A2-5
A2-6
A2-4
SEVER
A2-7
A2-3
A2-2
A2-8
A2-1
2.N.P. pôdorys apartmánov
Ozna enie
Apartmán a príslu enstvo
Podla ie
Apartmán .
Po et izieb
Plocha Apartmánu
2
A2-1
1
28,76
2
A2-2
1
28,20
1,80
1,80
2
A2-3
1
28,20
2,94
2
A2-4
1
28,75
1,80
2
A2-5
1
38,39
1,80
2
A2-6
2
55,05
1,80
2
A2-7
2
54,55
2,94
2
A2-8
2
54,55
1,80
www.primotatry.sk
Plocha balkóna
[email protected]
0948 71 66 00
A3-14
A3-13
A3-12
SEVER
A3-15
A3-11
A3-10
A3-16
A3-9
3.N.P. pôdorys apartmánov
Ozna enie
Apartmán a príslu enstvo
Podla ie
Apartmán .
Po et izieb
Plocha Apartmánu
3
A3-9
1
28,76
2,94
3
A3-10
1
28,20
1,80
3
A3-11
1
28,20
2,94
3
A3-12
1
28,75
1,80
3
A3-13
1
38,39
2,94
3
A3-14
2
55,05
2,94
3
A3-15
2
54,55
2,94
3
A3-16
2
54,55
2,94
www.primotatry.sk
Plocha balkóna
[email protected]
0948 71 66 00
A4-21
A4-22
A4-20
SEVER
A4-23
A4-19
A4-18
A4-24
A4-17
4.N.P. pôdorys apartmánov
Ozna enie
Apartmán a príslu enstvo
Podla ie
Apartmán .
Po et izieb
Plocha Apartmánu
4
A4-17
1
28,76
2,94
4
A4-18
1
28,20
1,80
4
A4-19
1
28,20
1,80
4
A4-20
1
28,75
1,80
4
A4-21
1
38,39
2,94
4
A4-22
2
55,05
2,94
4
A4-23
2
54,55
1,80
4
A4-24
2
54,55
2,94
www.primotatry.sk
Plocha balkóna
[email protected]
0948 71 66 00
Download

2NP Apartmany Primotatry