XI. SYMPOZIUM
PRAKTICKÉ NEUROLOGIE
5.–6. června 2014, Hotel International Brno
Pořadatelé: I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno, společnost Solen
Brno
Odborný program
Pátek – 6. 6. 2014
Paraneoplastické syndromy – garant doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
ČVRTEK – 5. 6. 2014
12.00 Slavnostní zahájení – prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Neuromodulační metody – garant prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
ffNové trendy v neurostimulacích epilepsie – prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
ffNové trendy neuromodulace u Parkinsonovy nemoci – MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
ffLéčba dystonických syndromů – doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Poruchy stoje a chůze – garant MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
ffTypické vzorce poruch chůze – MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
ffIP Rehabilitace chůze u pacientů po CMP – MUDr. Martina Hoskovcová
ffInteraktivní videokvíz poruch chůze u neurologickcých diagnóz –
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
ffKlasifikace paraneoplastických neurologických syndromů CNS – klinický
obraz a léčba – doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
ffZákladní principy laboratorní diagnostiky neurologických
paraneoplastických syndromů – MUDr. Jana Bednářová, Ph.D.
ffKazuistiky vybraných paraneoplastických syndromů –
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D., MUDr. Petra Praksová, Ph.D.
ffKazuistika 15leté pacientky s limbickou encefalitidou –
MUDr. Peter Mikolášek, MUDr. Eliška Žarošská, MUDr. Štefania Rusnáková,
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D., MUDr. Lenka Krbková
MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
Metabolické poruchy – garant MUDr. František Cibulčík, PhD.
ffHodnocení soběstačnosti pacientů v neurorehabilitaci –
sledování posturální stability – MUDr. Tereza Gueye
ffVyužití WHO DAS II v neurorehabilitaci – MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D.
Soutěžní blok kazuistik – garant prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
Vyhlášení ceny Arnolda Picka za rok 2013
Společenský večer s rautem a hudbou
Neurotraumatologie – garanti prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., prof. MUDr.
Martin Smrčka, Ph.D.
ffNovinky v akutní péči o kraniocerebrální poranění – MUDr. Vilém Juráň, Ph.D.
ffSúčasné názory na problematiku lahkého mozgového poranenia
– MUDr. Štefan Sivák, PhD.
ffPosttraumatická epilepsia – MUDr. Petra Keményová, MUDr. Zuzana Čarnická,
MUDr. Katarína Klobučníková, PhD., doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
ffKraniocerebrální poranění a možnosti následné komplexní
Hlavní partner
neurorehabilitace – prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
Satelitní sympozium
Účastníci si ubytování zajišťují sami. Pro účastníky sympozia je předjednaná zvýhodněná cena v hotelu
International Brno, Husova 6, Brno, tel.: 542 122 111, [email protected]
Při rezervaci pokojů je třeba uvést kód SOLEN NEU 2014, aby vám byla poskytnuta sleva. Pokoje jsou renovované a klimatizované, pokryté internetovým signálem a vybavené koupelnou, WC, telefonem s přímou provolbou, přípojkou pro PC, TV se satelitním příjmem, hotelovým informačním systémem Eclipse,
placeným TV programem, minibarem a sejfem. Cena zahrnuje volný vstup do bazénu, whirlpoolu, sauny
a páry.
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
pořadatel
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno
SOLEN, s. r. o., Lazecká 51, 779 00 Olomouc
„„Program: Bc. Zdeňka Bartáková, tel.: 585 242 681, 777 557 416, [email protected]
„„Sekretariát: Mgr. Hana Danyi, tel.: 582 396 038, 724 048 902, [email protected]
„„Výstavní plochy: Ing. Lenka Mihulková, tel.: 224 317 942, 734 567 854, [email protected]
Možnosti přihlášení
25. 5. 2014
„„on-line na: www.solen.cz
„„e-mailem na: [email protected]
Poplatek
Do 28. února 850 Kč, pak 1000 Kč pro lékaře i sestry; při platbě na místě + 200 Kč; poplatek zahrnuje:
účast na odborném programu, doklad o absolvování vzdělávací akce, veškeré tiskové materiály včetně
abstrakt přednášek s podrobným programem kongresu, vstup na doprovodnou expozici firem a občerstvení o kávových přestávkách.
„„V poplatku nejsou zahrnuty obědy a vstup na společenský večer
„„Držitelé slevového kupónu společnosti SOLEN pro rok 2014 mohou využít slevu.
„„Registrační poplatek je nevratný.
Mgr. Kateřina Svěcená
Z historie neurologie – R. Asher – prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Hotel International Brno, Husova 16, Brno
Ubytování
doc. MUDr. Jana Sűssová, CSc.
ffModerní technologie v neurorehabilitaci – Walk Aid – Mgr. Jakub Jeníček
ffTanečněpohybová terapie v neurorehabilitaci, diagnostika, terapie,
2014
Místo konání
Prezident akce
Sympozium společnosti Glenmark
Nejlepší kazuistiku vybere hlasováním publikum
a její autor získá 10 000 Kč. Zájemci o prezentaci sdělení
hlaste se na e-mailu [email protected] nejpozději do 13. 4. 2014.
5.–6. 6.
Neurorehabilitace – garanti doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.,
ffZákladní principy současné neurorehabilitace – doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
ffSvětová federace pro neurorehabilitaci, neurorehabilitační sekce v ČR –
ffAkvirovaná neuromyotónia – MUDr. František Cibulčík, PhD.
ffNeuropsychiatrické poruchy pri deficite vitamínu B12 – MUDr. Ivan Martinka
ffFamiliárna amyloidná polyneuropatia – doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
Odborný program bude dále upřesňován.
Účast je v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK
ohodnocena kredity pro lékaře a sestry.
Doprovodný kulturní program Společenský večer 5. 6. 2014 od 20.00
„„Společenský večer s rautem a živou hudbou v restauraci Lucullus v hotelu International, cena 350 Kč;
vstupenku je třeba si objednat předem v elektronické přihlášce či e-mailem. Kapacita je omezena.
ffPosttraumatická neuropatická bolest – MUDr. Hynek Lachmann
IP Kontroverze – garanti prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.,
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.
ffJe sporadická Parkinsonova nemoc geneticky podmíněna?
– ANO: prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.; NE: MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
ffMá smysl odlišovat kortikální a subkortikální demenci?
– ANO: doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.; NE: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
16.00 Závěr
Nejrychlejší přihlášení na www.solen.cz
IP – interaktivní přednáška
Přihlášky k účasti: do 25. května 2014
Download

XI. SYMPOZIUM PRAKTICKÉ NEUROLOGIE