Zoznam výrobcov a certifikovaných sušiarní na výrobu drevného obalového materiálu
podľa medzinárodnej normy ISPM č. 15,
ktorým bola pozastavená činnosť alebo zrušená registrácia.
Aktualizácia 2010-05-21
*
V prípade subjektov, ktorým bola zrušená registrácia alebo pozastavená činnosť z dôvodu nedoloženia následnej kontroly
sušiarne resp. z dôvodu porušenia povinností rergistrovaného subjektu vyplývajúce z platnej legislatívy, takéto subjekty
nie sú oprávnené vykonávať sušenie a označovanie drevného obalového materiálu v súlade s medzinárodnou normou
FAO ISPM No. 15.
poradové
číslo
23
27.
reg. číslo
Peter Jamnický –
Sprostredkovateľská
SK-2151
a obchodná firma
*Pozastavená Vrbická 1883 / 22
činnosť od 031 01 Liptovský
16.01.2006
Mikuláš
IČO: 36 991 643
SK-1305
zrušená
registrácia
08.11. 2005
SK-2235
35
zrušená
registrácia
12. 09. 2007
SK-2274
47.
zrušená
registrácia
08. 12. 2006
4.
8.
9.
názov
SK-2157
SK-0541
SK-1041
kontakt
Peter Jamnický
0903-656067
044-5514487 fax
Dátum
regisrácie
od
379
26.04.04
poznámka
Nenachádza sa
na registrovanej
prevádzke
č. 116/35/2005
21.11. 2005
Pozastavená
činnosť sušiarne
16.01. 2006
č. 84/75/2005 A
13.10. 2005
zrušená
registrácia
08.11. 2005
Róbert Jendrol –
SLOVPALET
Za cementárňou
018 64 Ladce
IČO: 33 493 529
pošta: Róbert Jendrol –
SLOVPALET
Košeca č. 365
018 64 Košeca
TANAX, a.s.
Partizánska 73
957 11 Bánovce nad
Bebravou
IČO: 36 302 678
IČ DPH SK:
2020140980
Róbert Jendrol
042-4628686
042-4628686 fax
839
19.03.03
Ing. Milan Minarovič
038-7602591
038-7604012 fax
1890
14.10.2004
č. 182/26/2006 A
30.10. 2006
od 01.08. 2007
ukončená
činnosť
Marek Karkus –
DREVEX
S. Chalupku 202 / 6
050 01 Revúca
IČO: 32 964 889
IČ DPH SK:
1020029439
Marek Karkus
0905-921 023
109/2005
09.02. 2005
zrušená
registrácia
08. 12. 2006
Milan Gaál G.M.M.
Ústredie 78
013 62 Veľké Rovné
IČO: 30 471 087
Milan Gaál
041-5582275
041-5582358 fax
595
29.04. 2004
Andrej Hniďák –
HAPEK
Mierová 820 / 10
068 01 Medzilaborce
IČO 30 257 701
IČ DPH: SK1020713012
Slavomír Ivančík
Andrej Hniďák
0910-942 205
057-7322187 fax
1949
11.11.02
718
04.05. 2004
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 29.02.
2008
*pozastavená
činnosť na
vlastnú žiadosť
od 8.4.2008
Slavomír Ivančík
1526
*pozastavená
13.
15.
19.
20.
22.
Mierová 317/57
0905-238435
068 01 Medzilaborce
057-7322085
IČO: 37 653 300
057-7322085 fax
IČ DPH: SK1020002225
15.05.03
719
04.05.04
Marcel Lopata
PILMAS
Gen. Svobodu 129 / 15
068 01 Medzilaborce
IČO: 34 809 074
IČ DPH SK:
1020019528
Marcel Lopata
0915-964 674
057-7322085 fax
720
03.05.04
Michal Lopata –
Michal Lopata
DREVOVÝROBA
0905-655710
Gen. Svobodu 129 / 15
057-7322085 fax
068 01 Medzilaborce
IČO: 34 566 619
IČ DPH: SK1020717786
2368
25.11.02
717
04.05.04
GLÓBUS CALMAR,
s.r.o.
Lazovná 18
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 622 887
Marián Minka
048-4187500
048-4187305 fax
798
18.05.04
Jozef Gašpar
033-5575265
0905-252 588
799
18.05.04
SK-2173
Jozef Gašpar
Dechtice 130
919 53 Dechtice
IČO: 33 223 556
Michal Neusch
0907-839207
714
28.04.04
SK-2152
DVENS, spol. s r.o.
Kremnické Bane 13
966 35 Kremnické Bane
IČO: 36 024 694
Poľnohospodárske
družstvo Bošáca
913 07 Bošáca
IČO: 00 206 768
Ing. Holenda Dušan
032-7781237
032-7781139 fax
638
11.05.04
DI SÚĽOV BYTČA,
s.r.o.
Hollého ul. 1174
014 01 Bytča
IČO: 36 415 511
Ing. Ivan Mičiak
041-5523090
041-5523090 fax
995
15.07.04
Ján Bajza
Plevník – Drienové 303
018 26 Plevník –
Drienové
IČO: 14 193 795
D-LUMAX, s.r.o.
Kukučínová 691/41-10
019 01 Ilava
IČO: 36 326 534
IČ DPH: SK2020116714
Ján Bajza
0903-532 218
042-4382209
1035/2004
26.08. 2004
Ľuboš Greguška
042-4486748
042-4486748
453/2006
09.03.2006
SK-2159
SK-0618
SK-2172
SK-2164
24.
zrušená
registrácia
04.12. 2007
30.
SK-2208
31
SK-2222
* pozastavená
živnosť od
15.7.2005do 31. 12 2010
SK-2420
86.
zrušená
registrácia
14.12.2007
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 29.02.
2008
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 29.02.
2008
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 29.02.
2008
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 29.02.
2008
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 29.02.
2008
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 29.02.
2008
zrušená
registrácia
04.12. 2007
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 29.02.
2008
*pozastavená
činnosť
zrušená
registrácia
14.12. 2007
PAMIOS, s.r.o.
Ing. Pavol Tavač
Magočovská 405/26
041-5964046
010 01 Žilina – Trnové
041-5424919 fax
IČO: 36 381 969
IČ DPH: SK2020102832
104.
SK-2506
SK 0675
26.
zrušená
registrácia
10.01.2007
45
57
71
129
76
SK-2272
SK-2314
SK-2376
zrušená
registrácia
29. 03. 2010
SK 2189
SK- 0824
91
SK-2447
103.
SK-2490
199/2007
15.02. 2007
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
zmluvnej
sušiarne 29.02.
2008
(výroba drevených
obalov, nákup
z certifikovanej sušiarne
DI SÚĽOV BYTČA,
s.r.o., Hollého ul. 1174,
014 01 Bytča, SK-2208)
Smrečina Holding I.
a.s.
Cesta ku Smrečine 5
975 45 Banská Bystrica
IČO: 36 224 049
Ing. Pavol Hlaváč
048-4332201
048-4146981 fax
2475
05.12.02
839
25.05.04
č. 186/66/2006 A
06.11. 2006
Zrušenie
certifikovanej
sušiarne
Ing. Ondrej Detvay
Drevárspol AD –
manželka Gabriela
Detvayová
Slnečná 1174
049 25 Dobšiná
IČO: 10 746 269
IČ DPH: SK1020675744
Miroslav Martinka –
EUROM
Dúbrava 485
032 12 Dúbrava
IČO: 40 450 228
DIČ: 102081964
Gabriela Detvayová
058-7941673
058-7941673 fax
89/2005
25.01.2005
2714/2005
13.12.2005
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 06.11.
2008
Miroslav Martinka
0905-401 508
044 – 5593159
044-5593159 fax
600
06.05. 2005
Oto Mekýš SAVANA 2
Sasinkova 23
957 01 Bánovce nad
Bebravou
IČO: 11 981 911
IČ DPH: SK1029125262
TIGNUM, spol. s r.o.
Csamberova 35
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 31 599 362
Oto Mekýš
0903-266280
2134
26.09. 2005
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 06.11.
2008
zrušená
registrácia
29. 03. 2010
Jozef Stanko
048-4187250
048-4187250 fax
915/2004
04.06. 2004
Ján Kuna –
MARTENS
Karpatská 3256 / 15
058 01 Poprad
IČO: 30 322 685
Ján Kuna
052-7728196
052-7728952 fax
230/2003
21.01. 2003
INCO-MED s.r.o.
Školská 95
925 22 Veľké Úľany
IČO: 36 260 771
IČ DPH: SK2021828611
Gujber Róbert
0910-997 715
031-7899862
031-7877154 fax
995
20.06. 2006
Ing. Jaroslav Šifra
Gaštanová 18
010 01 Žilina
Ing. Jaroslav Šifra
041-5680122
041-5680122 fax
161/2007
05.02. 2007
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
zmluvnej
sušiarne
26.03. 2008
*pozastavená
činnosť,
nevykonal
povinnú zmenu
sídla a
prevádzky
01.06.2008
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 06.11.
2008
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
IČO: 22 630 902
IČ DPH: SK1020538013
40
SK-2265
Urbárske
a komposesorátne
pozemkové spoločenstvo
Osturňa
128
108
109
SK-2474
SK-2678
SK-2542
SK-2549
10
05.01.2005
Miloš Borovička
041-5523600
041-5523600 fax
1685/2006
25.10.2006
Osturňa 153
059 79 Osturňa
IČO: 17 085 829
Miloš Borovička –
DREVO-TRANS,
DREVOVÝROBA
97
Ján Brejčák
052-4181081
052-4181381 fax
Štiavnik 929
013 55 Štiavnik
IČO: 31 072 852
IČ DPH: SK1020522338
RANOX, s.r.o.
Štefánikova 696
Ing. Vladimír Babík
905 01 Senica
034-6544321-3
IČO: 36 245 381
034-6544321-3 fax
IČ DPH: SK2020188533
[email protected]
258/2008
06.03. 2008
Slovpil, s.r.o.
Topoľová 2058/8
052 01 Spišská Nová
Ves
IČO: 36 691 429
IČ DPH: SK2022262440
Štefan Engel
0915-936 888
053-4410891 fax
[email protected]
686/2007
25.05. 2007
ORCUS MAG., s.r.o.
nám. Slobody 2
073 01 Sobrance
IČO: 36 589 888
IČ DPH: SK2021973217
Ing. Jaroslav Pipta
056-6523280
056-6981581 fax
0905-538 891
0905-746 767
681/2007
24.05. 2007
[email protected]
112
SK-0560
SK-1490
12
zrušená
registrácia
27.11.2009
SK-2010
18
zrušená
registrácia
10.12.2009
50
SK-2270
55
SK-2284
následná
kontrola
sušiarne 06.11.
2008
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 08.12.
2008
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 17.12.
2008
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 23.10.
2009
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 23.10.
2009
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 23.10.
2009
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 23.10.
2009
zrušená
registrácia
27.11. 2009
Dušan Rajčan – v.o.z.
Stará Kremnička 259
965 01 Stará Kremnička
IČO: 33 333 963
IČ DPH: SK1020619611
Dušan Rajčan
045-6734111
045-6735528 fax
[email protected]
2233/2002
11.11. 2002
977/2007
24.07. 2007
BKS spol. s r.o.
časť Kvášovec
P.O. Box 1
018 41 Dubnica /
Váhom
IČO: 31 560 199
Ján Papiernik PAPs
Horné Srnie 172
914 42 Horné Srnie
IČO: 22 826 521
Jozef Kuruc
0903-804 065
042-4440823
042-4440825 fax
1274/2003
14.04. 2003
Ján Papiernik
0905-240653
032-6589128 fax
87/2004
21.01. 2004
zrušená
registrácia
10.12. 2009
Ing. Otokár Jeremiáš – Ing. Otokár Jeremiáš
DREVOSPOL MRJ
053-4493178
Hnilec 119
053-4493178 fax
053 75 Hnilec
IČO: 33 853 398
IČ DPH: SK1020684830
76
25.01. 2005
PALETY, s.r.o.
203
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 15.02.
2010
zrušená
Ing. Jaroslav Pudiš
zrušená
registrácia
15. 03. 2010
56
SK-2787
zrušená
registrácia
19.02.2010
58
SK-2312
zrušená
registrácia
27.04.2010
60
72
124
126
146
25
120
SK-2310
SK-2176
SK-2661
SK-2665
SK-1623
SK-2182
zrušená
registrácia
03.03.2010
SK - 2650
ul. Jána Jančeka 38
034 01 Ružomberok
IČO: 36 397 881
IČ DPH: SK2020125063
Ing. Jaroslav Ivan
DREVOSTAV
Krškany 279
934 01 Krškany
IČO 17 573 351
IČ DPH: 1020375884
Ing. Ivan Pčolinský
Astrová 8
974 01 Banská Bystrica
IČO: 10 832 769
IČ DPH: SK1020549189
KURUC – COMPANY
spol. s r.o.
Veľké Lovce 393
941 42 Veľké Lovce
IČO: 36 542 482
IČ DPH: SK2020144307
0905-555 572
08.03. 2005
registrácia
15. 03. 2010
Ing. Jaroslav Ivan
1291/2009
036/6306980
13.10.2009
0905255172
[email protected]
zrušená
registrácia
19.02.2010
Ing. Ivan Pčolinský
048-4230797
048-4230797 fax
790
06.05. 2005
zrušená
registrácia
27.04.2010
František Kurucz
035-6508030
035-6508031 fax
676
04.05. 2005
REVI, s.r.o.
Peter Pravda
Hnúšťa 597
047-5211209-10
981 01 Hnúšťa
047-5211211 fax
IČO: 36 549 371
IČ DPH: SK2020154301
820
19.05. 2004
1877/2006
09.01. 2007
IMPLICIT s.r.o.
Streďanská 2617/39
955 01 Topoľčany
IČO 36 058 386
IČ DPH SK 2020074078
62/2008
16.1.2008
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 26.02.
2010
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 26.02.
2010
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 26.02.
2010
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 26.02.
2010
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 26.02.
2010
Ing. Igor Holub spl.
0905230065
047/4911262 fax
[email protected]
VRABUSINESS, s.r.o. Ladislav Vranai
Dúhová 16
0903-640333
044 71 Čečejovce
055-4648138 fax
IČO 31 683 568
IČ DPH SK 2020496577
26/2008
7.2.2008
HOLDES horehronská
lesná a drevárska
spoločnosť, s.r.o.
Predné Hálny 2530
977 01 Brezno
IČO: 31 601 014
IČ DPH: 2020454634
Artúr Papp – ATS –
VÝROBA PALIET
Kráľová nad Váhom č.
387
925 91 Kráľová nad
Váhom
IČO: 35 365 340
Tobgrow, s.r.o.
Bešeňov 728
941 41 Bešeňov
IČO 36 540 803
IČ DPH SK 2020144764
Ing. Ľupták
PoverenýIng. Ivan Kováčik
048-6115865
048-6115865 fax
1162/2003
30.05. 2003
286/2009
Artúr Papp
0903-471292
031-7715629 fax
860
25.05.04
Július Takáč
035 6444515
035 6444517 fax
0903654 208
1562/2007
23.11.2007
27.03.2009
susiaren
zrušená
registrácia
03.03.2010
*pozastavená
činnosť,
nedoložená
následná
kontrola
sušiarne 08.03.
2010
* V prípade subjektov, ktorým bola zrušená registrácia alebo pozastavená činnosť z dôvodu nedoloženia
následnej kontroly sušiarne resp. z dôvodu porušenia povinností rergistrovaného subjektu vyplývajúce z platnej
legislatívy,takéto subjekty nie sú oprávnené vykonávať sušenie a označovanie drevného obalového materiálu
v súlade s medzinárodnou normou FAO ISPM No. 15.
Aktualizácia 2010-05-21
Download

Zoznam certifikovaných sušiarní