Download

07_GIS_Transformácie a analýzy údajov v GIS.pdf