v.4.0
Požičovňa zariadenia staveniska
Požičovňa malej mechanizácie
Cenník prenájmov a služieb
+421 902 963 617
Cenník je platný od 01.02.2015, uvedené ceny sú bez DPH.
Kontakty:
Spoločnosť
Skanska a.s.
Líbalova 1/2348
149 00 Praha 4, Chodov
IČ: 26271303, DIČ: CZ 26271303
Prevádzka
Skanska a.s.
Vinohradská 88, 618 00 Brno - Černovice
tel.: 548 530 213 fax.:548210564
GPS: 49°10'9.612"N, 16°38'46.536"E
Kontakt pre Slovenskú republiku:
Radovan Sabo
mobil: +421 902 963 617
[email protected]
Podmienky prenájmu mobilných kontajnerov
Doklady:
Pre overenie totožnosti vyžadujeme aby sa nájomca (zákazník) preukázal niektorou z nasledujúcich kombinácií
dokladov: OP/RL , OP/VP, OP/CP, OP/ŽL, OP/povolenie k pobytu.
Kaucia:
Pre zapožičanie mobilných kontajnerov vyžadujeme od nájomcu zloženie hotovostnej kaucie ktorej výška závisí od druhu
kontajnera a je uvedená v cenníku. Pri zapožičaní viacero kontajnerov je potrebné zložiť kauciu za každý z nich . Kaucia
bude nájomcovi vrátená pri ukončení prenájmu a odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi za dodržania všetkých
podmienok prenájmu, (viac Všeobecné podmienky prenájmu.)
Podmienky prenájmu malej mechanizácie
Doklady:
Pre overenie totožnosti vyžadujeme aby sa nájomca (zákazník) preukázal niektorou z nasledujúcich kombinácií
dokladov: OP/RL , OP/VP, OP/CP, OP/ŽL, OP/povolenie k pobytu.
Kaucia:
Pre zapožičanie mechanizácie vyžadujeme od nájomcu zloženie hotovostnej kaucie ktorej výška závisí od druhu
mechanizácie a je uvedená v cenníku. Pri zapožičaní viacero strojov je potrebné zložiť kauciu za každý z nich . Kaucia
bude nájomcovi vrátená pri ukončení prenájmu a odovzdaní predmetu nájmu prenajímateľovi za dodržania všetkých
podmienok prenájmu, (viac Všeobecné podmienky prenájmu.)
Zľavy:
Doba prenájmu / Zľava
do 4 hod:
-50%
5-30 dní:
-10%
nad 30 dní:
-25%
Víkend: piatok až pondelok = 2 dni prenájmu.
K mechanizácii poskytujeme možnosť zapožičania rôzneho príslušenstva ktoré bude účtované zvlášť podľa cenníka v
závislosti od druhu - doba prenájmu, spotreba, km alebo hod. .
Doprava
Na požiadanie zabezpečíme dovoz na určené miesto, doprava nie je započítaná do nájmu a bude vyúčtovaná dodatočne.
Popis
Typ / Parametre
MJ
€
Kaucia €
Prenájom kontajnerov
Kontajner obytný
š 2,5m, d 6m
ks/deň
3,00
2000,00
Kontajner obytný
š 3m, d 6m
ks/deň
3,00
2000,00
Kontajner vrátnica
š 2,5m, d 3m
ks/deň
3,00
2000,00
Kontajner skladový
š 2,5m, d 6m
ks/deň
2,00
1000,00
Kontajner skladový
PHM š 2,5m, d 6m
ks/deň
2,30
1000,00
Kontajner sanitárny
š 2,5m, d 6m
ks/deň
6,50
3000,00
Kontajner schodiskový
ks/deň
2,00
2000,00
Schodisko
ks/deň
2,00
500,00
Podlaha, podesta
ks/deň
0,50
200,00
Čelo vloženej chodby
ks/deň
2,90
200,00
Modul vloženej chodby
ks/deň
1,90
200,00
Montáž a demontáž
Montáž zostavy
sólo kontajner
ks
80,00
Montáž zostavy
DUO kontajner
ks
240,00
Montáž zostavy
TRIO kontajner
ks
360,00
Schodisko a podesta
ks
60,00
Podesta
bm
22,00
Čelo vloženej chodby
ks
55,00
Podlahový modul
ks
13,70
Stropný modul
ks
13,70
Strešný modul
ks
13,70
Čistenie a dezinfekcia ( účtuje sa jednorázovo za každý kontajner pri vrátení)
Nábytok
ks
40,00
Stolička
plastová
ks/deň
0,13
Stolička
čalúnená
ks/deň
0,17
Stolička
s kolieskami
ks/deň
0,22
ks/deň
0,31
Stôl
Skriňa
otvorená
ks/deň
0,35
Skriňa
zatvorená
ks/deň
0,35
Skriňa
šatníková
ks/deň
0,40
Kontajner zásuvkový
ks/deň
0,35
Vešiak
ks/deň
0,09
Kôš na odpadky
ks/deň
0,05
Regál skladový
ks/deň
0,40
Mini kuchyňa
ks/deň
2,20
Chladnička
ks/deň
0,80
Klimatizácia mobilná
ks/deň
2,20
Prenájom mobilného oplotenia
Oplotenie
nepriehľadné š. 2,2m
bm/mes.
4,20
Oplotenie
priehľadné š. 3,47m
bm/mes.
1,10
Brána
nepriehľadná š. 3,5m
ks/mes.
28,00
Brána
priehľadná š. 3,5m, 7m
ks/mes.
12,00
Brána
nepriehľadná š. 1m
ks/mes.
8,30
Brána
priehľadná š. 1m
ks/mes.
4,20
Popis
Značka
Typ / Parametre
MJ
€
€
zákl.
€
-10% -25%
Kaucia €
Vŕtačky...
Akum. skrutkovač
HILTI
SF121-A>12V/3Ah/2kg/2rýchl.
ks/deň
4,65
4,19
3,49
100
Akum. skrutkovač
HILTI
SF144-A>14,4V/2,6Ah/2,4kg/2rýchl.
ks/deň
4,65
4,19
3,49
100
Vŕtačka
HILTI
SR16 >230V/600W/Ľ/P/2rýchl.
ks/deň
4,00
3,60
3,00
70
Vŕtačka
PROTOOL DRP20 2E FF>230V/1100W/2rýchl.
ks/deň
8,30
7,47
6,23
100
Miešadlo
PROTOOL MXP1000EQ>230V/950W/4,3kg
ks/deň
3,30
2,97
2,48
70
Miešadlo
PROTOOL MXP1202EQ>230V/1200W/6,1kg
ks/deň
5,50
4,95
4,13
100
SF144-A
DRP20-2E
M XP1000-EQ
MXP1202 -EQ
Vŕtanie - betón
Vŕtacie kladivo
HILTI
TE2-S>220V/650W/2,4kg/1,8J/SDS+
ks/deň
5,00
4,50
3,75
80
Akum. vŕtacie kladivo
HILTI
TE2-A>24V/400W/3,8kg/1,8J/SDS+
ks/deň
5,50
4,95
4,13
100
Vŕt, kladivo
HILTI
TE6-S>230V/650W/2,8kg/1,8J/SDS+
ks/deň
5,40
4,86
4,05
150
Vŕtacie kladivo
HILTI
TE16>230V/800W/3,8kg/3,2J/SDS+
ks/deň
6,60
5,94
4,95
180
Kombinované kladivo
HILTI
TE50>230V/1050W/5,7kg//5,2J/SDSmax
ks/deň
12,40
11,16
9,30
200
Kombinované kladivo
HILTI
TE56>230V/1100W/6kg//3,5-7J/SDSmax
ks/deň
13,30
11,97
9,98
300
Kombinované kladivo
HILTI
TE60>230V//1300W/6,4kg/7,3J/SDSmax
ks/deň
13,30
11,97
9,98
300
Kombinované kladivo
HILTI
TE70-ATC>230V/7,7kg/1600W/11J/SDSmax ks/deň
15,00
13,50 11,25
350
Vŕtací jadrový prístroj
HILTI
DD120>230W/1600W/10,5kg/BI+
23,00
20,70 17,25
500
TE2-S
TE6-S
TE16
ks/deň
TE50
TE70
Búranie, sekanie.
Búracie kladivo (pneu.)
PERMON SK9> 9kg/0,9m3/min.
ks/deň
6,70
6,03
5,03
100
Búracie kladivo (pneu.)
PERMON SK12-B>12kg/1m3/min.
ks/deň
6,70
6,03
5,03
100
Sekacie kladivo
HILTI
TE300>230V/850W/3,7kg/3,3J/SDS+
ks/deň
11,50
10,35
8,63
200
Sekacie kladivo
HILTI
TE500>230V/1100W/5,6kg/7,5J/SDSmax
ks/deň
13,00
11,70
9,75
200
Sekacie kladivo
HILTI
TE700-AVR>230V/1300W/7,9kg/11,5J/SDSmax ks/deň
14,00
12,60 10,50
300
Búracie kladivo
HILTI
TE805>230V/1350W/10kg/17J/TE-SP
ks/deň
14,90
13,41 11,18
500
Búracie kladivo
HILTI
TE1000-AVR>230V/1600W/11,5kg/22J/TE-SP ks/deň
16,30
14,67 12,23
500
Búracie kladivo
HILTI
TE1500-AVR>230V/1800W/14,2kg/30J/TE-SP ks/deň
16,90
15,21 12,68
500
Búracie kladivo
BOSCH
GSH27>230V/1900W/27kg/60J/6hran
ks/deň
17,30
15,57 12,98
900
ks/deň
26,70
24,03 20,03
1 000
Búracie kladivo (benzín)
TE300-AVR
TE500
WACKER BH23>2kW/23kg/55J/4hran/mix1:50
TE700-AVR
TE805
TE1000 -AVR
TE1500-AVR
GSH27
BH23
Elektrocentrály, zváracie agregáty
Zvárací agregát
SELCO
GENESIS140>230V/4,2kW/5-140A/4,1kg
Elektr. agregát+zváračka
GESAN
GS210DCH>230V/2,8kW/400V/5,2kW/82kg/benz. ks/deň
Elektrický agregát
PRAMAC ES3000>230V/2,2kW/41kg/benz.
ks/deň
ks/deň
9,60
8,64
7,20
100
17,30
15,57 12,98
500
10,60
9,54
200
7,95
Popis
Značka
Typ / Parametre
€
MJ
zákl.
€
€
-10% -25%
Kaucia €
Elektrocentrály, zváracie agregáty
Elektrický agregát
WACKER GV5000>230V/4kW/61kg/benz.
ks/deň
11,00
9,90
8,25
500
Elektrický agregát
PRAMAC ES 5000>230V/4kW/61kg/benz.
ks/deň
11,00
9,90
8,25
500
Elektrický agregát
PRAMAC ES8000>230V/3,7kw/400V/5,6kW/81kg/benz. ks/deň
14,30
12,87 10,73
500
Elektrický agregát
WACKER GV7003>230V/3,7kw/400V/5,6kW/81kg/benz. ks/deň
14,30
12,87 10,73
500
Elektrický agregát
ENDRESS ES1206>230V/6,2kW/400V/9,5kW/175kg/benz. ks/deň
25,00
22,50 18,75
1 000
ES3000
ES5000
ES8000
ES1206
GENESIS140
GS210DCH
Ohrievače, odvlhčovače
Ohrievač elektrický
MASTER B3-IT>230V/3kW/7kg
ks/deň
4,80
4,32
3,60
70
Ohrievač elektrický
MASTER B9>400V/9kW/13kg
ks/deň
6,50
5,85
4,88
100
Ohrievač plynový
Ohrievač plynový
MASTER BLP30M>230V/16-30kW/PB
MASTER BLP53M >230V/31-46kW/PB
ks/deň
ks/deň
5,60
6,30
5,04
5,67
4,20
4,73
50
70
Ohrievač naftový
MASTER B100>230V/29kW/nafta
ks/deň
6,50
5,85
4,88
200
Ohrievač naftový
MASTER B150>230V/44kW/nafta
ks/deň
7,60
6,84
5,70
100
DHA1660HL>230V/350W/15l-24hod.
ks/deň
6,60
5,94
4,95
100
Odvlhčovač vzduchu
DRY MASTER
Odvlhčovač vzduchu
KROLL
TE35>230V/750W/35l-24hod
ks/deň
7,80
7,02
5,85
100
Odvlhčovač vzduchu
EKOTEZ
TE40>230V/2 650W(ohrev)/40l-24hod.
ks/deň
8,70
7,83
6,53
200
Odvlhčovač vzduchu
MASTER DH5128>230V/950W/52l-24hod.
ks/deň
11,20
10,08
8,40
300
Odvlhčovač vzduchu
MASTER DH7937>230V/1500W/79l-24hod.
ks/deň
14,20
12,78 10,65
300
B9
BLP53-M
B150
DHA1660-HL
TE40
DH7937
Uhlové brúsky
Uhlová brúska
HILTI
DEG125-P>230V/1400W/1,8kg/125mm
ks/deň
3,60
3,24
2,70
100
Uhlová brúska
BOSCH
GWS15CIH>230V/1400W/1,8kg/125mm
ks/deň
3,60
3,24
2,70
100
Uhlová brúska
Uhlová brúska
HILTI
HILTI
DEG150-P>230V/1400W/ 1,9kg/150mm
DC230S>230V/2100W//4,8kg/230mm
ks/deň
3,60
5,30
3,24
4,77
2,70
3,98
100
200
Brúska na bet.-predĺžená
FLEX
WS1505FR>230V/1010W/5,5kg/125mm/l.1,6m ks/deň
12,30
11,07
9,23
200
ks/deň
14,40
12,96 10,80
350
DG150>230V/2100W/150mm
Ručná rozbrusovacia píla WACKER BTS1035>4,2kW/10kg/Ø350mm/mix1:50
Rezačka špár
WACKER BFS935B>6,6kW/Ø350mm/N95
Rezačka špár
WACKER BFS1345B>9,6kW/Ø350-450mm/N95
Rezačka špár
HUSQVARNA FS400-LV>9,6kW/d300,350,400,450mm/N95
ks/deň
16,20
14,58 12,15
350
ks/deň
14,40
12,96 10,80
300
ks/deň
ks/deň
22,00
24,00
24,00
19,80 16,50
21,60 18,00
21,60 18,00
600
600
600
Stol. píla na ker. dlažbu
NORTON SMS251>230V/1000W/250mm/27,5kg
ks/deň
8,50
7,65
6,38
100
Stol. píla na ker. dlažbu
NORTON TR230GS>230V/1100W/230mm/l.860mm
ks/deň
10,00
9,00
7,50
200
ks/deň
Brúsene, rezanie betónu.
Drážkovacie zariadenie
HILTI
Brúsny systém
HILTI
DC-SE20>230V/1950W/5,6kg/2x125mm
ks/deň
Stol. píla na dlažbu
Knypl Jaroslav
SPK400>230V/2200W/400mm/90kg
ks/deň
16,00
14,40 12,00
300
Stolová píla na bloky
DR. SHULZE BS700>400V/5500W/700mm/210kg
ks/deň
20,60
18,54 15,45
600
Fréza na betón
VON ARX FR200>230V/2200W/200mm/55kg
ks/deň
38,00
34,20 28,50
400
Fréza na betón
VON ARX VA25S>400V/4000W/250mm/109kg
ks/deň
68,00
61,20 51,00
600
Popis
Značka
Typ / Parametre
€
MJ
zákl.
€
€
-10% -25%
Kaucia €
Brúsene, rezanie betónu.
Ručná rezačka na dlažbu TOMECANIC CORTAGRES600>600mm
ks/deň
5,20
4,68
3,90
100
Lámačka dlažby
ks/deň
7,00
6,30
5,25
150
DC-SE20
RUBI
BTS1035
FS400-LV
B-14S>57kg/l.410mm/v.155mm
SMS251
TR230-GS
BS700
Kompresor skrutkový
Kompresory.
COMPAIR C30>3m³/min/7bar/725kg/diesel
INGERSOLL IR WIR7/31E> 3m³/min/7bar/800kg/diesel
Kompresor piestový
ELECTRA-BECKUM
Kompresor skrutkový
FR200
VA25-S
B14-S
ks/deň
37,00
33,30 27,75
2 000
ks/deň
37,00
33,30 27,75
2 000
ks/deň
8,00
7,20
6,00
300
ks/deň
9,00
8,10
6,75
200
Reťazová píla (elektr.)
STIHL
Power380>230V/2000W/220l/min./42kg
Reťazové píly
E220>230V2200W/6,2kg/40cm
Reťazová píla (benz.)
STIHL
MS230>2kW/4,6kg/35cm/mix1:50
ks/deň
10,50
9,45
7,88
200
Reťazová píla (benz.)
STIHL
ks/deň
13,00
11,70
9,75
250
Priamočiara píla
HILTI
MS390>3,4kW/5,9kg/37cm/mix1:50
Obrábanie dreva.
WSJ850-EB>230V/850W/2,6kg
ks/deň
5,00
4,50
3,75
100
Priamočiara píla
HILTI
WSJ850-ET>230V/850W/2,6kg
ks/deň
5,00
4,50
3,75
100
WSC155>230V/750W/3,6kg/160mm
GCM10S>230V/1800W/15kg/254mm
ks/deň
ks/deň
6,50
10,50
5,85
9,45
4,88
7,88
100
200
WFO280>230V/200W/2,8kg/223x112mm
ks/deň
4,60
4,14
3,45
100
Okružná píla
Pokosová píla
HILTI
BOSCH
Vibračná brúska
HILTI
Pásová brúska ručná
BOSCH
GBS100AE>230V1200W/6,2kg/100mm
ks/deň
6,30
5,67
4,73
100
Píla stolová
FROTT
HVP60A>400V/4000W/170kg/600mm
ks/deň
16,30
14,67 12,23
200
WSC155
WFO280
GCM10 -S
GBS100AE
HVP60-A
Hutniaca technika.
Vibračné dusadlo
WACKER BS60-2>66kg/280x330mm/mix1:50
ks/deň
18,00
16,20 13,50
800
Vibračná doska
WACKER WP1550AW>86kg/50cm/15kN/jednosm./benz. ks/deň
18,00
16,20 13,50
800
Vibračná doska
WACKER VP2050A>104kg/50cm/20kN/ jednosm./benz. ks/deň
18,00
16,20 13,50
500
ks/deň
20,00
18,00 15,00
500
Vibračná doska
Vibračná doska
WACKER DPU2550H>160kg/50cm/25kN/reverz./diesel ks/deň
WACKER DPU3050H>175kg/50cm/30kN/reverz./diesel ks/deň
24,00
25,00
21,60 18,00
22,50 18,75
1 000
1 500
Vibračná doska
WACKER DPU3060H>190kg/60cm/30kN/reverz./diesel ks/deň
25,00
22,50 18,75
1 500
DPU3750Hts>247kg/50cm/37kN/reverz./diesel ks/deň
25,00
22,50 18,75
1 500
Vibračná doska
WACKER DPU4045H>400kg/60cm/40kN/reverz./diesel ks/deň
35,80
32,22 26,85
2 000
Vibračná doska
WACKER DPU6055H>450kg/70cm/60kN/reverz./diesel ks/deň
44,00
39,60 33,00
2 000
Vibračná doska
BOMAG BPR65/70D>575kg/70cm/65kN/reverz./diesel ks/deň
47,00
42,30 35,25
2 000
Vedený valec
WACKER RD7H-ES>830kg/65cm/13kN/diesel
ks/deň
34,00
30,60 25,50
2 000
Ježkový valec
WACKER RT82SC>1473kg/82cm/70kN/DO/diesel
ks/deň
70,00
63,00 52,50
3 000
Tandemový valec
WACKER RD27-120>2770kg/120cm/41,5kN/diesel
ks/deň
90,00
81,00 67,50
3 000
Vibračná doska
WEBER
Vibračná doska
BS60 WP1550
WACKER/NEUSON
VP2050
DPU3050
CR1>104kg/40cm/20kN/ reverz./benz.
DPU6055
BRP65/70
RD7 H
RT82SC
RD27-120
Popis
Značka
Typ / Parametre
MJ
€
€
€
Kaucia €
zákl.
-10% -25%
Menič vysokofrekvenčný WACKER FU1,8/200>400V/3500W/2x42V,200Hz,1,9kVA ks/deň
11,90
10,71
8,93
300
Menič vysokofrekvenčný WACKER FUE2/042>230V/3500W/2x42V,200Hz,2,6kVA ks/deň
Vibrátor vysokofrekv.
WACKER IREN38>42V/410W/10,5kg/o35mm/5m
ks/deň
12,00
12,00
10,80
10,80
9,00
9,00
300
300
Vibrátor vysokofrekv.
Vibrátor vysokofrekv.
WACKER IREN45>42V/580W/11,8kg/o45mm/5m
WACKER IREN57>42V/1050W/16,2kg/o58mm/5m
ks/deň
12,00
12,00
10,80
10,80
9,00
9,00
300
300
Vibrátor VF (int. menič)
WACKER IRSEN-FU>230V/700W/13kg/o45mm/0,8m ks/deň
16,60
14,94 12,45
300
Vibrátor mechanický
WACKER M2000 H35>230V/1700W/o35mm/3,5m
ks/deň
15,40
13,86 11,55
300
Vibrátor mechanický
WACKER M2000 H45>230V/1700W/o45mm/45m
ks/deň
15,40
13,86 11,55
300
Vibrátor mechanický
WACKER M2000 H57>230V/1700W/o58mm/4m
ks/deň
15,40
13,86 11,55
300
Meniče, Vibrátory.
M2000(H35/45/57)
FUE2/042
ks/deň
IREN3 8/45/57
IRSEN -FU
Miešačky, vrátky.
Miešačka
LESCHA
SM145S>230V/500W/105l/63kg
ks/deň
5,60
5,04
4,20
100
Miešačka
LESCHA
SM165S>230V/500W/120l/83,5kg
ks/deň
5,80
5,22
4,35
150
BARIKELL 2m/19kg/benz.
ks/deň
9,50
8,55
7,13
150
ks/deň
12,40
11,16
9,30
300
Ponorné čerpadlo
Ponorné čerpadlo
MINOR MILLENIUM>230V/325kg/30m
Čerpadlá
WACKER PS2400>230V/400W/207l/min/11,3kg
WACKER PS2500>230V/480W/220l/min./9,5kg
ks/deň
ks/deň
9,60
9,60
8,64
8,64
7,20
7,20
200
200
Ponorné čerpadlo
WACKER PS2 2203>400V/2200W/500l/min./32kg
ks/deň
13,50
12,15 10,13
200
Čerpadlo motorové
WACKER PT2A>3,6kW/650l/min./43kg/benz.
ks/deň
13,20
11,88
9,90
200
Čerpadlo motorové
WACKER PT3A>5,9kW/1340l/min/64kg/benz.
ks/deň
14,20
12,78 10,65
200
Čerpadlo motorové
WACKER PT3A>5,9kW/1340l/min/64kg/benz.
ks/deň
14,20
12,78 10,65
200
Lišta vibračná
Vrátok stavebný
LSC1-4S
CAMAC MOM
PS400
PS500
PS2203
PT2
PT3
Horáky, horúcovzd. pištole.
Horák
PROPALINE hadica 3m/ventil
Horúcovzdušná pištoľ
ks/deň
2,60
2,34
1,95
20
BOSCH
GHG660LCD>230V/2300W/50-660C
Záhradná technika.
ks/deň
3,30
2,97
2,48
100
Motorový fukár
Krovinorez
STIHL
STIHL
BG85>730m3/hod /4,2kg/mix1:50
FS130 4-MIX> 5,9kg/1,4kW/mix1:50
ks/deň
ks/deň
6,30
11,60
5,67
10,44
4,73
8,70
100
200
Vŕtacie zariadenie
STIHL
BT360>3kW/26kg/90-350mm/mix1:50
ks/deň
16,50
14,85 12,38
300
BG85
FS130
BT360
Priemyselný vysávač
HILTI
Vysávače , čistiaca technika.
VCU40-L>230V/1200W/230mbar/40l/mokr. ks/deň
Priemyselný vysávač
HILTI
VC60-U>230V/2400W/235mbar/60l/mokr. ks/deň
13,00
11,70
9,75
350
Vysávač priemyselný
NILFISK-ALTO
ATTIX560>230V/1200W/230mbar/45l
ks/deň
8,30
7,47
6,23
50
DCM>10l/6bar
ks/deň
3,00
2,70
2,25
50
Tlakový zásobník vody
HILTI
8,30
7,47
6,23
300
Popis
Značka
Typ / Parametre
MJ
€
€
€
Kaucia €
zákl.
-10% -25%
Vysokotl. čistiace zar.
Vysávače , čistiaca technika.
KRÄNZLE 160TST>230W/2200W/10-140bar/11,2l/min. ks/deň
13,00
11,70
9,75
300
Vysokotl. čistiace zar.
KRÄNZLE Quadro11/140TST>230V/2400W/10-140bar ks/deň
13,00
11,70
9,75
300
500
VCU40-L
VC60 -U
160-TST
QUADRO11/140
Meracia technika
Laser rotačný
HILTI
PR 25+PRA25> (DO)+teles. tyč
ks/deň
17,00
15,30 12,75
Diaľkomer
HILTI
PD 5>0,2-70m
ks/deň
3,00
2,70
2,25
40
ks/deň
ks/deň
14,00
6,60
5,00
12,60 10,50
5,94 4,95
4,50 3,75
300
200
80
2500kg/1150mm
ks/deň
4,50
4,05
3,38
100
F10R>1000kg/1150mm/l1600mm
ks/deň
6,00
5,40
4,50
200
Bubon PB 2x400V/25m
ks/deň
4,00
3,60
3,00
50
Ostatné.
Vsadzovací prístroj
Rozvádzač
Zváračka plast. trubiek
HILTI
DX460MX>3,5kg/kal. 27
EROPO HM422> 4x220/4x400V16A/2x400V32A
DYTRON Polys P-4>230V/650W tŕňová
Paletový vozík
GEKON
Palet. vozík vysokozdv.
BELET
Kábel predlžovací
ks/deň
Reflektor
*
S držiakom 230V/500W/halogén
ks/deň
1,00
0,90
0,75
10
Reflektor
*
S držiakom 230V/1000W/halogén
ks/deň
1,20
1,08
0,90
20
Reflektor
FAEBER
TIGER>230V/400W/sodík
ks/deň
1,60
1,44
1,20
50
HIT MD 2500
ks/deň
1,50
1,35
1,13
20
ks/deň
4,10
3,69
3,08
100
ks/deň
0,40
0,36
0,30 -
ks/deň
0,76
0,69
0,57 -
Vytlačovací prístroj
Pneumatický oklepávač
HILTI
VON ARX NPK 23K
Prenájom OPP a ďalšie služby.
Ochranné Slúchadlá
0
Ochranný štít
Prilba+štít+sluchadlá
reťazové píly
ks/deň
0,96
0,87
0,72 -
Zváracia kukla
obyčajná
ks/deň
0,40
0,36
0,30 -
samostmievacia
ks/deň
3,00
2,70
2,25 -
Zváracia kukla
0
Popis
Značka
Typ / Parametre
MJ
€
zákl.
€
€
-10% -25%
Kaucia €
Prenájom, príslušenstvo ostatné.
Ihly
pre NP23K - (spotreba)
0,1mm
0,07
0,06
0,05 -
PA 931 (rotačný laser)
ks/deň
3,98
3,58
2,99 -
Predlžovací kábel
bubon 220V
ks/deň
4,00
3,60
3,00 -
Predlžovací kábel
bubon 380V
ks/deň
4,00
3,60
3,00 -
Statív
HILTI
Prenájom, príslušenstvo - vŕtanie, sekanie.
Drvič
búracie kladivá HILTI 805/905
ks/deň
8,80
7,92
6,60 -
Sada bitov
aku skrutkovač 10 dielov
ks/deň
0,40
0,36
0,30 -
ks/deň
1,93
1,73
1,44 -
Reduk. SDS max/SDS +
Sekáč
pneumat. kladivá PERMON
ks/deň
1,93
1,73
1,44 -
Sekáč
SDS max
ks/deň
1,93
1,73
1,44 -
Sekáč
GSH27,TE805/905, BH23
ks/deň
2,69
2,42
2,02 -
ks/deň
3,82
3,44
2,86 -
Sekáč široký
Vrták SDS max
do l 500mm výpočet d / 6
ks/deň od 1,00
-
-
Vrták SDS max
nad l 500mm
výpočet d / 5
ks/deň od 1,60
-
-
Vrták SDS plus
-
-
Vrták SDS plus
Prenájom, príslušenstvo - vŕtanie, sekanie.
do l 200mm výpočet d / 20 * 1,2
ks/deň od 0,66
l 200 - 500mm výpočet d / 10 * 1,2
ks/deň od 0,70
-
-
Vrták SDS plus
nad l 500mm
-
-
výpočet d / 5 * 1,2
ks/deň od 0,80
Vŕtacia korunka
HILTI
DD-BI 16-35mm
0,1mm
1,90
-
-
Vŕtacia korunka
HILTI
DD-BI 37-52mm
0,1mm
2,50
-
-
Vŕtacia korunka
HILTI
DD-BI 62-102mm
0,1mm
4,20
-
-
Vŕtacia korunka
HILTI
DD-BI 112-122mm
0,1mm
4,85
-
-
Vŕtacia korunka
HILTI
DD-BI 132-152mm
0,1mm
5,80
-
-
Kotva úderová
HILTI
M12
1ks
Prenájom, príslušenstvo - vŕtanie, sekanie.
0,42
-
-
Predĺženie
HILTI
pre DD120
ks/deň 1,50
Prenájom, príslušenstvo - brúsenie, rezanie betónu a uhlové brúsky.
1,35
1,13
7,50 -
Dia. Hviezd bubon
200mm
pre frézu na betón FR200
ks/deň
10,00
9,00
Dia. Hviezd bubon
250mm
pre frézu na betón VA25
ks/deň
18,00
16,20 13,50 -
Dia. brúsny tanier
125mm
pre uhlovú brúsku - poter
0,1mm
4,41
3,97
3,31 -
Dia. brúsny tanier
125mm
pre uhlovú brúsku - betón
0,1mm
9,89
8,90
7,42 -
Dia. brúsny tanier
125mm
pre stropnú brúsku FLEX - betón
0,1mm
9,16
8,25
6,87 -
Dia. brúsny tanier
150mm
brúsny systém HILTI DG-150 (betón)
0,1mm
5,58
5,02
4,18 -
Dia. kotúč
2x125mm pre drážk. HILTI DC-SE20 (tehla)
0,1mm
1,96
1,76
1,47 -
Dia. kotúč
2x125mm pre drážk. HILTI DC-SE20 (betón)
0,1mm
2,16
1,94
1,62 -
Dia. kotúč
125mm
plný - ker. dlažba
0,1mm
0,33
0,30
0,25 -
Dia. kotúč
125mm
pre uhlovú brúsku (tehla)
0,1mm
0,33
0,30
0,25 -
Dia. kotúč
125mm
pre uhlovú brúsku (,arm. betón)
0,1mm
1,29
1,17
0,97 -
Dia. kotúč
150mm
pre uhlovú brúsku (tehla)
0,1mm
0,90
0,81
0,67 -
Dia. kotúč
150mm
pre uhlovú brúsku (arm. betón)
0,1mm
1,59
1,43
1,19 -
Dia. kotúč
230mm
pre uhlovú brúsku (murivo)
0,1mm
0,70
0,63
0,53 -
Dia. kotúč
230mm
pre uhlovú brúsku (arm. betón)
0,1mm
1,40
1,26
1,05 -
Dia. kotúč
250mm
pre rezačku keramickej dlažby
0,1mm
2,29
2,06
1,72 -
Dia. Kotúč
350mm
pre rezačku špár, rozbrus. pílu (asfalt)
0,1mm
2,10
1,89
1,58 -
Dia. Kotúč
350mm
pre rezačku špár, rozbrus. pílu (betón, tehla) 0,1mm
2,70
2,43
2,03 -
Dia. Kotúč
400mm
stolová píla BS 400
4,22
3,79
3,16 -
0,1mm
Popis
Dia. Kotúč
Značka
Typ / Parametre
MJ
€
zákl.
Prenájom, príslušenstvo - brúsenie, rezanie betónu a uhlové brúsky.
700mm
Kryt odsávania
€
€
-10% -25%
Kaucia €
stolová píla TL 700
0,1mm
11,85
10,67
8,89 -
k uhlovej brúske DC230
ks/deň
1,36
1,22
1,02 -
ks/deň
1,36
1,22
1,02 -
Prenájom, príslušenstvo - kompresory.
Hadica k pneu náradiu
25m
Prenájom, príslušenstvo - obrábanie dreva, reťazové píly.
Reťaz k mot. Píle
náhradná
ks/deň
0,40
0,36
0,30 -
Rezný kotúč
pre okružnú pílu (na drevo)
ks/deň
0,76
0,69
0,57 -
0,10l
0,46
0,41
0,35 -
ks/deň
0,96
0,86
0,72
Plast. podložka
vibračné dosky
ks/deň 3,98
Prenájom, príslušenstvo - čerpadlá, záhradná technika, vysávače.
3,58
2,99 -
Vrták zemný
90mm
vŕtacie zariadenie STIHL
ks/deň
4,58
4,12
3,44 -
Vrták zemný
150mm
vŕtacie zariadenie STIHL
ks/deň
7,47
6,72
5,60 -
Vrták zemný
200mm
vŕtacie zariadenie STIHL
ks/deň
11,85
10,67
8,89 -
Olej reťazový
Prilba
kombi ochrana hlavy, sluchu a tváre
Prenájom, príslušenstvo - hutniaca technika.
Prenájom, príslušenstvo - čerpadlá, záhradná technika, vysávače.
Hadica k čerpadlu
C52mm alebo B75mm 20m
ks/deň
1,36
1,22
1,02 -
Redukcia B-C
75/52
ks/deň
0,01
0,01
0,01 -
Žací nôž
230mm 4z pre krovinorez
ks/deň
0,60
0,54
0,45 -
Vyžínacia hlava
pre krovinorez
ks/deň
0,76
0,69
0,57 -
Lanko ku krovinorezu
2 x 4m do žacej hlavy (predaj)
ks
2,12
1,91
1,59 -
Olej 2T
0,1 l 2T synt. olej do 5l benzínu (mix50:1)
ks
1,51
1,36
1,13 -
Príslušenstvo k vysávaču
2xtrubica,podl. hubica
ks/deň
1,53
1,37
1,15 -
Doprava
Doprava
osobná (dodávkové vozidlo)
1km
0,37
-
-
-
Doprava
nákladná - sólo
1km
1,37
-
-
-
Doprava
nákladná - s prívesom
1km
1,50
-
-
-
Manipulácia
manipulácia - hydr. ruka
1hod
32,00 -
-
-
1hod
20,00 -
-
-
Čakanie (nákl. Vozidlo)
Download

Požičovňa malej mechanizácie Požičovňa zariadenia