Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Kurz: ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI
CVIČEBNICE
Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Školící centrum akreditované MŠMT ČR
Účetnictví a daně pro praxi
Cvičebnice
Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
© 2012
Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Kurz: ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI
CVIČEBNICE
Příklad č.2: Opakování
Úkol: Zaúčtujte následující účetní případy
Doklad
Účetní případ
Kč
MD
D
Nákup zboží (způsob A):
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
10 000
2 000
131
343
321
321
Příjemka
Naskladnění zboží z č.1 (způsob A)
10 000
132
131
3.
Výdejka
Spotřeba materiálu (způsob A)
5 000
501
112
4.
PPD
Výběr peněz z bankovního účtu do pokladny
60 000
211
261
5.
VPD
Nákup poštovních známek do zásoby 100ks po 10Kč
1 000
213
211
6.
INT
Manko do normy materiálu (způsob A)
1 000
501
112
7.
FAV
20 000
4 000
311
311
604
343
8.
VPD
9.
VBÚ
1 000
200
12 000
24 000
60 000
513
513
321
221
261
211
211
221
311
221
10.
FAP
15 000
3 000
501
343
321
321
11.
FAPz
3 000
-
-
12.
Příjemka
15 000
-
-
13.
FAP
2 000
400
518
343
321
321
14.
FAV
25 000
5 000
311
311
602
343
000
000
000
800
521
524
331
331
331
336
336
342
5 500
4 500
527
335
213
213
1 500
300
81 200
45 000
7 800
1 800
750
501
343
331
336
342
261
568
261
261
221
221
221
221
221
1.
FAP
2.
15.
INT
16.
INT
17.
INT
18.
VBÚ
Prodej zboží:
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
Pracovní oběd jednatele v restauraci:
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
a) úhrada faktury z č.1
b) úhrada faktury z č.7
c) převod peněz do pokladny č.4
Nákup kancelářského papíru (způsob B):
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
Přijatá zálohová faktura za el.energii
Naskladnění kancelářského papíru (způsob B)
Za telefon:
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
Za poradenské služby:
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
Zúčtovací a výplatní listina:
a) hrubé mzdy
b) SP a ZP firma
c) SP a ZP zaměstnanci
d) zálohová daň z příjmů ze závislé činnosti
Výdej stravenek do spotřeby za 10 000 Kč:
a) podíl firmy 55%
b) podíl zaměstnanců 45%
Nákup PHM platební kartou:
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
a) výplata mezd zaměstnancům
b) odvod SP a ZP
c) odvod zálohové daně z příjmů ze záv.činnosti
d) platba kartou za PHM
e) bankovní poplatky
100
34
11
7
Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Kurz: ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI
CVIČEBNICE
f) připsané úroky
0,32
221
662
Příklad č.3:
Vzdělávací centrum uspořádalo daňový kurz pro firmu Breso, s.r.o. Předem přijalo zálohu ve výši
18 000 Kč. Celkové vyúčtování za kurz činilo 25 000 Kč + 20% DPH.
Úkol č.1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy u společnosti Breso, s.r.o. za předpokladu, že poskytnutí
zálohy i uskutečnění kurzu bylo ve stejném měsíci.
Účetní
doklad
1.
VBÚ-15.4.
2.
FAP-30.4.
3.
VBÚ-10.5.
Text
Poskytnutí zálohy na daňový kurz
Faktura přijatá za daňový kurz:
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
c) zúčtování zálohy
Úhrada FAP
Částka
MD
D
18 000
314
221
25 000
5 000
- 18 000
518
343
314
321
321
321
12 000
321
221
MD
D
18 000
314
221
15 000
3 000
343
314
000
000
000
000
518
343
314
343
321
321
321
321
12 000
321
221
Úkol č.2: Zaúčtujte účetní případy za předpokladu, že kurz se uskutečnil až v květnu.
Účetní
doklad
1.
2.
3.
4.
Text
VBÚ- 15.4. Poskytnutí zálohy na daňový kurz
Daňový doklad na přijatou zálohu:
DDPZ-16.4. a) cena bez DPH
b) DPH 20%
Faktura přijatá za daňový kurz:
a) cena bez DPH
FAP-31.5. b) DPH 20%
c) zúčtování zálohy bez DPH
d) DPH 20%
VBÚ-10.6.
Úhrada FAP
Částka
25
5
- 15
-3
Příklad č.4:
Vzdělávací centrum uspořádalo daňový kurz pro firmu Breso, s.r.o. Předem přijalo zálohu ve výši
18 000 Kč. Celkové vyúčtování za kurz činilo 25 000 Kč + 20% DPH.
Úkol č.1: Zaúčtujte jednotlivé účetní případy u vzdělávacího centra za předpokladu, že přijetí zálohy i
uskutečnění zdanitelného plnění bylo ve stejném měsíci
Účetní
doklad
1.
VBÚ-15.4.
2.
FAV-30.4.
3.
VBÚ-10.5.
Text
Přijatá záloha na daňový kurz
Faktura vydaná za daňový kurz:
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
c) zúčtování zálohy
Úhrada FAV
Částka
MD
D
18 000
221
324
25 000
5 000
- 18 000
311
311
311
602
343
324
12 000
221
311
Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
Kurz: ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI
CVIČEBNICE
Úkol č.2: Zaúčtujte účetní případy za předpokladu, že kurz se uskutečnil až v květnu.
Účetní
doklad
1.
2.
3.
4.
Text
VBÚ- 15.4. Přijatá záloha na daňový kurz
Daňový doklad na přijatou zálohu:
DDPZ-16.4. a) cena bez DPH
b) DPH 20%
Faktura vydaná za daňový kurz:
a) cena bez DPH
FAV-31.5. b) DPH 20%
c) zúčtování zálohy bez DPH
d) DPH 20%
VBÚ-10.6.
Úhrada FAV
Částka
MD
D
18 000
221
324
15 000
3 000
324
343
000
000
000
000
311
311
311
311
602
343
324
343
12 000
221
311
25
5
- 15
-3
Příklad č.5:
Firma EMMA, a.s., vystavila fakturu za prodej vlastních výrobků ve výši 840 000 Kč vč.DPH 20%.
Odběratel (firma RECA, s.r.o.) za prodané výrobky nezaplatil a výrobky bude hradit směnkou.
Akceptoval vydanou směnku firmou EMMA, a.s. znějící na částku 900 000 Kč. Po skončení splatnosti
byla směnka dlužníkem uhrazena.
Úkol č.1: Zaúčtujte účetní případy vyplývající ze zadání u společnosti EMMA, a.s.
Účetní
doklad
Text
Částka
MD
D
1.
FAV
Za prodej vlastních výrobků:
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
700 000
140 000
311
311
601
343
2.
INT
Směnka – úhrada FAV směnkou
840 000
256
311
3.
INT
Předpis úroků ze směnky
60 000
256
662
4.
PPD
Úhrada směnky a úroků dlužníkem v hotovosti
900 000
211
256
MD
D
Úkol č.2: Zaúčtujte účetní případy vyplývající ze zadání u společnosti RECA, s.r.o.
Účetní
doklad
Text
Částka
1.
FAP
Za nákup materiálu:
a) cena bez DPH
b) DPH 20%
700 000
140 000
111
343
321
321
2.
INT
Směnka – úhrada FAP směnkou
840 000
321
322
3.
INT
Předpis úroků ze směnky
60 000
562
322
4.
VPD
Úhrada směnky a úroků věřiteli v hotovosti
900 000
322
211
Download

Ukázka výukových materiálů Účetnictví