BGW-Kotva s gul’ovou hlavou
Ĉislo
1001
1003
1005
1000
1002
1004
1006
1008
1010
1012
1014
1016
1018
1020
1021
1022
1023
1019
1024
1025
1026
1028
1027
1030
1031
1032
1033
1034
1045
1047
1036
1037
1038
1039
1043
1040
1041
1042
1044
1046
1048
Ůnosnost’ Dİžka
t
mm
1,3
40
1,3
45
1,3
50
1,3
55
1,3
65
1,3
85
1,3
120
1,3
240
2,5
55
2,5
65
2,5
85
2,5
120
2,5
140
2,5
170
2,5
240
2,5
270
4,0
55
4,0
65
4,0
75
4,0
95
4,0
100
4,0
120
4,0
150
4,0
170
4,0
210
4,0
240
4,0
300
4,0
340
5,0
55
5,0
65
5,0
75
5,0
85
5,0
95
5,0
100
5,0
110
5,0
120
5,0
170
5,0
180
5,0
240
5,0
340
5,0
480
Balenie
Ks
kg
400
18,0
400
18,6
400
20,6
400
22,2
300
18,0
300
21,8
200
18,5
100
16,8
200
23,5
200
26,0
200
31,1
100
19,1
100
21,9
100
25,3
50
16,8
50
18,6
100
25,0
100
25,8
100
26,6
100
30,6
100
32,0
50
17,8
50
20,8
50
22,8
50
26,8
50
29,8
25
17,9
25
19,9
100
27,7
100
30,2
100
32,7
50
17,5
50
18,8
50
19,4
50
20,6
50
21,8
50
28,0
50
28,2
50
36,6
25
24,5
25
33,0
Prepravné kotvy sú vhodné pre prepravu
prefabrikáov každého typu. Vel’mi dobré
zváracie hodnoty, 3 –násobná istota proti
zlyhaniu materiálu.
BGW-Dvojhlavá kotva vhodná k Prinzing - strojoch
Ĉislo
1009
1007
1013
1015
1017
Ůnosnost’ Dİžka
t
mm
1,3
1,3
2,5
2,5
2,5
50
65
65
85
120
Balenie
Ks
kg
400
300
200
150
100
20,0
19,5
22,8
24,0
21,0
Atypické výšky podl’a požiadavky.
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www. bgw-bohr.de 01/07
BGW-Kotva s gul’ovou hlavou
Ĉislo
1049
1050
1051
1053
1052
1054
1055
1056
1058
1060
1061
1062
1064
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1074
1075
1077
1079
1076
1078
1081
1085
1083
1080
1082
1084
1086
1087
1088
1089
1090
1092
1091
1093
1095
1099
1094
1096
1098
1097
Ůnosnost’
t
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
32,0
Dİžka
mm
95
100
105
110
120
140
150
165
200
300
540
680
115
135
140
150
165
170
200
210
340
540
650
120
140
165
180
200
240
300
400
165
200
230
240
300
340
500
1000
200
250
260
280
700
1000
1200
Ks
50
50
50
50
50
50
30
25
25
25
1
1
25
25
25
25
25
25
20
20
20
1
1
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Balenie
kg
31,3
32,2
33,1
34,5
35,8
39,4
24,7
22,0
25,0
34,0
2,2
2,7
23,2
25,6
26,2
27,0
29,3
29,8
26,8
27,7
40,3
3,0
3,5
16,4
17,7
19,4
20,5
22,7
2,5
3,0
3,5
2,4
2,7
2,9
3,0
3,6
4,0
5,4
9,8
5,7
6,5
6,6
6,9
13,4
18,0
21,1
Prepravné kotvy sú vhodné pre prepravu
prefabrikáov každého typu. Vel’mi dobré
zváracie hodnoty, 3 –násobná istota proti
zlyhaniu materiálu.
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www. bgw-bohr.de 01/07
BGW-Kotva s gul’ovou hlavou – d’alšie stvárnenie
BGW-kotva s gul’ovou hlavou – Tyčová kotva
Ĉislo
1102
1104
1106
1108
1110
1112
1114
1116
1118
1120
1122
1124
1126
Ūnosnost’
t
2,5
2,5
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
7,5
7,5
10,0
10,0
15,0
15,0
Výška
mm
400
520
510
720
1150
580
900
750
1150
870
1300
1080
1550
Śirka
mm
14
14
20
20
20
20
20
25
25
28
28
32
32
Dalšie rozmery na požiadavku.
BGW-Kotva s gul’ovou hlavou – Platňoá kotva
Ĉislo
1200
1202
1204
1206
1208
1210
1212
Ūnosnost’
t
2,5
2,5
5,0
5,0
5,0
5,0
10,0
Výška
mm
55
120
55
65
95
110
115
Śirka
mm
70 x 70 x 6
70 x 70 x 6
90 x 90 x 8
90 x 90 x 8
90 x 90 x 8
90 x 90 x 8
90 x 90 x 10
Dalšie rozmery na požiadavku.
BGW-Kotva s gul’ovou hlavou – Oková kotva
Ĉislo
1150
1152
1154
1156
1158
Ūnosnost’
t
Výška
mm
Śirka
mm
Ks
Balenie
kg
1,3
2,5
5,0
10,0
20,0
65
90
120
180
250
10
14
20
28
39
400
150
50
20
5
24,0
24,0
21,5
24,0
18,0
BGW-Kotva s gul’ovou hlavou – Zohnutá kotva
Ĉislo
Ūnosnost’ Výška mm
t
1,3
227
2,5
268
4,0
406
5,0
466
7,5
664
10,0
667
15,0
835
20,0
986
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 01/07
BGW-Kotva gul’ovou hlavou – Príslušenstvo
BGW-Kugelkopfanker-Zubehör
BGW-Gumenná vynechiávka okrúhla / BGW-Aussparungskörper rund, aus Gummi
Ĉíslo
1600
1602
1604
1606
1608
1610
1612
∅ mm
Pre únosnost’
kotiev
1,0 – 1,3 t
2,0 – 2,5 t
4,0 – 5,0 t
7,5 t
8,0 – 10 t
15 – 20 t
32 t
60
74
94
118
118
160
214
Betónová
deka
10 mm
11 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
27 mm
BGW-Upevňovacia matka pre gumennú vynechávku
BGW-Fixiermutter oder Fixierschraube für Aussparungskörper aus Gummi
Ĉíslo
Únosnost’ t
Závit
1644
1,0 – 1,3 t
M 8
1646
2,0 – 2,5 t
M 12
1640
4,0 – 5,0 t
M 12
1642
7,5 – 10 t
M 12
1648
15 – 20 t
M 12
1649
32 t
M 16
BGW- Ocel’ová okrúhla vynechávka
BGW-Aussparungskörper rund, aus Stahl
Ĉíslo
Únosnost’ t
∅ mm
1650
1652
1654
1656
1658
1,0 – 1,3 t
2,0 – 2,5 t
4,0 – 5,0 t
7,5 – 10 t
15 – 20 t
60
74
94
118
160
Ĉíslo
1620
1622
1624
1628
1630
1632
Únosnost’ t
1,0 – 1,3 t
2,0 – 2,5 t
4,0 – 5,0 t
7,5 – 10 t
15 – 20 t
32 t
Závit
M 8
M 12
M 12
M 12
M 12
M 16
BGW-Ocel’ová okrúhla vynechávka s magnetom
BGW-Aussparungskörper rund, PU m. Magnet
Betónová
deka
10 mm
11 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Ĉíslo
1650GM
1652GM
1654GM
1656GM
1658GM
Únosnost’
t
1,0 – 1,3 t
2,0 – 2,5 t
4,0 – 5,0 t
7,5 – 10 t
15 – 20 t
∅ mm
60
74
94
118
160
Betónová
deka
10 mm
11 mm
15 mm
15 mm
15 mm
BGW-Ocel’ová okrúhla vynechávka s magnetom typ HM5 /BGW-Haftmagnet Typ HM5
Pre zafixovanie kotiev na ocel’ové debnenie
Ĉíslo
HM5-3
HM5-3
HM5-6
HM5-3
HM5-6
HM5-8
HM5-12
HM5-3
HM5-6
HM5-8
HM5-12
Únosnost’ t
kotiev
1,3 t
2,5 t
2,5 t
5,0 t
5,0 t
5,0 t
5,0 t
10,0 t
10,0 t
10,0 t
10,0 t
∅
mm
60
74
74
94
94
94
94
118
118
118
118
Betónová
deka
10
11
11
15
15
15
15
15
15
15
15
Ťahová sila
kp
50
50
100
50
100
120
180
50
100
120
180
BGW-Gumenná manžeta pre ocel’ovú okrúhlu vynechávku a ocel’ovú okrúhlu vynechávku s magnetom
BGW-Gummimanschette für Aussparungskörper rund, aus Stahl und Haftmagnet Typ HM5
Ĉíslo
1670
1672
1674
1676
1678
1680
1682
Pre únosnost’
1,0 – 1,3 t
2,0 – 2,5 t
4,0 – 5,0 t
7,5 t
8,0 – 10 t
15 t
20 t
BGW-Ocel’ová vynechávka s upevňovacou objímkou pre naskrutovanie na debnenie
BGW-Aussparungskörper aus Stahl mit Ankerfixierhülse zum Anschrauben an Schalung
Ĉíslo
Pre únosnost’
∅ mm
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1,0 – 1,3 t
2,0 – 2,5 t
4,0 t
5,0 t
7,5 t
10,0 t
15,0 t
20,0 t
32,0 t
60
74
94
94
118
118
160
160
214
Betónová
deka
10 mm
11 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
27 mm
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de
01/07
BGW-Zdvihák pre kotvu s gul’ovou hlavou
BGW-Kugelkopfabheber
BGW-Zdvihák pre kotvu s gul’ovou hlavou
Ĉíslo
1510
1512
1514
1516
1518
1522
Únosnost’ t
1,3
2,5
5,0
10,0
20,0
32,0
BGW-Lanový zdvilhák pre kotvy s gul’ovou hlavou
Lanový zdvihák
Ĉíslo
15301
15311
15321
15331
Únosnost’ t
1,3
2,5
5,0
10,0
Lano Ø
10
12
16
24
2-zväzkový zdvihák
Ĉíslo
15302
15312
15322
15332
Únosnost’ t
1,3
2,5
5,0
10,0
Lano Ø
10
12
16
24
3-zväzkový zdvihák
Ĉíslo
15303
15313
15323
15333
Únosnost’ t
1,3
2,5
5,0
10,0
Lano Ø
10
12
16
24
4-zväzkový zdvihák
Ĉíslo
15304
15314
15324
15334
Únosnost’ t
1,3
2,5
5,0
10,0
Lano Ø
10
12
16
24
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 01/07
BGW-Otáčacia prepravná spojka BGW-Dreh- und Transportkupplung
Číslo
Únosnost’t t
1524
1523
1520
1521
5,0
10,0
20,0
32,0
Ceny sú bez lán
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 01/07
BGW-Dvojitá vlonvá kotva DWL + DWK
BGW-Doppelwellenanker DWL + DWK
DWL – Dvojitá vlnová kotva, dlhá varianta – objímka pozinkovaná a chromovná
Číslo.
Únosnost’
t
Typ
dxh
D
mm
e
mm
0200
0202
0204
0206
0208
0210
0212
0214
0216
0218
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
6,3
8,0
12,5
Rd 12 x 137
Rd 14 x 170
Rd 16 x 216
Rd 18 x 235
Rd 20 x 257
Rd 24 x 360
Rd 30 x 450
Rd 36 x 570
Rd 42 x 620
Rd 52 x 880
16
20
21,5
24
27
32
38
48
54
70
22
25
27
34
35
43
56
69
80
90
f
g = min.
mm c x 2,5
40
48
58
65
70
80
101
110
140
170
20
25
30
30
35
40
50
62
70
80
Balenie
ks
250
200
100
100
50
50
1
1
1
1
Tyč
Ø mm
8
10
12
14
14
16
20
25
28
28
117
150
194
205
227
320
400
500
540
790
DWL – Dvojitá vlnová kotva, dlhá varianta – objímka z ušl’achtilej ocele
Číslo.
Únosnost’
t
Typ
dxh
D
mm
0238E
0202E
0204E
0223E
0209E
0210E
0231E
0214E
0237E
0269E
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
6,3
8,0
12,5
Rd 12 x 137
Rd 14 x 170
Rd 16 x 216
Rd 18 x 235
Rd 20 x 257
Rd 24 x 360
Rd 30 x 450
Rd 36 x 570
Rd 42 x 620
Rd 52 x 880
16
20
21,5
24
27
32
38
48
54
70
e
f
g = min.
mm mm c x 2,5
22
25
27
34
35
43
56
69
80
90
40
48
58
65
70
80
101
110
140
170
20
25
30
25
35
40
50
62
70
80
Balenie
ks
250
200
100
100
50
50
1
1
1
1
Tyč
Ø mm
8
10
12
14
14
16
20
25
28
28
117
150
194
205
227
320
400
500
540
790
DWK – Dvojitá vlnová kotva, dlhá varianta – objímka pozinkovaná a chromovná
Číslo.
Únosnost’
t
Typ
dxh
D
mm
0250
0252
0254
0256
0258
0260
0262
0264
0266
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
6,3
8,0
Rd 12 x 108
Rd 14 x 130
Rd 16 x 167
Rd 18 x 175
Rd 20 x 187
Rd 24 x 240
Rd 30 x 300
Rd 36 x 380
Rd 42 x 450
16
20
21,5
24
27
32
38
48
54
e
f
g = min.
mm mm c x 2,5
22
25
27
34
35
43
56
69
80
40
48
58
65
70
80
101
110
140
20
25
30
30
35
40
50
62
70
Balenie
ks
250
200
100
100
50
50
1
1
1
Tyč
Ø mm
8
10
12
14
14
16
20
25
28
88
110
137
145
157
210
280
320
370
DWK – Dvojitá vlnová kotva, krátka varianta – objímka z ušl’achtilej ocele
Číslo.
Únosnost’
t
Typ
dxh
D
mm
0250E
0207E
0254E
0255E
0257E
0260E
0261E
0263E
0266E
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
6,3
8,0
Rd 12 x 108
Rd 14 x 130
Rd 16 x 167
Rd 18 x 175
Rd 20 x 187
Rd 24 x 240
Rd 30 x 300
Rd 36 x 380
Rd 42 x 450
16
20
21,5
24
27
32
38
48
54
e
f
g = min.
mm mm c x 2,5
22
25
27
34
35
43
56
69
80
40
48
58
65
70
80
101
110
140
20
25
30
30
35
40
50
62
70
Balenie
ks
250
200
100
100
50
50
1
1
1
Tyč
Ø mm
8
10
12
14
14
16
20
25
28
88
110
137
145
157
210
280
320
370
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 01/07
BGW-Rebrienková kotva /BGW-Rippenfußanker
BGW-Rebrienková kotva - stvárnenie ako tyčová kotva, ale s kovanou nohou - hodí sa najmä pre ploché
prefabrikáty
ako steny v garážach, transformátorových bunkách, šachtových skružiach, atď.
Objímka je galvanická, pozinkovaná o chromovaná, (zlatá) a s Rd-závitom. Doporučuje sa na uchytenie pri
oceľových debneniach magnetický systém typu HM4. Pre znečistenie závitov od špiny, betónu sa odporúčajú
zátky z plastu alebo plastové tanieriky.
Atypické rozmery podľa požiadavky,ale zmení sa aj trieda záťažnosti.
BGW-Rebrienková kotva – objímka pozinkovaná a chromovaná
Číslo
Únosnosť
t
Typ
d x h
0400
0402
0404
0406
0405
0407
0408
0409
0410
0412
0414
0416
0413
0417
0419
0418
0420
0422
0424
0423
0426
0428
0430
0432
0437
0439
0434
0436
0438
0440
0441
0442
0444
0445
0446
0447
0448
0449
0450
0452
0454
0455
0456
0457
0458
0460
0462
0464
0466
0468
0470
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8,0
8,0
8,0
12,5
12,5
Rd 12 x 70
Rd 12 x 100
Rd 12 x 136
Rd 12 x 174
Rd 12 x 250
Rd 12 x 295
Rd 14 x 70
Rd 14 x 105
Rd 14 x 135
Rd 14 x 167
Rd 14 x 220
Rd 16 x 70
Rd 16 x 115
Rd 16 x 130
Rd 16 x 140
Rd 16 x 150
Rd 16 x 195
Rd 16 x 260
Rd 18 x 85
Rd 18 x 150
Rd 18 x 170
Rd 18 x 205
Rd 18 x 275
Rd 20 x 90
Rd 20 x 170
Rd 20 x 180
Rd 20 x 190
Rd 20 x 235
Rd 20 x 300
Rd 24 x 105
Rd 24 x 115
Rd 24 x 210
Rd 24 x 260
Rd 24 x 275
Rd 24 x 335
Rd 24 x 380
Rd 30 x 125
Rd 30 x 150
Rd 30 x 270
Rd 30 x 390
Rd 30 x 510
Rd 36 x 230
Rd 36 x 330
Rd 36 x 440
Rd 36 x 490
Rd 36 x 640
Rd 42 x 450
Rd 42 x 590
Rd 42 x 770
Rd 52 x 730
Rd 52 x 960
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950- Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 01/07
BGW-Tyčová kotva /BGW-Stabanker
Tyčové kotvy sú vhodné najmä pre ploché prefabrikáty ako steny v
garážach, transformátorových bunkách, šachtové skruže, atď.
Objímka je galvanická pozinkovaná a chromovaná (zlatá) a s MRd-závitom,
ktorá by sa pred montážou do betónu mala natrieť debniacim olejom.
Doporučuje sa na uchytenie pri oceľových debneniach magnetický systém
typu HM4. Aby sa nedostala špina alebo betón do závitov, odporúčajú sa
zátky z plastu alebo plastové tanieriky. Oceľové strany kotvy sú farebné,
vhodné k označeným závesným okám. Dĺžky a priemery sa môžu podľa
individuálnej potreby zmeniť, ale treba rátať so zmenou záťažovej
kategórie.
Tyčová kotva
Číslo.
0100
0102
0104
0106
0108
0112
0116
0118
0120
0122
0124
0126
t
Typ
d x h
D
mm
e
mm
Balenie
kusov
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
4,0
6,3
6,3
8,0
12,5
Rd 12 x 190
Rd 14 x 230
Rd 16 x 250
Rd 18 x 300
Rd 20 x 350
Rd 24 x 400
Rd 30 x 500
Rd 30 x 900
Rd 36 x 650
Rd 36 x 900
Rd 42 x 800
Rd 52 x 900
16
20
22
25
27
31
38
38
48
48
54
70
22
25
27
34
35
43
56
56
69
69
80
90
250
200
100
100
50
50
1
1
1
1
1
1
Únosnosť
BGW-Uholnikové kotvy
Uholníkové kotvy sa hodia najmä pre ploché prefabrikáty.
Doporučuje sa na uchytenie pri oceľových debneniach magnetický systém
typu HM4. Aby sa nedostala špina alebo betón do závitu, odporúčajú sa zátky
z plastu alebo plastové tanieriky. Atypické rozmery podľa požiadavky, ale
treba rátať so zmenou záťažovej kategórie.
Uholníkové kotvy – objímky pozinkované a chromované
Typ
D
Číslo
Únosnosť
dxh
mm
t
0302
0304
0306
0308
0310
0312
0314
0316
0318
0320
0322
0324
0,5
0,5
0,8
0,8
1,2
1,2
1,6
1,6
2,0
2,0
2,5
2,5
Rd 12 x 65
Rd 12 x 80
Rd 14 x 70
Rd 14 x 100
Rd 16 x 85
Rd 16 x 120
Rd 18 x 105
Rd 18 x 140
Rd 20 x 105
Rd 20 x 150
Rd 24 x 115
Rd 24 x 150
16
16
20
20
21,5
21,5
24
24
27
27
32
32
Balenie
kusov
200
200
200
200
100
100
50
50
50
50
25
25
BGW-Bohr GmbH, 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax. 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 01/07
BGW-Lisovaná objímka /BGW-Ösenmuffe
BGW-Lisované objímky sú kôli nízkym rozmerom a individuálnym možnostiam kombinácie vystužovania
vhodné pre upevnenie stĺpov a opierok ako aj pre prenos axiálnych síl. Objímka je galvanická, pozinkovaná a
chromovaná (strieborná) alebo z ušľachtilej ocele a s M-závitom, ktorá by sa pred montážou do betónu mala
natrieť debniacim olejom. Doporučuje sa na uchytenie pri oceľových debneniach magnet typu HM4, aby sa
nedostala špina alebo betón do závitov, odporúčajú sa zátky z plastu alebo plastové tanieriky.
BGW-Lisovaná objímka ,pozinkovaná a chromovaná
Číslo Únosnosť
t
0700
0702
0704
0706
0708
0710
0870
0712
0714
0716
0718
0720
0723
0,10
0,20
0,35
0,35
0,50
0,50
0,50
1,00
1,00
1,25
1,25
1,68
2,20
Typ
d x h
D
mm
e
mm
Balenie
kusov
M 6 x 35
M 8 x 40
M 10 x 45
M 10 x 60
M 12 x 55
M 12 x 65
M 16 x 50
M 16 x 80
M 16 x 100
M 20 x 100
M 20 x 120
M 24 x 120
M 30 x 150
6
6
6
6
10
10
b. diery
10
10
13
13
17
22
10
10
10
10
15
15
17
17
17
25
25
29
56
500
500
500
500
500
500
250
250
250
150
150
100
50
BGW-Lisovaná objímka, ušľachtilá oceľ
Číslo Únosnosť
t
0726
0728
0731
0734
0738
0,20
0,35
0,50
1,00
1,25
Typ
d x h
D
mm
e
mm
Balenie
kusov
M 8 x 40
M 10 x 45
M 12 x 60
M 16 x 80
M 20 x 100
6
6
10
13
13
10
10
15
17
25
500
100
100
50
25
BGW-Lisovaná objímka s priečnou tyčou pozinkovaná a chromovaná
Číslo Únosnosť
t
0751
0781
0750
0752
0754
0756
0758
0760
0762
0764
0766
0782
0,10
0,20
0,35
0,35
0,50
0,50
1,00
1,00
1,25
1,25
1,68
2,20
Typ
d x h
D
mm
e
mm
Balenie
kusov
M 6 x 35
M 8 x 40
M 10 x 45
M 10 x 60
M 12 x 55
M 12 x 70
M 16 x 80
M 16 x 100
M 20 x 100
M 20 x 120
M 24 x 120
M 30 x 150
6 x 50
6 x 50
6 x 50
6 x 50
10 x 50
10 x 50
10 x 100
10 x 100
13 x 100
13 x 100
17 x 100
22 x 100
10
10
10
10
15
15
17
17
25
25
29
56
500
500
500
500
500
500
250
250
150
150
100
50
BGW-Lisovaná objímka s uhlom pozinkovaná a chromovaná
Číslo
Únosnosť
t
Typ
dxh
e
mm
Balenie
kusov
0800
0802
0804
0806
0,20
0,30
0,40
0,95
M 8 x 30
M 10 x 35
M 12 x 45
M 16 x 60
22
10
15
17
500
500
500
250
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de
01/07
BGW-Priečna dierovaná nelisovaná objímka a
prepravná objímková kotva
BGW-Querlochhülsen und Transportanker
Hore uvedené kotvy sú kôli nízkym rozmerom a individuálnym možnostiam kombináciou vystužovania
vhodné pre prepravu všetkých prefabrikátov. Doporučuje sa na uchytenie pri oceľových debneniach
magnet typu HM4.
Aby sa nedostala špina alebo betón do závitov, odporúčajú sa zátky z plastu alebo plastové tanieriky.
BGW-Priečna dierovaná nelisovaná objímka pozinkovaná a chromovaná
Číslo
0050
0052
0054
0056
0058
0060
0062
0064
0066
0068
Veľkosť
t
Typ
d x h
D
mm
e
mm
Balenie
kusov
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
6,3
8,0
12,5
Rd 12 x 40
Rd 14 x 48
Rd 16 x 54
Rd 18 x 65
Rd 20 x 70
Rd 24 x 80
Rd 30 x 100
Rd 36 x 125
Rd 42 x 140
Rd 52 x 170
16
18
21
25
27
32
38
48
54
70
22
25
27
34
35
43
56
69
80
107
500
250
250
150
150
100
50
25
20
10
BGW-Priečna dierovaná nelisovaná objímka – ušľachtilá oceľ
Číslo
Veľkosť
t
Typ
d x h
D
mm
e
mm
Balenie
kusov
0070
0072
0074
0076
0078
0080
0082
0084
0086
0088
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
6,3
8,0
12,5
Rd 12 x 40
Rd 14 x 48
Rd 16 x 54
Rd 18 x 65
Rd 20 x 70
Rd 24 x 80
Rd 30 x 100
Rd 36 x 125
Rd 42 x 140
Rd 52 x 170
16
18
21
25
27
32
38
48
54
70
22
25
27
34
35
43
56
69
80
107
500
250
250
150
150
100
50
25
20
10
BGW-Prepravná objímková kotva - pozinkovaná a chromovaná
Číslo
Veľkosť
t
Typ
d x h
D
mm
e
mm
Balenie
kusov
0850
0869
0852
08521
0854
0855
0856
0864
0858
0,5
0,5
1,2
1,2
2,0
2,5
2,5
4,0
4,0
Rd 12 x 60
Rd 12 x 80
Rd 16 x 80
Rd 16 x 100
Rd 20 x 95
Rd 24 x 100
Rd 24 x 120
Rd 30 x 135
Rd 30 x 150
16
16
21
21
27
32
32
38
38
22
22
27
27
35
43
43
56
56
500
500
250
250
150
100
100
50
50
BGW-Prepravná objímková kotva - ušľachtilá oceľ
Číslo
Veľkosť
t
Typ
d x h
D
mm
e
mm
Balenie
kusov
0850E
0869E
0852E
08521E
0854E
0855E
0856E
0864E
0858E
0,5
0,5
1,2
1,2
2,0
2,5
2,5
4,0
4,0
Rd 12 x 60
Rd 12 x 80
Rd 16 x 80
Rd 16 x 100
Rd 20 x 95
Rd 24 x 100
Rd 24 x 120
Rd 30 x 135
Rd 30 x 150
16
16
21
21
27
32
32
38
38
22
22
27
27
35
43
43
56
56
500
500
250
250
150
100
100
50
50
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de
01/07
BGW-Krúžková a plochá kotva /BGW-Ring- und Flachstahlanker
BGW-Krúžkové a ploché kotvy sú kôli nízkym rozmerom vhodné pre všetky prefabrikáty, najmä pre upevnenie
stĺpov a opierok, pri montáži betónových dielcov, ako napríklad pre platne, šachty, rúry,… ale aj pre
strojovú výrobu.
Objímka je galvanická pozinkovaná a chromovaná (zlatá) a s M-závitom, ktorá by sa pred montážou do
betónu mala natrieť s debniacim olejom. Doporučuje sa na uchytenie pri oceľových debneniach
magnetický systém typu HM4. Aby sa nedostala špina alebo betón do závitov, odporúčajú sa zátky z
plastu alebo plastové tanieriky.
Atypické rozmery podľa požiadavky.
Chránené patentom
91 11 399.7
BGW-Krúžková kotva – pozinkovaná a chromovaná
Číslo
Únosno
sť
t
Typ
d x h
R
mm
D
mm
e
mm
Balenie
kusov
0002
0004
0006
0008
0,5
0,7
1,6
2,0
Rd 12 x 41
Rd 16 x 45
Rd 24 x 80
Rd 30 x 100
22
30
40
60
16
21
32
38
22
27
43
56
100
100
100
50
BGW-Plochá kotva – pozinkovaná a chromovaná
Číslo.
Únosnosť
t
0350
0352
0354
0354/55
0356
0358
0360
0360-70
0362
0364
0366
0368
0,5
0,8
1,2
1,2
1,6
2,0
2,5
2,5
4,0
6,3
8,0
12,5
Typ
d x h
Rd 12 x
Rd 14 x
Rd 16 x
Rd 16 x
Rd 18 x
Rd 20 x
Rd 24 x
Rd 24 x
Rd 30 x
Rd 36 x
Rd 42 x
Rd 52 x
Plochá oceľ
e
mm
mm
30
33
35
55
44
47
54
70
72
80
98
20
35 x 35 x 3
35 x 35 x 3
35 x 35 x 3
60 x 60 x 5
60 x 45 x 5
60 x 60 x 5
80 x 60 x 5
190 x 70 x 5
100 x 80 x 6
130 x 100 x 6
130 x 130 x 8
130 x 130 x 8
D
mm
22
25
27
27
34
35
43
43
56
69
80
97
Hmotnosť
kg/100
16
18
21
21
25
27
32
32
38
48
54
70
4,0
7,0
11,0
18,8
19,0
24,5
35,0
75,0
69,0
118,0
204,0
341,0
Balenie
kusov
100
100
100
100
50
50
50
50
25
10
10
10
BGW-Plochá kotva – objímka oceľová
Číslo.
Únos
nosť
t
0350E
0352E
0354E
0356E
0358E
0360E
0362E
0364E
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
6,3
Typ
d x h
Rd 12 x
Rd 14 x
Rd 16 x
Rd 18 x
Rd 20 x
Rd 24 x
Rd 30 x
Rd 36 x
30
33
35
44
47
54
72
80
Plochá oceľ
mm
e
m
m
D
mm
Balenie
kusov
35 x 35 x 3
35 x 35 x 3
35 x 35 x 3
60 x 60 x 5
60 x 60 x 5
60 x 60 x 5
130 x 130 x 8
130 x 130 x 8
22
25
27
34
35
43
56
69
16
18
21
25
27
32
38
48
100
100
100
50
50
50
25
10
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 03/07
(09/06)
BGW-Oporová a skrutková kotva
/BGW-Krückstock- und Schraubenanker
BGW-Oporové a skrutkové kotvy sa hodia najmä pre ploché prefabrikáty ako steny v garážach,
transformátorových
bunkách, šachtové skruže, atď.
Objímka je galvanická, pozinkovaná a chromovaná (zlatá) a s MRd-závitom, ktorá by sa
pred montážou do betónu mala zamastiť.
Doporučuje sa na uchytenie pri oceľových debneniach magnetický systém typu HM4.
Aby sa nedostala špina alebo betón do závitov odporúčajú sa zátky z plastu alebo plastové tanieriky.
Oceľové strany kotvy sú farebné zhodné k označeným závesným okám.
Dĺžky a priemery sa môžu podľa individuálnej potreby zmeniť, ale treba rátať zo zmenou záťažovej
kotegórie.
BGW-Oporová kotva- objímka pozinkovaná a chromovaná
Číslo
05900
05902
05904
05906
05908
05910
05912
05914
05916
Únosnosť
t
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
6,3
8,0
Typ
d x h
Rd 12 x 180
Rd 14 x 250
Rd 16 x 310
Rd 18 x 350
Rd 20 x 380
Rd 24 x 490
Rd 30 x 630
Rd 36 x 790
Rd 42 x 860
Balenie kusov
100
100
100
50
50
25
1
1
1
BGW-Skrutková kotva – objímka pozinkovaná a chromovaná
Číslo.
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
Únosnosť
t
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
Typ
d x h
Rd 12 x 70
Rd 14 x 70
Rd 16 x 80
Rd 18 x 100
Rd 20 x 127
Rd 24 x 140
Rd 30 x 170
Únosnosť
t
200
100
100
50
50
50
1
BGW-Skrutková kotva - objímka oceľová
Číslo
0380E
0381E
0382E
0383E
0384E
0385E
0386E
Únosnos
ť
t
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
Typ
d x h
Balenie kusov
Rd 12 x 70
Rd 14 x 70
Rd 16 x 80
Rd 18 x 100
Rd 20 x 127
Rd 24 x 140
Rd 30 x 170
200
100
100
50
50
50
1
BGW-Bohr GmbH, 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax. 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 04/04
(04/04)
BGW-Murivové, oporné a liaporové kotvy
/BGW-Mauerwerks-, Krückstock- und Liaporanker
Material BST 500 S s lisovaným závesným okom je veľmi vhodný pre dopravu prefabrikovaných múrov
a liapor-produktov. Dĺžky sa môžu podľa individuálnej potreby zmeniť, ale treba rátať zo zmenou
záťažovej kategórie.
BGW-Murivová kotva – vlnové stvárnenie
Číslo
Únosnosť
kg
Betonárska
oceľ
Ø mm
Výška
mm
4000
4002
4004
4006
4008
4010
1200
1500
2300
3200
4000
4000
8
10
12
14
16
16
2600
2600
2600
2600
2600
2000
BGW-Oporná kotva – oporné stvárnenie
Číslo
Únosnosť
kg
Betonárska
oceľ
Ø mm
Výška
mm
4020
4022
4024
4026
4028
4027
1200
1500
2300
3200
4000
4000
8
10
12
14
16
16
2600
2600
2600
2600
2600
2000
BGW-Liaporová kotva s privarenou nohou o platňu
Dĺžka kotiev a veľkosť nohovej platne sa dajú na individuálnu požiadavku vyrobiť, ako aj typ privarenej
kotvy.
BGW-Liaporová kotva zo zavesným okom a privarenou nohou o platňu
Číslo
Únosnosť
kg
Betonárska
oceľ
Ø mm
Výška
mm
4760
4762
4764
4766
4768
1200
1500
2300
3200
4000
8
10
12
14
16
1000
1000
1000
1000
1000
BGW-Liaporová kotva s objímkou privarenou nohou o platňu
Číslo
Únosnosť
kg
Závit
Rd
Betonárska
oceľ Ø mm
Výška
mm
4720
4722
4724
4726
4728
4730
1200
1600
2000
2500
4000
6300
16
18
20
24
30
36
12
14
16
16
20
20
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Variant
s U-Profil
na požiadavku
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 09/06
BGW-Držiaci tanier a zátka /BGW-Haltescheiben und BGW-Verschlußstopfen
BGW-Držiace taniere
Držiace taniere slúžia pre uchytenie závitových objímok na drevených debneniach a
dosiahnú betónovú krytinu od 5 do 15 mm. S tým sa zabráni vniknutiu špiny do objímky
a umožní čisté a bezpečné spojenie po zabetónovaní.
BGW-Držiace taniere - plast
Číslo.
0901
0900
0902
0904
0906
0908
0910
0912
0914
0916
0918
Závit
MRd
10
12
14
16
18
20
24
30
36
42
52
Betónov
á
deka
Ø D1
Ø D2
10
10
10
10
10
10
10
10
12
15
15
58
58
58
58
58
58
58
58
105,2
115,3
135,3
49
49
49
49
49
49
49
49
101
110
129
Balenie
250
250
250
250
250
250
250
250
1
1
1
Kľuč pre držiaci tanier z plastu
BGW-Držiaci tanier - Oceľ
Číslo.
0920
0922
0924
0926
0909
0928
0930
0932
0934
0936
Ø D1
Závit
MRd
12
14
16
18
20
24
30
36
42
52
23
26
30
33
37
41
49
59
67
81
BGW-Zátka na stlačenie
BGW-Zátky na stlačenie slúžia pre uzavretie závitových kotiev zabránia
vniknutiu špiny.
Číslo.
0950
0952
0954
0956
0958
0960
0962
0964
0966
0968
Závit
MRd
12
14
16
18
20
24
30
36
42
52
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 12/06
BGW-Gumenné vynechávky s označením
/BGW-Aussparungskörper mit Kennzeichnung
BGW-Vynechávky s označením pre stále viditeľné a čitateľné označenie kotiev v betóne.
BGW-Vynechávka sa naskrutkuje s pomocou centrovacej skrutky, čím sa dosiahne pravý uhol k prefabrikátu
a jej ploche. Dotykové strany v plastovom alebo oceľovom prevedení sú hladké, možno ich dostať pre
nalepenie, skrutkovanie ako aj priklincovanie cez závitový otvor pri drevených debneniach alebo
magnetických prevedeniach pre oceľové debnenie. Po obdebnení je tak zaručená viditeľnosť, vo stvrdnutí
betónu je označenie kotiev s menom, druh kotvy ako aj nosnosť a prípadne aj dodatkové informácie. S
takou rýchlou a efektívnou možnosťou označovania zabránime nasledujúcim označeniam o nákladoch pre
prefabrikaty.
Upozornenie:
Pred prvým použitím treba vynechávku natrieť, lebo sa viackrát dá použiť. Vynechávku nepriklincovať,ale
uchytiť s centrovacou skrutkou.
Dole sú uvedené 4 štandardné vyhotovenia – iné označenie alebo stvárnenie podľa
Plast - magnetický
Plast
Výška
h mm
10
10
10
10
10
12
12
12
15
15
Číslo
MRd
Ø
0900-12-K-M
0900-14-K-M
0900-16-K-M
0900-18-K-M
0900-20-K-M
0900-24-K-M
0900-30-K-M
0900-36-K-M
0900-42-K-M
0900-52-K-M
12
14
16
18
20
24
30
36
42
52
50,5
55,5
59,2
62,5
73,5
78,2
94,2
105,2
115,3
135,3
Výška
h mm
10
10
10
10
10
12
12
12
15
15
Číslo
MRd
Ø
0900-12-K
0900-14-K
0900-16-K
0900-18-K
0900-20-K
0900-24-K
0900-30-K
0900-36-K
0900-42-K
0900-52-K
12
14
16
18
20
24
30
36
42
52
50,5
55,5
59,2
62,5
73,5
78,2
94,2
105,2
115,3
135,3
Číslo
MRd
Ø
Výška
h mm
Číslo
MRd
Ø
Výška
h mm
0900-12-M
0900-14-M
0900-16-M
0900-18-M
0900-20-M
0900-24-M
0900-30-M
0900-36-M
0900-42-M
0900-52-M
12
14
16
18
20
24
30
36
42
52
50,5
55,5
59,2
62,5
73,5
78,2
94,2
105,2
115,3
135,3
10
10
10
10
10
12
12
12
15
15
0900-12-M-M
0900-14-M-M
0900-16-M-M
0900-18-M-M
0900-20-M-M
0900-24-M-M
0900-30-M-M
0900-36-M-M
0900-42-M-M
0900-52-M-M
12
14
16
18
20
24
30
36
42
52
50,5
55,5
59,2
62,5
73,5
78,2
94,2
105,2
115,3
135,3
10
10
10
10
10
12
12
12
15
15
Oceľ - magnetická
Oceľ
Centrovacia skrutka pre vynechávku
Číslo
MRd
Ø
0900-12-Z
0900-14-Z
0900-16-Z
0900-18-Z
0900-20-Z
0900-24-Z
0900-30-Z
0900-36-Z
0900-42-Z
0900-52-Z
12
14
16
18
20
24
30
36
42
52
23,5
26,5
30,5
33,5
37,0
41,0
50,0
59,0
67,0
81,0
Výška
h mm
8
8
8
8
8
9,5
9,5
9,5
12
12
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de
03/02 (05/01)
BGW-Lanové slučky /BGW-Seilschlaufen
BGW-Lanové slučky pre axiálny ťah s lisovanou závitovou objímkou. Prevedenie s Rd alebo M-závitom
– vhodné pre všetky kotvy. Na lano pripojené dátové koliečko je farebné, vhodné označenie ku
kotve. Šikmý ťah do 60°.
Lanové slučky s inými rozmermy na požiadavku.
Upozornenie:
BGW-Lanové slučky sa musia vymeniť pri zlomených drôtoch, poškodených závitov, zmliaždení,
hrdzavení, jazvách alebo zlomoch. Znalecký posudok min. 1x do roka
BGW-Lanové slučky
M-Závit
Rd-Závit
Únosnosť
h
dxe
Číslo
t
Číslo
t
mm
Baleni
e
kusov
M 8x
M 10 x 20
M 12 x 22
M 14 x 24
M 16 x 27
M 18 x 34
M 20 x 35
M 24 x 37
M 30 x 50
M 36 x 65
M 42 x 70
M 52 x 80
0647
0649
0651
0653
0655
0657
0659
0661
0663
0665
0667
0669
Rd 8 x
Rd 10 x 20
Rd 12 x 22
Rd 14 x 24
Rd 16 x 27
Rd 18 x 34
Rd 20 x 35
Rd 24 x 37
Rd 30 x 50
Rd 36 x 65
Rd 42 x 70
Rd 52 x 80
0646
0648
0650
0652
0654
0656
0658
0660
0662
0664
0666
0668
0,5
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
6,3
8,0
12,5
130
155
155
155
190
215
255
300
340
425
480
50
50
50
50
50
50
25
25
10
10
1
1
BGW-Kruhová skrutka s lanom (bez prsteňa)
Vhodné pre šmykový a priečny ťah
d
M-Závit
Číslo
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 24
M 30
M 36
M 42
M 52
4800
4802
4804
4806
4808
4810
4812
4814
4816
4818
Rd- Závit e
d
Číslo.
Rd 12
Rd 14
Rd 16
Rd 18
Rd 20
Rd 24
Rd 30
Rd 36
Rd 42
Rd 52
4820
4822
4824
4826
4828
4830
4832
4834
4836
4838
Únosnosť
t
Dĺžka
mm
∅ Lano
mm
Balenie
ks
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
6,3
8,0
12,5
335
335
385
470
470
550
590
780
860
1080
8
8
8
9
10
12
16
18
20
26
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
BGW-Kruhová skrutka s lanom (s prsteňom)
Vhodné pre šmykový a priečny ťah
M- Závit
Rd- Závit
d
Číslo
d
Číslo.
Únosn
osť
t
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 24
M 30
4840
4842
4844
4846
4848
4850
4852
Rd 12
Rd 14
Rd 16
Rd 18
Rd 20
Rd 24
Rd 30
4854
4856
4858
4860
4862
4864
4866
0,5
0,8
1,2
1,6
2,0
2,5
4,0
Balenie
ks
∅
Lano
mm
335
335
385
470
470
550
590
8
8
8
9
10
12
16
2
2
2
2
2
2
2
Dĺžka
ks.
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 - www.bgw-bohr.de 08/97
(03/03)
BGW-Nárazový stavec pre axiálny a šmykový ťah
/BGW-Anschlagwirbel für Axial-und Schrägzug
BGW-Nárazové stavce sa vyrábajú pomocou
najmodernejšej technológie a legovanej ocele.
BGW-Nárazové stavce sa vyznačujú cez:
kompaktné a ľahké konštrukcie,
zmenšené priestorové zásoby
rýchlej montáže,
žiadne centrovanie, lebo stavec sa dá
otočiť do správnej polohy.
Montážne poznámky:
dotyk stavca musí byť rovný dotiahnutý zo
skrutkovým kľúčom podľa DIN 695, 894 min. závitové
hĺbky :
- v oceli 1,00 x d
- v liatine 1,25 x d
- v hliníku 2,00 x d
- VBG 9a § 42
Číslo
Únostnosť
t
Závit
Rd
Šírka kľúča
sw
0600
0602
0604
0606
0608
0610
0612
0614
0616
0618
0620
0,30
0,50
0,70
1,25
1,60
2,00
2,50
4,00
6,30
8,00
12,50
10
12
14
16
18
20
24
30
36
42
52
30
30
30
30
30
30
46
46
65
80
80
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 08/97
BGW-Betónové slu čky /BGW-Betonschlaufen
BGW-Betónové slučky s drôtovým lanom, pozinkované
Betónové slučky slúžia na prepravu prefabrikátov, ktorých dorazové strany po montáži už nie sú viditeľné,
preto sú vhodné pre prefabrikované základy, trámy a oporné steny.
Upozornenie:
Betónové slučky pri skladovaní a spracovaní treba chrániť pred mliaždením, lámaním a koróziou.
Číslo
4500
4502
4504
4506
4508
4510
4512
4514
4516
4519
4520
4522
4524
4526
4527
4523
4525
4528
4521
4529
4531
4543
4544
4545
4549
Únosnosť ∅ Výška
h
t
mm
mm
0,80
1,20
1,60
2,00
2,50
4,00
5,20
6,30
8,00
10,00
12,50
16,00
20,00
25,00
28,00
32,00
37,00
42,00
47,00
52,00
57,00
65,00
75,00
85,00
99,00
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
26
28
32
36
36
40
44
44
48
48
46
50
52
56
Balenie
kusov
200
220
235
255
280
330
385
385
430
470
510
560
610
670
680
770
950
1000
1100
1200
1350
1430
1530
1680
1800
100
100
50
50
20
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BGW-Betónová slučka s polypropylénu
BGW-Betónové slučky s polypropylénu sú približne
rovnako vytvorené ako protikusy z drôtových lán.
Hlavné použitie je pre neprehľadné strany ktoré
požadajú lepšiu ochranu proti korózii.
Lanová sponka z hliníku – na požiadavku aj z ocele
Číslo
Únosnosť
t
∅
mm
Výška
h
mm
Balenie
kusov
4601
4600
4602
4603
4604
4605
0,150
0,250
0,360
0,500
0,875
1,000
6
8
10
12
14
16
200
220
235
255
280
330
100
100
50
50
20
10
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 08/97
(06/06)
BGW-Uholnikové slučky a vynechávky
/BGW-Winkelschlaufen und Formkörper
BGW-Uholníkové slučky z drôtových lán, pozinkované
BGW-Uholníkové slučky sú najmä vhodné pre zdvíhanie
betónových dlážok a podobných stropových elementov.
Betónová oceľ s rozmermy 20mm, l=30cm sa priloží k
ohybu držiacej sponky, čím sa dosiahne bezpečné
uvedenie záťažnosti. Na hornej strane dosky sa ešte
vezme do úvahy otvor pre zachytenie kotvy.
Číslo
Únosnosť
Slučka
Rameno
4547
4551
4546
4552
4584
4550
t
1,6
2,5
2,5
4,0
4,0
5,2
h mm
150
150
180
160
230
230
l mm
330
330
350
380
380
380
Oceľové
lano
d mm
8
10
10
12
12
14
Hmotnosť
kg
0,22
0,34
0,37
0,55
0,62
0,84
BGW-Vynechávka pre betónové slučky
BGW-Vynechávka slúži pre upevnenie betónovej
slučky a pre hlbšie zabudovanie na
debniacich doskách.
Číslo
Únosnosť
t
∅ Lano
mm
4570
4572
4574
4576
1,6
2,5
4
6,3
8
10
12
16
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 11/06
BGW-Pracne a dvojdierové kotvy /BGW-Spreizanker und Zweilochanker
BGW-Pracne sa dajú použiť ako univerzálne kotvy pre tenkostenné alebo veľkoobjemové prefabrikáty.
Pracne poskytujú optimálne zakotvenie. Podstatné použitie: stropy, väzníky, trámy, dosky, platne,
podpierky a tenkostenné elementy.
Stvárnenie: lesklé
Ušľachtilá oceľ V4A, pozinkovaná, individuálne tvary na požiadavku.
BGW-Prepravná kotva typ S (pracňa)
Číslo
TPA-S-0,7-11
TPA-S-1,4-11
TPA-S-1,4-16
TPA-S-2,0-13
TPA-S-2,0-16
TPA-S-2,0-21
TPA-S-2,5-15
TPA-S-2,5-20
TPA-S-2,5-25
TPA-S-3,0-16
TPA-S-3,0-20
TPA-S-3,0-28
TPA-S-4,0-18
TPA-S-4,0-24
TPA-S-4,0-32
TPA-S-5,0-18
TPA-S-5,0-24
TPA-S-5,0-40
TPA-S-5,3-22
TPA-S-5,3-26
TPA-S-5,3-34
TPA-S-7,5-26
TPA-S-7,5-30
TPA-S-7,5-42
TPA-S-10,0-30
TPA-S-10,0-37
TPA-S-10,0-52
TPA-S-14,0-37
TPA-S-14,0-46
TPA-S-22,0-50
TPA-S-22,0-62
Únosnosť
t
0,7
1,4
1,4
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,3
5,3
5,3
7,5
7,5
7,5
10,0
10,0
10,0
14,0
14,0
22,0
22,0
Dĺžka Šírka b Hrúbka c
l
mm
mm
mm
110
110
160
130
160
210
150
200
250
160
200
280
180
240
320
180
240
400
220
260
340
260
300
420
300
370
520
370
460
500
620
30
30
30
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
5
6
6
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
12
12
15
15
15
12
12
12
15
15
15
20
20
20
20
20
25
25
Hmotnosť
kg/100
12
14
20
22
27
36
32
44
56
45
58
81
62
84
112
78
105
179
116
138
180
180
211
300
264
326
464
395
491
759
955
BGW- Prepravná kotva dvojdierová
Číslo
Únosnosť
t
TPA-Z-0,7-09
TPA-Z-1,4-09
TPA-Z-2,0-09
TPA-Z-2,5-09
TPA-Z-3,0-12
TPA-Z-4,0-12
TPA-Z-5,0-12
TPA-Z-5,3-16
TPA-Z-7,5-16
TPA-Z-10,0-17
TPA-Z-14,0-24
TPA-Z-22,0-30
TPA-Z-26,0-30
0,7
1,4
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
5,3
7,5
10,0
14,0
22,0
26,0
Dĺžka Šírka b Hrúbka c
mm
mm
l
mm
90
90
90
90
120
120
120
160
160
170
240
300
300
30
30
30
30
40
40
40
60
60
60
80
80
120
5
6
8
10
10
12
15
12
16
20
20
25
30
Hmotnosť
kg/100
9
10
14
17
31
37
46
72
96
136
256
409
720
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de
02/03(12/03)
BGW-Univerzálna, stavajúca a platňová pracňa
/BGW-TPA-Universal- und Aufstellanker
BGW -Univerzálna pracňa
Číslo
Únosn
osť
t
1,2
1,2
1,2
TPA-U-1,25-12
TPA-U-1,25-12-FV
TPA-U-1,25-12-A2
Materiál
Hladká
Ohnevzdorná
Oceľová
BGW-Stavajúca pracňa – obojstranná
Číslo
Únosnosť
t
1,4
2,5
4,0
5,0
7,5
10,0
12,5
17,0
22,0
TPA-SA-1,4-20
TPA-SA-2,5-23
TPA-SA-4,0-27
TPA-SA-5,0-29
TPA-SA-7,5-32
TPA-SA-10,0-39
TPA-SA-12,5-50
TPA-SA-17,0-50
TPA-SA-22,0-50
Dĺžka
mm
200
230
270
290
320
390
500
500
500
BGW-Stavajúca pracňa – jednostranná
Číslo
TPA-SE-1,4-20
TPA-SE-2,5-23
TPA-SE-4,0-27
TPA-SE-5,0-29
TPA-SE-7,5-32
TPA-SE-10,0-39
TPA-SE-12,5-50
TPA-SE-17,0-50
TPA-SE-22,0-50
Únosnosť
t
Dĺžka
mm
1,4
2,5
4,0
5,0
7,5
10,0
12,5
17,0
22,0
200
230
270
290
320
390
500
500
500
BGW-Platňová pracňa
Číslo
Únosnos Dĺžka
ť
mm
TPA-P-1,4-05
TPA-P-2,5-08
TPA-P-5,0-12
TPA-P-10,0-16
1,4
2,5
5,0
10,0
50
80
120
160
Platňa
mm
80 x 80
80 x 80
100 x 100
140 x 140
Atypické rozmery na požiadavku!
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 07/06 (07/05)
BGW-Príslušenstvo pre pracne /BGW-Zubehör für Spreizanker
BGW-Kruhová spojka s reťazou
Číslo
TPA-R1-1,25
TPA-R1-2,50
TPA-R1-5,00
TPA-R1-10,0
TPA-R1-26,0
Únosnosť
t
1,2
2,5
5,0
10,0
26,0
BGW-Gumenná vynechávka s označením
Číslo
TPA-A
TPA-A
TPA-A
TPA-A
TPA-A
-1,25
-2,5
-5,0
-10,0
-26,0
Únosnosť
t
1,25
2,5
5,0
10,0
26,0
BGW-Držiaca doska s magentom pre
flexibílne uloženie
Číslo
Únosnosť
TPA-HM-2,5
TPA-HM-5,0
TPA-HM-10,0
TPA-HM-26,0
t
2,5
5,0
10,0
26,0
BGW-Držiaca doska na priklincovanie
alebo prizváranie
Číslo
TPA-H1-1,25
TPA-H1-2,5
TPA-H1-5,0
TPA-H1-10,0
TPA-H1-26,0
Únosnosť
t
1,25
2,5
5,0
10,0
26,0
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 02/03 (01/04)
BGW-Prípojky pre výstuže /BGW-Bewehrungsanschluß
BGW-Objímková tyč (matka)
Číslo.
Typ
d/l
Tyč Ø
d mm
Dĺžka l
mm
Závit
Hmotnosť
kg/St.
7000
7002
7004
7006
7008
7010
7012
7014
7016
7018
7020
7022
12/ 570
12/ 800
14/ 660
14/ 930
16/1020
16/1440
20/1280
20/1800
25/1600
25/2260
28/1790
28/2530
12
12
14
14
16
16
20
20
25
25
28
28
570
800
660
930
1020
1440
1280
1800
1600
2260
1790
2530
M 16
M 16
M 18
M 18
M 20
M 20
M 24
M 24
M 30
M 30
M 36
M 36
0,57
0,78
0,90
1,23
1,76
2,43
3,45
4,73
6,70
9,24
9,48
13,05
BGW-Spojková tyč (otec)
Číslo.
Typ
d/l
Tyč Ø
d mm
Dĺžka l
mm
Závit
Hmotnosť
kg/St.
7024
7026
7028
7030
7032
7034
7036
7038
7040
7042
7044
7046
12/ 570
12/ 800
14/ 660
14/ 930
16/1020
16/1440
20/1280
20/1800
25/1600
25/2260
28/1790
28/2530
12
12
14
14
16
16
20
20
25
25
28
28
570
800
660
930
1020
1440
1280
1800
1600
2260
1790
2530
M 16
M 16
M 18
M 18
M 20
M 20
M 24
M 24
M 30
M 30
M 36
M 36
0,51
0,71
0,80
1,12
1,61
2,27
3,16
4,44
6,17
8,71
8,65
12,23
Standartausführung
Auf
Anfrage
BGW-Dvojitá objímková tyč
Číslo.
Tyč Ø d
mm
Dĺžka l
mm
Objímkový
závit
7070
7072
7074
7076
7078
7080
12
14
16
20
25
28
500
500
500
500
500
500
M 16
M 18
M 20
M 24
M 30
M 36
BGW-Hermafroditná spojka
Číslo.
7090
7092
7094
7096
7098
7099
Tyč Ø d
mm
Dĺžka l
mm
Tatkový a
Matkový
závit
12
14
16
20
25
28
1000
1000
1000
1000
1000
1000
M 16
M 18
M 20
M 24
M 30
M 36
Cenová prirážka pre dodatkové práce
(minimálne množstvo 50 ks)
Ohnutie výstuže : 0,75€/ks
Skrátenie výstuže: 0,75€/ks
Dlžky sa dajú podľa individuálnej potreby zmeniť
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 08/06
(01/06)
BGW-Plochá kotva pre sendvičové dosky
/BGW-Flachanker zum Vernähen von Sandwichplatten
Materiál: ušľachtilá oceľ 1.4571
Hrúbka plechu: 1,5mm, 2,0mm a 3,0 mm
Šírka
mm
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
Výška
mm
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
Číslo
1,5 mm
2105
2158
2160
2164
2107
21070
2163
2109
2111
2113
2103
2100
2102
2104
2106
2108
2110
2112
2114
2116
2101
2118
2120
2122
2124
2126
2128
2130
2132
2134
2135
2136
2138
2140
2142
2144
2146
2148
2150
2152
2193
2188 1
2195 1
2190 1
2192
2197
2194
2198 1
2199 1
2200
2180
2181
2182
2174
2184
2185
2186
2187
2188
2189
Hmotnosť
/kg 1,5 mm
0,071
0,141
0,212
0,283
0,353
0,424
0,495
0,565
0,636
0,707
0,083
0,165
0,247
0,330
0,412
0,495
0,577
0,660
0,742
0,825
0,094
0,189
0,283
0,377
0,471
0,566
0,660
0,754
0,850
0,942
0,106
0,212
0,318
0,424
0,530
0,636
0,742
0,848
0,954
1,060
0,118
0,236
0,353
0,471
0,590
0,707
0,825
0,943
1,060
1,178
0,123
0,245
0,268
0,490
0,613
0,735
0,858
0,980
0,980
1,225
Číslo
2,0 mm
2103 2
2100 2
2102 2
2104 2
2106 2
2108 2
2110 2
2112 2
2114 2
2116 2
2101 2
2118 2
2120 2
2122 2
2124 2
2126 2
2128 2
2130 2
2132 2
2134 2
2135 2
2136 2
2138 2
2140 2
2142 2
2144 2
2146 2
2148 2
2150 2
2152 2
2193 2
2188 2
2195 2
2190 2
2192 2
2197 2
2194 2
2198 2
2199 2
2200 2
2180 2
2181 2
2182 2
2183 2
2184 2
2185 2
2186 2
2187 2
2195
2189 2
Hmotnosť
/kg 2,0 mm
0,110
0,220
0,330
0,440
0,550
0,660
0,770
0,880
0,990
1,100
0,130
0,251
0,377
0,503
0,628
0,754
0,880
1,005
1,131
1,257
0,141
0,283
0,424
0,565
0,707
0,848
0,990
1,131
1,272
1,414
0,157
0,314
0,330
0,628
0,785
0,942
1,100
1,005
1,413
1,571
0,163
0,327
0,490
0,653
0,817
0,980
1,144
1,307
1,470
1,634
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 02/07
BGW-Plochá kotva pre sendvičové dosky
/BGW-Flachanker zum Vernähen von Sandwichplatten
Materiál: ušľachtilá oceľ 1.4571
Hrúbka plechu: 1,5mm, 2,0mm a 3,0 mm
Šírka
mm
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
40
80
120
Výška
mm
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
300
300
300
Číslo
1,5 mm
2190
2175
2179
2176
2177
2178
2121
2123
2125
2127
2129
2131
2133
Hmotnosť /kg
1,5 mm
0,132
0,264
0,396
0,528
0,660
0,792
0,924
1,056
1,188
1,319
0,141
0,283
0,424
Číslo
2,0 mm
2191 2
2175 2
2179 2
2176 2
2177 2
2178 2
2121 2
2123 2
2125 2
2127 2
2129 2
2000 2
2001 2
Hmotnosť /kg
2,0 mm
0,176
0,352
0,528
0,704
0,880
1,056
1,231
1,407
1,583
1,759
0,283
0,377
0,565
Materiál: ušľachtilá oceľ 1.4571
Hrúbka plechu: 3,0 mm
Šírka
mm
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
40
80
120
160
180
200
240
280
320
360
400
Výška
mm
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Číslo 3,0
mm
2193 3
2105 3
2195 3
2190 3
2192 3
2158 3
2194 3
2198 3
2199 3
2200 3
2180 3
2181 3
2182 3
2183 3
2184 3
2185 3
2186 3
2187 3
2188 3
2189 3
2191 3
2175 3
2197 3
2176 3
2177 3
2178 3
2121 3
2123 3
2125 3
2127 3
2129 3
2000 3
2001 3
2002 3
2005 3
2003 3
2004 3
2196 3
2006 3
2007 3
2008 3
Hmotnosť
/kg 3,0 mm
0,236
0,471
0,707
0,942
1,178
1,414
1,649
1,889
2,121
2,356
0,245
0,490
0,735
0,980
1,225
1,470
1,715
1,960
2,205
2,450
0,264
0,528
0,792
1,056
1,319
1,583
1,847
2,111
2,375
2,639
0,283
0,565
0,848
1,131
1,272
1,414
1,696
1,979
2,262
2,545
2,827
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 02/07
BGW-Spájacie ihly, spájacie ramienka, špendlíky
/BGW-Verbundnadeln, Verbundbügel
Oceľ odolná proti kyseline
BGW-Spájacie ihly
Číslo
2340-220
2340
2342
2300
2302
2304
2306
2308
2310
2312
2314
2315
2316
2321
2318
2319
2320
2320-260
2322
2322-300
2322-320
2322-330
2322-350
2323
2331
2325
2325-240
2326
23261
2327
2328
2329
2332
2333
2334
2330
2335
Výška
mm
220
300
360
120
140
160
180
200
220
240
160
180
200
220
230
240
250
260
280
300
320
330
350
200
220
230
240
250
260
280
300
320
355
360
380
400
420
∅
mm
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Hmotnosť
kg/ks
∅
mm
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Hmotnosť
kg/ks
0,023
0,025
0,028
0,033
0,035
0,036
0,040
0,040
0,044
0,045
0,049
0,049
0,053
0,056
0,058
0,061
0,076
0,078
0,082
0,084
0,089
0,092
0,095
0,102
0,108
0,114
0,121
0,128
0,015
0,017
0,019
0,022
0,023
0,026
0,028
0,035
0,039
0,043
0,047
0,049
0,051
0,053
0,055
0,059
0,063
0,067
0,070
0,074
0,067
0,073
0,076
0,079
0,082
0,085
0,091
0,098
0,104
0,185
0,196
0,207
0,218
0,229
BGW-Spájacie ramienka
Číslo
2350
2352
2354
2356
2351
2357
2358
2359
2360
2360-180
2361
2362
2365
2363
2364
2364-260
2373-200
2373
2373-220
2349
2366
2366-250
2367
2368
2369
2371
2371-340
2371-360
Výška
mm
155
175
205
250
135
140
155
160
175
180
200
205
220
240
250
260
200
205
220
230
240
250
260
280
300
320
340
360
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 03/07
BGW-Špendlíky /BGW-Anstecknadel
Oceľ odolná proti kyseline
BGW-Špendlíky
Číslo
2380
2382
2384
2386
2388-120
2387
2388-150
2388
2388-180
2390
2391
2393
2391-240
2392
2394
2396
2396-220
2396-240
2398
2398-260
2399
2399-300
2381
2381-340
2381-360
2397
2395
Výška
mm
120
140
160
190
120
140
150
160
180
200
220
230
240
250
280
200
220
240
250
260
280
300
320
340
360
330
330
∅
mm
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
8,0
Hmotnosť
kg/ks
0,019
0,022
0,025
0,030
0,033
0,039
0,041
0,045
0,044
0,049
0,050
0,052
0,054
0,056
0,062
0,073
0,080
0,084
0,088
0,090
0,097
0,102
0,109
0,116
0,123
0,172
0,307
mind. 60 mm im Beton
mind. 60 mm im Beton
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 03/07
BGW-Prepravné kotvy pre dvojité steny filigranové kotvy
/BGW-Transportanker für Doppelwände Filigrananker
Kotva v prevedení z betónovej ocele BST 500 S alebo z kruhovej ocele
B1 pre zatiažnosť do 5t
Zatiažnosť sa vzťahuje iba na prierez betónovej ocele a nie na
betónový lom. Pri plnom užívaní zatiažnosti je potrebné preventívne
opatrenie ako napr. väčšia krytina betónu. Výška prvku je ca 75cm, ale
dá sa zmeniť, ako aj šírka podľa požiadavky.
Prevedenie zo slučkou pre kotvu
Zvýšenie ceny o 0,51€
Typ 1 bez priečnej tyče
Únosnosť
t
2,0
2,0
2,7
2,7
3,5
3,5
5,0
5,0
∅
Betonárska
oceľ
12 hrebienková
12 hladká B1
14 hrebienková
14 hladká B1
16 hrebienková
16 hladká B1
20 hrebienková
20 hladká B1
Hrúbka Hmotnosť
steny
kg
cm
Balenie
kusov
18 bis 30
1,42
18 bis 30
1,42
250
250
18 bis 30
1,94
250
18 bis 30
1,94
250
18 bis 30
2,53
250
18 bis 30
2,53
250
18 bis 30
3,95
250
18 bis 30
3,95
250
Typ 2: so privarenou priečnou tyčou
Priečna tyč zabráni stlačeniu kotvy ako aj vytrhnutiu kotvy z betónu
Únosnosť
t
∅
Betonárska
oceľ
2,0
12 hrebienková
12 hladká B1
14 hrebienková
14 hladká B1
16 hrebienková
16 hladká B1
20 hrebienková
20 hladká B1
2,0
2,7
2,7
3,5
3,5
5,0
5,0
Hrúbka Hmotnosť
steny
kg ca.
Balenie
kusov
cm
18 bis 30
1,64
18 bis 30
1,64
250
250
18 bis 30
2,24
250
18 bis 30
2,24
250
18 bis 30
2,92
250
18 bis 30
2,92
250
18 bis 30
4,57
250
18 bis 30
4,57
250
Typ 3: s privarenou priečnou tyčou
Priložená priečna tyč prenesie najväčšiu časť sily zo steny a
zabráni stlačeniu ako aj vytrhnutiu kotvy zo steny.
Hrúbka Hmotnosť Balenie
Únosnosť
∅
steny
kg ca.
kusov
t
Betonárska
cm
oceľ
2,0
2,0
2,7
2,7
3,5
3,5
5,0
5,0
12 gerippt
12 glatt B1
14 gerippt
14 glatt B1
16 gerippt
16 glatt B1
20 gerippt
20 glatt B1
18 bis 30
18 bis 30
18 bis 30
18 bis 30
18 bis 30
18 bis 30
18 bis 30
18 bis 30
1,64
1,64
2,24
2,24
2,92
2,92
4,57
4,57
250
250
250
250
250
250
250
250
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 08/97
(02/07)
BGW-Dištančný držiak pre dvojité steny
/BGW-Abstandhalter für Doppelwände
BGW-Dištančný držiak Ø 10 mm s krížom je element, ktorý je potrebný pri výrobe dvojitých stien,
aby sa želaná hrúbka stien mohla uchytiť. Pri montáži sa kríž najskôr zabetónuje a tým prenesie
tlak druhej vrstvy. Odporúčame do každej steny zabudovať ca 6 ks.
Číslo
5153
5141
5146
5140
5150
5165
5151
5142
5143
5144
5152
5149
5159
5145
5160
Hrúbka
steny mm
170
180
190
200
210
220
230
240
250
300
320
340
350
360
400
Hmotnosť
kg ca.
0,160
0,166
0,173
0,179
0,185
0,191
0,197
0,204
0,210
0,241
0,253
0,265
0,271
0,278
0,302
Balenie
Kusov
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
BGW-Dištančný držiak Ø 8 mm s pazúrom
Je element, ktorý sa najskôr zabetónuje do pravého uhla s doskou na prvej strane. Pri betónovaní
druhej dosky prenesie pazúr tlakovú silu z prvej dosky. Odporúča sa používanie do každého rohu
vzdialenosti.po 2 až 3 m.
Číslo
s Ø 8 mm
Hrúbka
steny mm
Hmotnosť
kg ca
Balenie
kusov
5200
5202
5204
5206
5208
5210
5212
180
200
240
250
300
350
360
0,072
0,080
0,095
0,099
0,119
0,139
0,143
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Číslo
s Ø 10mm
5220
5222
5224
5226
5228
5230
5232
Hrúbka
steny mm
180
200
240
250
300
350
360
Hmotnosť
kg ca.
0,072
0,080
0,095
0,099
0,119
0,139
0,143
Balenie
kusov
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
Dištančný držiak typ sled
Je element, ktorý sa najskôr zabetónuje do pravého uhla s doskou na prvej strane. Pri
betónovaní druhej dosky prenesie pazúr tlakovú silu z prvej dosky. Odporúča sa
používanie do každého rohu po 2 až 3 m vzdialenosti
Číslo
5300
5301
5302
5303
Hrúbka
steny mm
180
200
240
300
Hmotnosť
kg ca.
0,042
0,042
0,062
0,062
Balenie
kusov
3500
3200
3000
2700
BGW-Bohr GmbH, 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de
09/97
Kotviace ohýbané spojky
Prevedenie J
Plechová dĺžka 6,5cm
/BGW-Bewehrungs-Rückbiegeanschlüsse
Číslo
Štand.
Dĺžka
1,25m
Šírka
plechu
cm
Oceľ
Ø
e
cm
h
cm
B
cm
Lü
cm
Balenie
kusov
Hmotnosť
kg
75600815
BW 6 J
6,5
8
15
15
6
29
250
2,39
75600820
BW 6 J
6,5
8
20
15
6
29
250
2,05
75601015
BW 6 J
6,5
10
15
15
6
36
250
3,43
75601020
BW 6 J
6,5
10
20
15
6
36
250
2,83
75601215
BW 6 J
6,5
12
15
15
8
43
200
4,78
75601220
BW 6 J
6,5
12
20
15
8
43
200
3,84
75600815L
BW 6 L
6,5
8
15
15
6
29
250
2,29
75600820L
BW 6 L
6,5
8
20
15
6
29
250
1,98
75601015L
BW 6 L
6,5
10
15
15
6
36
250
3,23
75601020L
BW 6 L
6,5
10
20
15
6
36
250
2,68
75601215L
BW 6 L
6,5
12
15
15
8
43
200
4,49
75601220L
BW 6 L
6,5
12
20
15
8
43
200
3,62
75800815B
BW 8 B
10
8
15
15
8
29
160
3,37
75800820B
BW 8 B
10
8
20
15
8
29
160
2,82
75801015B
BW 8 B
10
10
15
15
8
36
160
5,14
75801020B
BW 8 B
10
10
20
15
8
36
160
4,15
751000815B
BW 10 B
12
8
15
15
10
29
150
3,58
751000820B
BW 10 B
12
8
20
15
10
29
150
3,03
751001015B
BW 10 B
12
10
15
15
10
36
150
5,38
751001020B
BW 10 B
12
10
20
15
10
36
150
4,38
751001215B
BW 10 B
12
12
15
15
10
43
150
7,95
751001220B
BW 10 B
12
12
20
15
10
43
150
6,30
751200815B
BW 12 B
14
8
15
15
12
29
135
3,80
751200820B
BW 12 B
14
8
20
15
12
29
135
3,23
751201015B
BW 12 B
14
10
15
15
12
36
135
5,63
751201020B
BW 12 B
14
10
20
15
12
36
135
4,61
751201215B
BW 12 B
14
12
15
15
12
43
135
8,23
751201220B
BW 12 B
14
12
20
15
12
43
135
6,56
751400815B
BW 14 B
16
8
15
15
14
29
105
4,02
751400820B
BW 14 B
16
8
20
15
14
29
105
3,44
751401015B
BW 14 B
16
10
15
15
14
36
105
5,88
751401020B
BW 14 B
16
10
20
15
14
36
105
4,83
751401215B
BW 14 B
16
12
15
15
14
43
105
8,51
751401220B
BW 14 B
16
12
20
15
14
43
105
6,81
751600815B
BW 16 B
18
8
15
15
16
29
90
4,23
751600820B
BW 16 B
18
8
20
15
16
29
90
3,68
751601015B
BW 16 B
18
10
15
15
16
36
90
6,12
751601020B
BW 16 B
18
10
20
15
16
36
90
5,06
751601215B
BW 16 B
18
12
15
15
16
43
90
8,79
751601220B
BW 16 B
18
12
20
15
16
43
90
7,05
752000815B
BW 20 B
6,5
8
15
15
20
29
70
4,53
752000820B
BW 20 B
6,5
8
20
15
20
29
70
3,91
752001015B
BW 20 B
6,5
10
15
15
20
36
70
6,47
752001020B
BW 20 B
6,5
10
20
15
20
36
70
5,37
752001215B
BW 20 B
6,5
12
15
15
20
43
70
9,21
752001220B
BW 20 B
6,5
12
20
15
20
43
70
7,42
Prevedenie L
Plechová dĺžka
6,5cm
Individuálne rozmery
na požiadavku.
Prevedenie B
Plechová dĺžka 1018cm
Prevedenie B
Plechová
dĺžka 6,5cm
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de
12/03
BGW-Zubová kotva /BGW-Zahnanker
BGW-Zubové kotvy slúžia spolu s kotviacími koľajmi pre
spojenie / montáži ako napríklad prefabrikátov.
Ozubená plocha na kotve zaručí protišmykové a
tým bezpečné spojenie.
Vhodné pre kotviace koľaje v rozmeroch 38/17,
40/22, 41/22 a 50/30
Stvárnenie: pozink alebo ušľachtilá oceľ V4A
Iné rozmery na požiadavku
Dĺžka
Hrúbka
l
d
Šírka 30 mm
pozink
Šírka 40 mm
pozink
Šírka 30 mm
oceľV4A
Šírka 40 mm
oceľV4A
mm
mm
Číslo
Číslo
Číslo
Číslo.
90
90
100
100
110
110
120
120
130
130
140
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
190
200
200
210
210
220
220
230
230
240
240
250
250
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
7100
7150
7102
7152
7104
7154
7106
7156
7108
7158
7110
7160
7112
7162
7114
7164
7116
7166
7118
7168
7120
7170
7122
7172
7124
7174
7126
7176
7128
7178
7130
7180
7132
7182
7200
7250
7202
7252
7204
7254
7206
7256
7208
7258
7210
7260
7212
7262
7214
7264
7216
7266
7218
7268
7220
7270
7222
7272
7224
7274
7226
7276
7228
7278
7230
7280
7232
7282
7101
7151
7103
7153
7105
7155
7107
7157
7109
7159
7111
7161
7113
7163
7115
7165
7117
7167
7119
7169
7121
7171
7123
7173
7125
7175
7127
7177
7129
7179
7131
7181
7133
7183
7201
7251
7203
7253
7205
7255
7207
7257
7209
7259
7211
7261
7213
7263
7215
7265
7217
7267
7219
7269
7221
7271
7223
7273
7225
7275
7227
7277
7229
7279
7231
7281
7233
7283
BGW-Protikus pre zubovú kotvu
/BGW-Gegenplatte für Zahnanker
lxb
Vrt
Hrúbka p o z i n k o v a n é
mm
Ø mm
mm
Číslo
30 x 30
30 x 30
30 x 30
30 x 30
40 x 40
40 x 40
40 x 40
40 x 40
13
17
13
17
13
17
13
17
5
5
6
6
5
5
6
6
7284
7285
7286
7287
7288
7290
7289
7291
OceľV4A
Číslo.
7292
7295
7293
7294
7269
7298
7297
7299
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax. 09359/1640 – www.bgw-bohr.de
07/99
BGW-Trojuholníkové lišty v pink
BGW-Dreikantleisten in „pink“
BGW-Trojuholníková lišta s klincovou vlajkou zo zosilnením
polyethylénu sa vyznačuje k doterajším produktom vo
výhodách:
-sú bez ťažkých kovov
-bez halogénu
- spálenie spolu s drevom je možné
- flexibilné a ohybné
- znesie aj nízke teploty bez straty kvality
- dajú sa priklincovať aj zo strojom bez obavy že sa
materiál zlomí
Číslo
5000
5002
5004
5006
5008
a
mm
7
10
10
10
15
Typ
b
c
mm mm
15
10
10
14
15
14
20
14
17
19
d
mm
3
3
3
3
3
Dĺžka
mm
2500
2500
2500
2500
2500
Balenie
mtr.
250
250
250
250
250
Trojuholníková lišta ako hore uvedená ale bez klincovej
Číslo
5020
5022
Typ
a
mm
10
15
b
mm
1,0
1,5
Dĺžka
mm
2500
2500
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 09/99
(05/01)
BGW-Montážne uholníky a balíky
/BGW-Montagewinkel & Montagepakete
BGW-Montážne uholníky
Pre prefabrikáty ako steny alebo svetlové šachty
Výber zo sortimentu:
Číslo
Dlžka Výška Hrúbka Material
0518 70x70x7
0518 100x100x8
0518 150x75 x8M
0518 150x70x10
0518 180x100x1
0518 200x50x5
0518 300x300x5
0518 465x60x5
l
mm
h
mm
b
mm
d
mm
70
100
150
150
180
200
300
465
70
100
75
100
100
200
300
465
35
60
60
70
100
50
60
60
7
8
8
10
10
5
5
5
Atypické rozmery na požiadavku. Radi pošleme ponuku na Váš dopyt.
BGW-Montážne balíky
Pre rýchlu montáž na stavbe
Priklad:
Číslo
Označenie
Rozmer
5087
Montážne platne
70x70x2
5090
Montážne platne
70x70x5
5091
Montážne platne
70x70x10
5093
Montážne platne
70x70x20
56374
Bleskozvodová kotva, pozink
M12 x 110
56177
Skruky DIN 571
8,0 x40
56178
Skruky DIN 571
12,0 x 70
56308
Prílohový kotúčDIN 9021, pozi.
8,4 x 25
56309
Prílohový kotúč DIN 9021, pozi. 13,0 x 40
0518 200x260 Montážny uholník
200x260x26
Preise erhalten Sie auf Anfrage!
Počet
30
20
30
35
30
50
30
50
60
25
BGW- Montážne platne s plastu
Číslo
5087
5088
5090
5089
5095
5091
5092
5093
Dlžka
l
mm
70
70
70
70
70
70
70
70
Hrúbka
b
mm
70
70
70
70
70
70
70
70
Výška
h
mm
2
3
5
8
9
10
15
20
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 11/04
(11/04)
BGW-Debniace profily - pre výrobu stropov alebo
dvojitých stien /BGW-Abschalprofile für Plattendecken- und Doppelwandfertigung
BGW-Debniace profily je možné dodať podľa individuálnej potreby. Profily vo vyššom prevedení ako
dole označené sú vyrobené z dvoch častí a prichytené zvarom.
Ohobľované stvárnenie má tú výhodu, že sa nehladký povrch eliminuje a tak žiaden betón do
profilu neprejde.
U-Profil - s hranou a ohobľovaný
Fabion
3502G
3504G
3506G
3508G
3510G
3512G
3514G
3516G
3518G
3520G
3522G
3524G
3526G
3528G
3530G
3534G
3536G
3538G
3540G
3542G
3544G
3546G
3548G
3550G
3552G
3554G
3556G
3558G
3560G
3562G
3564G
3566G
3568G
3570G
3572G
3574G
3576G
3578G
3580G
3582G
3584G
3586G
3588G
3590G
3592G
3594G
3596G
3598G
3600G
3602G
3604G
3606G
3608G
3610G
3612G
3614G
3616G
3618G
3620G
3622G
3624G
3626G
3628G
3630G
3632G
3634G
3636G
3638G
3640G
3642G
3644G
3646G
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
bez
bez
jednostranný
jednostranný
obojstranný
obojstranný
Hmotnosť kg/m
3,46
4,61
3,55
4,73
3,59
4,79
3,64
4,85
3,73
4,98
3,77
5,03
3,87
5,15
3,96
5,28
4,00
5,33
3,96
5,28
4,05
5,40
4,09
5,45
3,68
4,91
3,78
5,04
3,82
5,09
3,87
5,15
3,96
5,28
4,00
5,33
4,09
5,46
4,19
5,58
4,23
5,64
4,18
5,58
4,28
5,70
4,32
5,76
3,91
5,22
4,01
5,34
4,05
5,39
4,09
5,46
4,19
5,58
4,23
5,64
4,32
5,76
4,41
5,89
4,45
5,94
4,41
5,88
4,51
6,01
4,55
6,06
Šírka vnútorá b mm
Výška h mm
32 + 0,5
40 + 0,5
60
50 + 0,5
54 + 0,5
32 + 0,5
40 + 0,5
65
50 + 0,5
54 + 0,5
32 + 0,5
40 + 0,5
70
50 + 0,5
54 + 0,5
Stena. d mm
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
Fabion
Pre magnetický
systém HM3
32-140-2
32-250-2
40-140-2
40-250-2
50-140-3
50-250-3
Bez Fabion
54-140-3
54-250-3
54-140-4
54-250-4
32-140-2
32-250-2
40-140-2
40-250-2
10 x 45°
Číslo
50-140-3
50-250-3
54-140-3
54-250-3
54-140-4
54-250-4
Jednostranný
Fabion
32-140-2
32-250-2
40-140-2
40-250-2
50-140-3
50-250-3
54-140-3
54-250-3
54-140-4
54-250-4
Obojstranný
Fabion
BGW-Bohr GmbH - 97854 Steinfeld - Tel. 09359/90950 - Fax. 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 09/99
BGW-Magnetický systém typu HM1
/BGW-Haftmagnet Typ HM1
Magnetický systém HM1 sa dá plynule regulovať vo výške a
preto je vhodný pre debnenie v meniacich výškach. Držiace
rameno sa dá otáčat približne o 360° okolo stĺpu, ale aj
výškovo meniť. Boky tohto magnetu sú ploché, nevyčnievajú
žiadne klince ani skrutky, preto sa dá prisunúť tesne ku
stenám. Konštrukcia vytvoreného magnetu vyrovnáva
nerovnosti povrchu debnenia bez straty sily magnetov.
Magnetický systém typu HM1
Rameno
Ťahová sila Šmykov Hmotno
Číslo
Ks/Nosnosť
ca. kp
á sila
sť
kg
600
200
8
HM1- 600-1A
1 x s podperou
600
200
8
HM1- 600-1G
1 x so závitom
600
200
8
HM1- 600-2A
2 x s podperou
600
200
8
HM1- 600-2G
2 x so závitom
1000
350
12
HM1-1000-1A
1 x s podperou
1000
350
12
HM1-1000-1G
1 x so závitom
1000
350
12
HM1-1000-2A
2 x s podperou
1000
350
12
HM1-1000-2G
2 x so závitom
1600
600
16
HM1-1600-1A
1 x s podperou
1600
600
16
HM1-1600-1G
1 x so závitom
1600
600
16
HM1-1600-2A
2 x s podperou
1600
600
16
HM1-1600-2G
2 x so závitom
2000
700
20
HM1-2000-1A
1 x s podperou
2000
700
20
HM1-2000-1G
1 x so závitom
2000
700
20
HM1-2000-2A
2 x s podperou
2000
700
20
HM1-2000-2G
2 x so závitom
Šírka
mm
Dĺžka
mm
Výšková
poloha
mm
102
250
ca. 300
102
250
ca. 300
102
250
ca. 300
102
150
250
250
ca. 300
ca. 300
150
250
ca. 300
150
250
ca. 300
150
250
ca. 300
200
250
ca. 300
200
250
ca. 300
200
250
ca. 300
200
250
ca. 300
245
250
ca. 300
245
250
ca. 300
245
250
ca. 300
245
250
ca. 300
Atypické prvky pre Vašu výrobu podľa požiadavky !
Príslušenstvo / náhradné diely
Stĺp 300 mm vysoký
Číslo
Označenie
56129/300 Stĺp Ø 25 mm, vysoký 300 mm, so
závitom M 24
Atypické výšky podľa požiadavky !
Rameno s privareným lôžkom a so stĺpom
Číslo
Označenie
NH-11
Rameno s privareným lôžkom a so
stĺpom Ø 25 mm so závitom M 24
Rameno so závitom M 16 a so stĺpom
Číslo
Označenie
NH-21
Rameno so závitom M 16 stĺpom Ø 25
mm so závitom M 24
Tlaková skrutka pre držiak so závitom
Číslo
Označenie
ZG-1
Gelenk-Andrückspindel M 16
Kreuzgriff 80 mm, Ø Teller 32 mm
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/1650- Fax 09359/1640 –www.bgw-bohr.de
10/97
(01/05)
BGW-Magnetický systém typu HM2
/BGW-Haftmagnet Typ HM2
BGW-Magnetický systém HM2 zabraňuje bočnému posunu debnenia pomocou držadla, ktoré sedí v
strede a presne položí magnet do požadovanej polohy bez veľkej námahy. Konštrukcia vytvoreného
magnetu vyrovnáva nerovnosť povrchu debnenia bez straty síl magnetov.
BGW-Magnetický systém typu HM2 - štandardný
Zo stredným držiakom a bočnou uvoľňovacou páčkou
Číslo.
HM2- 600
HM2-1000
HM2-1600
HM2-2000
Ťahová
sila
ca. kp
600
1000
1600
2000
Šmyková
sila
200
350
600
700
Hmotnos
ť
ca. kg
6,0
10,0
14,0
18,0
Šírka
mm
Dĺžka
mm
Výška
mm
92
140
190
235
250
250
250
250
120
120
120
120
Výška
Magnetický
mm
50
50
50
50
BGW-Magnetický systém typu HM2 - uvoľňovacia páčka v strede
Číslo.
HM2- 600-1
HM2-1000-1
HM2-1600-1
HM2-2000-1
Ťahová
sila
ca. kp
600
1000
1600
2000
Šmyková
sila
200
350
600
700
Hmotno
sť
ca. kg
6,0
10,0
14,0
18,0
Šírka
mm
Dĺžka
mm
Výška
mm
92
140
190
235
250
250
250
250
120
120
120
120
Výška
Magnetický
mm
50
50
50
50
BGW-Magnetický systém typu HM2 - s bočnou privarenou podpornou platňou
S uvoľňovacou páčkou v strede a dierami na požiadavku
Číslo.
HM2- 600-2
HM2-1000-2
HM2-1600-2
HM2-2000-2
Ťahová
sila
ca. kp
600
1000
1600
2000
Šmyková
sila
200
350
600
700
Hmotno
sť
ca. kg
6,0
10,0
14,0
18,0
Šírka
mm
Dĺžka
mm
Výška
mm
92
140
190
235
250
250
250
250
120
120
120
120
Výška
Magnetický
mm
50
50
50
50
BGW-Magnetický systém typu HM2 - s celou privarenou, dorazovým uhlom na 90°
Číslo.
HM2- 600-3
HM2-1000-3
HM2-1600-3
HM2-2000-3
Ťahová
sila
ca. kp
600
1000
1600
2000
Šmyková
sila
200
350
600
700
Hmotno
sť
ca. kg
6,0
10,0
14,0
18,0
Šírka
mm
Dĺžka
mm
Výška
mm
92
140
190
235
250
250
250
250
120
120
120
120
Výška
Magnetický
mm
50
50
50
50
BGW-Magnetický systém typu HM2 - s čelným privareným dorazovým uholníkom
S uvoľňovacou páčkou a privarenou matkou na požidavku
Číslo.
HM2- 600-4
HM2-1000-4
HM2-1600-4
HM2-2000-4
Ťahová
sila
ca. kp
600
1000
1600
2000
Šmyková
sila
200
350
600
700
Hmotno
sť
ca. kg
6,0
10,0
14,0
18,0
Šírka
Dĺžka
Výška
mm
92
140
190
235
mm
250
250
250
250
mm
120
120
120
120
Výška
Magnetický
mm
50
50
50
50
BGW-Magnetický systém typu HM2 - pre uchytenie zárubní a okenných rámov
Číslo.
HM2-2000-R
HM2-2000-D
HM2-2000-G
Rameno
So strednou
... Kruhová skrutka
... D&W(15)–krídlová matka
... Závitová tyč M 20
Ťahová
sila ca. kp
2000
2000
2000
Šmyková
sila
700
700
700
Hmotnosť
ca. kg
18
18
18
Šírka
mm
235
235
235
Dĺžka
mm
250
250
250
Výška
mm
50
50
50
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 01/07
BGW-Magnetický systém typu HM3
/BGW-Haftmagnet Typ HM3
Magnetický systém HM3 sa používa napríklad pri
výrobe stropov, kde sa šalovacie dielce
podopierajú na priečnu a pozdĺžnu os. Na
požiadavku môžeme dodať aj atypické tvary
stvárnené zo sklonom 5 x 45°, iným vyfrezovaním
alebo vhodné pre strojovú výrobu. Magnetický
systém HM3 nie je šrobovanie ale je znitovanie do
sendvičového tvaru do formy s oceľou. Styčná
strana je vyfrezovaná, aby sa omylom nevymenila
alebo nepoškodila pri postaveny na plochu. Je
možné dodať aj debniace dielce k systému ako aj
výrobnú dokumentáciu.
HM3
Číslo.
HM3
Ťahová sila
ca. kp
Šmyková
sila t
Hmonosť
ca. kg
Šírka
mm
Dĺžka
mm
Výška
mm
32-140-2
40-140-2
50-140-3
54-140-3
54-140-4
32-250-2
40-250-2
50-250-3
54-250-3
54-250-4
200
200
300
300
450
350
350
500
500
650
70
70
100
100
150
120
120
190
190
220
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
3,0
3,0
4,0
4,0
4,5
32
40
50
54
54
32
40
50
54
54
140
140
140
140
140
250
250
250
250
250
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Špeciálne tvary
HM3 s uholníkom
Pre priloženie dosiek
HM3 s ob ojstranými
maticami
HM3 s platňami z
ušľachtilej
ocele na čelnej strane
Uvoľňovacia
páka
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 07/06
BGW-Magnetický systém typu HM4
/BGW-Haftmagnete Typ HM4
Z magnetickým systémom HM4 sa uchytávajú prepravné závitové kotvy na oceľové debnenia. Použité
neodymmagnety majú oproti bežným magnetom väčšiu priľnavosť k malej ploche. Iné rozmery
magnetov pre Vašu individuálnu výrobu dostanete na požiadavku. Závitové čápi sú buď privarené
alebo sú voľne na výmenu. Zväčšenie priľnavosti na požiadavku.
BGW- Magnetický systém typu HM4
Číslo
ZávitVeľkosti
HM4-3
HM4-6
HM4-8
HM4-12
HM4-8
HM4-12
HM4-F
M 8 - 30
M 8 - 30
M 24 - 52
M 24 - 52
M 24 - 52
M 24 - 52
M 8 - 24
Ťahová
sila
kp
100
150
150
200
150
200
10
D1
mm
D2
mm
Výška
h mm
65
65
100
100
113
113
52
60
60
96
96
101
101
50
12
12
22
22
15
15
11
BGW- Magnetický systém typu HM4 - vhodný pre Pfeifer – Systém
Číslo.
HM4-P-12
HM4-P-14
HM4-P-16
HM4-P-18
HM4-P-20
HM4-P-24
HM4-P-30
HM4-P-36
HM4-P-42
HM4-P-52
ZávitRd / M
12
14
16
18
20
24
30
36
42
52
Ťahová sila
kp
D1
mm
D 2 mm
100
100
100
100
150
150
150
150
200
200
50,5
55,5
59,2
62,5
73,5
78,2
94,2
105,2
115,3
135,3
47
52
56
59
70
74
90
101
110
130
Výška
h mm
10
10
10
10
10
12
12
12
15
15
BGW- Magnetický systém typu HM4 - vhodný pre DEHA – Perfektkopf
Číslo
HM4-D-30/10
HM4-D-30/20
HM4-D-45/10
HM4-D-45/20
HM4-D-60/10
HM4-D-60/20
ZávitM o. Rd
12 - 16
12 - 16
18 - 24
18 - 24
30 - 36
30 - 36
Ťahová sila
kp
100
100
150
150
150
150
D1
mm
40
50
55
65
70
80
D2
mm
30
30
45
45
60
60
Výška
h mm
10
20
10
20
10
20
BGW-Závitové čapi pre HM4
Systém HM4 sa dá použiť s rôznymi čápami.
S tým dosiahneme flexibilnejšiu prácu a ušetríme
náklady na ďalšie materiály. Čáp sa dá jednoducho
vymeniť s pomocou prsteňového ističa, o ktorý je
zospodu prichytený.
Číslo
56131
56132
56133
56134
56135
56136
ZávitM 12
M 14
M 16
M 18
M 20
M 24
BGW- Kľuč pre HM4
Zo štvorhranným kľučom sa čapi
namontujú a demontujú do
magnetického taniera.
Číslo
Kľúč HM4
Označenie
Štvorhranný
kľúč
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 10/97
BGW-Magnetický systém typu HM4-R
/BGW-Haftmagnet Typ HM4-R
BGW-Magnetický systém HM4 je vhodný pre uchytenie
rúr na oceľových debneniach. Použitie napríklad
pre šachty, stropy, steny, ...
Rám sa s magnetom zachytí na debnenie, cez
ktorý sa natiahne rúra. Prefabrikát sa zaleje
betónom a po stvrdnutí betónu vyberie. Potom sa
magnet môže pomocou páky odstrániť. V ráme je
zabudovaná gumenná ochrana proti vonkajším
silám ako napríklad vibrácie.
BGW-Magnetický systém typu HM4 – Rám
Číslo
pre Rozmer
Ťahová sila
Ø mm
kp
HM4-R-3-40
HM4-R-3-50
HM4-R-3-70
HM4-R-3-100
HM4-R-3-125
HM4-R-3-150
HM4-R-6-70
HM4-R-6-100
HM4-R-6-125
HM4-R-6-150
40
50
70
100
125
150
70
100
125
150
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
Pri vertikálnom debnení sa
zachytí
Príklad montáže
Náhradné diely/Príslušenstvo
Číslo.
56337
56138
56130
54006
56490
56491
56492
56493
Označenie
Uvoľniaca páka
Krídlova matka
Ramienko
Napíniací element
Magnetový tanier s 3
dierami
Magnetový tanier s 6
dierami
Magnet s NE 35
imdus skrutka
Rám s dierou pre
Rám s dierou pre
Rám s dierou pre
Rám s dierou pre
Rozmer mm
M8
Breite 60
M8
außen ∅ 65
außen ∅ 65
∅ 19,5 x 7
M8
∅ 70
∅ 100
∅ 125
∅ 150
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 03/01
BGW-Magnetické príslušenstvo z materiálu Ne 35
/BGW-Magneteinsätze aus Ne 35
Neodymmagnety sú zatiaľ najsilnejšie magnety na svete. Z dole uvedenými produktami je potrebné
manipulovať opatrne. K úrazu môže dôjsť pri spájaní a rozpájaní magnetov. V blízkosti postavené
elektrónkové stroje sa kôli intenzite poľa môžu zmeniť alebo poškodiť napríklad počítače, monitory,
kardiostimulátori !!!, atď.
Upozorňujeme, že za nesprávnu manipuláciu s magnetmi, nenesie dodávateľ magnetických prvkov
zodpovednosť !!!!
Upozorňujeme nato, a preto nezodpovedáme za nesprávnu manipuláciu !!!!
Magnetický kotúč
Číslo
54025
54030
54004
54018
54024
54005
54022
54009
54006
Ø
mm
5,0
8,0
10,0
10,0
14,0
15,0
15,0
18,0
19,5
Výška
mm
2
4
4
5
5
8
10
4
7
Magnetický disk
Číslo
54037
54025
54026
54014
54013
54013
54016
54031
54019
54024
54017
Dĺžka
mm
30
35
35
40
40
40
40
50
50
50
50
Šírka
mm
4
20
20
10
18
20
20
10
10
20
20
Výška
mm
1
5
6
5
5
5
6
4
5
5
6
Ø
Vnútorný
mm
10
20
20
20
Výška
mm
Magnetický prsteň
Číslo
54032
54033
54034
54035
Ø
Vonkajší
mm
30
40
50
60
5
5
5
5
Magnetický kotúč s hákmi,biele
Číslo
Ø
Vonkajší mm
Výška
mm
54038
47
9
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 10/97
BGW-Magnetický systém typu HM5 HM8 HM9
/BGW-Haftmagnetsysteme HM5 – HM8 – HM9
Z magnetickým systémom HM5 sa uchytávajú prepravné kotvy s guľovou hlavou na oceľové
debnenia. Použité neodymmagnety majú oproti bežným magnetom väčšiu priľnavosť k malej ploche.
Atypické rozmery našich magnetov pre Vašu individuálnu výrobu dodáme na požiadavku. Je
možné aj dodatočné zvýšenie sily magnetov.
Číslo
HM5-3
HM5-3
HM5-6
HM5-3
HM5-6
HM5-8
HM5-12
HM5-3
HM5-6
HM5-8
HM5-12
Únosnosť
Ankrov
1 - 1,3 t
2 - 2,5 t
2 - 2,5 t
3 - 5,0 t
3 - 5,0 t
3 - 5,0 t
3 - 5,0 t
6 - 10,0 t
6 - 10,0 t
6 - 10,0 t
6 - 10,0 t
Ťahová
sila kp
50
50
100
50
100
120
180
50
100
120
180
Vonkajší
Rozmer Ø
60
74
74
94
94
94
94
118
118
118
118
Betónová
deka
10
11
11
15
15
15
15
15
15
15
15
BGW-Gumová manžeta pre Typ HM5
Číslo
1670
1672
1674
1676
1678
1680
1682
Pre skupinu
1,0 – 1,3 t
2,0 – 2,5 t
4,0 – 5,0 t
7,5 t
8,0 – 10 t
15 t
20 t
BGW-Magnetický systém typu HM8
Systém HM8 sa používa špeciálne pre zachytenie elektroinštalačných krabíc (Spelzbergdosen) na
oceľových debneniach a bráni aj proti šmyku pri montáži. Oproti bežným magnetom majú veľkú priľnavosť k malej
ploche. Magtnetový tanier sa odstráni jednoducho pomocou páky.
Číslo.
HM8-2
HM8-3
Počet
magnetov
2
3
Kľúč pre
magnetický
systém HM8
Ø
Vonkajšie
50
50
BGW-Magnetický systém typu HM9
Magnetický systém HM9 slúži na uchytenie pracní (napríklad Frimeda rozpätná kotva) na oceľových ebneniach.
Magnetické platne sú konicky frézované, aby uľahčili pri obdebnení odstránenie prvku omocou páky. Možné sú aj
iné rozmery na požiadavku. Dá sa zmeniť aj priľnavosť.
Číslo.
HM9-6
HM9-12
HM9-6
HM9-12
Únosnosť
kotiev
2,5 t
2,5 t
5,0 t
5,0 t
Ťahová sila
kp
100 kp
180 kp
100 kp
180 kp
Vonkajšie rozmery
mm
144 x 64
144 x 64
144 x 64
144 x 64
Betónová
deka
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 10/97
BGW-Magnetický systém typu HM6
/BGW-Haftmagnet Typ HM6
Systém HM6 je konštruovaný pre zachytenie hrán do pravého uhla. Systém sa skladá z osvedčeného
magnetu a pohyblivej napínacej konštrukcie. Výhoda v tomto systéme je ušetrenie času pri konštantnej
kvalite debnenia. V jednom procese sa pomocou tzv. pazúra prichytí debnenie do pravého uhla ako aj
stlačí dole, tým zabráni zdvihnutiu debniacich prvkov.
Typ HM6-600-2 ako aj HM6-1000-2 sú v prevedení s dvojitou napínacou konštrukciou, ktorá sa veľmi
hodí pre pritlačené obruby a hrany.
Všetky magnety majú štandardnú výšku od 230 mm, vyhovujúcu pre strojovú výrobu, ale dajú sa dodať
aj podľa individuálnej potreby na požiadavku.
Pre ochranu pazúrov je zabudovaný tlmičovi element a pre stabilizáciu magnetového tela sú privarené
platne z ušľachtilej ocele.
Všetky magnetické systémy typu HM6 sa dajú kombinovať s tlakovým držiakom (vo verzii so závitom
M16 alebo s klínom)
HM6-600-2
HM6-1000-2
HM6-600-1
HM6-1000-1
HM6-600-3
HM6-1000-3
Číslo.
Ťahová
sila
ca. kp
Šmyková
sila
Hmotnos
ť
ca. kg
Šírka
mm
Dlžka
Výška
HM6-600-1
HM6-1000-1
HM6-600-2
HM6-1000-2
HM6-600-3
HM6-1000-3
600
1000
600
1000
600
1000
200
350
200
350
200
350
7,0
11,0
7,5
11,5
7,0
11,0
93
140
93
140
93
140
250
250
250
250
250
250
230
230
230
230
230
230
BGW-Fixovací pazúr a tlakový držiak pre systém HM6
Na spodnú časť pazúra je prichytení pás gumy,aby
sa nepoškodila platňa pri tlaku. Držiak ako aj pazúr
sa dodáva s polohovým klínom.
Číslo.
Označenie
HM6-4
HM6-5
Fixovací pazúr HM6
Tlakový držiak HM 6
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 10/97
BGW-Magnetický systém typu HM10
/BGW-Haftmagnet Typ HM10
BGW-Systém HM10 sa dá univerzálne použiť pre oceľové debnenie. Gumenno-magnetové telo lepšie
pridrží šalovací
element a zabráni zdvihnutiu pri zalievaní betónu. Je to ďalší pokrok k doterajším lamelovým alebo
sendvičovým
magnetom.
Jednotlivé magnety sú zaliate do plastu, ktorý chráni pred poškodeným nárazom a tým stratou priľnavosti.
Plastový obal dá magnetu ľahšiu váhu a manipuláciu, ktorá sa ukazuje pozitívne pre bezpečnosť práce.
Ďalšia
výhoda plastového obalu je, že sa priľnavosť magnetu neporovnateľne zlepšuje a veľmi dobre sa vyčistí s
nylonovou kefkou. Magnetický systém HM10-2 má k tomu aj plochu na označenie, do ktorej je možné
vytvoriť
Vaše firemné logo.
Atypické rozmery ako aj priľnavosť podľa požiadavky!
Magnetický
systém
HM10-1
Číslo.magnetického
systému
Ťahová
sila
Hmnotnosť
kg
HM10-1-50
HM10-1-55
HM10-2-50
HM10-2-55
600
600
600
600
1,5
1,5
1,5
1,5
Číslo uvoľnovacia
páčka
pre Magnetické
systémy
HM10-1 Hebel50
HM10-1 Hebel55
HM10-2 Hebel50
HM10-2 Hebel55
HM10-1-50
HM10-1-55
HM10-2-50
HM10-2-55
Magnetický
systém
HM10-2
Šírka mm
b1
b2
50
55
50
55
Uvoľňovacia
páka
pre HM10-1
40
44
40
44
Dĺžka l
l mm
Výška
h mm
250
250
243
243
35
35
35
35
Uvoľňovacia
páka
für HM10-2
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 11/06
BGW-Debniaci systém typ HM12
/BGW-Abschalsystem Typ HM12
BGW-Systém HM12 je špeciálne vytvorený pre debnenie pri výrobe stien a stropov. Lišty sú z
polyuretánu, do ktorého sú zabudované magnety. Podľa výšky a rozmerov je zaliata vhodná rúra
(napríklad z plastu). Dosiahneme s tým kontrolu nad váhou ako aj ohnutie, ktoré sa musí na minimum
držať a preto uľahčí manipuláciu aj s dlhšími lištami. Chýbajúce ostré hrany sú vhodnejšie z ocele pre
väčšiu bezpečnosť pri výrobe a zabráni sa poškodeniu debniaceho stola. Systém HM12 je ľahký, má
hladký povrch, nedvíha sa cez proces betónovaním.
Výhody na prvý pohľad:
– magnetický spodok
– nízka váha ( ca. 3,5 kg/m)
– jednoduchá manipulácia
– vysoká pracovná bezpečnosť
– žiadne nebezpečie s ostrými oceľovými hranami
– žiadna údržba, neexistujú pohyblivé elementy
– hladký, nepriľnavý povrch
– priestorová pevnosť– 100% rovné
– úsporné skladovanie
– používateľné pre priečne a pozdĺžne osadenie
Výhody na prvý pohľad:
Dĺžka
mm
FABION
10x45°
Hmotnosť
ca. kg
500
500
500
1000
1000
1000
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2500
2500
2500
3000
3000
3000
3500
3500
3500
4000
4000
4000
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
1,75
1,75
1,75
3,50
3,50
3,50
5,25
5,25
5,25
7,00
7,00
7,00
8,75
8,75
8,75
10,50
10,50
10,50
12,25
12,25
12,25
14,00
14,00
14,00
h 70mm
b 60mm
h 90mm
b 40mm
h 70, 80 mm
b 15 mm
magnetický spodok
nízka váha ( ca. 3,5 kg/m)
jednoduchá manipulácia
vysoká pracovná bezpečnosť
žiadne nebezpečie s ostrými oceľovými hranami
žiadna údržba, neexistujú pohyblivé elementy
hladký, nepriľnavý povrch
priestorová pevnosť– 100% rovné
úsporné skladovanie
používateľné pre priečne a pozdĺžne osadenie
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax. 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 06/06
BGW-Abschalsystem Typ HM12 - Zubehör
BGW-Verlängerungsprofil mit integriertem Magnetelement
Das Verlängerungsprofil dient zur stufenlosen Anpassung des Schalungssystems HM12 an die jeweilige
Plattenbreite oder -länge. In das U-Profil aus hochwertigem Stahl ist ein Magnetelement eingelassen.
Dieses wird je nach Anforderung am Profilende oder in der Mitte angeordnet.
Art.-Nr.
Für HM12 Profil
Länge
Preis
mm
€ / Stück
Höhe
Breite
mm
HM12-2-82-27-2
60
25
1000
HM12-2-92-27-2
70
25
1000
HM12-2-102-27-2 80
25
1000
HM12-2-112-27-2 90
25
1000
Auf
HM12-2-72-44-2
70
40
1000
Anfrage
HM12-2-82-42-2
80
40
1000
HM12-2-92-42-2
90
40
1000
HM12-2-72-62-2
70
60
1000
HM12-2-82-62-2
80
60
1000
HM12-2-92-62-2
90
60
1000
Bitte bei Bestellung Position des Magnetelements angeben (Mitte oder Ende)
Andere Abmessungen auf Anfrage
BGW-Überstülpprofil für die Elementdeckenproduktion
Stahlprofil zum Aufsetzen auf vorhandene U-Profile oder
Schalleisten. Der Einsatz des Profils gewährleistet eine
Betondeckung nach DIN 1045-1 z.B. in der
Elementdeckenproduktion. Das Profil wird passgenau für Ihr
bestehendes Abschalsystem geliefert (Bitte bei Bestellung Breite
des Grundprofils angeben). Weiterhin kann das BGWÜberstülpprofil auch mit integrierten Öffnungen zum festschrauben
an der Schalung geliefert werden.
Material: ST 52; Länge (l) bis 4000 mm
Art.Nr.
B
mm
25
25
40
40
60
60
H
mm
10
10
10
10
10
10
F
mm
10
15
10
15
10
15
Preis
€ / Meter
Auf
Anfrage
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/1650 – Fax. 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 06/06
BGW-Abschalsystem Typ HM12 - Zubehör
verschiedene Lösungen die das Arbeiten mit dem
Abschalsystem HM12 zusätzlich vereinfachen:
Lagervorrichtung
z.B. für 10 oder 20 Profile
Verbindungsbolzen
Art.-Nr.
Artikel
Anmerkung
Lagervorrichtung
Lagervorrichtung
Lagervorrichtung
Ablösehebel
Ablösehebel
Ablösehebel
Verbindungsbolzen
10 Stück
20 Stück
30 Stück
Breite 25 mm
Breite 40 mm
Breite 60 mm
Für Breite 40 + 60 mm
Ablösehebel
44,00 €/Stück
Preis
€ / Stück
44,00
44,00
44,00
5,00
HM12 Zusatzprofile und –magnete
Zum Nachrüsten bestehender Schalung bzw. Erstellen von Passtücken
Weiterhin eignen Sie sich hervorragend zum nachträglichen Einbau in
Kunststoff-Querabsteller (z.B. bei der Elementdeckenproduktion)
Art.-Nr.
Artikel
Anmerkung
540322
Lochfräse
Magnetelement
Lochfräse
56940
HM12-P-60-40
HM12-P-70-40
HM12-P-80-40
HM12-P-70-60
HM12-P-80-60
HM12-P-90-60
Senkkopfschraube
Profil 40 x 70
Profil 40 x 80
Profil 40 x 90
Profil 60 x 70
Profil 60 x 80
Profil 60 x 90
Ø 32 x 7 mm
Passend zu
Magnetelement
6,3 x 50 selbstbohrend
Länge 1m
Länge 1m
Länge 1m
Länge 1m
Länge 1m
Länge 1m
Preis
€ / Stück
Auf
Anfrage
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/1650 – Fax. 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 06/06
BGW-Vergußnutsystem
Das BGW-Vergußnutsystem HM12 ist Konstruktionsbedingt leicht und einfach zu handhaben und
extrem verschleißresistent. Durch das spezielle Herstellungsverfahren kann die Profilform an Ihre
individuelle Produktion angepasst werden. Die magnetischen Haftkräfte werden für den jeweiligen
Einsatzbereich dimensioniert.
Das Abschalsystem kann, je nach gewünschter Länge, abgesägt werden. Hierbei ist jedoch auf die Lage
der Magneteinsätze zu achten, um die Funktionsfähigkeit der Teilstücke nicht zu beeinträchtigen.
Vorteile auf einen Blick:
- Magnetische Unterseite
- Kunststoff PU – quillt nicht auf
- glatte, haftungsarme Oberfläche
- sehr geringes Gewicht
- wartungsarm
- einfache Handhabung
- Verwindungssteif – 100% gerade
- Platzsparende Lagerung
BGW-Vergußnutsystem Typ HM12
Unterseite Oberseite
mm
mm
30
10
40
25
40
35
50
40
60
40
70
40
75
30
80
50
80
75
90
60
90
70
120
70
120
90
130
80
160
130
Höhe
h mm
10
25
25
30
40
25
40
40
30
35
50
40
50
40
50
Preis
€ / Meter
Auf
Anfrage
Anwendungshinweise:
Es empfiehlt sich, Neuteile 2-fach mit Trennmittel einzusprühen, um ein Anhaften von Beton zu
vermeiden. Dann das Vergußnutprofil an die gewünschte Stelle positionieren und einbetonieren. Nach
dem Entschalen des Fertigteils, neu einschalen, Profil und Schalung mit Trennmittel einsprühen usw.
Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Abschalsysteme nicht mit der Haftseite aufeinander gelegt
werden. Sollte dies doch einmal der Fall sein, dürfen die Systeme nur seitlich auseinander geschoben
werden (nicht auseinander ziehen, da sonst die Magnete aus dem Kunststoff herausgerissen werden)! Bei
unsachgemäßer Handhabung können wir keine Garantie übernehmen!
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/1650 – Fax. 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 08/04
BGW-Magnetická debniaca lišta HM15
Pre debnenie prefabrikátov každého typu
/BGW-Magnetische Schalleiste HM15 zum Einschalen von Betonfertigteilen jeder Art
Univerzálne debnenie zo systémom HM15 !!!
Debniace plochy sú z ocele, medzi ktorými sú magnety zaliate do plastu a chránené olejom proti vibrácií,
úderom. Dosiahnutím pravého uhla, je odolnosť proti ohybom ( nezdvíha sa pri betónovaní).Jednoduché a
rýchle spojene prvkov vedľa seba bez hrán. Pri väčších výškach prichytíme rohy. Magnet systému HM15
sa dá podľa potreby narezať a prevŕtať dierou do lišty bez toho, aby sme sa báli, že stráca svoju
priľnavosť. Lišty sú ľahké ( pri výške 70mm 4kg/m), dajú sa ľahko manipulovať, preniesť, a skladovať, čo
zvyšuje pracovnú bezpečnosť.
Postup pri betónovaní:
Lištu potrieme debniacim olejom,položíme na čistú plochu,prefabrikát zalejeme betónom, po preprave
prefabrikátu odstránime lištu pomocou páky.
Pozor: potrebné nosiť rukavice kôli ostrým hranám
Číslo
31000
31001
31002
31003
31004
31005
31006
31007
31008
31009
31010
31011
31012
31013
31014
31015
31016
31017
31018
31019
31020
31021
31022
31023
31024
31025
31026
31027
31028
31029
31030
31031
31032
31033
31034
31035
Výška
mm
50
50
50
60
60
60
65
65
65
70
70
70
75
75
75
80
80
80
100
100
100
120
120
120
140
140
140
150
150
150
180
180
180
200
200
200
Šírka
mm
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Debniaca lišta
S obojstranovou
hranou hore a dole
Fabion 10x45°
(štandardná)
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
bez
jednostranný
obojstranne
Debniaca lišta
s bočnou magnetickou
drážkou
Rohový element
pre dvere a okná
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/90950 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 03/01
BGW-Magnetický systém typu HM16 pre uchytenie
kotviacích koľají
/BGW-HM16 Zum Fixieren von Ankerschienen
BGW-Magnetická lišta HM16 - materiál neodymmagnet – zatiaľ najsilnejší magnet na svete sa uloží do
koľaje a zabudovaná skrutka sa otočí o 90ْ čím sa celá lišta zakotví do koľajnice. Celá koľajnica sa
prichytí na debniacu oceľovú plochu a môže sa začínať s betónovaním. Dôležité je, aby sa
magnetická lišta pred používaním veľmi dobre natrela debniacim olejom a otvor celej kolajnice sa
olepil lepiacou páskou. Magnetickú lištu treba vždy po použití vyčistiť !
Číslo
HM16 28/15K
HM16 38/17K
HM16 40/25K
HM16 50/30K
HM16 53/34K
HM16 72/48K
HM16 40/22W
HM16 50/30W
HM16 53/34W
HM16 74/48W
Profil/typ.
28/15K
38/17K
40/25K
50/30K
53/34K
72/48K
40/22W
50/30W
53/34W
74/48W
Dlžka
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
BGW-Bohr GmbH – 97854 Steinfeld – Tel. 09359/1650 – Fax 09359/1640 – www.bgw-bohr.de 03/02
Download

BGW-Kotva gul`ovou hlavou