MODERNIZÁCIU VZDELÁVANIA NA SÚKROMNEJ HOTELOVEJ AKADÉMII
TVORBA INOVATÍVNYCH UČEBNÝCH MATERIÁLOV
Traja odborníci na modernizáciu vzdelávania na súkromnej hotelovej akadémii – inovujú
metódy, formy a obsah vybraných predmetov.
MVDr. Milan Pribula
Mgr. Miroslav Pribulová
Ing. Alena Goliašová
V rámci projektu sa vytvárajú odborné učebné texty, interaktívne pracovné zošity,
prezentácie, didaktické testy. Tieto budú dopĺňať súčasné učebné texty o najnovšie poznatky z
praxe a tým pomôžu žiakom lepšie ich pripraviť pre trh práce a pre potreby zamestnávateľov.
Interaktivitu vo vyučovaní budeme dosahovať pomocou interaktívnych úloh v inovatívnych
učebných materiáloch, ktorými sa zatraktívni a zefektívni vzdelávací proces. Zámerom je
stimulovať žiakov k zvýšeniu pozornosti preberanej látky, zapojiť ich aktívnou formou do
priebehu vyučovacej hodiny a zároveň preveriť ich vedomosti a znalosti. V každom
inovovanom predmete sa vytvorí metodika pre učiteľa, ktorá bude obsahovať ucelený postup
ako vyučovať a ako zavádzať inovatívne metódy do vyučovania a tým lepšie priblížiť
vyučovací proces žiakom a priblížiť ho súčasným podmienkam a potrebám zamestnávateľov.
Tvorba inovatívnych učebných materiálov prebieha v týchto predmetoch:
 Technika obsluhy 1
 Technika obsluhy 2
 Technológia prípravy pokrmov1
 Technológia prípravy pokrmov 2
 Prax
 Náuka o potravinách
 Náuka o výžive
 Chémia
Doposiaľ vytvorené učebné materiály
TECHNIKA OBSLUHY 1:
Pracovný zošit – Tranšírovanie
Pracovný zošit - Servis červeného vína; Servis bieleho; Servis šumivého
Pracovný zošit - Slávnostné prestieranie obrúskov
Pracovný zošit - Manuál pre protokol banket a raut
Prezentácia v MS PowerPoint - Slávnostné príležitosti (banket a raut)
Didaktický test v MS Word – Víno
TECHNIKA OBSLUHY 2:
Učebný text a pracovný zošit – Zážitková gastronómia
Učebný text a pracovný zošit – Spoločenský protokol v praxi
Prezentácia v MS PowerPoint - Zážitková gastronómia
Prezentácia v MS PowerPoint - Etiketa v praxi
Didaktický test v MS Excel (šablóna) – Spoločenský protokol v praxi
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
1
TECHNOLÓGIA PRÍPRAVY POKRMOV 1:
Pracovný zošit – Tenderizácia a zrenie mäsa
Pracovný zošit - Medzinárodné krajové kuchyne
Didaktický test v HotPotatoes - Tenderizácia
Prezentácia - Medzinárodné a krajové kuchyne
Didaktický test v MS PowerPoint -Medzinárodné a krajové kuchyne
TECHNOLÓGIA PRÍPRAVY POKRMOV 2:
Pracovný zošit – Technológia prípravy pokrmov
Pracovné listy (1-4) - Pracovný list k príprave pokrmov
Pracovný zošit – Ryby
Pracovný zošit – Praktické rady do kuchyne
Didaktický test v MS PowerPoint - Kuchársky test
PRAX:
Pracovný zošit - Prax
Pracovný zošit - HACCP
Pracovný zošit - Prevádzkový poriadok HACCP
Učebný text - Sanitačný deň povinnosti pracovníkov HACCP
Pracovný zošit - Kalkulácie v gastronómii
Prezentácia v MS PowerPoint - HACCP
Prezentácia v MS PowerPoint – Sanitácia
Prezentácia v MS PowerPoint – Bezpečnosť pri práci
Prezentácia v MS PowerPoint - Tvorba cien, nápojov cenník potravín
Kalkulačné listy v MS Excel - Bravčové mäso
Kalkulačné listy v MS Excel - Hovädzie mäso
NÁUKA O POTRAVINÁCH:
Pracovný zošit - Náuka o potravinách
Pracovný zošit - Kalkulácie v gastronómii
Pracovný zošit – Carving ovocia a zeleniny
Pracovný zošit - Živočišné tuky maslo, masť
Pracovný zošit - Mlieko
Prezentácia v MS PowerPoint – Potraviny- rozdelenie, zloženie
Prezentácia v MS PowerPoint – Nákazy potravín
Prezentácia v MS PowerPoint – Vitamíny
Prezentácia v MS PowerPoint – Ovocie
Prezentácia v MS PowerPoint – Zelenina
Prezentácia v MS PowerPoint – Zemiaky
Prezentácia v MS PowerPoint – Tuky
Prezentácia v MS PowerPoint – Mlieko
Prezentácia v MS PowerPoint – Mäso (Bravčové mäso, Hovädzie mäso, Baranie mäso,
Mäsové výrobky)
Prezentácia v MS PowerPoint – Vajcia
Didaktický test v HotPotatoes – Potraviny
Didaktický test v MS Word (šablóna) - Potraviny
NÁUKA O VÝŽIVE:
Pracovný zošit - Náuka o výžive
Prezentácia v MS PowerPoint – Oporná sústava (kostra človeka)
Prezentácia v MS PowerPoint – Srdce
Prezentácia v MS PowerPoint – Tráviaca sústava
Prezentácia v MS PowerPoint – Bunka (Rozdelenie buniek, tkanivo, druhy tkanív)
Prezentácia v MS PowerPoint – Alternatívne spôsoby stravovania, zásady správnej výživy
Didaktický test v HotPotatoes –Tráviaca sústava
Didaktický test v HotPotatoes – Obehová sústava
Didaktický test v HotPotatoes – Anatómia a fyziológia opornej sústavy Obehová
Didaktický test v MS Word (šablóna) - Civilizačné ochorenia súvisiace s výživou
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
2
sústava
CHÉMIA:
Pracovný zošit – Pracovný zošit chémia a laboratórne cvičenia
Učebné texty - Bielkoviny; Biokatalyzátory; Inulín; Mäso; Med; Múka; Ovocie;
Povzbudivé pochutiny – káva; Povzbudivé pochutiny – čaj; Povzbudivé pochutiny – kakaový
prášok; Ryža; Sacharidy; Tuky; Vajcia; Zelenina; Zemiaky
Laboratórne cvičenia - Bielkoviny; Biokatalyzátory; Inulín; Mäso; Med; Múka; Ovocie;
Povzbudivé pochutiny – káva; Povzbudivé pochutiny – čaj; Povzbudivé pochutiny – kakaový
prášok; Ryža; Sacharidy; Tuky; Vajcia; Zelenina; Zemiaky
Prezentácie v MS PowerPoint – Bielkoviny; Biokatalyzátory; Inulín; Mäso; Med; Múka;
Ovocie; Povzbudivé pochutiny – káva; Povzbudivé pochutiny – čaj; Povzbudivé pochutiny –
kakaový prášok; Ryža; Sacharidy; Tuky; Vajcia; Zelenina; Zemiaky
Didaktický test v v HotPotatoes – Bezpečnosť v chemickom laboratóriu; Bielkoviny;
Biokatalyzátory; Inulín; Mäso; Med; Múka; Ovocie; Povzbudivé pochutiny; Ryža; Sacharidy;
Tuky; Vajcia; Zelenina; Zemiaky;
Didaktický test v MS PowerPoint – Bezpečnosť v chemickom laboratóriu; Bielkoviny;
Biokatalyzátory; Inulín; Med; Ovocie; Povzbudivé pochutiny; Sacharidy; Tuky; Vajcia
Zelenina; Zemiaky
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
3
Download

TVORBA INOVATÍVNYCH UČEBNÝCH MATERIÁLOV Traja