Váš partner
Špeciálne materiály
Faradayus omietky (Profi Faradayus Armierungsmörtel, Profi Faradayus Klebespachtel, Profi Faradayus MP4, Profi Faradayus MK1) ___________________ 6
Ochrana proti RTG žiareniu (Barytová jadrová omietka, Barytová tieniaca omietka výplňová, Barytový betónový poter) _________________________ 6
Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno
IČ: 47912162, DIČ: CZ47912162
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Krajskom súde v Brne,
oddiel C, vl. 10040.
Murovacie malty
Prevádzková doba:
Pondelok - piatok
7:00 – 15:30 hod.
Kontakt:
www.profibaustoffe.sk
Sekretariát:
tel.: +420 543 213 303
fax: +420 543 213 948
[email protected]
Murovacie malty (Profi Dur 50, Profi Dur 100, Profi Porotmel, Profi Klinker) ______________________________________________________ 10
Technické poradenstvo:
Ing. Eduard Rovnaník, CSc.
+420 602 702 042
[email protected]
Obchodné oddelenie:
+420 606 737 831
+420 511 120 316
[email protected]
Marketing:
Profibaustoffe Austria GmbH
Logistika:
+420 725 116 360
[email protected]
Predajňa, odbyt:
+420 511 120 315, +420 724 859 705,
+420 728 569 981
[email protected]
Objednávky:
fax: +420 511 120 319
[email protected]
Omietky
Materiály pre úpravu podkladu, tmely (Profi Spritzer, Profi Kantenkleber, Profi Haftmörtel 0,6 – 1,2 mm, Profi Adhézny mostík, Profi Primer, Adhezol)____ 14
Omietky pre vnútorné použitie (Profi MP2, Profi MP4, Profi MGZ, Profi MK1, Profi MK8 – Klimaputz, Profi Unimalta 2 – 4 mm) ____________________ 16
Omietky pre vonkajšie použitie (Profi MK2, Profi MZ1, Profi MZ2, Profi Putz, Profi Unimalta 2-4 mm) ___________________________________ 18
Ľahčené a tepelno izolačné omietky (Profi MUP-L, Profi Therm) _________________________________________________________ 18
Tenkovrstvové a štukové omietky (Profi Monospachtel, Profi Feinputz, Profi Naturfein, Profi Edelweiss, Profi Haftmörtel, Profi Gipsspachtel, Profi Finalspachtel)____20
Omietkové profily a príslušenstvo ____________________________________________________________________________ 22
Strojové zariadenia: +420 602 977 206
[email protected]
+420 724 950 586
[email protected]
Tónovacie centrum: +420 602 449 588
[email protected]
Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Profibaustoffe Hungária Kft.
Betóny, potery, stierky
Betóny, potery (Profi Beton, Profi Estrich (E225), Profi Estrich (E300) , Profi Trockenspritzbeton SP GK4 (GK8), Profi rýchlotuhnúci poter,
Profi Trassdrainmörtel – drenážný betón, Profi Trassfugenmörtel – na škárovanie) _____________________________________________________ 26
Liate betóny, potery, stierky (Profi Fliessbetón C16/20, Profi Fliessbetón C25/30, Profi cementový liaty poter E 225,
Profi sadrový liaty poter E 225, Profi sadrový liaty poter E 300, Profi sadrový liaty poter E 225, 2 mm, Profi samonivelizačná stierka 30 MPa, Profi UG) ____________ 28
Príslušenstvo pre liate potery _______________________________________________________________________________ 30
Sanačný systém
PROFI – Sanačný systém (Profi sanačný postrek,
Profi sanačný prednástrek, Profi Plus – sanačná omietka, Profi štuková vápenná omietka,
Profi vápenný postrek, Profi trassová omietka, Profi hladená stierka, Profi In) _______________________________________________________________________ 34
Zatepľovacie systémy
PRAHA
Hradec Králové
Krnov
OSTRAVA
Žďár n. Sázavou
Jemnice
České Budějovice
Český
Krumlov
Moravský
Krumlov
BRNO
Kunovice
Mikulov
Hodonín
Banská Bystrica
ERNSTBRUNN
Lepidlá a stierky (Profi PU-KLEBER, Profi Spachtel ZF, Profi Klebespachtel (V30), Profi Klebespachel E, Profi Klebespachtel Air,
Profi Dickschichtklebespachtel, Profi Armierungsmörtel) _____________________________________________________________________ 38
Izolačné materiály __________________________________________________________________________________________ 40
Rezačka na polystyrén _____________________________________________________________________________________ 40
Prefabrikované ostenie a nadpražie __________________________________________________________________________ 41
Príslušenstvo_____________________________________________________________________________________________ 42
Služby zákazníkom ________________________________________________________________________________________ 50
Chorvátsky Grob
Povrchové úpravy
BRATISLAVA
Vídeň
Šaľa
DABAS
satelitné tónovacie centrá
výrobné závody
Penetrácia podkladu (Profi Putzgrund, Profi Akryl-Tiefengrund, Profi Silikat-Tiefengrund, Profi Hydro) ____________________________________ 54
Zimné prísady do pastóznych omietok (Profi Winterzusatz) ___________________________________________________________ 54
Pastózne omietky (Profi Anti-Aging Putz, Profi Akrylatputz, Profi Silikatputz, Profi Silikonharzputz) ______________________________________ 56
Fasádne farby (Profi Akrylátová fasádna farba, Profi Silikátová fasádna farba, Profi Silikonová fasádna farba) _________________________________ 58
Interiérové farby (Profi MAL, Profi Extra Weiss, Profi Color) _________________________________________________________________ 58
Mozaikové omietky _________________________________________________________________________________________ 60
Vzorky a vzorkovníky ________________________________________________________________________________________ 61
Ochrana a čistenie fasád (Profi PREVENT, Profi LIKVID, ANTI-MOUSSE 77, SCALP RENOV EXPRESS, SCALP PRIMER 36, SCALP VERNA PU16 mat) _________ 62
Doplnkový program
Lepidlá na obklady a dlažby (Profi stavebné lepidlo, Profi flexibilné lepidlo) ___________________________________________________ 63
Vápenné produkty (Profi Vápenný hydrát – Jurat Kalk, Cement CEM II/B-M 32,5 R, Sadra stavebná biela) ___________________________________ 63
Servis a prenájom strojového zariadenia _______________________________________________________________________ 64
Požiadavky na umiestnenie sila na stavbe _______________________________________________________________________ 65
Poznámky _______________________________________________________________________________________________ 66
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky ____________________________________________________________________ 67
4
ŠPECIÁLNE
MATERIÁLY
Špeciálne materiály
5
Špeciálne materiály
Faradayus omietky
Katalógové
číslo
Produkt
ŠPECIÁLNE
MATERIÁLY
Špeciálne materiály
Faradayus omietky
Jednotka
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Profi Faradayus Armierungsmörtel
3714
lepiaca a stierková hmota k odtieneniu elektrického poľa a elektromagnetického
žiarenia, lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek z minerálnej vaty,
prichyteniu výstužnej tkaniny
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg
t
lepenie cca 4–6 kg/m2
stierkovanie cca 6–8 kg/m2
O
27,18
32,62
1 087,-
1 304,40
t
t
lepenie cca 4–6 kg/m2
stierkovanie cca 3–4 kg/m2
O
O
27,18
32,62
1 087,1 087,-
1 304,40
1 304,40
t
t
cca 12 kg/m2/10 mm
cca 12 kg/m2/10 mm
O
O
26,20
31,44
655,655,-
786,786,-
t
t
cca 14 kg/m2/10 mm
cca 14 kg/m2/10 mm
O
O
18,84
22,61
471,471,-
565,20
565,20
Profi Faradayus Klebespachtel
3726
3736
lepiaca a stierková hmota k odtieneniu elektrického poľa a elektromagnetického
žiarenia, lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek z polystyrénu;
prichytenie výstužnej tkaniny; k pretmeleniu betónových plôch
a starých omietok
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg
Silo
1281
1271
jednovrstvovo spracovateľná vápennosadrová strojová omietka pre vnútorné
použitie s filcovaným povrchom k odtieneniu elektrického poľa
a elektromagnetického žiarenia
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi Faradayus MP4
Profi Faradayus MK1
1111
1101
jedno alebo viacvrstvová vápennocementová strojová omietka pre vnútorné
použitie s filcovaným povrchom, určená k odtieneniu elektrického poľa
a elektromagnetického žiarenia
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Ochrana proti RTG žiareniu
Ochrana proti RTG žiareniu
Barytová jadrová omietka
9014
Slúži ako tieniaca vrstva proti prieniku ionizujúceho žiarenia, predovšetkým
pre pracoviská so zdrojmi žiarenia RTG (gama a beta).
Vrece 40 kg/paleta 1 200 kg
t
25 kg/m2/cm
O
51,80
62,16
1 295,-
1 554,-
t
25 kg/m2/cm
O
51,80
62,16
1 295,-
1 554,-
t
30 kg/m2/cm
O
51,80
62,16
1 295,-
1 554,-
Barytová tieniaca omietka výplňová
9015
Na vyplňovanie sendvičových priečok ako tieniaca vrstva proti prieniku
ionizujúceho žiarenia, predovšetkým pre pracoviská so zdrojmi RTG žiarenia.
Vrece 40 kg/paleta 1 200 kg
Barytový betónový poter
9016
Betón s prímesou barytu, ktorý je určený pre tieniace vrstvy, ktoré môžu
z konštrukčného hľadiska nahrádzať klasické betónové vrstvy.
Vrece 40 kg/paleta 1 200 kg
-
6
* Myslite na svoje zdravie už pri výstavbe – použitie Faradayus
zatepľovacie systému je najúčinnejším spôsobom ochrany objektu
voči vonkajšiemu elektrosmogu.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
Vrecovaný tovar z kategórie O je dodávaný len po ucelených paletách.
7
Murovacie malty
MUROVACIE
MALTY
Murovacie malty
8
9
Murovacie malty
Murovacie malty
Murovacie malty a tmely
Produkt
Jednotka
Výdatnosť
Skladom (S)
Na objednanie (O)
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
t
t
1 vrece = cca 26 l mokrej malty
1,6 kg/l mokrej malty
S
O
3,64
4,37
91,91,-
109,20
109,20
t
t
1 vrece = cca 24 l mokrej malty
1,7 kg/l mokrej malty
S
O
4,08
4,90
102,102,-
122,40
122,40
t
1 vrece = cca16 l mokrej malty
S
4,10
4,92
164,-
196,80
t
1 vrece = cca 28 l mokrej malty
S
6,24
7,49
156,-
187,20
MUROVACIE
MALTY
Katalógové
číslo
Murovacie malty a tmely
Profi Dur 50 (pevnosť v tlaku 5 MPa)
1570
1550
suchá zmes pre vytvorenie murovacej malty, pre murovanie
dvojpodlažných budov, strojové aj ručné spracovanie, v menšom
rozsahu vhodná ako ručná jadrová omietka, zrno 4 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi Dur 100 (pevnosť v tlaku 10 MPa)
1620
1600
suchá zmes pre vytvorenie murovacej malty, pre murovanie
viacpodlažných budov, strojové aj ručné spracovanie, v menšom
rozsahu vhodná ako ručná jadrová omietka, zrno 4 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi Porotmel
3780
suchá zmes pre vytvorenie tmelu pre murovanie z presných
pórobetónových tvárnic a dielov, pre škáry 1 až 5 mm, zrno do 0,6 mm
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg
Profi Klinker
1800
10
svetlošedá suchá zmes pre vytvorenie malty pre murovanie a škárovanie
pohľadového lícového muriva a obkladov, neobsahuje látky spôsobujúce
výkvety solí, zrno 2 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
* Murovaciu maltu Profi Dur možno použiť aj pre drobné omietanie,
či vyplnenie inštalačných drážok.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
Vrecovaný tovar z kategórie O je dodávaný len po ucelených paletách.
11
OMIETKY
Omietky
12
13
Omietky
Omietky
Materiály pre úpravu podkladu, tmely
Katalógové
číslo
Produkt
Materiály pre úpravu podkladu, tmely
Jednotka
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
t
t
4–6 kg/m2
4–6 kg/m2
S
O
5,52
6,62
138,138,-
165,60
165,60
t
1 vrece/21 l mokrej malty
S
9,03
10,84
301,-
361,20
t
5 kg/m2/3 mm
S
9,18
11,02
306,-
367,20
t
5 kg/m2/3 mm
S
9,18
11,02
306,-
367,20
vedro
vedro
vedro
0,3–0,4 kg/m2
0,3–0,4 kg/m2
0,3–0,4 kg/m2
S
S
S
10,55
20,70
40,60
12,66
24,84
48,72
2,11
2,07
2,03
2,53
2,48
2,44
vedro
0,1–0,2 kg/m2
S
67,-
80,40
67,-
80,40
vrece
0,2–0,3 kg/m2
S
89,-
106,80
89,-
106,80
Profi Spritzer
2000
2010
cementová suchá zmes pre vytvorenie kotviaceho postreku, ručné alebo strojové
spracovanie, tvorí spojovaciu vrstvu medzi podkladom a omietkou, zrno do 4 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
2900
suchá zmes pre vytvorenie rýchlo tuhnúceho tmelu, pre vnútorné i vonkajšie
použitie, pre uchytenie rohov alebo elektroinštalácie pod sanačné omietky,
zrno 0,8 mm
Vrece 30 kg/paleta 1 200 kg
2850
suchá zmes s extrémnou priľnavosťou k hladkému podkladu, tvorí spojovaciu
vrstvu medzi betónom a omietkou, možno tiež zafilcovať ako konečnú vrstvu,
zrno 0,6 mm
Vrece 30 kg/paleta 1 260 kg
2870
suchá zmes s extrémnou priľnavosťou k hladkému podkladu, tvorí spojovaciu
vrstvu medzi betónom a omietkou, možno tiež zafilcovať ako konečnú vrstvu,
zrno 1,2 mm
Vrece 30 kg/paleta 1 260 kg
Profi Haftmörtel 0,6 mm
Profi Haftmörtel 1,2 mm
INK
NOV
9036
9035
9034
A
Profi Adhézny mostík
náter tvoriaci spojovaciu vrstvu medzi hladkým podkladom a omietkou.
Možno použiť aj ako spojovaciu vrstvu na podlahy, vnútorné aj vonkajšie použitie
Vedro 5 kg
Vedro 10 kg
Vedro 20 kg
Profi Primer
9022
prostriedok pre úpravu nasiakavosti a vytvorenie rovnomerne nasiakavého
podkladu pred omietaním. Profi Primer sa pred aplikáciou na podklad riedi
vodou v pomere 3 diely vody na 1 diel prostriedku Profi Primer.
Vedro 15 kg
Adhezol
9003
14
náter tvoriaci spojovaciu vrstvu medzi hladkým podkladom a omietkou,
disperzné spojivo s kremičitým pieskom
Vrece 25 kg
* Profi Haftmörtel je ideálnym riešením pre úpravu hladkých betónových
konštrukcií (steny, stropy), spojenie funkcie kotviaceho mostíka
a štukovej omietky šetrí Váš čas i peniaze.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
Vrecovaný tovar z kategórie O je dodávaný len po ucelených paletách.
15
OMIETKY
Profi Kantenkleber
Omietky
Omietky
Omietky pre vnútorné použitie
Omietky pre vnútorné použitie
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
t
t
11 kg/m2/cm
S
O
7,36
8,83
184,184,-
220,80
220,80
t
t
12 kg/m2/cm
S
O
7,12
8,54
178,178,-
213,60
213,60
t
t
12 kg/m2/cm
S
O
6,28
7,54
157,157,-
188,40
188,40
t
t
14 kg/m2/cm
S
O
5,28
6,34
132,132,-
158,40
158,40
t
t
14 kg/m2/cm
S
O
5,76
6,91
144,144,-
172,80
172,80
1901
1911
vápennocementová suchá omietková zmes pre ručné spracovanie,
univerzálna pre murovanie, vonkajšie i vnútorné omietanie, zrno 2 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
t
t
14-15 kg/m2/cm
S
O
4,72
5,66
118,118,-
141,60
141,60
1900
1910
Profi Unimalta 4 mm (Profi Grundputz 4 mm)
vápennocementová suchá omietková zmes pre ručné spracovanie, univerzálna
pre murovanie, vonkajšie i vnútorné omietanie, zrno 4 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
t
t
14-15 kg/m2/cm
S
O
4,72
5,66
118,118,-
141,60
141,60
Katalógové
číslo
Produkt
Jednotka
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Profi MP2
1360
1350
vápennosadrová suchá omietková zmes pre vnútorné použitie, jednovrstvová
s veľmi hladkým gletovaným povrchom, najmä pre strojové spracovanie, zrno 0,8 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
1280
1270
vápennosadrová suchá omietková zmes so zvýšeným obsahom sadry
pre vnútorné použitie, jednovrstvová s točeným povrchom, najmä
pre strojové spracovanie, zrno do 0,8 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi MGZ
1295
1290
vápennocementová suchá omietková zmes s prídavkom sadry, s filcovaným
alebo gletovaným povrchom, určená pre vnútorné použitie, pre ručné
i strojové spracovanie. Omietku možno spracovať jednovrstvovo
a je vhodná aj pre stenové vykurovanie (do 40 ° C), zrno do 0,8 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi MK1
1110
1100
vápennocementová suchá omietková zmes pre vnútorné použitie, jadrová
alebo možno druhú vrstvu zafilcovať ako konečnú, možno použiť aj ako štuk,
strojové spracovanie, zrno 0,8 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi MK8 – Klimaputz
1180
1170
Vápennocementová suchá omietková zmes s bielym cementom pre vnútorné
použitie, jadrová alebo je možné druhú vrstvu zafilcovať. Vyznačuje sa nízkym
difúznym odporom, strojové spracovanie, zrno 0,8 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi Unimalta 2 mm (Profi Grundputz 2 mm)
16
* Profi vápennosadrové omietky (MP2 a MP4) pomôžu vylepšiť mikroklímu
Vášho domova.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
Vrecovaný tovar z kategórie O je dodávaný len po ucelených paletách.
17
OMIETKY
Profi MP4
Omietky
Omietky
Omietky pre vonkajšie použitie
Katalógové
číslo
Produkt
Omietky pre vonkajšie použitie
Jednotka
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
t
t
14 kg/m2/cm
S
O
5,76
6,91
144,144,-
172,80
172,80
t
t
14 kg/m2/cm
O
O
6,24
7,49
156,156,-
187,20
187,20
t
t
13 kg/m2/cm
O
O
6,48
7,78
162,162,-
194,40
194,40
t
t
13 kg/m2/cm
O
O
5,04
6,05
126,126,-
151,20
151,20
t
t
t
t
14-15 kg/m2/cm
14-15 kg/m2/cm
14-15 kg/m2/cm
14-15 kg/m2/cm
S
O
S
O
4,72
5,66
4,72
5,66
118,118,118,118,-
141,60
141,60
141,60
141,60
Profi MK2
1160
1150
vápennocementová suchá omietková zmes pre vnútorné i vonkajšie použitie
s bielym cementom, zrno do 1,2 mm, pre strojové spracovanie, je možné
použiť aj ako štuk
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
1210
1200
cementovápenná suchá omietková zmes pre vonkajšie použitie, jadrová,
zrno do 1,2 mm, pre strojové spracovanie
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi MZ2
1310
1300
cementová suchá omietková zmes pre vonkajšie i vnútorné použitie, zrno
do 2 mm, pre strojové spracovanie, vhodná ako jadrová omietka pod obklady
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
2300
2330
vápennocementová suchá zmes pre ručné spracovanie, univerzálna na murovanie,
vonkajšie aj vnútorné omietanie, možno filcovať ako konečnú vrstvu, zrno 1,2 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi Putz
Profi Unimalta 2, 4 mm (Profi Grundputz 2, 4 mm)
1901
1911
1900
1910
vápenocementová suchá omietková zmes pre ručné spracovanie,
univerzálna pre murovanie, vonkajšie aj vnútorné omietanie, zrno 2 lebo 4 mm.
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg – 2 mm
Silo – 2 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg – 4 mm
Silo – 4 mm
Ľahčené a tepelnoizolačné omietky
Ľahčené a tepelnoizolačné omietky
Profi MUP-L
1400
1410
suchá zmes pre vytvorenie pórovitej jadrovej omietky v omietkových systémoch,
zvýšený tepelný odpor, odoláva zmenám teplôt, strojové spracovanie
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
t
t
12,5 kg/m2/cm
O
O
6,88
8,26
172,172,-
206,40
206,40
vrece
1 vrece/m2/4 cm
O
8,90
10,68
8,90
10,68
Profi Therm
4000
18
suchá zmes pre vytvorenie tepelnoizolačnej omietky s obsahom perlitu,
vnútorné aj vonkajšie použitie, pre ručné spracovanie
Tepelná vodivosť 0,13 W/m.K
Vrece 40 l/paleta 55 vriec
* Jadrovú omietku Profi MK2 možné vzhľadom k jej zrnitosti (1,2 mm) použiť aj ako
vonkajšiu štukovú omietku.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
Vrecovaný tovar z kategórie O je dodávaný len po ucelených paletách.
19
OMIETKY
Profi MZ1
Omietky
Omietky
Tenkovrstvové a štukové omietky
Katalógové
číslo
INKA
NOV
1450
Produkt
Tenkovrstvové a štukové omietky
Jednotka
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
t
2,7 kg/m2/2 mm
S
4,05
4,86
162,-
194,40
t
4 kg/m2/3 mm
S
6,48
7,78
162,-
194,40
t
4 kg/m2/3 mm
S
8,56
10,27
214,-
256,80
t
4 kg/m2/3 mm
S
12,40
14,88
310,-
372,-
t
4–5 kg/m2/2 mm
O
9,18
11,02
306,-
367,20
t
5 kg/m2/3 mm
S
9,18
11,02
306,-
367,20
t
5 kg/m2/3 mm
S
11,42
13,70
571,-
685,20
kg
1,4 kg/m2/1 mm
S
17,75
21,30
0,71
0,85
Profi Monospachtel
vápennocementová tenkovrstvová omietka pre omietanie rovných
podkladov (pórobetón, betón), vnútorné aj vonkajšie použitie, zrno 0,6 mm
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg 2800
vápennocementová suchá zmes pre výrobu vrchnej ušľachtilej vnútornej
omietky, úprava filcovaním, zrno do 0,6 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Profi Naturfein
2520
vápennocementová suchá zmes pre výrobu vrchnej ušľachtilej vonkajšej
omietky, úprava filcovaním, hydrofobizovaná, zrno do 0,6 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Profi Edelweiss 1 mm
3300
suchá omietková zmes pre vytvorenie jasne bielej minerálnej dekoratívnej
omietky, pre vnútorné aj vonkajšie použitie, filcovaný povrch, zrno do 1 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Profi Haftmörtel 0,6 mm
2850
suchá zmes s extrémnou priľnavosťou k hladkému podkladu, tvorí
spojovaciu vrstvu medzi betónom a omietkou, možno tiež zafilcovať
ako konečnú vrstvu, zrno 0,6 mm
Vrece 30 kg/paleta 1 260 kg
Profi Haftmörtel 1,2 mm
2870
suchá zmes s extrémnou priľnavosťou k hladkému podkladu, tvorí
spojovaciu vrstvu medzi betónom a omietkou, možno tiež zafilcovať
ako konečnú vrstvu, zrno 1,2 mm
Vrece 30 kg/paleta 1 260 kg
Profi Gipsspachtel
9001
brúsiteľná suchá omietková zmes na báze sadry, určená pre povrchovú
úpravu interiérov stavieb, vhodná aj pre renováciu existujúcich omietok,
ručné aj strojové spracovanie
Vrece 20 kg/paleta 960 kg
Profi Finalspachtel
9002
20
jemná brúsiteľná stierka určená pre tenkovrstvovú finálnu úpravu
stavebných konštrukcií, možno použiť i pre renováciu starých omietok,
ručné aj strojové spracovanie
Vedro 25 kg/paleta 24 vedier
* Vďaka materiálom Profi Gipsspachtel a Finalspachtel dosiahnete ideálne hladký
a reprezentatívny vzhľad Vašich omietok.
Nemusíte už filcovať ručne – prácu Vám ušetrí použitie strojovej filcovačky.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
Vrecovaný tovar z kategórie O je dodávaný len po ucelených paletách.
21
OMIETKY
Profi Feinputz
Omietky
Omietky
Omietkové profily a príslušenstvo
Balenie
Formát
m
10 ks
3m
7,30
8,76
Profil rohový vnútorný ťahokov ostrá hlava 4000
m
25 ks
2,5 / 2,75 / 3 m
0,33
0,40
Profil rohový vnútorný ťahokov guľatá hlava 4001
m
25 ks
2,5 / 2,75 / 3 m
0,33
0,40
1110-045
Profil rohový vnútorný ťahokov jemný 5004
m
50 ks
3m
0,56
0,67
1110-019
Roh ALU ťahokov 28/28
m
100 ks
3m
0,22
0,26
1110-020
Profil rohový vonkajší drôtený 2004
m
40 ks
2,95 m
1,48
1,78
1110-021
Profil rohový drôtený vnútorný i vonkajší oblúkový s PVC 2003
m
25 ks
2,95 m
2,22
2,66
1110-047
Profil rohový vonkajší ťahokov s PVC 6028
m
15 ks
3m
1,22
1,46
1110-028
Profil rohový plast oblúkový 4090
m
50 ks
3m
0,41
0,49
1130-013
Omietková lišta začisťovacia APU 6
m
60 ks
6 mm/2,4 m
0,44
0,53
1130-014
Omietková lišta začisťovacia APU 9
m
60 ks
9 mm/2,4 m
0,52
0,62
Omietnik pre vnútorné omietky 4100 m
50 ks
2,5 m
0,37
0,44
1190-023
Omietnik pre vnútorné omietky 4100
m
50 ks
2,6 m
0,37
0,44
1190-024
Omietnik pre vnútorné omietky 4100
m
50 ks
3 m 0,37
0,44
1190-025
Omietnik pre vnútorné omietky 4101
m
50 ks
2,5 m
0,41
0,49
1190-026
Omietnik pre vnútorné omietky 4101 m
50 ks
2,6 m
0,41
0,49
1190-027
Omietnik pre vnútorné omietky 4101 m
50 ks
3m
0,41
0,49
1190-028
Omietnik pre vnútorné omietky 4102
m
50 ks
2,5 m
0,63
0,76
1140-003
Tkanina VERTEX R 85 A – šírka role 1 m
m2
50 m2
oko 10 x 10 mm
0,78
0,94
1140-006
Tkanina VERTEX R 120 A – šírka role 1 m
m2
50 m2
oko 6,5 x 6,5 mm
0,96
1,15
1140-025
Tkanina OMFA 119 – šírka role 1 m
m2
50 m2
oko 10 x 10 mm
0,70
0,84
Katalógové
číslo
Produkt
1120-014
Dilatačný profil vonkajší ťahokov s PVC 7007
1110-035 (036, 037)
1110-038 (039, 040)
1190-022
22
INK
NOV
A
* Pre prichytenie omietkových profilov je vhodné použiť rýchlotuhnúci
tmel Profi Kantenkleber.
Jednotka
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
23
OMIETKY
Omietkové profily a príslušenstvo
BETÓNY, POTERY,
STIERKY
Betóny, potery, stierky
24
25
Betóny, potery, stierky
Betóny, potery, stierky
Betóny, potery
Betóny, potery
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
t
t
t
19 kg/m2/cm
19 kg/m2/cm
19 kg/m2/cm
S
S
O
2,55
3,88
3,06
4,66
102,97,97,-
122,40
116,40
116,40
t
t
20 kg/m2/cm
20 kg/m2/cm
S
O
4,16
4,99
104,104,-
124,80
124,80
t
t
20 kg/m2/cm
20 kg/m2/cm
S
O
4,52
5,42
113,113,-
135,60
135,60
2224
4220
suchá zmes pre vytvorenie striekaného betónu metódou suchého striekania,
mrazuvzdorná, zrno 4 (8) mm, pevnosť v tlaku väčšia ako 40 MPa
SP GK4 – Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
SP GK8 – Silo
t
t
20 kg/m2/cm
20 kg/m2/cm
O
O
7,16
8,59
179,176,-
214,80
211,20
2170
Profi rýchlotuhnúci poter (Profi Schnellestrich-Mörtel)
rýchlotuhnúca malta pre vytvorenie betónových poterov, pre ručné i strojové
spracovanie, vhodné pre podlahové vykurovanie, pevnosť v tlaku väčšia
ako 30 MPa, zrno 4 mm
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg
t
20 kg/m2/cm
O
6,10
7,32
244,-
292,80
t
20 kg/m2/cm
O
8,44
10,13
211,-
253,20
t
20 kg/m2/cm
O
7,48
8,98
299,-
358,80
Katalógové
číslo
Produkt
Jednotka
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Profi Betón
2210
2200
2201
suchá zmes pre vytvorenie betónu, pre ručné i strojové spracovanie, zrno
do 4 mm, pevnosť v tlaku po 28 dňoch väčšia ako 25 MPa
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
2058
2051
suchá zmes pre vytvorenie betónových poterov, pre ručné i strojové
spracovanie, zrno do 4 mm, pevnosť v tlaku väčšia ako 20 MPa, za príplatok
možnosť pridania vlákien
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi Estrich (E300)
2060
2050
suchá zmes pre vytvorenie betónových poterov, pre ručné i strojové
spracovanie, zrno do 4 mm, pevnosť v tlaku väčšia ako 30 MPa, za príplatok
možnosť pridania vlákien
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi Trockenspritzbetón SP GK4 (GK8)
Profi Trassdrainmörtel – drenážný betón
4426
suchá zmes pre vytvorenie cementovej malty obsahujúca Trass slúžiaca
pre pokládku betónových alebo kamenných dosiek, vyznačuje sa dobrými
drenážnymi vlastnosťami, vnútorné aj vonkajšie použitie, ručné aj strojové
spracovanie, zrno 4 mm
Vrece 40 kg/ paleta 1 400 kg
Profi Trassfugenmörtel – na škárovanie
4428
26
suchá zmes pre vytvorenie cementovej škárovacej malty obsahujúca Trass,
ručné spracovanie, zrno 4 mm
Vrece 25 kg/ paleta 1 200 kg
* Pridaním syntetických vlákien do poterov sa dosiahnu lepšie
mechanické vlastnosti.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
Vrecovaný tovar z kategórie O je dodávaný len po ucelených paletách.
27
BETÓNY, POTERY,
STIERKY
Profi Estrich (E225)
Betóny, potery, stierky
Betóny, potery, stierky
Liate betóny, potery, stierky
Produkt
Liate betóny, potery, stierky
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
t
20 kg/m2/cm
O
124,-
148,80
t
20 kg/m2/cm
O
128,-
153,60
2110
2100
samonivelizačný liaty poter na báze cementu, vhodný pre všetky typy podláh,
pevnosť v tlaku 20 MPa
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo s SMP nebo QLMP
t
t
20 kg/m2/cm
20 kg/m2/cm
S
O
6,68
8,02
167,232,-
200,40
278,40
2141
2140
Profi sadrový liaty poter E 225 (Profi Alphafliessestrich E 225)
samonivelizačný liaty poter na báze sadry, vhodný pre všetky typy podláh,
pevnosť v tlaku väčšia než 20 MPa
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo s SMP alebo QLMP
t
t
19 kg/m2/cm
19 kg/m2/cm
S
O
6,92
8,30
173,173,-
207,60
207,60
2155
Profi sadrový liaty poter E 300 (Profi Alphafliessestrich E 300)
samonivelizačný liaty poter na báze sadry, vhodný pre všetky typy podláh,
pevnosť v tlaku väčšia než 30 MPa
Silo s SMP alebo QLMP
t
19 kg/m2/cm
O
189,-
226,80
2142
Profi sadrový liaty poter E 225, 2 mm (Profi Alphafliessestrich 2 mm)
samonivelizačný liaty poter na báze sadry, zrno 2 mm, vhodný pre všetky typy
podláh, pevnosť v tlaku väčšia ako 20 MPa
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
t
19 kg/m2/cm
O
7,16
8,59
179,-
214,80
t
cca 1,6 kg/m2/1mm
S
13,45
16,14
538,-
645,60
l
0,1–0,3 l/m2
S
25,-
30,-
5,-
6,-
Katalógové
číslo
Jednotka
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Profi Fliessbetón C16/20
2290
suchá zmes pre vytvorenie betónu so špeciálnymi vlastnosťami (čerpateľnosť
v mokrom stave), pevnosť v tlaku po 28 dňoch väčšia ako 16 MPa, zrno 4 mm
Silo s SMP nebo QLMP
Profi Fliessbetón C25/30
2294
suchá zmes pre vytvorenie betónu so špeciálnymi vlastnosťami (čerpateľnosť
v mokrom stave), pevnosť v tlaku po 28 dňoch väčšia ako 25 MPa, zrno 4 mm
Silo s SMP nebo QLMP
Profi samonivelizačná stierka 30MPa
9032
samonivelizačná, rýchlotuhnúca podlahová vyrovnávacia hmota na báze
cementu, určená pre vyrovnávanie podkladu pred aplikáciou všetkých
druhov podlahových krytín, aplikácia v hrúbkach od 1,5 do 20 mm, vhodné
pre podlahové vykurovanie a vlhké priestory.
Vrece 25 kg/paleta 1 050 kg
9023
akrylátový vodou riediteľný penetračný náter určený pre zníženie nasiakavosti
podkladov, spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu, pred aplikáciou
stierok, samonivelizačných hmôt, lepidiel na dlažbu a pod.
Kanister 5 l
INKA
NOV
Profi UG
28
* Profi cementový liaty poter (Zementfliessestrich) môžete bez obáv použiť
aj v trvale vlhkom prostredí (garáže, kúpeľne, pivnice, bazény).
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
Vrecovaný tovar z kategórie O je dodávaný len po ucelených paletách.
29
BETÓNY, POTERY,
STIERKY
Profi cementový liaty poter E 225 (Profi Zementfliessestrich E 225)
INKA
NOV
Betóny, potery, stierky
Betóny, potery, stierky
Katalógové
číslo
Produkt
Príslušenstvo pre liate potery
Jednotka
Balenie
Formát
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Polystyrén pre kročajový útlm
Polystyrén podlahový
m2
m2
100 x 50 cm
100 x 50 cm
na vyžiadanie
Minerálna vlna podlahová
m2
100 x 50 cm
na vyžiadanie
návin
100 m2/návin
2 m x 50 m
7,70
9,24
ks
36 ks
66 m x 4,8 cm
0,63
0,76
návin
návin
10 ks
10 ks
5 x 100 mm/50 m
10 x 100 mm/50 m
5,44
8,59
6,53
10,31
ks
2m
1,15
1,38
Sada troch kusov vibračných tyčí 545388
sada
75/75 cm
75/140 cm
75/240 cm
219,81
263,77
2000-001
Topánky s klincami pre obkladačov a podlahárov
pár
pár
jednotná veľkosť
30,07
36,08
1180-013
1180-014
1180-011
1180-012
Valček odvzdušňovací 75 x 500 mm, hrot 14 mm
Valček odvzdušňovací 75 x 700 mm, hrot 14 mm
Valček odvzdušňovací 110 x 500 mm, hrot 28 mm
Valček odvzdušňovací 110 x 700 mm, hrot 28 mm
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
75 x 500 mm, hrot 14 mm
75 x 700 mm, hrot 14 mm
110 x 500 mm, hrot 28 mm
110 x 700 mm, hrot 28 mm
17,70
37,67
26,85
40,41
21,24
45,20
32,22
48,49
1180-001
Trojnožka nivelačná s hrotom
ks
ks
18,93
22,72
1180-007
Podkladová fólia T 100, hrúbka 0,1 mm
1180-004
Páska Havana
1180-006
1180-005
PE okrajový dilatačný pás s fóliou 100055
PE okrajový dilatačný pás s fóliou 100105
1180-003
Oddeľovací profil 2 m
1180-009
30
* Liate potery Profi sú ideálnym riešením pre systémy
s podlahovým kúrením.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
31
BETÓNY, POTERY,
STIERKY
Príslušenstvo pre liate potery
Sanačný systém
SANAČNÝ
SYSTÉM
Sanačný systém
32
33
Sanačný systém
Sanačný systém
PROFI – Sanačný systém
Produkt
Katalógové
číslo
PROFI – Sanačný systém
Jednotka
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
t
4 kg/m2
S
6,92
8,30
173,-
207,60
t
t
13 kg/m2/cm
13 kg/m2/cm
S
O
10,76
12,91
269,269,-
322,80
322,80
t
t
12,5 kg/m2/cm
12,5 kg/m2/cm
S
O
14,04
16,85
351,351,-
421,20
421,20
t
4 kg/m2/3 mm
S
7,08
8,50
177,-
212,40
t
5–8 kg/m2
O
13,36
16,03
334,-
400,80
t
14 kg/m2/cm
O
22,-
26,40
550,-
660,-
t
1,5 kg/m2/mm
O
14,73
17,68
589,-
706,80
l
4-20 l/m2
S
175,-
210,-
35,-
42,-
Profi sanačný postrek (Profi Poretec WTA Vorspritzer)
suchá zmes pre vytvorenie kotviaceho postreku pre ďalšie zložky sanačného
systému pre hladké nesavé podklady, ručné i strojové spracovanie, spĺňa
požiadavky smernice WTA, zrno do 4 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
2030
Profi sanačný prednástrek (Profi Poretec WTA Ausgleichsputz)
A
3570
3580
INKA
NOV
suchá zmes pre vytvorenie sanačnej vyrovnávacej vrstvy pre vyrovnanie
hrubých nerovností podkladu a pre ukladanie škodlivých solí, vnútorné
i vonkajšie použitie, strojové i ručné spracovanie, spĺňa požiadavky
smernice WTA, zrno do 4 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
Profi Plus – sanačná omietka (Profi Poretec WTA Sanierplus)
3540
3640
suchá zmes pre vytvorenie ručne i strojovo spracovateľné sanačné omietky
pre jednovrstvovú alebo viacvrstvovú aplikáciu, pre vnútorné i vonkajšie
použitie, spĺňa požiadavky smernice WTA, zrno do 1,2 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
Silo
3660
Profi štuková vápenná omietka (Profi Poretec Sanierfeinputz)
suchá zmes pre vytvorenie vápennej štukovej omietky pre vnútorné použitie,
ručné spracovanie, vzhľadom k svojmu nízkemu difúznemu odporu je
obzvlášť vhodná na sanačné omietky, zrno 0,6 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
3581
Profi vápenný postrek (Profi Poretec Kalkvorspritzer)
suchá zmes pre vytvorenie vápenného kotviaceho postreku, použitie
predovšetkým pri renovácii historických objektov, ručné aj strojové
spracovanie, zrno 4 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
2420
Profi trassová omietka (Profi Poretec TRASS-Kalkputz)
suchá zmes pre vytvorenie vápennej jadrovej omietky s nízkym difúznym
odporom, vnútorné aj vonkajšie použitie, zrno 1 mm
Vrece 40 kg/paleta 1 400 kg
4450
Profi hladená stierka (Profi Poretec Glättspachtel)
suchá zmes pre vytvorenie hladkej stierky na jadrové omietky, vnútorné aj
vonkajšie použitie, zrno 0,5 mm
Vrece 25 kg/paleta 1 000 kg
INKA
NOV
9037
34
Profi In
roztok pre chemickú injektáž vlhkého muriva
Kanister 5 l
* Pre našich zákazníkov vykonávame vlhkostný prieskum vrátane návrhu
sanačných opatrení, v prípade potreby nás kontaktujte
na: +420 511 120 316, +420 602 702 042.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
Vrecovaný tovar z kategórie O je dodávaný len po ucelených paletách.
35
SANAČNÝ
SYSTÉM
INK
NOV
Zatepľovacie systémy
ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY
Zatepľovacie systémy
36
37
Zatepľovacie systémy
Zatepľovacie systémy
Lepidlá a stierky
Produkt
Katalógové
číslo
Lepidlá a stierky
Jednotka
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
kartuša
6-10 m2/kartuše
S
kg
4–5 kg/m2/3 mm
O
52,50
t
lepenie 4–6 kg/m2
stierkovanie cca 4 kg/m2
S
t
t
lepenie 4–6 kg/m2
stierkovanie cca 4 kg/m2
t
t
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Profi PU-KLEBER
špeciálna lepiaca hmota určená pre lepenie EPS izolačných dosiek.
Má vynikajúcu priľnavosť k podkladu a výborné tepelno-izolačné vlastnosti
Kartuša 750 ml/balenie 12 kartuší
9013
INK
NOV
8041
A
7,-
8,40
63,-
2,10
2,52
7,03
8,44
281,-
337,20
S
O
9,38
11,26
375,375,-
450,450,-
lepenie 4–6 kg/m2
stierkovanie cca 4 kg/m2
O
O
10,70
12,84
428,428,-
513,60
513,60
t
t
stierkovanie
6–10 kg/m2
O
O
9,73
11,68
389,389,-
466,80
466,80
t
t
lepenie 4–6 kg/m2
stierkovanie 6–8 kg/m2
S
O
8,75
10,50
350,350,-
420,420,-
Profi Spachtel ZF
lepiaca malta a stierková hmota pre tepelne izolačné fasádne systémy
s dostatočne tuhým izolantom (dosky z expandovaného polystyrénu
a minerálnej vlny)
Vedro 25 kg/paleta 24 vedier
Profi Klebespachtel (V30)
3725
pre lepenie a stierkovanie štandardných systémov z EPS, zrno 0,6 mm
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg
Profi Klebespachtel E
3750
3740
pre lepenie a stierkovanie štandardných systémov z EPS, zrno 0,6 mm,
k dodaniu aj v prevedení Faradayus, viď. strana 6-7
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg
Silo
Profi Klebespachtel Air
3771
3770
pre lepenie a stierkovanie izolačných systémov s dierovaným polystyrénom,
zrno 0,8 mm
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg
Silo
3791
3790
pre stierkovanie izolačných systémov s požiadavkou pre väčšiu hrúbku
výstužnej vrstvy, zrno 0,8 mm
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg
Silo
Profi Armierungsmörtel
3715
3700
38
suchá zmes pre vytvorenie lepidla a stierkovej hmoty do zatepľovacích
systémov s minerálnou vlnou, zrno 0,8 mm
K dodaniu aj v prevedení Faradayus viď. strana 6-7
Vrece 25 kg/paleta 1 200 kg
Silo
* Materiály Profi PU-KLEBER a Spachtel ZF sú novo certifikované
aj pre drevostavby a špeciálne podklady (konštrukcia s oceľovým plechom).
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
Vrecovaný tovar z kategórie O je dodávaný len po ucelených paletách.
39
ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY
Profi Dickschichtklebespachtel
Zatepľovacie systémy
Zatepľovacie systémy
Izolačné materiály
Katalógové
číslo
Produkt
Jednotka
Formát
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
m2
100 x 50 cm
na vyžiadanie
Polystyrén fasádny 70 F
Prefabrikované ostenie a nadpražie
Katalógové
číslo
Produkt
INKA
m2
100 x 50 cm
27,42
31,91
40,93
1111-161
1111-162
1111-163
Doska s integrovanou lištou a tkaninou pre ostenie a nadpražie s izolačným jadrom
zo šedého EPS 20 mm
dĺžka 3 m, šírka 250 mm
m
17,19
dĺžka 3 m, šírka 300 mm
m
19,63
dĺžka 3 m, šírka 400 mm
m
24,70
20,63
23,56
29,64
1111-062
Okenná lišta s integrovanou lepiacou páskou 20 mm
dĺžka 3 m
m
na vyžiadanie
INKA
NOV
Polystyrén fasádny šedý EPS F
m2
100 x 50 cm
na vyžiadanie
Polystyrén extrudovaný XPS
m2
125 x 60 cm
na vyžiadanie
Soklové fasádne dosky
m2
100 x 50 cm
na vyžiadanie
Izolačné dosky PERIMETER
m2
120 x 60 cm
na vyžiadanie
m2
m2
100 x 20 cm
100 x 33,3 cm
na vyžiadanie
na vyžiadanie
Minerálné fasádne dosky (lamely)
– kolmé vlákna
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Doska s integrovanou lištou a tkaninou pre ostenie a nadpražie s izolačným jadrom
z fenolickej peny
(RESOL) 20 mm, dĺžka 3 m, šírka 250 mm
m
22,85
(RESOL) 20 mm, dĺžka 3 m, šírka 300 mm
m
26,59
(RESOL) 20 mm, dĺžka 3 m, šírka 400 mm
m
34,11
NOV
1111-151
1111-152
1111-153
Polystyrén fasádny 100 F
Jednotka
2,63
3,16
Okenná lišta s integrovanou lepiacou páskou
m2
m2
100 x 50 cm
100 x 60 cm
na vyžiadanie
na vyžiadanie
Doska s integrovanou lištou a tkaninou pre ostenie a nadpražie
ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY
Minerálné fasádne dosky
– pozdĺžné vlákna
Isover TWINNER
Izolant z grafitového polystyrénu s ochrannou vrstvou z čadičových vlákien.
m2
100 x 50 cm
na vyžiadanie
Rezačka na polystyrén
1300-124
40
Ukážka použitia prefabrikovaného ostenia
STYRO-CUT 140
ručná rezačka pre rezanie izolačných materiálov (EPS), rezacia dĺžka 140 mm, kábel dĺžky 2,5 m,
hmotnosť 1 kg
ks
135,29
162,35
* Použitím profesionálnych rezačiek na polystyrén zrýchlite svoju prácu,
znížite množstvo odpadu a menej znečistíte okolie staveniska.
* Aplikácia prefabrikovaného nadpražia z fenolovej peny
je certifikovaným protipožiarnym riešením nadpražia.
41
Zatepľovacie systémy
Zatepľovacie systémy
Katalógové
číslo
1170-025
1170-027
1170-029
1170-061
1170-063
1170-065
1170-067
1170-069
Produkt
Spodný profil soklový ALU
dĺžka 2 m, tl. 0,8 mm, U 6 cm
dĺžka 2 m, tl. 0,8 mm, U 8 cm
dĺžka 2 m, tl. 0,8 mm, U 10 cm
dĺžka 2 m, tl. 1,0 mm, U 12 cm
dĺžka 2 m, tl. 1,0 mm, U 14 cm
dĺžka 2 m, tl. 1,0 mm, U 16 cm
dĺžka 2 m, tl. 1,0 mm, U 18 cm
dĺžka 2 m, tl. 1,0 mm, U 20 cm
1190-204
Zakladací uholníkový profil
(s výstužnou tkaninou) 880-20
súčasť zakladacej sady ETICS
Zakladací profil s odkvapničkou
pod omietku 600-10, dĺžka 2 m
súčasť zakladacej sady ETICS
1190-111
1190-112
1190-162
1190-164
1190-165
1170-121
Jednotka
Balenie
Príslušenstvo
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
m
m
m
m
m
m
m
m
20 ks
20 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
0,96
1,15
1,30
1,96
2,30
2,52
2,74
3,00
1,15
1,38
1,56
2,35
2,76
3,02
3,29
3,60
m
20 ks
2,04
2,45
m
25 ks
1,26
1,51
Spojka soklových líšt, dĺžka 100 cm
Spojka soklových lišt, dĺžka 3 cm
ks
ks
10 ks
100 ks
1,33
0,06
1,60
0,07
Vymedzovacia podložka 50/50/3 mm
Vymedzovacia podložka 50/50/5 mm
Vymedzovacia podložka 50/50/8 mm
ks
ks
ks
100 ks
100 ks
100 ks
0,06
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
1120-003
1120-004
1120-005
Dilatačný profil
410-20
420-20
Univerzálny 430-20 pre omietku 3 mm
m
m
m
25 ks
25 ks
25 ks
5,04
5,04
4,30
6,05
6,05
5,16
1110-031
1110-013
Profil rohový PVC s mriežkou 10/10
Profil rohový ALU s mriežkou 10/10
m
m
50 ks
50 ks
0,37
0,41
0,44
0,49
1130-038
1190-083
1140-004
1140-005
1140-024
1140-101
1140-102
Okenná lišta s tkaninou V09, dĺžka 2,4 m
Pripojovací profil parapetný EKO, 500-10
Tkanina VERTEX R 117 A – šírka role 1,1 m
Tkanina VERTEX R 131 A – šírka role 1,1 m
Tkanina OMFA 122MA39 – šírka role 1 m
Tkanina LIFITEX PRO 145 – šírka role 1 m
Tkanina LIFITEX PRO 165 – šírka role 1 m
m
m
m2
m2
m2
m2
m2
30 ks
25 ks
55 m2
55 m2
50 m2
50 m2
50 m2
1,00
1,59
0,67
0,70
0,56
0,59
0,63
1,20
Katalógové
číslo
1151-121
1151-122
1151-123
1151-124
1151-125
1151-126
1151-127
1151-128
1151-129
1151-151
1151-152
1151-153
1151-154
1151-155
1151-156
1151-157
1151-158
1151-159
1151-160
1151-161
1151-011
1151-012
1151-013
1151-014
1151-015
1151-016
1151-017
1151-172
1151-173
1151-174
1151-175
1151-176
1151-177
1151-178
1151-179
* Vyberte si z našej širokej ponuky príslušenstva pre zatepľovacie systémy.
s ETA
s ETA
s ETA
s ETA
INKA
NOV
1,91
0,80
0,84
0,67
0,71
0,76
1151-041
1151-042
1151-043
1151-044
1151-045
1151-046
1151-047
1151-002
1151-003
1151-004
1151-005
1151-006
42
Produkt
s ETA
Jednotka
Balenie
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Tanierová hmoždinka STR U 2G s oceľovým tŕňom s ETA, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS a MW dosiek. Pre zapustenú montáž nutné použiť nástroj STR-tool 2G.
EJOT STR U 2G 8/60 x 115 ETA
ks
100 ks
0,26
EJOT STR U 2G 8/60 x 135 ETA
ks
100 ks
0,30
EJOT STR U 2G 8/60 x 155 ETA
ks
100 ks
0,36
EJOT STR U 2G 8/60 x 175 ETA
ks
100 ks
0,42
EJOT STR U 2G 8/60 x 195 ETA
ks
100 ks
0,52
EJOT STR U 2G 8/60 x 215 ETA
ks
100 ks
0,58
EJOT STR U 2G 8/60 x 235 ETA
ks
100 ks
0,64
EJOT STR U 2G 8/60 x 255 ETA
ks
100 ks
0,73
EJOT STR U 2G 8/60 x 275 ETA
ks
100 ks
0,85
Kategória použitia: A, B, C, D, E. Kotevná hĺbka 25 mm (65 mm pro E).
Tanierová hmoždinka H1 eco s oceľovým zatĺkacím tŕňom s ETA, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS a MW dosiek.
EJOT H1 eco 8/60 x 095 ETA
ks
100 ks
0,14
EJOT H1 eco 8/60 x 115 ETA
ks
100 ks
0,16
EJOT H1 eco 8/60 x 135 ETA
ks
100 ks
0,17
EJOT H1 eco 8/60 x 155 ETA
ks
100 ks
0,20
EJOT H1 eco 8/60 x 175 ETA
ks
100 ks
0,23
EJOT H1 eco 8/60 x 195 ETA
ks
100 ks
0,27
EJOT H1 eco 8/60 x 215 ETA
ks
100 ks
0,30
EJOT H1 eco 8/60 x 235 ETA
ks
100 ks
0,35
EJOT H1 eco 8/60 x 255 ETA
ks
100 ks
0,44
EJOT H1 eco 8/60 x 275 ETA
ks
100 ks
0,51
EJOT H1 eco 8/60 x 295 ETA
ks
100 ks
0,57
Kategória použitia: A, B, C. Kotevná hĺbka 25 mm.
Tanierová hmoždinka NTK U s plastovým zatĺkacím tŕňom s ETA, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS dosiek.
EJOT NTK U 8/60 x 90 ETA
ks
200 ks
0,14
EJOT NTK U 8/60 x 110 ETA
ks
200 ks
0,14
EJOT NTK U 8/60 x 130 ETA
ks
200 ks
0,15
EJOT NTK U 8/60 x 150 ETA
ks
200 ks
0,16
EJOT NTK U 8/60 x 170 ETA
ks
100 ks
0,19
EJOT NTK U 8/60 x 190 ETA
ks
100 ks
0,24
EJOT NTK U 8/60 x 210 ETA
ks
100 ks
0,30
Kategória použitia: A, B, C. Kotevná hĺbka 40 mm.
0,31
0,36
0,43
0,50
0,62
0,70
0,77
0,88
1,02
0,17
0,19
0,20
0,24
0,28
0,32
0,36
0,42
0,53
0,61
0,68
0,17
0,17
0,18
0,19
0,23
0,29
0,36
Tanierová hmoždinka H3 s plastovým zatĺkacím tŕňom s ETA, priemer 8 mm, ku kotveniu EPS dosiek
EJOT H3 8/60 x 095
ks
200 ks
0,11
0,13
EJOT H3 8/60 x 115
ks
200 ks
0,12
0,14
EJOT H3 8/60 x 135
ks
200 ks
0,13
0,16
EJOT H3 8/60 x 155
ks
200 ks
0,14
0,17
EJOT H3 8/60 x 175
ks
200 ks
0,16
0,19
EJOT H3 8/60 x 195
ks
200 ks
0,18
0,22
EJOT H3 8/60 x 215
ks
200 ks
0,23
0,28
EJOT H3 8/60 x 235
ks
200 ks
0,28
0,34
Kategória použitia: A,B C. Kotevná hĺbka 25 mm.
v predaji bude od 06/2014
Tanierová hmoždinka STR H s oceľovým skrutkovacím tŕňom, priemer 6 mm s ETA,
ku kotveniu EPS a MW dosiek na drevo a plech.
EJOT STR H 80 ETA
ks
100 ks
0,24
EJOT STR H 100 ETA
ks
100 ks
0,27
EJOT STR H 120 ETA
ks
100 ks
0,30
EJOT STR H 140 ETA
ks
100 ks
0,35
EJOT STR H 160 ETA
ks
100 ks
0,40
EJOT STR H 180 ETA
ks
100 ks
0,44
EJOT STR H 200 ETA
ks
100 ks
0,48
Kategória použitia: drevo, plech. Kotevná hĺbka 30 – 40 mm.
Tanierová hmoždinka EJOT s plastovým zatĺkacím tŕňom, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS dosiek.
EJOT IDK-T 8/60 x 95
ks
200 ks
EJOT IDK-T 8/60 x 115
ks
200 ks
EJOT IDK-T 8/60 x 135
ks
200 ks
EJOT IDK-T 8/60 x 155
ks
200 ks
EJOT IDK-T 8/60 x 175
ks
200 ks
Kategória použitia: A, B. Kotevná hĺbka 35 mm.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,29
0,32
0,36
0,42
0,48
0,53
0,58
0,14
0,16
0,17
0,18
0,19
43
ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY
Príslušenstvo
Zatepľovacie systémy
Zatepľovacie systémy
Katalógové
číslo
Produkt
1152-063
1152-064
1152-065
1152-066
1152-067
1152-068
1152-004
1152-005
1152-006
1152-007
1152-008
s ETA
s ETA
s ETA
Tanierová hmoždinka KEW s plastovým zatĺkacím tŕňom, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS dosiek.
KEW TSD V KN 8 x 100
ks
200 ks
KEW TSD V KN 8 x 120
ks
200 ks
KEW TSD V KN 8 x 140
ks
200 ks
KEW TSD V KN 8 x 160
ks
200 ks
KEW TSD V KN 8 x 180
ks
200 ks
Kategória použitia: A, B, C. Kotevná hĺbka min. 30 mm.
Tanierová hmoždinka KEW s oceľovým zatĺkacím tŕňom, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS a MW dosiek.
KEW TSD 8 x 120 ETA
ks
200 ks
KEW TSD 8 x 140 ETA
ks
200 ks
KEW TSD 8 x 160 ETA
ks
200 ks
KEW TSD 8 x 180 ETA
ks
200 ks
KEW TSD 8 x 200 ETA
ks
200 ks
KEW TSD 8 x 220 ETA
ks
100 ks
Kategória použitia: A, B, C, D. Kotevná hĺbka min. 40 mm.
Tanierová hmoždinka KEW s plastovým tŕňom, priemer 10 mm,
ku kotveniu EPS dosiek.
KEW DSH K 10/140 K
ks
250 ks
KEW DSH K 10/150 K
ks
250 ks
KEW DSH K 10/160 K
ks
250 ks
KEW DSH K 10/170 K
ks
250 ks
KEW DSH K 10/190 K
ks
250 ks
Kategória použitia: A, B, C, D, E. Kotevná hĺbka min. 40 mm.
Tanierová hmoždinka BRAVOLL s plastovým tŕňom, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS.
BRAVOLL PTH 60/8 – 95
ks
250 ks
BRAVOLL PTH 60/8 – 115
ks
200 ks
BRAVOLL PTH 60/8 – 135
ks
200 ks
BRAVOLL PTH 60/8 – 155
ks
200 ks
BRAVOLL PTH 60/8 – 175
ks
200 ks
Kategória použitia: A, B. Kotevná hĺbka 35 mm.
1155-011
1155-012
1155-013
1155-014
1155-015
1155-023
1155-024
1155-025
1155-026
1155-027
1155-028
1155-029
1155-030
Balenie Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Tanierová hmoždinka EJOT s oceľovým zatĺkacím tŕňom, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS a MW dosiek.
EJOT TID-T 8/60 L x 95
ks
200 ks
EJOT TID-T 8/60 L x 115
ks
200 ks
EJOT TID-T 8/60 L x 135
ks
200 ks
EJOT TID-T 8/60 L x 155
ks
200 ks
EJOT TID-T 8/60 L x 175
ks
100 ks
EJOT TID-T 8/60 L x 195
ks
100 ks
EJOT TID-T 8/60 L x 215
ks
100 ks
Kategória použitia: A, B. Kotevná hĺbka 35 mm.
1151-081
1151-082
1151-083
1151-084
1151-085
1151-086
1151-087
1152-082
1152-083
1152-084
1152-085
1152-086
Jednotka
s ETA
Príslušenstvo
0,17
0,18
0,19
0,22
0,25
0,36
0,39
0,20
0,22
0,23
0,26
0,30
0,43
0,47
0,15
0,17
0,19
0,21
0,25
0,18
0,20
0,23
0,25
0,30
0,19
0,21
0,23
0,27
0,30
0,32
0,23
0,25
0,28
0,32
0,36
0,38
0,09
0,09
0,10
0,10
0,13
0,11
0,11
0,12
0,12
0,16
0,10
0,11
0,12
0,14
0,14
0,12
0,13
0,14
0,17
0,17
Tanierová hmoždinka BRAVOLL s oceľovým zatĺkacím tŕňom s ETA, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS a MW dosiek.
BRAVOLL PTH-KZ 60/8 – 115 ETA
ks
200 ks
0,18
BRAVOLL PTH-KZ 60/8 – 135 ETA
ks
200 ks
0,19
BRAVOLL PTH-KZ 60/8 – 155 ETA
ks
200 ks
0,21
BRAVOLL PTH-KZ 60/8 – 175 ETA
ks
200 ks
0,23
BRAVOLL PTH-KZ 60/8 – 195 ETA
ks
100 ks
0,29
BRAVOLL PTH-KZ 60/8 – 215 ETA
ks
100 ks
0,34
BRAVOLL PTH-KZ 60/8 – 235 ETA
ks
100 ks
0,42
BRAVOLL PTH-KZ 60/8 – 255 ETA
ks
100 ks
0,50
Kategória použitia: A, B, C, D. Kotevná hĺbka 25 mm.
0,22
0,23
0,25
0,28
0,35
0,41
0,50
0,60
Katalógové
číslo
1155-042
1155-043
1155-044
1155-045
1155-046
1155-047
1155-048
1155-049
1154-241
1154-242
1154-243
1154-244
1154-245
1154-246
1154-247
1154-248
1154-249
1154-250
1154-251
1154-252
1154-253
1154-254
1154-255
1154-061
1154-062
1154-063
1154-064
1154-065
1154-066
1154-021
1154-022
1154-023
1154-024
1154-025
1154-026
1154-005
1154-006
1154-007
1154-008
1154-010
Produkt
s ETA
s ETA
INKA
NOV
s ETA
s ETA
s ETA
s ETA
1153-041
1153-042
1153-043
1153-044
1153-045
1153-046
1153-047
44
* Použitím hmoždiniek so zápustnou montážou alebo s kombinovaným tŕňom
eliminujete tepelné mosty na Vašej fasáde.
Jednotka
Balenie
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Tanierová hmoždinka BRAVOLL s oceľovým skrutkovacím tŕňom s ETA, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS a MW dosiek.
BRAVOLL PTH-S 60/8 – 115 ETA
ks
200 ks
0,19
BRAVOLL PTH-S 60/8 – 135 ETA
ks
200 ks
0,21
BRAVOLL PTH-S 60/8 – 155 ETA
ks
200 ks
0,29
BRAVOLL PTH-S 60/8 – 175 ETA
ks
100 ks
0,30
BRAVOLL PTH-S 60/8 – 195 ETA
ks
100 ks
0,41
BRAVOLL PTH-S 60/8 – 215 ETA
ks
100 ks
0,48
BRAVOLL PTH-S 60/8 – 235 ETA
ks
100 ks
0,54
BRAVOLL PTH-S 60/8 – 255 ETA
ks
100 ks
0,70
Kategória použitia: A, B, C, D, E. Kotevná hĺbka 25 mm (65 mm pro E).
0,23
0,25
0,35
0,36
0,49
0,58
0,65
0,84
Tanierová hmoždinka Wkret-met eco-drive 8S s kovovou skrutkou a predinštalovanou EPS
zátkou, s ETA, priemer 8 mm, ku kotveniu EPS dosiek.
Wkret-met eco-drive S 8 x 150
ks
100 ks
0,38
0,46
Wkret-met eco-drive S 8 x 170
ks
100 ks
0,40
0,48
Wkret-met eco-drive S 8 x 190
ks
100 ks
0,42
0,50
Wkret-met eco-drive S 8 x 210
ks
100 ks
0,43
0,52
Wkret-met eco-drive S 8 x 230
ks
100 ks
0,44
0,53
Wkret-met eco-drive S 8 x 250
ks
100 ks
0,46
0,55
Wkret-met eco-drive S 8 x 270
ks
100 ks
0,52
0,62
Wkret-met eco-drive S 8 x 290
ks
100 ks
0,58
0,70
Wkret-met eco-drive S 8 x 310
ks
100 ks
0,59
0,71
Wkret-met eco-drive S 8 x 330
ks
100 ks
0,60
0,72
Wkret-met eco-drive S 8 x 350
ks
100 ks
0,61
0,73
Wkret-met eco-drive S 8 x 370
ks
100 ks
0,62
0,74
Wkret-met eco-drive S 8 x 390
ks
100 ks
0,64
0,77
Wkret-met eco-drive S 8 x 410
ks
100 ks
0,66
0,79
Wkret-met eco-drive S 8 x 430
ks
100 ks
0,68
0,82
Kategória použitia: A,B,C,D,E. Kotevná hĺbka 35 mm (55 mm pro E).
Tanierová hmoždinka WKRET-MET LTX – 8/60 s plastovým tŕňom, s ETA,
ku kotveniu EPS dosiek.
Wkret – met LTX – 8 x 95 ETA
ks
200 ks
Wkret – met LTX – 8 x 115 ETA
ks
200 ks
Wkret – met LTX – 8 x 135 ETA
ks
200 ks
Wkret – met LTX – 8 x 155 ETA
ks
200 ks
Wkret – met LTX – 8 x 175 ETA
ks
200 ks
Wkret – met LTX – 8 x 195 ETA
ks
200 ks
Kategória použitia: A, B, C, D, E. Kotevná hĺbka 50 mm.
priemer 8 mm,
0,04
0,06
0,07
0,07
0,08
0,09
0,05
0,07
0,08
0,08
0,10
0,11
Tanierová hmoždinka WKRET-MET LMX – 8/60 s kovovým tŕňom, s ETA, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS a MW dosiek.
Wkret – met LMX – 8 x 95 ETA
ks
200 ks
0,09
Wkret – met LMX – 8 x 115 ETA
ks
200 ks
0,12
Wkret – met LMX – 8 x 135 ETA
ks
200 ks
0,13
Wkret – met LMX – 8 x 155 ETA
ks
200 ks
0,15
Wkret – met LMX – 8 x 175 ETA
ks
200 ks
0,16
Wkret – met LMX – 8 x 195 ETA
ks
200 ks
0,17
Kategória použitia: A, B, C, D, E. Kotevná hĺbka 50 mm.
0,11
0,14
0,16
0,18
0,19
0,20
Tanierová hmoždinka WKRET-MET LMX – 10/60 s kovovým tŕňom, s ETA, priemer 10 mm,
ku kotveniu EPS a MW dosiek.
Wkret – met LMX – 10 x 160 ETA
ks
200 ks
0,17
0,20
Wkret – met LMX – 10 x 180 ETA
ks
200 ks
0,19
0,23
Wkret – met LMX – 10 x 200 ETA
ks
200 ks
0,20
0,24
Wkret – met LMX – 10 x 220 ETA
ks
100 ks
0,23
0,28
Wkret – met LMX – 10 x 260 ETA
ks
100 ks
0,28
0,34
Kategória použitia: A, B, D, E. Kotevná hĺbka 50 mm.
Tanierová hmoždinka Termoz 8 CN s kombinovaným tŕňom s ETA, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS a MW dosiek, nulový tepelný most.
Fischer Termoz CN 8/110 ETA
ks
100 ks
0,16
Fischer Termoz CN 8/130 ETA
ks
100 ks
0,17
Fischer Termoz CN 8/150 ETA
ks
100 ks
0,19
Fischer Termoz CN 8/170 ETA
ks
100 ks
0,20
Fischer Termoz CN 8/190 ETA
ks
100 ks
0,24
Fischer Termoz CN 8/210 ETA
ks
100 ks
0,26
Fischer Termoz CN 8/230 ETA
ks
100 ks
0,29
Kategória použitia: A, B, C, D. Kotevná hĺbka min. 35 mm (betón) – 50 mm.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
0,19
0,20
0,23
0,24
0,29
0,31
0,35
45
ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY
Príslušenstvo
Zatepľovacie systémy
Zatepľovacie systémy
Katalógové
číslo
1153-081
1153-082
1153-083
1153-084
1153-085
1153-086
1153-087
1153-088
1153-089
1153-090
1153-091
1153-092
1153-093
1153-094
1153-095
Produkt
s ETA
INKA
NOV
1153-211
1153-222
1153-223
1153-224
1153-225
1153-226
1153-227
s ETA
46
Balenie
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Tanierová hmoždinka Termoz 8U s oceľovou skrutkou, ku kotveniu EPS a MW dosiek.
Pre montáž použiť montážny prípravok Termoz Torx 30.
Termoz 8 U/125
ks
100 ks
0,42
Termoz 8 U/145
ks
100 ks
0,45
Termoz 8 U/165
ks
100 ks
0,50
Termoz 8 U/185
ks
100 ks
0,57
Termoz 8 U/205
ks
100 ks
0,75
Termoz 8 U/225
ks
100 ks
0,92
Termoz 8 U/245
ks
100 ks
1,09
Termoz 8 U/265
ks
100 ks
1,23
Termoz 8 U/285
ks
100 ks
1,43
Termoz 8 U/305
ks
100 ks
1,67
Termoz 8 U/325
ks
100 ks
1,69
Termoz 8 U/345
ks
100 ks
1,73
Termoz 8 U/365
ks
100 ks
1,81
Termoz 8 U/385
ks
100 ks
1,94
Termoz 8 U/405
ks
100 ks
2,16
Kategória použitia: A,B,C,E. Kotevná hĺbka 70 mm (40 mm pre A).
Tanierová hmoždinka Termoz 8 SV pre zápustnú montáž
ku kotveniu EPS a MW dosiek (polystyrénová zátka v cene).
Fischer Termoz 8 SV 130
ks
100 ks
Fischer Termoz 8 SV 150
ks
100 ks
Fischer Termoz 8 SV 170
ks
100 ks
Fischer Termoz 8 SV 190
ks
100 ks
Fischer Termoz 8 SV 210
ks
100 ks
Fischer Termoz 8 SV 230
ks
100 ks
Fischer Termoz 8 SV 250
ks
100 ks
Kategória použitia: A,B,C,D,E. Kotevná hĺbka 35 mm, betón – 50 mm.
1153-141
1153-142
1153-143
1153-144
1153-145
1153-146
1153-147
1153-001
1153-251
1153-252
1153-253
1153-254
1153-255
1153-256
1153-257
1153-258
1153-259
1153-260
1153-261
1153-262
1153-263
1153-264
1153-265
Jednotka
Príslušenstvo
0,50
0,54
0,60
0,68
0,90
1,10
1,31
1,48
1,72
2,00
2,03
2,08
2,17
2,33
2,59
0,38
0,46
0,53
0,62
0,73
0,81
0,90
0,46
0,55
0,64
0,74
0,88
0,97
1,08
Tanierová hmoždinka Termofix B - tanierik so samoreznou skrutkou – texom,
ku kotveniu EPS a MW dosiek do plechu (tanierik so skrutkou samostatne).
TERMOFIX B – izolačný TANIERIK
ks
100 ks
0,24
skrutka do plechu záp. hl. 4.8 x 60
ks
100 ks
0,09
skrutka do plechu záp. hl. 4.8 x 80
ks
100 ks
0,13
skrutka do plechu záp. hl. 4.8 x 100
ks
100 ks
0,17
skrutka do plechu záp. hl. 4.8 x 120
ks
100 ks
0,26
skrutka do plechu záp. hl. 4.8 x 150
ks
100 ks
0,37
skrutka do plechu záp. hl. 4.8 x 170
ks
100 ks
0,39
Kategória použitia: plech, kord panel (z hliníka). Kotevná hĺbka 25 mm.
0,29
0,11
0,16
0,20
0,31
0,44
0,47
Tanierová hmoždinka Termofix 6 H so skrutkou, priemer 6 mm,
ku kotveniu EPS a MW dosiek na drevo a doskové materiály (tanierik so skrutkou samostatne).
TERMOFIX 6 H – izolačný TANIERIK
ks
100 ks
0,20
0,24
FPF-ST 6,0 x 80 YZP ETA
ks
200 ks
0,07
0,08
FPF-ST 6,0 x 90 YZP ETA
ks
100 ks
0,09
0,11
FPF-ST 6,0 x 100 YZP ETA
ks
100 ks
0,10
0,12
FPF-ST 6,0 x 110 YZP ETA
ks
100 ks
0,11
0,13
FPF-ST 6,0 x 120 YZP ETA
ks
100 ks
0,12
0,14
FPF-ST 6,0 x 130 YZP ETA
ks
100 ks
0,13
0,16
FPF-ST 6,0 x 140 YZP ETA
ks
100 ks
0,14
0,17
FPF-ST 6,0 x 160 YZP ETA
ks
100 ks
0,17
0,20
FPF-ST 6,0 x 180 YZP ETA
ks
100 ks
0,23
0,28
FPF-ST 6,0 x 200 YZP ETA
ks
100 ks
0,27
0,32
FPF-ST 6,0 x 220 YZP ETA
ks
25 ks
0,35
0,42
FPF-ST 6,0 x 240 YZP ETA
ks
25 ks
0,47
0,56
FPF-ST 6,0 x 260 YZP ETA
ks
25 ks
0,56
0,67
FPF-ST 6,0 x 280 YZP ETA
ks
25 ks
0,65
0,78
FPF-ST 6,0 x 300 YZP ETA
ks
25 ks
0,74
0,89
Kategória použitia: drevo a doskové materiály. Min. kotevná hĺbka 25 mm, podľa hrúbky dosky
* Nenašli ste vhodný profil či dĺžku hmoždinky? Kontaktujte nás
na tel. čísle +420 511 120 315 a zaistíme Vám jeho dodávku.
Katalógové
číslo
Produkt
s ETA
1153-031
1153-032
1153-033
1153-034
1153-035
1153-036
1153-037
1153-038
1156-001
1156-002
1156-004
1156-005
1156-006
1156-007
1156-008
1156-009
1156-031
1156-032
1156-033
1156-034
1156-035
1156-036
1156-037
1156-038
1156-039
1156-040
1156-041
1156-061
1156-062
1156-063
1156-064
1156-065
1156-066
1156-067
1156-068
1156-069
1156-070
1156-072
s ETA
s ETA
s ETA
Jednotka
Balenie
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Tanierová hmoždinka Termofix 8 CF s oceľovým tŕňom s ETA, priemer 8 mm,
ku kotveniu EPS a MW dosiek.
Fischer Termofix CF 8/95 ETA
ks
100 ks
0,16
Fischer Termofix CF 8/115 ETA
ks
100 ks
0,17
Fischer Termofix CF 8/135 ETA
ks
100 ks
0,20
Fischer Termofix CF 8/155 ETA
ks
100 ks
0,21
Fischer Termofix CF 8/175 ETA
ks
100 ks
0,22
Fischer Termofix CF 8/195 ETA
ks
100 ks
0,25
Fischer Termofix CF 8/215 ETA
ks
100 ks
0,27
Fischer Termofix CF 8/235 ETA
ks
100 ks
0,31
Kategória použitia: A, B, C. Kotevná hĺbka min. 35 mm (betón) – 50 mm.
Tanierová hmoždinka KI – 10 s plastovým zatĺkacím tŕňom s ETA,
priemer 10 mm, ku kotveniu EPS dosiek.
KOELNER KI – 070 ETA
250 ks
ks
KOELNER KI – 090 ETA
250 ks
ks
KOELNER KI – 120 ETA
250 ks
ks
KOELNER KI – 140 ETA
250 ks
ks
KOELNER KI – 160 ETA
250 ks
ks
KOELNER KI – 180 ETA
250 ks
ks
KOELNER KI – 200 ETA
250 ks
ks
KOELNER KI – 220 ETA
250 ks
ks
Kategória použitia: A, B, C, D, E. Kotevná hĺbka 25 mm.
0,06
0,06
0,07
0,07
0,08
0,09
0,11
0,13
Tanierová hmoždinka TFIX – 8M s oceľovým zatĺkacím tŕňom s plastovou hlavou,
priemer 8 mm, ku kotveniu EPS a MW dosiek.
KOELNER TFIX – 8M – 095 ETA
200 ks
ks
0,17
KOELNER TFIX – 8M – 115 ETA
200 ks
ks
0,17
KOELNER TFIX – 8M – 135 ETA
200 ks
ks
0,18
KOELNER TFIX – 8M – 155 ETA
200 ks
ks
0,20
KOELNER TFIX – 8M – 175 ETA
200 ks
ks
0,21
KOELNER TFIX – 8M – 195 ETA
200 ks
ks
0,24
KOELNER TFIX – 8M – 215 ETA
100 ks
ks
0,27
KOELNER TFIX – 8M – 235 ETA
100 ks
ks
0,32
KOELNER TFIX – 8M – 255 ETA
100 ks
ks
0,37
KOELNER TFIX – 8M – 275 ETA
100 ks
ks
0,41
KOELNER TFIX – 8M – 295 ETA
100 ks
ks
0,46
Kategória použitia: A, B, C. Kotevná hĺbka 25 mm.
0,19
0,20
0,24
0,25
0,26
0,30
0,32
0,37
0,07
0,07
0,08
0,08
0,10
0,11
0,13
0,16
0,20
0,20
0,22
0,24
0,25
0,29
0,32
0,38
0,44
0,49
0,55
Tanierová hmoždinka TFIX 8S s oceľovým skrutkovacím tŕňom s plastovou hlavou s ETA,
priemer 8 mm, ku kotveniu EPS a MW dosiek.
KOELNER TFIX-8S-115 ETA
200 ks
ks
0,21
0,25
KOELNER TFIX-8S-135 ETA
200 ks
ks
0,24
0,29
KOELNER TFIX-8S-155 ETA
200 ks
ks
0,27
0,32
KOELNER TFIX-8S-175 ETA
200 ks
ks
0,30
0,36
KOELNER TFIX-8S-195 ETA
200 ks
ks
0,39
0,47
KOELNER TFIX-8S-215 ETA
100 ks
ks
0,46
0,55
KOELNER TFIX-8S-235 ETA
100 ks
ks
0,53
0,64
KOELNER TFIX-8S-255 ETA
100 ks
ks
0,64
0,77
KOELNER TFIX-8S-275 ETA
100 ks
ks
0,77
0,92
KOELNER TFIX-8S-295 ETA
100 ks
ks
0,84
1,01
KOELNER TFIX-8S-335 ETA
100 ks
ks
1,29
1,55
Kategória použitia: A, B, C, D, E. Kotevná hĺbka 25 mm (65 mm pro E).
Kategorie použitia:
A – betón
B – plné tehly
C – dierované alebo dutinové stavebné materiály
D – ľahčený betón
E – pórobetón
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
47
ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY
Príslušenstvo
Zatepľovacie systémy
Zatepľovacie systémy
Príslušenstvo
Produkt
Jednotka
Balenie
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Katalógové
číslo
1130-005
1130-006
1130-007
1130-013
1130-014
1130-015
Kotva Thermax na uchytenie prídavných konštrukcií na fasádu
Kotva Thermax 8/140 M6
ks
20 ks
Kotva Thermax 8/160 M6
ks
20 ks
Kotva Thermax 8/180 M6
ks
20 ks
Kotva Thermax 10/140 M6
ks
20 ks
Kotva Thermax 10/160 M6
ks
20 ks
Kotva Thermax 10/180 M6
ks
20 ks
2,96
3,04
3,19
3,26
3,33
3,48
3,55
3,65
3,83
3,91
4,00
4,18
1130-041
1130-042
1130-051
1130-052
Kotva Thermax na uchytenie prídavných konštrukcií na fasádu
Kotva Thermax 12 - 12 /110 SET 2
ks
2 ks
Kotva Thermax 12 - 12 /110 SET 20
ks
20 ks
Kotva Thermax 16 - 12 /170 SET 2
ks
2 ks
Kotva Thermax 16 - 12 /170 SET 20
ks
20 ks
33,19
13,74
36,56
14,89
39,83
16,49
43,87
17,87
1160-003
1160-004
1160-005
1160-006
1160-007
Zatĺkacia hmoždinka na uchytenie zakladacej lišty
Zatĺkacia hmoždinka KEW 6 x 50
ks
Zatĺkacia hmoždinka KEW 6 x 60
ks
Zatĺkacia hmoždinka KEW 6 x 80
ks
Zatĺkacia hmoždinka KEW 8 x 60
ks
Zatĺkacia hmoždinka KEW 8 x 80
ks
0,04
0,04
0,06
0,08
0,08
0,05
0,05
0,07
0,10
0,10
1190-126
1190-128
1190-130
1190-131
Skrutky EJOT pre použitie s držiakom izolácie SBH - T
Skrutky EJOT SW 8 R 4,8 x 120
ks
Skrutky EJOT SW 8 R 4,8 x 140
ks
Skrutky EJOT SW 8 R 4,8 x 160
ks
Skrutky EJOT SW 8 R 4,8 x 180
ks
250 ks
250 ks
250 ks
250 ks
0,22
0,30
0,41
0,52
0,26
0,36
0,49
0,62
1190-224
1190-002
Držiak izolácie na drevo LIK
ks
100 ks
0,09
0,11
1190-222
1190-004
Držiak lamelových dosiek SBL 140
(140 mm)
ks
200 ks
0,34
0,41
1190-001
EJOT držiak izolácie SBH-T 65/25
ks
100 ks
0,18
0,22
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
50 ks
Prídavný tanier KEW DSB 90
Prídavný tanier KEW DSB 110
Prídavný tanier KEW DSB 140
1190-326
ejotherm VT 2G
Tanier ku kombinácii s STR U 2G pre zápustnú montáž do mäkkých minerálnych izolačných dosiek
ks
100 ks
0,37
0,44
48
ks
ks
ks
200 ks
200 ks
200 ks
0,17
0,21
0,28
Balenie
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
1300-064
69,81
83,77
1300-065
STR tool 2G sada pre prestavbu
29,81
35,77
10,04
12,05
1190-404
1190-405
INKA
NOV
INKA
NOV
ks
ks
Montážny prípravok Termoz – montážny prípravok pre Termoz 8 U ks
ks
Montážny prípravok EDST – pre zápustnú montáž hmoždiniek Wkret-met eco-drive 8S ks ks
41,15
49,38
Uzáver EJOT STR/EPS
polystyrénová uzáver biela, priemer 65 mm ks
100 ks
0,04
0,05
ks
100 ks
0,05
0,06
Uzáver EJOT STR/MW
uzáver z minerálnej vaty, priemer 65 mm
ks
100 ks
0,07
0,08
1190-223
Uzáver EJOT STR/EPS
malá, priemer 5,5 mm
ks
500 ks
0,01
0,01
1300-001
Fréza na polystyrén
pre zapustenie tanierových hmoždiniek do izolačných dosiek, priemer 70 mm
ks
ks
15,19
18,23
1190-226
Polystyrénový uzáver
pre zakrytie tanierových hmoždiniek v izolačných doskách, priemer 70 mm
ks
200 ks
0,11
0,13
1190-225
Hmoždinka špirálová, priemer 25 mm, dĺžka 60 mm, max zaťaženie 5 kg v ETICS
priemer 25 mm
ks
10 ks
0,52
0,62
1190-324
Hmoždinka špirálová, priemer 23 mm, dĺžka 50 mm, max zaťaženie 2,5 kg v EPS 70F50
ks
50 ks
0,37
0,44
1190-325
Hmoždinka špirálová, priemer 27 mm, dĺžka 95 mm, max zaťaženie 4,5 kg v EPS 70F
ks
50 ks
0,67
0,80
Uzáver EJOT STR/EPS – GRAY
polystyrénová uzáver šedá, priemer 65 mm
0,20
0,25
0,34
* Použitím kotiev s prerušeným tepelným mostom Thermax profesionálne pripevníte doplnky na Vašu fasádu (markízy, rolety, svetlá).
Jednotka
STR Tool 2G
špeciálny nástavec pre zápustnú montáž hmoždiniek STR U 2G
ks
sada
1190-221
1190-065
1190-063
1190-064
Produkt
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
49
ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY
Katalógové
číslo
Príslušenstvo
Zatepľovacie systémy
Služby zákazníkom
Tepelno technické výpočty stavebných konštrukcií
Zatepľovacie systémy
Služby zákazníkom
Spektrofotometer
Našim zákazníkom ponúkame návrh a posúdenie z hľadiska záväzných požiadaviek
podľa platných noriem. Základný návrh skladby konštrukcie pomocou software TEPLO
z hľadiska:
• súčiniteľa prestupu tepla
• najnižšej vnútornej povrchovej teploty
• ročnej skondenzovanej vodnej pary
K rozšíreniu možností tónovacieho centra je využívaný spektrofotometer. S využitím metódy reflexnej fotometrie možno stanoviť receptúru pre namiešanie prefarbených omietok a náterov v neobmedzenej palete farebných odtieňov a vyrobiť
tak farebný odtieň podľa požiadavky zákazníka.
Meranie povrchovej teploty stavebných konštrukcií
Pre bezpečnú aplikáciu produktov Profi je predovšetkým
v zimnom období potrebné zistiť povrchovú teplotu omietaného
podkladu. Pre tento účel možno s výhodou využiť bezkontaktný teplomer vybavený vypínateľným laserovým zameriavačom,
funkciou HOLD na uchovanie nameranej hodnoty a zobrazením
min. a max. nameranej teploty s presnosťou 0,1 °C.
Termovízia
Ponúkame termovízne meranie obalových konštrukcií, ktoré boli alebo majú byť zateplené.
Možno tak zistiť nadmerné prestupy tepla cez
tepelné mosty.
Pre vykonávanie týchto skúšok sa používa prístroj
COMTEST OP1. Pri odtrhovej skúške sa zisťuje súdržnosť
podkladu, omietky alebo prídržnosť lepiacej malty
k podkladu podľa platných noriem.
Pri výťahovej skúške hmoždiniek sa zisťuje veľkosť potrebnej sily na vytiahnutie hmoždinky z podkladu. Po
štatistickom vyhodnotení slúžia výsledky skúšok pre
návrh počtu hmoždiniek v kotevnom pláne ETICS.
ColorStudio
ColorStudio je počítačový program, ktorý bol vyvinutý predovšetkým pre
uľahčenie výberu farieb vonkajších omietok a náterov a aj interiérov domov
a bytov. Program umožňuje vložiť akýkoľvek obrázok (fotografiu) a meniť
štruktúru a farby jednotlivých častí. Užívateľ tak môže meniť napríklad farbu omietky, okenných rámov, strechy atď. Tento program je Vám k dispozícii
na našich webových stránkach www.profibaustoffe.sk.
Odborné školenie – zatepľovacie systémy
každý štvrtok v Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c, Brno
Kvalifikovaná a spoľahlivá aplikačná firma sa môže preukázať
certifikátom potvrdzujúcim jej odbornú spôsobilosť. Nechajte
si poradiť od odborníkov! Našich školení sa zúčastňuje ročne
viac ako 1 000 záujemcov z radov realizačných firiem.
50
* V rámci technického poradenstva Vám pre bezpečnú aplikáciu produktov PROFI
ponúkame meranie povrchovej teploty stavebných konštrukcií pomocou
bezkontaktného laserového teplomeru.
51
ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY
Odtrhové skúšky a výťahové skúšky hmoždiniek
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Povrchové úpravy
52
53
Povrchové úpravy
Povrchové úpravy
Penetrácia podkladu
Produkt
Katalógové
číslo
Penetrácia podkladu
Jednotka
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
kg
kg
0,15–0,35 kg/m2
0,15–0,35 kg/m2
S
S
45,40
49,40
54,48
59,28
2,27
2,47
2,72
2,96
kg
0,15–0,30 kg/m2
S
40,40
48,48
4,04
4,85
kg
0,15–0,30 kg/m2
S
39,60
47,52
3,96
4,75
l
0,1-0,3 l/m2
S
22,20
26,64
4,44
5,33
Profi Putzgrund
univerzálny penetračný náter pod pastózne omietky, štandardne v bielej
farbe, podľa požiadavky možno tónovať podľa vzorkovníka PROFI STANDARD
Vedro 20 kg/paleta 24 vedier, biela
Vedro 20 kg/paleta 24 vedier, prefarbená podľa vzorkovníka PROFI STANDARD
707981
707981
Profi Akryl-Tiefengrund
bez rozpúšťadiel, bezfarebný hĺbkový penetračný náter na akrylátovej báze
pre akrylátové a silikónové omietky
Kanister 10 kg/paleta 40 kanisterov
7490
Profi Silikát-Tiefengrund
bezfarebný hĺbkový penetračný náter na báze vodného skla pre silikátové
omietky
Kanister 10 kg/paleta 40 kanisterov
7430
Profi Hydro
INKA
NOV
9038
hydrofobizačný náter určený pre vodoodpudivú úpravu stavebných hmôt,
riedenie vodou 1:2.
Kanister 5 l
Poznámka:
V prípade prefarbenia do farebného odtieňa neuvedeného
vo vzorkovniku PROFI STANDARD je k základnej cene účtovaný príplatok
podľa požadovaného odtieňa.
Zimné prísady do pastóznych omietok
Zimné prísady do pastóznych omietok
Profi Winterzusatz
INKA
NOV
fľaštička
120 ml na 25 kg omietky
S
10,37
12,44
10,37
12,44
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
7888
urýchľovač do pastóznych omietok, prísada pre pastózne omietky
na urýchlenie procesu tuhnutia v chladnom období.
Fľaštička 120 ml
54
* Pod povrchové úpravy s hladenou štruktúrou nie je potrebný penetračný náter
Profi Putzgrund tónovať.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
55
Povrchové úpravy
Povrchové úpravy
Pastózne omietky
Katalógové
číslo
Produkt
Pastózne omietky
Jednotka
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
kg
kg
kg
kg
kg
2,4 kg/m2
3,0 kg/m2
3,8 kg/m2
2,7 kg/m2
3,5 kg/m2
S
S
O
O
O
49,49,49,49,49,-
58,80
58,80
58,80
58,80
58,80
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
2,35
2,35
2,35
2,35
2,35
kg
kg
kg
kg
kg
2,4 kg/m2
3,0 kg/m2
3,8 kg/m2
2,7 kg/m2
3,5 kg/m2
S
S
O
O
O
42,25
42,25
42,25
42,25
42,25
50,70
50,70
50,70
50,70
50,70
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
2,03
2,03
2,03
2,03
2,03
kg
kg
kg
kg
kg
2,4 kg/m2
3,0 kg/m2
3,8 kg/m2
2,7 kg/m2
3,5 kg/m2
O
O
O
O
O
48,48,48,48,48,-
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
1,92
1,92
1,92
1,92
1,92
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
kg
kg
kg
kg
kg
2,4 kg/m2
3,0 kg/m2
3,8 kg/m2
2,7 kg/m2
3,5 kg/m2
S
S
O
O
O
48,48,48,48,48,-
57,60
57,60
57,60
57,60
57,60
1,92
1,92
1,92
1,92
1,92
2,30
2,30
2,30
2,30
2,30
Profi Anti – Aging Putz
707461
707462
707463
707464
707465
štrukturálna omietka na báze vysokohodnotných minerálnych spojív, odolná
proti vyblednutiu a špineniu, ako finálna povrchová úprava fasád vo farebných
odtieňoch podľa vzorkovníka PROFI STANDARD
Vedro 25 kg/paleta 24 vedier
hladená 1,5 mm
hladená 2 mm
hladená 3 mm (na objednávku)
ryhovaná 2 mm (na objednávku)
ryhovaná 3 mm (na objednávku)
707350
707360
707380
707370
707390
štrukturálna omietka na akrylátovej báze ako finálna povrchová úprava fasád
vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníka PROFI STANDARD
Vedro 25 kg/paleta 24 vedier
hladená 1,5 mm
hladená 2 mm
hladená 3 mm (na objednávku)
ryhovaná 2 mm (na objednávku)
ryhovaná 3 mm (na objednávku)
Profi Akrylatputz
Profi Silikatputz
707220
707230
707250
707240
707260
štrukturálna omietka na báze vodného skla ako finálna povrchová úprava
fasád vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníka PROFI STANDARD, vhodná
aj na sanačný systém
Vedro 25 kg/paleta 24 vedier
hladená 1,5 mm (na objednávku)
hladená 2 mm (na objednávku)
hladená 3 mm (na objednávku)
ryhovaná 2 mm (na objednávku)
ryhovaná 3 mm (na objednávku)
707543
707545
707547
707552
707554
56
štrukturálna omietka na báze silikónovej živice ako finálna povrchová úprava
fasád vo farebných odtieňoch podľa vzorkovníka PROFI STANDARD, vhodná
aj na sanačný systém
Vedro 25 kg/paleta 24 vedier
hladená 1,5 mm
hladená 2 mm
hladená 3 mm (na objednávku)
ryhovaná 2 mm (na objednávku)
ryhovaná 3 mm (na objednávku)
Ochrana proti plesniam a riasam:
Tónovanie:
Všetky štrukturálne omietky a fasádne farby Profi už obsahujú fungicídne
a algicídne prísady proti rastu plesní a rias.
V prípade prefarbenia do farebného odtieňa neuvedeného vo vzorkovníku PROFI STANDARD
je k základnej cene účtovaný príplatok podľa požadovaného odtieňa.
* Profi Anti-Agingputz chráni Vašu fasádu proti UV žiareniu,
zašpineniu a blednutiu farieb.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
57
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Profi Silikonharzputz
Povrchové úpravy
Povrchové úpravy
Fasádne farby
Katalógové
číslo
Produkt
Fasádne farby
Jednotka
Spotreba
Skladom (S)
Na objednanie (O)
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
kg
kg
0,15–0,25 kg/m2
0,15–0,25 kg/m2
S
O
62,80
75,36
na vyžiadanie
3,14
3,77
na vyžiadanie
kg
kg
0,15–0,25 kg/m2
0,15–0,25 kg/m2
S
O
72,20
86,64
na vyžiadanie
3,61
4,33
na vyžiadanie
kg
kg
0,2–0,3 kg/m2
0,2–0,3 kg/m2
S
O
116,80
140,16
na vyžiadanie
5,84
7,01
na vyžiadanie
Profi Akrylátová fasádna farba
7570
vysoko kvalitná vodou riaditeľná fasádná farba na akrylátovej báze
pre vonkajšie použitie
Vedro 20 kg/paleta 24 vedier, biela
Vedro 20 kg/paleta 24 vedier, prefarbená
Profi Silikátová fasádna farba
7300
vysoko kvalitná silikátová farba na báze vodného skla pre vonkajšie
i vnútorné použitie, vhodná na sanačné systémy PROFI
Vedro 20 kg/paleta 24 vedier, biela
Vedro 20 kg/paleta 24 vedier, prefarbená
Profi Silikonová fasádna barva
7550
vysoko priepustná a priľnavá farba na báze silikónovej živice pre vonkajšie
aj vnútorné použitie, vhodná na sanačné systémy PROFI
Vedro 20 kg/paleta 24 vedier, biela
Vedro 20 kg/paleta 24 vedier, prefarbená
Interiérové farby
Interiérové farby
9008
Profi MAL – biela interiérová farba
vodou riediteľná, maliarska farba odolná voči oteru pre použitie v interiéri.
Vyznačuje sa výbornou krycou schopnosťou a zvýšenú belosťou.
Ľahko sa spracováva a vďaka optimálnemu zloženiu nepraská
a neodlupuje sa. Má veľmi dobrú paropriepustnosť.
Vedro 20 kg/paleta 24 vedier, biela
kg
0,1–0,15 kg/m2
S
16,40
19,68
0,82
0,98
9009
Profi Extra Weiss – interiérová farba s extra vysokým stupňom belosti
vodou riediteľná, maliarska farba odolná voči oteru pre použitie v interiéri.
Vyznačuje sa výbornou krycou schopnosťou a extra vysokou belosťou. Ľahko
sa spracováva, nekrehne, nepraská a neodlupuje sa. Je umývateľná, odoláva
oteru za sucha a má dobrú paropriepustnosť.
Vedro 20 kg/paleta 24 vedier, biela
kg
0,15 kg/m2
S
22,80
27,36
1,14
1,37
kg
0,15–0,20 kg/m2
O
9012
58
vodou riediteľná, maliarska farba odolná voči oteru pre použitie v interiéri.
Vyznačuje sa výbornou krycou schopnosťou. Ľahko sa spracováva, nekrehne,
nepraská a neodlupuje sa. Je umývateľná, odoláva oteru za sucha
a má dobrú paropriepustnosť. Tónuje sa do individuálnych farebných
odtieňov podľa vzorkovníkov PROFI.
Vedro 20 kg/paleta 24 vedier, tónovateľná
* Využitím našich moderných zariadení dokážeme podľa predlohy namiešať farby
a nátery v neobmedzenej palete farebných odtieňov.
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
Profi Color – interiérová farba
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
na vyžiadanie
na vyžiadanie
59
Povrchové úpravy
Povrchové úpravy
Mozaikové omietky
Katalógové
číslo
Jednotka
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Spotreba
Vzorky a vzorkovníky
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Provedenie
Profi mozaiková omietka (Buntsteinputz) do 1,8 mm
Vzorky omietok – doska
prírodná mozaiková omietka na akrylátovej báze, pre vnútorné aj vonkajšie
použitie, vhodná na povrchovú úpravu soklov alebo iné dekoratívne účely
Vedro 25 kg/paleta 24 vedier
vzorky hotových omietok a farieb
natiahnuté na plastových doskách
o rozmere cca 25 x 33 cm alebo vzorky
mozaikových omietok natiahnuté
na plastových doskách formátu A4.
5-6 kg/m2
MO-P xxx
kg
(podľa označenia odtieňa)
53,-
63,60
2,12
2,54
Cena v EUR za vzorku
bez DPH
s DPH
3,92 / ks
4,70 / ks
3,92 / ks
4,70 / ks
15,69 / ks
18,83 / ks
15,69 / ks
18,83 / ks
Vzorky omietok – balenie
vzorky prefarbených omietok a farieb
vo vedierku s objemom 1 kg
P 101 stone
P 102 creme
P 103 feuer
P 104 granit
P 105 green
Vzorkovník farieb PROFI STANDARD – vejár
vzorkovník farebných odtieňov Profi
Vzorkovník farieb PROFI PREMIUM – vejár
P 108 mramor
P 109 basalt
P 110 schiefer
P 111 metal
P 112 kaffee
P 114 techno
P 115 emotion
P 116 terra
P 117
P 118
60
P 119
P 215-G
vzorkovník farebných odtieňov Profi
POVRCHOVÉ
ÚPRAVY
P 106 classico
Podľa želania zákazníka namiešame
individuálny farebný odtieň.
Individuálny odtieň
* Podľa želania zákazníka možno z jednotlivých farebných pieskov vytvoriť
individuálne farebné kombinácie mozaikových omietok.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
61
Doplnkový program
Povrchové úpravy
Ochrana a čistenie fasád
Katalógové
číslo
INKA
NOV
1112-014
1112-015
Produkt
Jednotka
Balenie
Spotreba
Lepidlá na obklady a dlažby
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Katalógové
číslo
Produkt
Jednotka
Cena v EUR za balenie
bez DPH
s DPH
Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
Profi stavebné lepidlo
Profi PREVENT
prípravok určený k preventívnej ochrane proti riasam a plesňam na minerálnych podkladoch,
vnútorné aj vonkajšie použitie
Kanister 5 l
l
5l
0,1 až 0,2 kg/m2
16,67
20,Kanister 10 l
l
10 l
0,1 až 0,2 kg/m2
33,33
40,-
9006
stavebné lepidlo určené pre lepenie obkladov a dlažieb (trieda C1),
spotreba cca 2,1 až 3,9 kg/m2
Vrece 25 kg/paleta 1 050 kg
t
5,15
6,18
206,-
9007
flexibilné lepidlo určené pre lepenie obkladov a dlažieb (trieda C2T),
spotreba cca 2,1 až 3,9 kg/m2
Vrece 25 kg/paleta 1 050 kg
t
11,58
13,90
463,-
247,20
Profi flexibilné lepidlo
INKA
NOV
1112-012
1112-013
Profi LIKVID
prostriedok k likvidácii rias a plesní, určený pre ošetrenie minerálnych podkladov, vnútorné aj vonkajšie použitie, ekologický
Kanister 5 l
l
5l
0,1 až 0,2 kg/m2
27,78
33,34
Kanister 10 l
l
10 l
0,1 až 0,2 kg/m2
55,56
66,67
ANTI – MOUSSE 77
1112-001
1112-002
prostriedok na odstránenie rias, lišajníkov, machov, plesní a húb z povrchov stavieb s preventívnym
účinkom proti ich novotvorbe. Používa sa na omietku, kameň, strešné tašky, betón, nátery apod.
Kanister
l
5l
0,04–0,05 l/m2
40,78
48,94
Kanister
l
20 l
0,04–0,05 l/m2
128,63
154,36
555,60
Vápenné produkty
Katalógové
číslo
Produkt
Jednotka
Cena v EUR za balenie Cena v EUR za jednotku
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
SCALP RENOV EXPRESS
1112-003
1112-004
prostriedok na odstránenie rias, lišajníkov, machov, plesní a húb z povrchov stavieb, ktoré
spôsobujú nazelenalý vzhľad fasád a soklov budov, pomníkov, striech apod.
Kanister
l
5l
0,15–0,20 l/m2
65,10
78,12
Kanister
l
20 l
0,15–0,20 l/m2
222,75
267,30
Profi Vápenný hydrát – Jurat Kalk
1000
biely vápenný hydrát v práškovej forme, určený pre prípravu murovacích mált
alebo omietkových zmesí priamo na stavbe, surovina pre technický priemysel
Vrece 60l/paleta 30 vrece
vrece
5,50
6,60
5,50
6,60
SCALP PRIMER 36 – penetrácia pod systém graffiti
1112-007
Profi Vápenný hydrát – Jurat Kalk
základný, vodou riediteľný náter pre izoláciu podkladu pred nanášaním permanentných
náterov na preventívnu ochranu pred grafitmi VERNA PU 16.
Kanister
kg
5 kg
0,1–0,15 kg/m2
218,82
262,58
1010
biely vápenný hydrát v práškovej forme, určený pre prípravu murovacích mált
alebo omietkových zmesí priamo na stavbe, surovina pre technický priemysel
Silo
t
na vyžiadanie
na vyžiadanie
SCALP VERNA PU16 mat – ochrana proti grafitom
1112-008
permanentná ochrana proti grafitom v matnom prevedení pre použitie v exteriéroch
a interiéroch na podkladoch natretých aj bez náteru.
Kanister
l
5l
0,1–0,3 l/m2
200,-
Cement CEM II/B-M 32,5 R
240,9026
portlandský zmesný cement vhodný pre prípravu betónu, omietok,
alebo murovacích mált priamo na stavbe
Vrece 25 kg/paleta 1 400 kg kg
3,75
4,50
150,-
180,-
Sadra stavebná biela
9017
9018
9019
62
Po aplikácii
* Pre odstránenie rias, lišajníkov, machov, plesní a húb z povrchov stavieb
odporúčame použiť fungicídné a algicidné prípravky.
Ceny sú franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH sú orientačné.
63
DOPLNKOVÝ
PROGRAM
Pred aplikáciou
univerzálna sadra určená pre vodoinštalačné, elektroinštalačné, stavebné, kúrenárske
a modelárske práce
Vrece 1 kg
kg
0,43
0,52
0,43
0,52
Vrece 3 kg
kg
1,17
1,40
0,39
0,47
Vrece 15 kg
kg
5,25
6,30
0,35
0,42
Stroje
Stroje
Servis a prenájom strojového zariadenia
Cena EUR bez DPH
Popis
Požiadavky pre umiestnenie sila na stavbe
Silostavač + príves
prítomnosť technika pre aplikáciu liatych poterov
20,- EUR/hod.
dopravné (návoz, zvoz a servis strojového zariadenia)
0,67 EUR/km
dopravné silostavač
1,40 EUR/km
čakanie na stavbe (silostavač, cisterna, kamión)
800 cm
300 cm
970 cm
20,- EUR/15 min.
Prenájom strojového zariadenia
Servis strojov zabezpečuje:
Stavebniny Ištok, s.r.o.
Vajnorská ul., areál
ISTROCHEM Bratislava
705 cm
20,- EUR/hod.
370 cm
servis strojového zariadenia, prestoj zavinený stavbou
370 cm
výška podjazdová
Cenník služieb a tovaru:
na vyžiadanie
Cisterny
Servis:
tel.: 0903 444 694
0911 533 674
900 cm
1 400 cm
Bezpečnostný odstup od voľne zaveseného vedenia
Bezpečný odstup sila od el. vedenia:
Strojové zariadenia pre spracovanie materiálov PROFI:
el. vedenie
el. vedenie
Rozmery síl:
hore
zo strany
a
M5
M3
22 m - 700 cm
D 40
Pre napätie nad 1000 V
Bezpečný odstup (a):
do 30 kV - 3 m
110 kV - 4 m
380 kV - 5 m
3
D 20, D 30
18 m 3 - 655 cm
Flotti
12 m 3 - 615 cm
Pre napätie do 1000 V
Bezpečný odstup (a): 0,5 m
a
Minimálna bezpečná vzdialenosť sila od výkopu
a
Bezpečnostný odstup (a):
a=h+1 m
240 cm
Duo-mix
Pneumatický
dopravník
SMP pumpa
Aliva 246
pre spracovanie
liatych poterov
pre aplikáciu
striekaných
betónov
Filcovačka
h (výška stavebnej jamy)
Miesto pre postavenie sila musí byť vopred jasne určené.
Plocha musí byť spevnená a vodorovne zarovnaná
v minimálnom rozmere 3 x 3 m.
64
* Použitím strojového zariadenia pre spracovanie materiálov Profi si nielen uľahčíte prácu,
ale takisto zvýšite vlastnú produktivitu a docielite lepšie výsledky.
65
Poznámky:
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky
1. Všeobecne
Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky Profibaustoffe CZ, s.r.o., so sídlom Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
vedenom krajským súdom v Brne v oddiely C, zložke 10040 (ďalej len ,,predávajúci“) sú neoddeliteľnou súčasťou rámcových kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv, nájomných
zmlúv vrátane zmlúv o prenájme strojového zariadenia uzatvárajúcich na jednej strane predávajúcim na predaj materiálu či prenájom vecí majetných podľa cenníka predávajúceho. Zmluvný vzťah sa riadi českým právnym poriadkom, hlavne občianskym zákonníkom č. 89/2012 Sb. v platnom znení.
2. Zmluvné vzťahy
Predaj materiálu alebo strojového zariadenia sa uskutočňuje na základe písomne uzavretých zmlúv, a to rámcovej kúpnej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo potvrdenia písomnej objednávky (ďalej len ,,KZ“), prípadne zmluvy o prenájme strojového zariadenia (ďalej len ,,NZ“). Uzavretie kúpnej zmluvy bez písomnej formy možno výhradne pri kúpe
v hotovosti. Kupujúci lebo nájomca (oba „kupujúci“) sú pred uzavretím zmluvy povinný poskytnúť predávajúcemu aktuálny výpis zo živnostenského registra, alebo výpis
z obchodného registra a plátci DPH aj osvedčenia o registrácii platcu DPH.
3. Dodacie podmienky
Jednotlivé dodávky materiálu podľa KZ sa upresňujú písomnou, faxovou, telefonickou, alebo e-mailovou objednávkou kupujúceho potvrdenou predávajúcim rovnakou
formou resp. poskytnutím materiálu, alebo dohodou oprávnenej osoby a pracovníkom expedičného skladu predávajúceho, pričom materiál dodaný kupujúcemu sa považuje vždy za plnenie na základe KZ.
Dodanie materiálu sa uskutočňuje jeho odovzdaním kupujúcemu alebo prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Pri odbere materiálu, kedy prepravu materiálu
zabezpečuje kupujúci prostredníctvom tretích osôb, je odoberajúca osoba povinná predložiť riadne vyplnené tlačivo – plná moc k odberu zboží. Za prípadné škody vzniknuté nesprávnym vyplnením tohto tlačiva nenesie predávajúci zodpovednosť.
Pri dodávkach materiálu, alebo predmetu nájmu dopravnými prostriedkami u predávajúceho, alebo dopravnými prostriedkami, ktoré sprostredkoval predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť faktickú možnosť príjazdu dopravného prostriedku (nákladného vozidla/kamiónu), materiál, alebo predmet nájmu až do požadovaného miesta
vykládky vrátane miesta vykládky tak, aby mohol byť náklad vyložený bez problémov a bez čakania. Pri porušení tejto povinnosti kupujúceho je predávajúci alebo dopravca sprostredkovaný predávajúcim oprávnený nepredať materiál, alebo predmet nájmu a kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady na dopravné, prestoje a iné
účelne vynaložené náklady na neúspešnú dopravu.
Kupujúci sa vzdáva právana akúkoľvek náhradu za nezapracovaný materiál nachádzajúci sa vo vrátenom transportnom sile a predávajúci sa vzdá akejkoľvek náhrady
nákladov spojených s likvidáciou nespracovaného materiálu vo vrátenom transportnom sile (nespracovaný materiál sa nedobropisuje).
Ak sa bude vo vrátenom transportnom sile nachádzať viac ako 12 ton nespracovaného materiálu, je kupujúci povinný na to predávajúceho vopred písomne upozorniť
a poskytnúť predávajúcemu paušálnu náhradu zvýšených nákladov spojených s odčerpaním nadlimitného množstva materiálu za účelom odvozu transportného sila vo
výške 20.000,- Kč, prípadne 800 + DPH.
4. Cena a platobné podmienky
Ceny materiálu sú určené cenníkom predávajúceho platným v dobe doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu. Prípadné množstevné zľavy stanovené cenovou
ponukou predávajúceho sa nevzťahujú na palety EUR. Ak nie je dohodnuté inak, je platnosť cenových ponúk obmedzená na 30 dní od dátumu vypracovania. Ak nie je
cena uhradená v hotovosti, predávajúci pri odovzdaní či odoslaní zboží vystaví faktúru, ktorá obsahuje číslo objednávky kupujúceho, prípadne číslo KZ alebo NZ. Faktúra
obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Prílohu faktúry tvorí kópia dodacieho listu.
Kupujúci je povinný uhradiť faktúru podľa splatnosti. Kupujúci nemá právo sa omeškať s úhradou faktúry z akéhokoľvek dôvodu, ani uhradiť faktúru len z časti, a to ani
po uplatnení práv z vadného plnenia. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, má právo predávajúci ďalšie dodávky materiálu bez akejkoľvek náhrady kupujúcemu
pozastaviť, ukončiť poskytovanie všetkých zliav kupujúcemu, účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a v prípade omeškania
dlhšieho než 30 dní účtovať navyše kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z dlžnej sumy. Nárok na náhradu škody zostáva predávajúcemu zachovaný.
Vlastnícke práva k materiálu prechádzajú na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v priebehu platnosti cenníku.
Na základe zmluvného dojednania môže vzniknúť kupujúcemu nárok na bonus v závislosti na dosiahnutom obrate. Výšku bonusu vypočíta predávajúci a tento výpočet
doručí kupujúcemu. Nárok sa má za priznaný v okamihu, keď predávajúci dostane od kupujúceho predložený výpočet, na ktorom kupujúci potvrdí svojím podpisom jeho
správnosť. Priznanie bonusu je znížením ceny, ku ktorému došlo po dodaní tovaru. Vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty predstavuje zníženie základu dane a dane, ku ktorému došlo po dátume uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Predávajúci vystaví na takto odsúhlasený bonus opravný daňový doklad a doručí ho kupujúcemu.
5. Obaly
Tovar je podľa druhu dodávaný balený v papierových vreciach, plastových vedrách, kartónoch či zväzkoch alebo voľne ložený. Voľne ložený tovar možno prepravovať
v transportnom sile. Silo nie je obalom tovaru, ale strojovým zariadením.
Predávajúci prehlasuje, že má riadne uzavretú zmluvu o združenom plnení so spoločnosťou EKO-KOM podľa §13, odst. 1 písm. c) zákona o obaloch pod klientskym číslom
EK-F00022846.
Pri dodávke tovaru na paletách je kupujúcemu účtovaná cena za paletu EUR vo výške 250,- Kč, prípadne 10 + DPH. Kupujúci má nárok na spätný predaj paliet EUR predávajúcemu za cenu za paletu 220,- Kč, prípadne 9 + DPH. Predávajúci pri výkupe vystaví kupujúcemu doklad o prevzatí paliet, na základe ktorého vystaví kupujúci predávajúcemu neodkladne faktúru, a to v rovnakej mene, v ktorej došlo ku predaju paliet. Spätne sú vykupované len výmenné palety EUR v nepoškodenom stave.
Kupujúci je oprávnený vrátiť palety do predajného skladu predávajúceho na ulici Vídeňská 140/113c v Brne najneskôr do troch mesiacov odo dňa odobratia. Kupujúci
vrátené palety bez odkladu fakturuje. Po uplynutí tejto doby zaniká povinnosť predávajúceho palety odkupovať.
6. Akosť, záruka, reklamácia
Za dohodnutú akosť sa považujú v zásade vlastnosti výrobku splňujúce požiadavky príslušného technického predpisu alebo technických noriem vrátane záväzných noriem
EU alebo iných technických podkladov, pokiaľ pre daný výrobok neexistuje technický predpis. Predávajúci vydal písomné Vyhlásenie o zhode, certifikáty a bezpečnostné
listy na všetky výrobky, u ktorých to vyžadujú príslušné predpisy.
Predávajúci zodpovedá za to, že materiál má v okamihu odovzdaní či odoslaní kupujúcemu požadované vlastnosti. Tieto vlastnosti si materiál zachováva najmenej po dobu
trvania záručnej doby (doby skladovania) za súčasného plnenia podmienok pre manipuláciu a skladovanie.
Aj napriek všetkej pozornosti predávajúceho sa môžu na dodávanom materiály vyskytnúť vady. Kupujúci je povinný zboží čo najskôr po prechodu nebezpečenstva škody
na zboží prehliadnuť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve, má právo akékoľvek zistené závady reklamovať. Kupujúci je povinný podať reklamáciu neodkladne, a
to písomne. Do vybavenia reklamácie je povinný reklamovaný materiál uchovať a oddelene skladovať. Podmienky reklamačného riadenia vychádzajú z platných právnych
predpisov. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré na vybavenie reklamácie vynaložil.
Kupujúci je povinný rovnako prehliadnuť palety EUR, na ktorých bolo zboží predávajúcemu odovzdané, a to najneskôr v deň odovzdania. Prípadné reklamácie kvality
dodaných paliet EUR, je kupujúci povinný podať písomne predávajúcemu najneskôr v deň realizácie dodávky materiálu na týchto paletách. Neskoršie reklamácie nebudú
akceptované. Predávajúci zodpovedá za škody spôsobené vadou dodaného materiálu do výšky kúpnej ceny vadnej dodávky. Predávajúci však nezodpovedá za škody,
ktoré kupujúcemu vznikli neodborným zaobchádzaním z materiálom, alebo zapracovaním materiálu s vadou, ktorú kupujúci mohol a mal zistiť.
Pri výrobe prefarbených omietok a fasádnych farieb môže z dôvodu používania prírodných materiálov dochádzať k drobným odchýlkam vo farebnosti týchto produktov,
a preto sa drobné odchýlky vo farebnosti nepovažujú za vadné plnenie.
7. Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sú povinné v rámci svojich možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty alebo riziká,
ktoré môžu vyplynúť z činnosti spojených s plnením KZ a NZ alebo použitím materiálu alebo predmetom nájmu.
Každá zo zmluvných strán dôsledne zabezpečia dodržiavanie dôvernosti obchodných informácií, ktoré sa týkajú vzájomného
zmluvného vzťahu. Prípadné spory budú rozhodované českým súdom alebo rozhodcom na území Českej republiky, pričom
miestna príslušnosť sa bude riadiť sídlom predávajúceho.
66
Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. 3. 2014 a zároveň nahradzujú všetky
doterajšie vydania.
Download

Príslušenstvo