TYP A ROZMIESTNENIE KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK
1.m.č. 1119
- vnútorná jednotka AIRWELL-XLM 12 ..................................230 V, R 407C .............
-vonkajšia jednotka AIRWELL-GCNG 12 ................................230 V, R 407C .............
-vnútorná jednotka AERMEC-EWI 181 H ..............................230 V, R 410a .............
-vonkajšia jednotka AERMEC – CWI 181H ........................... 230 V, R 410a .............
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2.m.č.1019
-vnútorná jednotka AERMEC-EWI 121H .............................. 230V, R410a .............. 1 ks
-vonkajšia jednotka AERMEC-CWI 121H .............................230 V, R 410a .............. 1 ks
3.m.č.928
-vnútorná jednotka SAMSUNG-SH 18 APOD ..................
-vonkajšia jednotka SAMSUNG-SH 18 APODX ...............
230 V, R 410a ............ 1 ks
230 V, R 410a ............ 1 ks
4.m.č.819
-vnútorná jednotka AERMEC-EWI 181H ........................
-vonkajšia jednotka AERMEC-CWI 181H ......................
230 V, R 410a ............ 1 ks
230 V, R 410a ............. 1 ks
5.m.č.815
-vnútorná jednotka AERMEC-EWP 240H .......................
-vonkajšia jednotka AERMEC-CS 240H ..........................
230 V, R 410a ............ 1 ks
230 V, R 410a ........... 1 ks
6.m.č.719
-vnútorná jednotka MSZ-GE 50VA ................................
-vonkajšia jednotka MUZ-GE 50VA...............................
230 V, R 410a ...........
230 V, R 410a ...........
7.m.č.619
-vnútorná jednotka AERMEC-EWI 181H .......................
-vonkajšia jednotka AERMEC-CWI 181H ......................
230 V, R 410a ........... 1 ks
230 V, R 410a ........... 1 ks
8.m.č.616
-vnútorná jednotka SAMSUNG-SH 18 APOD ................
-vonkajšia jednotka SAMSUNG-SH 18 APODX ..............
230 V, R 410a ...........
230 V, R 410a ...........
1 ks
1 ks
9.m.č.519
-vnútorná jednotka AERMEC-EWI 181H .......................
-vonkajšia jednotka AERMEC-CWI 181H ......................
230 V, R 410a ...........
230 V, R 410a ...........
1 ks
1 ks
10.m.č.515
-vnútorná jednotka AERMEC-EWA 070H .....................
-vonkajšia jednotka AERMEC-CSA 070H .....................
230 V, R 410a ..........
230 V, R 410a ..........
1 ks
1 ks
11.m.č.515/514
-vnútorná jednotka AERMEC-EXW 090 .......................
-vonkajšia jednotka AERMEC-CXM 20707 ..................
230 V, R 407C ............ 2 ks
230 V. R 407C ............ 1 ks
12.m.č.419
-vnútorná jednotka AERMEC-EWI 181H .....................
-vonkajšia jednotka AERMEC-CWI 181H ....................
230 V, R 410a ............. 1 ks
230 V, R 410a ............. 1 ks
2 ks
2 ks
13.m.č.319
-vnútorná jednotka AERMEC-EWI 181H ....................
-vonkajšia jednotka AERMEC-CWI 181H ...................
230 V, R 410a ............ 1 ks
230 V, R 410a ........... 1 ks
14.m.č.320/321
-vnútorná jednotka AIRWEL-XLM 9RRC ....................
Pravá ..........................okruh č.1
-vonkajšia jednotka AIRWEL-DUO .............................
230 V, R 407C .......... 2 ks
Ľavá .................. okruh č.2
230 V, R 407C .......... 1 ks
15.m.č.315
-vnútorná jednotka DAIKIN-FTX 50 GV1B ..................
-vonkajšia jednotka DAIKIN-RX 50 G3V1B ................
230 V, R 410a ........... 1 ks
230 V, R 410a ........... 1 ks
16.m.č.219
-vnútorná jednotka AERMEC-EWI 181H ...................
-vonkajšia jednotka AERMEC-CWI 181H ..................
230 V, R 410a .......... 1 ks
230 V, R 410a .......... 1 ks
17.m.č.212
-vnútorná jednotka AERMEC-EWI 121H ...................
-vonkajšia jednotka AERMEC-CWI 121H ...................
-vnútorná jednotka DAIKIN-FTX 50 GV1B .................
-vonkajšia jednotka DAIKIN-RX 50 G3V1B ................
230 V, R 410a ...........
230 V, R 410a ..........
230 V, R 410a ...........
230 V, R 410a ...........
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
18.m.č. – Rozvodňa-Suterén
-vnútorná jednotka AERMEC-EXE 480H ...................
-vonkajšia jednotka AERMEC-CXE 480HT ................
230 V, R 407C .........
380 V, R 407C .........
1 ks
1 ks
19.m.č.-Server, prízemie
-vnútorná jednotka LENNOX-GHM 18NI .................
-vonkajšia jednotka LENNOX-GHM 18NO ...............
230 V, R 410a ..........
230 V, R 410a ..........
1 ks
1 ks
20.m.č.-Vstupná hala
-vnútorná jednotka LENNOX-DCM 24-E ..................
-vonkajšia jednotka LENNOX-DCM 24-E .................
230 V, R 410a ..........
230 V, R 410a ..........
2 ks
2 ks
21. mobilná klimatizačná jednotka
AERWELL 7 CD
6 ks
KANCELÁRSKE PRIESTORY NBÚ.
2 NP
1.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 8 KW
230 V
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
2.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 7.1 KW
230 V
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
NOVÉ
1.03-B
1 ks
1.05-B
4 ks
1.01-A
1 ks
1.03-A
3 ks
R 410a
R 410a
3.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01.-B
1 ks
1.05-B
3 ks
4.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
5.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
1.02-A
1 ks
1.04-A
2 ks
1.03-A
3 ks
1.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
2.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 7.1 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
1.01-A
1 ks
1.03-A
3 ks
3.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 8 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.03-B
1 ks
1.05-B
4 ks
1.02-A
1 ks
1.04-A
2 ks
1.03-A
3 ks
R 410a
3 NP
4.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
4 NP
1.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.02-A
1 ks
1.03-A
3 ks
1.04-A
1 ks
2.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 8 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.03-B
1 ks
1.05-B
4 ks
3.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
4.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
5.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.02-A
1 ks
1.03-A
3 ks
1.04-A
2 ks
1.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 7.1 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
1.01-A
1 ks
1.03-A
3 ks
2.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
3.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
4.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
5.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.02-A
1 ks
1.03-A
3 ks
1.04-A
2 ks
1.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 7.1 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.02-B
1 ks
1.05-B
3 ks
2.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
1.02-A
1 ks
5 NP
6 NP
Qchl = 10 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.03-A
3 ks
1.04-A
1 ks
3.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
4.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
5.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
1.02-A
1 ks
1.03-A
3 ks
1.04-A
2 ks
1.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 8 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.03-B
1 ks
1.05-B
4 ks
2.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.02-A
1 ks
1.03-A
3 ks
1.04-A
1 ks
3.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
4.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
5.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.02-A
1 ks
1.03-A
3 ks
1.04-A
2 ks
7 NP
8 NP
1.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
2.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.02-A
1 ks
1.03-A
3 ks
1.04-A
1 ks
3.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
4.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
5. Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.2 KW
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.02-A
1 ks
1.03-A
3 ks
1.04-A
2 ks
1.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 8 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.03-B
1 ks
1.05-B
4 ks
2.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
3.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 K
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
9 NP
10 NP
1. Vonkajšia jednotka MITSUBISHI – MXZ – 5A100
Chladiaci výkon
10,00 KW
R 410 a
Vykurovací výkon 12,00 KW
Vnútorná nástenná MITSUBISHI – MSZ-GC22
1 ks
5 ks
2. Vonkajšia jednotka MITSUBISHI – MXZ – 5A100
Chladiaci výkon
10,00 KW
R 410a
Vykurovací výkon 12,00 KW
Vnútorná nástenná MITSUBISHI – MSZ-GC22
3.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1 ks
5 ks
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
4.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
5.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
11 NP
1. Vonkajšia jednotka MITSUBISHI – MXZ-4A80
Chladiaci výkon
8 KW
R 410a
Vykurovací výkon 9,4 KW
Vnútorná nástenná MITSUBISHI – MSZ-GC22
1 ks
2. Vonkajšia jednotka MITSUBISHI – MXZ-2A40
Chladiaci výkon
4 KW
R 410a
Vykurovací výkon 4,5 KW
Vnútorná nástenná MITSUBISHI – MSZ-GC22
1 ks
4 ks
2 ks
3.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.04-B
1 ks
1.05-B
4 ks
4.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 5.4 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.01-B
1 ks
1.05-B
3 ks
5.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI
Qchl = 10 KW
230 V R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI
Qchl = 2.5 KW
1.04-B
1 ks
1.05-B
4 ks
TECHNOLÓGIA – SERVER
7 NP
1.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI – MUZ-GE 50VA
Qchl = 5 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI – MSZ-GE 50VA
Qchl = 2.5 KW
2 ks
m.č. 719
2 ks
9 NP
1.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI- MUZ-GE 50VA
Qchl = 3.5 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI- MSZ-GE 50VA
Qchl =
2 ks
m.č. nový priestor
2 ks
11 NP
1.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI – MUZ-GA71 VA
Qchl = 7.1 KW
230 V
R410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI – MSZ-71 VA
Qchl =
2.Vonkajšia jednotka MITSUBISHI – MUZ-GA71 VA
Qchl = 7.1 KW
230 V
R 410a
Vnútorná jednotka MITSUBISHI – MSZ-71 VA
Qchl =
2 ks
m.č.1127
2 ks
3 ks
m.č.1128
3 ks
Download

Klimatizačné jednotky