30. Yılı
15-16 Mayıs 2015
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Pembe Salon
SAMSUN
Toplantı Sekreteryası:
Doç. Dr. Tekin Şimşek
(0362)3121919-3028/2458)
Katılım Ücretsizdir
Değerli Meslektaşlarım,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 40. yıl etkinlikleri
kapsamında, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Anabilim Dalı’mızın 30. kuruluş yılı
olması nedeni ile, 15–16 Mayıs 2015 tarihlerinde
‘Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi’ konulu
Bilimsel Toplantı düzenliyoruz. Çalışma
arkadaşlarım ve ben sizleri Samsun’a davet ediyor
ve toplantımızı onurlandırmanız dileğimizi
sunuyoruz..
Prof. Dr. Ahmet Demir
Anabilim Dalı Başkanı
Download

PowerPoint Sunusu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi