AquaEDEN Stráňavy
Kúpeľné a relaxačné centrum
investičná príprava | architektúra a projektovanie stavieb | riadenie
stavieb | development
AQUAEDEN STRÁŇAVY
Európa
Poloha
, podrobné mapy slovenských miest
hAquapark je ideálne situovaný len 7 km od hlavného mesta žilinského kraja - mesta
Žiliny. Projekt sa nachádza pomerne blízko pri Krakowe (180 km), Bratislave (200 km),
Viedni (270 km), Ostrave (100 km) a Košiciach (250 km).
hProjekt je ľahko dostupný po cestnej komunikácii. Diaľničné spojenie medzi Brat- P
islavou a Žilinou je 10 km od Aquaparku. V blízkej budúcnosti sa plánuje diaľnica na
východe medzi Žilinou a Košicami ako aj na severe medzi Žilinou a Poľskom.
E-mail


Vyhada
CZ
Slovenská
republika
Zruši
D1
Trenčín
hŽilinský kraj je známou turistickou destináciou
najmä pre jeho hory, národné parky, historické
mestá, staré hrady, jaskyne, kultúrne udalosti a
folklór.
D1
D2
Dopr
Prešov
D1
Košice
Banská
Bystrica
Zvolen
Topoľčany
D1
D4
A
D1
S.N.Ves
D1
Piešťany
Trnava
Magazín
Bardejov
Žilina
Liptovský Mikuláš
Považska
D1
Bystrica Martin Ružomberok
Poprad
D2
Prominenti
D3
Poloha a dostupnosť
hNajbližšie letisko je v Žiline (20 km). Ďalšie
letiská sú v Prešove (150 km), Bratislave (200 km),
Budapešti (250 km), Viedni (280 km) a Krakowe
(150 km).
Wanda
d

PL
Správy
Nitra
Lučenec
Levice
Bratislava
Nové Zámky
Komárno
H
Stráňavy
Michalovce
D1
UA
AQUAEDEN STRÁŇAVY
Obchodná príležitosť
hSpoločnosť PROMA, s.r.o. so sídlom na Slovensku zaoberajúca sa projektovaním, riadením stavieb a investičným poradenstvom by rada
ponúkla investorom príležitosť podieľať sa na investičnom zámere výstavby Aquaparku.
AQUAEDEN je súčasťou a prvou etapou pripravovaného
investičného zámeru EDEN,
ktorého funkčným využitím
bude okrem vlastného
areálu AQUAEDEN aj agroturistika, rezidenčná zóna a
golfový areál. Tento zámer je
súčasťou aktuálnej zmeny a
doplnku k územnému plánu
obce Stráňavy.
Cieľ projektu
hZámerom tohto projektu je investovať do kvalitných turistických produktov a služieb, ktoré vyhľadáva čoraz viac domácich a zahraničných
návštevníkov severného Slovenska.
hHlavným cieľom investičného zámeru je realizácia rekonštrukcie a dostavby sezónneho kúpaliska Stráňavy ako zariadenia cestovného
ruchu, ktoré bude slúžiť na rekreačné využitie, relax, šport a odpočinok, ako aj na uspokojenie dopytu po kongresových, reštauračných
a ubytovacích službách. Celé prostredie areálu sa bude rozprestierať na ploche 2 ha, ktorého súčasťou bude vodný svet, reštaurácia so
sezónnym vstupom, technické vybavenie areálu, sezónne občerstvenie a sociálne vybavenie. Projekt AQUAEDEN vlastní právoplatné
územné rozhodnutie a v súčasnosti sa pripravuje stavebné konanie.
hOpis územia
Plánovaný areál AQUAEDEN sa nachádza vo vstupnej časti obce Stráňavy v prírodnom prostredí. Umiestnenie stavby je navrhnuté na
parcelách v katastrálnom území obce. Pripojenie stavby na dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete je vedené cez pozemky, ktoré
sú súčasťou projektového
zámeru. V zmysle územného plánu je územie
vyčlenené pre športovorekreačné účely a navrhuje
vybudovanie objektov s
možným
polyfunkčným
charakterom.
AQUAEDEN STRÁŇAVY
Charakteristika projektu
up
vst eálu
ar
do
iáln
e vy
bav
enie
celosezónne
termálne kúpalisko
ká
sezónny
plavecký
bazén
detský
bazén
turis
tic
cha ká
ta
hStrategická poloha
hJasná vlastnícka štruktúra, exkluzivita pre strategického investora
hPodpora obce Stráňavy
hPriaznivý vývoj trhu pre Aquaparky a wellness zariadenia
hVysoká návratnosť investícií
hExistujúce napojenie na termálny prameň a inžinierske siete
P-BUS
2x
parking
ihris
Prečo investovať do Aquaparku
parking
soc
park
ing
hCelková rozloha Aquaparku je 2,2 ha.
hObecná rada Stráňav určila využitie tohto územia na šport, rekreáciu a voľno
časové aktivity.
hProjekt je umiestnený v mieste starého termálneho kúpaliska.
hExistujúci prameň termálnej vody sa bude rekonštruovať a využívať pre zásobovanie vnútorných a vonkajších vodných parkov, wellness centra vysokokvalitnou
termálnou vodou a pre vykurovanie budov.
hNavrhovaný koncept vnútornej časti zahŕňa relaxačný bazén, plavecký bazén,
wellness, reštaurácie, športovo-relaxačné zariadenia (tenisové kurty, bowling,
telocvičňa) ako aj ubytovacie zariadenia
hNavrhovaný koncept vonkajšej časti zahŕňa plavecké bazény, tobogány,
reštaurácie, športovo-relaxačné zariadenia ako plážový volejbal a malé futbalové ihrisko.
hVšetky inžinierske siete (elektrina, voda, kanalizácia, cesty) sú na pozemku.
situácia
Vecná a cenová ponuka
Spoločnosť PROMA, s.r.o., ponúka pre záujemcov z oblasti cestovného ruchu, kúpeľníctva a voľnočasových investícií predaj celého
investičného zámeru, ktorého súčasťou je:
1. Postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia
2. Postúpenie práv a povinností, vyplývajúcich z dlhodobých nájomných zmlúv s obcou Stráňavy, Urbárskym spoločenstvom
Stráňavy, Slovenským pozemkovým fondom a Vodohospodárskym podnikom
3. Postúpenie práv a povinností z nájomnej zmluvy s obcou Stráňavy, ktorá je vlastníkom jestvujúcich objektov kúpaliska (geotermálny vrt, dva vonkajšie bazény, turistická ubytovňa s reštauráciou a technické zázemie oploteného areálu.
Nájomné zmluvy umožňujú predkupné právo pre nájomníka.
Cena za predaj investičného zámeru je vo výške 500 000,- € (bez DPH).
Záver
Predložená ponuka môže byť upresnená podľa konkrétnej požiadavky kupujúceho a podľa
konkrétnych požiadaviek a plánov na realizáciu tejto investície. V prípade Vášho záujmu sme
pripravení na aktívnu diskusiu a doplnenie informácií pre Vaše rozhodnutie.
AQUAEDEN STRÁŇAVY
Možnosti investície
Hlavnou a podmieňujúcou funkciou celého rekreačného využitia strediska je areál
AquaEDEN - termálne kúpalisko, ktoré je umiestnený vo vstupnej časti obce Stráňavy
v náväznosti na miestnu komunikáciu, nové parkovisko a lokalizáciu geotermálneho
vrtu. Účelom a funkciou stavby je vytvorenie športovo-rekreačného areálu určeného
pre verejnosť, a súkromných investorov, predovšetkým pre strednú a vyššiu klientelu.
V rámci areálu je možnosť vy budovania nasledujúcich zariadení:
hCeloročné termálne kúpalisko a sezónne kúpalisko
- navrhovaný komplex bude pozostávať z celoročného termálneho kúpaliska a
rekonštruovaného sezónneho kúpaliska. Návštevníkom a hosťom areálu bude tiež k
dispozícii vodný svet, pozostávajúci z menšieho 25 m plaveckého bazéna, rekreačného
bazéna s atrakciami (umelé vlny, vodné masáže, a pod.), vyplávacieho bazéna do exteriéru a menšieho detského bazéna.
hWellness centrum
- v rámci areálu je tiež možná výstavba rekreačného wellness centra, ktoré bude s
bazénovou halou prepojené cez kontrolovaný vstup a ktoré bude návštevníkom a
hosťom aquaparku ponúkať služby saunového sveta, masáže, prípadne solárium.
Wellness centrum dopĺňa kupeľná liečba so sedacími termálnymi bazénmi.
hUbytovacie priestory
- v areáli je možná výstavba ubytovacieho zariadenia s kapacitou 18-dvojlôžkových
izieb a jedného apartmánu. V rámci druhej etapy výstavby je možná rekonštrukcia a
nadstavba existujúceho objektu chaty čím sa ešte viac zhodnotia ubytovacie kapacity
areálu.
hStravovacie zariadenia
- v areáli aquaparku budú návštevníkom k dispozícii tri bufetové prevádzky.
Občerstvenie a stravovanie bude taktiež zabezpečené sezónnou reštauráciou s výdajom s kapacitou 32 miest a celoročnou reštauráciou s barom a s celkovou kapacitou
115 miest.
hŠportovo-relaxačné priestory
- návštevníci a hostia areálu môžu tiež v rámci aktívneho oddychu využívať kompletný športovo-relaxačný trakt, pozostávajúci z mini telocvične, fitness, priestoru
pre aerobic. K dispozícii budú tiež spoločenské priestory ako sú bowling, nočný a
športový bar.
hParkovisko
- pre denných návštevníkov bude k dispozícii parkovisko v počte 253 miest a odstavná
plocha pre dva autobusy.
Predpokladaná investície podľa spracovanej štúdie je 8 až 12
mil EUR. Pre uvedený účel je spracovaný marketingový plán a
predbežná feasibility study.
AQUAEDEN STRÁŇAVY
pôdorys 1.np
priestory pre stravovanie - reštaurácia, bar ...
relaxačno - oddychové priestory
bazény
wellness
AQUAEDEN STRÁŇAVY
pôdorys 2.np
administrátíva a vedenie
penzión-ubytovanie
športové priestory
priestory stravovania - reštaurácia, bar
AQUAEDEN STRANAVY
vizualizácia
AQUAEDEN STRANAVY
vizualizácia
Kontakt pre informácie:
Ing. Jaroslav Šipoš
e-mail: [email protected]
mobil: +421 915 839 677
Ing. Ján Majerský, PhD.
Bc. Mária Majerská
e-mail: [email protected]
mobil: +421 905 717 823
e-mail: [email protected]
mobil: +421 911 226 844
Identifikačné údaje
Obchodné meno: Právna forma: Sídlo spoločnosti: Pošta: IČO: DIČ: IČ DPH: Konateľ: Registrácia: Telefón: E-mail: Web: Základné imanie: PROMA, s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
Bytčická 16, 010 01 Žilina
P.O.BOX 04, 010 04 Žilina
0031621252
2020444239
SK2020444239
Ing. Ján Majerský, PhD.
Okresný súd v Žiline, vložka 2390/L
+421 / 41 / 707 88 00 - 1
[email protected]
www.proma.sk
150 000,- €
Strediská
Stredisko Bratislava
Ružová dolina č.6
821 08 Bratislava
Slovensko
tel:/fax: +421/ 2 / 556 491 24
+421/ 2 / 556 491 25
Stredisko Ružomberok
Podhora 32/A
034 01 Ružomberok
Slovensko
tel:/fax: +421 / 44 / 432 21 62
+421 / 44 / 432 78 01
Pobočka
Proma, s.r.o. Moskva
Ul. J. Fučíka 17/19
123056 Moskva
Ruská Federácia
tel:/fax: 007 / 495 / 250 24 14
007 / 495 / 250 32 74
investičná príprava | architektúra a projektovanie stavieb |
riadenie stavieb | development
Download

AquaEDEN Stráňavy - PROMA INVEST, sro