®
aktualizácia: 26.05.2014, Strana 01 z 08
decodom
2014-05-26
UNIVERZÁLNY PROGRAM
KORPUS
PREDNÁ PLOCHA
(a) Vanilka vysoký lesk MDF (f) Noce MDF
(1) Buk 04 LDTD
(2) Javor svetlý LDTD
(b) Èierna vysoký lesk MDF (g) Bledomodrá MDF
(i) Oranžová MDF
(3) Noce LDTD
(c) Biela koža MDF
(j) Slivka MDF
(4) Biela Arctic LDTD
(d) Buk 04 MDF
Vo¾ne kombinovate¾ný program, s možnosou rôznych kombinácií korpusov a predných plôch. (5) Slivka LDTD
(e) Javor svetlý MDF
Sklené dvere s èírym bezpeènostným sklom v hliníkovom ALU ráme. Kovové úchytky.
(6) Dub pílený Bardolino LDTD (k) Dub pílený Bardolino
Typový list
(demont)
Typ
POINT
Oznaèenie
T.è.
Typ 50
Regál úzky s 1 policou.
Typ
Oznaèenie
(1) - 5177940
(2) - 5177947
(3) - 5177954
(4) - 5177751
(5) - 5177968
(6) - 5233555
T.è.
Typ 82
Regál široký s 3 policami.
(1) - 422007
(2) - 422507
(3) - 403515
(4) - 404819
(5) - 404842
(6) - 404998
Možnos zavesenia s kovaním Typ 199
Š
520
V
789
H
372
Typ 51
Regál úzky s 2 policami.
Š
800
(1) - 5017833
(2) - 5017768
(3) - 5057446
(4) - 5151826
(5) - 5151946
(6) - 5233547
V
1493
H
372
Typ 83
Regál široký so 4 policami.
(1) - 422008
(2) - 422508
(3) - 403516
(4) - 404820
(5) - 404843
(6) - 404999
Možnos zavesenia s kovaním Typ 199
V
917
H
372
Typ 512
Regál úzky s 2 policami.
Š
800
(1) - 422393
(2) - 422394
(3) - 403507
(4) - 404814
(5) - 404837
(6) - 404993
V
1845
H
372
Typ 84
Regál široký s 5 policami.
(1) - 422009
(2) - 422509
(3) - 403517
(4) - 404821
(5) - 404844
(6) - 422930
Možnos zavesenia s kovaním Typ 199
H
372
Typ 52
Regál úzky s 3 policami.
Š
520
V
1493
Regál úzky so 4 policami.
V
1845
Regál úzky s 5 policami.
V
2197
Regál široký, hlboký
s 1 policou.
V
789
Typ 80
Regál široký s 1 policou.
H
560
1003
V
2197
Regál rohový, šatníkový,
s 1 policou.
(len pre dvere Typ T 54)
V
2197
(1) - 402000
(2) - 402001
(3) - 402002
(4) - 404823
(5) - 404846
(6) - 422131
H
764
(1) - 5030652
(2) - 5030691
(3) - 5057480
(4) - 5151832
(5) - 5151952
(6) - 5233566
Typ UT 5
Skrinka spodná.
(pre Typ 51 až 54)
V
379
(1) - 422208
(2) - 422209
(3) - 403510
(4) - 404822
(5) - 404845
(6) - 422931
H
560
Typ EKS 100
Š
520
(1) - 5087836
(2) - 5087837
(3) - 5087839
(4) - 5151839
(5) - 5151959
(6) - 5233549
V
2197
Regál široký šatníkový,
s 1 policou.
Š
1003
H
560
(1) - 404867
(2) - 404866
(3) - 404865
(4) - 404863
(5) - 404864
(6) - 422933
Typ KS 84
Š
800
(1) - 5177944
(2) - 5177951
(3) - 5177958
(4) - 5172482
(5) - 5177972
(6) - 5233557
Typ 80 K
Š
800
(1) - 422003
(2) - 422503
(3) - 403520
(4) - 404816
(5) - 404839
(6) - 404995
H
372
H
372
Regál úzky šatníkový,
s 1 policou.
Š
520
(1) - 422004
(2) - 422504
(3) - 403521
(4) - 404817
(5) - 404840
(6) - 404996
V
2197
Typ KS 54
H
372
Typ 54
Š
520
(1) - 422002
(2) - 422502
(3) - 403519
(4) - 404815
(5) - 404838
(6) - 404994
H
372
Typ 53
Š
520
Š
800
764
V
1141
9
Š
520
70
Upozoròujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy. Všetky technické údaje ( rozmery v mm ) sú uvádzané
s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápa ich ako orientaèné. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto každú objednávku konzultujte priamo v predajni !
Š
520
H
560
(1) - 5030653
(2) - 5030692
(3) - 5057481
(4) - 5151833
(5) - 5151953
(6) - 5233567
Typ UT 8
Skrinka spodná.
(pre Typ 80 až 84)
Možnos zavesenia s kovaním Typ 199
Š
800
V
789
H
372
Typ 81
Regál široký s 2 policami.
Š
800
(1) - 5017840
(2) - 5017761
(3) - 5057453
(4) - 5151825
(5) - 5151945
(6) - 5233550
V
379
H
560
Typ HSV - 8
Závesná skrinka výklopná.
(len pre dvere T HSV - 8)
(1) - 5093348
(2) - 5093350
(3) - 5093349
(4) - 5151850
(5) - 5151970
(6) - 5233573
Možnos zavesenia s kovaním Typ 199
Š
800
V
917
H
372
Typ 812
Regál široký s 2 policami.
Š
800
(1) - 422395
(2) - 422396
(3) - 403508
(4) - 404818
(5) - 404841
(6) - 404997
V
352
H
372
Typ R-4
Regál s ozdobnou lištou.
Možnos zavesenia s kovaním Typ 199
Š
800
V
1141
H
372
Š
400
V
2197
H
372
(1) - 5017858
(2) - 5017797
(3) - 5057466
(4) - 5151827
(5) - 5151947
(6) - 5233569
®
KORPUS
PREDNÁ PLOCHA
(a) Vanilka vysoký lesk MDF (f) Noce MDF
(1) Buk 04 LDTD
(2) Javor svetlý LDTD
(b) Èierna vysoký lesk MDF (g) Bledomodrá MDF
(i) Oranžová MDF
(3) Noce LDTD
(c) Biela koža MDF
(j) Slivka MDF
(4) Biela Arctic LDTD
(d) Buk 04 MDF
Vo¾ne kombinovate¾ný program, s možnosou rôznych kombinácií korpusov a predných plôch. (5) Slivka LDTD
(e) Javor svetlý MDF
Sklené dvere s èírym bezpeènostným sklom v hliníkovom ALU ráme. Kovové úchytky.
(6) Dub pílený Bardolino LDTD (k) Dub pílený Bardolino
POINT
Oznaèenie
T.è.
Typ TVRX
TV - stolík s kolieskami.
dodávaný len
ako komplet vo farbe korpusu
Š
1100
V
449
V
1114
Š
800
V
1114
TV - podstavec z dreva.
Š
960
V
160
Polica na stenu (panel)
so záv. kovaním “TUCANO”.
Š
520
V
28
Polica na stenu (panel)
so záv. kovaním “TUCANO”.
V
28
Vnútorná drevená polica.
(pre regále 50 až 54)
V
25
Vnútorná drevená polica.
(pre regále 80 až 84)
V
25
H
314
Vnútorná sklená polica.
(pre regále 51 až 54)
Š
456
(1) - 5026098
(2) - 5026099
(3) - 5057477
(4) - 5151829
(5) - 5151949
(6) - 5233548
Š
736
V
4
H
314
sklo - 5087834
sklo - 5087835
V
4
H
314
Typ BETT 90/200
Poste¾ bez roštu a perináku
Pre matrac
s rozmerom 90x200 cm.
V
790
Poste¾ s roštom a perinákom
Pre matrac
s rozmerom 90x200 cm.
V
790
H
2147
Typ BETT 90/220+P
Poste¾ s roštom a perinákom
pre matrac
s rozmerom 90x220 cm.
V
790
H
2347
Typ BETT 120/200+P
Poste¾ s roštom a perinákom
pre matrac
s rozmerom 120x200 cm.
Š
1270
V
790
(1) - 402022
(2) - 402024
(3) - 402026
(4) - 404833
(5) - 404858
(6) - 403669
H
2147
Typ BETT 90/200+P
Š
970
(1) - 5026100
(2) - 5026101
(3) - 5057478
(4) - 5151830
(5) - 5151950
(6) - 5233551
H
15
Typ B-8G
Š
970
H
314
Typ B-8
Š
736
(1) - 5030656
(2) - 5030695
(3) - 5057484
(4) - 5151836
(5) - 5151956
(6) - 5233562
V
30
Typ B-5G
Š
970
H
280
Typ B-5
Š
456
(1) - 5030655
(2) - 5030694
(3) - 5057483
(4) - 5151835
(5) - 5151955
(6) - 5233561
kov - 5177755
Vešiaková tyè
(pre Typ KS 84)
Vnútorná sklená polica.
(pre regále 80 až 84)
H
280
Typ B-828
Š
800
(1) - 5087946
(2) - 5087947
(3) - 5087948
(4) - 5151845
(5) - 5151965
(6) - 5233563
H
15
Typ VT 84
Š
713
H
500
Typ B-528
V
30
Š
451
H
24
Typ 24
kov - 5177756
Vešiaková tyè
(pre Typ KS 54)
(1) - 5030658
(2) - 5030697
(3) - 5057486
(4) - 5151838
(5) - 5151958
(6) - 5233565
Závesný panel.
1
(1) - 5165855
(2) - 5165859
(3) - 5165856
(4) - 5165854
(5) - 5165857
(6) - 5233554
H
662,5
Typ VT 54
H
24
Typ P-8
V
25
(1) - 5177941
(2) - 5177948
(3) - 5177955
(4) - 5172761
(5) - 5177969
(6) - 5233556
H
502
Typ B-EKS 100
Š
662,5
(1) - 5030657
(2) - 5030696
(3) - 5057485
(4) - 5151837
(5) - 5151957
(6) - 5233564
Závesný panel.
V
25
Vnútorná drevená polica
(pre Typ EKS 100)
H
741
Typ P-5
Š
520
Vnútorná drevená polica.
(pre šatník KS 54)
Š
463
(1) - 5027506
(2) - 5027507
(3) - 5057479
(4) - 5151831
(5) - 5151951
(6) - 5233553
H
502
Typ B-54
5
2,
1
V
28
V
25
Š
736
(1) - 5017849
(2) - 5017803
(3) - 5057462
(4) - 5151828
(5) - 5151948
(6) - 5233552
Rohové horné dno.
(pre Typ 51 až 54)
Š
741
Vnútorná drevená polica.
(pre šatník KS 84)
H
45
Typ DB 52 E
T.è.
Typ B-84
66
74
74
V
2142
(1) - 5087750
(2) - 5087751
(3) - 5087752
(4) - 5151938
(5) - 5152083
(6) - 5233598
(1) - 5017819
(2) - 5017807
(3) - 5057565
(4) - 5151937
(5) - 5152082
(6) - 5233591
Pár boèných rohových
líšt so šablónou.
(pre Typ 51 až 54)
Š
38
Oznaèenie
H
560
Typ SL 54
lištu je potrebné
zrezáva pod¾a
potreby
(výška lišty
je pod¾a
najvyššieho
regálu)
Typ
H
2147
POZOR! iba tieto vyhotovenia: POZOR! iba tieto vyhotovenia:
Typ
2,
5
(demont)
66
Typový list
aktualizácia: 26.05.2014, Strana 02 z 08
decodom
2014-05-26
(1) - 422409
(2) - 422408
(3) - 403529
(4) - 422451
(5) - 422464
(6) - 422322
(1g) - 402071
(2g) - 402075
(3g) - 402074
(4g) - 422452
(5g) - 422468
(6g) - 422955
(1i) - 402073
(2i) - 402070
(3i) - 402072
(4i) - 422453
(5i) - 422467
(6i) - 422954
(1) - 422302
(2) - 422303
(3) - 422301
(4) - 422443
(5) - 422459
(6) - 422951
(1g) - 422430
(2g) - 422434
(3g) - 422432
(4g) - 422444
(5g) - 422470
(6g) - 422958
(1i) - 422431
(2i) - 422435
(3i) - 422433
(4i) - 422445
(5i) - 422471
(6i) - 422956
(1) - 403587
(2) - 403588
(3) - 403589
(4) - 403590
(5) - 403591
(6) - 403586
Upozoròujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy. Všetky technické údaje ( rozmery v mm ) sú uvádzané
s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápa ich ako orientaèné. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto každú objednávku konzultujte priamo v predajni !
UNIVERZÁLNY PROGRAM
®
2014-05-26
Oznaèenie
Typ BETT 120/220+P
Poste¾ s roštom a perinákom
pre matrac
s rozmerom 120x220 cm.
V
790
V
790
Poste¾ bez roštov a perinákov
Pre matrac
s rozmerom 140x220 cm.
V
790
Poste¾ s roštami a perinákmi
Pre matrace
s rozmerom 2ks - 80x200 cm.
Š
1670
V
790
Poste¾ s roštami a perinákmi
Pre matrace
s rozmerom 2ks - 80x220 cm.
V
790
Poste¾ s roštami a perinákmi
Pre matrace
s rozmerom 2 ks 90x200 cm.
V
790
Poste¾ s roštami a perinákmi
Pre matrace
s rozmerom 2 ks 90x220 cm.
V
790
Poste¾ bez roštov a perinákov
Pre matrace
s rozmerom 2 ks 90x200 cm.
V
790
Typ BETT OH 180/200+P
Poste¾ s oblým èelom, roštami
a perinákmi. Pre matrace
s rozmerom 2 ks - 90x200 cm.
Š
1860
V
820
Poste¾ s oblým èelom, roštami
a perinákmi. Pre matrace
s rozmerom 2 ks - 90x220 cm.
V
820
H
2356
V
740
H
782
(1) - 422403
(2) - 422553
(3) - 403528
(4) - 404832
(5) - 404855
(6) - 404868
V
740
H
800
(1) - 403349
(2) - 403353
(3) - 403527
(4) - 403576
(5) - 403584
(6) - 422938
Typ JS 80-R
Prvok rohový
pre jednací stôl.
800
Š
800
V
740
H
800
(1) - 403348
(2) - 403352
(3) - 403526
(4) - 403575
(5) - 403583
(6) - 422939
Typ JS 60-P
Prvok koncový
pre jednací stôl.
600
Š
1200
V
740
H
600
(1) - 403346
(2) - 403350
(3) - 403524
(4) - 403573
(5) - 403578
(6) - 404869
Typ JS 180-O
Jednací stôl
1800
Š
1800
1800
V
740
H
1200
(1) - 403347
(2) - 403351
(3) - 403525
(4) - 403574
(5) - 403579
(6) - 422941
Typ JS 180-S
Jednací stôl skosený
Š
1800
V
740
H
1200
Typ ST 104
Písací stôl
(pre zásuvky Typ F 104)
Š
1040
(1) - 422439
(2) - 422440
(3) - 422441
(4) - 422458
(5) - 422466
(6) - 422967
(1) - 422402
(2) - 422552
(3) - 403532
(4) - 404830
(5) - 404853
(6) - 422936
Prvok rohový.
(1) - 422314
(2) - 422315
(3) - 422313
(4) - 422448
(5) - 422463
(6) - 422963
(1) - 422436
(2) - 422437
(3) - 422438
(4) - 422457
(5) - 422465
(6) - 422966
H
775
Typ RPS 80
Š
800
H
2156
Typ BETT OH 180/220+P
Š
1860
(1) - 422310
(2) - 422312
(3) - 422311
(4) - 422454
(5) - 424007
(6) - 404872
H
2147
V
740
Stôl šírky 160 cm.
Š
1600
(1) - 422399
(2) - 422400
(3) - 403536
(4) - 404835
(5) - 404860
(6) - 422949
(1) - 422401
(2) - 422551
(3) - 403531
(4) - 404831
(5) - 404854
(6) - 422934
Typ ST-160
H
2347
Typ BETT 180/200
Š
1870
(1) - 422308
(2) - 422309
(3) - 422307
(4) - 422447
(5) - 422461
(6) - 422959
(1) - 422317
(2) - 422318
(3) - 422316
(4) - 422449
(5) - 422460
(6) - 422965
H
775
Stôl šírky 120 cm.
Š
1200
(1) - 422410
(2) - 422411
(3) - 403530
(4) - 422455
(5) - 422462
(6) - 404984
V
740
Typ ST-120
H
2147
Typ BETT 180/220+P
Š
1870
(1) - 422397
(2) - 422398
(3) - 403535
(4) - 404834
(5) - 404859
(6) - 404871
H
2347
Typ BETT 180/200+P
Š
1870
Š
900
H
2147
Typ BETT 160/220+P
Š
1670
Stôl šírky 90 cm.
H
2347
Typ BETT 160/200+P
T.è.
(1) - 403437
(2) - 403444
(3) - 403534
(4) - 403577
(5) - 403585
(6) - 422940
Typ ST-90
H
2147
Typ BETT 140/220
Š
1470
(1) - 405051
(2) - 405052
(3) - 405055
(4) - 405053
(5) - 405054
(6) - 405050
H
2347
Poste¾ bez roštov a perinákov
Pre matrac
s rozmerom 140x200 cm.
Š
1470
Oznaèenie
800
Š
1270
Typ
T.è.
800
Typ
POINT
1200
(demont)
1200
Typový list
Typ BETT 140/200
Upozoròujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy. Všetky technické údaje ( rozmery v mm ) sú uvádzané
s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápa ich ako orientaèné. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto každú objednávku konzultujte priamo v predajni !
UNIVERZÁLNY PROGRAM
KORPUS
PREDNÁ PLOCHA
(a) Vanilka vysoký lesk MDF (f) Noce MDF
(1) Buk 04 LDTD
(2) Javor svetlý LDTD
(b) Èierna vysoký lesk MDF (g) Bledomodrá MDF
(i) Oranžová MDF
(3) Noce LDTD
(c) Biela koža MDF
(j) Slivka MDF
(4) Biela Arctic LDTD
(d) Buk 04 MDF
Vo¾ne kombinovate¾ný program, s možnosou rôznych kombinácií korpusov a predných plôch. (5) Slivka LDTD
(e) Javor svetlý MDF
Sklené dvere s èírym bezpeènostným sklom v hliníkovom ALU ráme. Kovové úchytky.
(6) Dub pílený Bardolino LDTD (k) Dub pílený Bardolino
1200
aktualizácia: 26.05.2014, Strana 03 z 08
decodom
V
737
H
580
Typ F 104
Zásuvky pre písací stôl.
(pre stôl Typ ST 104)
Š
312
V
331
(1) - 5093096
(2) - 5093112
(3) - 5093111
(4) - 5151824
(5) - 5151944
(6) - 5221495
H
16 al 19
(a) - 5164917
(b) - 5164919
(c) - 5164985
(d) - 5164909
(e) - 5164963
(f) - 5164941
(g) - 5165051
(i) - 5165007
(j) - 5178516
(k) - 5233732
®
KORPUS
PREDNÁ PLOCHA
(a) Vanilka vysoký lesk MDF (f) Noce MDF
(1) Buk 04 LDTD
(2) Javor svetlý LDTD
(b) Èierna vysoký lesk MDF (g) Bledomodrá MDF
(i) Oranžová MDF
(3) Noce LDTD
(c) Biela koža MDF
(j) Slivka MDF
(4) Biela Arctic LDTD
(d) Buk 04 MDF
Vo¾ne kombinovate¾ný program, s možnosou rôznych kombinácií korpusov a predných plôch. (5) Slivka LDTD
(e) Javor svetlý MDF
Sklené dvere s èírym bezpeènostným sklom v hliníkovom ALU ráme. Kovové úchytky.
(6) Dub pílený Bardolino LDTD (k) Dub pílený Bardolino
(demont)
Typ
POINT
Oznaèenie
T.è.
Typ SP 1350
Písací stôl s výškovo
nastavite¾nou prac. plochou.
(pre zásuvky Typ PK 59)
Š
1404
V
962
H
678
Typ PK 59
Zásuvky pre písací stôl.
(pre stôl Typ SP 1350)
POZOR! iba tieto vyhotovenia:
Typový list
(1g) - 5101356
(2g) - 5101362
(3g) - 5101359
(4g) - 5151941
(5g) - 5152372
(6g) - 5233564
(1i) - 5101357
(2i) - 5101363
(3i) - 5101361
(4i) - 5151942
(5i) - 5152373
(6i) - 5233655
(1) - 5093367
(2) - 5093369
(3) - 5093368
(4) - 5151849
(5) - 5151969
(6) - 5233574
Typ
Oznaèenie
T.è.
Typ S 8 X
2 zásuvky široké.
(pre regál Typ 81 až 84)
Š
740
V
350
H
350
Typ S 54 X
2 zásuvky úzke.
(pre regál Typ KS 54)
dodávaný len vo farbe korpusu
Š
590
V
285
H
646
Typ ST 1501
Písací stôl
(pre zásuvky a dvere
Typ F 1501)
Š
1500
V
740
Zásuvky a dvere pre písací
stôl.
(pre stôl Typ ST 1501)
V
665
H
16 al 19
Typ K-4ZX
Kontajner s kolieskami.
dodávaný len
ako komplet vo farbe korpusu
Š
449
V
621
Uzamykate¾ný kontajner
s kolieskami.
dodávaný len
ako komplet vo farbe korpusu
V
621
Uzamykate¾ný kontajner s
organizérom písacích potrieb,
kovové zásuvky
V
350
Typ SUT 5XN
(1) - 5087753
(2) - 5087754
(3) - 5087755
(4) - 5151939
(5) - 5152084
(6) - 5233600
Typ SUT 5XH
Š
460
V
174
H
520
Zásuvka úzka.
(pre skrinku Typ UT 5)
V
290
H
520
Typ SUT 8XN
Zásuvka široká.
(pre skrinku Typ UT 8)
Š
740
(1) - 5177945
(2) - 5177952
(3) - 5177959
(4) - 5177757
(5) - 5177973
(6) - 5233558
H
520
Zásuvka úzka.
(pre skrinku Typ UT 5)
Š
460
(1) - 5087756
(2) - 5087757
(3) - 5087758
(4) - 5151940
(5) - 5152374
(6) - 5233601
H
520
2 zásuvky široké.
(pre regál Typ KS 84)
(a) - 5164907
(b) - 5164920
(c) - 5164986
(d) - 5164906
(e) - 5164964
(f) - 5164942
(g) - 5165052
(i) - 5165008
(j) - 5178517
(k) - 5233733
H
600
Typ K 4ZH
V
350
Typ S 84 X
Š
740
H
600
Typ K-Z 4ZX
Š
449
(1) - 424003
(2) - 424006
(3) - 424004
(4) - 424005
(5) - 424002
(6) - 422942
H
650
Typ F 1501
Š
312
Š
460
V
174
H
520
Typ SUT 8XH
Zásuvka široká.
(pre skrinku Typ UT 8)
len ako komplet vo farbe korpusu
Š
449
V
621
H
600
Typ S 51 XS
Zásuvka úzka.
(pre regál Typ 51)
Š
460
V
126
H
350
Typ S 5 X
2 zásuvky úzke.
(pre regál Typ 51 až 54)
Š
460
V
350
H
350
Typ S 81 XS
Zásuvka široké.
(pre regál Typ 81)
Š
740
V
126
H
350
Š
740
V
290
(a) - 5087763
(b) - 5088253
(c) - 5087761
(d) - 5087759
(e) - 5087760
(f) - 5087805
(g) - 5097194
(i) - 5097217
(j) - 5152085
(k) - 5233710
Typ T HSV - 8
(a) - 5087769
(b) - 5088254
(c) - 5087767
(d) - 5087764
(e) - 5087766
(f) - 5087806
(g) - 5097193
(i) - 5097216
(j) - 5152086
(k) - 5233711
Typ T 50
(a) - 5087774
(b) - 5088255
(c) - 5087772
(d) - 5087770
(e) - 5087771
(f) - 5087807
(g) - 5097192
(i) - 5097215
(j) - 5152087
(k) - 5233712
Typ T 80
H
520
Dvere výklopné.
(len pre skrinku Typ HSV - 8)
Š
740
V
292
H
19
Dvere ¾avé/pravé.
(pre regál Typ 51 až 54)
Š
460
V
702
H
19
Pár dverí.
(pre regál Typ 80 až 84)
Š
740
V
702
H
19
(a) - 5087779
(b) - 5088256
(c) - 5087777
(d) - 5087775
(e) - 5087776
(f) - 5087808
(g) - 5097191
(i) - 5097214
(j) - 5152088
(k) - 5233713
aktualizácia: 26.05.2014, Strana 04 z 08
decodom
2014-05-26
(a) - 5178255
(b) - 5178258
(c) - 5177758
(d) - 5178267
(e) - 5178264
(f) - 5178261
(g) - 5178276
(i) - 5178270
(j) - 5178518
(k) - 5233734
(a) - 5087784
(b) - 5088257
(c) - 5087782
(d) - 5087780
(e) - 5087781
(f) - 5087809
(g) - 5097190
(i) - 5097213
(j) - 5152089
(k) - 5233714
(a) - 5087789
(b) - 5088258
(c) - 5087787
(d) - 5087785
(e) - 5087786
(f) - 5087810
(g) - 5097189
(i) - 5097212
(j) - 5152090
(k) - 5233715
(a) - 5087799
(b) - 5088259
(c) - 5087797
(d) - 5087795
(e) - 5087796
(f) - 5087812
(g) - 5097187
(i) - 5097210
(j) - 5152091
(k) - 5233716
(a) - 5087794
(b) - 5088260
(c) - 5087792
(d) - 5087790
(e) - 5087791
(f) - 5087811
(g) - 5097188
(i) - 5097211
(j) - 5152092
(k) - 5233717
(a) - 5087804
(b) - 5088261
(c) - 5087802
(d) - 5087800
(e) - 5087801
(f) - 5087813
(g) - 5097186
(i) - 5097209
(j) - 5152093
(k) - 5233718
(a) - 5093364
(b) - 5093363
(c) - 5093359
(d) - 5093357
(e) - 5093358
(f) - 5093361
(g) - 5097203
(i) - 5097226
(j) - 5152106
(k) - 5233731
(a) - 5087902
(b) - 5088263
(c) - 5030732
(d) - 5017938
(e) - 5017939
(f) - 5087901
(g) - 5097196
(i) - 5097219
(j) - 5152095
(k) - 5233720
(a) - 5087904
(b) - 5088264
(c) - 5030725
(d) - 5017827
(e) - 5017776
(f) - 5087906
(g) - 5097197
(i) - 5097220
(j) - 5152096
(k) - 5233721
Upozoròujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy. Všetky technické údaje ( rozmery v mm ) sú uvádzané
s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápa ich ako orientaèné. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto každú objednávku konzultujte priamo v predajni !
UNIVERZÁLNY PROGRAM
®
aktualizácia: 26.05.2014, Strana 05 z 08
decodom
2014-05-26
Typový list
(demont)
Typ
POINT
Oznaèenie
T.è.
Typ T 501
(a) - 5087907
(b) - 5088265
(c) - 5030733
(d) - 5017940
(e) - 5017941
(f) - 5087905
(g) - 5097198
(i) - 5097221
(j) - 5152097
(k) - 5233722
Typ T 51 ALU
(a) - 5087909
(b) - 5088266
(c) - 5030734
(d) - 5017942
(e) - 5017943
(f) - 5087908
(g) - 5097199
(i) - 5097222
(j) - 5152098
(k) - 5233723
Typ T 81 ALU
(a) - 5087911
(b) - 5088267
(c) - 5030718
(d) - 5017820
(e) - 5017783
(f) - 5087910
(g) - 5097200
(i) - 5097223
(j) - 5152099
(k) - 5233724
Typ T 53 ALU
(a) - 5087913
(b) - 5088268
(c) - 5030724
(d) - 5017826
(e) - 5017777
(f) - 5087912
(g) - 5097201
(i) - 5097224
(j) - 5152100
(k) - 5233725
Typ T 54 ALU
(a) - 5087915
(b) - 5088270
(c) - 5030738
(d) - 5030671
(e) - 5030688
(f) - 5087914
(g) - 5097204
(i) - 5097227
(j) - 5152102
(k) - 5233727
Typ T 800 ALU
(a) - 5087919
(b) - 5088271
(c) - 5030739
(d) - 5030676
(e) - 5030689
(f) - 5087918
(g) - 5097205
(i) - 5097228
(j) - 5152103
(k) - 5233728
Typ 173 SBK
(a) - 5087917
(b) - 5088272
(c) - 5030722
(d) - 5017824
(e) - 5017788
(f) - 5087916
(g) - 5097206
(i) - 5097229
(j) - 5152104
(k) - 5233729
Typ 173 AR
(a) - 5087921
(b) - 5088273
(c) - 5030729
(d) - 5017830
(e) - 5017780
(f) - 5087920
(g) - 5097207
(i) - 5097230
(j) - 5152105
(k) - 5233730
Typ S 173 X
Dvere ¾avé/pravé.
(pre regál Typ 51 až 54)
Š
460
V
830
H
19
Typ T 801
Pár dverí.
(pre regál Typ 81 až 84)
Š
740
Upozoròujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy. Všetky technické údaje ( rozmery v mm ) sú uvádzané
s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápa ich ako orientaèné. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto každú objednávku konzultujte priamo v predajni !
UNIVERZÁLNY PROGRAM
KORPUS
PREDNÁ PLOCHA
(a) Vanilka vysoký lesk MDF (f) Noce MDF
(1) Buk 04 LDTD
(2) Javor svetlý LDTD
(b) Èierna vysoký lesk MDF (g) Bledomodrá MDF
(i) Oranžová MDF
(3) Noce LDTD
(c) Biela koža MDF
(j) Slivka MDF
(4) Biela Arctic LDTD
(d) Buk 04 MDF
Vo¾ne kombinovate¾ný program, s možnosou rôznych kombinácií korpusov a predných plôch. (5) Slivka LDTD
(e) Javor svetlý MDF
Sklené dvere s èírym bezpeènostným sklom v hliníkovom ALU ráme. Kovové úchytky.
(6) Dub pílený Bardolino LDTD (k) Dub pílený Bardolino
V
830
H
19
Typ T 51
Dvere ¾avé/pravé.
(pre regál Typ 512 až 54)
Š
460
V
1054
H
19
Typ T 81
Pár dverí.
(pre regál Typ 812 až 84)
Š
740
V
1054
H
19
Typ T 53
Dvere ¾avé/pravé.
(pre regál Typ 53 a 54)
Š
460
V
1758
H
19
Typ T 83
Pár dverí.
(pre regál Typ 83 a 84)
Š
740
V
1758
H
19
Typ T 54
Dvere ¾avé/pravé.
(pre regál Typ 54)
Š
460
V
2110
H
19
Typ T 84
Pár dverí.
(pre regál Typ 84)
Š
740
V
2110
H
19
Typ
Š
460
V
702
Š
740
Š
460
V
830
H
23
ALU - 5257421
V
1054
H
23
ALU - 5257422
Š
460
V
1758
H
23
ALU - 5257423
Sklené dvere ¾avé/pravé.
(pre regál Typ 54)
Š
460
V
2110
H
23
Sklené dvere ¾avé/pravé.
(pre regál Typ 80 až 84)
Š
740
V
702
Korpus pre Sideboard
4 sklené police
Š
1724
V
918
H
372
Nádstavec pre Sideboard
Š
1724
V
1280
H
372
Zásuvka pre Sideboard
(pre skrinku Typ 173 SBK)
Š
740
V
254
H
350
Typ T 173
Š
740
80 cm
V
574
H
19
Typ BP 80
Závesný panel
s policou 80 cm
Š
800
V
280
èierne sklo
- 5257424
biele sklo
- 5257425
H
22
Pár dverí pre Sideboard
(pre skrinku Typ 173 SBK)
ALU - 5257419
Sklené dvere ¾avé/pravé.
(pre regál Typ 51 až 54)
H
23
Sklené dvere ¾avé/pravé.
(pre regál Typ 53 a 54)
H
23
Typ T 501 ALU
V
1054
Pár sklených dverí.
(pre regál Typ 812 až 84)
Pár sklených dverí.
(pre regál Typ 80 až 84)
Š
740
T.è.
ALU - 5257420
Sklené dvere ¾avé/pravé.
(pre regál Typ 512 až 54)
ALU - 5257418
Typ T 80 ALU
Oznaèenie
H
176
(1) - 402006
(2) - 402007
(3) - 402008
(4) - 404826
(5) - 404849
(6) - 422943
(7) (8) (9) (1) - 402009
(2) - 402010
(3) - 402011
(4) - 404827
(5) - 404850
(6) - 422946
(7) (8) (9) (a) - 5087819
(b) - 5088262
(c) - 5087816
(d) - 5087814
(e) - 5087815
(f) - 5087818
(g) - 5097185
(i) - 5097208
(j) - 5152094
(k) - 5233719
(a) - 5087829
(b) - 5088269
(c) - 5087826
(d) - 5087824
(e) - 5087825
(f) - 5087827
(g) - 5097202
(i) - 5097225
(j) - 5152101
(k) - 5233726
(1) - 5233278
(2) - 5233281
(3) - 5233280
(4) - 5233279
(5) - 5230189
(6) - 5233570
(7) (8) (9) -
®
KORPUS
PREDNÁ PLOCHA
(a) Vanilka vysoký lesk MDF (f) Noce MDF
(1) Buk 04 LDTD
(2) Javor svetlý LDTD
(b) Èierna vysoký lesk MDF (g) Bledomodrá MDF
(i) Oranžová MDF
(3) Noce LDTD
(c) Biela koža MDF
(j) Slivka MDF
(4) Biela Arctic LDTD
(d) Buk 04 MDF
Vo¾ne kombinovate¾ný program, s možnosou rôznych kombinácií korpusov a predných plôch. (5) Slivka LDTD
(e) Javor svetlý MDF
Sklené dvere s èírym bezpeènostným sklom v hliníkovom ALU ráme. Kovové úchytky.
(6) Dub pílený Bardolino LDTD (k) Dub pílený Bardolino
Typový list
(demont)
POINT
Typ
Oznaèenie
T.è.
120 cm
Typ BP 120
(1) - 5233283
(2) - 5233286
(3) - 5233285
(4) - 5233284
(5) - 5230190
(6) - 5233560
(7) (8) (9) -
Typ V - 01
(1) - 5233291
(2) - 5233290
(3) - 5233289
(4) - 5233288
(5) - 5230191
(6) - 5233568
(7) (8) (9) -
Typ V - 02
Závesný panel
s policou 120 cm
V
280
Š
1200
H
176
Typ BP 180
180 cm
Závesný panel
s policou 180 cm
V
280
Š
1800
H
176
Typ
Oznaèenie
T.è.
Box - vnútorný korpus / vložka
V
327
Š
463
H
294
Box - vnútorný korpus / vložka
s 1 policou
Žltá
- 5233736
Grafit
- 5233738
Biela
- 5233737
Avokádo /
Svetlozelená
- 5233503
Baklažán
- 5233739
Žltá
- 5233740
Grafit
- 5233742
Biela
- 5233741
Avokádo /
V
327
Š
463
H
294
Typ V - 03
Box - vnútorný korpus / vložka
s 5 CD / DVD prieèinkami
Svetlozelená
- 5233504
Baklažán
- 5233743
Žltá
- 5233744
Grafit
- 5233746
Biela
- 5233745
Avokádo /
V
679
Š
463
Typ 31
141 cm
Spodná skrinka šírka 141 cm
pre predné plochy SF 31
V
567
Š
1409
H
560
Typ 32
141 cm
Spodná skrinka šírka 141 cm
pre predné plochy SF 32
V
567
Š
1409
H
560
Typ 33
153 cm
Spodná skrinka šírka 153 cm
pre predné plochy SF 33
V
567
Š
1529
H
560
Typ 34
170 cm
Spodná skrinka šírka 170 cm
pre predné plochy SF 34
V
567
Š
1701
H
560
1x
Typ 113 LED
LED
Vitrínové osvetlenie
1 x svetlo, 1 x Trafo
“Teplé svetlo” 1 x predlžovací kábel s vypínaèom
2x
Typ 101 LED
LED
Vitrínové osvetlenie
2 x svetlo, 1 x Trafo
“Teplé svetlo” 1 x predlžovací kábel s vypínaèom
1x
Typ 115H
LED
LED Osvetlenie sklených políc
“Studené svetlo” 1 x svetlo, 1 x Trafo
1 x predlžovací kábel s vypínaèom
5292594
* A++
5292595
* A++
5129669
* A++
2x
Typ 116H
2 zásuvky
2 dvere
Š
1346
Zásuvky umiestnite¾né v
v rôznych výškach
(a) - 5293388
(b) - 5293389
V
477
Š
1346
Zásuvky umiestnite¾né v
v rôznych výškach
H
469
Typ SF 33
Sada predných plôch pre Typ 33
4 zásuvky (2 predné plochy)
1 dvere pravé
V
H
Š
1466
477
469
Zásuvky umiestnite¾né v
v rôznych výškach
Typ SF 34
Sada predných plôch pre Typ 34
4 zásuvky (2 predné plochy)
1 dvere pravé
V
H
Š
1638
477
469
Zásuvky umiestnite¾né v
v rôznych výškach
Typ 297
(d) - 5293387
(e) - 5293391
(f) - 5293020
(g) - 5293392
(h) - 5293393
(i) - 5293394
(j) - 5293395
(a) - 5293407
(b) - 5293408
(c) - 5293409
(d) - 5293406
(e) - 5293410
(f) - 5293023
(g) - 5293411
(h) - 5293412
(i) - 5293413
(j) - 5293414
(a) - 5293426
(b) - 5293427
(c) - 5293428
(d) - 5293425
(e) - 5293429
(f) - 5293026
(g) - 5293430
(h) - 5293431
(i) - 5293432
(j) - 5293433
5234494
Úchytka POINT
Vàtanie pre skrutky 128 mm
LED
LED
1 x svetlo, 1 x Trafo
“Studené svetlo” 1 x predlžovací kábel s vypínaèom
2x
H
469
4 zásuvky
(1)- 406009
(2) - 406010
(3) - 406011
(4) - 406012
(5) - 406013
(6) - 405916
(7) (8) (9) -
LED Vitrínové osvetlenie
Typ 138H
V
477
(d) - 5293368
(e) - 5293372
(f) - 5293017
(g) - 5293373
(h) - 5293374
(i) - 5293375
(j) - 5293376
Sada predných plôch pre Typ 32 (c) - 5293390
(1)- 406004
(2) - 406005
(3) - 406006
(4) - 406007
(5) - 406008
(6) - 405915
(7) (8) (9) -
LED Osvetlenie sklených políc
Typ 137H
(a) - 5293369
(b) - 5293370
Typ SF 32
(1) - 405999
(2) - 406000
(3) - 406001
(4) - 406002
(5) - 406003
(6) - 405914
(7) (8) (9) -
“Studené svetlo” 2 x svetlo, 1 x Trafo
1 x predlžovací kábel s vypínaèom
1x
Svetlozelená
- 5233505
Baklažán
- 5233747
Sada predných plôch pre Typ 31 (c) - 5293371
1 pár závesného kovania.
(len pre regál Typ 51, 512,
80, 81 a 812)
Balenie: 1 pár kovania
Nosnos (1 Pár): 140 kg
H
294
Typ SF 31
(1) - 405994
(2) - 405995
(3) - 405996
(4) - 405997
(5) - 405998
(6) - 405913
(7) (8) (9) -
5090555
Typ 199
LED
LED Vitrínové osvetlenie
2 x svetlo, 1 x Trafo
“Studené svetlo” 1 x predlžovací kábel s vypínaèom
5129670
* A++
Typ 143
1x
LED
LED Osvetlenie
pre police, panely a niky
1 x svetlo, 1 x Trafo
1 x predlžovací kábel s vypínaèom
5166113
* A++
* A++
* A++
LED
LED Osvetlenie
pre police, panely a niky
“Studené svetlo”
5152449
2 x svetlo, 1 x Trafo
1 x predlžovací kábel s vypínaèom
Typ 145
3x
LED Osvetlenie
3 x svetlo, 1 x Trafo
LED
1 x predlžovací kábel s vypínaèom
“Studené svetlo”
LED
LED Osvetlenie
pre police, panely a niky
4 x svetlo, 1 x Trafo
1 x predlžovací kábel s vypínaèom
5220367
* A++
“Studené svetlo”
Typ 144
2x
Typ 172
4x
“Studené svetlo”
5152448
aktualizácia: 26.05.2014, Strana 06 z 08
decodom
2014-05-26
5166114
* A++
Typ 173
5x
“Studené svetlo”
5166115
* A++
LED
LED Osvetlenie
pre police, panely a niky
6x
5 x svetlo, 1 x Trafo
1 x predlžovací kábel s vypínaèom
Typ 174
LED
LED Osvetlenie
pre police, panely a niky
“Studené svetlo”
6 x svetlo, 1 x Trafo
1 x predlžovací kábel s vypínaèom
5220366
* A++
5220365
*A
Upozoròujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy. Všetky technické údaje ( rozmery v mm ) sú uvádzané
s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápa ich ako orientaèné. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto každú objednávku konzultujte priamo v predajni !
UNIVERZÁLNY PROGRAM
®
Upozoròujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy. Všetky technické údaje ( rozmery v mm ) sú uvádzané
s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápa ich ako orientaèné. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto každú objednávku konzultujte priamo v predajni !
aktualizácia: 26.05.2014, Strana 07 z 08
decodom
2014-05-26
UNIVERZÁLNY PROGRAM
KORPUS
PREDNÁ PLOCHA
(a) Vanilka vysoký lesk MDF (f) Noce MDF
(1) Buk 04 LDTD
(2) Javor svetlý LDTD
(b) Èierna vysoký lesk MDF (g) Bledomodrá MDF
(i) Oranžová MDF
(3) Noce LDTD
(c) Biela koža MDF
(j) Slivka MDF
(4) Biela Arctic LDTD
(d) Buk 04 MDF
Vo¾ne kombinovate¾ný program, s možnosou rôznych kombinácií korpusov a predných plôch. (5) Slivka LDTD
(e) Javor svetlý MDF
Sklené dvere s èírym bezpeènostným sklom v hliníkovom ALU ráme. Kovové úchytky.
(6) Dub pílený Bardolino LDTD (k) Dub pílený Bardolino
Typový list
(demont)
POINT
Vzorové sety skriniek. (možnosti kombinovania korpus + dvere + zásuvky)
Set A1
Set A2
Set A3
- 1 x Typ 50
- 1 x Typ S 5 X
- 1 x Typ 50
- 2 x Typ S 5 X
- 1 x Typ 50
- 1 x Typ T 50
Set B1
Set B2
Set B3
Set B4
Set B5
- 1 x Typ 51
- 1 x Typ S 51 XS
- 1 x Typ 51
- 1 x Typ S 51 XS
- 2 x Typ S 5 X
- 1 x Typ 51
- 1 x Typ S 51 XS
- 1 x Typ T 50
- 1 x Typ 51
- 1 x Typ T 501
- 1 x Typ 51
- 1 x Typ T 501 ALU
Set C1
Set C2
Set C3
Set C4
Set C5
- 1 x Typ 512
- 3 x Typ S 5 X
- 1 x Typ 512
- 1 x Typ S 5 X
- 1 x Typ T 50
- 1 x Typ 512
- 1 x Typ T 501
- 1 x Typ 512
- 1 x Typ T 51
- 1 x Typ 512
- 1 x Typ T 51 ALU
Set D1
Set D2
Set D3
Set D4
Set D5
- 1 x Typ 52
- 2 x Typ S 5 X
- 1 x Typ T 50
- 1 x Typ 52
- 1 x Typ S 5 X
- 1 x Typ T 501 ALU
- 1 x Typ 52
- 4 x Typ S 5 X
- 1 x Typ 52
- 1 x Typ S 5 X
- 1 x Typ T 51 ALU
- 1 x Typ 52
- 2 x Typ T 50
Set E1
Set E2
Set E3
Set E4
Set E5
- 1 x Typ 53
- 3 x Typ S 5 X
- 1 x Typ 53
- 1 x Typ S 5 X
- 2 x Typ T 50
- 1 x Typ 53
- 1 x Typ S 5 X
- 1 x Typ T 51 ALU
- 1 x Typ 53
- 1 x Typ T 50
- 1 x Typ T 51
- 1 x Typ 53
- 1 x Typ T 53 ALU
Set F1
Set F2
Set F3
Set F4
Set F5
- 1 x Typ 54
- 4 x Typ S 5 X
- 1 x Typ 54
- 1 x Typ S 5 X
- 1 x Typ T 50
- 1 x Typ T 51
- 1 x Typ 54
- 1 x Typ T 51
- 1 x Typ T 51 ALU
- 1 x Typ 54
- 1 x Typ S X
- 1 x Typ T 53 ALU
- 1 x Typ 54
- 1 x Typ T 54
Set G1
Set G2
Set G3
Set G4
Set G5
- 1 x Typ 80 K
- 1 x Typ S 84 X
- 1 x Typ 80 K
- 2 x Typ S 84 X
- 1 x Typ 80 K
- 1 x Typ T 80
- 1 x Typ 80 K
- 1 x Typ T 80 ALU
- 1 x Typ 80 K
- 1 x Typ T 800 ALU
Set H1
Set H2
Set H3
Set H4
Set H5
- 1 x Typ 80
- 1 x Typ S 8 X
- 1 x Typ 80
- 2 x Typ S 8 X
- 1 x Typ 80
- 1 x Typ T 80
- 1 x Typ 80
- 1 x Typ T 80 ALU
- 1 x Typ 80
- 1 x Typ T 800 ALU
Set I1
Set I2
Set I3
Set I4
Set I5
- 1 x Typ 81
- 1 x Typ S 81 XS
- 1 x Typ 81
- 1 x Typ S 81 XS
- 2 x Typ S 8 X
- 1 x Typ 81
- 1 x Typ S 81 XS
- 1 x Typ T 80
- 1 x Typ 81
- 1 x Typ T 801
- 1 x Typ 81
- 1 x Typ S 81 XS
- 1 x Typ T 80 ALU
Set J1
Set J2
Set J3
Set J4
Set J5
- 1 x Typ 812
- 3 x Typ S 8 X
- 1 x Typ 812
- 1 x Typ S 8 X
- 1 x Typ T 80 ALU
- 1 x Typ 812
- 1 x Typ T 801
- 1 x Typ 812
- 1 x Typ T 81
- 1 x Typ 812
- 1 x Typ T 81 ALU
®
KORPUS
PREDNÁ PLOCHA
(a) Vanilka vysoký lesk MDF (f) Noce MDF
(1) Buk 04 LDTD
(2) Javor svetlý LDTD
(b) Èierna vysoký lesk MDF (g) Bledomodrá MDF
(i) Oranžová MDF
(3) Noce LDTD
(c) Biela koža MDF
(j) Slivka MDF
(4) Biela Arctic LDTD
(d) Buk 04 MDF
Vo¾ne kombinovate¾ný program, s možnosou rôznych kombinácií korpusov a predných plôch. (5) Slivka LDTD
(e) Javor svetlý MDF
Sklené dvere s èírym bezpeènostným sklom v hliníkovom ALU ráme. Kovové úchytky.
(6) Dub pílený Bardolino LDTD (k) Dub pílený Bardolino
Typový list
(demont)
POINT
Vzorové sety skriniek. (možnosti kombinovania korpus + dvere + zásuvky)
Set K1
Set K2
Set K3
Set K4
Set K5
- 1 x Typ 82
- 4 x Typ S 8 X
- 1 x Typ 82
- 2 x Typ S 8 X
- 1 x Typ T 80
- 1 x Typ 82
- 2 x Typ T 80
- 1 x Typ 82
- 1 x Typ S 8 X
- 1 x Typ T 81 ALU
- 1 x Typ 82
- 1 x Typ T 800 ALU
Set L1
Set L2
Set L3
Set L4
Set L5
- 1 x Typ 83
- 3 x Typ S 8 X
- 1 x Typ 83
- 1 x Typ S 8 X
- 1 x Typ T 800 ALU
- 1 x Typ 83
- 2 x Typ S 8 X
- 1 x Typ T 81 ALU
- 1 x Typ 83
- 1 x Typ S 8 X
- 2 x Typ T 80
- 1 x Typ 83
- 1 x Typ T 83
Set M1
Set M2
Set M3
Set M4
Set M5
- 1 x Typ 84
- 4 x Typ S 8 X
- 1 x Typ 84
- 2 x Typ T 81
- 1 x Typ 84
- 3 x Typ T 800 ALU
- 1 x Typ 84
- 1 x Typ S 8 X
- 1 x Typ T 83
- 1 x Typ 84
- 1 x Typ T 84
Set N1
Set N2
Set N3
Set N4
Set N5
- 1 x Typ KS 54
- 4 x Typ S 54 X
- 1 x Typ KS 54
- 1 x Typ S 54 X
- 1 x Typ T 50
- 1 x Typ T 51
- 1 x Typ KS 54
- 1 x Typ T 51
- 1 x Typ T 51 ALU
- 1 x Typ KS 54
- 1 x Typ S 54 X
- 1 x Typ T 53 ALU
- 1 x Typ KS 54
- 1 x Typ T 54
Set O1
Set O2
Set O3
Set O4
Set O5
- 1 x Typ KS 84
- 3 x Typ S 84 X
- 1 x Typ T 81 ALU
- 1 x Typ KS 84
- 2 x Typ T 81 ALU
- 1 x Typ KS 84
- 3 x Typ T 800 ALU
- 1 x Typ KS 84
- 1 x Typ S 84 X
- 1 x Typ T 83
- 1 x Typ KS 84
- 1 x Typ T 84
Set P1
Set P2
Set P3
Set P4
Set P5
- 1 x Typ 51
- 1 x Typ DB 52 E
- 1 x Typ SL 54
- 1 x Typ 512
- 1 x Typ DB 52 E
- 1 x Typ SL 54
- 1 x Typ 52
- 1 x Typ DB 52 E
- 1 x Typ SL 54
- 1 x Typ 53
- 1 x Typ DB 52 E
- 1 x Typ SL 54
- 1 x Typ 54
- 1 x Typ DB 52 E
- 1 x Typ SL 54
Set R1
Set S1
Set S2
Set T1
Set T2
Set U1
- 1 x Typ EKS 100
- 1 x Typ T 54
- 1 x Typ UT 5
- 1 x Typ SUT 5XN
- 1 x Typ UT 5
- 1 x Typ SUT 5XH
- 1 x Typ UT 8
- 1 x Typ SUT 8XN
- 1 x Typ UT 8
- 1 x Typ SUT 8XH
- 1 x Typ 173 AR
- 1 x Typ 173 SBK
- 2 x Typ T 501 ALU
- 1 x Typ T 173
- 1 x Typ S 173 X
aktualizácia: 26.05.2014, Strana 08 z 08
decodom
2014-05-26
Upozoròujeme ctených zákazníkov, aby rešpektovali právo výrobcu na možné rozmerové, technické a materiálové úpravy. Všetky technické údaje ( rozmery v mm ) sú uvádzané
s prípustnou toleranciou, preto je potrebné chápa ich ako orientaèné. Typový list slúži len ako pomocný materiál a preto každú objednávku konzultujte priamo v predajni !
UNIVERZÁLNY PROGRAM
Download

Technická karta - Novynabytok.sk