Zoznam členov
Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva TnUAD
Celkový počet členov VR FZ TnUAD:
Počet riadnych interných členov:
Počet riadnych externých členov
Riadni interní členovia:
Predseda
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Tel.: 032/74 00 600
E-mail: [email protected]
Podpredseda:
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.,
Tel.: 032/74 00 604
E-mail: [email protected]
Tajomník:
PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
Tel.: 032/74 00 605
E-mail: [email protected]
Členovia:
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
Tel.: 032/74 00 590
E-mail: [email protected]
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
Tel.: 032/74 00 603
E-mail: [email protected]
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková PhD.
Tel.: 032/74 00 604
E-mail: [email protected]
prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Tel.: 032/74 00 509
E-mail: [email protected]
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH
Tel.: 032 /74 00 602
E-mail: [email protected]
doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
Tel.: 032/74 00 602
E-mail: [email protected]
20 členov
15 členov
5 členovia
MUDr. Marián Kaščák, PhD.
Tel.: 032/74 00 605
E-mail: [email protected]
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Tel.: 032/74 00 611
E-mail: [email protected]
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
Tel.: 032/74 00 603
E-mail: [email protected]
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
Tel.: 032/74 00 608
E-mail: [email protected]
RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
Tel.: 032/74 00 611
E-mail: [email protected]
Riadni externí členovia:
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
prorektor pre študijnú činnosť
VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava
Heydukova 10
812 50 Bratislava
Tel.: 02/5924579
E-mail: [email protected]
MUDr. Marek Káčerik, PhD.
Námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť
Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28
911 74 Trenčín
Telefón: 032 6566 403, 6566 388
E-mail: [email protected]
Mgr. Elena Štefíková, MPH.
vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Hviezdoslavova 1
911 01 Trenčín
Tel.: 032/7411358
Fax: 032/7411360
E-mail: [email protected]
doc. PhDr. Hana Padyšáková,. PhD.
Prodekan pre denné štúdium - praktická časť
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Slovenská Zdravotnícka Univerzita v Bratislave
Tel.: 02/259 370 840
E-mail.: [email protected]
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH.
regionálna hygienička
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Tel.: 032 / 6509547
E-mail: [email protected]
Download

Zoznam členov - Fakulta zdravotníctva TnUAD