Kutlu İklime Yolculuk...
Diyanet 2014 Hac
H A C
2014
2
DİYANET HAC ORGANİZASYONUNDA
ANA HEDEFİMİZ:
¾
Usulüne Uygun İbadet,
¾
İrşad ve Rehberlik,
¾
Güven ve Huzur,
¾
Tecrübeye Dayalı Kaliteli Hizmet,
¾
Sağlıklı İntikal ve İkamet,
¾
Zaman ve Mali Duruma Göre Konaklama Tercihleri.
Buna rağmen hac hizmetlerinde beklenmedik problemlerle karşılaşmak
mümkündür. Başkanlığımız, yurt içi ve yurt dışında bu tür engelleri imkanlar
dahilinde aşmayı ve insanımıza yardımcı olmayı kendisine şiar edinmiştir.
2014 yılında kutsal yolculuğa çıkacak vatandaşlarımızın ibadetlerinin makbul
olmasını, sağlık ve huzur ortamı içerisinde görevlerini ifa etmelerini Yüce Mevladan
niyaz ederiz.
Diyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet 2014 Hac
Diyanet İşleri Başkanlığı; 1979 yılından beri hac ibadetini yerine getirmek
isteyen vatandaşlarımıza yurt içinde ve yurt dışında çok kapsamlı bir hizmet
vermektedir. Allah’ın misafirleri olan hacı adaylarına, Kur’an ve Sünnet ışığında,
bid’at ve hurafelerden uzak, doğru bilgi ekseninde sağlık ve güvenlik şartları
içinde yardımcı olmakta ve rehberlik etmektedir. Bu itibarla Başkanlığımız,
“Hacıya hizmet şereftir” anlayışıyla, mukaddes yolculukta yapılması gereken her
şeyi, bir “emanet ve sorumluluk” duygusu içinde yerine getirmeye çalışmaktadır.
Bu maksatla, 2014 yılında hac ibadetinde vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere;
tecrübeli, vaaz ve irşat konularında başarılı hocalarımızı görevlendirmekte, Mekke
ve Medine’de kalacakları otel ve binaların fiziki şartları açısından daha iyi olanlarının
kiralanmasına özen göstermektedir.
H A C
2014
3
Diyanet 2014 Hac
2014 YILI HAC KONAKLAMA TÜRLERİ
Hacca gidecek vatandaşlarımıza farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu kararları çerçevesinde aşağıdaki hac
konaklama türlerinde organizasyon düzenlenecektir.
t/03."-,0/",-"."5Ã3Ã
t.Ã45",ƞ-,0/",-"."5Ã3-&3ƞ
- Müstakil - 1
- Müstakil - 2
t05&-,0/",-"."5Ã3-&3ƞ
- Otel - 1/A
- Otel - 1/B
- Otel - 1/C
- Otel - 2
H A C
2014
4
 Hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları ilden uçuş yapacakları havalimanına gidiş
dönüşleri il müftülüklerince kiralanacak otobüslerle sağlanacak veya otobüs
bilet ücretleri ödenecektir.
 Otel ve müstakil konaklama türlerine katılanların, Suudi Arabistan’a uçuş yapa-
cakları havalimanlarına intikalleri için imkanlar ölçüsünde uçak iç hat bağlantıları yapılacak veya bilet ibraz etmeleri halinde ücretleri karşılanacaktır.
 Suudi Arabistan’a gidiş-dönüş uçak biletleri alınacaktır.
 Mekke ve Medine’de ikamet edecekleri oteller kiralanacaktır.
 Suudi Arabistan’ın ilgili birimlerince verilecek hizmet bedelleri ödenecektir.
 Suudi Arabistan içerisinde karayolu ulaşımı ile Mekke, Medine ve ziyaret yerle-
rine intikaller sağlanacaktır.
 Mekke’de Harem’e 1 km.’den uzak yerlerdeki binalar için servis hizmeti verile-
cektir.
 Arafat ve Minâ için kumanya verilecektir.
Diyanet 2014 Hac
HACI ADAYLARINA VERİLECEK HİZMETLER
 Sağlık ve yemek hizmetleri verilecektir.
 Fetva, irşad, eğitim ve rehberlik hizmeti sunulacaktır.
 Türkiye’ye dönüşlerde; hacıların Mekke ve Medine’den havalimanlarına eşyala-
rının nakli için ihtiyacı olan kafilelere bir kamyon kiralanacaktır.
H A C
2014
5
Diyanet 2014 Hac
NORMAL KONAKLAMA TÜRÜ
 Mekke ve Medine’de 1 odaya en fazla 5 kişi yerleştirilecektir.
 Günlük kahvaltı ve akşam yemeği tabldot, çay ve kahve self-servis usulü verilecektir.
 Medine’de binalar Mescid-i Nebi’ye yürüme mesafesinde olduğundan, servis
hizmeti sunulmayacaktır. Mekke’de ise 1 km’den fazla mesafedeki binalardan
Harem’e gidiş ve dönüşler servis otobüsleriyle sağlanacaktır. (.FLLF 5SBGƌL
,PNƌTZPOVOVO UPQMV UBǵ‘NBZ‘ LBME‘SE‘ǘ‘ "SBGBU ÚODFTƌ WF CBZSBN HàOMFSƌIBSƌÎ)
 ƵFZUBOUBǵMBNBZBVMBǵ‘NIBD‘MBS‘N‘[‘OLFOEƌMFSƌOFBƌUPMBDBLU‘S
6ÎVǵMBS
 Kafilelelerin oluşuma göre; Adana, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya,
Bursa-Yenişehir, Denizli-Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,
Antalya-Gazipaşa, Hatay, İstanbul-Atatürk ve Sabiha Gökçen, İzmir-Adnan Menderes, Kayseri-Erkilet, Konya, Kütahya, Malatya-Erhaç, Muğla-Dalaman, Muş, Nevşehir, Samsun, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa ve Van-Ferit Melen havalimanlarından yapılabilecektir.
 Uçuş programları kafile düzenine göre bilahare belirlenecektir.
#V,POBLMBNB5àSàOEF
 Kafilelerin Suudi Arabistan’da kalış süreleri, uçak programına göre belirlenecektir.
H A C
2014
6
 Konaklama süresi takriben 25-40 gün aralığında olabilecektir. Seyahat sürelerinin
uzaması halinde hacı adaylarından ilave bir ücret alınmayacağı gibi, sürenin kısa
olması halinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
 Medine’de ikamet süresi en az 4, en çok 8 gün olacaktır.
½;&--ƞ,-&3ƞ,0/",-"."
ÃDSFUƌ&630
.FLLFEF Harem’e en fazla 7 km uzaklıktaki binalarda,
.FEƌOFEFMerkeziye’de, Mescid-i Nebi’ye yürüme mesafesindeki binalarda sağlanacaktır.
Binalardaki yerleşim genelde PEB TƌTUFNƌOEF yerleşime uygun olup,
LBE‘OMBSWFFSLFLMFSBZS‘BZS‘PEBMBSEB ve bir odada FOÎPLLƌǵƌ birlikte kalacak şekilde iskan edilecektir.
Binalardaki odalar karyolalı ve klimalı olup,CBOZPWFUVWBMFUMFSNàǵUFSFL kullanılacaktır.
Diyanet 2014 Hac
NORMAL
H A C
2014
7
Diyanet 2014 Hac
H A C
2014
8
MÜSTAKİL KONAKLAMA TÜRLERİ
 Bu organizasyona katılacak olanlar; içinde tuvalet ve banyosu bulunan,
karyolalı ve klimalı, iki veya üç kişilik odalarda kalacaklardır.
 Günlük kahvaltı ve akşam yemeği tabldot, çay ve kahve self-servis usulü
verilecektir. Binalarda, günlük standart otel hizmeti verilmeyecektir.
 ƵFZUBOUBǵMBNBZBVMBǵ‘NIBD‘MBS‘N‘[‘OLFOEƌMFSƌOFBƌUPMBDBLU‘S
 .FLLFEF Hareme uzaklığı 1 km.’den fazla olan binalardan Harem’e gidişgelişler, servislerle sağlanacaktır. (.FLLF 5SBGƌL ,PNƌTZPOVOVO UPQMV
UBǵ‘NBZ‘LBME‘SE‘ǘ‘"SBGBUÚODFTƌWFCBZSBNHàOMFSƌIBSƌÎ)
 .FEƌOFEF Merkeziye’de binalar genelde aynı standartta olduğundan,
gerektiğinde normal konaklama türündeki hacılar da müstakil konaklama
türündeki hacıların kaldığı binalarda birlikte iskân edilebilecektir.
6ÎVǵMBS
 Genel olarak; Adana, Ankara, Bursa-Yenişehir, İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen
ve İzmir illerindeki havalimanlarından yapılabilecek, kafile oluşması halinde ise
diğer havalimanlarından da yapılabilecektir.
 Uçuş Programları kafile düzenine göre bilahare belirlenecektir.
#V,POBLMBNB5àSàOEF
 Uçak programı ve slot durumuna göre kafilelerin Hac’da kalış süreleri 15-30 gün
aralığında olabilecektir. Seyahat sürelerinin uzaması halinde hacı adaylarından
ilave bir ücret alınmayacağı gibi, sürenin kısa olması halinde de herhangi bir
ücret iadesi yapılmayacaktır.
 Medine’de ikamet süresi en az 4, en çok 8 gün olacaktır.
 Binaların özelliği, konumu, kalitesi ve hareme olan uzaklığına göre aşağıdaki
kategoriler yer alacaktır.
,0/",-"."
,ƌǵƌMƌLPEBEBLƌǵƌCBǵ‘&630
,ƌǵƌMƌLPEBEBLƌǵƌCBǵ‘&630
.FLLFEFHarem avlusuna uzaklığı 4000 m. mesafe içerisinde olan,
.FEƌOFEF Merkeziye’de, Mescid-i Nebi’ye yürüme mesafesinde yer
alan binalarda sağlanacaktır.
Diyanet 2014 Hac
MÜSTAKİL - 1
H A C
2014
9
,ƌǵƌMƌLPEBEBLƌǵƌCBǵ‘&630
,ƌǵƌMƌLPEBEBLƌǵƌCBǵ‘&630
,0/",-"."
Diyanet 2014 Hac
MÜSTAKİL - 2
.FLLFEFHarem avlusuna uzaklığı 4001-7000 m. mesafe içerisinde olan,
.FEƌOFEF Merkeziye’de, Mescid-i Nebi’ye yürüme mesafesinde yer alan
binalarda sağlanacaktır.
H A C
2014
10
Müzdelife Camii
Diyanet 2014 Hac
H A C
2014
Arafat ve Mescid-i Nemire
11
Diyanet 2014 Hac
OTEL KONAKLAMA TÜRLERİ
 Mekke ve Medine standartlarına göre lüks oteller ile yıldızlı statüde hizmet
veren otellerde konaklama yapılacaktır.
 Otel-1 konaklama türünde 3, Otel-2 konaklama türünde 2 öğün açık büfe
yemek verilecektir.
 Açık büfe yemek ve normal otel hizmeti dışındaki ilave ücrete tabi olan özel
talepler (oda servisi, kuru temizleme, telefon, internet vs.) hacılarımızdan ayrıca
tahsil edilecektir.
6ÎVǵMBS
 Ankara ve İstanbul Atatürk Havalimanlarından yapılacaktır.
 Uçuş programları kafile düzenine göre bilahare belirlenecektir.
#V,POBLMBNB5àSàOEF
 Uçak programı ve slot durumuna göre kafilelerin Hac’da kalış süresi; Otel-1
konaklama türünde 10-18 gün, Otel-2 konaklama türünde 14-25 gün aralığında
olabilecektir.
 Otellerin konumu, süresi, özelliği, ve hizmet durumuna göre aşağıdaki
H A C
2014
12
kategoriler yer alacaktır.
,0/",-"." ½;&--ƞ,-&3ƞ
,ƌǵƌMƌLPEBEBLƌǵƌCBǵ‘&630
t#VLPOBLMBNBUàSàOEFMàLTPUFMIƌ[NFUƌWFSƌMFDFLUƌS
t:FNFLMFSÚǘàOBΑLCàGFǵFLMƌOEFWFSƌMFDFLUƌS
t.FEƌOFEFƌLBNFUTàSFTƌHFDFPMBDBLU‘S
.FLLFEF Harem avlusuna bitişik olan)ƌMUPO,
.FEƌOFEF Merkeziye’de, Harem avlusuna bitişik olan0CSBZ otelinde sağlanacaktır.
Diyanet 2014 Hac
OTEL-1/A
H A C
2014
13
H A C
2014
14
Diyanet 2014 Hac
Diyanet 2014 Hac
H A C
2014
15
16
,ƌǵƌMƌLPEBEBLƌǵƌCBǵ‘&630
,ƌǵƌMƌLPEBEBLƌǵƌCBǵ‘&630
½;&--ƞ,-&3ƞ
(Sadece birlikte kalmak isteyen aile fertleri için)
,0/",-"."
Diyanet 2014 Hac
H A C
2014
OTEL-1/B
t#VLPOBLMBNBUàSàOEFMàLTPUFMIƌ[NFUƌWFSƌMFDFLUƌS
t:FNFLMFSÚǘàOBΑLCàGFǵFLMƌOEFWFSƌMFDFLUƌS
t.FEƌOFEFƌLBNFUTàSFTƌHFDFPMBDBLU‘S.
.FLLFEFHarem avlusuna bitişik olan .ÚWFOQƌDL,
.FEƌOFEFMerkeziye’de, Harem’e çok yakın mesafede yer alan )ƌMUPO
otelinde sağlanacaktır.
,ƌǵƌMƌLPEBEBLƌǵƌCBǵ‘&630
,ƌǵƌMƌLPEBEBLƌǵƌCBǵ‘&630
,0/",-"."
½;&--ƞ,-&3ƞ
(Sadece birlikte kalmak isteyen aile fertleri için)
t#VLPOBLMBNBUàSàOEFMàLTPUFMIƌ[NFUƌWFSƌMFDFLUƌS
t:FNFLMFSÚǘàOBΑLCàGFǵFLMƌOEFWFSƌMFDFLUƌS
t.FEƌOFEFƌLBNFUTàSFTƌHFDFPMBDBLU‘S
Diyanet 2014 Hac
OTEL-1/C
.FLLFEFHarem avlusuna 350 m. mesafedeki &DZBE .FLBSƌN
.FEƌOFEF Merkeziye’de, Harem’e çok yakın mesafede yer alan )PMƌEBZ
7ƌMMB otelinde sağlanacaktır.
H A C
2014
17
H A C
2014
18
Mina
Diyanet 2014 Hac
,ƌǵƌMƌLPEBEBLƌǵƌCBǵ‘&630
,ƌǵƌMƌLPEBEBLƌǵƌCBǵ‘&630
,0/",-"."
½;&--ƞ,-&3ƞ
(3 Kişilik odada birlikte kalmak isteyen aile fertleri için)
t#VLPOBLMBNBUàSàOEFPUFMIƌ[NFUƌWFSƌMFDFLUƌS
t:FNFLMFSÚǘàOBΑLCàGFǵFLMƌOEFWFSƌMFDFLUƌS
t.FEƌOFEFƌLBNFUTàSFTƌHFDFPMBDBLU‘S
Diyanet 2014 Hac
OTEL-2
.FLLFEFHarem’e yürüme mesafesi içerisinde yer alan .FSDVSƌWF#FEƌS,
.FEƌOFEFMerkeziye’de, )PMƌEBZ7ƌMMB otelinde sağlanacaktır.
H A C
2014
19
Diyanet 2014 Hac
SAĞLIK HİZMETLERİ
%JZBOFUƞǵMFSJ#BǵLBOM‘ǘ‘4BǘM‘L&LJQMFSJODF
 Mekke
ve Medine’de yataklı
Diyanet Hastanelerinde,
 Binaların bulunduğu bölgelerde
açılacak Sağlık Merkezi ve Sağlık
Ocaklarında,
 Gezici sağlık ekiplerince Mekke
ve
Medine’deki
binalarda,
Arafat’ta sağlık çadırlarında,
 Ambulanslarla,
 Mina’da seyyar sağlık ekiplerince,
Sağlık hizmetleri verilecektir.
H A C
2014
20
Mekke Diyanet Hastanesi
 Hacılarımız; hastalanmaları halinde, durumunu önce kendi grubundaki
din görevlisine veya kafile başkanına bildirecek, ilk tedavi bölgelerdeki
en yakın Sağlık Merkezi veya Sağlık Ocaklarında yapılacak, ihtiyaç olması
halinde ise hastaneye sevk edileceklerdir.
 Hacılarımız; sürekli kullandıkları ilaçları yanlarında getireceklerdir.
 İlaçlar, hacı adaylarımızın ödediği katkı payına göre Türkiye’den temin
edilerek götürüldüğünden, diğer hacıların hakkını da gözetmek
bakımından ihtiyaçtan fazla ilaç alınmamalıdır.
Cennetü’l-Baki
Diyanet 2014 Hac
Hacılarımıza Önemli Uyarılar:
H A C
2014
21
Diyanet 2014 Hac
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Hacı adaylarının bulundukları yerden uçacakları havalimanlarına intikal-
leri genelde karayoluyla yapılacağından, kesin kayıt sırasında hacı adaylarımız, kendilerine en yakın havalimanını tercih etmelidirler.
 Her yıl bir çok hacımız parasını yitirerek veya çaldırarak mağdur olmak-
tadır. Bu nedenle, tavafa veya namaza giden hacımız, üzerinde fazla para
bulundurmamalıdır.
 Hacı adayları, Suudi Arabistan’da özel ihtiyaçları için harcayacakları ge-
rekli parayı; Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Meşrutiyet Şubesindeki )BD
&NBOFU,VSVNTBM4"3WFZB"#%%PMBS‘5BITƌMBUIFTBC‘OByatırması
halinde emanete alınan bu paralar Mekke veya Medine’de toptan veya
peyderpey yatırdıkları döviz cinsinden kendilerine ödenecektir. Ayrıca
Türkiye’deki yakınları da bu hesaplara, hacının (alıcısının) T.C. Kimlik Numarası ile adını ve soyadını yazdırmak suretiyle para yatırabileceklerdir.
 Her yıl Mekke’de kurban kestirme konusunda bir çok olumsuzluklar ya-
H A C
2014
22
şanmaktadır. Bu nedenle, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İslâm Kalkınma Bankası aracılığı ile toptan
kestirilecektir. Bu konuda kafile başkanlarının talimatına uyulmalıdır.
adaylarımız, Kurban fiyatlarının belirlenmesiyle birlikte bedellerini Türkiye Vakıflar bankası Meşrutiyet Şubesindeki
%ƌZBOFU)BD,VSCBO,VSVNTBM5BITƌMBU"#%%PMBSIFTBC‘OB yatırabileceklerdir.
 Kaldığı binayı bulamayan hacılarımız, yaka kartının arkasında kayıtlı tele-
fonları arayarak, bulunduğu yeri ilgililere bildirmelidir.
 Uçağa veya servis otobüslerine binip-inme sırasında acele edilmemeli ve
görevlilerin uyarılarına dikkat edilmelidir.
 Özellikle namaz sonraları servislere binip-inmede izdiham yaşandığın-
dan, kalabalık azalıncaya kadar Harem’de ibadetle meşgul olunmalıdır.
 Medine’de evlerin Harem’e yakın olması sebebiyle, namaz sonrası ye-
mekhane girişlerinde uzun sıralar oluştuğundan, hacılarımız namaz sonrası yemek salonlarına biraz geç gelmelidir.
 Serbest bagaj hakkından daha ağır yükler için uçak firmalarınca alınacak
ücret hacılarımız tarafından ödenecektir. Fazla bagaj ücreti ödememeleri
için hacılarımızın; eşyalarını Türkiye’ye, Başkanlığımız himayesinde, PTT
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği içinde organize edilen kargo
ile önceden göndermeleri tavsiye edilmektedir.
 Hacı adayları yurt dışı çıkış harçlarını kendileri yatıracaklardır.
Diyanet 2014 Hac
 Hacı
H A C
2014
23
Diyanet 2014 Hac
H A C
2014
24
KAYITLARLA İLGİLİ BAZI HATIRLATMALAR
)BD‘"EBZMBS‘N‘[
 T.C. Kimlik Numarasını girerek internetten, buna
imkânı yoksa müftülüklerden kesin kayıt sırasının
gelip-gelmediğini öğrenebilecektir.
 Kayıt yaptıracağı hac konaklama türü hakkında kayıt
öncesi yeterli araştırmayı yaparak, bu konuda müftülüklerimizden detaylı bilgi alabilecektir.
 2013 yılından hakları 2014 yılına devredilen hacı
adaylarından; Başkanlıkta kayıtlı iken haklarını 2014
yılına devredenler, kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı olduğu il müftülüğüne müracaat ederek “
:‘M‘ )BDD‘ ƞÎƌO %ƌZBOFUF ,FTƌO ,BZ‘U:BQU‘SBCƌMƌS”
belgesini alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecekler,
acentaya kayıtlı olup haklarını 2014 yılına devredenler ise kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı olduğu il
müftülüğüne müracaat ederek “:‘M‘)BDD‘ƞÎƌO
"DFOUBZB,FTƌO,BZ‘U:BQU‘SBCƌMƌS” belgesini alarak
Başkanlıkla sözleşme imzalayan her hangi bir acentaya kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
 2014 yılı haccı için çekilecek kur’ada kesin kayıt
hakkı elde eden hacı adayları, kesin kayıt süresi içerisinde kayıtlı bulunduğu ilin İl Müftülüğüne başvuracaklar, bunlardan Diyanet’e kayıt yaptırmak isteyenlere “:‘M‘)BDD‘ƞÎƌO%ƌZBOFUF,FTƌO,BZ‘U
:BQU‘SBCƌMƌS” belgesi verilecek, Başkanlıkla sözleşme
imzalayan acenta organizasyonlarına kayıt yaptırmak isteyenlere ise “:‘M‘)BDD‘ƞÎƌO"DFOUBZB
,FTƌO,BZ‘U:BQU‘SBCƌMƌS” belgesi verilecektir.
 Kayıt sırası gelmişse mutlaka Hacca gideceğini, gelmemişse de gidemeyeceğini bilecektir. Kayıt sırası
gelsin veya gelmesin, Başkanlık veya yetkili acenta
dışında hiçbir kişi veya aracıya kanmamalı ve para
vermemelidir.
 Kayıt yaptırdıkları Hac konaklama türü için belirlenen ücretin tamamını peşin yatırabilecekleri gibi,
CƌSƌODƌ taksidini kesin kayıt sırasında, ƌLƌODƌtaksidini .BZ‘T,àÎàODàtaksidini ise en geç )B[ƌSBO tarihine kadar ödeyebileceklerdir.
 Kaydını yaptırdıktan sonra, Müftülüklerce belirlenecek tarihlerde düzenlenecek irşad, eğitim ve bilgilendirme seminerlerine mutlaka katılmalıdır.
 Verilen hac malzemelerini kayıt yaptırdığı müftülükten teslim alacaklardır.
 Elbiselik kumaştan, modeline uygun elbisesini diktireceklerdir.
 Menenjit aşısını yaptıracak ve aşı kartını muhafaza
edeceklerdir.
 Bayanlara; bir adet tunik ve bir adet pantolon için 4 m. Erkeklere; bir adet
ceket ve bir adet pantolon için 3,2 m. elbiselik kumaş.
 Bir adet orta boy tekerlekli seyahat çantası, 1 adet el çantası, iki adet Türk
Bayraklı arma, hac kimlik kartı, kimlik askısı ve 5 adet hijyenik koruyucu
maske.
 Cemarat Taş Kesesi
 İpli Sırt Çantası (Terlik Kılıfı)
 Kur’an-ı Kerim , Haccı Anlamak ve Kutsal İklimde Dua Kitabı
 “Hz. Peygamberin İzinde” isimli kitap
 Tavaf ve Sa’y Duaları Kitabı
 Hicaz Albümü
Diyanet 2014 Hac
HACI ADAYLARINA VERİLECEK MALZEMELER
 Hac Not Defteri
 Hac CD’si
 Sağlık El Broşürü.
H A C
2014
25
Diyanet 2014 Hac
H A C
2014
26
MEKKE ZİYARET YERLERİ
1
2
4
5
7
3
6
8
1. Hz. Muhammed (s.a.s.)’in
Doğduğu Evin Yeri
2. Cennetü’l Mualla Kabristanı
3. Cin Mescid-i
4. Arafat
5. Müzdelife
6. Cemarat
7. Hira (Nur) Dağı
8. Sevr Dağı
1
2
3
4
1. Mescid-i Nebi
Diyanet 2014 Hac
MEDİNE ZİYARET YERLERİ
2. Kuba Mescidi
3. Uhud Şehitliği
4. Kıbleteyn Mescid-i
5
6
5. Yedi Mescitler
6. Cennetü’l Baki Kabristanı
H A C
2014
27
Medine’yi Yaşamak...
Download

Diyanet 2014 Hac