PROJEKTY 2009
Obdobie
január - december
január
Názov projektu
Objednávateľ
Miesto dodávky
Dodané výrobky
sklad v Košiciach
FEER - Alexander Fehér
Košice
šachtové prvky, betónové rúry s pätkou, hrdlové žb rúry, žľabové prvky
sklad v Košiciach
Stavebniny Ondič
Košice
šachtové dná a skruže, betónové rúry s pätkou, cestné prvky, ohradové stĺpiky a zámková dlažba
sklad v Sečovciach
Nové stavebniny, s.r.o.
Sečovce
predpäté preklady nízke, betónové rúry s pätkou, šalovacie a zatrávňovacie tvárnice, ohradové stĺpiky
Predajňa nábytku v Rožňave
Jozef Orosz
Rožňava
predpäté stropné panely Spiroll - MF 200/B
TRIBE kom.spol.
Malá Domaša
stropné nosníky EU
marec
marec - november
sklad
B.L.B. s.r.o.
Krásnohorská Dlhá Lúka
šachtové skruže a kónusy, betónové rúry s pätkou, oporné steny, šalovacie tvárnice
apríl - október
Rozvodňa NN
Prestimex, s.r.o.
Čečejovce
šachtové prvky a šalovacie tvárnice
Rozvodňa 400K
Prestimex, s.r.o.
Moldava nad Bodvou
šachtové prvky a šalovacie tvárnice
apríl
Pitná voda a odkanalizovanie priľahlých obcí v povodí Tople
EKOSTAV, a.s.
Vranov nad Topľou
predpäté stropné panely Spiroll - MF 320/B
apríl - november
sklad v Sabinove
PIL-STAV, s.r.o.
Sabinov
šalovacie tvárnice, zámková dlažba a obrubníky, betónové rúry s pätkou, chodníkové tvárnice
apríl - september
sklad
UNISTAV spol. s r.o.
Prešov
betónové rúry s pätkou, šachtové skruže a kónusy, šachtové dná s kinetkou
apríl - júl
Čistička odpadových vôd
COMBIN Banská Bystrica
Hamuliakovo
predpäté stropné panely Spiroll - MF 200/B
máj
I/18 - križovatka
Eurovia SK, a.s.
Vranov nad Topľou
prefabrikované dosky
PIEMONT, s.r.o.
Košice
betónové oporné steny, prečerpávacie šachty
máj - október
máj - september
sklad
EMI spol. s r.o.
Veľké Raškovce
šalovacie tvárnice, zámková dlažba a zatrávňovacie tvárnice, obrubníky
jún
ZŠ - Hanušovce nad Topľou
Arprog, a.s.
Hanušovce nad Topľou
predpäté stropné panely Spiroll - MF 200/B
jún
Priemyselná zóna
DEŠTRUKTPROJEKT
Rožňava
kanalizačné prvky
jún
Stavenisko "Košolná"
INKOLA, s.r.o.
okres Trnava
šachtové skruže s poklopmi
Doprastav, závod Bratislava
Orechová-Potôň
vyrovnávacie prstence
Skanska BS, a.s.
Bikoš - Prešov
betónové rúry s pätkou
STAVOMARK, s.r.o.
Moldava nad Bodvou
šachtové prvky a oporné steny
NBD - Ing. Dušan Baranec
Prievidza
šachtové skruže a kónusy
jún - august
Obecný úrad
Červenica pri Sabinove
žľabové prvky
júl
ZIPP Geča, s.r.o.
Haniská pri Prešove
predpäté stropné panely Spiroll - MF 200/D
júl - september
HOBES SLOVAKIA, s.r.o.
Vranov nad Topľou
predpäté stropné panely Spiroll - MF 200/D
júl
Skanska BS, a.s.
Dlhé nad Cirochou
hrdlové železobetónové rúry
jún
jún
Cyklistický chodník
jún - september
jún - december
sklad
august
Prestavba farmy Chorváty
TOPSTAV
okres Košice
stropné dosky
august
sklad
Východoslovenská energetika, a.s.
Sečovce
betónové pätky k stožiarom
september
Projekt pozemkových úprav
HS-INGREAL, a.s.
Nižná Kamenica
hrdlové železobetónové rúry
september
STRABAG, s.r.o.
Miňovce
hrdlové železobetónové rúry
september-október
IGEP - Inžiniering, geológia, prieskum, s.r.o.
Kysak - Košice
železobetónové rúry na pretláčanie
ViOn, a.s.
Trnava
filigránové panely a stropné nosníky
Peter Beca A-Z
obec Čerhov
šachtové prvky
september-november
Skladovacie a prezentačné priestory pre víno "Mrva&Stanko"
október
október
Parkovisko pri CHST aréne
EUROVIA-CESTY, a.s.
Michalovce
kanalizačné prvky
október
Záchytné parkovisko na sídlisku "Pod Sokolejom"
EUROVIA-CESTY, a.s.
Humenné
kanalizačné prvky
november
Kanalizácie obcí
SCHOTT, s.r.o.
Nový Ruskov a Vyšná Rybnica
šachtové prvky
november
sklad
PRO-HAKO, s.r.o.
Veľký Krtíš
šalovacie tvárnice
december
budova v US Steel
Malpra, s.r.o.
Košice
predpäté stropné panely Spiroll - MF 200/D
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Spišská Nová Ves
železobetónové rúry
december
PROJEKTY 2010
Obdobie
KIKA
XXX
RÚRY
Názov projektu
Kanalizácia - Stakčín
Dlhé nad Cirochou
Revitalizácia úložiska kalov - lom Sokolec, Bzenica
Marec
Pošta 1 - Bardejov
VS Tunely, križovatka - Púchov
Úprava námestia - Liptovské Sliače - odvodnenie
Prešov
Apríl 2010 - 2012
Kanalizácia - Sečovská Polianka
Apríl - September
Rekonštrukcia Univerzity v Prešove
Ptičie, okres Humenné
DDU Čierna nad Tisou
Veľké Zálužice
Pre sklad v Žiline
Apríl
Rekonštrukcia miestnych ciest v obci Zemplínske Hradište
Jasenov, okres Humenné
Dažďová kanalizácia - Haniská pri KE
Žumpa - Moldava nad Bodvou
Obytný súbor - Titus
Kanalizácia v obci Breznica
Kanalizácie v obci Udavské
Máj
Lesný chodník vo Vyšnom Medzeve
Slnečný háj - Záborské
Obec - Miklušovce
Kláštor Augustiánov v Košickej Novej Vsi - vonkajšia kanalizácia splaškových vôd
ČOV a kanalizácia Odorín I.etapa - rozšírenie
Sirník
Breza
Kanalizácia - Čirč
Jún
DDU Čierna nad Tisou
Kanalizácia obce - Skýcov
Stavba: Aquario Shopping Center Štúrovo
Kanalizácia - Košice
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dlhá Ves (okres Rožňava)
Jún - Október
Kaufland Trebišov
Kanalisation-Veľký Krtíš
Aquario Štúrovo
Brezovička
Hlinné
Júl - September
Stavba - Tornaľa
Horná Štubňa
Centrum Excelentnosti - Trnava
Inovce
Rekonštrukcia- Mikovínyho ulice-Svätý Jur
Júl - August
Rejdová
Olcnava
Hnedý priemyselný park - Tornaľa
Miňovce
August
Jasenov
Stará Ľubovňa
Hažlín
Stavba: Egreš
August - September Obec - Sklabiná
August - September Obchodné centrum Prešov, Sekčov
September - Október Agip - čerpacia stanica - Košice-Poľov
September - Október R4-Košice-Milhosť
Obec: Malá Trňa
Kanalizácie pre obec: Strážske
September
Cyklistický chodník - Poprad - Juh- Kvetnica
Seňa
Perín-Chym
Nacina Ves
Stavba: Necpaly, okres Martin
Diaľnica D1- Višňové
Obec: Spišský Štiavnik
Október
Agro Slamoz - Zemplínska Teplica
"Gemerská Hôrka" - zosuv
Kika-Košice-prístavba
Prakovce
ČOV a kanalizácia obce Hatalov
ČOV a kanalizácia obcí: Radatice, Janov, Lubovec
Partner - Odberateľ
Dodané výrobky
Skanska BS, a.s., Rekos, s.r.o., Ekostav, a.s.
Rekos, s.r.o.
REMESLO stav, s.r.o.
FORMAT-PM, s.r.o.
Doprastav, závod Žilina
LOSS, s.r.o.
O.S.V.O. Comp, a.s.
Eurovia SK, a.s.
Ropo SK, s.r.o.
Sunob spoločnosť, s r.o.
Ing.Jozef Takács-Stavmat
Plast-press
Stredoslovenská energetika, a.s.
Eurovia SK, a.s.
Stavex, spol. s r.o.
Ropo SK, s.r.o.
Stavomark, s.r.o.
Malpra Slovakia, s.r.o.
Merga, s.r.o.
Ing. Michal CHOMA-SPOS
Montrúr, s.r.o.
23 Development, s.r.o.
MIVA PLUS spol. s r.o.
Betpres, s.r.o.
Arprog, a.s.
Eurovia SK, a.s.
Ing.František Jendroľ-Stavpoč
Unistav Prešov, s.r.o.
Ing. Jozef Takács - Stavmat
Vodostav - Stanislav Orovnický
Zipp Bratislava, s.r.o.
BECA Peter A-Z
Arprog, a.s.
KG-Systém, s.r.o.
Zepris, s.r.o.
Zipp Bratislava, s.r.o.
R.A.S., s.r.o., Sveržov
TRIS, spol. s r.o.
M-Silnice SK
Skanska SK, a.s.
Keraming, a.s.
Scorp spol. s r.o.
HASS, s.r.o.
Feer Alexander Fehér
SIGMA Plus, s.r.o.
M-Silnice SK
Unistav Prešov, s.r.o.
Stavex, spol. s r.o.
Gurman, s.r.o.
Roccon-Ing.Juraj Líška
HS-Ingreal,a.s.
Zepris, s.r.o.
Ekoinštal, s.r.o.
Malpra Slovakia, s.r.o.
Skanska SK, a.s.
Daem, s.r.o.
Vodomont, spol. s .r.o.
Eurovia SK, a.s.
Hydroterm, s.r.o.
Skanska SK, a.s.
GMT Projekt, s.r.o.
KG-Systém, s.r.o.
Cestné stavby, Žilina
Aluminium Systém, s.r.o.
Hydroterm, s.r.o.
GEOVRT, s.r.o.
HSF Systém SK, s.r.o.
Eurovia SK, a.s.
GaG stav, s.r.o.
Ekoinštal, s.r.o.
Kanalizačné prvky
Šachtové prvky
Šachtové skruže
Predpäté stropné panely MF
Šachtové prvky
Šachtové prvky
Betónové stožiare
Kanalizačné prvky
Šachtové a kanalizačné prvky
Šachtové prvky
Obrubníky, šalovacie tvárnice a zámková dlažba
Hrdlové železobetónové rúry
Železobetónová pätka k drevenému stĺpu
Betónové rúry s pätkou
Uličné vpuste a šachtové prvky
Šachtové prvky
Oporné steny GT
Šachtové prvky
Šachtové prvky
Šachtové prvky
Betónové rúry s pätkou
Železobetónové rúry
Čelá rúrového priepustu
Vodomerná šachta
Betónové rúry s pätkou a čelá priepustu
Energokanály
Železobetónové rúry s pätkou
Šachtové a kanalizačné prvky
Zámková dlažba
Šachtové prvky
Predpäté stropné panely MF
Uličné vpuste s odkališťom
Betónové rúry s pätkou a čelá priepustu
Šachtové prvky a betónové rúry s pätkou
Šachtové prvky
Predpäté stropné panely MF
Žľabové prvky
Železobetónové hrdlové rúry
Uličné vpuste a zámková dlažba
Železobetónové rúry
Skeletové konštrukcie
Betónové rúry
Šachtové prvky
Šachtové prvky a železobetónové rúry s pätkou
Zámková dlažba
Žľabové prvky
Betónové rúry
Šachtové dná
Priame valcové rúry i so šachtou
Predpäté stropné panely MF
Železobetónové rúry priame
Šachtové prvky a vyrovnávacie prstence
Šachtové prvky, uličné vpuste
Šachtové prvky
Obrubníky a železobetónové hrdlové rúry
Predpäté stropné panely MF
Šachtové prvky
Betónové zvodidlá - Delta Block
Šachtové prvky
Žľabové prvky
Betónové rúry s pätkou
Betónové rúry s pätkou a čelá priepustu
Železobetónové hrdlové rúry
Zámková dlažba
Predpäté stropné panely MF
Železobetónové hrdlové rúry
Skeletové konštrukcie
Šachtové prvky
Predpäté stropné nosníky
Šachtové a kanalizačné prvky
PROJEKTY 2011
Obdobie
Január
Január-Apríl-November
Január-Október
Január-Február
Február
Február - Október
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Názov projektu
MŠ - Budovateľská
R4 - Milhosť
Obchodné centrum Xawax
Hotel Termal Vyhne
Separačný dom
Kanalizácia obce
Kanalizácia a ČOV
Prestavba bieliarne na výrobu ECF buničín
Oprava rigolu
Kanalizácia obce
Novostavba rodinného domu
Möbelix
Revitalizácia obce
ČOV a kanalizácia obce
Revitalizácia obce
Revitalizácia obce
Immpark
Revitalizácia mesta
Vodojem
Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci
Revitalizácia obce
Revitalizácie obcí
Revitalizácia obce
Príprava územia pre priemyselný park Faurecia
Revitalizácia
Revitalizácia
Prístavba "Malá veža" - OC Optima
Výrobný závod - COCA-COLA HBC
Revitalizácia verejných priestranstiev
Revitalizácia obce
"Svidník-Medzianky, deliace uzávery"
Revitalizácia obce
Revitalizácia obce
Revitalizácia obce
Tesco-obchodný dom
Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci
HS - rekonštrukcia
Výstavba rodinného domu
Malá vodná elektráreň
Splašková kanalizácia obce
Odvodňovací systém na Alžbetinom ostrove
Billa - obchod
Revitalizácia obce
Správa a údržba mesta
Areál Vihorlat
Hotel Alibaba, rekonštrukcia a prístavba
Odštepný závod v Revúcej
Revitalizácia ulice v meste
Logistický sklad
Rekonštrukcia elektrického vedenia obcí
IBV obce
Kanalizácia obce
Kanalizácia obce
Honeywell
Terichem
Revitalizácia družstva v obci
Panoráma - obytný súbor
ČOV v meste
Kanalizácia obce
Stavba rodinného domu
Stavba rodinného domu
Revitalizácia obce
Revitalizácia obcí
Kanalizácia obce
Kanalizácia a IBV
Prístupová komunikácia k vysielaču v obci
IBZ - Hanewell
Regulus v meste
Revitalizácia priemyselnej časti - družstvo
Revitalizácia v meste
I/79 - oprava priepustu
Inštalácia tandemových turbosústrojenstiev
Cestne-majsterský obvod obce
Kanalizácia obce
"Pivovar Kaltenecker"
Objednávateľ
Stavomont SP Snina
Skanska SK, a.s.
Format PM, s.r.o.
Remeslo stav, s.r.o.
Chemkostav HSV, a.s.
Eurovia SK, a.s.
Schott, s.r.o.
BUKÓZA Export-Import, a.s.
SPOJSTAV, spol. s r.o.
RIMA-Muránska spol. s r.o.
Ing.Jaroslav Pčola REINTER
Ekoinštal, s.r.o.
GMT, spol. s r.o.
Skanska SK, a.s.
INICO TREBIŠOV spol. s r.o.
Arpád Jacko-UNImont
R.A.S., s.r.o.
UNISTAV, s.r.o.
VVINGS Košice, s.r.o.
CASON Consulting, a.s.
HYDROTERM, spol. s r.o.
UNISTAV, s.r.o.
Eurovia SK, a.s.
TRIS, spol. s r.o.
JFC s.r.o.
Štefan Fekete - METANA
Malpra Slovakia, s.r.o.
Stabilit, s.r.o.
Aluminium System, s.r.o.
Skanska SK, a.s.
GaG stav, s.r.o.
Merga, s.r.o.
MT-Energie GmbH
Iglass, s.r.o.
Chemkostav, a.s.
CASON Consulting, a.s.
Merga, s.r.o.
Leonard Fábian
PSJ Hydrotranzit, a.s.
Vodár-Spos, s.r.o.
Štich spol. s r.o.
ZIPP Bratislava, s.r.o.
Eurovia SK, a.s.
Správa ciest KE samosprávneho kraja
Širila, s.s.
Chemkostav HSV, a.s.
Lesy SR, š.p.
Andrej GREŇ-GrAnd
ZIPP Bratislava, s.r.o.
BBF elektro, s.r.o.
Vodár-Spos, s.r.o.
Stavimat, s.r.o.
Hasko, spol. s r.o.
ZIPP Bratislava, s.r.o.
ZIPP Bratislava, s.r.o.
ASTA, s.r.o.
Strabag, s.r.o.
Format PM, s.r.o.
Stavomont SP Snina
Ing.Jaroslav Pčola REINTER
Iglass, s.r.o.
Skanska SK, a.s.
EGC, s.r.o.
KG stav
Vodár-Spos, s.r.o.
Skanska SK, a.s.
Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o.
C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Keson, spol. s r.o.
Kovospol KK, s.r.o.
TRIS, spol. s r.o.
ZIPP Bratislava, s.r.o.
Správa ciest KE samosprávneho kraja
Ekosvip, s.r.o.
Format PM, s.r.o.
Miesto dodávky
Snina
Košice-Milhosť
Bardejov
Vyhne
Humenné
Sečovská Polianka
Veľký a Malý Kamenec
Hencovce
Vyšná Hutka
Poproč
Svinica, okr. Košice-vidiek
Prešov-Sekčov
Nacina Ves
Stakčín
Čerhov
Veľká Tŕňa
Košice-Pereš
Prešov
Rimavské Brezovo
Veľký Blh
Košická Nová Ves
Brezov a Olšava
Moldava nad Bodvou
Košice-letisko
Veľká Lomnica
Jakubova Voľa
Košice
Lúka nad Váhom
Spišský Štiavnik
Belá nad Cirochou
Svidník-Stropkov
Spišská Nová Ves
Oborín
Zálužice
Sečovce
Včelince
Kráľovský Chlmec
Vyšný Klatov
Strážske-Krivošťany
Kamienka
Humenné
Prešov
Zemplínska Teplica
Trebišov
Snina
Humenné
Revúca
Bardejov
Prešov-Záborské
Šiba, Prešov, Žakovce, Pozdišovce, Betlanovce
Lackovce - Pri Kríži
Stará Ľubovňa
Jenkovce
Prešov
Svit
Očová
Košice
Bardejov
Hrabovce nad Laborcom
Rokytov pri Humennom
Markušovce
Biel
Čečejovce a Kraľovce
Čičava
Lackovce - Pri Kríži
Mošník
Bardejov
Prešov
Perín-Chym
Zvolen
Parchovany
Veľké Zlievce
Sečovce
Komárany-Nižný Kručov
Rožňava
Dodané výrobky
kanalizačné šachtové prvky - šachtové dná s kinetkou
hrdlové železobetónové rúry
stropné panely
stropné panely
šachtové prvky
šachtové prvky
prefabrikovaná šachta
oporné steny
hrdlové železobetónové rúry
hrdlové betónové rúry
železobetónové rúry
šachtové prvky
betónové rúry s pätkou
zámková dlažba
betónové rúry s pätkou
železobetónové hrdlové rúry
betónové hrdlové rúry
betónové rúry s pätkou
panely spiroll
zámková dlažba a zatrávňovacie tvárnice
obrubník vysoký
betónové rúry hrdlové
prefabrikované betónové dosky
železobetónové rúry
železobetónové rúry
prečerpávacie nádrže
šachtové prvky
prefabrikovaný skelet
betónové hrdlové rúry
šachtové prvky
stropné panely
šachtové prvky
šachtové prvky
šachtové prvky
prefabrikovaný skelet
cestné obrubníky
šachtové prvky
stropné panely
stropné panely
šachtové prvky
železobetónové rúry
prefabrikovaný skelet
betónové rúry
hrdlové železobetónové rúry
oporné steny
stropné panely
železobetónové rúry
betónové rúry s pätkou
stropné panely
betónové stožiare
šachtové prvky
šachtové prvky
betónové rúry s pätkou
stropné panely
stropné panely
stropné panely
železobetónové rúry
železobetónové rúry
šachtové dná s kinetkou
železobetónové rúry
stropné panely
betónové rúry s pätkou
osvetľovacie stožiare
šachtové prvky
šachtové prvky
železobetónové rúry
hrdlové železobetónové rúry
hrdlové železobetónové rúry
oporné steny
hrdlové železobetónové rúry
železobetónové rúry
stropné panely
chodníkové tvárnice
priame železobetónové rúry valcové
predpäté stropné panely
PROJEKTY 2012
Obdobie
Marec - apríl
Názov projektu
Diaľnica R4 - Košice-Milhosť
Diaľnica R4 - Košice-Milhosť
Marec
Revitalizácia obce
Revitalizácia obce
Predajný sklad
Kanalizácia obce
Marec - apríl
Diaľnica R4 - Košice-Milhosť
Revitalizácia obce
Apríl
Predajný sklad
Revitalizácia obce
Kanalizácia obce
Predajný sklad
Nadstavba objektu
Rekonštrukcia cesty
Predajný sklad
Predajný sklad
Priepust - Vyšná Hutka
Kanalizácia obce
Kanalizácia obce
Apríl - Máj
Möbelix
Máj
Kanalizácia obce
Kanalizácia obce
Predajný sklad
Kanalizácia obce
Slávia - Trebišov
Revitalizácia obce
Stavba v obci
Stavba v obci
"Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera"
Stavba v obci
Jún
Stavba v obci
Stavba v obci
Stavba v obci
Intenzifikácia ČOV
Priepusty v obci
Stavba v obci
Stavba v obci
Sklad
Stavba v obci
Kanalizácia obce
Revitalizácia obce
Stavba prístupovej komunikácie k technologickému objektu
Júl
Stavba v obci
Predajný sklad
Diaľnica R4 - Košice-Milhosť
Kanalizácia obce
Diaľnica R4 - Šebastová
August
Predajný sklad
ČOV
"Obchodné centrum Saller"
Renegerácia centrálnej zóny
Stavba v obci
Rodinný dom
Stavba v obci
Predajný sklad
Stavba v obci
August - september - október Rekonštrukcia bývalých kasární - Kulturpark
September
Stavba v obci
Predajný sklad
Deichmann
Stavba v obci
Stavba v obci
Stavba v obci
Príjazdová komunikácia
Október
Stavba v meste
Rodinný dom
Stavba v meste
Kanalizácia obce
Stavba v meste
Sklad
Intenzifikácia ČOV
November
Stavba v obci
Stavba v obci
Dom seniorov
November - december
Revitalizácia obce
"Shopping Center Slavia"
ČS PHM
Nemocnica s poliklinikou
December
"Schindler"
Stavba v obci
Objednávateľ
Skanska SK, a.s.
Skanska SK, a.s.
CASON CONSULTING, a.s.
GMT projekt, s.r.o.
B.L.B. SPED, s.r.o.
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
Skanska SK, a.s.
BBF elektro, s.r.o.
PIL-STAV, s.r.o.
UNISTAV spol. s r.o., Prešov
GaS - FéR, s.r.o.
Spol. KREDIT - Ing. Zobolová
Mastaf, s.r.o.
TRADETECH spol. s r.o.
BAGIRA - Agnesa Badinová
NOVÉ STAVEBNINY, s.r.o.
TRIS, spol. s r.o.
UNIKONŠTRUKT DS, s.r.o.
EUROVIA SK, a.s.
ZIPP BRATISLAVA, s.r.o.
Širila, a.s.
UNISTAV spol. s r.o., Prešov
UNISTAV spol. s r.o., Prešov
GEOVRT, s.r.o.
STAVIMAT, s.r.o.
EUROVIA SK, a.s.
Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o.
MONTRÚR, s.r.o.
J.P.STAV spol. s.r.o.
STO, s.r.o.
Obec Vojčice
RABL, s.r.o.
INCOMA spol. s r.o.
Chemkostav, a.s.
Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o.
Attila Hires STAVEBNÁ ČINNOSŤ
KOSTAV, s.r.o.
NAFTA, a.s.
EUROVIA SK, a.s.
HYDROTERM, spol. s r.o.
EUROVIA SK, a.s.
Skanska SK, a.s.
Leonina, s.r.o.
B.L.B. SPED, s.r.o.
Skanska SK, a.s.
EUROVIA SK, a.s.
Skanska SK, a.s.
PIL-STAV, s.r.o.
TuCon, a.s.
LIBETO, a.s.
CASON CONSULTING, a.s.
HS-INGREAL, a.s.
Stavebniny CORVEX
UNISTAV spol. s r.o., Prešov
UNISTAV spol. s r.o., Prešov
M2 TRANSPORT, s.r.o.
EUROVIA SK, a.s.
TATRAKER, s.r.o.
B.L.B. SPED, s.r.o.
ZIPP BRATISLAVA, s.r.o.
INICO Trebišov, s.r.o.
VIKA, s.r.o.
Obec Prakovce
Skanska SK, a.s.
MONTRÚR, s.r.o.
Stavebniny CORVEX
MARCUS Industry, a.s.
UNISTAV spol. s r.o., Prešov
VORUS spol. s r.o.
LESY SR
Chemkostav, a.s.
Euroko, s.r.o.
UNImont
STAVIMAT, s.r.o.
Skanska SK, a.s.
STAVIMAT, s.r.o.
LMP, s.r.o.
Betpres, s.r.o.
ZIPP BRATISLAVA, s.r.o.
Obec Prakovce
Miesto dodávky
Milhosť
Milhosť
Včelince
Hažlín, okres Bardejov
Krásnohorská Dlhá Lúka
Nána
Milhosť
Pozdišovce
Sabinov
Ruská Poruba, okres Humenné
Snina
Rožňava, Štítnik
Orkucany
Poprad
Rožňava
Sečovce
Košice
Holice, okres Dunajská Streda
Nižný Žipov
Košice
Spišská Belá - Strážky
Kapušany pri Prešove
Prešov
Nižná Hutka
Trebišov
Petríkovo
Hažlín
Ďurkov
Rožňava
Hliník nad Hronom
Vojčice
Čelovce
Zemplínska Teplica
Bardejov
Toporec, okres Stará Ľubovňa
Vojany, okres Michalovce
Rankovce
Michalovce
Daľava
Mokrance
Krásnohorské Podhradie - rómska osada
Mošník
Spišský Hrhov
Krásnohorská Dlhá Lúka
Milhosť
Slanská Huta
Šebastová
Sabinov
Senica
Humenné
Tornaľa
Hrabušice
Dlhá Lúka
Bzenov, okres Prešov
Prešov
Banské
Košice
Liptovská Teplička
Krásnohorská Dlhá Lúka
Dunajská Streda
Olšovany
Trebišov
Prakovce
Mošník
Košice
Rudná
Košice
Jaklovce
Košice
Vranov nad Topľou
Bardejov
Veľké Kapušany
Veľká Tŕňa
Sečovce
Plešivec
Trebišov
Bardejov
Michalovce
Dunajská Streda
Prakovce
Dodané výrobky
šachtové skruže
hrdlové železobetónové rúry
zámková dlažba
žľabové prvky
šalovacie tvárnice
železobetónové Rocla rúry
hrdlové železobetónové rúry
betónové stožiare
zámková dlažba
hrdlové železobetónové rúry
šachtové prvky
zámková dlažba
Spiroll MF panely
betónové zvodidlá Delta bloky
betónové rúry s pätkou
zatrávňovacie tvárnice a preklady nízke
betónové rúry s pätkou
žľabové prvky
hrdlové železobetónové rúry
predpäté stropné panely
šachtové prvky a uličné vpuste
žľabové prvky
betónové rúry s pätkou
žľabové prvky
stropné MF panely
čelá priepustu a hrdlové železobetónové rúry
Spiroll MF panely
betónové rúry s pätkou
zámková dlažba
stropné MF panely
železobetónové hrdlové rúry
hrdlové železobetónové rúry
nádrže a prečerpávacie šachty z Rocla rúr
Spiroll MF panely
železobetónové priame rúry
betónové hrdlové rúry
stropné MF panely
hrdlové železobetónové rúry
hrdlové železobetónové rúry
šachtové prvky
žľabové prvky
hrdlové železobetónové rúry
železobetónové rúry na pretláčanie
zámková dlažba a obrubníky
šachtové prvky
hrdlové železobetónové rúry
hrdlové železobetónové rúry
zámková dlažba, obrubníky a betónové rúry s pätkou
betónové stožiare
železobetónové stĺpy a väzníky
zatrávňovacie tvárnice
železobetónové rúry priame
predpäté stropné nosníky a stropné vložky
betónové rúry s pätkou
ohradové stĺpiky
hrdlové železobetónové rúry
šachtové prvky, prečerpávacie šachty
stropné MF panely
šachtové skruže a hrdlové železobetónové rúry
stropné MF panely
hrdlové železobetónové rúry
stropné MF panely
zámková dlažba a záhradné obrubníky
hrdlové betónové rúry
šachtové prvky
predpäté stropné nosníky a stropné vložky
stropné MF panely
uličné vpuste
stropné MF panely
železobetónové rúry
Spiroll MF panely
Spiroll MF panely
šachtové prvky
Spiroll MF panely
šachtové prvky
šachtové prvky
Spiroll MF panely
stropné MF panely
stropné MF panely
zámková dlažba a obrubníky
Download

Untitled - SW Umwelttechnik Slovensko