2. ZARIADENIA A ZVÁRACIE HORÁKY TIG
2.1. Zariadenia TIG
Invertorové zariadenia MOST série PONTIG
PONTIG 1880 HF
PONTIG 2220 HF PRO
Zváracie a bodovacie zariadenia
Zariadenia PONTIG 1880 HF a PONTIG 2220 HF PRO slúžia na zváranie
metódou TIG v argónovej ochrannej atmosfére jednosmerným prúdom (oceľ
a nehrdzavejúca oceľ) alebo obalovanou elektródou MMA. Zapálenie oblúku sa
môže uskutočňovať pomocou ionizátora HF alebo dotknutím (škrtom) koncovky
volfrámovej elektródy o materiál. Veľkou výhodou je zrozumiteľná obsluha
moderného panelu s displejom zváracieho prúdu.
Riadiaci panel bol navrhnutý tak, aby sa zmena parametrov vykonávala rýchlym
a intuitívnym spôsobom pomocou jedného ovládača. Netreba si pamätať
sekvenciu nástavení pre danú funkciu, čím sa výrazne uľahčila obsluha zváračky.
Ovládací gombík slúži na nastavenie hodnoty funkcie (napr. zvárací prúd alebo
čas klesania prúdu) alebo po stlačení na prepnutie medzi funkciami alebo
spôsobmi práce. Displej na panely môže ukazovať zvárací prúd, hodnotu funkcie
alebo kód chyby, ak je práca zariadenia niečím rušená.
Riadiaci panel s digitálnym displejom umožňuje vybrať nasledujúce
spôsoby práce:
PONTIG 1880 HF
• zváranie obalovanou elektródou MMA
• TIG zváranie jednosmerným prúdom
• práca 2-takt tlačidla na horáku TIG
• práca 4-takt tlačidla na horáku TIG
• zapálenie oblúka ionizátorom HF (TIG) alebo dotykom (škrtom) volfrámovej
elektródy o materiál
PONTIG 2220 HF PRO
• zváranie obaľovanou elektródou MMA
• TIG zváranie jednosmerným prúdom
• zváranie TIG pulzujúcim prúdom
• zváranie TIG pulzom s vysokou frekvenciou (od 10 do 500 Hz)
• práca 2-takt tlačidla na horáku TIG
• práca 4-takt tlačidla na horáku TIG
• zapálenie oblúka ionizátorom HF (TIG) alebo dotykom (škrtom) volfrámovej
elektródy o materiál
Technická špecifikácia
Napájací prúd (50/60 Hz)
Rozsah zváracieho prúdu
PONTIG
2220 HF PRO
1 x 230 V +20%/-15%
1 x 230 V +20%/-15%
10-160 A
10-200 A
Maximálny príkon TIG/MMA
5,4 / 6,7 kVA
6,1 / 7,2 kVA
Prúd zvárania TIG/MMA:
- počas cyklu práce 45 %
- počas cyklu práce 60 %
- počas cyklu práce 100 %
160 / 160 A
140 / 130 A
120 / 100 A
200 / 200 A
150 / 140 A
Napätie naprázdno
80 V
58 V
Trieda ochrany
IP23C
IP23
Trieda izolácie
H
H
320x135x285 mm
430x175x325 mm
Hmotnosť
4,9 kg
7,4 kg
Vybavenie
usmerňovač PONTE
1880HF,
horák TIG 17/4 m,
volfrám. elektróda 1,6,
TIG horák 3m,
plynová hadička s
pripojením, kufrík,
inštrukcia
usmerňovač PONTE
2220HF PRO,
horák TIG 26/4 m,
volfrámová elektróda
2,4, TIG horák 3m,
plynová hadička s
pripojením, kufrík,
inštrukcia
52 00 005240
52 00 005280
Rozmery (dĺ. x šír. x výš.)
Katalógové číslo
I-46
PONTIG 1880 HF
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
PONTIG 1880 HF MOST
PONTIG 2220 HF PRO MOST
panel
PONTIG 1880 HF MOST
panel
PONTIG 2220 HF PRO MOST
Moderná a ergonomická konštrukcia obalu je vyrobená z veľmi kvalitných
materiálov.
Jej odolnosť je dodatočne zvýšená riešením, ktoré má výrobca
patentované, nazývané DDR (Dual Density Reinforcement – dvojité
posilnenie odolnosti materiálu).
Gumová ochrana má tri základné funkcie:
• na rukoväti: ako protišmyková vrstva,
• na bokoch obalu: zvýšenie priľnavosti k podkladu a absorbciu pri páde
• vo vnútri zariadenia: ochrana elektronických systémov.
Zariadenie automaticky prechádza do stavu STAND BY, ak sa v priebehu
15 minút so zdrojom nezvára. Pomáha to ušetriť elektrickú energiu
a zároveň významne vplýva na predĺženie životnosti niektorých
elektrických častí a znižuje riziko prípadného zapnutia sa elektrického
oblúku.
Zabudovaný inteligentný systém ventilácie, ktorý pracuje v prípade
zvárania alebo prekročenia určitej vnútornej teploty, umožňuje obmedziť
hromadenie sa prachu vo vnútri zariadenia, vďaka čomu sa životnosť
usmerňovača predlžuje. Zariadenia sú vybavené systémom
samodiagnostiky, ktorý v prípade poruchy zariadenia zobrazuje kódy chýb
na displeji.
Pri zváraní elektródou sú dostupné funkcie HOT START a systém proti
prilepovaniu sa elektródy.
Zváranie TIG DC pulzujúcim prúdom (PONTIG 2220 HF PRO) umožňuje
zváranie tenších plechov bez deformácie a veľkých farebných zmien
povrchu vďaka zavedeniu menšieho množstva tepla do zvaru.
Pri práci s pulzujúcim prúdom TIG vysokej frekvencie je možné ju
regulovať v rozsahu od 10 do 500 Hz.
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
Zváracie invertory série HandyTIG
Zariadenia HandyTIG to sú najjednoduchšie zváracie invertory firmy LORCH
pre metódu TIG.
Zariadenia môžu zvárať prúdom do 180 A a patria k najľahším vo svojej triede:
180DC váži iba 6,5 kg, a verzia AC/DC iba 13 kg.
Druhy riadiacich panelov pre zariadenia HandyTIG:
BasicPlus
1. Zapnutie
2. Zvoľte režim práce
3. Zvoľte zvárací prúd
• Obsluha vhodná pre zvárača, aktívne
parametre sú označené svietiacimi diódami
• Jednoduché nastavenie hodnoty
dodatočných parametrov
• Možnosť práce s diaľkovým ovládaním.
Verzia ControlPro:
• displej prúdu zvárania,
• pamäť (po 2 programy pre TIG a pre MMA),
• pulz – frekvencia do 2 kHz.
Verzia AC/DC:
• dodatočné funkcie pre zváranie hliníkom,
• pomoc znovu zapálenia oblúku prúdom DC
HandyTIG
180 DC
HandyTIG
180 AC/DC
180 A
180 A
Technická špecifikácia
HandyTIG 180 DC
ControlPro
1. Zapnutie
2. Zvoľte režim práce
3. Zvoľte zvárací prúd
HandyTIG 180AC/DC
TIG
5-180 A
3-180 A
MMA
5-150 A
10-150 A
TIG
1,0-3,2 mm
1,0-3,2 mm
MMA
1,0-4,0 mm
1,0-4,0 mm
Rozsah zváracích elektród
Zvárací prúd v cykle práce (40°C) podľa EN 60974-1 – metóda TIG
Prúd v cykle 100%
130 A
Prúd v cykle 60%
150 A
150 A
30% / 180 A
35% / 180 A
1x230 V +15%/-25%
1x230 V +15%/-25%
Cyklus práce pri max. prúde
• Obsluha vhodná pre zvárača, aktívne
parametre sú označené svietiacimi diódami
• Displej prúdu zvárania A
• Jednoduché nastavenie hodnôt
dodatočných parametrov
• Možnosť práce s diaľkovým ovládaním.
• Pulz
• Pamäť 4 vlastných programov
(2 pre TIG, 2 pre MMA).
Napájací prúd
Istenie siete
130 A
16 A
16 A
Rozmery
337x130x211 mm
480x185x326 mm
Hmotnosť
6,5 kg
Druh riadiaceho panela
13 kg
Katalógové číslo
BasicPlus
52 08 002178
-
ControlPro
52 08 002184
52 08 002194
Zváracie a bodovacie zariadenia
V čom sa odlišujú Handy TIG od iných zariadení:
• extrémne odolné aj napriek nízkej hmotnosti,
• zaručená odolnosť voči pádu z výšky do 80 cm pre HandyTIG 180DC a
do 60 cm pre HandyTIG 180 AC/DC (norma vyžaduje 25 cm!),
• dokonalá zváracia charakteristika vďaka najnovšej technológii,
• znovu zapálenie ionizátorom HF (alebo dotykové ContacTIG),
• aj na zváranie obaľovanými elektródami MMA (s funkciami Hotstart, Anti-Stick
a Arc-Force),
• „3 kroky” potrebné na začatie zvárania,
• možnosť pripojenia diaľkového ovládania,
• elektronika špeciálne zabezpečená pred prachom (InsideCoating),
• vyrobené podľa EN 60974-1, znak CE, symbol S, trieda ochrany IP23,
• odolné voči kolísaniu napájacieho napätia a s možnosťou napájania
predlžovacím káblom,
• možné pripojenie k elektrocentrále,
• vysoká efektivita a nízka spotreba prúdu
Okrem zváracieho zdroja TIG je potrebné na dokompletovanie zváracieho pracoviska ešte:
• zvárací drôt (kapitola XI)
• redukčný ventil (kapitola III)
• rezacie a brúsne kotúče (kapitola VIII)
• zvárací horák TIG, spotrebné diely a wolframové elektródy (kapitola I)
• zváracie zásteny a filtroventilačné zariadenia (kapitola V)
• pomocné chemické prostriedky: protirozstrekové prípravky, čistiace prostriedky na nerez a hliník (kapitola VI)
• prostriedky na zváranie v argónovej ochranne atmosférej firmy Hundington (kapitola I)
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
I-47
Zváracie invertory série T
Zváracie a bodovacie zariadenia
Slúžia na zváranie metódami TIG a MMA, ergonomické a ľahké pri prenášaní.
Dostupné vo verziách DC alebo AC/DC, s dvoma druhmi riadiacich panelov:
BasicPlus a ControlPro.
Krátka charakteristika zariadení T:
• profesionálne zariadenie na metódu TIG,
• programové vybavenie SmartBase riadi proces zvárania,
• možnosť použitia externého chladenia WUK6, pripevnením priamo ku
krytu zariadenia,
• pulz a rýchly pulz do 2 kHz,
• bodové zváranie na tenké prvky,
• pamäť Tiptronic na zapamätanie 100 vlastných programov(ControlPro),
• zaručená odolnosť voči pádom z výšky do 60 cm,
• možnosť napájania z elektrocentrály,
• „3 kroky” potrebné na začatie zvárania,
• možnosť zvárania obalovanou elektródou MMA,
• možnosť pripojenia diaľkového ovládania,
• vyrobené a skúšané podľa EN 60974-1, znak CE, symbol S, trieda
ochrany IP23,
• vysoká efektivita a nízka spotreba prúdu vďaka najnovšej technológii,
• ako napájací zdroj pre podávač studeného drôtu FEED1 (verzia
ControlPro).
Naviac u variantu AC/DC:
• prepínanie DC a AC,
• znovu zapálenie oblúku jednosmerným prúdom a automatické udržiavanie
kaloty volfrámovej elektródy,
• funkcia MACS pre kvalitné zváranie tenkých hliníkových plechov.
Modulárna stavba a tvorenie zostavy.
Na báze zariadenia T sa ľahko vytvorí kompletná zostava na zváranie metódou TIG. Celkové možnosti zariadenia využívame pomocou pripojenia chladiacej
jednotky WUK6 a horáka chladeného kvapalinou. Celok umiestňujeme na vozík Maxi Trolley.
Miesto na náradie zvárača
Miesto na zváracie drôty
+
=
Podstavec na napájací zdroj T
a chladenie WUK6
Miesto na dodatočné napájacie
vedenia.
Polička na plynovú fľašu, dve
istiace reťaze.
I-48
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
Druhy riadiacich panelov pre zariadenia T:
BasicPlus
1. Vyberte metódu zvárania
2. Vyberte režim zvárania
3. Nastavte prúd zvárania
ControlPro
1. Vyberte metódu zvárania
2. Vyberte priemer volfrámovej elektródy
3. Nastavenie prúdu zvárania
• Obsluha vhodná pre zvárača, aktívne parametre sú
označené svietiacimi diódami
• Displej prúdu zvárania A
• Jednoduché nastavenie parametrov
• Možnosť práce s diaľkovým ovládaním.
• Obsluha vhodná pre zvárača, aktívne parametre sú označené
svietiacimi diódami
• Displej prúdu zvárania A
• Displej napätia zvárania V
• Jednoduché nastavenie hodnoty dodatočných parametrov
• Možnosť práce s diaľkovým ovládaním.
• Zásuvka LorchNet na pripojenie k automatizovaným pracoviskám
• Ako napájací zdroj pre podávač studeného drôtu FEED 1
• Pamäť Tiptronic na zapamätanie do 100 vlastných programov
T 300
300 A
T 250
T 220
250 A
T 180
180 A
Technická špecifikácia
T 180
DC alebo AC/DC
T 220
DC alebo AC/DC
T 250
DC alebo AC/DC
T 300
DC alebo AC/DC
TIG
3-180 A
3-220 A
3-250 A
3-300 A
MMA
10-150 A
10-180/170 A
10-200 A
10-200 A
TIG
1,0-3,2 mm
1,0-3,2 mm
1,0-4,0 mm
1,0-4,0 mm
MMA
1,0-4,0 mm
1,0-4,0 mm
1,0-5,0 mm
1,0-5,0 mm
Rozsah zváracích elektród
Zvárací prúd v cykle práce (40°C) podľa EN 60974-1 – metóda TIG
Prúd v cykle 100%
130 A
160 A
180 A
210 A
Prúd v cykle 60%
150 A
180 A
220 A
260 A
Cyklus práce pri max. prúde
35% / 180 A
40% / 220 A
40% / 250 A
35% / 300 A
1x230 V +/- 15%
1x230 V +/- 15%
3x400 V +/- 15%
3x400 V +/- 15%
16 A
16 A
16 A
16 A
Rozmery
480x185x326 mm
480x185x326 mm
480x185x326 mm
480x185x326 mm
Hmotnosť
12,1 kg
13,3 kg
16 kg
16 kg
Napájací prúd
Istenie siete
Druh riadiaceho panela – Katalógové číslo zariadenia
BasicPlus DC
5208002220
5208002240
5208002260
5208002280
BasicPlus AC/DC
5208002230
5208002250
5208002270
5208002290
ControlPro DC
5208002224
5208002244
5208002264
5208002284
ControlPro AC/DC
5208002234
5208002254
5208002274
5208002294
Vybavenie:
Chladenie WUK 6 / CCE 16
Chladenie WUK 6 do T250/300
Vozík Maxi Trolley HT i T
Zemniací kábel 35 mm/3 m
5139093200
5139093300
5130030360
5399103503
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
Plynová hadica 1,8 s pripojením
Kufor T Lorch
Diaľkové nožné ovládanie FR-35/5 m
Zváracie a bodovacie zariadenia
220 A
5130103502
5130100808
5130701135
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
I-49
Priemyselné zváracie zariadenia série V
Zváracie a bodovacie zariadenia
Zariadenia série V sú určené na zváranie metódou TIG v priemyselných podmienkach. Vyrábajú sa s označeniami V24,
27, 30, 40, 50. Dodanie „0” do číselného symbolu zariadenia určuje prúd zvárania TIG - om v ampéroch. Všetky prípadné
možnosti vybavenia, ktoré sa v ponukách iných firiem ukrývajú v cenníkoch, pri týchto zariadeniach sú štandardom. Stačí si
vybrať druh prúdu DC alebo AC/DC, nastaviť zvárací prúd a vybrať typ TIG horáku (súchý alebo vodou chladený).
I-50
Krátka charakteristika zariadení V:
• priemyselné zariadenia na metódu TIG
• znovu zapálenie oblúku pomocou HF alebo ContacTIG
• programové vybavenie riadi proces zvárania
• vo všetkých zariadeniach sa nachádza taký istý panel riadenia
(DC alebo AC/DC) – všetky funkcie v štandarde
• verzie s vodným chladením alebo „na sucho”
• panel s možnosťou voľby jazyka
• pulz a rýchly pulz do 2 kHz
• bodové zváranie pre tenké prvky
• pamäť Tiptronic na zapamätanie do 100 vlastných programov
• „3 kroky” potrebné na začatie zvárania
• možnosť zvárania elektródou MMA
• možnosť pripojenia diaľkového ovládania (ručné alebo nožné)
• vyrobené a skúšané podľa EN 60974-1, znak CE, symbol S, trieda
ochrany IP23
• vysoká efektivita a nízka spotreba prúdu vďaka najnovšej technológii
• ako napájací zdroj pre podávač studeného drôtu FEED1 alebo
automatizáciu
• k verzii mobil je možné doobjednať vozík alebo chladenie WUK5
Naviac u variantu AC/DC:
• dodatočné funkcie pre prúd AC,
• znovu zapálenie oblúku jednosmerným prúdom a automatické udržiavanie
kaloty volfrámovej elektródy,
• možnosť zvárania AC s obdĺžnikovou krivkou – zvýšenie čistoty zvaru
• zníženie emisie hluku o 40% vďaka riešeniu „dB down”
3 kroky potrebné na získanie dokonalého zvaru
– koncepcia vytvorenia panelu v zariadeniach V
1. Zvoľte zváraciu metódu AC alebo DC
2. Zvoľte priemer volfrámovej elektródy
3. Zvoľte zvárací prúd
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
V 50
V 40
V 24
300 A
240 A
500 A
V 30
V 30 mobile
V 24 mobile
240 A
V 27
400 A
300 A
270 A
Technická špecifikácia
V24 mobile
V30 mobile
V24
V27
V30
V40
V50
DC alebo AC/DC DC alebo AC/DC DC alebo AC/DC DC alebo AC/DC DC alebo AC/DC DC alebo AC/DC DC alebo AC/DC
TIG
3-240 A
3-300 A
3-240 A
3-270 A
3-300 A
3-400 A
3-500 A
MMA
20-200 A
20-250 A
20-200 A
20-200 A
20-250 A
20-250 A
20-250 A
TIG
1,0-3,2 mm
1,0-3,2 mm
1,0-3,2 mm
1,0-3,2 mm
1,0-4,0 mm
1,0-4,0 mm
1,0-4,8 mm
MMA
1,0-4,0 mm
1,0-5,0 mm
1,0-4,0 mm
1,0-5,0 mm
1,0-6,0 mm
1,0-6,0 mm
1,0-6,0 mm
Zvárací prúd v cykle práce (40°C) podľa EN 60974-1 – metóda TIG
Prúd v cykle 100% DC / AC
220 A / 190 A
270 A / 240 A
220 A / 210 A
250 A
250 A
360 A
380 A
Prúd v cykle 60% DC / AC
240 A / 220 A
300 A / 280 A
240 A / 230 A
270 A
300 A
400 A
500 A
60% / 50%
60% / 50%
60% / 50%
60%
60%
60%
60%
3x400 V
+/- 15%
3x400 V
+/- 15%
3x400 V
+/- 15%
3x400 V
+/- 15%
3x400 V
+/- 15%
3x400 V
+/- 15%
3x400 V
+/- 15%
16 A
16 A
16 A
16 A
32 A
32 A
32 A
Rozmery
812x283x518 mm
812x283x518 mm
1130x450x815 mm
1130x450x815 mm
1130x450x815 mm
1130x450x815 mm
1130x450x815 mm
Hmotnosť
DC-AC/DC (bez chladiča)
29,4 kg / 35,1 kg
31 kg / 37 kg
84,6 kg / 90,5 kg
85 kg / 92 kg
86,4 kg / 93,6 kg
107,6 kg / 121,5 kg
108,7 kg / 123,2 kg
Cyklus práce pri max. prúde
DC / AC
Napájací prúd
Istenie siete
Vybavenie:
Chladenie WUK 5/CCE 16 (iba pre V mobile) 51 39 093090
Vozík Mobil
51 30 030240
Diaľkové nožné ovládanie FR-35/5 m
51 30 701135
Zváracie a bodovacie zariadenia
Rozsah zváracích elektród
Okrem zváracieho zdroja TIG je potrebné na dokompletovanie zváracieho pracoviska ešte:
• zvárací drôt (kapitola XI)
• redukčný ventil (kapitola III)
• rezacie a brúsne kotúče (kapitola VIII)
• zvárací horák TIG, spotrebné diely a wolframové elektródy (kapitola I)
• zváracie zásteny a filtroventilačné zariadenia (kapitola V)
• pomocné chemické prostriedky: protirozstrekové prípravky, čistiace prostriedky na nerez a hliník (kapitola VI)
• prostriedky na zváranie v argónovej ochranne atmosférej firmy Hundington (kapitola I)
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
I-51
Podávač studeného drôtu FEED 1
Zváracie a bodovacie zariadenia
FEED1 umožňuje výrazne urýchliť zváranie a zlepšiť kvalitu zvaru vykonávaného metódou TIG s pridaním dodatočného
materiálu. Tento podávač sa môže používať nielen na zváranie ocele, nehrdzavejúcej ocele (TIG DC), ale aj hliníka (TIG AC).
FEED 1 je možné pripojiť k ľubovoľnému invertoru TIG, ale všetky funkcie budú aktívne iba v prípade práce so zariadením
TIG firmy Lorch série V alebo T ControlPro.
Podávač FEED 1 umožňuje výrazne (do 50%) zvýšiť výkon pri metóde TIG v prípade vykonávania dlhých zvarov!
Zvárač nemusí druhou rukou presne podávať drôt v prute, môže sa úplne sústrediť na vedenie špeciálneho TIG-ového horáku. FEED1 môže byť taktiež
pripojený ku automatizovanému pracovisku.
Výhody podávača FEED 1
• 4-kladkový podávač drôtu s tachosignálom
• Presné a plynulé podávanie prídavného materiálu
• Možnosť výberu rôznych spôsobov práce:
- zváranie pulzom,
- synchro-pulzom,
- bodové alebo nepretržité,
- 2/4 takt
• Nastavenie v súlade s pravidlom „3 kroky a zváraj”
• Možnosť práce na automatizovaných pracoviskách
• Zváranie typickými prídavnými materiálmi pre metódu MIG, odporúčaný
priemer 1,0 alebo 1,2 mm, cievka typu K300 (do 15 kg)
• Stabilné pripevnenie vodiča drôtu k zváraciemu horáku, spolupracuje
nielen s horákmi chladenými kvapalinou, ale aj chladenými plynom
• Obsahuje funkcie riadiace podávanie drôtu prispôsobené metóde TIG:
špecifické funkcie štartu zvárania, vypĺňania kráteru, kompenzácie
pokĺznutia, ako aj vrátenia drôtu po ukončení práce, podávanie drôtu
pulzom je zosynchronizované s pulzom prúdu TIG
• Plne opakovateľné začatie práce
• Digitálne riadenie, panel CWF 12 s menu v českom jazyku
• Pamäť Tiptronic poskytuje možnosť uloženia 100 vlastných programov
Technická špecifikácia
Podávač studeného drôtu FEED 1
Napájanie
Rýchlosť podávania drôtu
Frekvencia pulzu
1x230 V, 50-60 Hz
0,1 do 6,0 m/min
do 5 Hz
Ochranná trieda krytu
IP 23
Hmotnosť bez vedení
21,5 kg
Katalógové číslo
51 13 000070
Okrem zváracieho zdroja TIG je potrebné na dokompletovanie zváracieho pracoviska ešte:
• zvárací drôt (kapitola XI)
• redukčný ventil (kapitola III)
• rezacie a brúsne kotúče (kapitola VIII)
• zvárací horák TIG, spotrebné diely a wolframové elektródy (kapitola I)
• zváracie zásteny a filtroventilačné zariadenia (kapitola V)
• pomocné chemické prostriedky: protirozstrekové prípravky, čistiace prostriedky na nerez a hliník (kapitola VI)
• prostriedky na zváranie v argónovej ochranne atmosférej firmy Hundington (kapitola I)
I-52
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
Zariadenia na zváranie metódou TIG a MMA /DC/
Caddy™ Tig 1500i DC
Caddy™ Tig 2200i DC
Panely TA33 a TA34
TM
Technická špecifikácia
Napájacie napätie
Caddy Tig 1500i DC TA34
TXH 150 4m
Caddy Tig 2200i DC TA34
TXH 200 4m
1 x 230 V / 50 Hz
1 x 230 V / 50 Hz
16 A
16 A
150 A (35%)
120 A (60%)
110 A (100%)
220 A (25%)
150 A (60%)
110 A (100%)
9,2 kg
9,4 kg
Istenie siete
Zvárací prúd
(v pracovnom cykle)
Hmotnosť
Štandardné vybavenie
Katalógové čísla
Doplnkové vybavenie:
• Ramenný popruh
• 2-kolesový vozík (pre malú plynovú
fľašu od 5 do 10 l)
• 2-kolesový vozík, úzky model (pre
plynovú fľašu od 20 do 50 l)
• 2-kolesový vozík, široký model (pre
plynovú fľašu od 20 do 50 l)
• Chladiaca jednotka Cool Mini
Zváracie a bodovacie zariadenia
Caddy Tig1500i/2200i sú vyrábané s obvodom PFC, ktorý umožňuje využívať jednak
celý rozsah stroja na poistke 16 A a tiež pripojiť až 100 m dlhý napájací kábel. Stroje
CaddyTMTig sú k dispozícií s dvoma typmi ovládacich panelov, vybavené poptrebnými
funkciami na zváranie metódou TIG (DC), s HF-štartom alebo LiftArcTM a metódou MMA.
Ovládací panel CaddyTM TA33 je navrhnutý na jednoduchšie nastavenie zváracích
parametrov. Stačí nastaviť iba hrúbku zváraných materiálov. Pokročilejší ovládací panel
CaddyTM TA34 umožňuje zvárať pulznou metódou TIG pre lepšiu kontrolu vneseného tepla
do zvaru. Micro Pulse - minimalizuje teplom ovplyvnenú oblasť, najmä pri tenkých
materiáloch. ArcPlusTM II - lepšie zváracie charakteristiky, menší rozstrek, lepšia kvalita
zvaru s menším dodatočným čistením.
Napájací kábel 3 m so zástrčkou 16 A, horák TIG,
plynová hadica 2 m, sada zváracích káblov MMA 3m s držiakom
elektródy, návod na obsluhu
04 60 450882
04 60 450885
Zariadenia na zváranie metódou TIG a MMA/DC/
Origo™ Tig 3000i TA 23
Origo™ Tig 3000i TA 24 PULS
Dodatočné vybavenie:
• Pojazdná zostava 2-koliesková
• Pojazdná zostava 4-koliesková
• Chladiaca jednotka CoolMidi 1800i
• Podpora diaľkového ovládania
Zariadenia sú vyrábané s dvoma rôznymi panelmi ovládania:
TA 23 DC - základné funkcie na zváranie metódou TIG a MMA, zvyšovanie i znižovanie
prúdu zvárania, prietok plynu, displej A/V, zapálenie oblúku HF a Lift ArcTM, 2/4 takt.
TA 24 DC - plná regulácia všetkých nastavení s dodatočnými funkciami, ako zváranie v
režime „puls” a „mikro puls”, individuálne programy, merače prúdu zvárania A/V, zmena
základných parametrov, a tiež funkcie ako pri paneli TA 23.
Technická špecifikácia
Napájacie napätie
Istenie siete
Zvárací prúd
(v pracovnom cykle)
Hmotnosť
Štandardné vybavenie
Katalógové čísla
Origo™Tig 3000i TA 23
Origo™Tig 3000i TA 24
3 x 400 V / 50 Hz
3 x 400 V / 50 Hz
16 A
16 A
300 A (35%)
240 A (60%)
200 A (100%)
300 A (35%)
240 A (60%)
200 A (100%)
30 kg
30 kg
Napájací kábel 5 m so zástrčkou 32 A,
uzemňovací kábel 4,5 m, plynová hadica 2 m.
04 59 745883
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
04 59 745885
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
I-53
Zariadenia na zváranie metódou TIG a MMA /DC/
Aristo™ Tig 4000iw T6 DC
Dodatočná výbava:
• Pojazdová zostava 4-koliesková
• Čidlo prietoku kvapaliny KIT
• Podpora diaľkového ovládania
Technická špecifikácia
Aristo™Tig 4000i T6 DC
Rozsah prúdu
4 - 400 A
Napájacie napätie
400 V
Istenie siete
32 A
400 A (35%)
320 A (60%)
250 A (100%)
Prúd zvárania (v pracovnom cykle)
Hmotnosť
79 kg
Napájací kábel 5 m so zástrčkou 32
A, uzemňovací kábel 5 m, plynová
hadica 2 m, návod na obsluhu
Zváracie a bodovacie zariadenia
Štandardná výbava
Katalógové číslo
Zariadenia na zváranie metódov TIG a MMA
Origo™Tig 3000i TA24 AC/DC
Origo™Tig 4300iw TA24 AC/DC
Dodatočná výbava Origo™Tig 3000i:
• Pojazdová zostava 2-koliesková
• Pojazdová zostava 4-koliesková
• Chladiaca jednotka CoolMidi 1800i
• Podpora diaľkového ovládania
Dodatočná výbava Origo™Tig 4300iw:
• Pojazdová zostava 4-koliesková
• Podpora diaľkového ovládania
Technická špecifikácia
Rozsah prúdu
Napájacie napätie
Istenie siete
Prúd zvárania (v pracovnom
cykle)
Hmotnosť
Štandardná výbava
Katalógové číslo
I-54
44 58 630885
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
Origo™Tig 3000i
TA24 AC/DC
Origo™Tig 4300iw TA24
AC/DC
4 - 300 A
4 - 430 A
400 V
400 V
16 A
35 A
300 A (35%)
240 A (60%)
200 A (100%)
430 A (40%)
400 A (60%)
315 A (100%)
42 kg
95 kg
Napájací kábel 5 m so zástrčkou
16 A, uzemňovací kábel 4,5 m,
plynová hadica 2 m, návod na
obsluhu
Napájací kábel 5 m so zástrčkou
32 A, uzemňovací kábel 5 m,
plynová hadica 2 m, návod na
obsluhu
44 59 735880
44 60 100880
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
Zvárací invertor PEGAS 160 T HF / PEGAS 200 T HF
Zvárací invertor pre zváranie metódou TIG a MMA.
Vybavenie:
• HF bezdotykové zapalovanie
• Technológia IGBT
• 2 takt, 4 takt
• Kompaktný, ľahký, prenosný
• Funkcie ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
• Istený a kompatibilný s elektrocentrálami
• Rýchlospojky 35-50 mm2 pre pripojenie káblov
HOT START umožňuje ľahké zapálenie oblúka krátkodobým zvýšením prúdu
oproti nastavenej veľkosti zváracieho prúdu.
ARC FORCE vyrovnává prípadné výkyvy napätia na oblúku, ktoré vznikajú
chvením ruky zvárača pri zváraní.
ANTISTICK obmedzí riziko prilepenia elektródy k zvaru.
K prístrojom PEGAS ponúkame celú radu doplnkov, ako sú zváracie káble,
zváracie horáky, plastový box, samostmievacie kukly, redukčné ventily atď.
Technické údaje
PEGAS 200 T HF*
1x230 V / 50 Hz
1x230 V / 50 Hz
5 - 160 A
5 - 170 A (200 A TIG)
7,5 kg
7,5 kg
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Regulačný rozsah
Hmotnosť
HOT START
ANTISTICK
ARC FORCE
Menovité napätie naprázdno
58 V
62 V
Zaťažovateľ MMA - 40°C
25% 160A
100% 80A
30% 170A
100% 100A
Zaťažovateľ TIG - 40°C
25% 160A
100% 80A
60% 130A
100% 100A
Stupeň krytia
Rozmer (d x š x v)
IP 23
IP 23
130x450x230 mm
130x450x230 mm
*) možnosť objednať aj v prevedení s modulom PFC
Zvárací invertor PEGAS 160 T PULSE HF / PEGAS 200 T PULSE HF
Zvárací invertor pre zváranie metódou TIG a MMA.
Vybavenie:
• Digitálne riadenie
• HF bezdotykové zapaľovanie
• Technológia IGBT
• 2-takt, 4-takt
• Kompaktný, ľahký, prenosný
• ANTISTICK, ARCFORCE, HOT-START
• Istený a kompatibilný s elektrocentrálami
• Rýchlospojky 35-50mm2 pre prepojenie káblov
• TIG pulzný režim
Technické údaje
PEGAS 160 T PULSE HF
Metóda
Napájacie napätie
MMA
TIG
PEGAS 200 T PULSE HF
MMA
TIG
1x230 V/ 50-60 Hz 1x230 V/ 50-60 Hz 1x230 V/ 50-60 Hz 1x230 V/ 50-60 Hz
Istenie
16 T A
16 T A
16 T A
16 T A
Max.sieťový prúd I
32,0 A
23,0 A
34,5 A
29,5 A
Max. efektívny prúd
16,0 A
11,5 A
18,9 A
14,8 A
Rozsah zvár. prúdu
5 A/20,2 V
- 160 A/26,4 V
5 A/10,2 V
- 160 A/16,4 V
5 A/20,2 V
- 170 A/26,8 V
5 A/10,2 V
- 200 A/18,0 V
Napätie na prázdno U
Zvárací prúd (DZ=100%) I /U
Zvárací prúd (DZ=60%) I /U
Zvárací prúd (DZ=x%) I / U
61,0 V
61,0 V
65,0 V
65,0 V
80 A/23,2 V
80 A/13,2 V
100 A/24,0 V
100 A/14,0 V
100 A/24,0 V
100 A/14,0 V
130 A/25,2 V
130 A/15,2 V
25%=160 A/26,4 V 25%=160 A/16,4 V 30%=170 A/26,8 V 25%=200 A/18,0 V
Účinník cosφ
0,8
0,8
0,8
Trieda izolácie
F
F
F
F
IP23S
IP23S
IP23S
IP23S
Krytie
Normy
Rozmery (šxdxv)
Hmotnosť
Zváracie a bodovacie zariadenia
PEGAS 160 T HF
Menovité vstupné napätie
0,8
EN 60974-1
EN 60974-1
EN 60974-1
EN 60974-1
140x370x230 mm
140x370x230 mm
140x370x230 mm
140x370x230 mm
7,5 kg
7,5 kg
8,2 kg
8,2 kg
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
I-55
Zvárací invertor PEGAS 200 AC/DC
Zvárací invertor pre zváranie hliníku, nerezi a uhlíkových ocelí metódami TIG AC/DC a MMA AC/DC
Stroj PEGAS 200 AC/DC je určený pre špecializované zváracie prevádzky so širokou škálou zváracích prác. Výbavou sú určené predovšetkým pre zváranie
metódou TIG.
Technické údaje
PEGAS 200 AC/DC
Metóda
MMA-AC
MMA-DC
Napájacie napätie
TIG-AC
Istenie
16T A
Max.sieťový prúd I
42,5 A
35,4
Max. efektívny prúd
21,3 A
17,7
10 A/20,4 V
- 180 A/27,2 V
5 A/20,2 V
- 180 A/27,2 V
Zv. prúd (DZ=100%) I/U ta=40°C
70 A/22,8 V
90 A/23,6 V
70 A/12,8 V
90 A/13,3 V
Zv. prúd (DZ=60%) I/U ta=40°C
90 A/23,6 V
110 A/24,4 V
90 A/13,6 V
110 A/14,4 V
Rozsah zvár. prúdu
Napätie na prázdno U
Zváracie a bodovacie zariadenia
Zv. prúd (DZ=x%) I/U ta=40°C
Samozrejmosťou je množstvo neoceniteľných funkcií
umožňujúcich efektívne využitie:
• predfuk a dofuk ochranného plynu
• dobeh prúdu ( Slope Down )
• koncový prúd
• HF vysokofrekvenčné zapaľovanie
• režim ovládania 2 a 4 takt
• úroveň čistenia hliníku
Pre zváranie metódou MMA sú stroje vybavené
funkciami HOT ŠTART, ARCFORCE a ANTISTICK.
TIG-DC
1x230 V/50-60 Hz
10 A/10,4 V
- 200 A/18,0 V
5 A/10,2 V
- 200 A/18,0 V
66 V
25%=180 A/27,2 V 25%=180 A/27,2 V 25%=200 A/18,0 V 25%=200 A/18,0 V
Zv. prúd (DZ=100%) I/U ta=25°C
90 A/23,6 V
100 A/24,0 V
90 A/13,6 V
100 A/14,0 V
Zv. prúd (DZ=60%) I/U ta=25°C
110 A/24,4 V
125 A/25,0 V
110 A/14,4 V
125 A/15,0 V
Zv. prúd (DZ=x%) I/U ta=25°C
30%=180 A/27,2 V 30%=180 A/27,2 V 30%=200 A/18,0 V 30%=200 A/18,0 V
Účinník cosφ
0,7
Trieda izolácie
F
Krytie
IP23S
Normy
EN 60974-1
Rozmery (šxdxv)
240 x 470 x 380 mm
Hmotnosť
21,8 kg
Zvárací invertor ALFIN 161 W / ALFIN 171 W MAX
Zvárací invertor pre zváranie metódou TIG a MMA
Mikroprocesorom riadené všetky zváracie parametre
Design pre ťažké pracovné a klimatické podmienky
HOT-ŠTART, ARC-FORCE, ANTI-STICK
TIG puls, BILEVEL - dva prúdy ( ALFIN 171 W TIG)
Nastaviteľný nábeh a dobeh, dofuk, koncový prúd
Synergia (ALFIN 171W TIG)
Technické údaje
ALFIN 161 W
Metóda
MMA
ALFIN 171 W MAX
TIG
Napájacie napätie
MMA
TIG
1x230 V/50-60 Hz
Istenie
16T A
Max.sieťový prúd I
28,2 A
21,8 A
26,4 A
Max. efektívny prúd
17,0 A
10,9 A
20,5 A
13,5 A
Rozsah zvár. prúdu
5 A/20,2 V
- 150 A/26,0 A
5 A/10,2 V
- 160 A/16,4 V
5 A/20,2 V
- 150 A/26,0 V
5 A/10,2 V
- 170 A/16,8 V
Napätie na prázdno U
21,2 A
54,0 V
10,0 V
65,0 V
Zvárací prúd (DZ=100%) I/U
100 A/24,0 V
100 A/14,0 V
120 A/24,8 V
120 A/14,8 V
Zvárací prúd (DZ=60%) I/U
115 A/24,6 V
120 A/14,8 V
130 A/25,2 V
140 A/15,6 V
Zvárací prúd (DZ=X%) I/U
30%=150 A/26,0 V 25%=160 A/16,4 V 50%=150 A/26,0 V 40%=170 A/16,8 V
Trieda izolácie
H
Krytie
IP23S
Normy
Rozmery (šxdxv)
Hmotnosť
EN 60974-1
120 x 360 x 215 mm
160 x 400 x 260 mm
5,4 kg
10 kg
ALFIN 171 W MAX je vybavený dvoma unikátnymi zvarovacími procesmy
• Q ŠTART (quality) - slúži predovšetkým k ľahkému prevedeniu perfektných bodov. Naviac pri použití Q ŠTARTU bude bod prevedený bez zafarbenia materiálu.
• MULTI-TACK (multi bodovanie) - slúži k zváraniu veľmi tenkých plechov bez ich deformácie. Pri tomto procese je zvárací prúd periodicky vypínaný a zapínaný.
Perióda zapnutia prúdu je pevne určená. Pri použití MULTI-TACK režimu ALFIN 171 W MAX ide zvárať také materiály, ktoré nie sú s inými zdrojmi zvariteľné
v požadovanej kvalite.
HOT ŠTART umožňuje ľahké zapálenie oblúku krátkodobým zvýšením prúdu oproti nastavenej veľkosti zváracieho prúdu.
ARC FORCE vyrovnáva prípadné výkyvy napätia na oblúku, ktoré vznikajú chvením ruky zvárača pri zváraní.
ANTISTICK obmedzuje riziko prilepenia elektródy ku zvarencu.
I-56
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
Zváracie zdroje energie Invertec série T a T Pulse
Funkcie zdrojov Invertec "T" a "TP"
• 2/4 takt
• regulácia času klesania prúdu
• regulácia času dofuku plynu po vyhasnutí oblúku
• regulácia parametrov impulzu
• možnosť pripojenia diaľkového ovládania v podobe gombíka alebo pedálu
• merač nastavení (bezdotykový V160T)
• tepelná ochrana
• podsvietenie symbolov funkcií.
Technická špecifikácia
Napájacie napätie/poistka
Hmotnosť
Rozmery (v x š x d)
V160-T CE
V160-T Pulse
CE
V205-T Pulse
V270-T Pulse
CE
V405-T Pulse
CE
230 V, 16 A
pomalá
230 V, 16 A
pomalá
230 V, 16 A
pomalá
3x400 V, 20 A
pomalá
3x400 V, 30 A
pomalá
11,5 kg
11,5 kg
16,8 kg
14,5 kg
27 kg
320x200x430 mm 320x200x430 mm 385x215x480 mm 385x215x480 mm 500x275x610 mm
Stupeň ochrany/trieda izolácie
IP 23/H
IP 23/H
Rozsah prúdu
Výstupný prúd podľa:
• TIG DC (40°C) (v prac. cykle)
• MMA (40°C) (v prac. cykle)
Napätie behu naprázdno
Katalógové číslo
Chladenie
Napájacie napätie
Hmotnosť
Rozmery (v x š x d)
Účinnosť chladenia
IP 23/H
IP 23/H
5-160 A
5-160 A
5-200 A
5-270 A
5-405 A
160 A (35%)
130 A (100%)
160 A (35%)
130 A (100%)
200 A (35%)
170 A (100%)
270 A (35%)
200 A (100%)
405 A (35%)
300 A (100%)
48 V DC
48 V DC
48 V DC
48 V DC
48 V DC
52 00 250045
52 00 250050
52 00 250059
52 00 250080
52 00 250170
Coolarc 20
Coolarc 30
230 V, 50 Hz
1x400V, 50 Hz
9,4 kg
14 kg
180x210x480 mm 250x270x655 mm
2,5 l/min.
9 l/min.
50 m
32 m
Možnosť spolupráce so
zdrojmi
V270-T Pulse,
V205-T AC/DC
V405-T Pulse,
V305-T AC/DC
Katalógové číslo
50 03 003750
50 03 003760
Maximálna výška čerpania
IP 23S/H
EN 60974-1, EN 50199, CE
Optimálna výbava
Katalóg. číslo
Diaľkové ovládanie
Ručný zadávač, 1 potenciometer,
konektor 6 pin, 15 m
50 10 098584
Nožný zadávač, konektor 6 pin, 8 m
50 10 098590
Vozík
Vozík 2-kolečkový
51 13 013239
Vozík 4-koleč.+zásob. na bomby *)
51 13 013244
*) len V405-T Pulse CE
Zariadenia na zváranie metódou TIG AC/DC
Invertec® V270-T AC/DC i V320-T AC/DC
Invertec® V270-T AC/DC i V320-T AC/DC to je zariadenie na priemyselné aplikácie zvárané metódou TIG vysokými parametrami.
K štandardnému vybaveniu patrí funkcia riadenia frekvencie oblúku, ktorá zváračovi umožňuje kontrolovať sústredenie oblúku v závislosti od aplikácie.
Zariadenia umožňujú regulovanie priebehu premenlivého prúdu (AC) so štvoruholníkovým tvarom v závislosti od toho, či potrebujeme lepšie katódové čistenie
alebo zatavenie. Relatívne jednoduchým spôsobom sa k zariadeniu môže pripojiť chladenie Coolarc® 34.
• Digitálna invertorová technológia zabezpečujúca 100% opakovanie.
• Dokonalá charakteristika zvárania pre metódy TIG AC, TIG DC, MMA.
• Unikátny displej LCD.
• Nastavenie priebehu premenlivého prúdu so štvoruholníkovým priebehom umožní perfektné zváranie hliníka.
• Regulácia frekvencie premenlivého prúdu (AC) umožňujúca zmenšenie deformácií, zvýšenie rýchlosti zvárania a kontrolu zatavenia.
• Funkcie Hot alebo Soft štart zabezpečujúce ideálny vzhľad začiatku a konca zvaru.
• Digitálne meradlá umožňujúce presné nastavenie a kontrolu parametrov zvárania.
• Funkcia „Ventilátor podľa potreby” (F.A.N.™) obmedzuje príkon energie, ako aj množstvo nečistôt, ktoré sa môžu dostať do vnútra zariadenia.
• Spĺňa normy IEC60974-1, ROHS a CE týkajúce sa bezpečnosti a bezchybnosti.
Technická špecifikácia
V270-T
AC/DC
V320-T
AC/DC
Napájacie napätie
230 V / 400 V
50-60 Hz
230 V / 400 V
50-60 Hz
Zvárací prúd / napätie
(cyklus práce)
270 A / (35%)
320 A / (35%)
Istič
20 A
25 A
3-270 A
3-320 A
432x280x622 mm
432x280x622 mm
Rozsah prúdu
Rozmery (v x š x d)
Hmotnosť netto
Katalógové číslo výrobcu
Katalógové číslo
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
28 kg
33 kg
K12045-1
K12046-1
52 00 250097
52 00 250098
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
Zváracie a bodovacie zariadenia
Zhodnosť s normami
I-57
2.2. Horáky TIG
17V MOST
Zváracie a bodovacie zariadenia
Rukoväť horáka
I-58
MOST 17V
Verzia štandard
Verzia so sítkom
G1/4”
TSB 10-25
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
17V MOST
Názov
Katalógové
číslo
Alternatívne
označenie
1
Krk horáku SR-17V MOST
56 13 003417
405P200800
2
Ventil SR-17V
56 13 003135
-
3
Rukoväť SR-17V+ MOST
56 13 007512
402P171301
Č.
Typ
17V MOST
Chladenie
Plynové
Technické údaje podľa EN 60 974-7
125 A AC
140 A DC
4
Izolátor SR-17/18/26
56 13 014810
18CG
Zaťažovateľ pri 60% pracovného
Cyklu
5
Kryt elektródy dlhý SR-17/18/26
56 13 003181
57Y02
Priemer volfrámových elektród
0,5 - 2,4 mm
6
Kryt elektródy krátky SR-17/18/26
56 13 003270
57Y04
Prietok plynu
5 - 12 l/min
7
Klieština 1,0 SR-17/18/26
56 13 009930
10N22
Hmotnosť
0,75 kg
Klieština 1,6 SR-17/18/27
56 13 009932
10N23
Klieština 2,0 SR-17/18/28
56 13 009934
-
Klieština 2,4 SR-17/18/29
56 13 009936
10N24
Držiak klieštiny TIG 1,0 SR-17/18/29
56 13 003830
10N30
Držiak klieštiny TIG 1,6 SR-17/18/30
56 13 003883
10N31
Držiak klieštiny TIG 2,0 SR-17/18/31
56 13 003914
-
Držiak klieštiny TIG 2,4 SR-17/18/32
56 13 003921
10N32
Keramická hubica 6,5x47 #4
56 13 000768
10N50
Keramická hubica 8,0x47 #5
56 13 000770
10N49
Keramická hubica 9,5x47 #6
56 13 000780
10N48
Keramická hubica 11,0x47 #7
56 13 000783
10N47
Keramická hubica 12,5x47 #8
56 13 000784
10N46
Keramická hubica 8,0x76#5
56 13 001006
10N49L
Keramická hubica 9,5x76 #6
56 13 001008
10N48L
Keramická hubica 11,0x76 #7
56 13 001010
10N47L
11
Prúdový kábel SR-17+ MOST 4 m
56 13 016160
314P10MI40
11.1
9
10
Prúdový kábel SR-17+ MOST 8 m
56 13 016164
314P10MI80
12
Izolačný krúžok
56 13 014812
54N01
13
Držiak klieštiny so sítkom 1,0 SR-17/18/26
56 13 008235
45V24
Držiak klieštiny so sítkom 1,6 SR-17/18/26
56 13 008252
45V25
Držiak klieštiny so sítkom 2,4 SR-17/18/26
56 13 008272
45V26
Keramická hubica 6,5x42 lam #4
56 13 000902
54N18
Keramická hubica 8,0x42 lam #5
56 13 000900
54N17
Keramická hubica 9,5x42 lam #6
56 13 000888
54N16
Keramická hubica 11,0x42 lam #7
56 13 000886
54N15
Keramická hubica 12,5x42 lam #8
56 13 000884
54N14
15
Ochrana vedenia 35x1,5 [mb]
51 13 015240
-
16
Rýchlospojka SR-17V+ MOST 10-25
56 13 016412
711P001005
Sústava zástrčky SR-17V+ MOST 35-50
56 13 016432
711P001105
Matica 1/4
50 14 182035
700P002041
Spojka Ø 5 na maticu
50 14 182044
420P002012
14
16.1
17
17.1
Dĺžka horáku
Katalógové číslo
4,0 m / 10-25
56 03 016810
8,0 m / 10-25
56 03 016830
Zváracie a bodovacie zariadenia
8
V - horák s plynovým ventilom, bez tlačidla
DC - Jednosmerný prúd
AC - Striedavý prúd
Špeciálne verzie horákov a neštandardné prvky na objednávku.
Zástrčky (koncovky) – viď tabuľka s. I-70.
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
I-59
26+ MOST
26F+ MOST ("F"-verzia s flexibilným krkom)
G1/4”
TSB 3550
3 žilový vodič
Rukoväť TIG
Tlačidlo STD
MOST 26F+
Zváracie a bodovacie zariadenia
5/8” - 18G
I-60
MOST 26+
Verzia štandard
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
Verzia so sítkom
Verzia s veľkým
sítkom (Jumbo)
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
26+ / 26F+ MOST
1
1.1
Názov
Katalógové
číslo
Alternatívne
označenie
Krk horáku SR-26+ MOST
56 13 003426
405P260702
Krk horáku flexi SR-26F+ MOST
56 13 003428
-
2
Vypínač TIG+ - el. doštička MOST
56 13 016220
401P102022
3
Rukoväť SR-18/20/26 MOST
56 13 007711
401P101510
4
Izolátor SR-17/18/26
56 13 014810
18CG
5
Kryt elektródy dlhý SR-17/18/26
56 13 003181
57Y02
6
Kryt elektródy krátky SR-17/18/26
56 13 003270
57Y04
7
7.1
8
9
10
10N22
Priemer volfrámových elektród
0,5 - 3,2 mm
Prietok plynu
5 - 12 l/min
Klieština 2,0 SR-17/18/28
56 13 009934
-
Hmotnosť
1,05 kg
Klieština 2,4 SR-17/18/29
56 13 009936
10N24
Klieština 3,2 SR-17/18/29
56 13 009940
10N25
Klieština 4,0 SR-17/18/29
56 13 009942
54N20
Klieština 2,4 Jumbo
56 13 010024
702.0009
56 13 010032
712.6064
Držiak klieštiny TIG 1,0 SR-17/18/29
56 13 003830
10N30
26+ MOST
Držiak klieštiny TIG 1,6 SR-17/18/30
56 13 003883
10N31
4,0 m
56 01 026004
Držiak klieštiny TIG 2,0 SR-17/18/31
56 13 003914
-
8,0 m
56 01 026008
Držiak klieštiny TIG 2,4 SR-17/18/32
56 13 003921
10N32
12,0 m
56 01 026012
Držiak klieštiny TIG 3,2 SR-17/18/32
56 13 003952
10N28
26F+ MOST
Držiak klieštiny TIG 4,0 SR-17/18/32
56 13 003960
406488
4,0 m
56 01 002654
Keramická hubica 6,5x47 #4
56 13 000768
10N50
8,0 m
56 01 002658
Keramická hubica 8,0x47#5
56 13 000770
10N49
12,0 m
56 01 002662
Keramická hubica 9,5x47 #6
56 13 000780
10N48
Keramická hubica 11,0x47 #7
56 13 000783
10N47
Keramická hubica 12,5x47 #8
56 13 000784
10N46
Keramická hubica 16,0x47#10
56 13 000786
10N45
Keramická hubica 19,5x47 #12
56 13 000788
10N44
Keramická hubica 8,0x76#5
56 13 001006
10N49L
Keramická hubica 9,5x76 #6
56 13 001008
10N48L
Keramická hubica 11,0x76 #7
56 13 001010
10N47L
314P358I40
314P358I80
11.2
Prúdový kábel SR-26+ MOST 12 m
56 13 016188
314P358I1C
Izolačný krúžok
56 13 014812
54N01
Izolačný krúžok Jumbo
56 13 017813
701.1122
54N63
Držiak klieštiny so sítkom 1,0 SR-17/18/26
56 13 008235
45V24
Držiak klieštiny so sítkom 1,6 SR-17/18/26
56 13 008252
45V25
Držiak klieštiny so sítkom 2,4 SR-17/18/26
56 13 008272
45V26
Držiak klieštiny so sítkom 3,2 SR-17/18/26
56 13 008301
45V27
Držiak klieštiny so sítkom 4,0 SR-17/18/26
56 13 008310
45V28
Držiak klieštiny so sítkom 2,4 SR-17/18/27 Jumbo
56 13 008276
45V64
Držiak klieštiny so sítkom 3,2 SR-17/18/27 Jumbo
56 13 008280
995795
Keramická hubica 6,5x42 lam #4
56 13 000902
54N18
Keramická hubica 8,0x42 lam. #5
56 13 000900
54N17
Keramická hubica 9,5x42 lam. #6
56 13 000888
54N16
Keramická hubica 11,0x42 lam. #7
56 13 000886
54N15
Keramická hubica 12,5x42 lam. #8
56 13 000884
54N14
Keramická hubica 19,5x42 lam. #12
56 13 000882
54N19
Keramická hubica 9,5x48 Jumbo #6
56 13 001115
57N75
Keramická hubica 12,5x48 Jumbo #8
56 13 001116
57N74
Keramická hubica 16x48 Jumbo #10
56 13 001117
53N88
Keramická hubica 19,5x48 Jumbo #12
56 13 001119
53N87
15
Ochrana vedenia 35x1,5 [mb]
51 13 015240
-
16
Rýchlospojka MOST SR-26 MOST 35-50
56 13 016419
701P101020
401P102032
17
Kĺb TIG+
56 13 016437
18
Vodič ovládania [m]
56 13 015900
-
19
Matica 1/4
50 14 182040
700P002041
Spojka Ø5 na maticu
50 14 182044
420P002012
19.1
F - Ohybný krk horáku (flexi)
DC - Jednosmerný prúd
AC - Striedavý prúd
Klieština 3,2 Jumbo
56 13 016180
14.1
200 A AC
240 A DC
10N23
56 13 016184
14
Technické údaje podľa EN 60 974-7
Zaťažovateľ pri 60% pracovného
cyklu
56 13 009930
Prúdový kábel SR-26+ MOST 8 m
13.1
Plynové
56 13 009932
Prúdový kábel SR-26+ MOST 4 m
13
Chladenie
Klieština 1,0 SR-17/18/26
11
12.1
26+ MOST
26F+ MOST
(verzia s flexibilným krkom)
Klieština 1,6 SR-17/18/27
11.1
12
Typ
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
Dĺžka horáku
Katalógové číslo
Špeciálne verzie horákov a neštandardné prvky na objednávku.
Zástrčky (koncovky) – viď tabuľka s. I-70.
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
Zváracie a bodovacie zariadenia
Č.
I-61
20W+ MOST
chladený kvapalinou
G1/4”
3 žilová vodič
Zváracie a bodovacie zariadenia
TSB 3550
I-62
Rukoväť TIG
Tlačidlo STD
1/4” - 28G
MOST 20W+
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
20W+ MOST
Názov
Katalógové
číslo
Alternatívne
označenie
1
Krk horáku SR-20W MOST
56 13 003420
405P200800
2
Vypínač TIG+ - el. doštička MOST
56 13 016220
401P102022
3
Rukoväť SR-9/20/17 MOST
56 13 007710
401P101010
4
Izolátor SR-9/20
56 13 014806
598882
5
5.1
Kryt elektródy dlhý SR-9/20
56 13 003170
41V24
Typ
20W+ MOST
Chladenie
Tekutinou
Technické údaje podľa EN 60 974-7
Zaťažovateľ pri 100% pracovného
cyklu
200 A AC
220 A DC
Kryt elektródy stredný SR-9/20
56 13 003250
41V35
6
Kryt elektródy krátky SR-9/20
56 13 003280
41V33
7
Klieština 1,0 SR-9/20
56 13 009920
13N21
Klieština 1,6 SR-9/20
56 13 009922
13N22
Klieština 2,0 SR-9/20
56 13 009923
-
Klieština 2,4 SR-9/20
56 13 009924
13N23
Klieština 3,2 SR-9/20
56 13 009927
13N24
Držiak klieštiny TIG 1,0 SR-9/20
56 13 003840
13N26
Dĺžka horáku
Držiak klieštiny TIG 1,6 SR-9/20
56 13 003881
13N27
4,0 m
56 01 002004
Držiak klieštiny TIG 2,0 SR-9/20
56 13 003912
-
8,0 m
56 01 002008
Držiak klieštiny TIG 2,4 SR-9/20
56 13 003920
13N28
12,0 m
56 01 002012
Držiak klieštiny TIG 3,2 SR-9/20
56 13 003950
13N29
Keramická hubica 6,5x30 #4
56 13 000384
13N08
Keramická hubica 8,0x30 #5
56 13 000386
13N09
Keramická hubica 9,5x30 #6
56 13 000390
13N10
Keramická hubica 11,0x30 #7
56 13 000394
13N11
Keramická hubica 12,5x30 #8
56 13 000396
13N12
Keramická hubica 16,0x30 #10
56 13 000398
13N13
Keramická hubica lam. 6,5x25,5 #4
56 13 000908
53N58
Keramická hubica lam. 8x25,5 #5
56 13 000910
53N59
Keramická hubica lam. 9,5x25,5 #6
56 13 000911
53N60
Keramická hubica lam. 11 x25,5 #7
56 13 000912
53N61
Keramická hubica 6,5x63 #4
56 13 000914
796F75
Keramická hubica 8x63 #5
56 13 000915
796F76
Držiak klieštiny so sítkom 1,0 SR-9/20
56 13 008230
45V42
Držiak klieštiny so sítkom 1,6 SR-9/20
56 13 008250
45V43
Držiak klieštiny so sítkom 2,4 SR-9/20
56 13 008271
45V44
Držiak klieštiny so sítkom 3,2 SR-9/20
56 13 008300
45V45
Keramická hubica 6,5x48 #4
56 13 000947
796F71
Keramická hubica 8x48 #5
56 13 000946
796F72
Keramická hubica 9,5x48 #6
56 13 000945
796F73
14
Kábel prúd. - vodný SR-20W+ MOST 4 m
56 13 016190
314P10MI40
14.1
Kábel prúd. - vodný SR-20W+ MOST 8 m
56 13 016194
314P10MI80
14.2
Kábel prúd. - vodný SR-20W+ MOST 12 m
56 13 016198
314P10MI1C
15
Ochrana vedenia 35x1,5 [m]
51 13 015240
-
16
Vodič ovládania [m]
56 13 015900
-
17
Kĺb TIG+
56 13 016437
401P102032
18
Matica 1/4
50 14 182040
700P002041
Spojka Ø 5 na maticu
50 14 182044
420P002012
Modrá vodná hadica [m]
51 13 007120
-
Červená vodná hadica [m]
51 13 007115
-
20
Plynová hadica [m]
55 13 015370
-
21
Rýchlospojka TIG 20/18W+
56 13 016418
701P101020
8
9
10
11
12
13
18.1
19
19.1
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
Priemer wolframových elektród
0,5 - 3,2 mm
Prietok plynu
5 - 12 l/min
Hmotnosť
0,95 kg
DC - Jednosmerný prúd
AC - Striedavý prúd
Katalógové číslo
Špeciálne verzie horákov a neštandardné prvky
na objednávku.
Zástrčky (koncovky) – viď tabuľka s. I-70
Zváracie a bodovacie zariadenia
Č.
Doporučujeme používať špeciálne chladiace
kvapaliny (str. I-92).
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
I-63
18W+ MOST
Chladený kvapalinou
3 žilový vodič
Zváracie a bodovacie zariadenia
TBS 3550
I-64
3/8” - 24G LH
Rukoväť TIG
Tlačidlo STD
MOST 18W+
Verzia štandard
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
Verzia so sítkom
Verzia s veľkým
sítkom (Jumbo)
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
18W+ MOST
Názov
Katalógové
číslo
Alternatívne
označenie
1
Krk horáku SR-18W+ MOST
56 13 003418
405P180702
2
Vypínač TIG+ - el. doštička MOST
56 13 016220
401P102022
3
Rukoväť SR-18/20/26 MOST
56 13 007711
401P101510
4
Izolátor SR-17/18/26
56 13 014810
18CG
5
Kryt elektródy dlhý SR-17/18/26
56 13 003181
57Y02
6
Kryt elektródy krátky SR-17/18/26
56 13 003270
57Y04
7
Klieština 1,0 SR-17/18/26
56 13 009930
Klieština 1,6 SR-17/18/27
56 13 009932
Klieština 2,0 SR-17/18/28
56 13 009934
-
Klieština 2,4 SR-17/18/29
56 13 009936
10N24
Klieština 3,2 SR-17/18/29
56 13 009940
10N25
Klieština 4,0 SR-17/18/29
56 13 009942
54N20
Klieština 2,4 Jumbo
56 13 010024
702.0009
Klieština 3,2 Jumbo
56 13 010032
712.6064
Držiak klieštiny TIG 1,0 SR-17/18/29
56 13 003830
10N30
Držiak klieštiny TIG 1,6 SR-17/18/30
56 13 003883
10N31
Držiak klieštiny TIG 2,0 SR-17/18/31
56 13 003914
-
4,0 m
56 01 001804
Držiak klieštiny TIG 2,4 SR-17/18/32
56 13 003921
10N32
8,0 m
56 01 001808
Držiak klieštiny TIG 3,2 SR-17/18/32
56 13 003952
10N28
12 m
56 01 001812
Držiak klieštiny TIG 4,0 SR-17/18/32
56 13 003960
406488
Keramická hubica 6,5x47 #4
56 13 000768
10N50
Keramická hubica 8,0x47 #5
56 13 000770
10N49
Keramická hubica 9,5x47 #6
56 13 000780
10N48
Keramická hubica 11,0x47 #7
56 13 000783
10N47
Keramická hubica 12,5x47 #8
56 13 000784
10N46
Keramická hubica 16,0x47 #10
56 13 000786
10N45
Keramická hubica 19,5x47 #12
56 13 000788
10N44
Keramická hubica 8,0x76 #5
56 13 001006
10N49L
Keramická hubica 9,5x76 #6
56 13 001008
10N48L
Keramická hubica 11,0x76 #7
56 13 001010
10N47L
11
Kábel prúd. - vodný SR-18W+ MOST 4 m
56 13 016170
314P10EI40
11.1
Kábel prúd. - vodný SR-18W+ MOST 8 m
56 13 016174
314P10EI80
11.2
Kábel prúd. - vodný SR 18W+ MOST 12 m
56 13 016178
314P10EI1C
Izolačný krúžok
56 13 014812
54N01
Izolačný krúžok Jumbo
56 13 017813
701.1122/54N63
Držiak klieštiny so sítkom 1,0 SR-17/18/26
56 13 008235
45V24
Držiak klieštiny so sítkom 1,6 SR-17/18/26
56 13 008252
45V25
Držiak klieštiny so sítkom 2,4 SR-17/18/26
56 13 008272
45V26
Držiak klieštiny so sítkom 3,2 SR-17/18/26
56 13 008301
45V27
Držiak klieštiny so sítkom 4,0 SR-17/18/26
56 13 008310
45V28
Izolačný krúžok 2,4 SR-17/18/27 Jumbo
56 13 008276
45V64
Izolačný krúžok 3,2 SR-17/18/27 Jumbo
56 13 008280
995795
Keramická hubica 6,5x42 lam. #4
56 13 000902
54N18
Keramická hubica 8,0x42 lam. #5
56 13 000900
54N17
Keramická hubica 9,5x42 lam. #6
56 13 000888
54N16
Keramická hubica 11,0x42 lam. #7
56 13 000886
54N15
Keramická hubica 12,5x42 lam. #8
56 13 000884
54N14
Keramická hubica 19,5x42 lam. #12
56 13 000882
54N19
Keramická hubica 9,5x48 lam. Jumbo #6
56 13 001115
57N75
Keramická hubica 12,5x48 lam. Jumbo #8
56 13 001116
57N74
Keramická hubica 16x48 lam. Jumbo #10
56 13 001117
53N88
Keramická hubica 19,5x48 lam. Jumbo #12
56 13 001119
53N87
15
Ochrana vedenia 35x1,5 [m]
51 13 015240
-
16
Vodič ovládania m
56 13 015900
-
17
Kĺb TIG+
56 13 016437
401P102032
18
Matica 1/4
50 14 182040
700P002041
Spojka Ø 5 na maticu
50 14 182044
420P002012
Modrá vodná hadica m
51 13 007120
-
Červená vodná hadica m
51 13 007115
-
20
Plynová hadica m
55 13 015370
-
21
Rýchlospojka TIG 20/18W+
56 13 016418
701P101020
7.1
8
9
10
12
12.1
13
13.1
14
14.1
18.1
19
19.1
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
Typ
18W+ MOST
Chladenie
Tekutinou
Technické údaje podľa EN 60 974-7
Zaťažovateľ pri 100% pracovného
cyklu
240 A AC
320 A DC
10N22
Priemer wolframových elektród
0,5 - 4,0 mm
10N23
Prietok plynu
5 - 12 l/min
Hmotnosť
1,06 kg
DC - Jednosmerný prúd
AC - Striedavý prúd
Dĺžka horáku
Katalógové číslo
Špeciálne verzie horákov a neštandardné prvky
na objednávku.
Zástrčky (koncovky) – viď tabuľka s. I-70
Zváracie a bodovacie zariadenia
Č.
Doporučujeme používať špeciálne chladiace
kvapaliny (str. I-92).
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
I-65
ABITIG 200/450W
Č. Názov
Čis. u dodáv.
Katalóg. číslo
Krk horáku ABITIG 450W
775.0010
56 13 147751
1.1
Krk horáku ABITIG 200
774.0010
56 13 147741
1.2
Telo horáku ABITIG 200F (ohybné)
774.0130
56 13 147745
Kryt elektródy krátky
773.0053
56 13 140080
Kryt elektródy dlhý
773.0051
56 13 140085
3
Izolátor
775.1043
56 13 141043
4
Klieština elektródy WE-ø 1,6 mm
775.0062
56 13 14 0100
4.1
Klieština elektródy WE-ø 2,0 mm
775.0067
56 13 14 0105
4.2
Klieština elektródy WE-ø 2,4 mm
775.0063
56 13 14 0110
4.3
Klieština elektródy WE-ø 3,2 mm
775.0064
56 13 14 0120
4.4
Klieština elektródy WE-ø 4,0 mm
775.0065
56 13 14 0128
4.5
Zváracie a bodovacie zariadenia
1
2
2.1
Klieština elektródy WE-ø 4,8 mm
775.0066
56 13 14 0129
5
Difúzor WE-ø 1,6 mm
773.0172
56 13 140030
5.1
Difúzor WE-ø 2,0 mm
773.0177
56 13 140036
5.2
Difúzor WE-ø 2,4 mm
773.0173
56 13 140041
5.3
Difúzor WE-ø 3,2 mm
773.0174
56 13 140043
5.4
Difúzor WE-ø 4,0 mm
773.0175
56 13 140045
5.5
Difúzor WE-ø 4,8 mm
773.0176
6
Keramická hubica 37 mm ø 7,5 mm
6.1
ABITIG 200
Plynové
Technické údaje podľa EN 60 974-7
Zaťažiteľnosť v pracovnom cykle
35% / 60%
200 A DC / 140 A DC
Hrúbka wolfrámových elektród
1,8 - 3,2 mm
Názov
Katalógové číslo
4,0 m Invertec/LORCH
56 03 520004
56 13 140049
4,0 m Faltig 200/250
56 03 520005
775.0081
56 13 141008
8,0 m Invertec/LORCH
56 03 520008
Keramická hubica 37 mm ø 10,0 mm
775.0082
56 13 141010
8,0 m Faltig 200/250
56 03 520006
6.2
Keramická hubica 37 mm ø 13,0 mm
775.0083
56 13 141013
6.3
Keramická hubica 37 mm ø 15,0 mm
775.0084
56 13 141084
7
Keramická hubica 52 mm ø 7,5 mm
775.2171
56 13 141011
7.1
Keramická hubica 52 mm ø 10,0 mm
775.2172
56 13 141009
7.2
Keramická hubica 52 mm ø 13,0 mm
775.2173
56 13 141015
7.3
Keramická hubica 52 mm ø 16,0 mm
775.2174
56 13 141016
8
Keramická hubica 26 mm ø 10,0 mm
775.0152
56 13 141012
8.1
Keramická hubica 26 mm ø 13,0 mm
775.0153
56 13 141014
9
Izolátor do plynového difúzora
775.1143
56 13 141143
10
Plynový difúzor (spojka) 4 WE-ø 1,6 mm
775.0122
56 13 142122
10.1
Plynový difúzor (spojka) 4 WE-ø 2,4 mm
775.0123
56 13 142123
10.2
Plynový difúzor (spojka) 4 WE-ø 3,2 mm
775.0124
56 13 142124
10.3
Plynový difúzor (spojka) 4 WE-ø 4,0 mm
775.0125
56 13 142125
10.4
Plynový difúzor (spojka) 4 WE-ø 4,8 mm
775.0126
56 13 142126
11
Keramická hubica 48 mm ø 12,5 mm
778.1183
56 13 141017
11.1
Keramická hubica 48 mm ø 16,0 mm
778.1184
56 13 141019
11.2
Keramická hubica 48 mm ø 19,5 mm
778.1188
56 13 141021
12
Kompletná rukoväť podľa modulov ED/DD,
bez zváracieho modulu BIS
180.0108
56 13 147108
13
Ovladací modul BIS-01 kompl. (ED) - jedno - tlačidlo
400.0934
56 13 016387
13.1
Ovladací modul BIS-01 kompl. (DD) - dvoj - tlačidlo
400.0935
56 13 016388
Upozornenie: zmena verzie držiakov ABITIG na ABITIG GRIP (podľa želania ABITIG GRIP little).
Zmena sa uskutočňuje automaticky na prelome 2010/2011.
V prípade technických záležitostí, prosíme, skontaktujte sa s výrobcom alebo obchodným
zástupcom.
I-66
Typ
Chladenie
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
Typ
Chladenie
ABITIG 450 W
Plynové
Technické údaje podľa EN 60 974-7
Zaťažiteľnosť v pracovnom cykle
35% / 60% (4 m)
450 A DC / 420 A DC
Zaťažiteľnosť v pracovnom cykle
35% / 60% (8 m)
380 A DC / 350 A DC
Priemer wolfrámových elektród
Názov
1,6 - 4,8 mm
Katalógové číslo
4,0 m Invertec/LORCH
56 03 520010
4,0 m Faltig 400
56 03 520012
8,0 m Invertec/LORCH/Faltig
56 03 520015
* Tlak chladiacej kvapaliny
na vstupe
minimálny prietok kvapaliny
2,5 bar (max. 3,5 bar)
0,7 l/min.
Pre objednávku príslušnej verzie horáku zadajte typ
zváracieho zariadenia.
Do ABITIG 450W doporučujeme
používať špeciálne chladiace
kvapaliny (str. I-92).
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
Č.
Čis. u dodáv.
Katalóg. číslo
1
1.1
2
2.1
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
11
11.1
12
13
13.1
13.2
13.3
14
14.1
14.2
14.3
Názov
Krk horáku ABITIG 9
Krk horáku SR 9 (starší typ)
Krk horáku ABITIG 20
Krk horáku SR 20 (starší typ)
Izolátor
Kryt elektródy dlhý
Kryt elektródy krátky
Kryt elektródy stredný
Klieština Ø1,0 mm
Klieština Ø1,6 mm
Klieština Ø2,0 mm
Klieština Ø2,4 mm
Klieština Ø3,2 mm
Držiak klieštiny TIG Ø1,0 mm
Držiak klieštiny TIG Ø1,6 mm
Držiak klieštiny TIG Ø2,0 mm
Držiak klieštiny TIG Ø2,4 mm
Držiak klieštiny TIG Ø3,2 mm
Keramická hubica 6,5 x 30 #4
Keramická hubica 8,0 x 30 #5
Keramická hubica 9,5 x 30 #6
Keramická hubica 11,0 x 30 #7
Keramická hubica 12,5 x 30 #8
Keramická hubica 16,0 x 30 #10
Keramická hubica 6,5 x 48 #4
Keramická hubica 8,0 x 48 #5
Keramická hubica 9,5 x 48 #6
Keramická hubica 6,5 x 63 #4
Keramická hubica 8,0 x 63 #5
Keramická hubica 6,5 x 89 #4
Držiak klieštiny so sítkom 1,0 mm
Držiak klieštiny so sítkom 1,6 mm
Držiak klieštiny so sítkom 2,4 mm
Držiak klieštiny so sítkom 3,2 mm
Keramická hubica laminárna 6,5 x 25,5 #4
Keramická hubica laminárna 8,0 x 25,5 #5
Keramická hubica laminárna 9,5 x 25,5 #6
Keramická hubica laminárna 11,0 x 25,5 #7
712.5020
705.0001
712.3020
705.0058
702.0055
701.0247
701.0240
701.0244
701.0250
701.0251
701.0255
701.0252
701.0253
701.0275
701.0276
701.0280
701.0277
701.0278
701.0281
701.0282
701.0283
701.0284
701.0285
701.0286
701.0289
701.0290
701.0291
701.0293
701.0294
701.0296
701.0301
701.0307
701.0309
701.0311
701.0317
701.0318
701.0319
701.0320
56 13 015462
56 13 015120
56 13 015464
56 13 015130
56 13 014806
56 13 003170
56 13 003280
56 13 003250
56 13 009920
56 13 009922
56 13 009923
56 13 009924
56 13 009927
56 13 003840
56 13 003881
56 13 003912
56 13 003920
56 13 003950
56 13 000384
56 13 000386
56 13 000390
56 13 000394
56 13 000396
56 13 000398
56 13 000947
56 13 000946
56 13 000945
56 13 000914
56 13 000915
56 13 000920
56 13 008230
56 13 008250
56 13 008271
56 13 008300
56 13 000908
56 13 000910
56 13 000911
56 13 000912
15
Kompletná rukoväť podľa modulov ED/DD,
bez modulu BIS
180.0108
56 13 147108
400.0934
400.0935
56 13 016387
56 13 016388
16 Ovládací modul BIS-01 kompl. (ED) - jedno - tlačidlo
16.1 Ovládací modul BIS-01 kompl. (DD) - dvoj - tlačidlo
Typ
Chladenie
ABITIG 9
Plynom
Technické údaje podľa EN 60 974-7
Pracovný cyklus P35%/P100%
110 A DC / 95 A AC
Priemer wolfrámových elektród
1,0 - 1,6 mm
Dĺžka horáku
Katalógové číslo
5,0 m F 200/250
56 03 520020
8,0 m F 200/250
56 03 520021
Typ
Chladenie
ABITIG 20
Kvapalinou
Technické údaje podľa EN 60 974-7
Pracovný cyklus P35%/P100%
Priemer zváracieho drôtu
Dĺžka horáku
220 A DC / 200 A AC
1,0 - 1,6(2,4) mm
Katalógové číslo
4,0 m
56 03 52004X
8,0 m
56 03 520052
Dostupné verzie horákov:
• ABITIG 9V (s plynovým ventilom),
• ABITIG 9F (ohybný krk horáku),
• s prúdovou koncovkou OKC 25 (malou)
alebo OKC 50 (typickou).
Pre objednávku príslušnej verzie horáku zadajte typ
zváracieho zariadenia.
Zváracie a bodovacie zariadenia
ABITIG 9 / ABITIG 20
Do ABITIG 20 doporučujeme
používať špeciálne chladiace
kvapaliny (str. I-92).
Upozornenie: zmena verzie držiakov ABITIG na ABITIG GRIP (podľa želania ABITIG GRIP little). Zmena sa uskutočňuje automaticky na prelome 2010/2011.
V prípade technických záležitostí, prosíme, skontaktujte sa s výrobcom alebo obchodným zástupcom.
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
I-67
Zváracie a bodovacie zariadenia
ABITIG 17 / ABITIG 18 / ABITIG 26
I-68
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
ISO 9001
ABITIG 17 / ABITIG 18 / ABITIG 26
Názov
Čis. u dodáv. Katalóg. číslo
Typ
Chladenie
ABITIG 17
Plynom
1
Krk horáku ABITIG 17
712.1020
56 13 015470
2
Krk horáku ABITIG 18
712.2020
56 13 015463
Krk horáku SR 18 (starší typ)
705.0049
56 13 015132
Krk horáku ABITIG 26
712.4020
56 13 015465
Technické údaje podľa EN 60 974-7
140 A DC / 125 A AC
Pracovný cyklus 35%
Hrúbka wolfrámových elektród
2.1
3
3.1
1,0 - 2,4 mm
Krk horáku SR 26 (starší typ)
705.0086
56 13 015460
4
Izolátor
703.0012
56 13 014810
5
Kryt elektródy dlhý
712.1051
56 13 003181
Dĺžka horáku
6
Kryt elektródy krátky
712.1053
56 13 003270
4,0 m Invertec/LORCH
56 03 011100
7
Klieština Ø1,0 mm
702.0006
56 13 009930
8,0 m
56 03 01110X
7.1
Klieština Ø1,6 mm
702.0008
56 13 009932
7.2
Klieština Ø2,0 mm
702.0012
56 13 009934
7.3
Klieština Ø2,4 mm
702.0009
56 13 009936
7.4
Klieština Ø3,2 mm
702.0010
56 13 009940
7.5
Katalógové číslo
Typ
Chladenie
ABITIG 18
Kvapalinou
Klieština Ø4,0 mm
702.0011
56 13 009942
8
Držiak klieštiny TIG Ø1,0 mm
701.0190
56 13 003830
8.1
Držiak klieštiny TIG Ø1,6 mm
701.0191
56 13 003883
Pracovný cyklus 100%
8.2
Držiak klieštiny TIG Ø2,0 mm
701.0196
56 13 003914
Hrúbka wolfrámových elektród
8.3
Držiak klieštiny TIG Ø2,4 mm
701.0196
56 13 003921
8.4
Držiak klieštiny TIG Ø3,2 mm
701.0197
56 13 003952
8.5
Držiak klieštiny TIG Ø4,0 mm
701.0198
56 13 003960
9
Keramická hubica 6,5 x 47 #4
701.0107
56 13 000768
9.1
Keramická hubica 8,0 x 47 #5
701.0108
56 13 000770
9.2
Keramická hubica 9,5 x 47 #6
701.0109
56 13 000780
9.3
Keramická hubica 11,0 x 47 #7
701.0110
56 13 000783
9.4
Keramická hubica 12,5 x 47 #8
701.0111
56 13 000784
9.5
Keramická hubica 16,0 x 47 #10
701.0113
56 13 000786
9.6
Keramická hubica 19,5 x 47 #12
701.0114
56 13 000788
10
Keramická hubica 8,0 x 76 #5
701.0115
56 13 001006
10.1
Keramická hubica 9,5 x 76 #6
701.0116
56 13 001008
10.2
Keramická hubica 11,0 x 76 #7
701.0117
56 13 001010
11
Keramická hubica/kov 8,0 x 47 #5
701.0124
56 13 001030
11.1
Keramická hubica/kov 9,5 x 47 #6
701.0126
56 13 001035
11.2
Keramická hubica/kov 11 x 47 #7
701.0118
56 13 001040
11.3
Keramická hubica/kov 12,5 x 47 #7
701.0120
56 13 001050
11.4
Keramická hubica/kov 16,0 x 47 #10
701.0122
56 13 001060
12
Izolačný krúžok
701.0130
56 13 014812
13
Držiak klieštiny so sítkom 1,0 mm
701.0201
56 13 008235
13.1
Držiak klieštiny so sítkom 1,6 mm
701.0203
56 13 008252
13.2
Držiak klieštiny so sítkom 2,4 mm
701.0207
56 13 008272
13.3
Držiak klieštiny so sítkom 3,2 mm
701.0209
56 13 008301
13.4
Držiak klieštiny so sítkom 4,0 mm
701.0211
56 13 008310
14
Keramická hubica lamin. 6,5 x 42 #4
701.0420
56 13 000902
14.1
Keramická hubica lamin. 8,0 x 42 #5
701.0421
56 13 000900
14.2
Keramická hubica lamin. 9,5 x 42 #6
701.0422
56 13 000888
14.3
Keramická hubica lamin. 11,0 x 42 #7
701.0423
56 13 000886
14.4
Keramická hubica lamin. 12,5 x 42 #8
701.0424
56 13 000884
14.5
Keramická hubica lamin. 19,5 x 42 #12
701.0426
56 13 000882
15
Keramická hubica lamin. 8,0 x 76 #5
701.0427
56 13 000790
15.1
Keramická hubica lamin. 9,5 x 76 #6
701.0428
56 13 000792
15.2
Keramická hubica lamin. 11 x 76 #7
701.0429
56 13 000794
180.0108
56 13 147108
400.0934
56 13 016387
400.0935
56 13 016388
16
17
17.1
Kompletná rukoväť podľa modulov
ED/DD, bez modulu BIS
Ovládací modul BIS-01 kompl. (ED) jedno-tlačidlo
Ovládací modul BIS-01 kompl. (DD) dvoj-tlačidlo
Technické údaje podľa EN 60 974-7
320 A DC / 240 A AC
Dĺžka horáku
1,0 - 4,0 mm
Katalógové číslo
4,0 m F-400
56 03 520044
8,0 m
56 03 52004X
Typ
Chladenie
ABITIG 26
Plynom
Technické údaje podľa EN 60 974-7
Pracovný cyklus 35%
180 A DC / 130 A AC
Hrúbka wolfrámových elektród
Dĺžka horáku
1,0 - 4,0 mm
Katalógové číslo
4,0 m F-200
56 03 520042
8,0 m Faltig 200
56 03 520041
Dostupné verzie horákov:
• ABITIG 17V, ABITIG 26V (s plynovým ventilom),
• ABITIG 17F, ABITIG 26F (ohybný krk horáku (flexi),
• s plynovou koncovkou OKC 25 (malou) alebo OKC 50 (typickou).
• ABITIG 18SC (zosilnený).
Pre objednávku príslušnej verzie horáku zadajte typ zváracieho
zariadenia.
Doporučujeme používať špeciálne chladiace
kvapaliny (str. I-92).
Upozornenie: zmena verzie držiakov ABITIG na ABITIG GRIP (podľa želania ABITIG GRIP little). Zmena sa uskutočňuje automaticky na prelome 2010/2011.
V prípade technických záležitostí, prosíme, skontaktujte sa s výrobcom alebo obchodným zástupcom.
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
Zváracie a bodovacie zariadenia
Č.
I-69
Náhrady horákov TIG
Iné horáky TIG
(Náhrady vzhľadom na rýchlospotrebné časti)
ABICOR
BINZEL
ABICOR
BINZEL (stare)
TRAFISTEL
LE
WELDCRAFT
ESAB
LORCH
MOST
ABITIG 9
SRT-9 / SR-9
TIG-9
LT-9
CK-9
BTD123
HW-20ARV
BTF-140
TXH 120
WLT-9,
LTG 900
-
ABITIG 17
SRT-17 / SR-17
TIG-17
LT-17
CK-17
BTD153
HW-17
BTF150
TXH 150
WLT-17,
LTG 1700
MOST 17V+
ABITIG 20
SRT-20 / SR-20
TIG-20
LT-20W
CK-20
BTD253W
HW-20
BTF250W
TXH 250W
WWT-20,
LTW 3000
MOST 20W+
ABITIG 26
SRT-26 / SR-26
TIG-26
LT-26
CK-26
BTD203
HW-26
BTF200
TXH 200
WLT-26,
LTG 2600
MOST 26+
ABITIG 18
SRT-18 / SR-18
TIG-18
LT-18W
CK-18
BTD403W
HW-18
(BTF400W)
TXH 400W
WWT-18,
LTW 1800
MOST 18W+
Koncovky - zástrčky
Koncovky
Názov
Poznámka
Katalógové čislo
Koncovka na hadicu Φ 6 mm
Faltig + GER 9,5
50 14 182003
Matica 1/4 s poistkou 299TG2
Esab, Aspa + GER 9,5
50 14 182040
Zváracie a bodovacie zariadenia
Plynové
Poistka Φ 5 pod maticu 299TG881
Riadiace
Kvapalinové
50 14 182044
Koncovka 2,7 na hadicu
LE, Lorch + GER8,0
50 14 182006
Zástrčka SzR16P2NG5
Faltig-160
51 13 014495
Zástrčka SzR20P4NG4
Faltig-315
51 13 014497
Koncovka Amphenol 2-hrotá
ESAB (0349303269)
51 13 014450
Koncovka 3-hrotá Tuchel 175.0009
Faltig 161, 200, 250, 400
56 13 140140
Koncovka 5-hrotá Tuchel 175.0011
LE, Lorch
51 13 014470
Koncovka na hadicu Φ 6 mm
GER 9,5
50 14 182003
GER 9,5
50 15 000095
GER 8,0
50 15 000080
Hadicové spony
Wolfrámové elektródy na zváranie metódou TIG
Rozpoznávacia
farba
Druh
práce
Thorium 2% WT20
červená
DC
Ľahko indukčná
Thorium 4% WT40
oranžová
DC
Väčšia životnosť ako u WT20,
ľahko indukčná
Katalóg. č.
Názov a symbol
50 19 92XX17
50 19 94XX17
50 19 93XX17 Z čistého wolfrámu WP 99,8%
zelená
AC
50 19 91XX17
čierna
AC/DC
šedá
AC/DC
zlatá
AC/DC
modrá
AC/DC
50 19 97XX17
WL10 1,0% LaO2
Cérium WC20 2% CeO2
50 19 94XX17 Lantanovaná WL15 1,5%LaO2
50 19 95XX17
S pridaním vzácnych zemín
Multi-Strike
Poznámka
Vyššie uvedené elektródy sú
dostupné v dĺžke 175 mm.
Najlepšie vlastnosti pri zváracich spojoch
hliníku, dĺžka 175 mm; priemer. 1,0; 1,6; 2,4;
3,2; 4,0 mm
Typické priemery (mm):
1,0; 1,6; 2,0; 2,4; 3,0; 3,2; 4,0.
XX - označuje priemer elektródy, napr. Φ 1,6 mm = 16; Φ 2,4 mm = 24; atď.
AC – striedavý prúd / zváranie hliníka
DC – jednosmerný prúd / zváranie bežných uhlíkových nelegovaných a nerezových ocelí
I-70
2. Zariadenia a zváracie horáky TIG
© Solík SK s.r.o. - Všetky práva vyhradené
Download

Zváracie a bodovacie zariadenia