PONÚKA ucelený hydroizolačný systém
Penetračný náter COPERNIT 10kg vedro
SIPLAST PRIMER 10 l
NOPOVÁ FÓLIA
GEOTEXTÍLIA :
spotreba 0,2 l/m
2
cenník 1/2014 platný od 1.2.2014 :
cena bez DPH: 16,65 € cena s DPH: 19,98 €
2,96 €/l 29,68 €/10 l
( 2,4 m vysoká 51,84 m2 v rolke ) Cena bez DPH :
35,62 €/10 l s DPH
1,00 € /m2 Cena s DPH: 1,20 €/m2
Šedopestrá 200 g
0,43 €/m2 bez DPH
GEOPROMA ( DuPont )
0,70 €/m2 bez DPH
51,60 €/100 m2s DPH
21,00 €/25 m2 s DPH
www.copernit.sk
Hydroizolačné modifikované ( APP ) asfaltované pásy s polyesterovou nosnou vložkou:
Vrchný pás s minerálnym šedozeleným posypom :
Fiberpol mineral 4,5 kg/m 2
3,33 €/m2 - 3,99 €/m2 s DPH rolka: 39,96 € s DPH
25 rolí na palete /10 m
Podkladový pás bez minerálneho posypu :
3,30 €/m2 - 3,96 €/m2 s DPH rolka: 39,60 € s DPH
FIBERPOL 3 mm
V 60 S 35
1,85 €/m2 - 2,22 €/m2 s DPH rolka: 22,20 € s DPH
SINTOGLASS 3,5 mm
Plastoland FV-TEX 3,5 mm
30 rolí na palete /návin:10 m
25 rolí na palete /návin:10 m
2
3,20 €/m - 3,84 €/m2 s DPH
rolka: 38,40 € s DPH 20 rolí na palete /návin:10 m
(nosná vložka - sklenená tkanina - veľmi dobré tržné zaťaženie )
Pás s hliníkovou nosnou vložkou ako parozábrana alebo ochrana proti Radónu
FIBERVAP 3,0 mm
3,30 €/m2 - 3,96 €/m2 s DPH rolka: 39,60 € s DPH
30 rolí na palete /návin:10 m
Timberpol TEX podkladový pás pod šindle alebo ako dočasná hydroizolácia na sedlových strechách
1,00 €/m2 bez DPH 1,20 €/m2 s DPH rolka: 36,00 € s DPH návin 30 m
Hydroizolačné modifikované ( SBS ) asfaltované pásy s polyesterovou nosnou vložkou:
Podkladový pás bez minerálneho posypu :
ARCOFLEX 3 mm
3,00 €/m2 - 3,60 €/m2 s DPH
rolka: 36,00
€ s DPH 30 rolí na palete /10 m
Samolepiace pásy:
Thermotak P (NV polyester) 2,5 mm 3,80 €/m2 - 4,56 €/m2 s DPH rolka: 45,60 € s DPH
2
2
Thermotak V (Sklenená NV) 2,5 mm 3,50 €/m - 4,20 €/m s DPH rolka: 42,00 € s DPH
36 rolí na palete /návin:10 m
30 rolí na palete /návin:10 m
Vrchný pás s minerálnym šedozeleným posypom :
ARCOFLEX HP MINERAL 4,2 mm 3,50 €/m2 - 4,20 €/m2 s DPH
Polyuretánové platne COPERTHERM
hrúbka 60 mm
hrúbka 80 mm
hrúbka 100 mm
rolka:
31,50 € s DPH 25 rolí na palete / 7,5 m
PIR kašírovaný modifikovaným asfaltovým pásom 1,2 x 1,2 m, 2,4 x 1,0 m
13,80 €/m2 16,56 €/m2 vrátane DPH
16,50 €/m2 19,80 €/m2 vrátane DPH
19,60 €/m2 23,52 €/m2 vrátane DPH
V ponuke je viac ako 100 produktov. Ceny vypracujeme na požiadanie alebo po vzájomnej porade.
PROMA – ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o.
Bytčická 89,
010 09 ŽILINA
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1802 / L
IČO : 31604102
DIČ: 2020449541
IČ DPH: SK 2020449541
tel / fax : 041 7248 777, 041 7234 184
e-mail : [email protected]
TATRA BANKA a.s., č.účtu: 2620150586/1100
www.promaenergo.sk
Cenník platný od 1.2.2014
Oxidované asfaltové pásy:
Foalbit Al S 40
3,40 €/m2 bez DPH - rolka: 30,60 €/rolka vrátane DPH ( 7,5 m2 )
Glasbit G 200 S 4
3,30 €/m2 bez DPH - rolka : 29,70 €/rolka vrátane DPH ( 7,5 m2 )
Glasbit G 200 S 42 H sivý
3,35 €/m2 bez DPH-rolka: 30,15 €/rolka vrátane DPH ( 7,5 m2 )
Modifikované SBS asfaltové pásy :
Vrchný pás s minerálnym posypom:
EXTRADACH TOP 5,2 Speed Profile 6,80 €/m2 - 8,16 €/m2 s DPH rolka: 40,80 € s DPH 24 rolí na palete / 5 m
ALFA Speed Profile TOP 5
6,20 €/m2 - 7,44 €/m2 s DPH rolka: 37,20 € s DPH 24 rolí na palete / 5 m
BETA Speed Profile TOP 4
4,86 €/m2 - 5,83 €/m2 s DPH rolka: 43,73 € s DPH 20 rolí na palete / 7,5 m
Podkladový pás:
ELASTOBIT ST Speed Profile 5,50 €/m2 - 6,60 €/m2 s DPH rolka: 49,50 € s DPH 20 rolí na palete / návin: 7,5 m
OMEGA Speed Profile BASE 3 3,90 €/m2 - 4,68 €/m2 s DPH rolka: 46,80 € s DPH 20 rolí na palete / návin: 10 m
V 60 S 24 Speed Profile
2,50 €/m2 - 3,00 €/m2 sDPH rolka: 36,00 € s DPH 20 rolí na palete / návin: 12 m
Tekuté asfaltové hmoty
:
bez DPH :
Siplast Roof : 56 .- € / 20kg Silver Primer : 88,00 € / 17,5 l Siplast Spatula : 32.- € / 5 kg
S DPH :
Siplast Roof: 67,20 €/20kg Silver Primer:105,60 €/17,5 l Siplast Spatula:38,40 €/5 kg
SIPLAST PRIMER 10 l spotreba 0,2 l/m2
2,96 €/l - 29,68 €/10 l 35,62 €/ 10 l s DPH
SIPLAST PRIMER 30 l spotreba 0,2 l/m2
2,30 €/l - 69,00 €/30 l 82,80 €/ 30 l s DPH
0,59 €/m2 bez DPH
Striešky fastloock:
Fastlock canopy 2.0 - 1900mm
200,00 €/ks 240,00 €/ks s DPH
Fastlock canopy 3.0 - 2900mm
300,00 €/ks 360,00 €/ks s DPH
nad jednokrídlové dvere
nad dvojkrídlové dvere
VILLAPLAN – vyrovnávajúca a spádová vrstva ( 50 l vrece ) – 14,00 €/50 l 16,80 €/50 l s DPH
Strešný výlez 600 x 900 mm, h = 150 mm : bez DPH 286,00 €/ks 343,20 €/ks s DPH
Ponuka obsahuje veľa ďalších výrobkov určených pre hydroizolácie a ostatné doplnkové konštrukcie.
Cenu ako aj zľavy Vám vypracujeme na požiadanie alebo po vzájomnej porade.
PROMA – ENERGOSYSTÉMY spol. s r.o.
Bytčická 89,
010 09 ŽILINA
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel s.r.o., vložka č. 1802 / L
IČO : 31604102
DIČ: 2020449541
IČ DPH: SK 2020449541
tel / fax : 041 7248 777, 041 7234 184
e-mail : [email protected]
TATRA BANKA a.s., č.účtu: 2620150586/1100
www.promaenergo.sk
Download

cenník hydroizo 1-14