Počet získaných hlasov kandidátov na starostu obce:
Percentuálna úspešnosť kandidátov na starostu obce Nižný Hrušov......klik
P.č. Meno, priezvisko, titul
1.
MVDr. Juraj Tomáš
2.
Politická strana, hnutie,
koalícia, NEKA
Počet platných hlasov
KDH, SDKÚ-DS
429
Ján Jusko
NEKA
289
3.
Ing. Michal Švábik
SMER
97
4.
PaedDr. Tomáš Krajňák
SDĽ
17
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov
Grafické znázornenie...klik
P.č. Meno, priezvisko, titul
Politická strana, hnutie,
koalícia, NEKA
Počet platných hlasov
1.
Ing. Ján Chromuľák
SMER - SD
351
2.
Matúš Barkóci
SDKÚ - DS
334
3.
Robért Mikloš
KDH
222 /viď pozn. /
4.
Peter Demčák
NEKA
294
5.
Miroslav Kužma
NEKA
274
6.
Stanislav Kačúr
EDS
260
7.
Ing. Jozef Svetlík
KDH
242
8.
Emília Bezeková
KDH
231
9.
Ján Zubko
SMER - SD
227
Pozn. Jozef Štefanov ml. /č.3 - NEKA - 330 hlasov/ sa vzdal mandátu poslanca, ďalším v poradí z náhradníkov
je Robért Mikloš, ktorý tento mandát prijal a na OZ dňa 14.01.2011 zloží sľub.
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov - 1316
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky - 840
Účasť voličov v % - 63,82 %
Počet odovzdaných obálok - 840
Počet pl. odovzdaných lístkov do obecného zastupiteľstva - 830
Počet pl. odovzdaných lístkov pre voľbu starostu obce - 832
Podiel platných hlasovacích lístkov do ob. zastupiteľstva - 98,80 %
Podiel platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu - 99,04 %
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť - 9
Počet zvolených poslancov - 9
Zvolený starosta obce - 1
Náhradníci do OZ Nižný Hrušov:
1.
2.
Mikloš Róbert
Lakatoš Ľubomír, Ing.
KDH
SMER-SD
222 hlasov
221 hlasov
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Hamaš Marián
Šandrej Juraj
Čačko Stanislav
Marjov Peter
Švábik Michal, Ing.
Šandrej Ján
Mikloš Ján
Demčák Štefan
Jurek Juraj
Moško Slavomír
Švábik Michal ml.
Buráš Štefan
Balický Miroslav
Janič Marián
Krajňák Tomáš, PaedDr.
Magura Michal
Bedaj Ján
Zboraj Juraj
Gaďová Rozália
SMER-SD
SMER-SD
KDH
EDS
SMER-SD
KDH
SMER-SD
SMER-SD
SNS
KDH
NEKA
NEKA
SMER-SD
SDKÚ-DS
SDĽ
KDH
SDKÚ-DS
SNS
SSS
207 hlasov
204 hlasov
195 hlasov
193 hlasov
190 hlasov
185 hlasov
178 hlasov
176 hlasov
157 hlasov
153 hlasov
153 hlasov
127 hlasov
124 hlasov
95 hlasov
95 hlasov
83 hlasov
74 hlasov
62 hlasov
18 hlasov
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej
národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil svojim
rozhodnutím č. 225 zo dňa 19. mája 2010 voľby do orgánov samosprávy obcí a určil
deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Nižný Hrušov dňa 27. novembra 2010.
Miestna volebná komisia v Nižnom Hrušove podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Ján Jusko
60 r. dôchodca Nižný Hrušov 531 nezávislý kandidát
2. Tomáš Krajňák, PaedDr.
63 r. pedagóg
Nižný Hrušov 393 SDĽ
3. Juraj Tomáš MVDr.
46 r. starosta
Nižný Hrušov 308 KDH, SDKÚ - DS
4. Michal Švábik Ing.
45 r. riaditeľ
Nižný Hrušov 596 SMER-SD
V Nižnom Hrušove, dňa : 11.10.2010
Juraj Barkóci - predseda miestnej volebnej komisie
2010
Miestna volebná komisia v Nižnom Hrušove podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
zaregistrovala týchto kandidátov:
Volebný obvod číslo 001
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov
1. Miroslav Balický, 52 r., stavebný robotník, Nižný Hrušov 319, SMER
2. Matúš Barkóci, 55 r., podnikateľ, Nižný Hrušov 428, SDKÚ-DS
3. Ján Bedaj, 24 r., podnikateľ, Nižný Hrušov 189, SDKÚ-DS
4. Emília Bezeková, 28 r., inventúrna referentka, Nižný Hrušov 191, KDH
5. Štefan Buráš, 32 r., živnostník, Nižný Hrušov 67, "nezávislý kandidát"
6. Stanislav Čačko, 48 r., robotník, Nižný Hrušov 548, KDH
7. Peter Demčák, 33 r., vedúci výroby-stavebníctvo, Nižný Hrušov 56,"nezávislý kandidát"
8. Štefan Demčák, 58 r., elektrikár, Nižný Hrušov 104, SMER
9. Rozália Gaďová, 58 r., dôchodca, Nižný Hrušov 389, SSS
10. Marián Hamaš , 47 r., vodič, Nižný Hrušov 306, SMER
11. Ján Chromuľák, Ing., 37 r., konštruktér, Nižný Hrušov 229, SMER
12. Marián Janič, 36 r., obch. zást.,Nižný Hrušov 337, SDKÚ-DS
13. Juraj Jurek, 50 r., živnostník, Nižný Hrušov 574, SNS
14. Stanislav Kačur, 43 r., štátny zamestnanec, Nižný Hrušov 509, EDS
15. Tomáš Krajňák, PaedDr., 63 r., pedagóg, Nižný Hrušov 393, SDĽ
16. Miroslav Kužma, 32 r., technik, Nižný Hrušov 416, "nezávislý kandidát"
17. Ľubomír Lakatoš, Ing., 45 r. manažér, Nižný Hrušov 288, SMER
18. Michal Magura, 67 r., dôchodca, Nižný Hrušov 398, KDH
19. Peter Marjov, 40 r., traktorista, Nižný Hrušov 296, EDS
20. Ján Mikloš, 58 r., elektrikár, Nižný Hrušov 441, SMER
21. Róbert Mikloš, 36 r., technik, Nižný Hrušov 462, KDH
22. Slavomír Moško, 43 r., živnostník, Nižný Hrušov 312, KDH
23. Jozef Svetlík, Ing., 57 r. technik, Nižný Hrušov 532, KDH
24. Ján Šandrej, 58 r., vodič MKD, Nižný Hrušov 220, KDH
25. Juraj Šandrej, 64 r., dôchodca, Nižný Hrušov 392, SMER
26. Jozef Štefanov, 37 r., súkr. podnikateľ, Nižný Hrušov 150,"nezávislý kandidát"
27. Michal Švábik, 22 r., študent, Nižný Hrušov 596,"nezávislý kandidát"
28. Michal Švábik, Ing., 45 r., riaditeľ, Nižný Hrušov 596, SMER
29. Juraj Zboraj, 56 r., vodič, Nižný Hrušov 411, SNS
30. Ján Zubko, 34 r., vodič, Nižný Hrušov 400,Nižný Hrušov 400, SMER
V Nižnom Hrušove dňa :11.10.2010
Juraj Barkóci - predseda volebnej komisie
Download

Zobraziť dokument