A SELMECBÁNYAI ÁLLAMI KÖZPONTI BÁNYALEVÉLTÁR
ŠTÁTNY ÚSTREDNÝ BANSKÝ ARCHÍV V BANSKEJ ŠTIAVNICI
CÍM:
Telefon:
Fax:
E-MAIL:
RADNIČNÉ NÁM. 16
969 01 Banská Štiavnica
++421 45 692 20 53
++421 45 692 20 54
++421 45 691 27 57
++421456913803
[email protected]
A levéltár kutatóterme hétfőtől–csütörtökig 730–1500 óráig tart nyitva.
Az Állami Központi Bányalevéltár kezdetei 1950-re vezethetők vissza, amikor a Prágában székelő Csehszlovák Bányahivatal létrehozta Selmecbányán tudományos intézetét, Központi Bányalevéltár néven. Az
1950–1958 közti időszak elsősorban a levéltár elhelyezése és kiépítése körüli munkákkal telt el, beleértve
az anyagbegyűjtést is. A levéltár ezidőben továbbra is a prágai kutatóintézethez tartozott.
A bányalevéltár fejlődésének második időszaka az 1959–1968 közti évekre esik. Ekkor a levéltár már a
szlovák levéltári rendszerbe tartozott azáltal, hogy 1958-tól az Állami Központi Levéltár gazdasági iratokat
gyűjtő részlege lett. A levéltár fejlődésének harmadik szakasza 1968-ban indult, amikor a Szlovák Nemzeti
Tanács határozatával a levéltár önálló intézményé vált, és Központi Állami Bányalevéltár néven folytatta
munkáját. A levéltár elhelyezésében is több változás történt. Jelentősebb épületei kezdetektől a selmecbányai városközpontban voltak, 1993-tól pedig az egykori Bánya és Erdészeti Akadémia rektorátusának
épületében székel, amelyet a levéltár céljaira újítottak fel. Jelenleg ezen az épületen kívül több helyen vannak a levéltárnak raktárai.
Az 1950-es évek elején a levéltárnak saját fotóműhelye volt, amit azonban elvesztett, amikor beolvadt
az Állami Központi Levéltárba. A műhely újraindítására 1973-ban került sor. Az intézmény őrzi Szlovákiában a legjelentősebb térkép- és tervgyűjteményt. Szorosan együttműködik a bányamúzeummal, a helyi
felső- és középfokú iskolákkal, a régió kulturális intézményeivel és az önkormányzatokkal. A levéltárnak
jelenleg 20 munkatársa van, közülük 13 szakalkalmazott. A levéltárban 6029 ifm. levéltári anyagot őriztek
2003 végén.
B. JOGSZOLGÁLTATÁSI SZERVEK
VI. 1. Bányabíróságok 1788-ig
AZ ALSÓMECENZÉFI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Évkör
Ifm
1754–1789
0,15
1752–1788
1,58
1774–1788 (1789)
0,70
1731–1788
2,31
Banský súd v Nižnom Medzeve
I. Jegyzőkönyvek 1754–1789
II. Bírósági perek 1783–1789
A BAKABÁNYAI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Pukanci
I. Jegyzőkönyvek 1752–1788
II. Egyéb könyvek 1776–1788
III. Iratok 1760–1788
A BAZINI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Pezinku
I. Jegyzőkönyvek 1778–1788
II. Bírósági perek 1774–1788
A BÉLABÁNYAI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI, Ll
Banský súd v Banskej Belej
55
I.
II.
Jegyzőkönyvek 1752–1788
Egyéb könyvek 1731–1788
Iratok 1755–1788
A BESZTERCEBÁNYAI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
1559–1788
11,49
1558–1788
1,16
1644–1789
0,80
1698–1789
0,16
1689–1789
1,12
1689–1789
0,25
1597–1788
1,06
1608–1788
7,15
1691–1788
0,69
1752–1788
1,58
1698–1788
0,39
1497–1791
41,85
Banský súd v Banskej Bystrici
I. Jegyzőkönyvek 1581–1788
Egyéb könyvek 1559–1788
II. Iratok 1561–1788
A BOCAI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Boci
I. Jegyzőkönyvek 1558–1788 (csak 6 db)
A DOBSINAI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Dobšinej
I. Jegyzőkönyvek 1644–1788
II. Bírósági perek 1772–1789
III. Iratok 1777–1779
A FELSŐMECENZÉFI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd vo Vyšnom Medzeve
I. Jegyzőkönyvek 1698–1789
A GÖLNICI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Gelnici
I. Jegyzőkönyvek 1689–1789
II. Bírósági perek 1758–1782
A JÁSZÓI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Jasove
I. Jegyzőkönyvek 1689–1789
A KOROMPAI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Krompachoch
I. Jegyzőkönyvek 1597–1788
II Bírósági perek 1755–1780
A KÖRMÖCBÁNYAI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Kremnici
I. Jegyzőkönyvek 1608–1788
A MERÉNYI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd vo Vondrišeli
I. Jegyzőkönyvek 1691–1788
II. Egyéb könyvek 1782–1785
A PUKANECI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Pukanci
A ROZSNYÓI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Rožňave
I. Jegyzőkönyvek 1698–1788
II. Egyéb könyvek 1764–1783
A SELMECBÁNYAI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Banskej Štiavnici
I. Hivatali könyvek
1/ évi jelentések és egyéb könyvek, nyilvántartások, lajstromok
56
II.
2/ bírósági perek 1642–1768
3/ jegyzőkönyvek 1497–1788
Iratok 1546–1788
A STÓSZI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
1742–1789
0,32
1735–1789
0,33
1678–1788
0,34
1594–1788
0,49
1695–1789
0,75
1659–1788
2,98
1767–1788
0,02
1773–1854
6,88
1776–1866
27,03
Banský súd v Štóse
I. Jegyzőkönyvek 1742–1783
II. Egyéb könyvek 1766–1789
A SVEDLÉRI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd vo Švedlári
I. Jegyzőkönyvek 1735–1789
II. Bírósági perek 1766
III. Iratok 1741–1774
A SZEPESREMETEI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Mníšku
I. Jegyzőkönyvek 1678–1788
II. Bírósági perek 1765–1769
A SZEPESÚJFALVI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Spišskej Novej Vsi
I. Jegyzőkönyvek 1594–1788
II. Bírósági perek 1783–1784
A SZOMOLNOKI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Smolníku
I. Jegyzőkönyvek 1695–1789
II. Bírósági perek 1756–1776
AZ ÚJBÁNYAI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Novej Bani
I. Jegyzőkönyvek 1659–1788
II. Egyéb könyvek 1677–1788
III. iratok 1661–1788
A ZSAKARFALVAI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Banský súd v Žakarovciach
I. Jegyzőkönyvek 1767–1788
VI. 2. Bányabíróságok 1788–1854
A BAZINI HELYETTES BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Substitučný banský súd v Pezinku
I. Hivatali könyvek 1773–1854
II. Segédkönyvek 1776–1856
III. Iratok 1778–1856
A BESZTERCEBÁNYAI HELYETTES BÁNYABÍRÓSÁG
(BERGGERICHTS-SUBSTITUTIONEN) IRATAI Ll
Substitučný banský súd v Banskej Bystrici
I. Hivatali könyvek 1776–1857
II. Segédkönyvek 1789–1854
III. Iratok 1789–1854
IV. Számadáskönyvek 1780–1852
57
A BRENNBERGI HELYETTES BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
1799–1834
0,35
1788–1856
29,60
1784–1854
18,89
(1777) 1788–1856
17,43
(1739) 1788–
–1854 (1948)
9,63
1789–1854
24,99
1788–1855
135,29
1789–1791
0,12
1751–1854 (1857)
70,48
1777–1856 (1950)
13,91
Substitučný banský súd v Brennbergu
A GÖLNICBÁNYAI HELYETTES BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Substitučný banský súd v Gelnici
I. Hivatali könyvek 1788–1856
II. Segédkönyvek 1791–1854
III. Iratok 1790–1854
AZ IGLÓI HELYETTES BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Substitučný banský súd v Spišskej Novej Vsi
I. Hivatali könyvek 1789–1854
II. Segédkönyvek 1789–1854
III. Iratok 1784–1854
A KÖRMÖCBÁNYAI HELYETTES BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Substitučný banský súd v Kremnici
I. Hivatali könyvek 1777–1854
II. Segédkönyvek 1789–1854
III. Iratok 1789–1855
A MALUZSINAI HELYETTES BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Substitučný banský súd v Malužinej
I. Hivatali könyvek (1739) 1783–1854
II. Segédkönyvek 1783–1856
III. Iratok 1783–1856
IV. Számadáskönyvek 1778–1855
A ROZNYÓI HELYETTES BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Substitučný banský súd v Rožňave
I. Hivatali könyvek 1789–1847
II. Segédkönyvek 1789–1854
III. Iratok 1789–1854
A SELMECBÁNYAI KERÜLETI BÁNYABÍRÓSÁG
(DISTRIKTUAL BERGGERICHT) IRATAI Ll
Dištriktuálny banský súd v Banskej Štiavnici
I. Jegyzőkönyvek 1788–1853
Egyéb könyvek 1789–1855
II. Segédkönyvek (iktatók, mutatók) 1788–1854
III. Elnöki iratok 1829–1854, általános iratok 1788–1854
1788–1790 között I–XII tárgycsoportba osztva
A SÓVÁRI HELYETTES BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI
Substitučný banský súd v Solivare
Iratok 1789, 1791
A SZOMOLNOKI KERÜLETI BÁNYABÍRÓSÁG
(DISTRIKTUAL BERGGERICHT) IRATAI Ll
Dištriktuálny banský súd v Smolníku
I. Jegyzőkönyvek 1811–1847
Egyéb könyvek 1751–1857
II. Segédkönyvek 1789–1854
III. Iratok 1789–1854
AZ ÚJBÁNYAI HELYETTES BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
Substitučný banský súd v Novej Bani
I. Hivatali könyvek 1777–1854 (1859)
58
II.
Segédkönyvek 1788–1855
Iratok 1789–1856
AZ UNGVÁRI HELYETTES BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI
1789–1851
0,24
Substitučný banský súd v Užhorode
VI. 3. Bányakapitányságok és bányabizottságok 1854–1934
A BAZINI BÁNYABIZOTTSÁG IRATAI LL
1855–1856
0,24
1855–1859
1,18
Banský komisariát v Pezinku
A BESZTERCEBÁNYAI BÁNYABIZOTTSÁG IRATAI Ll
Banský komisariát v Banskej Bystrici
(1612) 1855–
Banský kapitanát v Banskej Bystrici
–1933 (1955)
I. Hivatali könyvek
1.
Bányakutatási könyvek 1855
2.
Szabadkutatási könyvek
3.
Adományozási és engedélyezési könyvek
4.
Bányatársulati könyvek
5
Bányamesterek lajstroma
6.
Egyéb
II. Segédkönyvek iktatók, mutatók 1859–1933
III. Iratok
1.
Elnöki iratok1859–1924
2.
Általános iratok 1855–1933
3.
Kimutatások 1855–1919
4.
Hivatalos levelek gyűjteménye (A Salgótarjáni Bányatársaság
alapszabálya is.) 1855–1933 (1955)
5–6. Egyéb 1855–1933 (1955)
IV. Számvevőség, pénztár 1855–1893
A BESZTERCEBÁNYAI BÁNYAKAPITÁNYSÁG IRATAI Ll, K, R
AZ EPERJESI (MEGYEI) BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI
43,12
1847–1859
1,13
(1754) 1855–
–1924 (1930)
24,92
1855–1862
1,92
(1746) 1855–
–1933 (1956)
77,03
Komitátny súd (ako banský súd) v Prešove
A GÖLNICBÁNYAI BÁNYABIZOTTSÁG IRATAI Ll, K
Banský komisariát v Gelnici
AZ IGLÓI BÁNYABIZOTTSÁG IRATAI Ll
Banský komisariát v Spišskej Novej Vsi
AZ IGLÓI BÁNYAKAPITÁNYSÁG IRATAI Ll, K, R
Banský kapitanát v Spišskej Novej Vsi
I. Hivatali könyvek
1. Kutatási könyvek
2. Szabadkutatási könyvek
3. Adományozási és engedélyezési könyvek
4. Kataszterek
5. Fejtési könyvek
II. Segédkönyvek iktatók, mutatók
III. Elnöki iratok
IV. Számvevőség, pénztári iratok
V. Általános iratok
59
A KASSAI BÁNYAKAPITÁNYSÁG IRATAI Ll, K
Banský kapitanát v Košiciach
A LŐCSEI IDEIGLENES KÖRZETI BÁNYABÍRÓSÁG IRATAI Ll
(1798) 1938–
–1944 (1950)
2,93
1861–1871 (1889)
3,80
(1854) 1855–
–1856 (1864)
0,23
(1793) 1854–
–1934 (1864)
40,39
1852–1853
0,03
1812–1864
0,05
1851–1887
3,27
(1255)
1535–1852
192,97
Dočasný obvodný banský súd v Levoči
A MALUZSINAI BÁNYABIZOTTSÁG IRATAI Ll
Banský komisariát v Malužinej
A ROZSNYÓI BÁNYABIZOTTSÁG IRATAI Ll, K
Banský komisariát v Rožňave
I. Hivatali könyvek
1. Bányakutatási könyvek
2. Szabadkutatási könyvek
3. Adományozási és engedélyezési könyvek
4. Bányatársulati könyvek
5. Egyéb könyvek
II. Segédkönyvek iktatók, mutatók
III. Iratok (csak 1929 után)
IV. Számvevőség, pénztári iratok
V. Térképek
VI. Tervek
IX. Egyéb jogszolgáltatásai szervek
A BESZTERCEBÁNYAI KAMARAI BÁNYA ÉS ERDÉSZETI
ÜGYÉSZSÉG IRATAI
Spojený zvolenský banský a lesný fiškalát v Banskej Bystrici
A TISZOLCI BÁNYAÜGYÉSZSÉG IRATAI
Banský fiškalát v Tisovci
D. PÉNZÜGYEK
IV. Egyéb pénzügyi intézmények
A BESZTERCEBÁNYAI BÁNYAPÉNZTÁR IRATAI Ll
Banská pokladňa v Banskej Bystrici
Segédkönyvek 1867–1883
Iratok 1851–1887
Számadáskönyvek 1871–1887
E. GAZDASÁG
I. 1. Bányaigazgatási szervek
A BESZTERCEBÁNYAI BÁNYAKAMARA IRATAI Ll
Banská komora v Banskej Bystrici
I. Hivatali könyvek 1536–1851 utasítások, rendeletek, jegyzőkönyvek,
Segédkönyvek 1639–1851
Iratok 1754–1851
60
II. Számadáskönyvek 1619–1849
III. Egyéb könyvek 1777–1830
1852–1873
A DIÓSGYŐRI BÁNYAIGAZGATÓSÁG IRATAI Ll
9,23
Banské riaditeľstvo v Diósgyőri
I. Hivatali könyvek
II. A/ Segédkönyvek, iktatók, mutatók
B/ iratok
1. Elnöki iratok
2. Általános iratok
3. Tárgyi csoportosítású iratok
A SELMECBÁNYAI FŐKAMARAGRÓFI HIVATAL (1873-TÓL MAGYAR
KIRÁLYI BÁNYA-FŐIGAZGATÓSÁG) IRATAI Ll
(1001) 1524– 1022,40
–1919, (1924)
Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici (od roku 1873 Uhorské
kráľovské hlavné banské riaditeľstvo)
I.
Hivatali könyvek
II.
Elnöki ügyek, A/ segédkönyvek, B/ iratok
III.
Általános ügyek, A/ segédkönyvek, B/ iratok
IV.
Dominialia, A/ segédkönyvek, B/ iratok
V.
Commissariatica, A/ segédkönyvek, B/ iratok
VI.
Erdőügyek, A/ segédkönyvek, B/ iratok
VII. Ellátási hivatal, A/ segédkönyvek, B/ iratok
VIII. Tisztiorvos
IX.
Geológiai részleg
X.
Iroda
XI.
Bírósági ügyek
XII. Látogatások
XIII. Tárgyi csoportok
Pénztár és Számvevőség – Ll
Térképek – Katalógus készült hozzá.
A SZOMOLNOKI FŐFELÜGYELŐI HIVATAL IRATAI Ll
1695–1879
207,52
1800–1926
54,97
(1872) 1910–1922
8,88
(1780) 1919–
– 1945 (1951)
25,89
Vrchný inšpektorský úrad v Smolníku
Hivatali könyvek
I. Elnöki iratok
A/ segédkönyvek
B/ iratok
Általános ügyek
Tanácskozások – jegyzőkönyvek
Tárgyi csoportosítású iratok
II. Számvevőség, pénztár
2. Bányahivatalok
AZ ARANYIDAI BÁNYAHIVATAL IRATAI Ll
Banský úrad v Zlatej Idke
A HODRUSI BÁNYAHIVATAL IRATAI Ll, K
Banský úrad v Banskej Hodruši
A KÖRMÖCBÁNYAI ÁLLAMI BÁNYAIGAZGATÓSÁG IRATAI Ll
Štátne banské riaditeľstvo v Kremnici
61
A KÖRMÖCBÁNYAI BÁNYAHIVATAL IRATAI Ll, K
1668–1923
86,59
1782–1926
16,84
(1872) 1881–1946
12,96
(1867) 1919–
–1945 (1950)
52,84
1910–1919
7,50
1764–1871
5,52
(1847) 1871–
–1890 (1907)
23,72
1794–1898
0,12
1701–1923
132,30
Banský úrad v Kremnici
A MAGURKA BÁNYAHIVATAL IRATAI Ll, K
Banský úrad v Magurke
A MORAVSKE OSTRAVAI BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI TÁRSASÁG
IGAZGATÓSÁGÁNAK IRATAI Ll
Banská a hutná spoločnosť, banské riaditeľstvo v Moravskej Ostrave
I. Iratok 1881–1946
III. Tervrajzok, épületek, gépek
A SELMECBÁNYAI ÁLLAMI BÁNYAIGAZGATÓSÁG IRATAI Ll
Štátne banské riaditeľstvo v Banskej Štiavnici
A SELMECBÁNYAI BÁNYAHIVATAL IRATAI Ll
Banský úrad v Banskej Štiavnici
A SZOMOLNOKI BÁNYAGONDNOKSÁG IRATAI Ll
Banská správa v Smolníku
A SZOMOLNOKI BÁNYAHIVATAL IRATAI Ll
Banský úrad v Smolníku
AZ ÚRVÖLGYI BÁNYAHIVATAL IRATAI
Banský úrad v Španej Doline
A VINDSCHACHTI BÁNYAHIVATAL IRATAI Ll, K
Banský úrad vo Vindšachte
A VINDSCHACHTI ÉPÍTÉSZETI ÉS GÉPÉSZET FELÜGYELŐSÉG IRATAI
1844–1922 (1932)
2,34
1693–1923 (1936)
9,12
1772–1833
1,44
1861–1896
0,08
1852–1906
0,48
1862–1923
10,00
1866–1905
0,84
1905–1923
7,20
(1842) 1900–1946
6,96
Stavebný a strojný inšpektorát vo Vindšachte
A VINDSCHASHTI BÁNYAMMÉRŐ HIVATAL IRATAI Ll
Banský meračský úrad vo Vindšachte
3. Bányaüzemek, részvénytársaságok
AZ ALSÓBOCAI WILDEMANN TÁRNA IRATAI Ll
Ťažiarstvo štôlne Daniel a Wildemann v Nižnej Boci
AZ ALSÓHÁMORI BRENNER TÁRNA IRATAI
Banský závod štôlne Brenner v Banskej Hodruši
AZ ALSÓHÁMORI FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR TÁRNA IRATAI
Banský závod dedičnej štôlne cisára Františka Jozefa II. v Banskej Hodruši
AZ ALSÓHÁMORI FINSTERORT BÁNYAÜZEM IRATAI Ll
Správa banského závodu štôlne Finsterort v Banskej Hodruši
AZ ALSÓHÁMORI MINDENSZENTEK TÁRNAGONDNOKSÁG IRATAI
Banský závod starej a novej štôlne Všechsvätých v Banskej Hodruši
AZ ALSÓHÁMORI SCHÖPFER TÁRNA IRATAI Ll
Správa banského závodu štôlne Schöpfer v Banskej Hodruši
AZ ALSÓSAJÓI RIMA, RT. IRATAI
Rima, úč. spol. v Nižnej Slanej a Vlachove
62
A BAZINI KÉNGYÁR IRATAI Ll
1810–1820
0,36
1830–1897
0,01
1866–1947
126,24
1768–1946
7,92
1874–1894
0,36
1897–1931
0,05
Správa závodu na výrobu síry v Pezinku
A BÉLABÁNYAI GYÖRGY TÁRNA IRATAI
Banský závod štôlne Juraj v Banskej Belej
A BUDAPEST SZÉKHELYŰ RIMAMURÁNY–SALGÓTARJÁN RT. IRATAI
Rimamuránsko-Šalgótarjánska železiarska úč. spol. so sídlom v Budapešti
A DOBSINAI COBURG, BÁNYA ÉS KOHÓ ÜZEM RT. IRATAI
Coburg, banské a hutnícke závody, úč. spol. – banské riaditeľstvo v Dobšinej
A FELSŐHÁMORI BÁNYAÜZEM IRATAI
Horný banský závod v Banskej Hodruši
A HEINZELMANN VASGYÁR RT. IRATAI
Heinzelmannove železiarne, úč. spol. – banská spoločnosť v Chyžnej Vode
AZ IGLÓI VASÉRCBÁNYA IRATAI Ll
Železorudné bane v Spišskej Novej Vsi. Mapy a plány banských závodov
do znárodnenia
A MAGÁNBÁNYÁK IGAZGATÓSÁGÁNAK IRATAI Ll
1752–1945 (5 842 db)
(1955)
1812–1900
2,74
1790–1949
3,20
1818–1908
0,02
1847–1923
1,92
1820–1926
0,94
1727–1906
52,00
1870–1897
0,01
1825–1912
1,12
1845–1905
0,96
1877–1922
0,02
1767–1870
16,44
1883–1929
0,48
Správa súkromných baní na východnom Slovensku
A MÁRIAHUTTAI BÁNYA ÉS KOHÓ RT. IRATAI
Banská a hutná účastinná spoločnosť - banská správa v Máriahute
A MODERI TÁRNA IRATAI
Banský závod štôlne Moder na Kopaniciach
A SELMECBÁNYAI ERZSÉBET TÁRNA IRATAI
Banský závod šachty Alžbeta v Banskej Štiavnici
A SELMECBÁNYAI FERENC AKNA IRATAI
Banský závod šachty František v Banskej Štiavnici
A SELMECBÁNYAI GERAMB JÁNOS JÓZSEF-FÉLE
BÁNYAEGYLET IRATAI Ll
Gerambovská únia v Banskej Štiavnici
A SELMECBÁNYAI MIHÁLY TÁRNA IRATAI
Banský závod štôlne Michal v Banskej Štiavnici
A SELMECBÁNYAI MIKSA AKNA IRATAI
Banský závod šachty Maximilián v Banskej Štiavnici
A SELMECBÁNYAI PACHER TÁRNA IRATAI
Banský závod štôlne Pacher v Banskej Štiavnici
A SELMECBÁNYAI ZSIGMOND AKNA IRATAI
Banský závod šachty Zigmund v Banskej Štiavnici
A SZOMOLNOKI PIRIT- VAS- ÉS RÉZÉRCBÁNYA RT. IRATAI Ll
„PYRIT”, sirokýzové, železo- a medenorudné bane, úč. spol. v Smolníku
A SZTRACENAI MANNESMANN-COBURG BÁNYA ÉS KOHÓ ÜZEM IRATAI
Mannesmann-Coburg, banské a hutné závody, úč. spol. - závod v Stratenej
63
A VASPATAKI RIMA BÁNYA RT. IRATAI Ll
1747–1947
5,20
1870–1924
1,71
1891
0,03
1896–1914
0,02
1847–1853
0,02
1867–1911
0,15
1891–1897
0,01
1829–1946
1,80
(1800) 1871–
–1902 (1926)
8,76
1788–1874
0,57
1719–1881
42,76
1852–1927
18,40
1735–1899
2,77
1802–1860
3,00
1787–1866
5,88
1802–1946
35,47
Rima, úč. spol. - baňa na železnú rudu v Železníku
A VIHNYEI RÉGI ANTAL TÁRNA IRATAI
Banský závod starej štôlne Anton vo Vyhniach
A VIHNYEI ÚJ ANTAL TÁRNA IRATAI
Banský závod novej štôlne Anton vo Vyhniach
A VINDSCHACHTI ISTEN ÁLDÁSA TÁRNA IRATAI
Banský závod štôlne Božie požehnanie vo Vindšachte
A VINDSCHACHTI ISTVÁN AKNA IRATAI
Banský závod šachty Štefan vo Vindšachte
A VINDSCHACHTI KÁROLY AKNA IRATAI
Banský závod šachty Karol vo Vindšachte
A VINDSCHACHTI LIPÓT TÁRNA IRATAI
Banský závod šachty Leopold vo Vindšachte
A ZÓLYOMBEREZNAI VASGYÁR RT. IRATAI
Železiarne Podbrezová, úč. spol. - banský plnomocník v Piesku
III. Kohászat
AZ ARANYIDAI KOHÁSZATI HIVATAL IRATAI Ll
Hutný úrad v Zlatej Idke
A BESZTERCEBÁNYAI KOHÓ IRATAI Ll
Huta v Banskej Bystrici
A GYULAFEHÉRVÁRI ÁLLAMI PÉNZVERDE IRATAI
Štátna mincovňa v Alba Iulii
A KOROMPAI HERNÁDMENTI VASIPARI RT. IIRATAI Ll
Pohornádska železopriemyselná účastinná spoločnosť v Krompachoch
A KÖRMÖCBÁNYAI KOHÓ IRATAI Ll
Huta v Kremnici
A MALUZSINAI KOHÓ ÉS HÁMOR IRATAI Ll
Huta a hámor v Malužinej
AZ ÓVÍZI KOHÓ IRATAI Ll
Huta v Starej Vode
A SELMECBÁNYAI KOHÓHIVATAL IRATAI Ll
Hutný úrad v Banskej Štiavnici
I. Hivatali könyvek
1/ szabályrendeletek másolatai, jelentési könyvek
2/ legénységi könyvek
3/ törzskönyvek
4/ leltárak
II. Segédkönyvek – iktatók 1840–1924, mutatók 1881–1923
III. Iratok
1/ általános
64
2/ tárgyi csoportok
IV. Gazdasági könyvek – ideiglenes halmozási könyvek, ércolvasztási
kimutatások
A SZOMOLNOKI KOHÓ IRATAI Ll
1728–1890
18,82
1743–1888
0,83
Huta v Smolníku
A ZSARNÓCAI KOHÓ IRATAI Ll
Huta v Žarnovici
IV. 2. Gépipar
1869–1950 (18559 db)
A VIHNYEI KACHELMANN GÉPGYÁR IRATAI
Kachelmannova strojáreň vo Vyhniach
IV. 9. Élelmiszeripar
1755–1870
3,72
1809–1819
1,23
(1565) 1752–
–1880 (1882)
39,01
(1851) 1857–1880
13,57
1750–1880
32,10
1717–1875
23,06
1838–1869
6,21
A ZSARNÓCI KAMARAI SÖRGYÁR IRATAI Ll
Komorský pivovar v Žarnovici
(CSAK IRATOK MARADTAK FENN.)
IV. 16. Egyéb ipari ágak
A BESZTERCEBÁNYAI FEGYVERGYÁR IRATAI Ll
Továreň na zbrane v Banskej Bystrici
Segédkönyvek – iktatók 1809–1817
Iratok 1809–1816
Számadások 1809–1819
VI. Állami (királyi) erdőhivatalok 1747–1880
A BESZTERCEBÁNYAI ERDŐHIVATAL IRATAI Ll
Lesný úrad v Banskej Bystrici
A BREZNÓI ERDŐHIVATAL IRATAI Ll
Lesný úrad v Brezne
A KÖRMÖCBÁNYAI ERDŐHIVATAL IRATAI Ll
Lesný úrad v Kremnici
A SELMECBÁNYAI ERDŐHIVATAL IRATAI Ll
Lesný úrad v Banskej Štiavnici
A ZÓLYOMI ERDŐHIVATAL IRATAI Ll
Lesný úrad vo Zvolene
65
I. ISKOLAÜGY
I. Felsőoktatási intézmények
A SELMECBÁNYAI BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI AKADÉMIA IRATAI Ll, K
Banícka a lesnícka akadémia v Banskej Štiavnici
I. Hivatali könyvek (felvett tanulók jegyzéke 1827–1840), magánvizsgai jegyzőkönyvek (a selmeci magyar királyi bányászati és erdészeti akadémia emlékkönyve) 1890–1913
II. Iratok
A/ segédkönyvek
B/ iratok
C/ egyéb iratok
1770–1919
(1921)
4,78
1843–1924
1,46
1888–1917
0,60
IV. Szakiskolák
A BESZTERCEBÁNYAI BÁNYA ISKOLA IRATAI Ll
Banícka škola v Banskej Štiavnici
A. Könyvek
I. Hivatali könyvek (régi jegyzőkönyvek, bányaiskola anyakönyvei)
II. Segédkönyvek
B. Iratok
VI. Alapiskolák
AZ ARANYIDAI ÁLLAMI ELEMI NÉPISKOLA IRATAI Ll
Štátna elementárna ľudová škola v Zlatej Idke
J. EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS
II. 1. Egészségügyi és szociális biztosítók
AZ ARANYIDAI BÁNYA- ÉS KOHÓ HIVATAL MELLETTI
BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
1890–1923
0,84
1900–1903
0,10
1787–1882
0,81
1789–1924
4,63
1859–1924
1,31
Bratská pokladnica pri banskom a hutnom úrade v Zlatej Idke
AZ ÁRVAI SZÁNBÁNYÁK RT. MELLETTI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica pri uhoľných baniach akciovej spoločnosti na Orave
Tagnyilvántartások
Számadások
A BAKABÁNYAI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Pukanci
Számadáskönyvek, kimutatások
A BESZTERCEBÁNYAI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Banskej Bystrici
A/ iktatók 1883–1925
B/ iratok 1885–1925
C/ számadáskönyvek, számlák 1789–1924
A DOBSINAI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Dobšinej
66
I.
II.
III.
IV.
Segédkönyvek, iktatók
Iratok
Jegyzőkönyvek
Számadáskönyvek, számlák
A DUBNÍK–VÖRÖSVÁGÁSI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
1899–1919
0,24
1842–1924
0,33
1860–1924
0,95
1722–1927
6,69
1911–1924
0,03
1909–1924
0,24
1859–1875
0,02
1848–1920
0,34
1575–1925
24,72
1860–1924
0,12
1789–1924
6,57
Bratská pokladnica v Dubníku - Červenici
Számadások, naplók
A KOHÁRYHÁZI HERCEGI VASGYÁRI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica pri banskom a hutníckom podniku Coburg, úč. spol. v
Pohorelej
I. Munkügyek, minőségi táblázat 1899–1901
II. Számadások
A KOROMPAI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Krompachoch
A KÖRMÖCBÁNYAI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Kremnici
I. Segédkönyvek – iktatók 1883–1925
II. Iratok 1885–1925
III. Számadáskönyvek – főkönyv, naplók, nyugbérek, tőkekönyvek,
hitelkönyvek stb. 1722–1927
A MÁRKUSFALVI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Markušovciach
Számadások
A NYITRABÁNYI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Handlovej
A PRAKFALVAI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Prakovciach
Bevételek és kiadások könyve 1859–1875 (1 db)
A SÁROSBUJÁKI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica železiarskej spoločnosti v Bujakove (Tri Vody)
A SELMECBÁNYAI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Banskej Štiavnici
I. Társpénztár elöljáróságának iratai 1881-ig
II. Hivatal iratai 1822-től
III. Társpénztár tanácsának iratai
IV. Számadáskönyvek 1575–1924
V. Egyéb
A SÓVÁRI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Solivare
Iratok
A SZOMOLNOK – ARANYIDAI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Smolníku - Zlatej Idke
I. Segédkönyvek
II. Iratok
III. Számadáskönyvek
IV. Számlák
67
AZ ÚJBÁNYAI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
1799–1882
1,21
1815–1924
3,12
Bratská pokladnica v Novej Bani
I. Számadáskönyvek 1799–1882
II. Pénztári naplók 1800–1880
III. Évi kimutatások 1842–1872
A ZÓLYOMBREZÓI BÁNYATÁRSPÉNZTÁR IRATAI Ll
Bratská pokladnica v Podbrezovej
I. Segédkönyvek – iktató 1902
II. Tagnyilvántartás 1843–1902
III. Számadások
L. NEMZETSÉGEK (CSALÁDOK), URADALMAK
II. Uradalmi levéltárak
1751–1871
5,28
(1255) 1723–
–1870 (1877)
11,63
1641–1874
7,37
(1660) 1758–1874
7,37
A ZÓLYOM–DOBRONYAI KAMARAI URADALOM IRATAI Ll
1222–1851 (1880)
Komorské panstvo Zvolen - Dobrá Niva
1. Hivatali könyvek – az egyes falvak urbáriumai, összeírások, épületleltárak, telekkimutatások, lakosságösszeírások
2. Elenchusok 1254–1857, iktatók 1788–1867
3. Iratok 1222–1869
4. Számadáskönyvek, kimutatások, úrbérek 1752–1880
21,20
A GYÖKÖSI KAMARAI URADALOM IRATAI Ll
Komorské panstvo Dekýš
1. Hivatali könyvek – az egyes falvak urbáriumai, erdőgazdálkodási
iratok, kegyúri ügyek
2. Iktatók 1822–1864
3. Iratok 1751–1871
4. Uradalmak számadáskönyvei, kimutatások 1758–1871
A LIPCSEI KAMARAI URADALOM IRATAI Ll
Komorské panstvo Ľupča
1. Hivatali könyvek – az egyes falvak urbáriumai határjárások, erdőgazdálkodási iratok
2. Elenchusok 1762–1852, iktatók 1852–1870
3. Iratok 1841–1870 (oklevélmásolatok 1255-től)
4. Számadáskönyvek, kimutatások, adókönyvek, tizedkimutatások
1723–1877
A REVISTYEI KAMARAI URADALOM IRATAI Ll
Komorské panstvo Revište
1. Hivatali könyvek – úrbér, uradalom leírása, lakosságnyilvántartás,
telekösszeírások
2. Elenchusok, iktatók, mutatók 1775–1874
3. Iratok 1641–1871
4. Számadáskönyvek, kimutatások, leltárok
A SÁSÓI KAMARAI URADALOM IRATAI
Komorské panstvo Šášov
68
M. CSALÁDOK, SZEMÉLYEK
II. Személyek
BAUMERTH KÁROLY IRATAI
1872–1931
0,04
BROSZMAN EUGÉN (BÁNYATANÁCSOS) IRATAI Ll
1844–1908
0,66
JÁTZ FERENC IRATAI
1816–1868
0,03
KELLNER MÓRICZ IRATAI
1844–1885
0,01
MÜNNICH KÁLMÁN (BÁNYATANÁCSOS, BÁNYASZAKÉRTŐ) IRATAI
1875–1934
1,88
PÉCH ANTAL IRATAI
1378–1806
0,12
VALENTÉNYI ALEXANDER (MÉRNÖK, BÁNYAIGAZGATÓ) TÉRKÉPEI Ll
1876–1946
(97 db)
Iratok 1844–1907
Kéziratok 1874–1896
Térképek 1862–1908
Levelezések, kéziratok.
N. CÉHEK, EGYESÜLETEK, ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK
IV. Egyesületek
AZ ARANYIDAI TÁRSASKÖR IRATAI Ll
1884–1890
0,04
1907–1924
0,24
1872–1915
0,12
1894–1913
0,02
(1713) 1748–
–1894 (1900)
4,64
Uhorský spoločenský krúžok v Zlatej Idke
A SELMECBÁNYAI BÁNYA ÉS KOHÓ HIVTALNOKOK EGYESÜLETÉNEK
IRATAI Ll
Spolok banských a hutníckych podúradníkov v Banskej Štiavnici
A SELMECBÁNYAI GYERMEKBARÁTOK KÖRÉNEK IRATAI Ll
Spolok priateľov detí v Banskej Štiavnici
A SELMECBÁNYAI ORSZÁGOS BÁNYA ÉS KOHÓ EGYESÜLET IRATAI Ll
Banský a hutnícky krajinský spolok v Banskej Štiavnici
V. Érdekvédelmi szervezetek
A FELSŐMAGYARORSZÁGI FAKITERMELŐK EGYESÜLETÉNEK IRATAI Ll
Združenie hornouhorských ťažiarov
O. GYŰJTEMÉNYEK
IV. Térképek, tervrajzok
BERNÁTH GYÖRGY TÉRKÉPGYŰJTEMÉNYE Ll
1784–1884
(61 egység)
1765–1884
(78 egység)
Zbierka máp Juraja Bernátha
AZ IGLÓI HONISMERETI MÚZEUM BÁNYATÉRKÉPEINEK
GYŰJTEMÉNYE Ll
Zbierka banských máp Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi
69
X. Pecsétnyomók és pecsétek
A KAMARAI HIVATALOK ÉS EGYÉB INTÉZETEK PECSÉTNYOMÓINAK
ÉS BÉLYEGZŐINEK GYŰJTEMÉNYE Ll
Pečatidlá a gumové pečiatky komorských, montánnych a iných úradov
a inštitúcií
70
1848–1950
(191 db)
Download

a selmecbányai állami központi bányalevéltár štátny ústredný