Cenník platný od 1.3.2014
Obecný podnik lesov, spol. s r.o., Poniky: STAVEBNÉ A STOLÁRSKE REZIVO - triedené, bez ošetrenia
Výber podľa Vašich požiadaviek a účelu.
tel.: 00421 918 706 829
Cenovo výhodný konštrukčný materiál!
Cenník STAVEBNÉHO A STOLÁRSKEHO REZIVA v rozmeroch KVH a na mieru.
Trieda
Druh
Rozmer a rozmedzie
Cena
3
Max. rozmery: šír. 350 mm, výška 400 mm, dĺžka 12 m.
C - BF1
Cenový benefit
C - BF2 C - BF3 C - BF4
C - BF5
šírka - mm
dlžka - m
za m
80 - 190
200 - 280
80 - 190
200 - 280
2-3-4-5-6
2-3-4-5-6
2-3-4-5-6
2- 3 - 4 - 5 - 6
195,0 €
198,0 €
193,0 €
197,0 €
192,0 €
195,0 €
190,0 €
195,0 €
192,5 €
195,5 €
190,5 €
194,5 €
191,5 €
194,5 €
189,5 €
193,5 €
193,5 €
196,5 €
191,5 €
195,5 €
194,0 €
197,0 €
192,0 €
196,0 €
2-3-4-5-6
192,0 €
4,0 €
194,0 €
195,0 €
189,0 €
189,5 €
188,5 €
190,5 €
191,0 €
191,0 €
192,0 €
191,5 €
192,5 €
190,5 €
191,5 €
192,5 €
193,5 €
193,0 €
194,0 €
187,0 €
4,0 €
185,0 €
4,0 €
182,0 €
4,0 €
184,0 €
184,5 €
183,5 €
185,5 €
186,0 €
182,0 €
182,5 €
181,5 €
183,5 €
184,0 €
179,0 €
179,5 €
178,5 €
180,5 €
181,0 €
195,0 €
4,0 €
195,0 €
4,0 €
192,0 €
192,5 €
191,5 €
193,5 €
194,0 €
192,0 €
192,5 €
191,5 €
193,5 €
194,0 €
Dosky na plot - tr.I.
24
80 - 190 +
2-3-4-5
150,0 €
147,0 €
Dosky na plot - tr.II.
24
80 - 190 +
2-3-4-5
75,0 €
72,0 €
C16,C24 Šalovacie dosky
24
80 - 190
1-2-3-4-5
172,0 €
169,0 €
C16,C24 Montážne rezivo
24 - 250
80 - 300
1-2-3-4-5-6
172,0 €
169,0 €
Cena reziva uvedená bez DPH.
Rezivo mokré, alebo čiastočne prirodzene presušené do expedície.
147,5 €
72,5 €
169,5 €
169,5 €
146,5 €
71,5 €
168,5 €
168,5 €
148,5 €
73,5 €
170,5 €
170,5 €
149,0 €
74,0 €
171,0 €
171,0 €
pevnosti
reziva
hr. - mm
A) Doskové rezivo – rovnobežne omietané
C24
Dosky - DH
24 - 28 - 32
a C30
(SI, SO) Fošne - FH
40 - 50 - 60
B) Hranené rezivo
C24
Hranoly - HO
a C30
(SI, SO) Hranolčeky - HRO
Laty - LH
100 - 300
100 - 300
každý 1m nad 6 m
70 - 80 - 90
30-40-50-60
70 - 80 - 90
50 - 60 - 70
2-3-4-5-6
2-3-4-5-6
C) Polohranené a neomietané rezivo
triedené Dosky - DP, DN
v zmysle
C24
Fošne - FP, FN
a C30
(SI, SO) Prizmy - PR
24 - 28 - 32
120 - 350
2-3-4-5-6
každý 1m nad 6 m
40 - 50 - 60
120 - 350
2-3-4-5-6
každý 1m nad 6 m
120 - 350
200 - 400
4-5-6
každý 1m nad 6 m
D) Výrezy – stĺpy, stropné, zrubové a iné prvky - odkôrnené
Výrezy
štandardné - VST
Výrezy
špecifické - VSP
f 120 – 450
2-3-4-5-6
každý 1m nad 6 m
f 120 – 450
2-3-4-5-6
každý 1m nad 6 m
E) Ostatné konštrukčné rezivo
Neprehliadnite a VYUŽITE - VAŠE CENOVÉ BENEFITY!
Rozmery na mieru - podľa vlastných požiadaviek.
Vysvetlenie na druhej strane.
Neprehliadnite a VYUŽITE - VAŠE CENOVÉ BENEFITY!
3
1. Benefit C-BF1: Pri 100 % vyplatení ceny po potvrdení záväznej objednávky do 3 dní - zníženie ceny o 3,0 eur/ m .
Doplenie benefitu:
Kontrola plnenia výroby reziva podľa dohodnutého plánu. Osobné preberanie reziva aspoň 5 dní pred expedíciou. .
Vrátenie zníženej sumy v hotovosti alebo do 3 dní po uhradení 100 % výšky ceny.
2. Benefit C-BF2: Pri zmluvnom odbere reziva, uhradení 90 % zálohy do 3 dní po potvrdení objednávky a 10 % doplatení ceny do 3 dní
3.
od dňa osobného prevzatia reziva - zníženie ceny o 2,5 eur / m
Doplenie benefitu:
.
Vrátenie zníženej sumy v hotovosti alebo do 3 dní po doplatení 10% zostatku ceny.
3. Benefit C-BF3: Pri priamom odbere reziva zo zásoby skladu, s protokolom prevzatia na mieste výroby a s platbou v hotovosti
- zníženie ceny o 3,5 Eur/m3.
Doplenie benefitu: Cena bude znížená priamo pri nákupe.
4. Benefit C-BF4: Pri 85 % vyplatení ceny po potvrdení záväznej objednávky do 3 dní a 15 % doplatení ceny do 3 dní od dňa osobného
3
prevzatia reziva - zníženie ceny o 1,5 Eur/m .
Doplenie benefitu: Vrátenie sumy v hotovosti alebo do 3 dní po doplatení 15% zostatku ceny.
5. Benefit C-BF5: Pri 75 % vyplatení ceny po potvrdení záväznej objednávky do 3 dní a 25 % doplatení ceny do 3 dní od dňa osobného
prevzatia reziva - zníženie ceny o 1,0 Eur/m3.
Doplenie benefitu: Vrátenie sumy v hotovosti alebo do 3 dní po doplatení 25% zostatku ceny.
Download

Cenník neošetreného reziva - Stavebné rezivo Banská Bystrica