www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
EK‹M 2011
standart ürünler
Fiyat Listesi
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
Flex Çapak Tafllar›
Kesme Tafllar›
Elmas Kesiciler
Flap Diskler
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
Bant ve Rulo Z›mparlar
Fiber Diskler
Lateks Su Z›mparalar›
Sünger Z›mparalar
Elyaf Z›mparalar
Mob Z›mparalar
ni
Ye
NK Tafllama Tafllar›
SCG Elmas Bileme Tafllar›
Testere Tafllar›
Çelik Tafllar›
Cam Tafllar›
Çanak Tafllar›
NK Mozaik Silme Tafl›
T›rpanTafllar›
NK Ara Tafllama
SC Burçlu Mermer ve Mozaik Silme Tafllar›
Bakalit Ba¤lay›c›l› Tafllar
Flex Çapak Tafllar›
‹yi Rand›man
Çok ‹yi Rand›man
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
En Yüksek Rand›man
Bombeli - Tip 27
NK Tafllama Tafllar› A 24 RS BF80
4.61
4.61
6.36
7.61
8.67
11.53
13.30
15.53
17.90
Bombeli - Tip 27
NK Tafllama Tafllar› A 30 Q BF80
4.85
6.68
8.30
9.18
13.97
16.10
Flex Çapak
Tafllar›
Inox Tafllama Tafllar› AA 24 P BF80
Bombeli - Tip 27
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
5.67
7.65
9.55
11.62
14.95
SC Tafllama Tafllar› C 24 S BF80
Bombeli - Tip 27
4.85
4.85
6.74
8.65
10.53
12.90
13.79
16.36
Zirkon Tafllama Tafllar› ZA 24 R BF80 Bombeli - Tip 27
6.24
7.46
13.36
14.67
20.29
Flex Çapak Tafllar›
Bakalit Ba¤lay›c›l› Tafllar
i
n
e
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
Y
Karbosan’dan
yepyeni bir ürün
Thinline program›n›n en yeni üyesi “X3” ile hem tafllama hemde
kesme ifllemlerinizi kolayl›kla gerçeklefltirebilirsiniz.
Kesme ve Tafllama
Bombeli - Tip 27
12790 115 x 1.9 x 22
12800 125 x 1.9 x 22
AA 46 T BF80
AA 46 T BF80
4.13
4.83
12890 115 x 3.0 x 22
A 36/54 SFB3
3.35
Flex Çapak
Tafllar›
Kesme Tafllar›
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
Kesme
Tafllar›
Bakalit Ba¤lay›c›l› Tafllar
‹yi Rand›man
Çok ‹yi Rand›man
En Yüksek Rand›man
Bakalit Ba¤lay›c›l› Tafllar
Kesme Tafllar›
Metal Kesme Tafllar› A 36 T BF80
Düz - Tip 41
3.13
2.78
3.69
4.01
6.70
Bombeli - Tip 42
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
3.13
2.78
3.69
4.01
6.70
Düz - Tip 41
3.26
3.12
3.71
3.66
5.13
7.29
Metal Kesme Tafllar› A 30 T BF80
Düz - Tip 41
3.47
4.07
4.64
7.39
Bombeli - Tip 42
3.47
4.07
4.64
7.39
Kesme
Tafllar›
Düz - Tip 41
Inox Kesme Tafllar› AA 24 S BF80
3.46
4.05
4.76
7.59
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
Bombeli - Tip 42
3.52
4.13
4.86
7.73
Düz - Tip 41
3.49
3.49
3.35
3.99
3.92
5.62
8.34
Düz - Tip 41
Inox Kesme Tafllar› Cut & Cut CuA 542 TBF80
4.31
4.79
4.62
5.28
Bakalit Ba¤lay›c›l› Tafllar
Kesme Tafllar›
SC Kesme Tafllar› C 30 S BF80
Düz - Tip 41
3.47
3.08
4.05
5.00
8.57
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
Bombeli - Tip 42
3.47
3.08
4.05
5.00
8.57
Mermer Kesme Tafllar› C 30 R BF80
12760
12750
C 30 R BF80
C 30 R BF80
Bombeli - Tip 42
5.11
8.57
Kesme
Tafllar›
Aluminyum Kesme Tafllar› A 36 Q BF80
Bombeli - Tip 42
3.48
5.53
8.42
Düz - Tip 41
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
Özellikleri :
3.49
3.35
3.99
3.85
Sabit Tezgah Kesme Diskleri (NK) A 30/36 P BF80
Düz - Tip 41
M/S
11.01
11.01
15.06
15.06
21.72
Sabit Tezgah Kesme Diskleri (SC) C 24 S BF80
Düz - Tip 41
M/S
13.33
13.33
18.77
28.23
•
•
•
•
•
Aluminyum için özel
Uzun ömür
Yüksek performans
Yüksek kesim kapasitesi
Demir (FE), Kükürt (S),
Klor (Cl) içermez.
Süper Afl›nd›r›c›lar
Elmas Kesiciler
Elmas Kesiciler
11.76
31.59
40.21
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
47.83
8.98
24.35
22.99
13.01
33.00
43.09
49.43
59.84
14.95
41.13
47.73
58.86
68.42
Al. Ox. Flap Diskler
3.48
3.86
4.78
9.42
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
3.48
3.86
4.78
9.42
ZR Flap Diskler
4.17
4.35
5.39
10.55
4.17
4.35
5.39
10.55
Inox Flap Diskler
31360
31440
31520
4.82
Gold Flap Diskler
31160
31170 31180
5.00
Elmas
Kesiciler
Flap Diskler
Flap
Diskle
Kaplanm›fl Afl›nd›r›c›lar
V EL ‹K
DE
ÜRE T
Bant ve Rulo Z›mparalar
Kaplanm›fl Afl›nd›r›c›lar
‹L
M
Ö
T E S ‹ SL E R
‹N
Y
‹fi T
‹R
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
AXR11 Bant Z›mparalar
3.02
3.88
6.08
6.49
4.45
4.96
13.31
5.47
8.52
15.64
30.30
36.08
44.76
30.30
36.08
44.76
2.90
3.72
5.77
6.14
4.25
4.73
12.50
5.19
8.04
14.69
28.36
33.74
41.82
28.36
33.74
41.82
2.85
3.62
5.58
5.96
4.13
4.59
12.05
5.04
7.78
14.15
27.25
32.42
40.18
27.25
32.42
40.18
2.73
3.44
5.25
5.58
3.91
4.33
11.19
4.75
7.25
13.11
25.15
29.91
37.03
25.15
29.91
37.03
2.70
3.39
5.16
5.48
3.84
4.26
10.96
4.67
7.12
12.83
24.60
29.23
36.19
24.60
29.23
36.19
2.64
3.29
4.97
5.28
3.73
4.11
10.48
4.51
6.84
12.27
23.44
27.84
34.46
23.44
27.84
34.46
2.60
3.24
4.88
5.18
3.67
4.04
10.24
4.42
6.69
11.98
22.86
27.14
33.58
22.86
27.14
33.58
2.56
3.18
4.76
5.05
3.59
3.96
9.95
4.32
6.51
11.63
22.15
26.29
32.52
22.15
26.29
32.52
AXR11 Rulo Z›mparalar
4.08
4.90
6.12
8.15
10.19
24.43
3.81
4.56
5.70
7.60
9.51
22.79
3.65
4.38
5.47
7.29
9.11
21.86
3.36
4.03
5.03
6.70
8.38
20.08
3.28
3.93
4.91
6.55
8.18
19.61
3.11
3.74
4.67
6.22
7.77
18.63
3.03
3.64
4.55
6.05
7.57
18.14
2.93
3.52
4.39
5.85
7.31
17.54
AXR 11 Sabit ve portatif z›mpara makinalar› için aluminyumoksit afl›nd›r›c› ile üretilmifltir. S›k› dokunmufl cotton
bez ile üretilmifl olup bütün düflük karbonlu çelikler, yer döflemeleri, ahflap ve derilerin z›mparalanmas›nda kullan›l›r.
Hafif e¤imli metal yüzeylerde idealdir. P24 ile P400 aras›nda stoklar›m›z mevcuttur.
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
3.13
4.33
7.43
8.00
5.13
5.85
17.59
6.57
10.86
20.87
41.49
49.62
61.81
41.49
49.62
61.81
2.93
4.03
6.86
7.38
4.76
5.42
16.14
6.07
9.99
19.14
37.97
45.40
56.53
37.97
45.40
56.53
2.79
3.83
6.49
6.98
4.53
5.13
15.19
5.75
9.42
18.02
35.67
42.65
53.09
35.67
42.65
53.09
2.60
3.55
5.94
6.40
4.17
4.73
13.83
5.28
8.61
16.38
32.36
38.67
48.12
32.36
38.67
48.12
2.53
3.44
5.74
6.15
4.03
4.56
13.28
5.10
8.29
15.72
31.02
37.07
46.11
31.02
37.07
46.11
2.49
3.36
5.58
6.00
3.94
4.46
12.92
4.97
8.07
15.28
30.14
36.00
44.79
30.14
36.00
44.79
2.43
3.28
5.42
5.83
3.83
4.33
12.50
4.83
7.81
14.79
29.13
34.79
43.27
29.13
34.79
43.27
2.37
3.18
5.26
5.64
3.73
4.20
12.07
4.68
7.57
14.28
28.10
33.55
41.73
28.10
33.55
41.73
AXPR11 Rulo Z›mparalar (Polyester Takviyeli)
5.38
6.45
8.06
10.75
13.43
32.21
4.91
5.90
7.36
9.82
12.27
29.42
4.61
5.53
6.91
9.20
11.51
27.60
4.17
5.00
6.26
8.33
10.41
24.98
4.00
4.80
5.99
7.99
9.97
23.92
3.88
4.66
5.82
7.75
9.68
23.23
3.75
4.49
5.62
7.49
9.35
22.43
3.61
4.33
5.41
7.21
9.01
21.60
A X P R 1 1 Sabit ve portatif z›mpara makinalar› için yüksek kalite aluminyumoksit afl›nd›r›c› ile üretilmifltir.
Yüksek afl›nd›rma kabiliyetine sahiptir. S›k› dokunmufl Cotton bezin yan›s›ra polyester takviyelidir.
Düflük korbonlu ve yüksek alafl›ml› çelikler, sert ahflap ve deri sektörü içinuygundur. P24 ile P180
aras›nda stoklar›m›z mevcuttur.
Bant ve
Rulo
Z›mparalar
AXPR11 Bant Z›mparalar (Polyester Takviyeli)
V EL ‹K
DE
ÜRE T
Bant ve Rulo Z›mparalar
Kaplanm›fl Afl›nd›r›c›lar
‹L
M
Ö
T E S ‹ SL E R
‹N
Y
‹fi T
‹R
AJR11 Bant Z›mparalar
5.98
3.93
4.45
4.96
7.01
5.78
3.81
4.30
4.80
6.77
5.57
3.68
4.16
4.62
6.52
5.41
3.59
4.04
4.49
6.33
5.16
3.43
3.87
4.30
6.03
5.04
3.36
3.79
4.20
5.89
AJR: J-Bez (yumuflak bez) s›k› dokuma, 2 kat reçine, aluminyumoksit afl›nd›r›c› ile üretilmifltir.
Bez z›mparalar›n Sabit veportatif z›mpara makinalar›nda kullan›ma uygundur. Bez z›mparalar›n
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
bükülerek çal›flmas› gereken flartlarda a¤aç ve metal yüzeylerin z›mparalanarak partat›lmas›nda
ve polisaj ifllemlerinde kullan›l›r.
AJR11 Rulo Z›mparalar
3.44
4.12
5.16
6.86
8.58
20.57
3.30
3.96
4.95
6.59
8.24
19.76
3.16
3.80
4.74
6.32
7.89
18.92
3.06
3.67
4.58
6.11
7.63
18.29
2.88
3.46
4.32
5.76
7.20
17.27
2.81
3.37
4.20
5.61
7.01
16.80
AJR: J-Bez (yumuflak bez) s›k› dokuma, 2 kat reçine, aluminyumoksit afl›nd›r›c› ile üretilmifltir. A¤aç ve
yer döflemelerin, düz ve hafif e¤imli metallerin z›mparalanmas›nda kullan›l›r.
AJR11 Atölye Rulolar›
22.69
34.48
45.37
21.79
33.11
43.56
20.87
31.72
41.74
20.17
30.65
40.33
19.04
28.94
38.08
18.53
28.16
37.04
AJR: J-Bez (yumuflak bez) s›k› dokuma, 2 kat reçine, aluminyumoksit afl›nd›r›c› ile üretilmifltir. Bez
z›mparalar›n bükülerek çal›flmas› gereken flartlarda metal yüzeylerin z›mparalanarak
parlat›lmas›nda idealdir. 25 m.’lik rulolar ve portatif kutular halinde stoklar›m›z mevcuttur.
AJFR11 Bant Z›mparalar
6.18
4.04
4.58
5.11
7.24
5.99
3.94
4.45
4.96
7.02
5.82
3.83
4.33
4.83
6.81
5.76
3.80
4.29
4.77
6.74
5.55
3.67
4.13
4.61
6.49
3.65
4.37
5.46
7.28
9.09
21.81
3.52
4.23
5.28
7.03
8.80
21.08
3.48
4.18
5.21
6.95
8.68
20.84
3.33
4.00
4.99
6.65
8.31
19.95
AJFR11:
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
3.77
4.53
5.65
7.54
9.42
22.60
AJFR11:
ZXPR11 Bant Z›mparalar
5.55
9.71
10.49
6.63
7.59
8.57
16.28
27.86
5.19
9.04
9.75
6.19
7.08
7.97
15.10
25.78
(Polyester Takviyeli)
4.52
7.77
8.37
5.35
6.11
6.86
12.88
21.91
4.05
6.90
7.43
4.80
5.45
6.11
11.37
19.27
3.84
6.51
7.00
4.54
5.16
5.77
10.70
18.09
3.69
6.22
6.69
4.35
4.93
5.51
10.20
17.21
3.45
5.76
6.19
4.05
4.59
5.12
9.39
15.80
3.36
5.58
6.00
3.94
4.45
4.97
9.09
15.28
ZXPR11:
ZXPR11 Rulo Z›mparalar
7.24
8.69
10.86
14.48
18.10
43.42
ZXPR11:
6.69
8.03
10.03
13.37
16.71
40.09
(Polyester Takviyeli)
5.65
6.78
8.47
11.29
14.11
33.85
4.95
5.93
7.42
9.89
12.35
29.63
4.63
5.55
6.94
9.25
11.56
27.72
4.39
5.27
6.58
8.77
10.97
26.31
4.02
4.82
6.03
8.02
10.03
24.05
3.88
4.64
5.80
7.74
9.68
23.20
Bant ve
Rulo
Z›mparalar
AJFR11 Rulo Z›mparalar
V EL ‹K
DE
Bant ve Rulo Z›mparalar
Kaplanm›fl Afl›nd›r›c›lar
ÜRE T
‹L
M
Ö
T E S ‹ SL E R
‹N
Y
‹fi T
‹R
Latex NK Su Z›mparas›
Ye
n
i
ACR - (AL.OX.)
Ebat
60 Kum
80 Kum
100 Kum
120 Kum
150 - 1000
Kum
230 x 280
1.09 TL
1.05 TL
0.98 TL
0.94 TL
0.88 TL
UYGULAMA ALANLARI
Otomotiv, ahflap, mermer endüstrisinde her türlü boya , astar ve macunlu
yüzeylerin zımparalanmasında, laboratuar çalıflmalarında hassas yüzey
hazırlama ifllemlerinde el ve makine ile baflarıyla uygulanır.
ÖZELL‹KLER
Lateks Ka¤ıt
Aluminyum Oksit
Kapalı doku
Yüksek performans
Her kutuda 50 adet
Latex SC Su Z›mparas›
ni
CCR - (S‹C)
Ye
Ebat
60 Kum
80 Kum
100 Kum
120 Kum
150 - 1000
Kum
230 x 280
1.13 TL
1.05 TL
0.98 TL
0.94 TL
0.88 TL
UYGULAMA ALANLARI
Otomotiv , ahflap , mermer endüstrisinde her türlü boya , astar ve macunlu
yüzeylerin zımparalanmasında , laboratuar çalıflmalarında hassas yüzey
hazırlama ifllemlerinde el ve makine ile bafları ile uygulanır.
AVANTAJLARI
Esnekli¤i ve yüksek zımparalama performansı ile Islak ve Kuru çalıflabilme
özelli¤ine sahiptir. Boyut : 230 mm x 280 mm
ÖZELL‹KLER
Lateks Ka¤ıt
Silisyum Karbür
Kapalı Doku
Yüksek Performans
Her kutuda 50 adet
Sünger Z›mparalar
›k
K u m K a l› n
l
ve
1.26
iç in T
Tek Fiyat
la r ›
T üm E b at
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
AVANTAJLARI
Esnekli¤i ve yüksek zımparalama performansı ile ıslak ve kuru çalıflabilme
özelli¤ine sahiptir. Boyut : 230 mm x 280 mm.
Ebatlar
100 x 68 x 27
125 x 98 x 12
Mevcut Kum Kal›nl›klar›
60 - 80 - 100 - 125 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 - 400
Özellikleri:
• Uzun ömürlü.
• El ile kullanıma uygun.
• Su ile yıkayarak ya da kuru flekilde çırparak
temizlenip defalarca kullanılır.
Kullanım Alanları:
• Metal, a¤aç, duvar, sert plastik vb.
gibi malzemelerin zımparalanmasında su zımparasının
alternatifidir.
Fiber Diskler
Al.Ox. Fiber Diskler
0.82
0.99
1.74
0.73
0.91
1.54
50
50
50
Su Z›mparalar›
Sünger
Z›mparalar
0.91
1.09
1.95
Fiber
Diskler
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
• 0,8 mm. vulkanize fiber altl›k.
SC Fiber Diskler
0.99
1.16
2.13
0.83
1.04
1.76
0.78
0.97
1.65
50
50
50
• ‹nflaat malzemeleri için
• 0,8 mm. vulkanize fiber altl›k.
ZR Fiber Diskler
ZR.
ZR.
ZR.
1.23
1.53
2.58
1.10
1.38
2.36
ZR Fiber Diskler Özellikleri:
• Zirkonyum taneler
• Metal, paslanmaz çelik ve aluminyun malzemeler için
• Is›nma yapmaz
• Uzun ömürlü
• 0,8 mm. vulkanize fiber altl›k.
0.96
1.17
1.98
50
50
50
Kaplanm›fl Afl›nd›r›c›lar
Elyaf Z›mparalar
Elyaf Disk (Flap Tipi)
Ebat
ni
Ye
110 x 22
Kutu
Adedi
10
Fiyat›
18.33
Sapl› Elyaf Mob
Fiyat›
10
10
10
10
10
6.33
6.40
8.36
9.46
14.16
Ebat
Kutu
Adedi
Fiyat›
230 x 280
10
7.00
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
Ye
30 x 30
40 x 30
50 x 30
60 x 30
80 x 30
Ebat
110 x 22
Kutu
Adedi
10
Fiyat›
ni
Ye
20.66
Sapl› Z›mparal› Elyaf Mob
(Kombi 100 kum)
Kutu
Adedi
Ebat
ni
Z›mparal›
Elyaf Disk (Flap Tipi)
Ebat
30 x 30
40 x 30
50 x 30
60 x 30
80 x 30
Kutu
Adedi
Fiyat›
10
10
10
10
10
6.84
7.03
9.37
10.60
13.57
ni
Ye
Elyaf Tabaka
ni
Ye
Delikli Elyaf Özlü Mob Z›mpara
ni
Ye
165 x 30 x 25
165 x 30 x 45
165 x 50 x 25
165 x 50 x 45
i
n
Ye
Kamal› Elyaf Özlü Mob Z›mpara
Ebat
100 x 100 Kamal›
Kutu
Adedi
Fiyat›
2
54.00
Kamal› Kombi Mob Z›mpara
Ebat
100 x 100 Kamal›
Kutu
Adedi
Fiyat›
2
70.10
Ebat
Kutu
Adedi
2
2
1
1
Fiyat›
34.50
34.50
53.66
53.66
Z›mparal› (Kombi)
ni
Ye
Ürünlerimizde 280 kum (AVF) elyaf kullan›lm›fl›r.
Ebat
165 x 30 x 25
165 x 30 x 45
165 x 50 x 25
165 x 50 x 45
Kutu
Adedi
2
2
1
1
Fiyat›
46.00
46.00
72.00
72.00
Mob Z›mparalar
Kaplanm›fl Afl›nd›r›c›lar
100 - 120
KUM
150 - 180
KUM
3.96
4.30
4.42
4.53
4.76
5.55
3.51
3.74
3.85
3.85
4.08
4.08
4.64
4.53
4.64
4.87
5.77
5.90
6.38
7.52
8.67
8.19
8.55
10.47
13.72
4.30
4.76
4.87
5.09
5.21
6.00
3.85
3.96
4.19
4.08
4.30
4.64
4.98
4.87
4.98
5.44
6.11
6.26
6.86
8.03
9.15
8.67
9.03
11.19
14.68
4.42
4.87
4.98
5.21
5.32
6.11
4.08
4.19
4.30
4.19
4.53
4.87
5.09
4.98
5.27
5.89
6.23
6.50
7.10
8.53
9.39
9.15
9.51
11.67
15.76
220 - 400
KUM
4.76
5.09
5.21
5.44
5.55
6.45
4.30
4.42
4.64
4.53
4.87
5.09
5.32
5.21
5.44
6.00
6.34
6.74
7.34
9.03
9.99
9.51
9.99
12.16
17.57
Elyaf
Z›mparalar
20 x15
20 x 20
20 x 25
25 x 15
25x 20
25 x 30
30 x 10
30 x 15
30 x 20
40 x 10
40 x 15
40 x 20
40 x 30
50 x 10
50 x 15
50 x 20
50 x 30
60 x 15
60 x 20
60 x 30
60 x 40
80 x 15
80 x 20
80 x 30
80 x 40
40 - 60
80 KUM
Mob
Z›mparalar
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
Mob Z›mparalar
Delikli Mob Z›mparalar
40 - 60 -80
165 x 30
165 x 50
43.78
64.33
100 - 120
48.46
76.03
150 -180
220 - 240
54.81
86.89
62.16
96.91
320
400
66.50 75.19
101.09 107.77
Seramik Ba¤lay›c› Tafllar
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
NK Tafllama Tafllar›
11.61
14.26
14.40
19.24
21.31
24.98
29.57
32.24
36.90
38.14
44.33
54.00
55.83
69.83
82.80
83.53
98.21
115.76
122.92
150.65
197.70
253.33
SCG Elmas Bileme Tafllar›
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
25.28
30.59
35.27
37.74
43.05
44.14
52.12
65.56
85.50
102.75
144.96
14.52
15.24
17.00
16.83
18.78
20.90
23.28
38.25
•
•
•
18.96
21.56
25.47
29.01
47.14
SCG Elmas
Bileme
Tafllar›
Testere Tafllar›
14.52
15.24
17.00
16.83
18.78
20.90
23.28
38.25
NK
Tafllama
Tafllar›
Testere Tafllar›
Seramik Ba¤lay›c› Tafllar
Çelik Tafllar› / Silindirik ve Sat›h Tafllama
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
27.92
34.83
41.10
76.06
89.45
90.54
106.24
156.19
157.69
205.11
222.58
260.55
Cam Tafllar›
139.77
219.32
241.62
306.32
255.12
342.51
Çanak Tafllar›
l
l
h
h
L
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
13.30
16.29
21.28
31.98
50.98
L
12.52
13.41
17.84
23.75
32.23
NK Mozaik Silme Tafl›
11.99
16.21
29.74
Çelik Tafllar›
Cam Tafllar›
56.88
Çanak Tafllar›
NK Mozaik
Silme Tafl›
T›rpan
Tafllar›
T›rpan Tafl›
5.40
Bakalit Ba¤lay›c› Tafllar
SC Burçlu Mozaik Silme Tafllar›
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
8.500
6.500
8.500
6.500
8.500
6.500
8.500
6.500
6.500
6.500
20.83
26.62
20.83
26.62
23.79
31.10
23.79
31.10
25.61
25.61
NK Ara Tafllar›
m/s 45
19.91
22.01
27.84
Merkez Büro / Sat›fl: Necatibey Cad. Ekflio¤lu ‹fl Han› No.:46 Kat 2 Karaköy - ‹stanbul
Tel.: 0212 243 29 98 • 0212 243 29 99 • 0212 245 13 95 • 0212 245 13 96
Faks: 0212 548 11 51
Samsun Büro:
Bursa Büro:
‹zmir Büro:
Eski Sanayi Sitesi
K›br›s fiehitleri Cad.
6172 Sokak
25. Sokak No.:2 D.5
No.:48 Alt›n Han Kat 2
No.:2 / 2-3 Ifl›klar Sitesi
Samsun - TÜRK‹YE
D.34 / A
Ifl›kkent - ‹zmir
Osmangazi - Bursa
Tel. : 0362. 228 14 43
Tel. : 0224 252 22 22
Tel. : 0232 472 12 52
Faks: 0362. 228 14 53
Faks: 0224 252 11 11
Faks : 0232 472 12 24
Cep : 0533. 303 54 59
Cep : 0532 291 07 41
Cep : 0532 287 84 40
Ankara Büro:
Adana Büro:
Konya Büro:
Kaz›m Karabekir Cad.
Yefliloba Mh. Arslandamı
Motorlu Eski Sanayi Çarfl›s›
Ortaklar ‹flhan› 120/69
‹fl Merkezi E Blok No.85
Gündo¤du Sk. Yalç›n
Ankara
Seyhan / Adana
‹flhan› No.:95/101 - Konya
Tel. : 0312 312 73 60
Tel. : 0322 429 65 27
Tel.
Faks : 0312 312 73 61
Faks : 0322 429 65 27
Faks : 0332 238 95 52
Cep : 0532 291 07 43
Cep : 0532 291 07 42
Cep : 0533 572 84 83
: 0332 238 95 25
http://www.karbosan.com.tr
[email protected]
‹letiflim
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
Üretim Tesisleri: Halkal› Yolu No. 253 34295 Sefaköy - ‹stanbul
Tel.: 0212 698 90 90 (PBX) • Faks: 0212 698 90 96
www.dalyanmakina.com.tr - 444 35 96
Download

Karbosan Fiyat Listesi