Download

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia hlavnej volebnej komisie