Dôležité upozornenie!!!
Zber PET fliaš
a ostatných plastov
v igelitových vreciach
sa uskutoční
dňa 1. februára 2013 (piatok).
U P O Z O R N E N I E !!!
Obec Čachtice dôrazne žiada
majiteľov osobných áut, aby
neparkovali svoje vozidlá na
krajniciach miestnych komunikácií
a chodníkoch! Ohrozujú nielen
bezpečnosť pohybu chodcov, ale
prekážajú pri zimnej údržbe ciest.
PASTIERŇA
Otváracie hodiny:
Pondelok
Utorok
9.00
17.00
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
8.00
12.00
1. v mesiaci
Riaditeľstvo Základnej školy ŠST
oznamuje rodičom, že
nar. 1.9.2006-31.8.2007 a detí po odklade
povinnej šk.dochádzky pre šk.r. 2013-14
bude 5.2.2013 od 13.00-17.00 hod.
v budove školy na 1. poschodí.
Prineste si: obč.preukaz, rodný list dieťaťa,
vyplnený dotazník, poplatok za učebné
pomôcky: povinná zákl.sada – 20,15 €,
prvá kniha: 3,50 €, ost.pomôcky: 7,17 €
OZNAMY FARSKÉHO ÚRADU
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.
01.02.
02.02.
03.02.
18:00 h Marta Madžová (1.v.),manž.Michal
18:00 h Anna a Vendelín Vidovičoví a ich rodičia
18:00 h Viliam Vanák
10:00 h Mária a Vincent Olachoví a starí
rodičia, syn a dcéra
08:00 h Jozefína Geržová
10:00 h za farníkov
OZNAMY FARSKÉHO ÚRADU
- možnosť zapísať omše na február,
marec
-vo štvrtok o 16.00 hod. –
odzdobovanie vianoč. stromčekov
- Hromnice – Obetovanie Pána,
prineste si sviece
––––––––––––––––––––––––––––––––
tel: 7787101, 0904898905
Prosíme občanov, ktorí by boli ochotní
zapožičať staré dobové, historické
fotografie, 16 mm a 8 mm filmy, pohľadnice
a foto ľudí, ktorí sa zapísali do histórie obce,
aby tieto doručili na adresu: J.Hrdý,
Malinovského 1282 alebo sa informovali na
tel.č. 0905330490. Materiály budú výbornou
pomôckou pri tvorbe dokumentárneho filmu
o obci Čachtice.
Dôležitá informácia
Držitelia starých osobitných označení
motorových vozidiel prepravujúcich ťažko
zdravotne postihnutú (ŤZP)osobu si boli
povinní vymeniť parkovací preukaz do
31.12.2012. Súčasne s výmenou označení
motor. vozidiel prebieha aj výmena
preukazov občana s ŤZP vydaných pred
1.1.2009 za preukazy s ochrannými
známkami. Potrebné je predložiť pôvodný
preukaz ŤZP, OP a 1 foto (3x4 cm) na
ÚPSVaR v N.Meste n.V. (zelená budova,
4.posch.,č.dverí 404).Tel: 2442640, kl.670-1
Poľnohospodárske družstvo
Vám ponúka na predaj jabĺká: Jonagored,
Golden delícius, Jonagold, Idared, Topaz a
Fuji v jednotnej cene 0,50 €/ 1 kg.
Otvorené:
PO-ŠT: 7.00 – 15.30 hod.
PI: 7.00 – 16.00 hod.
Obed: 11.30 – 12.00 hod.
SO-NE: zatvorené
Poľnohospodárske družstvo
oznamuje, že 1.2.2013 – piatok bude
z technických príčin pivničné
hospodárstvo zatvorené.
Predaj vína je možný len na podnikovej
predajni ul. Malinovského v čase
od 7-15.30 hod.
Rodina
Jurechová
Repíková
Vidovičová
Mordinová
Lacková
Bumbálová
č.domu
73
86
94
103
105
107
Evanjelický a.v. cirkevný zbor
v Novom Meste n.V.
srdečne pozýva evanjelikov
Čachtíc na popoludňajšie
služby Božie
do Kultúrneho domu
v Čachticiach v nedeľu
3. februára 2013 o 15.00 h.
_______________________________
oznamuje že dňa 2. 2. 2013 (sobota)
poriada
pri hudbe, na ktoré Vás srdečne
pozýva.
Začiatok je o 17.00 hod. v MKS.
Vás pozývajú dňa 10.2.2013 (nedeľa)
o 15.00 hod. na námestie v Čachticiach
na
Program: 15.00-16.00 Ľudová veselica
16.00 Sprievod masiek od OcÚ
16.20 Pochovávanie basy.
Účasť v maskách je očakávaná a vítaná.
Čakajú na vás sladké a slané fašiangové
špeciality, víno, čaj, grog a dobrá nálada.
Okresná org. SMER-SD N.M.n.V
Vás pozýva na
dňa 16.2.2013
o 19.00 hod. v KD Častkovce.
Do tanca hrá hud.skupina Benefit.
Cena vstupenky: 25,- €
Tel: 7717035, 0905422497
PONÚKAME
Hĺbkové čistenie a vyklepávanie
kobercov, matracov a sedačiek
novou bezprašnou technológiou
až do hĺbky 20 cm. Vhodné
hlavne pre alergikov, astmatikov
a domácnosti s deťmi.
Kontakt: 0907 678 857
PREDÁM
veľký 5-izbový 1-poschodový
rodinný dom so záhradou
v Čachticiach.
Cena dohodou.
Kontakt: 0905 862 757
PREDÁM
- Pomôcku na cvičenie KIMGIM v cene 35,-€
- Mrazák v obj. 245 l
145x60x60 v cene 210,- €
Kontakt: 0918 364 416
MÁM
H Ľ AÁ D
========
Psíka – trpasličieho špica, čiernej
alebo aprikot farby na pokrytie
fenky.
Tel: 0907 69 43 14
Download

Bez nadpisu - Obec Čachtice