 - 20
VSN 25 - 75
152
OCHRANNÝ KRYT VSN
25 - 75
L
136
8
1
R81
8
Ochranný
kryt UK8
1
2
1
4,3
1
R812
2
1
R21
2
7
2
104
1
8
120
45°
1
104
8
8
120
7
R21
R78
1
1
1
1
1
R32
3
2
2
1
8 R8132 2
3
8
3
8
2
8
7
1
R81
2
2
L
R812
8
2
1
R78
R81
2
8
168
8 R7832 2
Kryt
1
UKS
UKV
8
R32
3
2
3
L (mm)
R32
1
97,0
112,5
152,5
8
2
8
2
OCHRANNÝ KRYT VSN 25 - 75
7Je vyráběn ve třech velikostech:
1
1
R7821
2 25 - 75 max.
8 do R21
1.8UKM pro VSN
2 pater2
1
R78
2. UKS pro VSN 25 - 75 max. do 3 pater
73. UKV pro VSN 25 - 75 max. do 5 pater
- krytí IP 65, montáž na svislou plochu
- pro spínače s přídavným zařízením (spínač se
signálkou, s blokovým zámkem, ... )
K2DM
101 krytu
- vývody umísťovány
na horní a dolní část
K2DV
(z čelního pohledu
) max. 2x PG 29 168
- kryt osazen svorkami pro N, PE vodič
- materiál plast
190
4,3
174
101
K2DV
R7832 UKM
VSR 10 - 16 - 20
VSN 25 - 75
Ochranný kryt SKN
136
L (mm)
1. K2DM pro VSN 25 - 75 do max. 3 pater
2. K2DV pro VSN 25 - 75 do max. 6 pater
- krytí IP 65, montáž na svislou plochu
- pro spínače s přídavnými zařízeními (spínač se
signálkou,K2CM
s blokovým zámkem, ....) 101
- vývody
na horní a dolní
část
1 umístovány
1
K2CS
134 krytu
max.82 x PG 29 2168
8(z čelního pohledu)
2
K2CV
- kryt osazen svorkami pro N, PE vodič
plast - vhodný i pro montáž na materiály
7- materiál
3
3
se stupněm
hořlavosti B, C1, C21
1
7
7
3
Kryt
K2DM
OCHRANNÝ KRYT VSN 25 - 75
Je vyráběn ve dvou velikostech:
190
174
4,3
152
L
OCHRANNÝ KRYT VSN 80 - 150
SKN pro VSN 80 - 150 max. do 4 pater.
- krytí IP 65, montáž na svislou plochu
- pro spínače s přídavným zařízením (spínač se
signálkou, s blokovým zámkem, ...)
- vývody umísťovány na horní a dolní část krytu
(z čelního pohledu) max. 2x PG 36
- kryt osazen svorkami pro N, PE vodič
- materiál plast
Kryt
L (mm)
Počet pater
UKMspínače 2 132
97,0
Počet pater
UKS spínače 3 187
112,5
Počet pater
UKVspínače 4 242
152,5
10
20
24
Ovládací prvky a čelní desky
ANZ
Ovladač a čelní deska - malá
ANC
NMR
NMS
NMC
7.2
39
35
30
50
16.7
4.3
30
35
29
PNZ
Ovladač a čelní deska - střední
PNC
21.6
NSR
NSS
NSC
52.5
30
48
50
66
22.7
4.3
30
48
50
8.2
39
HNZ
Ovladač a čelní deska - velká
HNC
NOR
29
NOS
NOC
36.5
50
60
84
28.5
4.3
9.4
49
50
60
PNZ
PNC
KSR
KSS
KSC
98.5
50
30
48
66
22.7
Ovladač (páka) a čelní deska - střední
36.3
30
48
8.2
50
38.8
39
HNZ
Ovladač (páka) a čelní deska - velká
KOR
HNC
KOS
KOC
124
60
50
84
28.6
4.3
9.4
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
50
60
49
49
££
25
Uzamykatelné ovládací prvky
NVZ1R
Uzamykatelný ovladač - střední
NVZ1S
NVZ1C
10
4.3
66
30
66
NVZ3R
Uzamykatelný ovladač - střední
36.8
NVZ3S
NVZ3C
10
66
4.3
30
66
NVZ2R
Uzamykatelný ovladač - velký
36.8
NVZ2S
NVZ2C
10
4.3
84
30
84
Uzamykatelný ovladač - střední
45.6
PNZ
ZSR
PNC
ZSS
ZSC
5
30
48
50
50
39
Přiřazení ovladačů (pro spínače VSN 10 - 150, VSR 10 - 20):
typ VSN
ovladač
počet pater spínače
NM
NS/5
NS/6
ZS/5
ZS/6
NO
KS/5
KS/6
KO
NVZ1
NVZ2
NVZ3
1-6
3
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
7-12
2
3
2
3
2
2
3
2
2
3
2
2
1-6
2
2
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
29.6
Přiřazení ovladačů k čelním deskám (pro spínače VSN 10 - 150, VSR 10 - 20):
VSN 25 - 32
VSN 10 - 16 - 20
52.8
30
48
50
66
22.7
4.3
7-12
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
VSN 40 - 63 - 75
1-6
2
2
3
2
3
3
2
3
3
2
3
3
7-12
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
VSN 80 - 100 - 125 - 150
1-3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
3
2
ovladač
čelní deska
AN
4-6
PN
PN/Z *
HN
ovladač
čelní deska
AN
PN
PN/Z *
HN
NM
NS
NO
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
NZS
ZS
KS
KS
KO
KO
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
* pouze jako náhradní díl
Poznámka:
NS/5, NS/6, ZS/5, ZS/6, KS/5 a KS/6 - koncové číslo 5, 6 uvádí typ hřídele - uvádět jen při samostatném objednání ovladače (ne při objednání se spínačem).
Tabulka určuje vhodnost použití ovladačů s odpovídajícími čelními deskami pro tloušťky panelů do 5 mm.
£ä
26
Příslušenství a speciální provedení
VSN 10 - 150 a VSR 10 - 16 - 20
Čelní deska s přídavným štítkem nízkým
5,3
78,8
81,1
63,8
66
9,35
Čelní deska s přídavným štítkem vysokým
30
48
50
63,8
5,3
48
91,8
94,1
Čelní desky (PN) a uzamykací zařízení
(NVZ1,NVZ3) velikosti 66x66 mm mohou být
doplněny přídavnou čelní deskou se štítkem.
Barva přídavných čelních desek je černá,barva
štítků stříbrná.
Označení:
PPNC1S (čelní deska se štítkem nízkým)
PPNC2S (čelní deska se štítkem vysokým)
66
9,35
30
48
50
Příklady provedení
HLAV
REŽIM
OVL
ýERP ÁDÁNÍ
ADEL
NÍ VY
PÍNAý
Přídavný popisný štítek ke střední čelní desce
v kombinaci se střední čelní deskou
Přídavný popisný štítek ke střední čelní desce
v kombinaci s centrálním upevněním
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
HLAVN
Í VYPÍN
Aý
Přídavný popisný štítek ke střední čelní desce
v kombinaci s uzamykatelnou nástavbou
Ê
££
27
Příklady provedení vačkových spínačů
v krytech
Vačkový spínač v ochranném krytu - varianty provedení
£ä
28
Speciální provedení vačkových
spínačů v krytech
Vačkový spínač v ochranném krytu s pojistkovým odpínačem - typ UKP
L
165
137.2
V ochranném krytu lze dodávat vačkové
spínače¨VSN 10 - 32 (VSR 10 - 20) v krytí IP 65
s pojistkovým ovladačem nebo třípólovým jističem.
175
130
108
4.3
110
Vačkový spínač v ochranném krytu se zásuvkou - typ UKZ
V ochranném krytu lze dodávat vačkové spínače
VSN 16 - 32 (VSR 16) v krytí IP 65 se zásuvkou
(3P+PEN, 3P+PE+N).
175
L
110
4.3
108
137.2
4.3
Vačkový spínač v ochranném krytu s pojistkovým odpínačem - typ K2DP
NKM
190
81,5
NKVkrytu lze dodávat vačkové
117,5
V ochranném
spínače
VSN 10 - 32 (VSR 10 - 20) v krytí IP 65 s pojistkovým
ovladačem nebo třípólovým jističem.
152
L
136
4.3
174
Vačkový spínač v ochranném krytu se zásuvkou - typ K2DZ
L
190
174
4.3
V ochranném krytu lze dodávat vačkové spínače VSN
16 - 32 (VSR 16) v krytí IP 65 se zásuvkou (3P+PEN,
3P+PE+N).
UKM
97,0
UKS
112,5
UKV
152,5
136
26
11
29
Nové výrobky
Ochranný kryt válcový OKV
OCHRANNÝ KRYT VÁLCOVÝ VSN 10 - 16 - 20
-VSN
Krytí
IP-65,
10 - 16
20 +montáž
VSN 10 - 16na
- 20svislou plochu
25 spínače
- 32 + VSN 10
- 16přídavných
- 20
-VSN
Pro
bez
zařízení
40 - 63 - 75
+ VSN 10 - zezadu
16 - 20
Vývody
-VSN
umístěny
- 2x pg 16
25 - 75 + VSN
25 - 75
-VSN
materiál
plast
80
L
30
120
120
147
147
Počet pater
Délka L (mm)
1
63,5
2
75,5
3
87,5
10
4,3
4
99,5
5
111,5
Vačkové spínače s čelní deskou 45 x 52 mm
44
VSN 10 - 16 - 20 + VSN 10 - 16 - 20
120
120
VSN 40 - 63 - 75 + VSN 10 - 16 - 20
147
VSN 25 - 75 + VSN 25 - 75
147
45
VSN 25 - 32 + VSN 10 - 16 - 20
60
52
71,5
1
1
1
1
1
1
2
8 desky o rozměru
2
2
8 modulových
2 přístrojů
Spínače 8řady VSN, VSR 10 - 16 -820 do 3 spínacích
pater je možno2pomocí čelní
458x 52 mm osadit
do řady
s šířkou modulu 17,5 mm. Pro dodržení výšky modulových přístrojů (44 mm) jsou, v případě potřeby, spínače doplněny spínacími patry bez
7
7
3
3
kontaktů.
45°
1
1spínacích pater se celková
1
1
1 patrem navýší o 12R32
1mm. Spínače jsou,
V případě
požadavku
na větší počet
délka 44 mm s každým
dalším spínacím
R21
R81
R812
R78
R7832
2
8
8
2
8
2
8
2
8
2
v tomto případě, dodávány se standardní ovládací páčkou typu NM.
7
R81
1
1
R32
2
8
3
2
3
10
30
20
1
7
R21
R812
2
1
8 R8132 2
8
3
8
3
1
1
R81
3
R78
2
8
7
2
8
7
R7832
1
1
R78
8
7
7
1
3
V prodeji od
R322. čtvrtletí 2012.
2
8
1
8 R7821 2
8
1
1
R21
2
2
Spínací přístroje - KRAUS & NAIMER
Rakouská firma KRAUS & NAIMER byla založena v roce 1907. Spínací přístroje jsou vyráběny v 5 výrobních závodech - v Německu, Brazílii, Irsku,
USA a na Novém Zélandu. Celosvětový prodej zajišťuje 19 vlastních prodejních společností (takzvaných SOLENOID společností) a četní obchodní
zástupci. V České a Slovenské republice zastupuje firmu KRAUS & NAIMER OBZOR, výrobní družstvo Zlín.
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
C-, CA-, CAD-, L-SPÍNAČE: 10A - 2400A
C - spínače jsou reprezentantem klasických vačkových spínačů, nabízejících ideální řešení pro různorodá použití (ovládací a přístrojové spínače,
motorové spínače atd.).
CA - spínače s krytím svorek proti náhodnému dotyku od 10A do 32A jsou ideálním řešením pro mnoho standardních aplikací souvisejících
s průmyslovým řízením a ovládáním přístrojů a elektromotorů. Pro nízkonapěťové použití a pro spínání elektronických impulsů jsou nabízeny řady
CA4 a CA4-1 s pozlacenými kontakty.
L - spínače od 350A do 2400A jsou určeny pro spínání odporových a nízkoindukčních zátěží.
C-, CA-, CAD-série umožňují přístup šroubovákem ze strany a jsou určeny pro svislou instalaci kabelů.
KG-SPÍNAČE: 20A - 315A
KG-řada obsahuje spínače a vypínače od 20A do 315A s mimořádnými bezpečnostními parametry. Jsou vhodné zejména jako hlavní spínače
a servisní vypínače. Svorky spínačů jsou ve stejné rovině a v jedné řadě s připojenými vodiči nebo se spojkami a krytím proti dotyku (až do 160A).
On-Off spínače jsou k dispozici od 3 do 8 pólů, přepínače od 3 do 4 pólů. K dispozici jsou také speciální verze pro ovládání motorových obvodů.
Široké příslušenství pro spínače řady KG obsahuje prodloužené hřídele, osazení do dveří, nulové a zemnící svorky až do osmi pomocných kontaktů,
krytí svorek a různá uzamykací zařízení atd.
CG-, CH-, CHR-SPÍNAČE: 10A - 25A
Vačkové spínače řady CG-, CH-, CHR- jsou konstruovány pro univerzální použití a mohou být ideálním řešením pro použití jako kontrolní spínače,
přístrojové spínače a motorové regulační spínače. Různorodá spínací schémata, kvalitní materiály pro kontakty a svorky umožňují používat tyto
spínače i v elektronických obvodech. Tato řada má snadno přístupné svorky, dokonce po namontování spínače.
DH-, DHR-, DK-, DKR-, D-SPÍNAČE: 20mA - 25A / 30mV - 690V
Tato řada spínačů byla vyvinuta za účelem dosáhnutí široké použitelnosti zvláště v oblasti velmi nízkých proudů, tzn. kalibračních, kontrolních
a polovodičových elektrických obvodů, stejně tak u reléových a stykačových řízení. Zaručují velmi vysokou spínací spolehlivost, dokonce
v nepříznivých podmínkách. Kontakty mohou být ovládány otáčením ovladače nebo tlakem na ovladač.
KH/KHR-SPÍNAČE: 32A - 40A
Nová řada nabízí 4 pólové provedení těla spínače a souměrně umístěné kontakty se zvýšenou pevností. Omezené síly blokovacího mechanismu
dovolují snadnější ovládání. Nastavitelná délka hřídele umožňuje blokování zařízení přidaných na konci spínače. Bezpečnostní úroveň těchto
spínačů předčí mnoho mezinárodních standardů. KHR-spínače jsou navrženy pro spojení s kruhovým typem svorek.
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
31
Spínací přístroje - KRAUS & NAIMER
Technická data
Podle IEC 60947/3/
VDE 0660 část 107
Podle IEC 60947-3/VDE 0660 část 107
Spínač
ᵬ
Jmenovité zatížení
pro motory
3×380V - 440V
Čelní
deska
Izolační
napětí
Tepelný
proud
ÏááÑ
[mm]
ÉÝ£½èܔ
Ui/lth
½é£½èÜ
lu/lth
ÏÊÑ
[V]
µ·¡¦§
AC-23
쵄
[A]
µ·¡§
AC-3
ÏßËÑ
[kW]
§¤ì§¤
¨¨¤
¥¤
§
¦ ¦
·µ¨¡¥
§¤ì§¤
¨¨¤
¥¤
§
¦ ¦
·µ¥¤
¨¬ì¨¬
ª­¤
¦¤
« ©
© ©
·µ¥¤Æ
¨¬ì¨¬
ª­¤
¦¤
« ©
© ©
·µ¥¥
¨¬ì¨¬
ª­¤
¦¤
« ©
© ©
·µ¦¤
¨¬ì¨¬
ª­¤
¦©
¥¥
« ©
·µ¦¤Æ
¨¬ì¨¬
ª­¤
¦©
¥¥
« ©
·µ¦©
¨¬ì¨¬
ª­¤
§¦
¥©
¥¥
·µ¸¥¥
¨¬ì¨¬
ª¤¤
ª
·µ¸¥¥Æ
¨¬ì¨¬
ª¤¤
ª
·µ¸¥¦
¨¬ì¨¬
ª¤¤
ª
·µ¸¥¦Æ
¨¬ì¨¬
ª¤¤
ª
·µ¥¤¶
ª¨ìª¨
ª­¤
¦¤
« ©
© ©
·µ¥¥¶
ª¨ìª¨
ª­¤
¦¤
« ©
© ©
·µ¦¤¶
ª¨ìª¨
ª­¤
¦©
¥¥
« ©
·µ¦©¶
ª¨ìª¨
ª­¤
§¦
¥©
¥¥
·¦ª
ª¨ìª¨
ª­¤
§¦
¥©
¥¥
·§¦
ª¨ìª¨
ª­¤
©¤
¦¦
¥©
·¨¦
ª¨ìª¨
ª­¤
ª§
§¤
¥¬ ©
ᬤ
¬¬ì¬¬
ª­¤
ª§
§¤
¥¬ ©
·¬¤
¬¬ì¬¬
ª­¤
¥¥©
¨©
§¤
·¥¦©
¬¬ì¬¬
ª­¤
¥©¤
«©
§«
Čelní
deska
Spínač
¿»¥¤µ
ÏááÑ
[mm]
¨¬ì¨¬
Tepelný
proud
àé£àèÜ
lu/lth
ϵє
[A]
¦¤
Podle UL a CSA
Standardní
motorová
zátěž DOL-Rating
Kategorie použití
Jmenovitý
výkon
3×380V - 440V
3×600V
3×240V
3×480V
µ·¡¦§µ
AC-23A
ÏßËÑ
[kW]
µ·¡§
AC3
ÏßËÑ
[kW]
쵄
[A]
ϼÄÑ
[HP]
ϼÄÑ
[HP]
© ©
§ «
¦¤
¦
§
¿»¥¤¶
ª¨ìª¨
¦¤
© ©
§ «
¦¤
¦
§
¿»¦¤
§¤ì§¤
¦©
« ©
© ©
¦©
§
©
¿»¦¤µ
¨¬ì¨¬
¦©
« ©
© ©
¦©
§
©
¿»¦¤¶
ª¨ìª¨
¦©
« ©
© ©
¦©
§
©
¿»§¦
§¤ì§¤
§¦
¥¥
« ©
§¤
©
¥¤
¿»§¦µ
¨¬ì¨¬
§¦
¥¥
« ©
§¤
©
¥¤
¿»§¦¶
ª¨ìª¨
§¦
¥¥
« ©
§¤
©
¥¤
¿»¨¥
¨¬ì¨¬
¨¤
¥©
¥¥
¨¤
« ©
¥©
¿»¨¥¶
ª¨ìª¨
¨¤
¥©
¥¥
¨¤
« ©
¥©
¿»ª¨
¨¬ì¨¬
ª§
¦¦
¥¬ ©
ª¤
¥¤
¦¤
¿»ª¨¶
ª¨ìª¨
ª§
¦¦
¥¬ ©
ª¤
¥¤
¦¤
¥
¦¤
¨¤
¦¤
¨¤
¥
¿»¬¤
ª¨ìª¨
¬¤
§¤
¦¦
¬¤
¿»¬¤·
¬¬ì¬¬
¬¤
§¤
¦¦
¬¤¥
¿»¥¤¤
ª¨ìª¨
¥¤¤
§«
§¤
¥¤¤
¦©
©¤
¿»¥¤¤·
¬¬ì¬¬
¥¤¤
§«
§¤
¥¤¤¥
¦©
©¤
¥
¦
¿»¥¦©
¬¬ì¬¬
¥¦©
¨©
§«
¥©¤
§¤
ª¤
¿»¥¦ª§
¬¬ì¬¬
¥¦©
¨©
§«
¥©¤¥
§¤
ª¤
¥
¨
¿»¥¦«
¬¬ì¬¬
¥¦©
¨©
§«
¥©¤
§¤
ª¤
¿»¥ª¤¦
¬¬ì¬¬
¥ª¤
©©
¨©
¦¤¤¥
¨¤
ª¤
¥
§
¿»¥ª¥
¬¬ì¬¬
¥ª¤
©©
¨©
¦¤¤
¨¤
ª¤
¿»¥ª¦¨
¬¬ì¬¬
¥ª¤
©©
¨©
¦¤¤¥
¨¤
ª¤
¿»¦©¤¦
¬¬ì¬¬
¦©¤
­¤
©©
¦©¤¥
ª¤
«©
¥
§
¿»¦©¥
¬¬ì¬¬
¦©¤
­¤
©©
¦©¤
ª¤
«©
¿»¦©¦¨
¬¬ì¬¬
¦©¤
­¤
©©
¦©¤¥
ª¤
«©
¥
¦
¿»§¥©
¬¬ì¬¬
§¥©
¥¥¤
«©
§¤¤
«©
¥¤¤
¿»§¥ª§
¬¬ì¬¬
§¥©
¥¥¤
«©
§¤¤¥
«©
¥¤¤
«©
¥
«©
¥¤¤
¨
¿»§¥«
¬¬ì¬¬
§¥©
¥¥¤
§¤¤
1) Platné v případě, když jsou ke spínači připojeny dráty určené pro 70°C
2) pouzdrové svorky
3) šroubové svorky
4) šroubové svorky nahoře, pouzdrové svorky dole
Další technické informace v e-katalogu KRAUS & NAIMER na CD.
www.obzor.cz
www.krausnaimer.com
£ä
32
VS 10 - 16
Původní výrobní řada spínačů VS byla ke konci roku 2011 ukončena. Řadu VS
nahrazují spínače řady VSR a VSN. Náhradní díly a příslušenství lze zakoupit ze
skladových zásob pouze do jejich vyprodání.
Pro výrobní řadu VS 10 – 16 – 25 – 32 – 63 – 100 náhradní díly a příslušenství:
- ovládací prvky a čelní desky
- blokové zámky
- zadní upevňovací desky, zadní upevňovací deska na lištu DIN
- ochranné kryty
NKM
81,5
NKV
117,5
UKM
97,0
UKS
112,5
UKV
152,5
11
33
Typová řada schémat
vačkových spínačů
VSR 10 - 16 - 20
VSN 10 - 16 - 20
VSN 25 - 32
VSN 40 - 63 - 75
VSN 80 - 100 - 125 - 150
£ä
34
PŘÍKLADY SESTAVOVÁNÍ TYPOVÝCH ČÍSEL
35
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
36
SPÍNAČE PRO ŘAZENÍ ODPORŮ
53
SPÍNAČE PRO MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE
54
SPÍNAČE PRO JEDNOFÁZOVÉ MOTORY
58
SPÍNAČE PRO TROJFÁZOVÉ A SYNCHRONNÍ MOTORY
59
SPECIFIKACE ATYPICKÉHO PROGRAMU SPÍNÁNÍ ZÁKAZNÍKEM
63
PŘÍKLAD SESTAVOVÁNÍ
TYPOVÉHO ČÍSLA
Číslo schématu
Kontakt
Kontakt
Štítek podle počtu spínacích poloh
PŘÍKLADY NÁSOBNOSTI SPÍNACÍCH
PROGRAMŮ A UPŘESNĚNÍ TYPŮ
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Číslo schématu
Kontakt
Kontakt
Číslo schématu
Kontakt
Číslo schématu
Ê
££
35
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Kontakt
Číslo schématu
£ä
36
Označení na štítku
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Označení na štítku
Kontakt
Kontakt
Číslo schématu
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
37
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Označení na štítku
Kontakt
Číslo schématu
Upozornění
Neosazený kontakt
Kontakt
Číslo schématu
Upozornění
Číslo schématu
£ä
38
Neosazený kontakt
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Označení na štítku
Kontakt
Kontakt
Číslo schématu
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
39
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Kontakt
Kontakt
Číslo schématu
£ä
40
Označení na štítku
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Označení na štítku
Kontakt
Kontakt
Číslo schématu
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
41
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Označení na štítku
Kontakt
Číslo schématu
Upozornění
Neosazený kontakt
Kontakt
Číslo schématu
Upozornění
Číslo schématu
£ä
42
Neosazený kontakt
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Označení na štítku
Kontakt
Kontakt
Číslo schématu
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
43
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Kontakt
Kontakt
Číslo schématu
£ä
44
Označení na štítku
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Označení na štítku
Kontakt
Kontakt
Číslo schématu
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
45
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Kontakt
Číslo schématu
1
2
3
4
1- 2
5
6
7
8
5- 6
9
10
11
12
13
14
15
16
13 - 14
17
18
19
20
17 - 18
21
22
23
24
21 - 22
25
26
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
41
42
43
44
41 - 42
1
2
3
4
1- 2
Označení na štítku
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3- 4
A1
B1
11 0 1
10
2
3
9
4
8
765
2 3 4
5
1
0
6
11
7
10 9 8
(30° )
7- 8
9 - 10
11 - 12
15 - 16
19 - 20
4101
23 - 24
27 - 28
31 - 32
35 - 36
Upozornění
39 - 40
4102
Číslo schématu
Neosazený kontakt
4101
21 - 2 2
t
43 - 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5
6
£ä
46
7
8
A1
11
10
9
3- 4
5- 6
3
4
5
9 - 10
11
12
13
14
15
16
13 - 14
17
18
19
20
17 - 18
21
22
23
24
21 - 22
25
26
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
41
42
43
44
41 - 42
B1
3
4
5
(30° )
8
9
10
11
(30° )
876
2
1
3 4 5
11 10 9
6
7
8
C1
7- 8
9
10
1 2
11 - 12
21 7
6
15 - 16
19 - 20
23 - 24
4151
27 - 28
31 - 32
35 - 36
Upozornění
39 - 40
43 - 44
4152
Číslo schématu
Neosazený kontakt
4151
21 - 2 2
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Kontakt
Číslo schématu
3
4
1- 2
5
6
7
8
5- 6
9
10
11
12
13
14
15
16
13 - 14
17
18
19
20
17 - 18
21
22
23
24
21 - 22
25
26
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
41
42
43
44
41 - 42
45
46
47
48
45 - 46
1
2
Ê
Ê
Ê
Ê
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3- 4
Označení na štítku
A1
B1
12 1 2
3
11
10
4
5
9
876
3 4 5
6
2
1
7
12
8
11 10 9
(30° )
7- 8
9 - 10
11 - 12
15 - 16
19 - 20
4251
23 - 24
27 - 28
31 - 32
35 - 36
39 - 40
43 - 44
4252
47 - 48
Ê
Ê
££
47
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Kontakt
Číslo schématu
1
2
3
4
1- 2
5
6
7
8
5- 6
15
16
13 - 14
17
18
19
20
17 - 18
21
22
23
24
21 - 22
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
41
42
43
44
41 - 42
45
46
47
48
45 - 46
1
2
3
4
1- 2
5
6
7
8
5- 6
9
10
11
12
9 - 10
0
5205
5206
B6
B4
1
5208
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
41
42
43
44
41 - 42
47
48
45 - 46
31 - 32
35 - 36
47 - 48
1
1
2
0
5210
5211
5212
0 1 2 3
A1
B1
0 1
2
3
2 3
(30° )
1
0
(45° )
1
0
A8
5301
0
B8
1
2
2
3
3
5302
A6
0
3
B6
1
2
1
(60° )
3
B4
1
0
3
5304
1
(90° )
2
0
3
2
V8
0
1
2
0
A4
5303
M8
2
3
(45° )
3
2
0
1
2
1 0 3
5305
5306
Upozornění
39 - 40
43 - 44
0
2
(60° )
27 - 28
29
30
2
M6
5209
15 - 16
25 - 26
1
(45° )
13 - 14
27
28
2
0
V8
3- 4
25
26
(90° )
0
47 - 48
23 - 24
2
0
5207
43 - 44
23
24
(60° )
2
39 - 40
21
22
2
1
1
1
35 - 36
21 - 22
2
A4
31 - 32
19 - 20
(45° )
1
0
0
27 - 28
11 - 12
(30° )
B8
1
2
23 - 24
7- 8
2
1
0
A6
5204
19 - 20
Kontakt
£ä
48
0
5203
15 - 16
17 - 18
45
46
B1
2
A8
5202
11 - 12
19
20
17
18
5201
9 - 10
13
14
15
16
A1
0 1
7- 8
11
12
13
14
0 1 2
3- 4
9
10
25
26
Označení na štítku
Číslo schématu
5307
5308
Neosazený kontakt
5301
5-6
5303
17 - 1 8
5305
29 - 3 0
5307
41 - 4 2
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Kontakt
Číslo schématu
1
2
3
4
1- 2
5
6
7
8
5- 6
15
16
13 - 14
17
18
19
20
17 - 18
21
22
23
24
21 - 22
25
26
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
41
42
43
44
41 - 42
45
46
47
48
45 - 46
1
2
3
4
1- 2
Ê
13
14
15
16
(30° )
1
0
(45° )
1
0
B8
1
2
A6
2
3
4
B6
0
5402
4
19 - 20
1
2
3
1
(60° )
2
3
0
4
5403
23 - 24
27 - 28
5404
31 - 32
35 - 36
5405
39 - 40
43 - 44
5406
47 - 48
0 1 2 3 4 5
A1
5
5- 6
0
5501
9 - 10
5
11 - 12
15 - 16
5
4
23
24
21 - 22
5502
19 - 20
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
(45° )
1
0
4
0
3
2 3 4
5
B8
1
2
3
2
3
4
5
B6
1
2
(60° )
1
2
5
4
3
0
M1
23 - 24
25
26
(30° )
1
0
A6
13 - 14
21
22
2
3
4
A8
7- 8
17 - 18
B1
0 1
3- 4
19
20
Ê
2
3
4
4 3
15 - 16
17
18
Ê
0
11 - 12
Kontakt
Ê
11
12
B1
2 3 4
A8
5401
9 - 10
13
14
9
10
A1
0 1
7- 8
11
12
7
8
0 1 2 3 4
3- 4
9
10
5
6
Označení na štítku
(30° )
4
3
2
5 0 1
1 05
2
3
4
27 - 28
5503
31 - 32
35 - 36
5504
39 - 40
Ê
Ê
££
49
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Kontakt
Číslo schématu
1
2
3
4
1- 2
5
6
7
8
5- 6
15
16
13 - 14
17
18
19
20
17 - 18
21
22
23
24
21 - 22
25
26
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
41
42
43
44
41 - 42
45
46
47
48
45 - 46
1
2
3
4
1- 2
65
2
3
4
2 3 4
(30° )
1
0
(45° )
1
0
A8
0
6
5
6
B8
1
2
2
5 4 3
5601
11 - 12
3
4
6 5
15 - 16
19 - 20
5602
23 - 24
27 - 28
31 - 32
5603
35 - 36
39 - 40
43 - 44
5604
47 - 48
Kontakt
£ä
50
B1
0 1
9 - 10
13
14
0 1 2 3 4 5 6 7
A1
765
5- 6
7
9 - 10
13
14
15
16
13 - 14
17
18
19
20
17 - 18
21
22
23
24
21 - 22
25
26
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
6
5
11 - 12
15 - 16
2
3
4
2 3 4
(30° )
1
0
(45° )
1
0
7
A8
7- 8
11
12
B1
0 1
3- 4
9
10
43
44
A1
7- 8
11
12
7
8
0 1 2 3 4 5 6
3- 4
9
10
5
6
Označení na štítku
0
4
5
6
7
B8
1
2
3
2
6
3
4
5
5701
19 - 20
23 - 24
27 - 28
5702
31 - 32
35 - 36
Upozornění
39 - 40
43 - 44
5703
Číslo schématu
Neosazený kontakt
5701
13 - 1 4
5703
41 - 4 2
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Kontakt
Číslo schématu
1
2
3
4
Ê
0 1
8
5- 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13 - 14
17
18
19
20
17 - 18
21
22
23
24
21 - 22
25
26
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
41
42
43
44
41 - 42
45
46
47
48
45 - 46
1
2
3
4
1- 2
765
B1
2
3
4
(30° )
1
0
2 3 4
8
5
6
7
7- 8
9 - 10
11 - 12
5801
15 - 16
19 - 20
23 - 24
27 - 28
5802
31 - 32
35 - 36
39 - 40
43 - 44
5803
47 - 48
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A1
0 1
9
8
3- 4
5- 6
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13 - 14
17
18
19
20
17 - 18
21
22
23
24
21 - 22
25
26
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
Ê
A1
3- 4
5
6
Ê
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1- 2
Kontakt
Ê
Označení na štítku
765
B1
2
3
4
(30° )
1
0
2 3 4
9 8
5
6
7
7- 8
9 - 10
11 - 12
15 - 16
5901
19 - 20
23 - 24
27 - 28
31 - 32
5902
35 - 36
Ê
Ê
££
51
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, VYPÍNAČE
Kontakt
Číslo schématu
1
2
3
4
Označení na štítku
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A1
1- 2
10
9
8
3- 4
5- 6
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
13 - 14
17
18
19
20
17 - 18
21
22
23
24
21 - 22
25
26
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
1
2
3
4
1- 2
5
6
7
8
5- 6
9
10
11
12
13
14
15
16
13 - 14
17
18
19
20
17 - 18
21
22
23
24
21 - 22
25
26
27
28
25 - 26
29
30
31
32
29 - 30
33
34
35
36
33 - 34
37
38
39
40
37 - 38
41
42
43
44
41 - 42
765
B1
2
3
4
(30° )
1
0
2 3 4
10 9 8
5
6
7
7- 8
9 - 10
11 - 12
15 - 16
6001
19 - 20
23 - 24
27 - 28
31 - 32
35 - 36
6002
39 - 40
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
£ä
52
0 1
3- 4
A1
B1
11 0 1
10
2
3
9
4
8
765
2 3 4
5
1
0
6
11
7
10 9 8
(30° )
7- 8
9 - 10
11 - 12
15 - 16
19 - 20
23 - 24
6101
27 - 28
31 - 32
35 - 36
Upozornění
39 - 40
43 - 44
6102
Číslo schématu
Neosazený kontakt
6101
21 - 2 2
SPÍNAČE PRO ŘAZENÍ ODPORŮ
Označení na štítku
Číslo schématu
7202
VARIANTA
1
VARIANTA
Kontakt
0
1
2
3
0 1 2 3
2
POLOHA ZAPOJENÍ
POLOHA ZAPOJENÍ
0
1
2
3
VYPNUTO
R1
R2
R1 +R2 V SÉRII
A8
VYPNUTO
R1 + R2 V SÉRII
R2
R1
0
B8
1
2
(45° )
1
0
2
3
3
1- 2
1
2
3- 4
5- 6
5
6
7- 8
4
3
4
A4
7
8
B4
1
0
6
3
1
(90° )
3
2
2
2
0
7204
VARIANTA
1
VARIANTA
Kontakt
0
1
2
3
0 1 2 3
2
A8
POLOHA ZAPOJENÍ
POLOHA ZAPOJENÍ
0
1
2
3
VYPNUTO
R1 + R2 V SÉRII
R1
R1 + R2 PARALELNÍ
VYPNUTO
R1
R1 + R2 V SÉRII
R2
0
3- 4
5- 6
7- 8
3
4
5
6
7
8
2
(45° )
1
0
A4
3
B4
1
0
6
2
2
3
1- 2
1
2
B8
1
3
1
(90° )
3
2
4
2
0
7207
A8
Kontakt
POLOHA ZAPOJENÍ
0
1
2
3
0 1 2 3
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
VYPNUTO
R1
R2
R1 + R2 PARALELNÍ
B8
1
2
(45° )
1
0
2
3
3
A4
B4
1
0
3
1
(90° )
2
0
3
2
Kontakt
7211
0 1 2 3
A8
POLOHA ZAPOJENÍ
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
0
1
2
3
0
VYPNUTO
R1
R1 + R2 PARALELNÍ
R1 + R2 + R3 PARALELNÍ
2
3
3
B4
1
3
1
(90° )
2
0
3
2
Kontakt
POLOHA ZAPOJENÍ
0 1 2 3
1- 2
1
2
3
4
5
6
7
8
3- 4
W2
0
1
2
3
U1
VYPNUTO
R1 mezi R a S
R1 mezi R a S, R2 mezi S a T
R1, R2 a R3 v D
A8
0
Ê
(45° )
2
3
V1
B4
1
0
U2
V2
Ê
2
1
0
3
3
7- 8
B8
1
A4
W1
5- 6
Ê
(45° )
0
7607
Ê
2
1
0
A4
11 - 12
Ê
B8
1
1
2
(90° )
2
0
3
Ê
££
53
SPÍNAČE PRO MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE
Číslo schématu
Označení na štítku
8051
A8
Kontakt
0
0 1
1- 2
1
2
A
3
4
L1
B8
1
(45° )
1
0
A4
B4
0
3- 4
1
1
ti
(90° )
0
D4
0
1
(90° )
8052
Kontakt
A8
0
0 1 2
1- 2
3- 4
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B8
1
2
L2 L1
(45° )
A4
1
1
ti2
7- 8
B4
0
ti1
5- 6
2
1
0
(90° )
2
0
2
C8
C4
0
(90° )
0
1
2
(45°)
2
1
Kontakt
8053
0 1 2
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A8
A
0
L2 L1
B8
1
2
(45° )
2
1
0
A4
ti1
B4
0
1
ti2
1
(90° )
2
0
2
9 - 10
C8
C4
11 - 12
0
(90° )
1
0
2
(45° )
2
1
Kontaktt
8101
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
£ä
54
0 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
A
L4 L3 L2 L1
A8
0
B8
1
ti1
(45° )
2
(90° )
4 3
ti2
E4
1
ti3
ti4
2
4
3
1
0
2
3
4
SPÍNAČE PRO MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE
Označení na štítku
Číslo schématu
Kontakt
8102
0 L1 L 2 L3 L4
1- 2
1
2
5
6
3- 4
A
3
4
L4 L3 L2 L1
A8
0
7
8
ti1
5- 6
(45° )
L1
0
L2
L3
L4
L4 L3
E4
ti2
7- 8
B8
L1
L2
L1
ti3
L4
L2
(90° )
L3
ti4
Kontakt
8151
0 L1 L2 L3
1
2
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
A
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
L3 L2 L1
A8
0
ti1
(45° )
L1
0
A4
ti2
L3
11 - 12
L2
L3
B4
L1
0
ti3
9 - 10
B8
L1
L2
L3
L1
(90° )
L2
0
L2
L3
Kontakt
8157
0 L1 L2 L3
1
2
1- 2
5
6
7
8
9
10
11
12
3- 4
5- 6
7- 8
13
14
9 - 10
11 - 12
3
4
A
L3 L2 L1
A8
0
ti1
15
16
L3
L2
L3
B4
L1
0
19
20
13 - 14
(45° )
L1
0
A4
ti2
ti3
B8
L1
L2
L3
L1
(90° )
L2
0
L2
L3
A4
B4
15 - 16
19 - 20
Kontakt
8164
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
A
L3 L2 L1
L1
0
L3
L1
L2
(90° )
0
L2
L3
17
18
13 - 14
15 - 16
17 - 18
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
55
SPÍNAČE PRO MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE
Číslo schématu
Označení na štítku
Kontakt
8256
0 1 2 3
1- 2
3- 4
5- 6
U 1 U2 U 3
7- 8
9 - 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A8
V
B8
0
1
2
(45° )
1
0
2
3
3
A4
B4
1
0
3
11 - 12
1
(90° )
2
0
2
3
Kontakt
8351
0
1- 2
L1
L3
3- 4
5- 6
L2
7- 8
1
2
3
4
5
6
7
8
V
A8
B8
0
LL
L 1L 2 2 3 L 1L 3
0
L 1L 2
L 2L 3 (45° )
L 1L 3
A4
B4
0
L 1L 2
L 1L 2 (90° )
L 1L 3
L 2L 3
Kontakt
8357
0
1- 2
L1
N
3- 4
5- 6
L2
7- 8
L3
9 - 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
V
C8
0
L 1L 2 L 1N
L 2L 3
L 2N
L 1L 3 L 3N
11 - 12
Kontakt
8359
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
£ä
56
0
2L1
1L1
2L2
1L2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
2L3
1L3 13
V
C8
0
L1L
L 12L 2
3
2
L1L
L 22L 3
2
3
L1L
L 11L 3
1
3
L 2L 3
0
L 1L 3
SPÍNAČE PRO MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE
Číslo schématu
Označení na štítku
Kontakt
#
'
$ $ $
$ $ $ $ ' #
ti1
' $ $ ti2
$ $ tu1
tu2
$ $ $ Kontakt
&
!
$ $ $
"
$ $ $ ' $ $ $ Kontakt
!
%
"
$$
$ $ $ $ $ $ $
!
ti1
ti2
$ $ $ $ $ $ % $ $ !
"
$ $ $ $ % $ $ $ $ $ $ ti3
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
57
SPÍNAČE PRO JEDNOFÁZOVÉ
MOTORY
Číslo schématu
Označení na štítku
9051
Kontakt
A8
0
B8
1
2
0 1 2
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
1
2
3
4
5
6
7
8
(45° )
1
0
A4
2
B4
0
1
1
(90° )
0
2
2
C4
C8
0
(90° )
1
1
2
0
2
(45° )
Kontakt
9101
Reverzační přepínač
1 0 2
C8
1- 2
V1
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
L4
11 - 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
U1
U2
1
(45° )
0
2
C4
V2
0
(90° )
1
2
Kontakt
9256
POLOHA SPOJENÍ
1 2
1- 2
A8
1 Vinutí v sérii (220 V)
2 Vinutí paralelní (110 V)
1 VINUTÍ V SERII (220 V)
2 VINUTÍ PARALELNÍ (110 V)
1
B8
2
(45° )
2
1
M1~
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
A4
C
B4
2
1
2
B
D
(90° )
1
D4
M4
1
2
1
(90° )
2
2
1
Kontakt
9455
A8
0 1 2
0
1- 2
1
2
3- 4
N
5- 6
3
4
B8
1
2
U1
M1~
5
6
(45° )
1
0
A4
B4
1
0
U2
Z2
2
Z1
1
(90° )
0
(45° )
1
0
2
2
Kontakt
9501
A8
0
0 1 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
2
V1
1- 2
L4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
U1
A4
X1
U2
1
1
(90° )
2
0
2
X2
C8
C4
Y2
0
(90° )
£ä
58
2
B4
0
Y1
V2
11
12
B8
1
1
2
1
0
2
(45° )
SPÍNAČE PRO TROJFÁZOVÉ
A SYNCHRONNÍ MOTORY
Číslo schématu
Označení na štítku
Kontakt
9151
Reverzační přepínač
1 0 2
C8
1- 2
1
2
3- 4
3
4
5
6
5- 6
7- 8
(45°)
9
10
9 - 10
2
U1
W2
7
8
0
1
M3~
W1
C4
U2
V2
0
(90°)
V1
1
2
Kontakt
9153
-
Reverzační přepínač
Y 0 Y
C8
1- 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17 - 18
Y
(45° )
W2
Y
U1
M3~
W1
0
U2
V2
V1
19 - 20
Kontakt
9352
Přepínač
Y
1- 2
3- 4
5- 6
1
2
3
4
5
6
7
8
A8
-
(45° )
W2
U1
Y
A4
B4
Y
9
10
7- 8
B8
Y
M3~
W1
9 - 10
V2
(90° )
U2
V1
Y
D4
M4
Y
Y
(90° )
Y
Kontakt
9551
Přepínač
-
0 Y
A8
0
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
W2
B8
Y
(45° )
Y
0
A4
U1
B4
0
M3~
W1
V2
U2
Y
Y
(90° )
0
V1
15 - 16
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
££
59
SPÍNAČE PRO TROJFÁZOVÉ
A SYNCHRONNÍ MOTORY
Číslo schématu
Označení na štítku
Kontakt
9154
(DAHLANDER)
Reverzační přepínač pólů
2 1 0 1 2
C8
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
(45°)
1
2
0
1
2
1U
2V
2U
M3~
1W
2W
1V
9354
Přepínač pólů
-
(DAHLANDER)
A8
1 2
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1W
B4
1
2
2U
M3~
(45° )
2
1
A4
1U
2V
B8
2
2
2W
(90° )
1
D4
1V
1
M4
1
2
(90° )
15 - 16
2
2
1
Kontakt
9552
Přepínač pólů
-
(DAHLANDER)
A8
0 1 2
0
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
£ä
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1W
M3~
2
(45° )
1
0
A4
1U
2V
B8
1
B4
1
0
1
2U
2
(90° )
2
0
2
2W
C4
1V
C8
0
(90° )
1
1
2
0
2
(45° )
SPÍNAČE PRO TROJFÁZOVÉ
A SYNCHRONNÍ MOTORY
Číslo schématu
Označení na štítku
Kontakt
Přepínač pólů
!
/ "
!
)
)
*$)(0
!
VINUTÍ A
+
+
"
*
/ ,
*
)
*
+
VINUTÍ B
*$)(0
"
Kontakt
Přepínač pólů
!
/ "
!
)
)
*$)(0
!
VINUTÍ A
+
+
"
*
/ ,
*
)
*
+
VINUTÍ B
*$)(0
"
Kontakt
Přepínač pólů
!
Ê
Ê
!
)
)
*$)(0
!
VINUTÍ A
+
+
"
*
,
*
)
*
/ +
VINUTÍ B
*$)(0
"
Ê
/ "
Ê
Ê
Ê
££
61
SPÍNAČE PRO TROJFÁZOVÉ
A SYNCHRONNÍ MOTORY
Číslo schématu
Označení na štítku
Kontakt
9553
Přepínač pólů 2 oddělená vinutí
0 1 2
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
A8
1U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
B8
1
2
(45° )
1
0
VINUTÍ AA
VINUTÍ
1W
1V 2
A4
1V 1
B4
1
0
1
2U
(90° )
C8
1
(45° )
2V 2
2
0
2
VINUTÍ
VINUTÍ BB
2W
15 - 16
2
0
C4
0
2
2
1
2V 1
Kontakt
9557
Přepínač pólů
(
-
-
-
)
0 1 2 3 4
A8
0
1- 2
3- 4
B8
1
2
(45° )
1
0
(45° )
1
0
2
3
4
4 3
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 24
25 - 26
27 - 28
29 - 30
31 - 32
33 - 34
35 - 36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1U
2U
2V
VINUTÍ
VINUTÍ AA
2W
1W
1V
1U
2V
VINUTÍ
VINUTÍ BB
2W
1W
2U
1V
Kontakt
9567
1- 2
3- 4
5- 6
7- 8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
£ä
62
Přepínač pólů
(
-
-
-
)
0 1 2 3
A8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0
B8
1
2
2
3
3
A4
L3
W2
W1
L2
V2
M3~
U2
B4
1
0
U1
L1
V1
3
1
2
(90° )
2
0
3
(90° )
Download

VAČKOVÉ SPÍNAČE