Školský rok 2014/2015
Adresár katolíckych škôl a školských zariadení Spišskej diecézy
škola / školské zariadenie
ulica
psč
mesto / obec
tel_číslo
fax
e_mail
MATERSKÉ
riad_školy
mobil
zástupca_RŠ
www_stránka
z
ŠKOLY
Cirkevná materská škola
Smreková 38
053 11 Smižany
053/4431208
053-4434225 [email protected]
Mgr. Elena Tancošová
0908/540136
http://www.zspsksmi.sk
D
Cirkevná materská škola
Hviezdoslavova 824/6
028 01 Trstená
043/5392598
043/5392598 [email protected]
Anna Smitková
0915/872405
www.zsdilong.sk
D
Materská škola sv. Lujzy
Nám. A. Hlinku 67
034 01 Ružomberok
0948/725580
Bc. Lenka Jirotková
0908/200601
www.skolka.satmarky.sk
R
www.zskphaligovce.edupage.org
D
www.zspetkk.edupage.org
www.mspetkk.edupage.org
D
_
ZÁKLADNÉ
Základná škola s materskou školou
Kráľovnej Pokoja
Základná škola s materskou školou
sv. Kríža
Základná škola s materskou školou
sv. Jána Nepomuckého
Základná škola s materskou školou
sv. Cyrila a Metoda
Cirkevná základná škola s materskou
školou sv. Matúša
Základná škola s materskou školou
sv. Jána Krstiteľa
č. 24
065 34 Haligovce
052/4397168 (ZŠ)
0918/607728 (MŠ)
Petržalská 21
060 01 Kežmarok
052/4565002
č. 28
053 02 Klčov
053/4592102
Ul. Štúrova 383/3
064 01 Stará Ľubovňa
052/2288401
riad./2388404
Školská č. 71
034 91 Švošov
č. 16
065 34 Veľká Lesná
044/4391146
052/4397226
ek./0902/221245
[email protected]
ŠKOLY
S
MATERSKOU
ŠKOLOU
052/4397168 [email protected]
Ing. Miroslav Poláček
0911/646354 Mária Matiková (MŠ)
_
[email protected]
[email protected]
PaedDr. Pavol Krajči
0905/397836
_
[email protected]
PaedDr. Miroslava Lojková
0903/562534 Monika Hardoňová MŠ
www.zsklcov.edupage.org
D
–
[email protected]
[email protected]
Ing. Monika Maníková
0917/927561 PhDr. Eva Hriňová
www.zscmsl.sk
D
–-
[email protected]
PaedDr. Daniela Povalová
0911/924996 Bc. Michaela Dančová (MŠ)
www.svosov.sk
D
Mgr. Mária Šromovská
0910/633449 Anna Bednarčíková MŠ
www.zssmsvlesna.edupage.org
D
053/4491223 [email protected]
Ing. Michal Švajka
0910/979796 Mgr. Miriam Vašková
www.zsjsletanovce.edupage.org
D
www.apostolapavla.edupage.org
D
www.czsgorazd.edupage.sk
D
052/4397226 [email protected]
ZÁKLADNÉ
Ing. Mária Kuffová (ZŠ)
Viera Tlachová (MŠ)
ŠKOLY
Cirkevná základná škola Juraja
Sklenára
Školská 54/55
Základná škola Apoštola Pavla
Jura Janošku 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044/5514522
044/5523480 [email protected]
Mgr. Adriana Chrapčiaková
0903/813458 Mgr. Renáta Kiselová
Cirkevná základná škola sv. Gorazda
Komenského 495/31
029 01 Námestovo
043/5520261
ek./5581808
043/5520260 [email protected]
Ing. Mgr. Marta Kurtulíková
0903/813552
PaedDr. ThLic. Margita Borová
0902/882040 Mgr. Katarína Gurová
www.czssihelne.edupage.sk
D
Ing. Helena Rusňáková
Mgr. Katarína Grečková
0915/926291
Mgr. Miroslav Tkáč
www.zspsksmi.sk
D
Cirkevná základná škola sv. apoštola
Pavla
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
č. 214
Smreková 38
053 13 Letanovce
053/4491223
029 46 Sihelné
riad./043/5594230
ek./0911/983602
053 11 Smižany
053/4434225
053/4431208
Základná škola sv. Cyrila a Metoda
Markušovská cesta 8
052 01 Spišská Nová Ves
Základná škola sv. Michala
Školská ul. 1
052 01 Spišské Tomášovce
–
[email protected]
[email protected]
053/4434225
[email protected]
Mgr. Monika Trepáňová
sr. Bartolomeja
riad./053/4188830
sek./053/4188831
–-
[email protected]
Mgr. Ján Orinin
0910/956461 Mgr. Slavomíra Michlíková
www.zsmarkusnv.edupage.org
D
053/4491139
–-
[email protected]
PaedDr. Maroš Labuda
0915/934081 Ing. Emília Semanenková
www.zsstomasovce.edu.sk
D
043/5392598
[email protected]
043/5392598
[email protected]
Ing. Magdaléna Zmarzláková
0905/944473 Mgr. Eva Ragalová
www.zsdilong.sk
D
Základná škola Rudolfa Dilonga
Hviezdoslavova 823/7
028 01 Trstená
Základná škola Štefana Šmálika
Školská 166
027 44 Tvrdošín
043/5322330
043/5322330 [email protected]
Mgr. Dušan Šoltés
0908/220711 Mgr. Veronika Lofajová
http://zssmalika.edupage.sk
D
034 01 Ružomberok
044/4329933
044/4304746
044/4329933 [email protected]
Mgr. Mária Brejková
0918/787543 Mgr. Mariana Smiechová
www.vincent.edupage.org
R
www.radlinskeho.sk
D
www.sssijvle.edu.sk
D
Základná škola sv. Vincenta
Nám. A. Hlinku 22
SPOJENÉ
Cirkevná spojená škola
Základná škola s materskou školou
Andreja Radlinského
Cirkevné gymnázium Andreja
Radlinského
Spojená škola Jána Vojtaššáka
internátna
ŠKOLY
Otília Jurigová MŠ
Okružná 2062/25
026 01
Dolný Kubín
043/5885287
ek./5885884
043/5885884 [email protected]
Mgr. Ľudovít Mačor
0911/876026
Mgr. Jana Mešková ZŠ
Mgr. Jana Lonská GYM
Špeciálna materská škola J. V. internátna
Špeciálna základná škola J. V. internátna
ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím J. V.
internátna
ZŠ pre žiakov s telesným postihnutím J. V.
internátna
ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou J. V. internátna
ZŠ pre žiakov s autizmom J. V. internátna
Praktická škola J. V. internátna
Kláštorská 24/a
054 01 Levoča
053/4512334
053/4514404 [email protected]
PaedDr. Marta Dvoráková
0907/348731 PaedDr. Miloš Jozefčák
Školský rok 2014/2015
Adresár katolíckych škôl a školských zariadení Spišskej diecézy
škola / školské zariadenie
ulica
psč
mesto / obec
tel_číslo
fax
e_mail
riad_školy
mobil
zástupca_RŠ
www_stránka
z
Cirkevná spojená škola
Dlhé hony 3522/2
Základná škola Štefana Mnoheľa
Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu
Základná umelecká škola Janka Silana
Cirkevná spojená škola
Základná škola sv. Jána Krstiteľa
Komenského 6
Základná umelecká škola sv. Jána
Krstiteľa
Spojená škola sv. Maximiliána Mária
Kolbeho
Špeciálna základná škola sv. Maximiliána
Gaštanová 11
Mária Kolbeho
Praktická škola sv. Maximiliána Mária
Kolbeho
058 01 Poprad
053 61
Spišské Vlachy
052 01 Spišská Nová Ves
052/7765233 [email protected]
052/7721389
riad./7765233
053/4485468
053/4495551
[email protected]
053/4485468 [email protected]
Mgr. Renáta Bašistová
[email protected]
053/4414301
053/4424500
[email protected]
[email protected]
č. 156
Mgr. Ing. Mária Hrušovská Petríková
0901/735123 Mgr. Eva Neslušanová
Ing. Katarína Krajňáková
Mgr. Peter Čapo
www.scspp.sk
0905/622801 Mgr. Veronika Rozmušová 1.-4. www.zskrstitela.edupage.org
0904/930644 Mgr. Martina Hanusová
www.szstolsnv.edupage.org
D
D
CH
Mgr. Martin Melega
ZÁKLADNÉ
Základná umelecká škola sv. Jána
Nepomuckého
Mgr. Zuzana Bednárová
053 02 Klčov
053/4592496
UMELECKÉ
ŠKOLY
[email protected]
[email protected]
_
Prof. ThDr. Amantius Akimjak,
PhD.
0905/494370 Mgr. Miloš Kopaničák
Mgr. Anna Špesová
0902/109448 PaedDr. Ing. Mária Macková
www.gymklv.edu.sk
D
PaedDr. Kamil Nemčík
0907/348920 Mgr. Terézia Ilovská
www.gsa.sk
D
[email protected]
Mgr. Ján Stuhlák
0915/930494 Mgr. Terezia Petreková
www.cgymmisikasnv.edupage.org
D
[email protected]
Mgr. Pavol Chmeliar
0908/972400 RNDr. Anna Limáneková
http://cgsm.edupage.org
D
www.szslevoca.sk
D
D
GYMNÁZIÁ
Gymnázium sv. Františka Assiského
Kláštorská 24
054 01 Levoča
Gymnázium sv. Andreja
Nám. A. Hlinku 5
034 50 Ružomberok
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Radničné nám. 271/8
052 01 Spišská Nová Ves
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
Ul. Štúrova 383/3
064 01 Stará Ľubovňa
053/4170600
riad./4170601
044/4321112
ek./4329462
[email protected]
[email protected]
[email protected]
044/4329462
[email protected]
053/4170602
053/4173702
053/4173705
0915/930494
052/2388411
riad./2388412
ekon./2388400
STREDNÉ
Stredná zdravotnícka škola Štefana
Kluberta
Stredná zdravotnícka škola Márie
Terézie Schererovej
Kláštorská 24A
054 01 Levoča
053/4512401
053/4512269
Dončova 7
034 01 Ružomberok
044/4328166
ZDRAVOTNÍCKE
PhDr. Iveta Strážiková, PhD.
0911/596695
044/4321528 [email protected]
MUDr. Ľubomíra Albertyová
0902/730116 PhDr. Gabriela Lešková
www.szsrbk.sk
R
Ing. Jozef Goč
0905/743205 Mgr. Daniela Lizáková
http://www.soskh.sk
D
Ing. Jozef Goč
0905/743205 Mgr. Anna Schutzová
www.szspodolinec.edu.sk
D
STREDNÉ
Stredná odborná škola sv. Klementa
Hofbauera
Kláštorná 2
065 03 Podolínec
052/4391257
ek./4391130
052/4391130
ODBORNÉ
Kláštorná 2
065 03 Podolínec
052/4391257
ŠKOLY
[email protected]
052/4391257
[email protected]
CENTRÁ
PhDr. Andrea Zoričáková
Mgr. Soňa Bobková
ŠKOLY
[email protected]
[email protected]
ŠPECIÁLNE
Špeciálna základná škola internátna
sv. Klementa Hofbauera
ŠKOLY
[email protected]
053/4512269
[email protected]
VOĽNÉHO
ČASU
Cirkevné centrum voľného času
č. 252
059 01 Krížová Ves
0907/949993
[email protected]
Ing. Ľubomíra Pitoňáková
0907/949993
Centrum voľného času pátra
Augustína Krajčíka
Kláštorná 2
065 03 Podolínec
052/4369169
[email protected]
Mgr. Michal Hanečák
0917/648345
www.cvckrajcik.sk
D
[email protected]
Mgr. Ľubomír Lorenčík
0917/350159
www.vazec-centrum.sk
D
[email protected]
PaedDr. Mária Dugasová
0907/894749
www.harichovce.kapitula.sk
F
Ing. Štefan Straka
0910/972542 Mgr. Daniela Štefková
www.ddskh.sk
D
Diecézne centrum voľného času
Janka Silana 372
032 61 Važec
Cirkevné centrum voľného času
Filinského 42
053 01 Harichovce
044/5280821
ek./053/4466106
–
0907/894749
DETSKÉ
Detský domov sv. Klementa
Hofbauera
Kláštorná 2
065 03 Podolínec
052/4391247
0910/972542
0948/526661
_
D
DOMOVY
[email protected]
[email protected]
Download

Adresár katolíckych škôl a školských zariadení Spišskej diecézy