5 KASIM 2014, Çarşamba
09:00 – 19:30
KAYIT İŞLEMLERİ
10:00 – 17:00
APISLAVIA GENEL KURUL
18:00 – 19:30
AÇILIŞ SEREMONİSİ
19:30
AKŞAM YEMEĞİ
6 KASIM 2014, Perşembe
09:00 – 10:30
1. OTURUM / ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE POLİNASYON
Moderatörler: Muhsin Doğaroğlu – Robert Chlebo
 Koloni Yönetim Sorunları, Verim Üzerindeki Etkileri ve Çözüm Önerileri
M. Doğaroğlu
 Farklı Yüksük Sayısı İle Hasat Aralığının Kolonilerin Arı Sütü Verimine Etkileri
S. Karlıdağ, F.Genç, A.Dodoloğlu
 Ticari Glukozla Beslenen Bal Arılarının Bazı Fiyolojik Özellikleri
A. Dodoloğlu, B. Emsen
 Bal Arısı Kolonilerinde Stres Faktörleri ve Alınabilecek Önlemler
M. Kösoğlu, E. Topal, B. Yücel
10:30 – 11:00
ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 – 12:30
2. OTURUM / ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE POLİNASYON
Moderatörler: Muhsin Doğaroğlu – Robert Chlebo
 Sonbahar- Kış Periyodu Boyunca Bal Arısında (Apis mellifera L.) Katalaz ve Askorbat Peroksidaz
Aktivitesi
L. Yazlovitskaya, Е. Chunkivsky, I. Panchuk
 ITAPIC Projesi- Hassas Arıcılık Ekipmanlarının Geliştirilmesi
A.Zacepins, E.Stalidzans, U.Richter, P.Ahrendt, S.Tekin, M.Durgun, J.Meitalovs, V.Brusbardis,
N.Bulipopa, M.Liepniece, A.Kviesis, F.Konak
 Ticari şekerlerin farklı şerbet seviyeleri ile bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinden üretilmiş
katkılı ve saf balların biyokimyasal yönden karşılaştırılması
A. Güler, A.V. Garipoğlu, D. Ekinci, H. Önder, S. Bıyık, H. Kocaokutgen
 Üç Katlı Modifiye Priyatelenko Kovanı ve üst çubuğu “n” Şekilli Özgün Çerçeveleriyle Sağlıklı
Arıcılığın Devrimsel Teknolojisi
V.Ya. Priyatelenko, V.N. Fursov, E.I. Ilienko
 Çiçekli Bitkiler ve Polen Kaynağı Bakımından Önemi
Ş. Cınbırtoğlu, M. Deveci
 Elmada Meyve Kalitesi Üzerine Polinasyonun Etkisi
T.Karadeniz, P.N.Canverdi
12:30 – 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:30
3. OTURUM / APİTERAPİ VE APİTERAPİK ÜRÜNLER
A SALONU
Moderatörler: Mehmet Tanyüksel – Evgeniya Ivashevskaya
 İnsan Sağlığı ve Apiterapi Ürünlerinin Kalite Kriterleri Meselesi
T. Atayoğlu
 Türkiye’nin Apiterapik Değeri Yüksek Balları
S. Kolaylı
 Türkiyedeki Arı Sütlerinin Kimyasal Komposizyonu
M. Malkoç, Z. Can, A. Lagharı, O. Yıldız, S. Kolaylı
 Tamamlayıcı Tıp Olarak Apiterapi’nin Türkiye’deki Gelişimi
M. Tanyüksel
 Farklı Coğrafik Orijine Sahip Türk Ballarının Glisemik İndeks Değerleri
S. Silici, A.T. Atayoglu, N. İnanç, M. Soylu
 Propolis ve Gıda Ürünlerinde Kullanım Olanakları
N. Doğan, C. Doğan, İ. Hayoğlu, H. Türkoğlu
14:00 – 15:30
4. OTURUM / APİTERAPİ VE APİTERAPİK ÜRÜNLER
B SALONU
Moderatörler: Mustafa Avcı – Mehmet Emin Duru
 Muğla’da Arıcılar Birliğine Üye Olan Arıcılarda Arı Sokması Sonrası Gelişen Alerjik Reaksiyonların
Prevalansı
C.N. Kocabas,M. Pıçakçıefe,A.B. Büyüktiryaki, Y. Topal,U. Kırlı, A. Kaya, H. Topal, P.U. Çetinkaya
 Deli Balın Sıçanlarda Bazı Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi
H. Şahin, O. Yıldız, Z. Can, H. E. Hotaman, S. Kolaylı
 Sibirya Balının Antibakteriyal Aktivitesinin Araştırılması
L.G. Duben, M.I. Svyatchenko, E.B. Ivashevskaya
 Arı Sütü, Bal ve Alkolde Ekstrakte Edilmiş Propolisin Japon Sıçanlarının Immün Sistemlerine
Etkileri
S. Babaei, S. Rahimi, M. A. Karimi Torshizi, S. N. Khaleghi miran, and GA. Nehzati
 Beyaz Rusya’da Apiterapi
P. A. Krasochko
 Bireylerin Mental Yetersizliklerinin Terapisi İçin Arıcılık
A. Sever
15:30 – 16:00
ÇAY-KAHVE MOLASI
16:30 – 18:00
ÇALIŞMA GRUPLARI
A SALONU
ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ARICILIKTA VERİMLİLİK
Moderatör: Muhsin Doğaroğlu
“İki Ana Arılı Koloni yönetim Sistemi”- Mustafa Kösoğlu
Ahmet Güler, Ferat Genç, Servet Aslan, Aziz Gül, Ahmet Dodoloğlu, Mahir Murat Cengiz
***
B SALONU
APİTERAPİ VE APİTERAPİK ÜRÜNLER
Moderatör: Kadriye Sorkun
Mehmet Tanyüksel, Sevgi Kolaylı, Sibel Silici, Timuçin Atayoğlu, Can Naci Kocabaş, Mehmet Öztürk,
Semiramis Karlıdağ, Oktay Yıldız, Ferhat Öztürk
18:00 – 18:30
ÇAY-KAHVE MOLASI
18:30 – 20:00
ÇALIŞMA GRUPLARI
A SALONU
ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ARICILIKTA VERİMLİLİK
Moderatör: Muhsin Doğaroğlu
Ahmet Güler, Ferat Genç, Servet Aslan, Aziz Gül, Ahmet Dodoloğlu, Mahir Murat Cengiz
***
B SALONU
APİTERAPİ VE APİTERAPİK ÜRÜNLER
Moderatör: Kadriye Sorkun
“Arıcılık İşletmeleri Pazarlama Teknikleri” – Murat Emir
Mehmet Tanyüksel, Sevgi Kolaylı, Sibel Silici, Timuçin Atayoğlu, Can Naci Kocabaş, Murat Emir, Hasan Vural, Sait
Engindeniz, Aydın Gürel
20:00
AKŞAM YEMEĞİ
NOT: Akşam yemeğinden sonra, kalan zaman içerisinde isteğe bağlı olarak çalışma gruplarına devam edilebilir.
7 KASIM 2014, Cuma
09:00 – 10:30
5. OTURUM / ARI SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Moderatörler: Hayrettin Akkaya – Ales Gregorc
 Varroa destructor Mücadelesinde Toplu İlaçlamanın Önemi ve Alternatif Metotlar
M. N. Muz
 Control Strategies of American Foulbrood- Amerikan Yavru Çürüklüğünün Kontrol Stratejileri- D.
Titera
 Bal Arısı Kolonisinde Konvansiyonel ve Organik Maddeler Kullanılarak Varroa ile Mücadele
A. Gregorc
 Azerbeycan’nın Büyük Kafkaslarında Balarısı Kolonilerinin Ölümü ve Kitlesel Uçuş Üzerine
Yürürlükteki Etki Eden Faktörler
Y.M. Khanbekova, L.Y. Rubtsova, Y.Y. Babin, N.P. Yelatkin, A.V. Sprigin
10:30 – 11:00
ÇAY-KAHVE MOLASI
11:00 – 12:15
6. OTURUM / ARI SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Moderatörler: Hayrettin Akkaya – Ales Gregorc
 Baldaki Nitroimidazollerin Geniş Alanda Belirlenmesinde Biochip Temelli İmmunoserolojik
Yöntemin Geliştirilmesi
A. McBride, J. Porter, D. Yallagoz, R.I. McConnell, S.P. FitzGerald
 Temel Peteğin Koloni Sağlığındaki Tıbbi Önemi
N. Özdemir, M. N. Muz, M. Ekici
 Türkiye’de Bulaşması Muhtemel İllere Ait Bal Arılarında Trake Akarı Varlığının Araştırılması
S.H. Öztürk, Ş.Umur, F.Yılmaz, H. Ese, F.Güney
 Muğla Bal Arısı Islah Projesinde 2012- 2013 yıllarında İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde
Nosema Sporlarının Oranı
R. İvgin Tunca, D. Oskay, M. Kence, S. Erginoglu, A. Kence
 AFB Hastalıklı Örneklerden Paenibacillus Larvae İzolasyonu, Karakterizasyonu, Antibiyotik Ve Bitki
Ekstraktlarına Karşı Duyarlılıkları
Ş. Alpay Karaoğlu, G. Tosun, Y. Yılmaz, A Bozdeveci, T. Özdemir, S. Terzioğlu, R. Akpınar, C.
Nispet, N. Yaylı
12:15 – 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:45
7. OTURUM / ÇAM BALI ÜRETİM ALANLARI VE YÖRESEL BALLAR
A SALONU
Moderatörler: Mustafa Işıloğlu – Murat Barlas
 Muğla İli Kızılçam Ormanlarında Çam Pamuklu Koşnili Marchalina hellenica’nın Yayılışı
M. Avcı, İ. Özdemir, M. Korkmaz, M. D. Kantarcı, A. Yeşil
 Arıcıların Muğla Yöresi Kızılçam Ormanlarında Çam Balı Üretimine Yönelik Değerlendirmeleri,
Sorunları ve Beklentileri
M. Korkmaz, M. Avcı, İ. Özdemir, Y. Kırgız
 Çam Pamuklu Koşnili’nin (Marchalina hellenica Genn.) Yayıldığı Kızılçam Ormanlarının Yetişme
Ortamı Özellikleri
M. D. Kantarcı
 Basralı Ormanlarda Karşılaşılan Amenajman Sorunları ve Çözüm Önerileri
İ. Özdemir, M. Avcı, M. Korkmaz
 Basralı Kızılçam Ormanlarının Devamlılığının Sağlanması İçin Bakımı ve Gençleştirilme Yöntemleri
İle İdare Süreleri
M. Yaka, M. D. Kantarcı
 İklim Değişimi ve Hava Kirliliğinin Balsıralı Orman Alanlarına Etkisi Üzerine Değerlendirmeler
M. D. Kantarcı, M. Avcı
14:00 – 15:45
8. OTURUM / ÇAM BALI ÜRETİM ALANLARI VE YÖRESEL BALLAR
B SALONU
Moderatör: Ahmet Güler
 Türkiye’nin Başkenti Ankara’nın Balına Kaynak Oluşturan Önemli Nektar Bitkileri
K. Sorkun, Ö.Gençay Çelemli
 Doccus carotta Balının Kimyasal Kompozisyonu ve Antimikrobiyal Aktivitesi
L. A. Abderrahim, F. Abdellah, L. Boukraa, A. Ayaz, S. Kolaylı
 Rhododendron ponticum Nektarlarından Üretilen Deli Ballarda Grayantoksinlerin Karakterizayonu
ve Depolama Süresince Değişimi
A. B. Kurtoğlu, R. Yavuz, G. Akdemir Evrendilek
 Hayıt Balı (Vitexagnus-Castus L.) ve Karakteristik Özellikleri
Z. Can, O. Yıldız, H. Şahin, E. Turumtay, S.Silici, S. Kolaylı
 Üretim Zamanlarına Göre Çam Ballarının Kolinesteraz ve Üreaz Inhibisyon Aktivitelerinin
Araştırılması
F. Gireniz, M. E. Duru, S. Küçükaydın, E. Deveci, M. Öztürk
 Çam Ballarının Tayininde Kimyasal Belirteç
M. Öztürk, F. Gireniz, E. Deveci, M. E.Duru, M. A.Özler, M. Harmandar
 Bakteriler Arası İletişimin Önlenmesinde Propolis Sulu Ekstraktlarının Rolü
Ö. Ceylan, H.Alıç, G. Akdamar
15:45 – 16:00
ÇAY-KAHVE MOLASI
16:00 – 18:00
ÇALIŞMA GRUPLARI
A SALONU
ARI SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
Moderatörler: Hayrettin Akkaya – Tuğrul Giray
Mustafa Necati Muz, Sezai Erginoğlu, Dalibor Titera, Ales Gregorc
***
B SALONU
ÇAM BALI ÜRETİM ALANLARI VE YÖRESEL BALLAR
Moderatörler: Mustafa Avcı – Sevgi Kolaylı
Mehmet Emin Duru, Sibel Silici, Mehmet Öztürk, İbrahim Özdemir, Mehmet Korkmaz
18:00 – 18:30
ÇAY-KAHVE MOLASI
18:30 – 20:00
ÇALIŞMA GRUBU
A SALONU
SEKTÖR GELECEK YILLARDA ÜLKE ARICILIĞINI NEREDE ve NASIL GÖRMEK İSTİYOR?
Moderatör: Ferat Genç
Göçer arıcılık, Konaklamalar ve Mevzuatlar
Arı yetiştiriciliği, Islah, Ana arı üretimi
Arı sağlığı
20:00
AKŞAM YEMEĞİ
21:00 - 23:00
ÇALIŞMA GRUBU
A SALONU
SEKTÖR GELECEK YILLARDA ÜLKE ARICILIĞINI NEREDE ve NASIL GÖRMEK İSTİYOR?
Moderatör: Ferat Genç
Göçer arıcılık, Konaklamalar ve Mevzuatlar
Arı yetiştiriciliği, Islah, Ana arı üretimi
Arı sağlığı
8 KASIM 2014, Cumartesi
09:00 – 11:05
9. OTURUM / ARI BİYOLOJİSİ- ISLAH VE ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
Moderatörler: Ferat Genç – Yves Le Conte
 Effect of antibiotics in the colony on honey bee gut microbiota and foraging behaviorAntibiyotiklerin Bal Arısının Bağırsak Mikroflorasına ve Tarlacılık Davranışlarına Etkisi- T.Giray
 Hastalıklara Karşı Direnç Geliştirmek İçin Muğla Balarısının (Apis Mellifera Anatoliaca) Islahı- D.
Oskay, A. Kence, Ö. Ferek, R. İvgin Tunca
 Kafkas arı ırkını (A. m. caucasica L.) temsil eden kolonilerin hijyenik (ölü pupa temizleme)
davranışlarının ıslahında sağlanan genetik ilerleme düzeyi- A.Güler, O. Genç, C.Nisbet, F. Konak,
H. Esse, S. H. Öztürk, B. Gunbay, S. Bıyık
 Türkiye’de ana Arı Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Sektörde Yaşanılan Bazı Sorunlar- A.Gül,
S.Aslan, T.Pehlivan, Z.Tabur, R. Nergiz
 Breeding Strategies and Bee Health in France- Fransa’da Arı Sağlığı ve Islah Stratejileri- Y. L.
Conte
11:05 – 11:30
ÇAY-KAHVE MOLASI
11:30 – 12:55
10. OTURUM / ARI BİYOLOJİSİ- ISLAH VE ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
Moderatörler: Ferat Genç – Yves Le Conte
 Türkiye’de Bal Arılarında Sperm Depolama
A. Gül, A. G. Önal, B. Beleli
 Merkezi Rusya Arılarının Gen Havuzunun Korunmasında Anaarıların Yapay Tohumlanmasının ve
Saklanmış Erkek Arı Sperminin Kullanılması
Z. Sayfutdinova
 Apis mellifera’nın 5S rDNA Moleküler Organizasyonu
A. Cherevatov, O. Kalika, R. Volkov
 Posof Ekotipi Ana Arıların (Apis mellifera L.) Bazı Üreme Özellikleri Bakımından İncelenmesi
M. M. Cengiz, K. Yazıcı
 Mikrosatelit İşaretleyiciler Temelinde Türkiye Balarısı Toplumlarının Genetik Çeşitliliği: Göçer Ve
Sabit Arılıklar ile Yalıtılmış Bölgeler ve Göçer Arıcılığa Açık Bölgeler Arasında Bir Karşılaştırma
M. Kükrer, D. Oskay, M. Kence, A. Kence
12:45 – 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:40
11. OTURUM / DÜNYA VE TÜRKİYE ARICILIĞININ YAPISAL ANALİZİ VE SORUNLAR
A SALONU
Moderatörler: Ziya Şahin – Cristian Constantinescu
 Avrupa Arıcılığında Güncel Problemler (Pestisitler Üzerine Odaklanma, GDO ve Bal Ticareti)
W. Haefeker
 Ukrayna’nın Batı Bölgesindeki Bal Arısı (Apis mellifera L.) Popülasyonlarının Irk Kompozisyonu
V. Cherevatovi R. Volkov
 Türkiye’de Arıcılık Ekonomik Olarak Sürdürülebilir mi?
V. Ceyhan, M. Emir, O. Kılıç, M. Bozoğlu, K. Demiryürek, H. Yeninar, A. İ. Öztürk
 Üretici Bakışıyla Türkiye Arıcılığın Genel Sorunları
M. Ekici- Z. Şahin Y. Kırgız,
 Dünya Doğal Bal Üretimi, Uluslararası Ticareti ve Türkiye
H. Seyidoğlu
 Kırgız Cumhuriyeti’nde Arıcılığın Gelişimini Engelleyen Problemler ve Güncel Durum
A.T.Syrazhidinovich
14:00 – 15:40
12. OTURUM / DÜNYA VE TÜRKİYE ARICILIĞININ YAPISAL ANALİZİ VE SORUNLAR
B SALONU
Moderatörler: Bahri Yılmaz – Tetyana Vasylkivska
 Orman- Arıcılık İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarın
C. Yılmaz
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arıcılık Politikaları
H. Öztürk
 Türkiye’de Arıcılık Sektörüne Yönelik Destekleme Politikaları Etkilerinin Değerlendirilmesi
M. B. Çevrimli, E. Sakarya
 Avrupa Birliği’nin Arıcılık ve Bal Politikası ve Türkiye’de Uygulanabilirliği
S. Aytüre
 ORKÖY Arıcılık Kredi Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Batı Akdeniz Bölgesi Örneği)
U. Coşgun, H. Vural, K. H. Güler
 Türkiye’de Bal Üretiminin ve Kovan Miktarının Bölgesel Gelişiminin İstatistiksel Analizi
H. Vural, B. Erdal
15:40 – 16:00
ÇAY-KAHVE MOLASI
16:00 – 18:00
ÇALIŞMA GRUPLARI
A SALONU
ARI BİYOLOJİSİ-ISLAH VE ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
Moderatör: Ahmet Güler
Aziz Gül, Servet Aslan, Ferat Genç, Devrim Oskay
***
B SALONU
DÜNYA VE TÜRKİYE ARICILIĞININ YAPISAL ANALİZİ VE SORUNLAR
Moderatörler: Tadeusz Sabat – Halil Seyidoğlu
Cengiz Yılmaz, Hakan Öztürk, Bahri Yılmaz, Tetyana Vasylkivska, Robert Chlebo,
Arnold Butov, Cristian Constantinescu
18:00 – 18:30
ÇAY-KAHVE MOLASI
18:30 – 20:00
ÇALIŞMA GRUBU
A SALONU
SEKTÖR GELECEK YILLARDA ÜLKE ARICILIĞINI NEREDE ve NASIL GÖRMEK İSTİYOR?
Moderatör: Ferat Genç
Flora kaynakları, Ballı bitkiler, Çam balı alanları ve verimlilik
Üretim çeşitliliği, Üretim girdileri, Kalite ve Pazarlama
20:00
AKŞAM YEMEĞİ
21:00 - 23:00
ÇALIŞMA GRUBU
A SALONU
SEKTÖR GELECEK YILLARDA ÜLKE ARICILIĞINI NEREDE ve NASIL GÖRMEK İSTİYOR?
Moderatör: Ferat Genç
Flora kaynakları, Ballı bitkiler, Çam balı alanları ve verimlilik
Üretim çeşitliliği, Üretim girdileri, Kalite ve Pazarlama
9 KASIM 2014, Pazar
09:00 – 11:00
13. OTURUM / ARICILIK VE EKONOMİ
Moderatörler: Hasan Vural ve Amanov Tenizbek Syrazhidinovich
 Pazarlamada İnovasyon ve Yeni Arı Ürünlerinin Gelişimi
H. Vural
 Arıcılık: Düşük Yatırım, Yüksek Karlı Tarım- İş Girişimi
R.R. Mishra, Sneha Mehrotra
 Trakya Bölgesi Arı İşletmelerinin Mevcut Durumu
A. Gürel, A. Gündüz
 Bal Tüketiminde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Mersin Kent Merkezi Örneği
Y. Aytop, C. Çakırlı, A. Şahin
 Muğla Çam Balının Markalaşması ve Bölge Tanıtımındaki Rolü
S. Öner
 İzmir İlinde Arıcılığın Ekonomik Yönleri ve Sorunları
S. Engindeniz, K. Uçar, C. Başaran
 Muğla Bölgesi Çam Balı Piyasasının Üretici, Perakendeci ve Tüketici Boyutunda Değerlendirilmesi
T. Türkoğlu, H. Büyüksakallı, A.Tolunay
11:15 – 12:30
KAPANIŞ
 Uluslar arası Bal Yarışması Ödül Töreni
 Kapanış Konuşmaları
12:30 – 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 18:00
TEKNİK TUR
Download

Bilimsel Program - 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi