ROK 2014
274 účastníkov
abecedný zoznam vlastníkov
Babčan Ján, Fačkov
Balvan Emil, Hrdibořice
Balvan Ladislav a manž. Mária, Fačkov
Balvan Ladislav, Fačkov
Balvan Štefan, Fačkov
Balvanová Antónia, Fačkov
Balvanová Daniela, Žilina
Balvanová Karolína, Fačkov
Balvanová Kristína, Fačkov
Baránek Jozef, Fačkov
Baránková Anna, Fačkov
Baroš Milan a manž. Božena, Fačkov
Baroš Milan, Fačkov
Barošová Bernarda, Nitrianska Pravno
Bartek Cyril, Fačkov
Bartek Jaroslav, Fačkov
Bartek Pavol a manž. Cecília, Fačkov
Bartek Pavol, Turie
Barteková Cecília, Fačkov
Barteková Žofia, Fačkov
Bauerová Irena, Praha
Bazalová Celestína, Fačkov
Bebjáková Oľga, Žilina
Bebko Alojz, Martin
Bielik Vlastimil Fačkov
Bielik Vlastimil a manž. Zuzana, Fačkov
Bieliková Anna, Fačkov
Bieliková Zuzana, Fačkov
Bliznáková Anna, Fačkov
Bôtošová Mária, Rajecká Lesná
Brodská Eva, Praha
Bukovec Ján, Fačkov
Bukovec Štefan, Fačkov
Čeporanová Daniela r. Hollá, Most pri Bratislave (Michal Hollý)
Čerňancová Štefánia, Fačkov
Čerňanec Alojz, Havířov
Čerňanec Ľubomír, Fačkov
Čerňanec Miroslav, Fačkov
Čerňanská Mária, Rajec
Čmelo Alexander, Kľačno
Čmelo Bernard, Nedožery - Brezany
ROK 2014
274 účastníkov
abecedný zoznam vlastníkov
Čmelo Zdenek, Fačkov
Domanická Helena, Veľká Čierna
Dorinská Ľudmila, Rajecká Lasná
Ďuríková Mária, Handlová
Ďuriš Ján, Šuja
Ďuriš Ľubomír, Fačkov
Ďuriš Miloš, Fačkov
Ďuriš Pavol, Fačkov
Ďuriš Vladimír, Fačkov
Ďurišová Jana, Fačkov
Ďurišová Janka, Fačkov
Ďurišová Paulína, Kľačno
Elogová Anna, Rajec
Fraštiová Mária rod. Macková, Rajec
Fučík Peter, Pribilina
Fusko Jozef, Fačkov
Fuzeková Alojzia, Fačkov
Gabaj Ján, Fačkov
Gabaj Ladislav, Rajec
Gabaj Tomáš, Nitrianske Rudno
Gabajová Irena, Fačkov
Gajdoš Peter, Rajec
Gajdoš Štefan, Rajecká Lesná
Galiová Cecília, Třinec
Galiová Pavlína, Fačkov
Gambošová Anna rod Zacharová, Fačkov
Gazdík Miroslav, Fačkov
Gazdíková Emília, rod. Macková, Fačkov
Geczyová Alena, Žilina
Grambličková Marta, Fačkov
Halačová Cecília, Rajec
Harantová Karolína, Rajec
Haššová Kristína, Žilina
Hladká Mária rod. Holbičková, Kalnica
Hocká Jitka, rod. Turčeková, Hudlice
Holbička Pavol, Fačkov
Hollá Anna rod. Hollá, Fačkov
Hollá Cecília rod. Šurmanová, Fačkov
Hollá Cecília rod. Trnková, Fačkov
Hollá Eva rod. Klincová, Fačkov
Hollá Helena rod. Mikulová, Fačkov
ROK 2014
274 účastníkov
abecedný zoznam vlastníkov
Hollá Irena rod. Galiová, Fačkov
Hollá Irena rod. Michalcová, Fačkov
Hollá Jolana, Fačkov
Hollý Cyril, Fačkov
Hollý Dušan, Fačkov
Hollý Emil, Fačkov
Hollý Július, Fačkov
Hollý Marián, Fačkov
Hollý Miloš, Fačkov
Hollý Pavol, Fačkov
Hollý Vincent, Fačkov
Hrenák Emil, Fačkov
Hromadová Helena, Rajecká Lesná
Hulínková Magdaléna rod. Zúbková, Ďurčina
Hulínová Antónia, Rajecká Lesná
Hundák Alexander, Fačkov
Hundák Ladislav, Fačkov
Hundák Milan, Fačkov
Hundák Štefan JUDr., Praha
Chúpek Jaroslav, Fačkov
Chúpek Jozef, Fačkov
Chúpková Jaroslava, Fačkov
Chúpková Jozefína, Fačkov
Iliášová Eva, Fačkov
Ivanová Božena, Považská Bystrica
Jakúbek Anton, Břeclav
Jakubisko Vlasta Mgr., Bratislava
Janiga Vladimír, Fačkov
Janigová Anna rod. Barteková, Fačkov
Jaroš Vladimír, Fačkov
Jašková Paulína, Bratislava
Juríčková Alžbeta, Rajec
Juríčková Anna rod. Kulíková, Levice
Kardoš Pavel, Sádočné
Kardošová Štefánia, Kardošova Vieska
Kasaj Jozef, Fačkov
Kašubová Alojzia, Fačkov
Klincová Helena rod. Rajnohová, Fačkov
Klincová Janka rod. Michalová, Fačkov
Klincová Jozefína, Fačkov (suché)
Klincová Ľubomíra, Fačkov
ROK 2014
274 účastníkov
abecedný zoznam vlastníkov
Klinec Ján, Fačkov (dolný koniec)
Klinec Pavol, Fačkov
Klinec Stanislav, Fačkov
Klinec Štefan, Rajec
Kohútová Emília rod. Gabajová, Tomášov
Kolárová Marta, Rajecká Lesná
Kollár Peter, Fačkov
Košťanová Mária rod. Gazdíková, Žilina
Kováčová Viera, Prievidza
Kresáňová Alojzia, Kostolec
Kujan Dušan, Fačkov
Kujanová Alojzia, Fačkov
Kulich Milan, Nitra
Kulich Štefan, Fačkov
Kulich Vendelín, Fačkov
Kuriš František, Fačkov
Kvapilová Anna, Fačkov
Lajtmanová Irena, Nitrianske Pravno
Ligas Miroslav, Nitra - Dolné Krškany
Ligas Ondrej, Martin - Priekopa
Ligas Zdeno, Fačkov
Ligasová Irena rod. Kulichová, Rajec (Šuja)
Lisická Štefánia, Trnava
Macko Jaroslav, Fačkov
Macko Jaroslav a Bernarda, Fačkov
Macko Jozef, Fačkov
Macková Bernarda, rod. Kasajová, Fačkov
Makuková Anna, Žilina
Malíková Veronika, Martin
Malinová Vlasta, Bánovce nad Bebravou
Málová Berta
Michalcová Mária, Fačkov
Michalcová Vincencia, Topoľčany
Michalec Ľubomír, Žilina
Michalec Miroslav, Rajecká Lesná
Michalíková Jozefa, Kostolec
Michalová Jozefína, Fačkov
Mikula Bohuslav, Fačkov
Mikula Jozef, Fačkov
Mikula Juraj, Fačkov
Mikula Vincent, Martin
ROK 2014
274 účastníkov
abecedný zoznam vlastníkov
Mikulčíková Irena, Rajecké Teplice
Mikulová Cecília rod. Janigová, Fačkov
Mikulová Cecília rod. Macková, Fačkov
Mikulová Helena rod. Michalová, Fačkov
Mikulová Jana, Fačkov
Mikulová Marta Ing., Žilina
Mikulová Veronika rod Zábojniková, Fačkov
Mišiaková Anna rod. Gambošová, Fačkov
Mucha Milan, Žilina
Myšiak Ľubomír, Stránske
Myšiak Michal, Považská Bystrica
Myšiak Vladimír, Fačkov
Myšiaková Emília, Fačkov
Myšiaková Emília, Fačkov
Myšiaková Helena rod. Babčanová, Fačkov
Myšiaková Helena rod. Myšiaková, Fačkov
Nemčeková Jana, Fačkov
Nováková Irena, Považská Bystrica
Očko Vincent, Fačkov
Očková Bernardína, Fačkov
Olachová Antónia rod. Harantová, Partizánske
Ondrejka Jozef, Fačkov
Ondrejka Miroslav, Vlčnov ČR
Ondrejka Štefan, Štěpánov u Olomouce
Ondrejková Antónia, Fačkov
Osika Jaroslav, Fačkov
Osiková Vlasta rod. Hollá, K. N. Mesto
Palušná Antónia, Pardubice
Panák Jozef, Fačkov
Panák Jozef, Rajecká Lesná
Papšo Tibor, Šuja
Paríšek Jozef, Fačkov
Pavlovičová Anna, Žilina
Pekná Anna, Banská Bystrica
Pekná Helena, Rajec
Pekný Tomáš, Rajec
Pervanová Daniela, Topoľčany
Petriskova Slavomíra, Nováky
Pilarová Karolína rod. Kardošová, Zemianská Závada
Poljačková Anna, Rajecká Lesná
Rajčan Juraj, Fačkov
ROK 2014
274 účastníkov
abecedný zoznam vlastníkov
Rajčanová Anna, Fačkov
Rajčanová Ivana, Ďurčiná
Rybárik Miroslav ml., Rajecká Lesná
Saghyová Anna, Bratislava
Schon Mária rod. Gajdošová, Rajec
Slyšková Alojzia, Rajec
Smutná Mária, Rajec
Straňanková Zdenka, Rajec
Sudorová Ľudmila, Rajec
Súkeníková Emília, Fačkov
Ševčíková Eva, Fačkov
Šilhánek Anton, Bratislava
Šimunský Miloslav Ing., Žilina
Šišilová Vladimíra rod. Myšiaková, Fačkov
Škopiková Anna rod. Muchová, Bratislava
Štefík Cyril, Fačkov
Štefík Jozef, Rajec
Štefík Miroslav, Fačkov
Štefíková Irena rod. Štefíková, Fačkov
Šupol Jozef, Žilina
Šutiaková Evá rod. Kujanová, Kľačno
Trnka Alojz, Prejta
Trnka Ján, Fačkov
Trnka Jozef, Fačkov
Trnka Milan, Fačkov
Tužinčinová Ľubomíra, Prievidza
Úradník Alojz, Fačkov
Úradník Jozef a manž. Marta, Fačkov
Úradník Jozef, Fačkov (suché)
Úradník Miroslav, Fačkov
Úradník Štefan, Šuja
Úradníková Irena, Fačkov
Úradníková Kristína, Fačkov
Úradníková Marta, Fačkov
Úradníková Paulína, Fačkov
Vajdová Mária, Banská Bystrica
Vrábeľ Štefan, Fačkov
Vríčan Jaroslav, Fačkov
Vríčan Jozef, Fačkov (pri kostole)
Vríčan Ľubomír, Fačkov
Vríčan Marek, Fačkov
ROK 2014
274 účastníkov
abecedný zoznam vlastníkov
Vríčan Milan, Fačkov
Vríčan Miroslav bytom Rajecká Lesná
Vríčan Miroslav ml., Fačkov
Vríčanová Alojzia, Fačkov
Vríčanová Cecília rod. Vríčanová, Fačkov (dedič sestra) (ZOMRELA)
Vríčanová Irena, Fačkov
Vríčanová Jana, Fačkov (pri kostole)
Vríčanová Mária (Jozef), Fačkov
Vríčanová Mária, Fačkov (pri kostole)
Vríčanová Oľga, Fačkov
Vríčanová Viera, Rudno
Vríčanová Žofia, Fačkov
Zafková Helena, Rajec
Zachara Emil, Nitrianske Pravno
Zachara Peter, Nitrianske Pravno
Zacharová Anna, Nitrianske Pravno
Zacharová Jozefína, Nitrianske Pravno
Zajková Mária, Ostratice
Záň Marián, Rajec
Zúbek Alojz, Fačkov
Zúbek Ján, Fačkov
Zúbek Jaroslav, Fačkov
Zúbek Jaroslav, Martin
Zúbek Miroslav, Fačkov
Zúbek Peter, Fačkov
Zúbková Bernarda, Fačkov
Zúbková Paulína rod. Kašubová, Fačkov
Žideková Anna, Fačkov
Download

zoznam účastníkov združenia k 1.10.2013