FCE Credit, s.r.o.
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8
IČ: 25615564
www.fordcredit.cz
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PŘÍJMENÍ / NÁZVU FIRMY
a (nebo)
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TRVALÉ ADRESY / SÍDLA FIRMY
Číslo leasingové/úvěrové smlouvy:
Vozidlo – RZ (SPZ):
VIN:
RČ/IČ:
Telefon:
E-mail:
Původní údaje klienta
Jméno a příjmení/Název firmy:
Trvalá adresa/Sídlo firmy:
Nové údaje klienta
Jméno a příjmení/Název firmy:
Trvalá adresa/Sídlo firmy:
V
dne
Podpis (razítko) klienta
Jste-li fyzická osoba nepodnikající, doložte prosím k oznámení kopii občanského průkazu.
Jste-li podnikatel, doložte prosím k oznámení kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.
Download

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ PŘÍJMENÍ / NÁZVU FIRMY a (nebo