MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
CENNÍK 2013/2014
Regulačná technika pre vykurovanie
80 rokov
prinášame komfort
a efektivitu vykurovania
do vašich domácností
23%
úspora energie za vykurovanie
Nainštalujte termostatické hlavice
living by Danfoss na vaše radiátory
a získajte okamžitú úsporu energie
a efektívnu kontrolu celej domácnosti.
www.sk.danfoss.com
Regulačná technika
pre vykurovanie
Cenník
2013/2014
VŠEOBECNE
Všetky predchádzajúce cenníky sú neplatné.
Vyhradené právo zmien cien bez oznámenia.
Všeobecné dodacie podmienky sú uvedené pri
objednávky.
Uvedené ceny sú bez DPH
Cenník nadobúda platnosť 01.07.2013.
Ak nie je uvedená cena, je k dispozícii na vyžiadanie.
potvrdení
Strana
Obsah 28
11
3 zoznam výrobkov
Abecedný
3
2,18
NOVINKY v Cenníku 2013
3
2
1. Termostatické
ventily a šróbenia
2,18
living by Danfoss - nový bezdrôtový systém regulácie vykurovania
2
Bezdrôtový systém regulácie vykurovania s farebným dotykovým displejom living by Danfoss
4
Riadiace prvky
a termostatické hlavice k systému living by Danfoss
4
Príslušenstvo
4 k living by Danfoss
Termostatické
hlavice RA 2000, RAE
4
Termostatické
hlavice typ RA 2000 so západkovým upevnením
4
Termostatické
hlavice
typ RAE so západkovým upevnením
4
Termostatické
hlavice typ RAE-K, RAE-H, upevnenie presuvnou maticou
4
Termostatické
17, 18 hlavice typ RA 2920 a Ra 2922 vo vyhotovení pre verejné budovy
Servisné prvky
RTD - termostatické hlavice RTD a RA 2945
4
Ostatné hlavice
a príslušenstvo RA 2000
2
Termostatické
hlavice typ RA 5062, diaľkové nastavenie
2
Ručné hlavice,
termoelektrické hlavice TWA a ABNM
2
Rohový adaptér,
príslušenstvo a náhradné diely
2
Termostatické
ventily
2
Telesá ventilov
typ
RA-N s prednastavením, s vnútorným alebo vonkajším závitom
2
Telesá ventilov typ RA-N s prednastavením a tesniacim o-krúžkom; pripojenie na sústavu vnútorným závitom
2
Telesá ventilov RA-N s prednastavením a tesniacim o-krúžkom, s lisovaným spojom press fit
6
Náhradné diely a príslušenstvo ventilových telies RA
6
Ventily so spojkou RA-K, RA-KE
6
Telesá ventilov RA-G bez prednastavenia
5, 11
Radiátorové ventily a šróbenia pre rebríkové a dizajnové radiátory
10
X-tra Collection, RA-URX / RLV-X, ventil a šróbenie pre klasické pripojenie
11
Termostatické hlavice RAX, RTX a príslušenstvo
7
X-tra Collection,
VHX-D, ventil pre stredové pripojenie
35
X-tra Collection,
VHX -Mono, ventil pre jednobodové pripojenie
1,
O-krúžky 7
1, 7
Ventily RA-NCX, pochrómované
33
Šróbenie RLV-CX, pochrómované
33
Termostatická
hlavica FJVR, pochrómovaná
34
Radiátorové šróbenie s integrovaným ventilom,
ventilom ventily s ponornou rúrkou,integrované
rúrkou integrované ventily
14
Radiátorové šróbenie VHS s integrovaným ventilom
10
Ventily s ponornou
rúrkou RA 15/6T, RA 15/6TB
14 ventily pre univerzálne vykurovacie telesá
Integrované
14
Sety pre radiátory
14
Sety pre radiátory
VK
7
Sety pre klasické
radiátory
39 šróbenia, radiátorové šróbenia pre vykurovacie telesá s integrovanými ventilmi
Radiátorové
7 priradenie termostatických hlavíc a šróbení k vykurovacím telesám
Pomôcka na
34 šróbenia typ RLV, prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním
Radiátorové
34 šróbenia typ RLV, prednastaviteľné, s tesniacim O-krúžkom, s uzatváraním a vypúšťaním
Radiátorové
34 šróbenia typ RLV, prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním, s lisovaným spojom press fit
Radiátorové
34 šróbenia typ RLV-S, prednastaviteľné, s uzatváraním
Radiátorové
34 šróbenia typ RLV-S, prednastaviteľné, s uzatváraním a tesniacim O-krúžkom
Radiátorové
Šróbenia pre
39 vykurovacie telesá s integrovaným ventilom typ RLV-K, s uzatváraním a vypúštaním
Šróbenia pre
39 vykurovacie telesá s integrovaným ventilom typ RLV-KS, s uzatváraním
Náradie a34
príslušenstvo
Príslušenstvo
33 k šróbeniam
Náradie na
34údržbu ventilov - demontážny prístroj
Predĺžené33
a skrátené šróbenia
Zverné spojky
33
Zverné spojky
33 pre medené a presné oceľové rúrky
Zverné spojky
33 pre plastové (PEX) rúrky
Zverné spojky
34 pre kombinované plast-hliníkové (ALU PEX) rúrky
Prvky na 33
priamočinnú reguláciu klimatizačných jednotiek
Prvky priamočinnej regulácie klimatizačných jednotiek FEV, FEK, FED
19
Ventilové telesá RA-C s prednastavením
19
Prepúšťací ventil typ AVDO
4; 36, 37
Prvky priamočinnej regulácie podlahového vykurovania
4
Termostatická hlavica FTC s príložným čidlom
35
Ventilové teleso RA-C s prednastavením
23
Prvky priamočinnej regulácie podlahového vykurovania typ FHV-A a FHV-R
28
Obmedzovače teploty spiatočky, termostatické cirkulačné ventily
28
Obmedzovač teploty spiatočky FJVR
28
Termostatický
zmiešavací ventil TVM
11
8
9
Strana
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
8
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
19
19
Abecedný zoznam výrobkov
Označenie
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
Obsah
ABNM
4
RA15/6
ABNM-LIN
23
RA 2920
2. Armatúry pre vyváženie sústav
ABNM-LOG
23
RA 2922
Prehľad armatúr a funkcií pre reguláciu diferenčného tlaku a reguláciu prietoku
AME 110/120
NL
23
RA
2940
Prehľad armatúr a funkcií pre manuálne regulačné ventily
AME 15 QMAutomatické prvky
23
RA 2945
AME 55 QMAutomatický regulátor prietoku AB-QM, kombinovaný
23 s regulačným
RA 2975ventilom
AME 85 QMPríslušenstvo regulátorov AB-QM
23
RA 2980
AMI 140
23
RA 2982 s regulačným ventilom
Nový rad automatických regulátorov prietoku AB-QM, kombinovaných
AMV 110/120
NL
23
RA 5002
Termostatický
pohon QT
AMZ 112 Termoelektrické hlavice TWA-Z
35
RA 5003
AMZ 113 Elektromotorické pohony AMV(E) 110/120 NL; AMI35140; AME
RA
155062
QM, AME 55 QM; AME 85 QM
ASV-BD
26
RA 5065
Závitové šróbenia
ASV-I
26 tlakovej
RA 5068
Automatický regulátor ASV-P bez možnosti nastavenia
diferencie
ASV-M
26
RA 5190
Uzatvárací a impulzný ventil ASV-M ; ASV-I; ASV-BD
ASV-P
25
RA 5194
Termostatický cirkulačný ventil MTCV
ASV-PV
25
Univerzálny nastavovací a merací ventil USV-I ; UniverzálnyRA-C
uzatvárací ventil USV-M
AT
39
RA rohový adaptér
Manuálne prvky
AVDO
RAE 5054
Manuálny nastavovací, uzatvárací a merací ventil 17
LENO MSV-BD
BB
43
RAE 5056
Uzatvárací ventil MSV-S
BFP
39
RAE 5154
Sety MSV-BD/S
CF-EA
Manuálny nastavovací, uzatvárací a merací ventil 37
MSV-F2 RAE-H 5035
CF-EC
37
RAE-K 5034
Príslušenstvo k ASV, USV a MSV ventilom
CF-MC
37
RAE-K 5036
Príslušenstvo
Šróbenie
CF-RC
37
RAE-K 5134
Sada pre jednoduché meranie tlakovej diferencie a37overenieRA-G
prietoku ventilov LENO MSV
CF-RD
Merací prístroj PFM 4000
CF-RF
37
RA-K
CF-RP
37
RA-KE
3. Termostaty a zónové ventily
Priestorové termostaty
CF-RS
37
RA-N
Elektronické izbové termostaty RET, RET - B
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
Elektronické
izbové termostaty s programom TP 5001
Danfoss Link
batéria
1
RA-U
Elektronické
Danfoss Link
CC w/PSU izbové termostaty s programom TP 7000
1
RA-URX
Elektronický
teplej vody
Danfoss Link
CC w/NSU programovateľný termostat TP 9000 s1reguláciou
RAV
Elektronické
izbové termostaty HC, HCM, HCW s programom
pre vykurovanie a chladenie
Danfoss Link
CM
1
RAX
Elektronické
izbové termostaty RET B - RF, TP 5001
7000 - RF s bezdrôtovým prenosom signálu
Danfoss Link
HC
1 - RF, TP
RAX-K
Elektronické
izbové termostaty s modulaciou výkonu
ORT
Danfoss Link
IS
1 kotla (OpenTherm)
RET
Elektronický
regulátor pre solárne zariadenia SH-E01
Danfoss Link
NSU
1
RET - B
Zónové,
Danfoss Link
PSU prepínacie ventily
1
RET B - RF
Ventilové
RAV/8, RAV/2
teleso RAV/8
Danfoss Link
RS
1
RLV
Termopohony
TWA
Danfoss Link
spín. relé HR
1
RLV-CX
Zónové
ventily
AMZ
112
dvojcestné
a
AMZ
113
trojcestné
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
4. Podlahové vykurovanie
DTO 1
39
RLV-KS
Regulácia podlahového vykurovania s prenosom
cez kábel FH-W, Danfoss Link
EFIT
38 signáluRLV-S
Hlavná regulačná jednotka typ FH-WC
EFSM
38
RLV-X
Priestorový
termostat
FH-WT,
P,
S
EFTM
38
RS
Príslušenstvo FH-W
FED
17
RTX
Zberač a rozdeľovač FHF
FEK
17
RX 1
Zberač a rozdeľovač podlahového vykurovania FHF
s prietokomermi
F
FEV
17; 23
RX 2
Príslušenstvo
zberačov
a
rozdeľovačov
FHF
FH-W
36
RX 3
Termopohony TWA a zmiešavacie uzly FHM
FH-WC
36
RX-2C
Termopohony TWA-A
FHF
36
RX-3B
Kompaktné zmiešavacie uzly podlahového vykurovania FHM-C
FHF-F
36
séria BHO 70
Príslušenstvo kompaktných zmiešavacích uzlov FHM
FHM
37
séria EBI4
Bezdrôtový riadiaci systém CF 2
FHM-C
37
SH-E01
5. Elektrické vykurovacie rohože
FHV- R
10, 18
TP 5001
Elektrické vykurovacie rohože
FJV
19
TP 5001 - RF
Jednožilové EFSM
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
Dvojžilové EFTM
FPHB
47
TP 5001 M
Príslušenstvo
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
EFIT, elektronické termostaty
FT, JUSSI
1
TP 7000
6. Komponenty olejových horákov
FTC
18
TP 7000 RF
Komponenty olejových horákov
HC 6110
33
TP 9000
HC 6113A
33
TVM-H
Index výrobkov podľa objednávacích čísiel
HCM 6113
33
TVM-W
HCW 6110 Všeobecné dodacie a záručné podmienky
33 spoločnosti
TWA-A
Danfoss spol. s r.o.
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D
MSV-BD
29
VHX-Mono
Strana
28
Strana
11
3
3
20
2,18
21
3
22 2
222,18
22 2
23 4
23 4
23 4
24 4
25 4
26 4
27 4
2817, 18
4
29 2
29 2
29 2
30 2
2
30 2
31 2
32 6
32 6
6
5, 11
33 10
33 11
33 7
33 35
33 1, 7
34 1, 7
34 33
34 33
34
35 14
35 10
35 14
14
14
36 7
36 39
36 7
36 34
36 34
36 34
34
37 34
37
39
37
39
37
34
33
34
38
33
38
33
38
33
38
33
39 34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
Abecedný zoznam výrobkov
Strana
28
Označenie
AB-QM 11
3
ABNM
ABNM-LIN
3
ABNM-LOG
2,18
AME 110/120 NL
3
AME 15 QM
2
AME 55 QM
AME 85 2,18
QM
AMI 140 2
AMV 110/120
4 NL
AMZ 112
4
AMZ 113
ASV-BD 4
4
ASV-I
ASV-M 4
ASV-P
4
ASV-PV
4
AT
17,
18
AVDO
4
BB
BFP
2
CF2
2
CF-EA
2
CF-EC
2
CF-MC
2
CF-RC
2
CF-RD
CF-RF
2
CF-RP
6
CF-RS
6
CF-RU
6
Danfoss Link
batéria
11 CC w/PSU
Danfoss5,Link
Danfoss 10
Link CC w/NSU
Danfoss Link CM
11
Danfoss Link HC
7
Danfoss Link
IS
Danfoss 35
Link NSU
Danfoss1,
Link
7 PSU
Danfoss1,
Link
7 RS
Danfoss 33
Link spín. relé HR
Danfoss Link spín. relé PR
33
DTO 1
34
EFIT
14
EFSM
EFTM
10
EV
14
14
FED
14
FEK
FEV
7
FH-W
39
FH-WC
7
FHF
34
FHF-F
34
FHM
FHM-C 34
FHV- A 34
FHV- R 34
FJV
39
FJVR
39
FPHB
FT, ELKO34
33
FT, JUSSI
FTC
34
HC 6110
33
HC 6113A
33
HCM 6113
33
HCW 6110
33
KP
KPI
34
KT
33
KTM/DTM/DTO
19
LD
19
LDS
36, 37
living 4;
connect
living eco4
MBS
35
MSV-B
23
MSV-BD
28
MSV-BD/S
MSV-F2 28
MSV-S 28
11
8
9
Kapitola
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
7
1
6
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1; 4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
5
5
5
6
1
1
1; 2
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
7
1
1
1
3
3
3
3
6
6
7
7
7
7
1
1
6
2
2
2
2
2
Strana
22
4
23
23
23
23
23
23
23
23
35
35
26
26
26
25
25
47
17
43
47
37
37
37
37
37
37
37
37
37
1; 37
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
47
38
38
38
39, 40
41, 42
17
17
17; 23
36
36
36
36
37
37
18
10, 18
19
10, 18, 19
47
1
1
18
33
33
33
33
44, 45
45
47
47
47
47
1
1
46
29
29
29
30
29
Označenie
MTCV
NTC
ORT-01
ORT-10
QT
PFM 4000
PV sada
RA15/6
RA 2920
RA 2922
RA 2940
RA 2945
RA 2975
RA 2980
RA 2982
RA 5002
RA 5003
RA 5062
RA 5065
RA 5068
RA 5190
RA 5194
RA 8564
RA-C
RA rohový adaptér
RAE 5054
RAE 5056
RAE 5154
RAE-H 5035
RAE-K 5034
RAE-K 5036
RAE-K 5134
RA-G
RA-K
RA-KE
RA-N
RA-NCX chróm
RA-U
RA-URX
RAV
RAX
RAX-K
RET
RET - B
RET B - RF
RLV
RLV-CX
RLV-K
RLV-KS
RLV-S
RLV-X
RS
RTX
RX 1
RX 2
RX 3
RX-2C
RX-3B
séria BHO 70
séria EBI4
SH-E01
TP 5001
TP 5001 - RF
TP 5001 A
TP 5001 M
TP 5001 MA
TP 7000
TP 7000 RF
TP 9000
TVM-H
TVM-W
TWA-A
TWA-K
TWA-V
TWA-Z
USV-I
USV-M
USV sada
VHS
VHX-D
VHX-Mono
Zverné spojky
Kapitola
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
7
1
3
3
3
3
3
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1; 4
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
Strana
27
34
34
34
23
32
28
11
3
3
2,18
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
47
7
34
34
34
34
34
47
47
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
16
Abecedný zoznam výrobkov
NOVINKY
Vv Cenníku
2013/14
NOVINKY
Cenníku 2011/2012
Označenie
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
ABNM-LIN
23
RA 2920
ABNM-LOG
23
RA 2922
1.AME
living
by Danfoss
110/120 NL
23
RA 2940
AME 15 QM
23
RA 2945
AME 55
QM
RA 2975
Nový
riadiaci
bezdrôtový systém pre bytové objekty 23
AME 85 QM
23
RA 2980
AMI 140
23
RA 2982
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
112
35
RA 5003
2.AMZ
Termostatický
pohon QT
AMZ 113
35
RA 5062
ASV-BD
26
RA 5065
Termostatický
pohon pre armatúry AB-QM
ASV-I
26
RA 5068
ASV-M
26
RA 5190
ASV-P
25
RA 5194
ASV-PV
25
RA-C
3.ATUzatvárací, nastavovací a merací ventil ASV-BD
39
RA rohový adaptér
AVDO
17
RAE 5054
BB
43
RAE
5056
Partnerský uzatvárací ventil k armatúre ASV-P/PV
BFP
39
RAE 5154
CF-EA
37
RAE-H 5035
CF-EC
37
RAE-K 5034
37
RAE-K 5036
4.CF-MC
Bezdrôtový riadiaci systém CF2
CF-RC
37
RAE-K 5134
CF-RD
37
RA-G
Bezdrôtový
riadiaci
systém
CF2
riadenia
podlahových
systémov
CF-RF
37
RA-K
CF-RP
37
RA-KE
CF-RS
37
RA-N
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
Danfoss Link batéria
1
RA-U
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
Danfoss Link CM
1
RAX
Danfoss Link HC
1
RAX-K
Danfoss Link IS
1
RET
Danfoss Link NSU
1
RET - B
Danfoss Link PSU
1
RET B - RF
Danfoss Link RS
1
RLV
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
DTO 1
39
RLV-KS
EFIT
38
RLV-S
EFSM
38
RLV-X
EFTM
38
RS
FED
17
RTX
FEK
17
RX 1
FEV
17; 23
RX 2
FH-W
36
RX 3
FH-WC
36
RX-2C
FHF
36
RX-3B
FHF-F
36
séria BHO 70
FHM
37
séria EBI4
FHM-C
37
SH-E01
FHV- R
10, 18
TP 5001
FJV
19
TP 5001 - RF
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
FPHB
47
TP 5001 M
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
FT, JUSSI
1
TP 7000
FTC
18
TP 7000 RF
HC 6110
33
TP 9000
HC 6113A
33
TVM-H
HCM 6113
33
TVM-W
HCW 6110
33
TWA-A
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D
MSV-BD
29
VHX-Mono
Strana
28
11
3
Strana
3
1 2,18
3
2
2,18
2
4
23 4
4
4
4
4
4
17, 18
26 4
2
2
2
2
2
37 2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
Abecedný
zoznam-výrobkov
living
by Danfoss
nový bezdrôtový systém regulácie vykurovania
Obj.
Označenie
číslo
AB-QM
Cena
Strana
Označenie
Vyhotovenie
EUR
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
Bezdrôtový
systém
regulácie
vykurovania
s
farebným
dotykovým
dislejom
living
by
Danfoss
ABNM-LIN
23
RA 2920
ABNM-LOG
23
RA 2922
499,00
014G0150
Danfoss
riadiaca jednotka s displejom,
z elektroboxu, vrátane zdroja
AME 110/120
NL Link CC w/PSU
23pevný prívod
RA napájania
2940
499,00
AME 15 QMDanfoss Link CC w/NSU
23flexi prívodRA
2945 zo zásuvky, vrátane zdroja
014G0151
riadiaca jednotka s displejom,
napájania
AME 55 QM Danfoss Link PSU
RA 2975 krabice (elektroboxu)
52,30
014G0260
zdroj napájania pre Danfoss 23
Link do podomietkovej
AME 85 QM
23
RA 2980
52,30
014G0261
Danfoss Link NSU
zdroj napájania pre Danfoss Link s flexi prívodom napájania zo zásuvky
AMI 140
23
RA 2982
63,75
014G0262
Danfoss Link batéria
prenosný inštalačný zdroj napájania pre Danfoss link CC-batériová jednotka; 15 V
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
Danfoss Link spín. relé PR bezdrôtové spínacie relé PR, pripojenie do zásuvky (typ Schuko)
57,50
014G0270
AMZ 112
35
RA 5003
57,50
014G0271
montáž napr.
podomietkovej krabice
AMZ 113 Danfoss Link spín. relé HR bezdrôtové spínacie relé HR,35
RAdo
5062
122,35
ASV-BD
26 Link
RA 5065
088U0230
CF-RU
zosilňovač signálu pre Danfoss
363,75
ASV-I
26
RA
5068
014G0100
Danfoss Link HC
bezdrôtová jednotka vykur. podlahových
alebo
radiátorových okruhov (1až 10)
ASV-M
26
RA 5190
82,20
014G0158
Danfoss Link RS
izbový termostat s displejom RS
ASV-P
25
RA 5194
82,20
088L1905
FT, ELKO
bezdrôtové spínacie relé so snímačom teploty podlahy (rámček typ ELKO)
ASV-PV
25
RA-C
82,20
088L1908
FT, JUSSI
bezdrôtové spínacie relé so snímačom
teploty
podlahy
(rámček typ JUSSI)
AT
39
RA rohový
adaptér
AVDO
17
RAE 5054
BB
43
RAE
5056
Zjednodušená schéma bezdrôtového systému living by Danfoss
BFP
39
RAE 5154
living connect
Bezdrôtové programovateľné hlavice
CF-EA
37
RAE-H 5035
Priestorový termostat RS
CF-EC
37
RAE-K 5034
CF-MC
37
RAE-K 5036
CF-RC
37
RAE-K 5134
Bezdrôtový prenos signálu
CF-RD
RA-G
Z-Wave (pre všetky37prvky systému)
CF-RF
37
RA-K
CF-RP
37
RA-KE
CF-RS
37
RA-N
Danfoss Link HC
CF-RU
1; 37
RA-NCX
chróm jednotka
Riadenie podlahového vykurovania
Riadiaca
prostredníctvom
termopohonov TWA
Danfoss
Link batéria
1
RA-U Danfoss Link CC
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
Spínacie relé HR
Danfoss Link CM
1
RAX
O k
Opakovač
čprenášač signálu
Danfoss Link HC
1
RAX-K
Danfoss Link IS
1
RET
Danfoss Link NSU
1
RET - B
Danfoss Link PSU
1
RET B - RF
Danfoss Link IS
na požiad.
príslušenstvo pre pripojenie a1ovládanieRLV
riadiacej jednotky Danfoss Link pomocou
Danfoss Link RS
počítača
Danfoss
Link
na požiad.
Danfoss Link spín.
relé
HRCM
1
RLV-CX
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
DTO
1
39
RLV-KS
Riadiace prvky a termostatické hlavice k systému living by Danfoss
EFIT
38
RLV-S
Cena
Obj.
Rozsah
Typ
Vyhotovenie
EFSM
38
RLV-X
číslo
nastavenia
EUR
EFTM
38
RS
FED
17
RTX
elektronická bezdrôtová programovateľná
termostatická
FEK
1
4-28C
014G0003
living connect
hlavica s adaptérmi na RA-N17
a M30x1,5.RX
Bezdrôtovo
49,00
FEV
17; 23 Danfoss
RX 2
spolupracuje s riadiacou jednotkou
Link CC
FH-W
36
RX 3
autonómna elektronická programovateľná
termostatická
FH-WC
36
RX-2C
6-28C
014G0052
living eco
49,50
hlavica s adaptérmi na RA-N36
a M30x1,5 RX-3B
FHF
FHF-F
36
séria BHO 70
23,59
013G6080
termost. hlavica, pripojenie M30x1,5; biela RAL 9016
RAX-K
FHM
37
séria EBI4
30,31
013G6180
termost. hlavica, pripojenie M30x1,5;
chróm
FHM-C
37
SH-E01
23,59
013G6070
termost. hlavica, západkové
biela
RAL 9016
FHV- R
10,upevnenie;
18
TP
5001
8-28C
26,69
FJV
5001 - RF
013G6075
termost. hlavica, západkové 19
upevnenie; TP
čierna
RAX
FJVR
10, 18,
19
TP
5001 A
30,31
013G6170
termost. hlavica, západkové
upevnenie;
chróm
FPHB
47
TP 5001 M
36,81
013G6171
termost. hlavica, západkové upevnenie; nerez
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
31,08
013G6176
termost. hlavica, západkové upevnenie; biela a chróm
FT, JUSSI
1
TP 7000
FTC
18
TP 7000 RF
Príslušenstvo k living by Danfoss
HC 6110
33
TP 9000
Cena
Obj.
Balenie
Vyhotovenie 33
HC 6113A
TVM-H
číslo
v ks
EUR
HCM 6113
33
TVM-W
HCW 6110
33
TWA-A
50
0,05
013G1232 poistka proti odcudzeniu
KT
39
TWA-K
15
7,18
014G0250 adaptér pre telesá ventilov s pripojením typu RAV + RAVL
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
15
2,56
014G0251 adaptér pre telesá ventilov RA so západkovým upevnením
LD
39
TWA-Z
15
2,56
014G0252
adaptér pre telesá ventilov s pripojením M30x1,5
LDS
39
USV-I
15
2,01
living connect
1
USV-M
014G0253
adaptér pre telesá ventilov s pripojením typu RTD
v tabuľke
je uvedená
cena za kus
living
eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D
1. Termostatické
ventily
a šróbenia
MSV-BD
29
VHX-Mono
Typ
Strana
28
11
3
3
2,18
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
1
Termostatické
hlavice RA 2000, RAE
Strana
28
Rozsah Kapilára Balenie
Cena
Obj.
11
Typ
Vyhotovenie
°C
m
v ks
EUR
3číslo
3
Termostatické
hlavice typ RA 2000 so západkovým upevnením, plynová náplň čidla
2,18
3
možnosť
obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty, pre telesá ventilov RA a telesá ventilov výrobcov
2 Noot, DeLonghi, Arbonia, Brugman, Buderus, DiaNorm, Jaga, Purmo, Radson, Rettig, Vasco, Viadrus
Vogel
2,18
zabudovaný snímač, západkové upevnenie
013G2980
RA 2980
5...26
60
16,32
2
a protimrazová ochrana
4
externý snímač, západkové upevnenie
013G2982
RA
2982
5...26
0-2,0
45
22,04
4
a protimrazová ochrana
4
zabudovaný snímač, západkové upevnenie
013G2940
RA
2940
5…26
60
16,32
4
a možnosť plného uzatvorenia ventilu
4
zabudovaný snímač, západkové upevnenie,
60
16,63
013G2975
RA 2975
15…26
4
minimálne nastavenie 15*C
4
17, 18
4
Integrovaný
termostatický ventil RA-N
2
M23x1,5 (závit pre prepravnú krytku)
2
2
2
2
2
2
6
6
Termostatický ventil RA-N
6
5, 11
10
Termostatické
hlavice typ RAE so západkovým upevnením, kvapalinová náplň čidla
11
možnosť
obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty, pre telesá ventilov RA a telesá ventilov výrobcov
7 Noot, DeLonghi, Arbonia, Brugman, Buderus, DiaNorm, Jaga, Purmo, Radson, Rettig, Vasco, Viadrus
Vogel
35
zabudovaný snímač, západkové upevnenie
013G5054
RAE 5054
8…28
60
12,98
1, 7
a protimrazová ochrana
1, 7
externý snímač, západkové upevnenie
013G5056
RAE 5056
8…28
0-2,0
30
17,49
33
a protimrazová ochrana
33
zabudovaný snímač, západkové upevnenie
013G5154
RAE 5154
8 …28
60
12,98
34
a možnosť plného uzatvorenia ventilu
14
10
Integrovaný
termostatický ventil RA-N
14
14
M23x1,5 (závit pre prepravnú krytku)
14
7
39
7
34
34
34
Termostatický ventil RA-N
34
RA2000
RAE
34
Termostatické
hlavice typ RAE- K, upevnenie presuvnou maticou M30 x 1,5
RAE-K
39
39
možnosť
obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty, upevnenie maticou M30x1,5 pre telesá ventilov výrobcov
34
Heimeier,
MNG a vykurovacie telesá výrobcov Korad, Korado, Kermi, Purmo, Dia Norm, Diatherm, Radson, Biasi, Ferroli, ….
2
33
013G5034
RAE-K 5034 zabudovaný snímač, protimrazová ochrana
8…28
60
9,53
34
33
013G5036
RAE-K 5036 externý snímač, protimrazová ochrana
8…28
0-2,0
30
13,16
33
33
zabudovaný snímač, možnosť plného
013G5134
RAE-K 5134
8 …28
60
9,71
33
uzatvorenia ventilu
34
33
19
Termostatické
hlavice typ RAE-H, upevnenie presuvnou maticou
19
možnosť obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty, upevnenie maticou M28x1 pre telesá ventilov výrobcu Herz
4; 36, 37
4
013G5035
RAE-H 5035 zabudovaný snímač, protimrazová ochrana
8…28
60
9,71
35
23
28
28
28
11
8
1. Termostatické ventily a šróbenia
9
RAE-H
Abecedný zoznam výrobkov
Označenie
Termostatické
hlavice
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
Rozsah Kapilára Balenie
Cena
Obj.
Typ
Vyhotovenie
ABNM-LIN
23
RA 2920
číslo
°C
m
v ks
EUR
ABNM-LOG
23
RA 2922
AME 110/120 NL
23
RA 2940
Vyhotovenie pre verejné priestory, plynová náplň čidla
AME 15 QM
23
RA 2945
možnosť
obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty, pre telesá
ventilov
RA a telesá ventilov výrobcov
AME 55 QM
23
RA 2975
Vogel
Noot,
De
Longhi,
Buderus,
Jaga,
….
AME 85 QM
23
RA 2980
zabudovaný snímač, protimrazová ochrana,
AMI 140
23
RA 2982
013G2920
RA 2920
5...26
48
21,80
inbusové upevnenie
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
AMZ 112
35
RA 5003
externý snímač, protimrazová ochrana,
013G2922
RA 2922
0-2,0
AMZ 113
35
RA5...26
5062
inbusové upevnenie
ASV-BD
26
RA 5065
ASV-I
26
RA 5068
ASV-M
26
RA 5190
ASV-P
25
RA 5194
Servisná
termostatická hlavica RTD
ASV-PV
25
RA-C
AT
39 upevnenie
RA rohový
adaptér
možnosť
obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty,
maticou
so
AVDO
17
RAE 5054
BB
43
RAE 5056
013G2945
RA 2945
zabudovaný snímač, protimrazová ochrana
5...26
BFP
39
RAE 5154
CF-EA
37
RAE-H 5035
CF-EC
37
RAE-K 5034
CF-MC
37
RAE-K 5036
CF-RC
37
RAE-K 5134RA 2945
Termostatický ventil RTD-N
CF-RD
37
RA-G
CF-RF
37
RA-K
CF-RP
37
RA-KE
CF-RS
37
RA-N
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
Danfoss Link batéria
1
RA-U
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
Danfoss Link CM
1
RAX
Danfoss Link HC
1
RAX-K
Danfoss Link IS
1
RET
Danfoss Link NSU
1
RET - B
Danfoss Link PSU
1
RET B - RF
Danfoss Link RS
1
RLV
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
DTO 1
39
RLV-KS
EFIT
38
RLV-S
EFSM
38
RLV-X
EFTM
38
RS
FED
17
RTX
FEK
17
RX 1
FEV
17; 23
RX 2
FH-W
36
RX 3
FH-WC
36
RX-2C
FHF
36
RX-3B
FHF-F
36
séria BHO 70
FHM
37
séria EBI4
FHM-C
37
SH-E01
FHV- R
10, 18
TP 5001
FJV
19
TP 5001 - RF
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
FPHB
47
TP 5001 M
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
FT, JUSSI
1
TP 7000
FTC
18
TP 7000 RF
HC 6110
33
TP 9000
HC 6113A
33
TVM-H
HCM 6113
33
TVM-W
HCW 6110
33
TWA-A
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D
1. Termostatické ventily
a šróbenia
MSV-BD
29
VHX-Mono
45
29,13
závitom pre hlavicu typu
60
16,93
Strana
28
11
3
3
2,18
RA2920
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
RTD
17, 18
4
RTD
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
3
Ostatné
hlavice a príslušenstvo RA 2000
Strana
28
Obj. 11
Vyhotovenie
Typ
číslo 3
3
Prvky diaľkového
nastavovania
2,18
s nastaviteľným
obmedzením, možnosť osadiť na ventilové telesá RA
3
013G50622
RA 5062
2,18
prvky diaľkového nastavovania
013G50652
RA 5065
pre ventilové telesá RA
4
013G5068
RA 5068
4
013G85644
RA 8564
s oddeleným teplotným čidlom
013G51944
RA 5194
adaptér pre prípoj ventilu 30x1,5
4
013G51904
RA 5190
rohový adaptér
Rozsah
°C
Kapilára Balenie
m
v ks
Cena
EUR
RA 5062
8…28
2,0
24
47,01
8...28
5,0
24
51,90
8...28
8,0
24
56,35
8...28
2,0
20
77,94
-
-
-
4,34
-
-
-
9,64
4
17, 18
Ručné hlavice
RA
4 pre ventilové telesá RA a vykurovacie telesá VK výrobcov Vogel Noot, DeLonghi, Arbonia, Brugman, Buderus, DiaNorm,
použiteľné
2 Radson, Rettig, Vasco, Viadrus
Jaga, Purmo,
2
013G5002
RA 5002
ručná hlavica
150
2,48
2
použiteľné
2 pre ventilové telesá so závitom M 30x1,5 a vykur. telesá VK výrobcov Korad, Korado, Kermi, Purmo
013G50032
RA 5003
ručná hlavica
150
2,48
2
2
6
Termopohony
pre ventilové telesá Danfoss RA
TWA-A
6 ventilové telesá RA a vykur. telesá VK výrobcov Vogel Noot, DeLonghi, Arbonia, Brugman, Buderus, DiaNorm, Jaga,
vhodné pre
6
Purmo, Radson,
Rettig, Vasco, Viadrus
Cena
Obj. 5, 11
Typ
Vyhotovenie
číslo 10
EUR
11
7
230V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorené
088H3112
TWA-A
30,31
35
230V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorené
088H3113
TWA-A
30,31
1, 7
24V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorené
088H3110
TWA-A
1, 7
33
24V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorené
088H3111
TWA-A
33
24V, 50Hz, 3W, 0-10V ovládacie napätie
082F1091
ABNM
34
14
Termopohony
pre ventilové telesá s upevnením prevlečnou maticou M 30 x 1,5
15
10
vhodné pre
14 ventilové telesá so závitom M 30x1,5
možno osadiť
14 na vykurovacie telesá VK výrobcov Korado, Korad, Kermi, Purmo, Dia Norm, Diatherm
14
230V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorené
088H3142
TWA-K
230V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorené
088H31437
TWA-K
39
24V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorené
088H3140
TWA-K
7
24V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorené
088H3141
TWA-K
34
30,31
30,31
38,99
TWA K
TWA-K
30,31
30,31
30,31
30,31
34
Rohový adaptér
34
Obj. 34
Popis
číslo 34
39
39
013G1350 rohový adaptér pre integrované ventily typu RA a hlavice RA a RAE so západkovým upevnením
34
33 rohový adaptér pre integrované ventily so závitom M 30x1,5 a hlavice RAE so západkovým
013G1360
34 upevnením
33
33
Príslušenstvo, náhradné diely
33
013G1231
20
33 závitový kľúč na deaktiváciu poistky voči odcudzeniu
4
013G1232
34 poistka voči odcudzeniu hlavíc vo vyhotovení pre verejné miestnosti
33 kryt stupnice nastavenia hlavíc RA vo vyhotovení pre verejné miestnosti*
013G1672
19 sada závitového a inbusového kľúča*
013G1236
19
013G1237 obmedzovacie kolíky pre hlavice RA 2000*
4; 36, 37
013G52454 poistka voči odcudzeniu hlavíc typu RA
013G5389
35 poistka voči odcudzeniu hlavíc RAE-K
*dodáva sa23
iba kompletné balenie; v tabuľke je uvedená cena za kus
28
28
28
11
8
1. Termostatické ventily a šróbenia
9
50
Cena
EUR
8,64
8,64
5,10
0,05
25
0,36
25
13,10
30
0,37
20
0,36
10
0,39
Abecedný zoznam výrobkov
Termostatické
ventily
Označenie
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
Cena
Kv
Baleni
Obj.
Typ
Vyhotovenie
ABNM-LIN
23
RA 2920DN
e v ks
číslo
m³/h
EUR
ABNM-LOG
23
RA 2922
AME 110/120 NL
23
RA 2940
Telesá
vnútorným
AME ventilov
15 QM RA-N s prednastavením, pripojenie na sústavu
23
RA 2945 závitom
55 QM
23
RA 2975
preAME
sústavy
s núteným obehom
AME 85 QM
23
RA 2980
013G0011
rohový
90
11,02
AMI 140
23
RA 2982
013G0012
priamy
90
11,02
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
0,04-0,56
RA-N 10
013G0151
UK
75
11,30
AMZ 112
35
RA 50033/8"
AMZ 113
35
RA 5062
013G0231
uhlový pravý
54
13,08
ASV-BD
26
RA 5065
013G0232
uhlový ľavý
54
13,08
ASV-I
26
RA 5068
013G0013
rohový
75
12,06
ASV-M
26
RA 5190
013G0014
priamy
75
12,06
ASV-P
25
RA 5194
ASV-PV
25
RA-C 1/2"
RA-N 15
0,04-0,73
013G0153
UK
75
12,64
AT
39
RA rohový adaptér
013G0233
uhlový pravý
54
14,67
AVDO
17
RAE 5054
013G0234
uhlový ľavý
54
14,67
BB
43
RAE 5056
013G0015
rohový
36
15,36
BFP
39
RAE 5154
0,10-1,04
CF-EA
37
RAE-H 5035
RA-N 20
3/4"
013G0016
priamy
36
15,36
CF-EC
37
RAE-K 5034
013G0155
UK
0,16-0,80
56
15,74
CF-MC
37
RAE-K 5036
013G0037
rohový
30
28,61
CF-RC
37
RAE-K
5134
1"
0,10-1,04
RA-N 25
013G0038
priamy
30
28,61
CF-RD
37
RA-G
CF-RF
37
RA-K
CF-RP
37
RA-KE
Telesá
ventilov RA-N s prednastavením a tesniacim o-krúžkom;
pripojenie
na sústavu vnútorným závitom
CF-RS
37
RA-N
pre sústavy s núteným obehom, vrátane tesniaceho O-krúžku
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
013G0115
rohový
75
12,06
Danfoss Link batéria
1
RA-U
15
0,04-0,73
013G0116
priamy
75
Danfoss Link CCRA-N
w/PSU
1
RA-URX1/2"
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
013G0117
UK
75
Danfoss Link CM
1
RAX
Danfoss Link HC
1
RAX-K
Telesá
ventilov
RA-N s prednastavením a vonkajším závitom
Danfoss
Link IS
1
RET
Danfoss
Link NSU telesa 1/2", prípoj potrubia 3/4" vonkajší 1závit
RET - B
prípoj
vykurovacieho
Danfoss
Link
PSU
1
RET
B - RF
013G4201
rohový
75
Danfoss Link RS
1
RLV
013G4202
priamy
60
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
RA-N 15
1/2"
013G4203
UK
75
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
013G4204
uhlový pravý
54
DTO 1
39
RLV-KS
EFIT
38
RLV-S
013G4205
uhlový ľavý
54
EFSM potrubia pomocou zverných spojok - strana 16
38
RLV-X
pripojenie
EFTM
38
RS
FED
17
RTX
Telesá
FEK ventilov RA-N s prednastavením ; press fit pripojenie
17
RX 1
17; 23
RX 2
preFEV
sústavy s núteným obehom, press fit pripojenie
FH-W
36
RX 3
013G4207
rohový
60
FH-WC
36
RX-2C
RA-N 15
1/2"
013G4208
priamy
60
FHF
36
RX-3B
013G4209
UK
75
FHF-F
36
séria BHO 70
FHM
37
séria EBI4
FHM-C diely, príslušenstvo
37
SH-E01
Náhradné
FHV- R
10, 18
TP 5001
Obj.
Baleni
FJV
19
TP 5001 - RF
Typ
Vyhotovenie
číslo
e v ks
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
FPHB
47
TP 5001 M
FT, ELKO Upchávka RA*,RTD* upchávka
1
TP 5001 MA
10
013G0290
FT, JUSSI
1
TP 7000
013G0294
Poistka*
poistka prednastavenia ventilu RA-N
30
FTC
18
TP 7000 RF
013G3063
Servisná vložka* pre RA-N DN 10, 15 a 25
10
HC 6110
33
TP 9000
013G3064
10
HC 6113A Servisná vložka* pre RA-N DN 20
33
TVM-H
HCM sa
6113
TVM-W
*dodáva
iba kompletné balenie; v tabuľke uvedená cena za kus 33
HCW 6110
33
TWA-A
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D
1. Termostatické ventily
a šróbenia
MSV-BD
29
VHX-Mono
12,06
12,64
11,74
11,74
12,40
14,33
14,33
13,67
13,67
13,67
Cena
EUR
5,50
0,27
6,66
7,40
Strana
28
11
3
3
2,18
RA-N
3
2
rohový 2,18
2
4
4
4
priamy 4
4
4
4
UK 17, 18
4
2
2
2
2
ľavý uhlový pravý
2
2
2
6
6
6
RA-N
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
RA-N
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
RA-N
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
5
Telesá
ventilov RA
Strana
28
Obj. 11
Typ
Vyhotovenie
číslo 3
3
Ventily so
spojkou RA-K /KE
2,18
013G33633
teleso ventilu s prednastavením
RA-K
dvojrúrkový
013G33672
spojovacia rúrka, spodný prípoj
systém
013G3369
spojovacia rúrka, bočný prípoj
2,18
013G33622
teleso ventilu bez prednastavenia
RA-KE
jednorúrkový
013G33664
spojovacia rúrka, spodný prípoj
systém
013G33684
spojovacia rúrka, bočný prípoj
013G33774
950 mm
Spojovacia rúrka
013G33784
650 mm
DN
Kvs
m³/h
1/2"
0,76
1/2"
2,50
15 mm
-
Baleni
e v ks
60
60
48
60
60
48
50
60
Cena
EUR
16,26
18,01
20,49
20,42
20,80
20,80
4,62
3,37
4
Telesá ventilov RA-G bez prednastavenia
RA-G
4
pre jednorúrkové
a samotiažne sústavy
4
rohový
4,30
60
21,97
17, 18
013G1676
RA-G 15
1/2"
priamy
2,30
75
21,97
013G16754
rohový
5,01
36
23,62
013G16782
RA-G 20
3/4"
2
priamy
3,81
36
23,62
013G1677
rohový
5,50
30
43,77
013G16802
RA-G 25
1"
2
priamy
4,58
30
43,77
013G1679
2
2
Radiátorové
ventily a šróbenia pre rebríkové a dizajnové radiátory
2
X-tra Collection
- dizajnované ventily
6
6
Kv
Pripojenie
Cena
Obj. 6
Typ
Vyhotovenie
číslo 5, 11
radiátor
systém
m³/h
EUR
10
Kompletná sada ventilu pre dizajnované radiátory s prípojom prívodu vpravo alebo vľavo
X-tra Collection Set RAX
11
prednastaviteľným regulačným ventilom spiatočky, dizajnovaný závitový prípoj prívodu s možnosťou uzavretia
s integrovaným
7
a vypusteniaPOZOR: TERMOSTATICKÝ VENTIL MONTOVAŤ DO SPIATOČKY!
35
1, 7 9016, vrátane termostatickej hlavice RAX
BIELA RAL
1, 7 X-tra Collection závitový prípoj prívodu vľavo
0,03 92,25
R 1/2"
R 1/2"
013G4007
33
vonkajší vnútorný 0,34
Set
závitový prípoj prívodu vpravo
92,25
013G4008
33
CHROMOVANÁ,
vrátane termostatickej hlavice RAX
34
0,03 107,12
R 1/2"
R 1/2"
013G4003
14 X-tra Collection závitový prípoj prívodu vľavo
vonkajší vnútorný 0,34
Set
závitový prípoj prívodu vpravo
107,12
013G4004
10
14
INOX (leštená
ušľachtilá oceľ), vrátane termostatickej hlavice RAX
6
14
013G4009
závitový prípoj prívodu vľavo
1/2" AG
1/2" IG
107,55
0,0314 X-tra Collection Set závitový prípoj prívodu vpravo
0,34
013G4010
1/2" AG
1/2" IG
107,55
7
Kompletná
X-tra Collection Set RTX
39 sada ventilu radiátora na sušenie uterákov s prípojom vpravo alebo vľavo
s prednastaviteľným
obmedzovačom teploty spiatočky, dizajnovaným závitovým prípojom prívodu s možnosťou uzavretia
7
a vypustenia
34
34 9016, vrátane termostatickej hlavice RTX
BIELA RAL
34 X-tra Collection závitový prípoj prívodu vľavo
0,03 116,88
R 1/2"
R 1/2"
013G4136
34
vonkajší vnútorný 0,34
Set
závitový prípoj prívodu vpravo
116,88
013G4137
34
CHROMOVANÁ, vrátane termostatickej hlavice RTX
39 X-tra Collection závitový prípoj prívodu vľavo
0,03 115,47
R 1/2"
R 1/2"
013G4132
39
vonkajší vnútorný 0,34
Set
závitový prípoj prívodu vpravo
115,47
013G4133
34
INOX (leštená ušľachtilá oceľ), vrátane termostatickej hlavice RTX
33
013G4138
závitový prípoj prívodu vľavo
1/2" AG
1/2" IG
145,99
0,0334 X-tra Collection Set
0,34
013G4139
závitový prípoj prívodu vpravo
1/2" AG
1/2" IG
145,99
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
1. Termostatické ventily a šróbenia
9
Abecedný zoznam
výrobkov
Radiátorové
ventily
a šróbenia pre rebríkové a dizajnové radiátory
Označenie
X-tra
Collection - RA-URX / RLV-X
Strana
AB-QM
22
ABNM
4
Obj.
Typ
Vyhotovenie
ABNM-LIN
23
číslo
ABNM-LOG
23
AME 110/120 NL
23
Telesá
ventilov
RA-URX s prednastavením, montáž vpravo
AME 15
QM
23
pre
sústavy
AME
55 QMs núteným obehom, montáž do spiatočky
23
013G4030
chróm
AME 85 QM
23
RA-URX
013G4050
RAL 9016 (biela)
AMI 140
23
013G4060
nerez
AMV 110/120 NL
23
pripojenie
AMZ 112potrubia pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
35
Označenie
PV sada
RA15/6
Pripojenie
Kv
RA 2920
radiátor
systém
m³/h
RA 2922
RA 2940
RA 2945
RA 2975
RA 2980
R 1/2"
R 1/2"
0,03-0,34
RAvonkajší
2982
vnútorný
RA 5002
RA 5003
RA 5062
RA 5065
RA 5068
RA 5190
R 1/2"
R 1/2"
RA 5194
0,03-0,34
vonkajší vnútorný
RA-C
Strana
28
11
Cena
3
EUR
3
2,18
RA-URX
3
2
55,96
2,18
52,10
2
71,57
4
4
AMZ 113
35
4
Telesá
ventilov
RA-URX
s
prednastavením,
montáž
vľavo
RA-URX
ASV-BD
26
4
ASV-I
26
4
pre
sústavy s núteným obehom, montáž do spiatočky
ASV-M
26
4
013G4031
chróm
55,96
ASV-P
25
4
RA-URX
013G4051
RAL 9016 (biela)
52,10
ASV-PV
25
17, 18
013G4061
nerez
71,57
AT
39
RA rohový adaptér
4
pripojenie potrubia pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
AVDO
17
RAE 5054
2
BB
43
RAE 5056
2
Šróbenia
RLV-X s prednastavením, uzatváraním a vypúšťaním,
montáž
vpravo
RLV-X
BFP
39
RAE 5154
2
pre
sústavy s núteným obehom, montáž do prívodu
CF-EA
37
RAE-H 5035
2
013G4032
chróm
41,84
CF-EC
37
RAE-K 5034
2
R 1/2"
R 1/2"
RLV-X
0,18-0,58
013G4052
RAL 9016 (biela)
38,33
CF-MC
37
RAE-K 5036
2
vonkajší vnútorný
CF-RC
37
RAE-K 5134
2
013G4062
nerez
49,77
CF-RD potrubia pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
37
RA-G
6
pripojenie
CF-RF
37
RA-K
6
CF-RP RLV-X s prednastavením, uzatváraním a vypúšťaním,
37
RA-KE vľavo
6
Šróbenia
montáž
RLV-X
CF-RS
37
RA-N
5, 11
pre
sústavy s núteným obehom, montáž do prívodu
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
10
013G4033
chróm
41,84
R 1/2"
R 1/2"
Danfoss Link batéria
1
RA-U
11
RLV-X
0,18-0,58
013G4053
RAL 9016 (biela)
38,33
vonkajší vnútorný
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
7
013G4063
nerez
49,97
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
35
pripojenie potrubia pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
Danfoss Link CM
1
RAX
1, 7
Danfoss Link HC
1
RAX-K
1, 7
Termostatické
RAX
Danfoss Link IShlavice typ RAX so západkovým upevnením
1
RET
33
s nastaviteľným
obmedzením, vstavaným čidlom a protimrazovou
ochranou,
Danfoss Link NSU
1
RET - B možno osadiť na ventilové telesá RA-URX; VHX
33
Rozsah
Cena
Obj.j Link PSU
Danfoss
1
RET B - RF
34
Typ
Vyhotovenie
číslo Link RS
Danfoss
1
RLV
14
°C
EUR
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
10
Danfoss Link spín. relé PRRAL 9016 (biela)
1
RLV-K
14
013G6070
23,59
DTO
1
39
RLV-KS
14
chróm
013G6170
30,31
EFIT
38
RLV-S
14
RAX
nerez
8
..
28
013G6171
36,81
EFSM
38
RLV-X
7
013G6176
komb. biela RAL 9016 a chróm
31,08
EFTM
38
RS
39
čierna
013G6075
26,69
FED
17
RTX
7
FEK
17
RX 1
34
Termostatické hlavice typ RAX- K, upevnenie prevlečnou maticou (M30x1,5)
RAX-K
FEV
17; 23
RX 2
34
s nastaviteľným obmedzením, upevnenie maticou M30x1,5
FH-W
36
RX 3
34
radiátory
Korad, Korado, Kermi, Purmo, Dia Norm, Diatherm,
Radson,
Biasi, Ferroli, ….
FH-WC
36
RX-2C
34
RAL 9016 (biela)
013G6080
23,59
FHF
36
RX-3B
34
RAX-K
8 .. 28
FHF-F
36
séria BHO 70
39
chróm
013G6180
30,31
FHM
37
séria EBI4
39
FHM-C
37
SH-E01
34
Obmedzovač teploty spiatočky typ RTX so západkovým upevnením
RTX
FHV- R
10, 18
TP 5001
33
s nastaviteľným obmedzením a vstavaným čidlom, možno osadiť na ventilové telesá RA-URX; VHX
FJV
19
TP 5001 - RF
34
Cena
Obj.
FJVR
10,Vyhotovenie
18, 19
TP 5001 A
33
Typ
číslo
EUR
FPHB
47
TP 5001 M
33
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
33
013G6090
RAL 9016 (biela)
25,94
FT, JUSSI
1
TP 7000
33
RTX
013G6190
chróm
35,81
FTC
18
TP 7000 RF
34
013G6191
nerez
36,33
HC 6110
33
TP 9000
33
HC 6113A
33
TVM-H
19
HCM 6113
33
TVM-W
19
spiatočka z radiátora
HCW 6110 Sada RA-URX
33
TWA-A
4; 36, 37
KT
39
TWA-K
4
KTM/DTM/DTO
TWA-V
35
Ventilové teleso RA-URX
prívod do radiátora39
LD
39
TWA-Z
23
montáž vpravo
LDS
39
USV-I
28
Šróbenie RLV-X
living connect
1
USV-M
28
montáž vľavo
living eco
1
USV sada RAX termostatická hlavica
28
MBS
46
VHS
11
RTX obmedzovač teploty spiatočky
MSV-B
29
VHX-D
8
1. Termostatické ventily a šróbenia
MSV-BD
29
VHX-Mono
9
7
Strana
Radiátorové
ventily a šróbenia pre rebríkové a dizajnové radiátory
28
11
X - tra Collection
- VHX - D
3
3
Pripojenie
Obj. 2,18
Typ
Vyhotovenie
číslo
radiátor
systém
3
2
Sada dizajnového
radiátorového
ventilu
VHX-D
s
hlavicou
RTX
2,18
Ventil s možnosťou
prednastavenia pre dvojrúrkový systém, rozostup 50 mm.
2
4
Termostatická
hlavica RTX reguluje podľa ventilom pretekajúcej teploty vody.
4 umožňuje pripojenie hlavice vľavo i vpravo.
Sada VHX-D
4
013G4376
chróm
VHX-D
R 1/2"
R 1/2"
4
vonkajší vnútorný
priamy
013G43784
RAL 9016 (biela)
4
pripojenie potrubia
pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
4
17, 18
4
Sada dizajnového
radiátorového ventilu VHX-D s hlavicou RAX
2
Ventil s možnosťou
prednastavenia pre dvojrúrkový systém, rozostup 50 mm.
2
Termostatická hlavica RAX reguluje podľa teploty prostredia.
2
013G42762
chróm
VHX-D
R 1/2"
R 1/2"
2
vonkajší vnútorný
priamy
013G4278
RAL 9016 (biela)
2
pripojenie potrubia
pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
2
6
6
Sada dizajnového
radiátorového ventilu VHX-D s hlavicou RTX
6
Ventil s možnosťou
prednastavenia pre dvojrúrkový systém, rozostup 50 mm.
5, 11 hlavica RTX reguluje podľa ventilom pretekajúcej teploty vody.
Termostatická
10
013G437911
chróm
VHX-D
R 1/2"
R 1/2"
7
vonkajší vnútorný
rohový
013G4381
RAL 9016 (biela)
35
pripojenie potrubia
pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
1, 7
7 rohovom variante možno osadiť elektrickú vykurovaciu tyč.
Poznámka:1,Pri
33
33
Sada dizajnového
radiátorového ventilu VHX-D s hlavicí RAX
34
Ventil s možnosťou prednastavenia pre dvojrúrkový systém, rozostup 50 mm.
14
Termostatická hlavica RAX reguluje podľa teploty prostredia.
10
013G427914
chróm
VHX-D
R 1/2"
R 1/2"
14
vonkajší vnútorný
rohový
013G4281
RAL 9016 (biela)
14
7
pripojenie potrubia
pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
Poznámka:39
Pri rohovom variante možno osadiť elektrickú vykurovaciu tyč.
7
34
Príslušenstvo
k VHX-D, vykurovacie tyče
34
013G4167
vykurovacia tyč 150 W, 230V
34
013G4168
vykurovacia tyč 300 W, 230V
34
VHX-D
013G416934
vykurovacia tyč 600 W, 230V
8
R 1/2"
vonkajší
-
013G416639
držiak pre vykurovacie tyče iných výrobcov
39
34
Nastavenie
33 teploty
34 hlavica RAX - regulácia podľa teploty vzduchu
Termostatická
33 RAX
33
33
33
Obmezovač34
teploty spiatočky RTX - reguluje podľa teploty média vo vykurovacom telese
33
19
RTX
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
1. Termostatické ventily a šróbenia
9
Kv
m³/h
Cena
EUR
VHX-D
0,12-0,41
121,67
108,83
VHX-D
0,12-0,49
114,03
102,08
VHX-D
0,12-0,41
117,98
105,59
VHX-D
0,12-0,49
-
115,85
102,08
97,60
103,18
113,44
17,05
Abecedný zoznam výrobkov
X Označenie
- tra Collection - VHX - Mono
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6Pripojenie
Kv
Obj.
Typ
Vyhotovenie
ABNM-LIN
23
RAradiátor
2920
číslo
systém
m³/h
ABNM-LOG
23
RA 2922
AME 110/120 NL
23
RA 2940
Sada
dizajnového radiátorového ventilu VHX - Mono s hlavicou
RTX
AME 15 QM
23
RA 2945
Ventil s možnosťou prednastavenia pre dvojrúrkový systém s ponornou rúrkou.
AME 55 QM
23
RA 2975
Termostatická hlavica RTX reguluje podľa ventilom pretekajúcej teploty vody.
AME 85 QM
23
RA 2980
Sada VHX-M umožňuje pripojenie hlavice vľavo i vpravo.
AMI 140
23
RA 2982
013G4382
chróm
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
VHX-Mono
R 1/2"
R 1/2"
0,12-0,41
AMZ 112
35
RAvonkajší
5003
vnútorný
priamy
013G4384
RAL 9016 (biela)
AMZ 113
35
RA 5062
ASV-BD
26
RA 5065
pripojenie
potrubia pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
ASV-I
26
RA 5068
ASV-M
26
RA 5190
Sada dizajnového radiátorového ventilu VHX - Mono s hlavicou RAX
ASV-P
25
RA 5194
Ventil
s možnosťou prednastavenia pre dvojrúrkový systém s25
ponornouRA-C
rúrkou.
ASV-PV
Termostatická
hlavica RAX reguluje podľa teploty prostredia. 39
AT
RA rohový adaptér
AVDO
17
RAE 5054
013G4282
chróm
VHX-Mono
R 1/2"
R 1/2"
BB
43
RAE 5056
0,12-0,40
vonkajší vnútorný
priamy
BFP
39
RAE 5154
013G4284
RAL 9016 (biela)
CF-EA
37
RAE-H 5035
pripojenie potrubia pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
CF-EC
37
RAE-K 5034
CF-MC
37
RAE-K 5036
Sada
dizajnového radiátorového ventilu VHX - Mono s hlavicou
RTX
CF-RC
37
RAE-K 5134
Ventil
s možnosťou prednastavenia pre dvojrúrkový systém s37
ponornouRA-G
rúrkou.
CF-RD
Termostatická
hlavica RTX reguluje podľa ventilom pretekajúcej
vody.
CF-RF
37 teplotyRA-K
CF-RP
37
RA-KE
013G4385
chróm
VHX-Mono
R 1/2"
R 1/2"
CF-RS
37
RA-N
0,12-0,41
vonkajší vnútorný
rohový
013G4387
RAL 9016 (biela)
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
Danfoss Link batéria
1
RA-U
pripojenie potrubia pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
Sada
dizajnového radiátorového ventilu VHX - Mono s hlavicou
RAX
Danfoss Link CM
1
RAX
Ventil
s možnosťou
rúrkou.
Danfoss
Link HC prednastavenia pre dvojrúrkový systém s 1ponornouRAX-K
Termostatická
hlavica
RAX
reguluje
podľa
teploty
prostredia.
Danfoss Link IS
1
RET
Danfoss
Link
NSU
1
RET
-B
013G4285
chróm
VHX- Mono
RB
1/2"
Danfoss Link PSU
1
RET
- RF R 1/2" 0,12-0,40
vonkajší vnútorný
rohový
Danfoss Link RS
1
RLV
013G4287
RAL 9016 (biela)
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
pripojenie potrubia pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
DTO 1
39
RLV-KS
VHX mono s vykurovacou tyčou
EFIT
38
RLV-S
EFSM
38
RLV-X
EFTM
38
RS
FED
17
RTX
FEK
17
RX 1
FEV
17; 23
RX 2
Vykurovacia tyč
FH-W
36
RX 3
VHX Mono
FH-WC
36
RX-2C
FHF
36
RX-3B
FHF-F
36
séria BHO 70
Príslušenstvo pre RA-URX a VHX
FHM
37
séria EBI4
Obj.
FHM-C
37
SH-E01
Typ
Popis
čísloR
FHV10, 18
TP 5001
FJV
19
TP 5001 - RF
FJVR
10, a18,
19
TPzávitom
5001 A1/2"
013G3127
Sada rúrok sada rúrok, vrátane zverných spojok
vsuviek
so
FPHB
47 biela RAL
TP 5001
rozeta + chránička pre sadu URX, povrch
9016M(biela)
013G3132
FT,
ELKO
1
TP
rozeta + chránička pre sadu URX, povrch chróm 5001 MA
013G3133
FT,
JUSSI
1
TP
7000
rozeta
+
chránička
pre
sadu
URX,
povrch
nerez
013G3134
FTC
18 biela RAL
TP 7000
rozeta + chránička pre sadu VHX, povrch
9016RF
(biela)
013G3128
HC 6110
33 chrómTP 9000
rozeta + chránička pre sadu VHX, povrch
Rozety
013G3129
HC 6113A
33
TVM-H
rozeta + chránička pre sadu VHX, povrch nerez
013G3131
HCM 6113
33
TVM-W
rozeta + 2 chráničky pre sadu VHX, povrch biela RAL 9016 (biela)
013G3207
HCW 6110
33
TWA-A
rozeta + 2 chráničky pre sadu VHX, povrch chróm
013G3208
KT
39
TWA-K
rozeta + 2 chráničky pre sadu VHX, povrch nerez
013G3209
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
013G4179
sada O-krúžkov pre VHX MONO rohový
rohový
LD
39 a VHX DUO
TWA-Z
Tesniace
013G4180
sada O-krúžkov pre VHX DUO priamy39
LDS
USV-I
O-krúžky
013G4181
sada O-krúžkov pre VHX MONO priamy
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D
1. Termostatické ventily
a šróbenia
MSV-BD
29
VHX-Mono
Cena
EUR
121,67
108,82
114,03
102,08
121,67
108,82
114,09
102,08
Cena
EUR
10,36
11,64
25,83
47,46
7,54
16,39
29,83
8,77
22,20
32,26
1,23
1,23
1,23
Strana
28
11
3
3
2,18
VHX-Mono
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
VHX-Mono
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
VHX-Mono
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
VHX-Mono
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
9
Stranaventily a šróbenia pochrómované
Klasické
28
11
Ventilové 3telesá RA-NCX s prednastavením, pochrómované
RA-NCX
pre sústavy3 s núteným obehom, pripojenie na sústavu vnútorným závitom
2,18
Kv
Balenie
3
Typ
Vyhotovenie
DN
v ks
m³/h
2
2,18
2
013G42484
priamy
013G42474
rohový
1/2"
0,04-0,73
75
4 RA-NCX 15
013G42394
uhlový pravý
4
013G4240
uhlový ľavý
4
pripojenie potrubia
pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
4
17, 18
4
Radiátorové
2 šróbenia RLV-CX prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním, pochrómované
2 sústavu vnútorným závitom
pripojenie na
2
003L0273
rohové
2
RLV-CX 15
1/2"
0,1-1,8
80
003L02742
priame
2
pripojenie potrubia pomocou zverných spojok - strana 10 a 16
2
6
Ventil FHV6 - R na reguláciu podlahového vykurovania, pochrómovaný
6
ventil bez prednastavenia,
s osadenou hlavicou FJVR reguluje podľa teploty pretekajúcej vody
5, 11
Rozsah
Obj.
Balenie
10
Typ
Vyhotovenie
Prípoj
číslo
v ks
°C
11
Obj.
číslo
10
7
puzdro na zabudovanie do steny, vrátane
003L103235
FHV-R 20
telesa ventilu pre hlavicu FJVR, kruhový kryt,
3/4"
1, 7
chrómované
1, 7
33
termostatický prvok FJVR,
003L107233
FJVR
10..50
rozsah nastavenia 10 - 50°C
34
pripojenie potrubia
pomocou
zverných
spojok
strana
10
a
16
14
10
Zverné spojky
pre medené, presné oceľové a plastové potrubia, pochrómované
14
Obj. 14
Prípoj
Pre potrubia
Pre ventily
Obsahuje
číslo 14
na ventil
7
013G419239
7
013G4193
34
Meď
spojku,
RA - URX, RLV - X, VHS-F/R, VHX
1/2" AG
013G419434
šróbenie
a presná ocel
013G419534
34
013G4196
34
39
39
013G4200
Alu PEX
34
spojku,
33
RA - URX, RLV - X, VHS-F/R, VHX
šróbenie, 1/2" AG
34
013G4197
krúžok
33
PEX
013G419933
013G419833
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
1. Termostatické ventily a šróbenia
9
Cena
EUR
20,52
20,52
23,90
23,90
RLV-CX
17,33
17,80
FHV - R
Cena
EUR
6
52,10
60
27,38
DN
rúrka
Cena
EUR
10
6,06
12
6,06
14
6,06
15
6,06
16
6,06
16 x 2
6,65
12 x 1,1
6,30
15 x 2,5
6,30
16 x 2,5
6,30
Abecedný zoznam výrobkov
Radiátorové
šróbenia s integrovaným ventilom,
ventily
s ponornou rúrkou, integrované ventily
Označenie
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
Pripojenie
ABNM
4
RA15/6
Obj.
Typ
Vyhotovenie
číslo
ABNM-LIN
23
teleso RA 2920
sústava
ABNM-LOG
23
RA 2922
AME
110/120
NL
23
RA
2940
Radiátorové šróbenie VHS s integrovaným, prednastaviteľným ventilom
AME 15 QM uzatvorenia a vypustenia, rozostup prípojov 5023
RA 2945
s možnosťou
mm
AME 55 QM
23
RA 2975
013G4741
rohový
1/2" IG
3/4" AG
AME 85 QM
23
RA 2980
VHS
013G4742
priamy
1/2" IG RA 2982
3/4" AG
AMI 140
23
kv
m³/h
Baleni
e v ks
Cena
EUR
0,02-0,48
24
39,09
0,02-0,48
24
39,09
AMV 110/120 NL
23
013G4743
rohový
3/4" AG RA 5002
3/4" AG
0,02-0,48
24
38,40
VHS
AMZ 112
35
RA 5003
013G4744
priamy
3/4" AG
3/4" AG
0,02-0,48
24
38,40
AMZ 113
35
RA 5062
ASV-BD
RA 5065
kryt ventilu VHS, rohový, farba biela, valcového tvaru26
013G4751
10,57
ASV-I
26
RA 5068
pripojenie
ASV-M potrubia pomocou zverných spojok
26
RA 5190
ASV-P
25
RA 5194
Ventily
s ponornou rurkou
ASV-PV
25
RA-C
ATjednorúrkovú sústavu, obtok v telese ventilu, prietok do vykurovacieho
39
RA rohový
pre
telesaadaptér
30%, rozostup prípojov 40 mm
AVDO
17
5054IG
013G3220
1/2" AG RAE 1/2"
2,5
20
36,13
RA 15/6T spodné pripojenie
BB
43
RAE
5056
013G3218
1/2" AG
3/4" AG
2,5
20
38,61
BFP
39
RAE
5154
013G3270
1/2" AG
1/2" IG
2,5
20
30,20
RA 15/6T bočné pripojenie
CF-EA
37
RAE-H
5035
013G3268
1/2" AG
3/4" AG
2,5
20
30,20
CF-EC
37
RAE-K 5034
pre
dvojrúrkovú sústavu
CF-MC
37
RAE-K 5036
013G3210
spodné pripojenie
1/2" AG
1/2" IG
0,82
20
34,51
RA 15/6TB
CF-RC
37
RAE-K 5134
013G3215
bočné pripojenie
1/2" AG
1/2" IG
0,82
20
34,51
CF-RD
37
RA-G
CF-RF
37
RA-K
CF-RP
37
RA-KE
Príslušenstvo,
náhradné diely
CF-RS
37
RA-N
Cena
Obj.
Popis
číslo
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
EUR
Danfoss Link batéria
1
RA-U
Danfoss Link
CC w/PSU
RA-URX
napúšťacia
a vypúšťacia armatúra /minimálny odber 51 ks/*
003L0152
12,06
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
192H0160 dvojitá krycia rozeta, rozostup 40 mm, k RA 15/6T a 15/6TB
3,87
Danfoss Link CM
1
RAX
dvojitá
Danfoss Link
HC krycia rozeta, rozostup 50 mm, k VHS
192H0161
Danfoss Link
IS
pripojovací
diel, pripojenie telesa 1/2" IG, k VHS
003L0295
Danfoss Link NSU
003L0294 pripojovací diel, pripojenie telesa 3/4" AG, k VHS
Danfoss Link PSU
1
RAX-K
4,86
1
RET
2,51
1
RET - B
1,32
1
RET B - RF
*uvedená
pre 1 ks
Danfosscena
LinkjeRS
1
RLV
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
Danfoss Link
spín. relé
RLV-K
Integrované
ventily
pre PR
univerzálne vykurovacie telesá 1
DTO
1
39
montáž
so závitom G1/2" ISO 228, bez pribalených zátok, vrátane návodu na RLV-KS
EFIT
38 Buderus
RLV-S
pre
univerzálne telesá firem DeLonghi (Radel), Brötje, Brugman,
(do roku 2001), Ocean, Univa
Cena
EFSM
38
RLV-X
kv
Obj.
Baleni
Pripojenie
Typ
Vyhotovenie
číslo
e v ks
EUR
EFTM
38
RS
m³/h
FED
17
RTX
FEK
17
RX 1
FEV
17; 23
RX 2
013G7370
RA-N
0,14-0,87
40
8,39
FH-W
36
1/2"RX
AG3
013G7371
RA-U
0,04-0,34
40
8,39
FH-WC
36
RX-2C
soFHF
závitom G1/2" ISO 228, bez pribalených zátok, vrátane návodu
na RX-3B
montáž
36
pre
univerzálne telesá Arbonia (do roku 2002), DiaNorm, Purmo,
FHF-F
36 Radson,
séria Rettig,
BHO 70Vasco
FHM
37
séria EBI4
013G7390
RA-N
0,14-0,87
40
8,39
1/2" AG
FHM-C
37
SH-E01
013G7391
RA-U
0,04-0,34
40
8,39
FHVR
10,
18
TP
5001
so závitom G1/2" ISO 228, bez pribalených zátok, vrátane návodu na montáž
FJV
19
TP 5001 - RF
pre
univerzálne telesá firem Vogel & Noot,Cosmo-Profil a Cosmo-Nova
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
013G7360
RA-N
0,14-0,87
40
8,39
1/2"TP
AG5001 M
FPHB
47
013G7361
RA-U
0,04-0,34
40
8,39
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
FT, JUSSI
1
TP 7000
Pre univerzálne telesá Buderus (od roku 2001), Vasco (od roku 2006), Viadrus
FTC
18
TP 7000 RF
013G7380
RA-N
0,14-0,87
40
8,39
1/2"TP
AG9000
HC 6110
33
013G7381
RA-U
0,04-0,34
40
8,39
HC 6113A
33
TVM-H
HCM 6113AG - vonkajší závit
33
TVM-W
Poznámka:
HCW 6110IG - vnútorný závit
33
TWA-A
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D
1. Termostatické ventily
a šróbenia
MSV-BD
29
VHX-Mono
Strana
28
11
3
3
2,18
VHS
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
RA15/6
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
Integrované ventily
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
11
Danfoss
sety pre radiátory
Strana
28
11
Popis
3
3
2,18
Sety pre radiátory
VK - s integrovaným ventilom
3
2 s integrovaným ventilom KORADO, KORAD, PURMO, DIANORM
pre radiátory
2,18
2 RAE-K 5034 - termostatická hlavica s upevnením M 30x1,5 - obj.č. 013G5034
013G50904 RLV-KS - rohové šróbenie pre vykurovacie telesá s možnosťou plného uzatvorenia;
4 pripojenie na sústavu 3/4" AG, pripojenie na teleso 1/2" IG - obj.č. 003L0222
Obj.
číslo
12
Baleni
e v ks
16
4
4
4
4 RAE-K 5034 - termostatická hlavica s upevnením M 30x1,5 - obj.č. 013G5034
013G50914 RLV-KS - priame šróbenie pre vykurovacie telesá s možnosťou plného uzatvorenia;
16
pripojenie na sústavu 3/4" AG, pripojenie na teleso 1/2" IG - obj.č. 003L0220
17, 18
4
2
2
Sety pre radiátory VK - s integrovaným ventilom
2
pre radiátory
2 s integrovaným ventilom Vogel & Noot, Cosmonova, De Longhi, Buderus, Brugman
2
RAE 5054 - termostatická hlavica so západkovým upevnením - obj.č. 013G5054
2
013G5096 RLV-KS - rohové šróbenie pre vykurovacie telesá s možnosťou plného uzatvorenia;
16
2
pripojenie na sústavu 3/4" AG; pripojenie na teleso 3/4" AG - obj.č. 003L0223
6
6
6
5, 11
RAE 5054 - termostatická hlavica so západkovým upevnením - obj.č. 013G5054
10
013G5097 RLV-KS - priame šróbenie pre vykurovacie telesá s možnosťou plného uzatvorenia;
16
11
pripojenie na sústavu 3/4" AG; pripojenie na teleso 3/4" AG - obj.č. 003L0221
7
35
1, 7
Sety pre klasické
radiátory
1, 7
33radiátory Korado, Korad, Kermi, Purmo, Dianorm,Vogel & Noot
pre klasické
33
34
RAE 5054 termostatická hlavica so západkovým upevnením - obj
obj.č.
č 013G5054
013G509314
16
RA-N rohový termostatický radiátorový ventil; pripojenie 1/2"- obj.č. 013G0013
10
14
14
14
7 RAE 5054 termostatická hlavica so západkovým upevnením - obj.č. 013G5054
013G509439
16
RA-N priamy termostatický radiátorový ventil; pripojenie 1/2"- obj.č. 013G0014
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
1. Termostatické ventily a šróbenia
9
Cena
EUR
18,40
18,40
18,40
18,40
17,88
17,88
Abecedný zoznam výrobkov
Označenie
Strana
Označenie
Radiátorové
šróbenia, radiátorové šróbenia pre
vykurovacie
telesá s integrovanými ventilmi
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6 hlavíc a šróbení Danfoss
Pomôcka na priradenie termostatických
ABNM-LIN
23
RA 2920
k
vykurovacím
telesám
s
integrovaným
ventilom rôznych výrobcov
ABNM-LOG
23
RA 2922
AME 110/120 NL
23
RA
2940 vykurovacích telies
Výrobca
AME 15 QM
23
RA 2945
VOGEL VIADRUS
Armatúra
Danfoss
KORADO
KORAD23 DIANORM
KERMI
AME 55
QM
RA 2975
NOOT
AME 85 QM
23
RA 2980
RAAMI
2980
140
23
RA 2982
013G2980
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
termostatická
AMZ 112hlavica
35
RA 5003
so zabudov.
snímačom
AMZ 113
35
RA 5062
RAE
5054
ASV-BD
26
RA 5065
ASV-I
26
RA 5068
013G5054
ASV-M
26
RA 5190
termostatická hlavica
ASV-P
25
RA 5194
so zabudov. snímačom
ASV-PV
25
RA-C
RAAT
5002
39
RA rohový adaptér
013G5002
AVDO
17
RAE 5054
ručná
hlavica,
BB
43
RAE 5056
BFP upevnenie
39
RAE 5154
západkové
CF-EA
37
RAE-H 5035
RAE-K
CF-EC
37
RAE-K 5034
013G5034
CF-MC
37
RAE-K 5036
termostatická hlavica
CF-RC
37
RAE-K 5134
so zabudov. snímačom
CF-RD
37
RA-G
RACF-RF
5003
37
RA-K
013G5003
CF-RP
37
RA-KE
ručná
hlavica
CF-RS
37
RA-N
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
s maticou
M 30 x 1,5
Danfoss Link batéria
1
RA-U
RLV-K
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
003L0280
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
šróbenie priame 1/2"
Danfoss Link CM
1
RAX
s vypúšťaním
Danfoss Link HC
1
RAX-K
RLV-K
Danfoss Link IS
1
RET
003L0282
Danfoss Link NSU
1
RET - B
šróbenie
rohové
1/2"PSU
Danfoss
Link
1
RET B - RF
Danfoss Link RS
1
RLV
s vypúšťaním
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
RLV-KS
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
003L0220
DTO 1
39
RLV-KS
šróbenie priame 1/2"
EFIT
38
RLV-S
bez vypúšťania
EFSM
38
RLV-X
RLV-KS
EFTM
38
RS
003L0222
FED
17
RTX
šróbenie
FEKrohové 1/2"
17
RX 1
FEV
17; 23
RX 2
bez vypúšťania
FH-W
36
RX 3
RLV-K
FH-WC
36
RX-2C
003L0281
FHF
36
RX-3B
šróbenie priame 3/4"
FHF-F
36
séria BHO 70
s vypúšťaním
FHM
37
séria EBI4
RLV-K
FHM-C
37
SH-E01
003L0283
FHV- R
10, 18
TP 5001
šróbenie
FJV rohové 3/4"
19
TP 5001 - RF
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
s vypúšťaním
FPHB
47
TP 5001 M
RLV-KS
FT,
ELKO
1
TP 5001 MA
003L0221
FT, JUSSI
1
TP 7000
šróbenie priame 3/4"
FTC
18
TP 7000 RF
bez vypúšťania
HC 6110
33
TP 9000
RLV-KS
HC 6113A
33
TVM-H
003L0223
HCM 6113
33
TVM-W
šróbenie
HCWrohové
6110 3/4"
33
TWA-A
bez vypúšťania
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D
1. Termostatické ventily
a šróbenia
MSV-BD
29
VHX-Mono
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Strana
28
11
3
3
2,18
3
BUDERUS
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
X
X
X
X
X
X
X
13
Radiátorové
Strana šróbenia, radiátorové šróbenia pre vykurovacie telesá s integrovanými ventilmi
28
11
Typ
Vyhotovenie
DN
3
3
Radiátorové
2,18šróbenia; typ RLV prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním
pripojenie na
3 sústavu vnútorným závitom
Obj.
číslo
003L0141 2
003L01422,18
003L0143 2
003L0144 4
003L0145
4
003L0146
kv
m³/h
Balenie
v ks
Cena
EUR
RLV
RLV 10
rohové
3/8"
0,1-1,8
80
8,04
RLV 10
RLV 15
RLV 15
RLV 20
RLV 20
priame
rohové
priame
rohové
priame
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
0,1-1,8
0,1-2,5
0,1-2,5
0,2-3,0
0,2-3,0
80
80
80
64
64
8,04
9,53
9,53
12,40
12,40
4
Radiátorové šróbenia; typ RLV prednastaviteľné, s uzatváraním, vypúšťaním a tesniacim O-krúžkom
4
003L0343
RLV 15
rohové
1/2"
0,1-2,5
80
9,74
4
003L0344
RLV 15
priame
1/2"
0,1-2,5
80
9,74
4
minimálny odber 10 ks
4
17, 18
Radiátorové
4 šróbenia; typ RLV prednastaviteľné, s uzatváraním a vypúšťaním
pripojenie na
2 sústavu vonkajším 3/4" závitom
003L0363
RLV 15
rohové
1/2"
0,1-2,5
80
8,67
2
003L0364
RLV 15
priame
1/2"
0,1-2,5
80
8,67
2
minimálny odber 10 ks
2
2
2
Radiátorové šróbenia; typ RLV prednastaviteľné, s uzatváraním, vypúšťaním
2
press fit pripojenie
6
003L0225
RLV 15
rohové
1/2"
0,1-2,5
60
7,56
003L0224 6
RLV 15
priame
1/2"
0,1-2,5
60
7,56
6
5, 11šróbenia; typ RLV-S prednastaviteľné, s uzatváraním
Radiátorové
10 sústavu vnútorným závitom
pripojenie na
003L012111 RLV-S 10 rohové
3/8"
1,8
80
7,26
003L0122 7 RLV-S 10 priame
3/8"
1,8
80
7,26
003L012335 RLV-S 15 rohové
1/2"
2,5
80
7,62
003L01241, 7 RLV-S 15 priame
1/2"
2,5
80
7,62
003L01251, 7 RLV-S 20 rohové
3/4"
3
64
10,33
003L012633 RLV-S 20 priame
3/4"
3
64
10,33
33 šróbenia; typ RLV-S prednastaviteľné,
Radiátorové
prednastaviteľné s uzatváraním,
uzatváraním a tesniacim o-krúžkom
003L034534 RLV-S 15 rohové
1/2"
2,5
80
8,24
003L034614 RLV-S 15 priame
1/2"
2,5
80
8,24
minimálny odber
10 10 ks
14
Radiátorové
14 šróbenia; typ RLV-S prednastaviteľné, s uzatváraním
pripojenie na
14 sústavu vonkajším 3/4" závitom
003L0353 7 RLV-S 15
003L035439 RLV-S 15
minimálny odber
7 10 ks
rohové
priame
1/2"
1/2"
0,1-2,5
0,1-2,5
80
80
14
Balenie
34
Typ
Vyhotovenie
DN
DN
v ks
39
39
rohové
003L028234
3/4" AG
1/2" IG
40
RLV-K
priame
003L028033
3/4" AG
1/2" IG
40
rohové
003L028334
3/4" AG
3/4" AG
40
33 RLV-K
priame
003L0281
3/4" AG
3/4" AG
40
33
minimálny odber 5 ks
33
33
34
Šróbenia pre vykurovacie telesá s integrovaným ventilom typ RLV-KS
33
s možnosťou uzatvorenia, rozostup prípojov 50 mm
19
rohové
003L0222
3/4" AG
1/2" IG
40
19 RLV-KS
priame
003L0220
3/4" AG
1/2" IG
40
4; 36, 37
rohové
003L0223 4
3/4" AG
3/4" AG
40
35 RLV-KS
priame
003L0221
3/4" AG
3/4" AG
40
23
minimálny odber 5 ks
28
Poznámka: AG - vonkajší závit
28
IG - vnútorný závit
28
11
8
1. Termostatické ventily a šróbenia
9
RLV
RLV-S
RLV-S
7,69
7,69
34
34
Šróbenia pre
34 vykurovacie telesá s integrovaným ventilom typ RLV-K
s možnosťou
34 uzatvorenia a vypustenia, prestaviteľné z dvoj na jednorúrkovú prevádzku, rozostup prípojov 50 mm
Obj.
číslo
RLV
RLV-K
Cena
EUR
16,93
16,93
17,56
17,56
RLV-KS
13,88
13,88
12,88
12,88
Abecedný zoznam výrobkov
Náradie
Označeniea príslušenstvo
Strana
Označenie
22
PV sada
4
RA15/6
Popis
23
RA 2920
ABNM-LOG
23
RA 2922
Náradie
a príslušenstvo
k RLV, RLV-K, RLV-KS, RLV-KD23
AME 110/120
NL
RA 2940
003L0152
AME 15 QMnapúšťacia a vypúšťacia armatúra /min. odber 5 ks/*23
RA 2945
AME 55 QMdvojitá krycia rozeta, rozostup 50 mm, pre RLV-K a RLV-KS
23
RA 2975
192H0161
AME 85 QM
23
RA 2980
pripojovací diel, pripojenie telesa 1/2" IG, pre RLV-K
003L0295
AMI 140
23
RA 2982
AMV 110/120
NL
RA 5002
pripojovací
diel, pripojenie telesa 3/4" AG, pre RLV-K23
003L0294
AMZ 112
35
RA 5003
003L0297 pripojovací diel, pripojenie telesa 1/2" IG, pre RLV-KS
AMZ 113
35
RA 5062
*uvedená
cena
je
pre
1
ks
ASV-BD
26
RA 5065
ASV-I
26
RA 5068
Náradie
ASV-Mna údržbu ventilov RA a RTD
26
RA 5190
ASV-P
25 vrchných
RAdielov
5194 ventilov
prístroj na údržbu ventilov RTD, Demoblock na výmenu
013G3083
ASV-PV
25
RA-C
prístroj na údržbu ventilov RA, Demoblock na výmenu vrchných dielov ventilov
013G3084
AT
39
RA rohový adaptér
AVDO
17 vrchných
RAE
5054
prístroj na údržbu ventilov RTD, Demoblock na výmenu
dielov
ventilov - základná sada
013G3085
BB
43
RAE 5056
013G3116 adaptér pre "Demoblok RTD", umožňuje demontáž dielov ventilov RA (DN 3/8" - 1/2")
BFP
39
RAE 5154
hlavica na uzavretie ventilu RA pri demontáži telesa 37
013G3300
CF-EA
RAE-H 5035
CF-EC
37
RAE-K 5034
013G3305 hlavica na uzavretie ventilu RTD pri demontáži telesa
CF-MC
37
RAE-K 5036
CF-RC
37
RAE-K 5134
Príslušenstvo
ventilov RA, FJVR, RAV, AVDO a šróbení RLV,
RLV-S
CF-RD
37
RA-G
pripojovacie
šróbenie
CF-RF
37
RA-K
šróbenie 3/8"
013G3181
CF-RP
37
RA-KE
CF-RS
37
RA-N
prevlečná matica 3/8"
013G3182
CF-RU
1;
37
RA-NCX
chróm
013G3183 šróbenie 1/2"
Danfoss Link batéria
1
RA-U
013G3184 prevlečná matica 1/2"
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
šróbenie
3/4"
013G3185
Danfoss Link
CC w/NSU
1
RAV
Danfoss
Link
CM
1
RAX
prevlečná
matica
3/4"
013G3186
Danfoss Link HC
1
RAX-K
013G3187 šróbenie 1"
Danfoss Link IS
1
RET
prevlečná
013G3188
Danfoss Link
NSU matica 1"
1
RET - B
skrátené
šróbenie
Danfoss
Link PSU
1
RET B - RF
Danfoss Link
RS o 2 mm skrátené (minimálny odber 10 ks)
1
RLV
R 3/8"013L0363
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
3/8 - o 6 mm skrátené (minimálny odber 10 ks)
013L0443 R 3/8"Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
013L0445 R 1/2"- o 7 mm skrátené (minimálny odber 10 ks)
DTO 1
39
RLV-KS
R 3/4"- o 4 mm skrátené (minimálny odber 10 ks)
013L0447
EFIT
38
RLV-S
EFSM
38
RLV-X
R 1"- o 4 mm skrátené (minimálny odber 10 ks)
013L0407
EFTM
38
RS
dlhé
šróbenie
FED
17
RTX
192H0187 R 3/8" dĺžka závitu 65mm (minimálny odber 5 ks)
FEK
17
RX 1
R 1/2" dĺžka závitu 65mm (minimálny odber 5 ks) 17; 23
192H0188
FEV
RX 2
FH-W
36
RX 3
R 3/4" dĺžka závitu 65mm (minimálny odber 5 ks)
192H0189
FH-WC
36
RX-2C
predĺžené šróbenie RTD
FHF
36
RX-3B
R 3/8" dĺžka závitu predĺžená o 8 mm (minimálny odber 10 ks)
013L3171
FHF-F
36
séria BHO 70
R 1/2" dĺžka závitu predĺžená o 7 mm (minimálny odber
013L3172
FHM
37 10 ks) séria EBI4
FHM-C
37 10 ks) SH-E01
R 3/4" dĺžka závitu predĺžená o 8 mm (minimálny odber
013L3173
FHV- R
10, 18
TP 5001
FJV
19
TP 5001 - RF
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
FPHB
47
TP 5001 M
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
FT, JUSSI
1
TP 7000
FTC
18
TP 7000 RF
HC 6110
33
TP 9000
HC 6113A
33
TVM-H
HCM 6113
33
TVM-W
HCW 6110
33
TWA-A
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D
1. Termostatické ventily
a šróbenia
MSV-BD
29
VHX-Mono
AB-QM
Obj.
ABNM
číslo
ABNM-LIN
Cena
EUR
12,06
5,24
2,51
1,32
2,55
443,25
1 050,43
716,47
90,68
46,07
20,70
1,20
1,38
1,62
3,13
5,20
3,55
9,58
5,61
1,38
1 38
1,38
1,62
2,55
6,34
3,58
3,58
3,58
2,62
2,70
4,54
Strana
28
11
3
3
2,18
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
15
Zverné
spojky
Strana
28
Obj. 11
Vhodné pre
Pripojenie
číslo 3
3
2,18
Zverné spojky pre medené a presné oceľové rúrky
3
013G41002 RA-N 10, RA-UN 10,
3/8" AG
013G4102
2,18 RLV 10, RLV-S 10
2
013G4110
4
013G4112 RA-N 15, RA-FN 15
4
1/2" AG
013G4114 RA-UN 15, RLV 15, RLV-S 15
4
013G41154 RA 15/6, RA-N typ Jaga
013G41164
013G41204
4
013G4122
17, 18
013G41244 RLV-K, RLV-KS
3/4" IG
013G41252 RA15/6, VHS
2
013G4126
2
013G41282
013U01342
1" IG
013U01352 VMT
2
013U0140
1 1/4" IG
6
minimálny odber 10 ks
6
6
5, 11 pre plastové (PEX) rúrky
Zverné spojky
10
013G4143 RA-N 15, RA-UN 15,
11
1/2" AG
013G4144 RLV 15, RLV-S 15
7
RA 15/6, RA-N typ Jaga
013G4147
35
1, 7
013G4152
1, 7
013G4154
33
013G4156
33
013G4162
34
14
013G4158
10 RLV-K, RLV-KS
3/4" IG
3/4
013G4160 RA 15/6, VHS
14
013G4155
14
013G4159
14
013G41577
39
013G4163
7
013G4161
34
minimálny odber
10 ks
34
34
34
Zverné spojky
pre kombinované plast-hliníkové (ALU PEX) rúrky
34
013G4174 RA-N 15, RA-UN 15, RLV 15, RLV-S 15,
1/2" AG
39
013G4176 RA 15/6, RA-N typ Jaga
39
013G4184
34
33
013G4186
34
013G4187
RLV-K, RLV-KS
3/4" IG
33
013G4188 RA 15/6, VHS
33
013G4190
33
33
013G4191
34
minimálny odber
10 ks
33
Poznámka: AG - vonkajší závit
19
19IG - vnútorný závit
16
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
Rozmer
rúrky
Obsahuje
Cena
EUR
10
1,79
12
1,79
10
2,03
12
2,03
14
2,03
15
2,03
2,03
16
zverný krúžok
a šróbenie
10
12
2,76
2,76
14
2,76
15
2,76
16
2,76
18
2,76
18
9,34
22
9,34
28
9,34
12 x 1,1
3,55
14 x 2,0
3,55
15 x 2,5
3,55
12 x 2,0
4,03
4,03
14 x 2,0
16 x 2,0
17 x 2,0
18 x 2,0
20 x 2
2,0
0
zverný krúžok
a presuvnú maticu
s oporným
puzdrom
4,03
4,03
4,03
4 03
4,03
15 x 2,5
4,03
18 x 2,5
4,03
16 x 1,5
4,03
16 x 2,2
4,03
20 x 2,5
4,03
14 x 2,0
4,54
4,54
16 x 2,0
14 x 2,0
16 x 2,0
16 x 2,25
18 x 2,0
zverný krúžok
a presuvnú maticu
s oporným
puzdrom
4,54
4,54
4,54
4,54
20 x 2,0
4,54
20 x 2,5
4,54
1. Termostatické ventily a šróbenia
Abecedný zoznam výrobkov
Označenie
Strana
Označenie
Prvky
na priamočinnú reguláciu klimatizačných
jednotiek
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
Rozsah Kapilára Balenie
Cena
Obj.
Typ
Vyhotovenie
ABNM-LIN
23
RA 2920
číslo
v ks
°C
m
EUR
ABNM-LOG
23
RA 2922
AME 110/120 NL
23
RA 2940
Čidlo
FEV
- Regulácia vykurovacieho okruhu klimatizáce,
uzatvára
s rastúcou teplotou
AME
15 QM
23 čidloRA
2945
55 QM na ventily RA-N, RA-G a RA-C
23
RA 2975
čidláAME
sa montujú
AME 85 QM
RA 2980
je to čidlo s integrovaným teplotným23snímačom,
013G4567
FEV - IF
17 - 27
5
117,65
AMI 140
23
RA 2982
určené na reguláciu výkonu výmenníka
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
je to čidlo s oddeleným teplotným snímačom,
AMZ 112
35
RA 5003
013G5466
FEV -FF
17 - 27
2+2
12
211,63
určené na reguláciu výkonu výmenníka
AMZ 113
35
RA 5062
ASV-BD
26
RA 5065
ASV-I
26
RA 5068
Čidlo FEK - Regulácia chladiaceho okruhu klimatizáce, čidlo otvára s rastúcou teplotou
ASV-M
26
RA 5190
čidláASV-P
sa montujú na ventily RA-C
25
RA 5194
ASV-PV
25
RA-C
je to čidlo s integrovaným teplotným snímačom,
AT
39
RA rohový
013G5465
FEK -IF
17 - 27adaptér
5
12
199,41
určené na reguláciu výkonu výmenníka
AVDO
17
RAE 5054
BB
43
RAE
5056
je to čidlo s oddeleným teplotným snímačom,
013G5464
FEK-FF
- 27
2+2
12
263,86
BFP
39
RAE17
5154
určené na reguláciu výkonu výmenníka
CF-EA
37
RAE-H 5035
CF-EC
37
RAE-K 5034
CF-MC
37
RAE-K
5036
Čidlo
FED - Sekvenčná regulácia chladiaceho a vykurovacieho
okruhu
klimatizácie
CF-RC
37
RAE-K 5134
čidlá sa montujú na ventily RA-N (výmenník vykurovania) a RA-C (výmenník chladenia)
CF-RD
37
RA-G
je to čidlo s integrovaným teplotným37snímačom,
CF-RF
RA-K17 - 27
4 + 11
12
267,60
013G5463
FED -IF
určené na reguláciu výkonu výmenníka
CF-RP
37
RA-KE
CF-RS
37
RA-N
je to čidlo s oddeleným teplotným snímačom,
013G5462
FED-FF
17 - 27
2+2+2
12
246,90
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
určené na reguláciu výkonu výmenníka
Danfoss Link batéria
1
RA-U
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
Danfoss Link CM
1
RAX
Ventilové
RA - C s prednastavením
Danfosstelesá
Link HC
1
RAX-K
PN 10;
T max.Link
120IS°C
Danfoss
1
RET
Danfoss
Link NSU
1
RETPripojenie
-B
Cena
kv
Balenie
Obj.
Typ
Vyhotovenie
Danfoss
Link
PSU
1
RET
B -GRF
v ks
číslo
m³/h
EUR
Danfoss Link RS
1
RLV
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
013G3094
- Crelé
15 PRventil regulačný s prednastavením 1
3/4 "A 0,3 - 0,9
75
20,75
Danfoss LinkRA
spín.
RLV-K
DTO 1
RLV-KS
013G3096
RA - C 20 ventil regulačný s prednastavením 39
1" A
0,8 - 2,6
48
50,49
EFIT
38
RLV-S
pripojenie potrubia pomocou zverných spojok - strana 16
EFSM
38
RLV-X
EFTM
38
RS
FED
17
RTX
Prepúšťací
ventil typ AVDO
FEK
17
RX 1
FEV
17; 23
RX 2
Rozsah
Cena
kv
Obj.
FH-W
36
RX 3 Prípoj tlak.rozdiel
DN
Typ
číslo
m³/h
EUR
FH-WC
36
RX-2C
(bar)
RX-3B
hrdloFHF
s vnútorným závitom / vsuvka, max. teplota vody 120 °C, PN36
10
FHF-F
36
séria BHO 70
003L6003
AVDO 15
15
1/2"
1,1
55,50
FHM
37
séria EBI4
003L6008
AVDO 20
20
3/4"
0,05-0,5
2,0
55,50
FHM-C
37
SH-E01
003L6013
AVDO 25
25
1"
3,2
86,77
FHV- R
10, 18
TP 5001
003L6018
AVDO 15 DG
15
1/2"
1,1
55,77
FJV
19
TP 5001
- RF
FJVR
10, 18, 19
TP 5001
A
003L6023
AVDO 20 DG
20
3/4"
0,05-0,5
2,0
64,03
FPHB
47
TP 5001
003L6028
AVDO 25 DG
25
1"M
3,2
103,77
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
FT, JUSSI
1
TP 7000
FTC
18
TP 7000 RF
HC 6110
33
TP 9000
HC 6113A
33
TVM-H
HCM 6113
33
TVM-W
HCW 6110
33
TWA-A
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D
1. Termostatické ventily
a šróbenia
MSV-BD
29
VHX-Mono
Strana
28
11
3
3
2,18
FEV
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
FEK
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
FED
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
RA-C
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
AVDO
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
17
PrvkyStrana
priamočinnej regulácie podlahového vykurovania
28
11
Termostatická
hlavica FTC
upevnenie3 na ventilové telesá RA-N a RA-C
3
Obj.
2,18
číslo
18
Typ
Vyhotovenie
FTC
Rozsah Kapilára Balenie
v ks
°C
m
3
2
termostatická hlavica s oddeleným príložným
2,18
013G5081
FTC
15 - 50
0-2
20
čidlom (sníma teplotu vody)
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2 -R
Ventil FHV
2
ventil bez prednastavenia,
s hlavicou FJVR reguluje podľa teploty pretekajúcej vody
2
vstavaná skrinka do steny, vrátane telesa
003L10002
FHV-R 20
G 3/4"AG
6
ventilu pre hlavicu FJVR, kryt kruhový
2
vstavaná skrinka do steny, vrátane telesa
6
G 3/4"AG
6
003L1015
FHV-R 20 ventilu pre hlavicu FJVR, s vypúšťaním, kryt
6
kruhový
6
termostatický prvok FJVR,
003L1040
FJVR
10..50
60
5, 11
rozsah nastavenia 10 - 50°C
10
pripojenie potrubia
pomocou zverných spojok - strana 16
11
7
Ventil FHV
35 - A
ventil s prednastavením,
s termostatickou hlavicou rady RA reguluje podľa teploty vzduchu
1, 7
1, 7
vstavaná skrinka do steny, vrátane telesa
003L1001
FHV-A
20
G 3/4"AG
6
33
ventilu pre hlavicu RA, kryt kruhový
33
013G2980
RA 2980
termostatická hlavica RA 2980
5...26
60
34
013G2940
RA 2940
termostatická hlavica RA 2940
5…26
60
14
p
p j
p
p
ý spojok
p j - strana 16
pripojenie
potrubia
pomocou zverných
10
14
14
Príslušenstvo
FHV
14
Obj.
7
Vyhotovenie
číslo
39
7
34 montážny prípravok FHV s vodováhou
003L1338
34
003L1052
34 kryt štvorcový biely FHV - R / A
34 kryt okrúhly biely FHV - R / A
003L1050
34
predĺženie pre RA hlavicu pre FHV - A
003L1035
39
39 predĺženie pre FJVR hlavicu pre FHV - R
003L1036
34
33
Ventilové telesá RA - C s prednastavením
34
PN 10; T max. 120 °C
33
kv
Pripojenie
Obj. 33
Balenie
Typ
Vyhotovenie
číslo 33
v ks
m³/h
G
33
34
013G3094
RA - C 15 Ventil regulačný s prednastavením
3/4 "A 0,3 - 0,9
75
33
19
013G3096
RA - C 20 Ventil regulačný s prednastavením
1" A
0,8 - 2,6
48
19
pripojenie
potrubia
pomocou zverných spojok - strana 16
4; 36,
37
4
35
23
28
28
28
11
8
1. Termostatické ventily a šróbenia
9
Cena
EUR
38,24
FHV - R
51,22
51,22
26,92
FHV - A
51,22
16,32
16,32
Cena
EUR
20,66
8,64
8,64
9,23
9,23
RA-C
Cena
EUR
20,75
50,49
Abecedný zoznam výrobkov
Obmedzovače
teploty spiatočky
Označenie
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
kv
Obj.
Typ
Vyhotovenie
Pripojenie
ABNM-LIN
23
RA 2920
číslo
m³/h
ABNM-LOG
23
RA 2922
AME 110/120 NL
23
RA 2940
Obmedzovač teploty spiatočky FJVR
AME 15 QM
23
RA 2945
regulačný ventil PN 10, T max 120°C, bez prednastavenia
AME 55 QM
23
RA 2975
0,3
003L1009
FJVR 10
rohový
3/8"
AME 85 QM
23
RA 2980
0,3
003L1010
FJVR 10
priamy
3/8"
AMI 140
23
RA 2982
0,75
003L1013
FJVR 15
rohový
1/2"
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
0,75
003L1014
FJVR 15
priamy
1/2"
AMZ 112
35
RA 5003
termostatický prvok pre osadenie na ventil FJVR
AMZ 113
35
RA 5062
003L1040
FJVR
rozsah nastavenia 10-50°C
ASV-BD
26
RA 5065
003L1070
FJVR
rozsah nastavenia 10-80°C
ASV-I
26
RA 5068
ASV-M
26
RA
5190
Obmedzovač teploty spiatočky FJV
ASV-P
25
RA 5194
kv
Rozsah
Obj.
Tlakový
Typ
ASV-PV
25PripojenieRA-C
číslo
stupeň
m³/h
°C
AT
39
RA rohový adaptér
s vnútorným závitom, max. teplota média 130°C, max. tlakový rozdiel 7 bar
AVDO
17
RAE 5054
1,5
003N2250
FJV 15
BB
43 1/2" IG RAE 5056
PN 16
20-60
2,3
003N3250
FJV 20
BFP
39 3/4" IG RAE 5154
003N4250
FJV 25
CF-EA
37 1" IG RAE-H 5035 3,7
s vonkajším
CF-EC závitom, max. teplota média 130°C, max. tlakový rozdiel 737bar
RAE-K 5034
003N5117
FJV 15
CF-MC
37 3/4" AGRAE-K 5036 1,5
PN 16
20-60
003N5118
FJV 20
CF-RC
37 1" AG RAE-K 5134 2,3
3,7
003N5119
FJV 25
CF-RD
371 1/4" AGRA-G
37
RA-K
37
RA-KE
37
RA-N
Typ
DN
Pripojenie
Pozostáva z
1; 37
RA-NCX chróm
Danfoss Link batéria
1
RA-U
003H6908
DN15 x 3/4"IG
DN 15
Sada
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
2 vsuviek, 2 presuvných matíc
003H6909
DN20 x 1"IG
DN 20
Danfoss Linknavarovacích
CC w/NSU
a1 2 tesneníRAV
vsuviek
003H6910
DN25 x 5/4"IG
DN 25
Danfoss Link CM
1
RAX
003H6902
R1/2"AGx3/4"IG
DN 15
Danfoss Link HC Sada
1
RAX-K
2 vsuviek, 2 presuvných matíc
závitových
Danfoss Link IS
1
RET
003H6903
R3/4"AGx1" IG
DN 20
a 2 tesnení
vsuviek
Danfoss Link NSU
1
RET - B
003H6904
R1"AGx5/4" IG
DN 25
DanfossAG
Link
PSU závit
1
RET B - RF
Poznámka:
- vonkajší
DanfossIGLink
RS ý závit
1
RLV
- vnútorný
út
á it
Danfoss Link spín.
relé HR
RLV-CX
Termostatické
ventily
na reguláciu okruhov TÚV 1
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
DTO
1
39
RLV-KS
Termostatický trojcestný zmiešavací ventil
EFIT
38
RLV-S
udržuje konštantnú nastavenú teplotu vody
EFSM
38
RLV-X
určený
pre systémy ÚK
EFTM
38
RS
Rozsah
kv
Obj.
Tlakový
Typ
Pripojenie
FED
17
RTX
číslo
stupeň
m³/h
°C
FEK
17
RX 1
FEV
17; 23
RX 2
FH-W
36 1" AG RX 3
1,9
003Z1120
TVM-H 20
FH-WC
36
RX-2C
PN 10
30-70
3
003Z1127
TVM-H 25
FHF
36 5/4" AGRX-3B
Cena
EUR
16,66
16,66
21,53
21,53
26,92
26,92
Cena
EUR
324,00
346,00
383,00
333,00
354,00
396,00
CF-RF
Šróbenia
CF-RP
Obj.
CF-RS
číslo
CF-RU
FHF-F
určený
pre systémy TÚV
FHM
003Z1125
TVM-W 20
FHM-C
FHV- R
Príslušenstvo
TVM
FJV
Obj.
FJVR
číslo
FPHB
PN 10
Vyhotovenie
FT, ELKO
003Z1130
FT, JUSSI spätný ventil DN 20 k TVM
spätný ventil DN 25 k TVM
003Z1131
FTC
termostatický element TVM
003Z1132
HC 6110
HC 6113A
HCM 6113
HCW 6110
KT
KTM/DTM/DTO
LD
LDS
living connect
living eco
MBS
MSV-B
MSV-BD
36
séria BHO 70
37
séria EBI4
1,9
35-60
1" AG
37
SH-E01
10, 18
TP 5001
19
TP 5001 - RF
10, 18, 19
TP 5001
A
Popis
47
TP 5001 M
1
TP 5001 MA
1
TP 7000
18
TPnáhradný
7000 RF diel
33
TP 9000
33
TVM-H
33
TVM-W
33
TWA-A
39
TWA-K
39
TWA-V
39
TWA-Z
39
USV-I
1
USV-M
1
USV sada
46
VHS
29
VHX-D
1. Termostatické ventily
a šróbenia
29
VHX-Mono
Cena
EUR
22,00
31,00
41,00
22,00
31,00
41,00
Cena
EUR
108,00
125,00
115,00
Cena
EUR
22,00
36,00
42,00
Strana
28
11
3
3
2,18
FJVR
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4FJV
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
19
Armatúry
Strana pre vyváženie a reguláciu sústav vykurovania a chladenia (HVAC)
28
11
Prehľad3 armatúr a funkcií pre reguláciu diferenčného tlaku a reguláciu prietoku
3

Regulačný
ventil (el. pohon)
2,18
Regulačný
3 ventil (termostatický
pohon) 2
20
2,18
Uzatvárací
2 a vyvažovací ventil
4
Vyvažovací a merací ventil
4
4 tlakovej diferencie
Regulátor
4
Regulátor
4 prietoku
4
4
17, 18
Tlaková
nastaviteľná
4
2
diferencia
pevná
2
S jednou2membránou
2
Montáž do
2 spiatočky
2
Montáž do
prívodu
2
6
Pripojovací
vnútorný
6
závit
vonkajší
6
5, 11
Menovitý priemer
DN
10
Menovitý11tlak
PN 16
7
Max. teplota
120°C
35
1, 7
mosadz
7
Materiál1,ventilu
33
sivá liatina
33
34
14
Typ
10
14
14
14
7
Automatické
prvky
39
7
34
34
34
34
Typ
34
39
39
34
33
Univerzálne
prvky
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9




























15 - 40
15 - 100
















10 - 32
10 - 250
15 - 25












15 - 50

ASV-P
ASV-PV


ASV-M
ASV-I
PV reguláto USV-M
USV-I
2. Armatúry pre vyváženie sústav
2. Armatúry pre vyváženie sústav
AB-QT
AB-QM
AB-PM
20
Abecedný zoznam výrobkov
Armatúry
vykurovania
Označenie pre vyváženie a reguláciu sústav
Strana
Označenie a chladenia (HVAC)
AB-QM
ABNM
Prehľad
armatúr a funkcií pre
ABNM-LIN
Regulačný
ABNM-LOGventil (ručný)
Uzatvárací,
vyvažovací
a merací
AME 110/120
NL
AME 15 QM
ventil
AME 55 QM
Uzatvárací,
vyvažovací, merací
AME 85 QM
a vypúšťací
ventil
AMI 140
AMV 110/120
NL (guľový)
Uzatvárací
ventil
AMZ 112
AMZ 113
Montáž
do spiatočky
ASV-BD
Montáž
ASV-I do prívodu
ASV-M
vnútorný
ASV-P
Pripojovací
závit
vonkajší
ASV-PV
AT
prírubový
AVDO priemer
Menovitý
DN
BB
PN 16
BFP
Menovitý
PN 20
CF-EA tlak
CF-EC
PN 25
CF-MC
120°C
CF-RC
Max.
teplota
130°C
CF-RD
CF-RF
150°C
CF-RP
mosadz
Materiál
ventilu
CF-RS
sivá liatina
CF-RU
Danfoss Link batéria
TypDanfoss Link CC w/PSU
Danfoss Link CC w/NSU
Danfoss Link CM
Danfoss Link HC
Danfoss Link IS
Danfoss Link NSU
Manuálne
prvky
Danfoss Link
PSU
Danfoss Link RS
Danfoss Link spín. relé HR
Danfoss Link spín. relé PR
DTO 1
EFIT
EFSM
EFTM
FED
FEK
FEV
FH-W
FH-WC
FHF
FHF-F
FHM
FHM-C
FHV- R
FJV
FJVR
FPHB
FT, ELKO
FT, JUSSI
FTC
HC 6110
HC 6113A
HCM 6113
HCW 6110
KT
KTM/DTM/DTO
LD
LDS
living connect
living eco
MBS
MSV-B
MSV-BD
22
PV sada
4
RA15/6
manuálne regulačné
ventily
23
RA 2920


23
RA 2922
23
RA 2940
 RA
23
2945
23
RA 2975
23
RA 2980

23
RA 2982
23
RA 5002 
35
RA 5003
35
RA 5062



26
RA 5065

26 
RA 5068 
26 
RA 5190 

25
RA 5194

 RA-C
25
39
RA rohový adaptér
17
15 - 50
15 - 50 RAE 5054
15 - 50
43
RAE 5056
39
RAE 5154


37 
RAE-H 5035
37
RAE-K 5034
37

 RAE-K 5036
37
RAE-K 5134
37
RA-G
37
RA-K
37 
RA-KE


37
RA-N
1; 37
RA-NCX chróm
1
RA-U
MSV-BD
1MSV-B RA-URXMSV-S
1
RAV
1
RAX
1
RAX-K
1
RET
1
RET - B
1
RET B - RF
1
RLV
1
RLV-CX
1
RLV-K
39
RLV-KS
38
RLV-S
38
RLV-X
38
RS
17
RTX
17
RX 1
17; 23
RX 2
36
RX 3
36
RX-2C
36
RX-3B
36
séria BHO 70
37
séria EBI4
37
SH-E01
10, 18
TP 5001
19
TP 5001 - RF
10, 18, 19
TP 5001 A
47
TP 5001 M
1
TP 5001 MA
1
TP 7000
18
TP 7000 RF
33
TP 9000
33
TVM-H
33
TVM-W
33
TWA-A
39
TWA-K
39
TWA-V
39
TWA-Z
39
USV-I
1
USV-M
1
USV sada
46
VHS
29
VHX-D sústav
2. Armatúry
pre vyváženie
2. Armatúry
pre vyváženie
sústav
29
VHX-Mono










15 - 50
15 - 400









MSV-BD/S
MSV-F2
Strana
28
11
3
3
2,18
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
2121
Automatické
prvky
Strana
28
Cena
Tlak. rozdiel
Prietok Q
Voliteľný
PN Pripojenie
DN
11 Typ
bar
max. l/h
pohon
EUR
3
3
AB-QM
Tlakovo nezávislé
vyvažovacie a regulačné ventily AB-QM
2,18
Jedná se o kombináciu dvoch funkcií do jedného ventilu, automatické vyváženie sústavy (regulátor prietoku) a regulačný ventil
3
s el. pohonom (MaR). Typické použitie je pre sústavy vykurovania a chladenia, regulácia vzduchotechnických jednotiek, fan-coilov,
2
chladiacich stropov,
zmiešavanie a pod.
2,18
Nový rad vyvažovacích
ventilov AB-QM má inovovaný systém nastavenia prietoku a uchytenia pohonu.
2
Ostatné parametre
sú zhodné s pôvodným radom.
4
Bez meracích vsuviek
4
003Z1251
10 LF
1/2" AG
150
99,00
ABNM-Z,
003Z1201 4
10
1/2" AG
275
99,00
TWA-Z
0,16 - 4
003Z1252 4
15 LF
3/4" AG
275
119,00
AME(V) 110/120 NL
16
003Z1202 4 AB-QM
15
3/4" AG
450
119,00
AMI 140
003Z1203 4
20
1" AG
900
129,00
003Z1204
25
5/4" AG
1 700
AME(V) 110/120 NL
150,00
4
0,2 - 4
AMI 140
003Z1205
32
6/4" AG
3 200
238,00
17, 18
S meracími vsuvkami
4
003Z1261
10LF
1/2" AG
150
131,00
ABNM-Z,
003Z1211 2
10
1/2" AG
275
131,00
TWA-Z
0,16 - 4
003Z1262 2
15LF
3/4" AG
275
141,00
AME(V) 110/120 NL
AB-QM
16
003Z1212 2
15
3/4" AG
450
141,00
AMI 140
PLUS
003Z1213
20
1" AG
900
148,00
2
003Z1214
25
5/4" AG
1 700
AME (V)110/120 NL
198,00
0,2 - 4
2
AMI 140
003Z1215
32
6/4" AG
3 200
239,00
2
AB-QM vysších2 dimenzií
003Z0760 6
40
2" AG
7 500
693,00
003Z0761
50
2 1/2" AG
12 500
747,00
6
003Z0762
50
príruba
12 500
1 129,00
AME 435 QM
6
003Z0763
65
príruba
20 000
1 672,00
003Z0764 5, 11
80
príruba
28 000
1 767,00
AB-QM
16
0,3 - 4
003Z0765 10
100
príruba
38 000
2 150,00
003Z0705 11
125
príruba
90 000
4 417,00
AME 55QM
003Z0706
150
príruba
145 000
5 521,00
7
003Z0707
200
príruba
190 000
na vyžiad.
AME
85QM
35
003Z0708
250
príruba
í b
280 000
na vyžiad.
ži d
003Z0715 1, 7
125 HF
príruba
120 000
4 417,00
AME 55QM
003Z0716 1, 7 AB-QM
150 HF
príruba
229 000
5 521,00
16
0,3 - 4
vyššie prietoky 200 HF
003Z0717 33
príruba
300 000
na vyžiad.
AME 85QM
003Z0718 33
250 HF
príruba
442 000
na vyžiad.
Poznámka: AG - vonkajší závit
34
14
Sada AB-QM a MSV-set
10vsuviek
bez meracích
003Z1238 14
15 LF
G 3/4" A
275
131,00
ABNM-Z, TWA-Z
0,16 - 1,5
003Z1242 14 AB-QM
15
G 3/4" A
450
141,00
AME(V) 110/120 NL
PLUS
16
003Z1243
20
G 1" A
900
172,00
14
a MSV-S
003Z1244
25
G 5/4" A
1700
209,00
AME(V) 110/120 NL
0,2 - 1,5
7
003Z1245
32
G 6/4" A
3200
274,00
Poznámka: nie39
je bežne skladom
7
AB-QM
34
tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil
34
INTEGROVANÝ REGULAČNÝ
34
INTEGROVANÝ
REGULÁTOR
VENTIL (MaR)
DIF. TLAKU
34 - PRIETOKU
34
- kombinácia s rôznymi pohonmi
- chráni regulačný ventil MaR
39
pre riadenie výkonu jednotky
- automaticky vyvažuje
- perfektná regulácia vďaka
sústavu39
(prietok)
stabilnému
tlaku na reg.kuželke
34
33
34
"dva v jednom"
33
33
33 automatický vyvažovací ventil AB-PM
AB-PM
Kombinovaný
33koncoviek vrátane 1,5 m impulzného potrubia a adaptéra pre pripojenie impulzného potrubia
Bez meracích
34
Max. tlaková strata
Cena
Obj.
Prietok Q dostupná v sśtave
Voliteľný
33 Typ
DN
PN Pripojenie
číslo
max. l/h
pri max. prietoku
pohon
EUR
19
(kPa)
19
4; 36, 37
300
10
003Z1402 4
15
G 3/4" A
155,00
400
5
35
600
10
003Z1403
AB-PM
20
16
G 1" A
TWA-Z
170,00
23
800
5
28
1200
10
003Z1404
25
G 1 1/4" A
199,00
28
1 600
5
28
11
8
2. Armatúry pre vyváženie sústav
9
Obj.
číslo
22
2. Armatúry pre vyváženie sústav
22
Abecedný zoznam výrobkov
Automatické
prvky
Označenie
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
Termostatický
pohon QT
ABNM-LIN
23
RA 2920
ABNM-LOG
23
RA 2922
Obj.
Cena
Typ
Rozsah nastavenia
Vhodné pro ventilové telesá
AME 110/120 NL
23
RA 2940
číslo
EUR
AME 15 QM
23
RA 2945
AME 55 QM
23 10 - DNRA
003Z0382
AB-QM DN
202975
82,00
45-65C
AME 85 QM
23 25 - DNRA
003Z0383
AB-QM DN
322980
82,00
QT
AMI
140
23
RA
2982
003Z0384
AB-QM DN 10 - DN 20
82,00
35-50C
AMV 110/120 NL
23 25 - DNRA
003Z0385
AB-QM DN
325002
82,00
AMZ 112
35
RA 5003
Príslušenstvo
AMZ 113 ponorná objímka pre čidlo
35
RA 5062
003Z0391
ASV-BD adaptér QT (DN 10-20); náhradný diel
26
RA 5065
003Z0392
na vyžiad.
003Z0393
adaptér QT (DN 25-32); náhradný diel
ASV-I
26
RA 5068
ASV-M sada pre prichytenie čidla na potrubie; náhradný diel 26
RA 5190
003Z0394
ASV-P štítok nastavenia prietoku QT
25
RA 5194
003Z0395
ASV-PV
25
RA-C
AT
39
RA rohový adaptér
Termopohony
pre ventilové telesá AB-QM
AVDO
17
RAE 5054
BB
43
RAE 5056
BFP
39
RAE 5154
TWA-Z
CF-EA
37
RAE-H 5035
082F1260
TWA-Z NO 24V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorené
29,00
CF-EC
RAE-K 5034
082F1262
TWA-Z NC 24V, 50Hz, 3W, bez prúdu zatvorené 37
29,00
CF-MC
RAE-K 5036
082F1264
TWA-Z NO 230V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorené 37
29,00
CF-RC
37
RAE-K
5134
082F1266
TWA-Z NC 230V, 50Hz, 3W, bez prúdu zatvorené
29,00
CF-RD
37
RA-G
24 V, s káblom 5 m, bez prúdu zatvorené
082F1268
31,00
TWA-Z NC
CF-RF
37
RA-K
24 V, s káblom 10 m, bez prúdu zatvorené
082F1270
34,00
CF-RP
37
RA-KE
230 V, s káblom 5 m, bez prúdu zatvorené
082F1272
31,00
TWA-Z NC
CF-RS
37
RA-N
230 V, s káblom 10 m , bez prúdu zatvorené
082F1274
34,00
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
Danfoss Link batéria vrátane adaptéra VA50 a kábla 5 m
1
RA-U
082F1191
ABNM
Danfoss Link
CCLOG
w/PSUvrátane adaptéra VA50 a kábla 1 m
1
RA-URX
082F1192
na vyžiad.
Danfoss Link CC w/NSUiba pohon
1
RAV
082F1198
Danfoss Link
CM LIN iba pohon
1
RAX
082F1199
ABNM
Danfoss Link
HC
1
RAX-K
Príslušenstvo
k ABNM
Danfoss Link
1
RET
082F1081
kábelIS
1m
Danfoss
Link
NSU
1
RET - B
082F1082 kábel 5 m
na vyžiad.
Danfoss Link
1
RET B - RF
082F1083
kábelPSU
10 m
Danfoss Link
RSpre AB-QM VA50
1
RLV
082F1075
adaptér
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
Danfoss Link spín.
relé PR
1
RLV-K
Elektromotorické
pohony
AMI 140
24 V~, 50 Hz/60 Hz, dvojbodové riadenie,
200 N, zdvih 5,5 mm
082H8048
106,00
DTO 1
39 12 s/mm,
RLV-KS
AMI 140
230 V~, 50 Hz/60 Hz, dvojbodové riadenie,
200 N, zdvih 5,5 mm
082H8049
106,00
EFIT
38 12 s/mm,
RLV-S
EFSM
38
RLV-X
Elektromotorické
pohony AMV 110 NL, 120 NL
EFTM
38
RS
24 V~, 50 Hz/60 Hz, trojbodový, 24 s/mm,
082H8056
109,00
FED
17130 N, zdvih
RTX 5 mm; dĺžka kábla 1,5 m
AMV 110 NL
24 V~, 50 Hz/60 Hz, trojbodový, 24 s/mm,
082H8076
127,00
FEK
17130 N, zdvih
RX 1 5 mm; dĺžka kábla 5 m; 12 ks
FEV
17; 23
RX 2 5 mm
082H8058
AMV 120 NL 24 V~, 50 Hz/60 Hz, trojbodový, 12 s/mm,
130 N, zdvih
109,00
FH-W
36
RX 3
FH-WC
36 elektronikou
RX-2C
Elektromotorické
pohony AME 110 NL, 120 NL s modulačnou
0-10V alebo 10(12)-20mA
24 V~, 50 Hz/60 Hz, 24 s/mm, 130 N, zdvih
dĺžka kábla 1,5 m
FHF
36 5 mm, RX-3B
082H8057
124,00
AME 110 NL 24 V~, 50 Hz/60 Hz, 24 s/mm, 130 N, zdvih
dĺžka BHO
kábla70
5 m; 12 ks
082H8077
156,00
FHF-F
36 5 mm, séria
24 V~, 50 Hz/60 Hz, 24 s/mm, 130 N, zdvih
dĺžka EBI4
kábla 10 m; 12 ks
082H8087
166,00
FHM
37 5 mm, séria
24
V~,
50
Hz/60
Hz,
12
s/mm,
130
N,
zdvih
5
mm,
dĺžka
kábla
1,5
m
082H8059
AME
120
NL
124,00
FHM-C
37
SH-E01
FHV- R
10, 18
TP 5001
Elektromotorické
pohony pre veľké dimenzie
FJV
19
TP 5001 - RF
0- 19
10V, 7,5
15 s/mm,
082H0171
AME 435 QM 24 V~, 50 Hz/60 Hz, modulačné riadenie
330,00
FJVR
10, 18,
TP-5001
A 400 N, zdvih 20 mm
24
V~,
50
Hz/60
Hz,
modulačné
riadenie
010V,
8
s/mm,
082H3078
AME
55
QM
659,00
FPHB
47
TP
50012000
M N, zdvih 40 mm
s/mm,
082G1453
na vyžiad.
FT, ELKO AME 85 QM 24 V~, 50 Hz/60 Hz, modulačné riadenie10- 10V, 8TP
50015000
MA N, zdvih 40 mm
FT, JUSSI
1
TP 7000
TP 7000 RF
TP 9000
čidlo regulácie 17-27˚C pre ventily AB-QM,
adaptéra
013G5458
HC 6113A FEV - Z
33 vrátane
TVM-H
HCM 6113
33
TVM-W
Príklad zapojenia
HCW 6110
33
TWA-A
vo vykurovacej sústave
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D sústav
2. Armatúry pre vyváženie
MSV-BD
29
VHX-Mono
Čidlo
FEV -Z - regulácia vykurovacieho okruhu klimatizácie18
FTC
čidláHC
sa 6110
montujú na ventily AB-QM alebo AB-PM
33
88,00
Strana
28
11QT
3
3
2,18
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
TWA-Z
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34FEV
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
23
Strana k ventilom AB-QM
Príslušenstvo
Obj. 28
Typ
Popis
číslo 11
3
uzatvárací a ochranný prvok (max. uzatvárací tlak 16 bar); DN 10-32
003Z12303
uzatvárací prvok - plast (max. uzatvárací tlak 1 bar); DN 10-32
003Z0240
2,18
AB-QM
003Z0695
aretačný prvok kuželky pre použitie AB-QM bez pohonu; DN 40-100
3
003Z0696
aretačný prvok kuželky pre použitie AB-QM bez pohonu; DN 125-250
2
Závitové2,18
šrobenie k AB-QM
Obj. 2
Pripojenie
Typ
DN
Pozostáva
číslo 4
k potrubiu
4
R3/8"
003Z02314
10
R1/2"
003Z02324
15
R3/4"
003Z02334
20
Závitové
R 1"
z 1 vsuvky, 1 prevlečnej matice a 1 tesnenia
003Z02344
25
šrobenie
R 1 1/4"
003Z02354
32
R 1 1/2"
003Z0279
40
17, 18
R2"
003Z02784
50
Cena
EUR
21,00
4,00
41,00
72,00
Cena
EUR
8,24
13,39
20,60
24,72
27,81
30,90
31,93
2
Navarované
2 prípoje k AB-QM
24
Obj.
Pripojenie
2
Typ
číslo
k potrubiu
2
003Z0226
003Z02272
003Z02282 Navarované
navarenie
prípoje
003Z02292
003Z02706
003Z02766
Koncovky6na spájkovanie k AB-QM
Obj. 5, 11
Pripojenie
Typ
číslo 10
k potrubiu
065Z701611 Spájkované 12x1 mm
065Z7017
15x1 mm
prípoje
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
Cena
EUR
5,15
6,18
8,24
10,30
24,72
25,75
DN
15
20
25
32
40
50
DN
10
15
z 2 matice, 2 tesnenia a 2 spájkovacie vsuvky
2. Armatúry pre vyváženie sústav
Cena
EUR
na vyžiad.
na vyžiad.
Abecedný zoznam výrobkov
Automatické prvky
Označenie
Strana
Označenie
Strana
AB-QM
22
PV sada
28
K
Cena
vs
ABNM Obj.
4
RA15/6tlak. regulácie
11
Rozsah
Typ
DN
PN
Pripojenie
3
číslo
ABNM-LIN
23
RA 2920bar
3
EUR
m /h
ABNM-LOG
23
RA 2922
3
AME 110/120 NL
23
RA 2940
2,18
Regulátory tlakovej diferencie ASV
ASV-P
AME 15 QM
23
RA 2945
3
Regulátory tlakovej diferencie s partnerskými ventilmi.
AME 55 QM
23
RA 2975
2
Typickým použitím je stabilizácia tlakovej diferencie na stupačkách a vetvách v sústavách vykurovania a chladenia (okruh s radiátormi....)
AME 85
QM
23
RA 2980
2,18
003L7621
15
1/2" IG
1,6
130,00
AMI 140
23
RA
2982
2
003L7622
20
3/4" IG
2,5
139,00
ASV-P
AMV 110/120
NL s vnútorným
RA 5002
4
16
0,1 pevné
003L7623
25
1" IG 23
4,0
177,00
AMZ 112
35
RA
5003
4
závitom
003L7624
32
1 1/4" IG
6,3
219,00
AMZ 113
35
RA 5062
4
003L7625
40
1 1/2" IG
10
233,00
ASV-BD
RA 5065
4
003L7626
15
3/4" AG26
1,6
130,00
ASV-I 003L7627
RA 5068
4
20
1" AG26
2,5
139,00
ASV-P
ASV-M003L7628
26
RA
5190
4
16
0,1 pevné
s vonkajším
25
1 1/4" AG
4,0
177,00
ASV-P
25
RA 5194
4
závitom
003L7629
32
1 1/2" AG
6,3
219,00
ASV-PV
25
RA-C
17, 18
003L7630
40
1 3/4" AG
10
233,00
AT
39
RA rohový adaptér
4
vrátane impulzného potrubia 1,5m, tepelného izolačného obalu do 80°C a vypúšťacieho ventilu, s možnosťou uzatvorenia
AVDO
17
RAE 5054
2
Max. teplota vody 120°C, pri použití bez ASV-M/I je šróbenie 1/4" (003L8151) nutné doobjednať.
BB
43
RAE 5056
2
BFP
39
RAE 5154
2
Regulátory tlakovej diferencie ASV-PV s možnosťou nastavenia tlakovej diferencie
ASV-PV
CF-EA
37
RAE-H 5035
2
Regulátory tlakovej diferencie s partnerskými ventilmi.
CF-EC
37
RAE-K 5034
2
Typickým použitím je stabilizácia tlakovej diferencie na stupačkách a vetvách v sústavách vykurovania a chladenia (okruh s radiátormi....)
CF-MC
37
RAE-K 5036
2
vrátane impulzného potrubia 1,5m, tepelného izolačného obalu do 80°C a vypúšťacieho ventilu, s možnosťou uzatvorenia
CF-RC
37
RAE-K 5134
2
Max. teplota vody 120°C, pri použití bez ASV-M/I je šróbenie 1/4" (003L8151) nutné doobjednať.
CF-RD
37
RA-G
6
003L7601
15
1/2" IG
1,6
149,00
CF-RF
37
RA-K
6
003L7602
20
3/4" IG
2,5
162,00
ASV-PV
CF-RP
37
RA-KE
6
16
0,05 - 0,25
s vnútorným
003L7603
25
1" IG
4,0
194,00
CF-RS
37
RA-N
5, 11
závitom
003L7604
32
1 1/4" IG
6,3
263,00
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
10
003L7605
40
1 1/2" IG
10
277,00
Danfoss Link batéria
1
RA-U
11
003L7611
15
1/2" IG
1,6
153,00
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
7
003L7612
20
3/4" IG
2,5
164,00
ASV-PV
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
35
0,20 - 0,40
s vnútorným
003L7613
25
16
1" IG
4,0
194,00
Danfoss Link CM
1
RAX
1,
7
závitom
003L7614
32
1 1/4" IG
6,3
263,00
Danfoss Link HC
1
RAX-K
1, 7
003L7615
40
1 1/2" IG
10
278,00
Danfoss Link IS
1
RET
33
003L7616
32
1 1/4" IG
6,3
264,00
ASV-PV
Danfoss Link NSU
1
RET -0,35-0,75
33
16
0B
35 0 75
s vnút. závit.
003L7617
40
1 1/2" IG
10
284,00
Danfoss Link PSU
1
RET B - RF
34
003L7606
15
3/4" AG
1,6
149,00
Danfoss Link RS
1
RLV
14
003L7607
20
1" AG
2,5
162,00
ASV-PV
Danfoss Link spín. relé
HR
1
RLV-CX
10
0,05 - 0,25
16
s vonkajším
003L7608
25
1 1/4" AG
4,0
194,00
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
14
závitom
003L7609
32
1 1/2" AG
6,3
263,00
DTO 1
39
RLV-KS
14
003L7610
40
1 3/4" AG
10
277,00
EFIT
38
RLV-S
14
0,05 - 0,25
366,00
003Z0611
EFSM
38
RLV-X
7
ASV-PV
0,20 - 0,40
366,00
003Z0621
20
50
16
2 1/2''AG
s vonkajším
EFTM
38
RS
39
0,35 - 0,75
366,00
003Z0631
závitom
FED
17
RTX
7
0,60 - 1,00
434,00
003Z0641
FEK
17
RX 1
34
0,20 - 0,40
65
1 027,00
FEV 003Z0623
17; 23
RX 2
34
30
0,35 - 0,75
65
1 027,00
FH-W 003Z0633
36
RX 3
34
0,60 - 1,00
65
1 277,00
FH-WC003Z0643
36
RX-2C
34
0,20
0,40
80
1 274,00
FHF 003Z0624
36
RX-3B
34
ASV-PV
prírubové
48
0,35 - 0,75
16
80
1 274,00
003Z0634
FHF-F
36
séria BHO 70
39
pripojenie
s prírubou*
0,60 - 1,00
80
1 539,00
003Z0644
FHM
37
séria EBI4
39
0,20 - 0,40
100
1 642,00
FHM-C003Z0625
37
SH-E01
34
76
0,35 - 0,75
100
1 642,00
FHV- R003Z0635
10, 18
TP 5001
33
0,60 - 1,00
100
1 956,00
003Z0645
FJV
19
TP 5001 - RF
34
*Súčasťou dodávky regulátora ASV-PV v prírubovom prevedení je 2,5m dlhé impulzné potrubie ( G 1/16A), adaptér ASV 003Z0691 a 003L8151
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
33
FPHB
47
TP 5001 M
33
ASV na stupačke / typické použitie vo vykurovaní
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
33
FT, JUSSI
1
TP 7000
33
FTC
18
TP 7000 RF
34
HC 6110
33
TP 9000
33
HC 6113A
33
TVM-H
19
HCM 6113
33
TVM-W
19
HCW 6110
33
TWA-A
4; 36, 37
KT
39
TWA-K
4
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
35
LD
39
TWA-Z
23
LDS
39
USV-I
28
living connect
1
USV-M
28
living eco
1
USV sada
28
MBS
46
VHS
11
MSV-B
29
VHX-D
8
2. Armatúry pre vyváženie sústav
MSV-BD
29
VHX-Mono
9
25
Partnerské
Strana ventily pre regulátory tlakovej diferencie ASV
28
Kvs
Cena
11
Typ
DN
PN
Pripojenie
EUR
m3/h
3
3
Uzatvárací
a impulzný ventil ASV-M
2,18
3
Ak nie je použitý
spoločne s ASV-P/PV, treba na uzatvorenie otvoru pre impulzné potrubie použiť upchávku 003L8174.
2
Meracie vsuvky
003L8145 je možné objednať, max. teplota vody 120°C.
2,18
003L7691
15
1/2" IG
1,6
40,00
2
003L7692
20
3/4" IG
2,5
45,00
ASV-M
4
16
003L7693 4 s vnútorným
25
1" IG
4,0
53,00
závitom
003L7694 4
32
1 1/4" IG
6,3
80,00
003L7695 4
40
1 1/2" IG
10
96,00
4
003L7696
15
3/4" AG
1,6
40,00
4
003L7697
20
1" AG
2,5
45,00
4
ASV-M
003L7698
25
1 1/4" AG
4,0
53,00
17, 18s vonkajším
16
003L7699 4
32
1 1/2" AG
6,3
80,00
závitom
003L7700 2
40
1 3/4" AG
10
96,00
2
003L7702
50
2 1/4" AG
16
146,00
2
Poznámka: AG - vonkajší závit, IG - vnútorný závit
2
Zapojenie ASV-PV/P s ASV-M
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7 regulačný (vyvažovací), merací a impulzný ventil ASV-I
Uzatvárací,
35
Ak nie je použitý
spoločne s ASV-P/PV, treba na uzatvorenie otvoru pre impulzné potrubie použiť upchávku 003L8174.
1, 7
Meracie vsuvky sú súčasťou ventilu, max.teplota vody 120°C.
1, 7
003L764133
15
1/2" IG
1,6
46,00
003L764233
20
3/4" IG
2,5
53,00
ASV-I
Obj.
číslo
ASV-M
ASV-I
16
003L764334 s vnútorným
25
1" IG
4,0
63,00
závitom
003L764414
32
1 1/4" IG
6,3
101,00
10
003L7645
40
1 1/2" IG
10
122,00
14
003L7646
15
3/4" AG
1,6
46,00
14
003L764714
20
1" AG
2,5
53,00
ASV-I
003L7648 7
25
1 1/4" AG
4,0
63,00
16
s vonkajším
003L764939
32
1 1/2" AG
6,3
101,00
závitom
003L7650 7
40
1 3/4" AG
10
122,00
34
003L7652
50
2 1/4" AG
16
157,00
34
Poznámka: 34
AG - vonkajší závit, IG - vnútorný závit
Zapojenie ASV-PV/P s ASV-I
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33regulačný (vyvažovací), merací a impulzný ventil ASV-BD
Uzatvárací,
ASV-BD
33
ASV-BD je dodávaný vrátane praktického a jednoducho namontovateľného izolačného obalu a pripojenia pre impulzné potrubie.
34
Armatúra má
33 zabudované meracie vsuvky, vypúšťací ventil s oddeleným vypúšťaním pre prívod a spiatočku a integrovaný guľový ventil.
1/2" IG
DN15
3,0
54,00
003Z404119
3/4"IG
DN20
6,6
61,00
003Z404219
4; 36, 37ASV-BD
1" IG
DN25
9,5
66,00
003Z4043
20
4 s vnútorným
1 1/4" IG
DN32
18
81,00
003Z404435
závitom
1 1/2" IG
DN40
26
107,00
003Z404523
26
DN50
003Z404628
Poznámka: 28IG - vnútorný závit
28
11
8
9
2" IG
40
2. Armatúry pre vyváženie sústav
131,00
Abecedný zoznam výrobkov
Automatické prvky
Označenie
Strana
Označenie
Strana
AB-QM
22
PV sada
28
ABNM
4
RA15/6
11
Cena
kv
Obj.
Tlakový Rozsah
Typ
Pripojenie
ABNM-LIN
23
RA 2920 m³/h
3
číslo
stupeň nastav.°C
EUR
ABNM-LOG
23
RA 2922
3
AME 110/120 NL
23
RA 2940
2,18
MTCV
Multifunkčný
termostatický cirkulačný ventil MTCV pre cirkulačné
systémy
AME
15 QM
23
RA
2945 ohriatej pitnej vody (TUV)
3
Vyváženie
s možnosťou
riešenia termálnej dezinfekcie a centrálného riadenia a záznamo
AME
55 QMrozvodov teplej vody (predtým označované TÚV) 23
RA 2975
2
AME
85 QM Typické použitie pre rozvody teplej vody v panelových
23
RA 2980hoteloch, zdravotnických zariadeniach, školách a pod.2,18
o dezinfekcii.
domoch,
AMI 140
23
RA 2982
2
003Z0515
1/2" IG 23
75,00
AMV
110/120 NLMTCV 15
RA 5002 1,5
4
PN 10
40-60
AMZ 112
35
RA 5003
4
AMZ
113
RA 5062 1,8
4
003Z0520
MTCV 20
3/4" IG 35
89,00
ASV-BD
26
RA 5065
4
Poznámka: AG - vonkajší závit, IG - vnútorný závit
ASV-I
26
RA 5068
4
ASV-M
26
RA 5190
4
ASV-P
25
RA 5194
4
Príslušenstvo MTCV
ASV-PV
25
RA-C
17, 18
Cena
AT Obj.
39
RA
rohový
adaptér
4
Vyhotovenie
Popis
číslo
AVDO
17
RAE 5054
2
EUR
BB
43
RAE 5056
2
BFP
39
RAE 5154
2
003Z1033 termostatický riadiaci modul "A"
náhradný diel
60,00
CF-EA
37
RAE-H 5035
2
003Z1021 termostatický dezinfekčný modul "B", bez teplomeru
rozširujúce príslušenstvo
25,00
CF-EC
37
RAE-K 5034
2
teplomer
modul
"A"
alebo
"B"
003Z1023
rozširujúce
príslušenstvo
16,00
CF-MC
37
RAE-K 5036
2
003Z1025 CCR Master - 8 výstupov
elektronika
CF-RC
37 riadiacaRAE-K
5134dezinfekcie
2
na požiad.
CF-RD
37 riadiacaRA-G
6
003Z1026 CCR Slave - 8 výstupov
elektronika dezinfekcie
CF-RF
37 rozširujúce
RA-K
6
003Z1022 adaptér pre termoelektrickú hlavicu TWA-A - modul "C"
príslušenstvo
31,00
CF-RP
37
RA-KE
6
003Z1024 puzdro pro ESMB PT 1000 - modul "C
rozširujúce príslušenstvo
10,00
CF-RS
37
RA-N
5, 11
003Z1027 šróbenie DN 15 s guľovým ventilom
Rp 3/4"chróm
28,00
CF-RU
1; 37pripojenie
RA-NCX
10
003Z1028
Rp 1"
30,00
Danfoss
Linkšróbenie
batéria DN 20 s guľovým ventilom
1 pripojenie
RA-U
11
Danfoss
Linkšróbenie
CC w/PSU
1 DN 15, R
RA-URX
7
pre pájkovanie Cu potrubia 15 mm
003Z1034
1/2"
12,00
Danfoss
Linkšróbenie
CC w/NSU
1
RAV
35
pre pájkovanie Cu potrubia 18 mm
003Z1035
14,00
Danfoss Link CM
1
RAX
1, 7
003Z1039 šróbenie pre pájkovanie Cu potrubia 22 mm
DN 20, R 3/4"
19,00
Danfoss Link HC
1
RAX-K
1, 7
pre pájkovanie Cu potrubia 28 mm
003Z1040
29,00
Danfoss
Linkšróbenie
IS
1
RET
33
Termopohony
Danfoss
LinkTWA-A
NSU nájdete v kapitole Termostatické ventily a šrobenia.
1
RET - B
33
Danfoss Link PSU
1
RET B - RF
34
Danfoss Link RS
1
RLV
14
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
10
Schéma inštalácie MTCV (základná verzia) v okruhu teplej úžitkovej vody
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
14
DTO 1
39
RLV-KS
14
EFIT
38
RLV-S
14
EFSM
38
RLV-X
7
EFTM
38
RS
39
FED
17
RTX
7
FEK
17
RX 1
34
FEV
17; 23
RX 2
34
FH-W
36
RX 3
34
FH-WC
36
RX-2C
34
FHF
36
RX-3B
34
FHF-F
36
séria BHO 70
39
FHM
37
séria EBI4
39
FHM-C
37
SH-E01
34
FHV- R
10, 18
TP 5001
33
FJV
19
TP 5001 - RF
34
FJVR
10, 18, 19 jednotkou
TP 5001 A pre dezinfekciu vody)
33
Schéma inštalácie MTCV (s riadiacou programovateľnou
FPHB
47
TP 5001 M
33
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
33
FT, JUSSI
1
TP 7000
33
FTC
18
TP 7000 RF
34
HC 6110
33
TP 9000
33
HC 6113A
33
TVM-H
19
HCM 6113
33
TVM-W
19
HCW 6110
33
TWA-A
4; 36, 37
KT
39
TWA-K
4
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
35
LD
39
TWA-Z
23
LDS
39
USV-I
28
living connect
1
USV-M
28
living eco
1
USV sada
28
MBS
46
VHS
11
MSV-B
29
VHX-D
8
2. Armatúry pre vyváženie sústav
MSV-BD
29
VHX-Mono
9
27
Strana
Univerzálne
prvky
28
Osadením11
priamočinného pohonu PV možno upraviť na automatický regulátor.
3
Rozsah tlak.
Kvs
Cena
Obj. 3
Rozsah Q
Typ
DN
PN
Pripojenie
regulácie
číslo 2,18
m³/h
EUR
m3/h
bar
3
2
Univerzálne
regulačné (vyvažovacie) ventily (možnosť rozšírenia na regulátor tlakovej diferencie) USV-I
USV - I
2,18
sada USV 2armatúr pre manuálne (statické) vyváženie sústavy s možnosťou rozšírenia (za prevádzky) na regulátor tlakovej diferencie
Typickým použitím
je pre rekonštrukcie starých sústav vykurovania s neúplnými podkladmi a s možnosťou rozšírenia na automat. prvok.
4
003Z2131 4
15
1/2" IG
1,6
46,00
003Z2132 4
20
3/4" IG
2,5
52,00
USV-I
003Z2133 4 s vnútorným
25
1" IG
4,0
66,00
16
závitom
003Z2134 4
32
1 1/4" IG
6,3
74,00
003Z2135 4
40
1 1/2" IG
10
84,00
003Z2151 4
50
2" IG
16
142,00
17, 18
003Z2136
15
3/4" AG
1,6
46,00
003Z2137 4
20
1" AG
2,5
52,00
USV-I
003Z2138 2 s vonkajším
25
5/4" AG
4,0
66,00
16
závitom
003Z2139 2
32
6/4" AG
6,3
74,00
2
003Z2140
40
1 3/4" AG
10
84,00
2
003Z2152
50
2" 1/4" AG
16
142,00
2
Montáž do prívodu, vypúšťací ventil a meracia vsuvka v dodávke.
2
max. teplota vody 120°C
2
6
Univerzálne uzatváracie ventily (možnosť rozšírenia na regulátor tlakovej diferencie) USV- M
USV - M
6
Montáž do spiatočky, vypúšťací ventil v dodávke.
6
max. teplota vody 120°C
5, 11
003Z2121
15
1/2" IG
1,6
33,00
10
003Z2122
20
3/4" IG
2,5
40,00
11
USV- M
003Z2123
25
1" IG
4,0
48,00
7 s vnútorným
16
0,05-0,25
003Z212435
32
1 1/4" IG
6,3
67,00
závitom
003Z21251, 7
40
1 1/2" IG
10
82,00
003Z21531, 7
50*
2" IG
16
140,00
003Z212633
15
3/4" AG
1,6
33,00
003Z212733
20
1" AG
2,5
40,00
USV- M
003Z212834
25
5/4" AG
4,0
48,00
16
0,05-0,25
s vonkajším
003Z212914
32
6/4" AG
6,3
67,00
závitom
003Z213010
40
1 3/4" AG
10
82,00
003Z215414
50*
2" 1/4" AG
16
140,00
Poznámka: 14
* USV-M DN 50 nie je možné upravit na automat.
14
7
Sada univerzálnych
ventilov USV - I, USV- M, možnosť rozšírenia na regulátor tlakovej diferencie
USV - I, USV - M
39
Sada obsahuje
jeden USV- M, jeden USV-I , vypúšťacie ventily a meraciu vsuvku.
7 vody 120°C
max. teplota
003Z214134
15
1/2" IG
1,6
79,00
34
003Z2142
20
3/4" IG
2,5
92,00
34 USV sada
003Z2143
25
1" IG
4,0
116,00
16
0,05-0,25
34 s vnútorným
003Z2144
32
1 1/4" IG
6,3
137,00
závitom
34
003Z2145
40
1 1/2" IG
10
152,00
39
003Z2155
50*
2" IG
16
308,00
39
003Z2146
15
3/4" AG
1,6
79,00
34
003Z2147
20
1" AG
2,5
92,00
33 USV sada
003Z2148
25
5/4" AG
4,0
116,00
34 s vonkajším
16
0,05-0,25
003Z214933
32
6/4" AG
6,3
137,00
závitom
003Z215033
40
1 3/4" AG
10
152,00
003Z216033
50*
2" 1/4" AG
16
308,00
Poznámka: 33
* USV-M DN 50 nie je možné upraviť na automat.
28
34
Regulátor PV, sada pre prestavbu USV-M na automatický regulátor diferenčného tlaku
33
Sada obsahuje jeden regulátor, pripojovací konektor a impulzné potrubie.
19
003Z2156
15
19
003Z2157
20
4; 36, 37
0,05-0,25
PV sada
16
003Z2158
25
4
003Z2159
32
35
003Z2159
40
23
Poznámka: IG - vnútorný závit
28
28
28
11
8
2. Armatúry pre vyváženie sústav
9
PV
141,00
146,00
183,00
241,00
241,00
Abecedný zoznam výrobkov
Manuálne nastavovacie (vyvažovacie) prvky
Označenie
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
Rozsah tlak.
Kvs
Cena
ABNM Obj.
4Rozsah Q RA15/6
DN
Typ
PN
Pripojenie
regulácie
číslo
m³/h
EUR
m3/h
ABNM-LIN
23
RA 2920
bar
ABNM-LOG
23
RA 2922
MSV-BD
Manuálny nastavovací (vyvažovací), uzatvárací a merací
ventil RA
LENO
MSV-BD
AME 110/120 NL
23
2940
AMEklasické
15 QM manuálne (ručné), regulačné, nastavovacie (vyvažovacie)
23 ventily RA 2945
Typické
použitie
je
pre
vyváženie
sústav
vykurovania,
chladenia
s
konštantným
prietokom,
meranie
a
nastavenie
prietoku.
AME 55 QM
23
RA 2975
003Z4000
15LF
1/2" IG
2,5
48,00
AME 85
QM
23
RA 2980
003Z4001
15
1/2" IG
3,0
48,00
AMI 140
23
RA 2982
003Z4002NL MSV-BD
20
3/4"IG
6,6
55,00
AMV 110/120
23
RA 5002
20
s vnútorným
003Z4003
25
1" IG
9,5
60,00
AMZ 112
35 RA 5003
závitom
003Z4004
32
1 1/4" IG
18
74,00
AMZ 113
35
RA 5062
003Z4005
40
1
1/2"
IG
26
95,00
ASV-BD
26
RA 5065
50
2" IG
40
120,00
ASV-I003Z4006
26
RA 5068
ASV-M
26
RA 5190
003Z4100
15LF
3/4"
AG
2,5
48,00
MSV-BD
ASV-P003Z4101 s vonkajším
25 RA 5194
20
15
3/4" AG
3,0
48,00
ASV-PV
25
RA-C
závitom
003Z4102
20
1" AG
6,6
55,00
AT
39
RA rohový adaptér
Ventil možno montovať na prívod aj do spiatočky; min. teplota vody -20°C; max. teplota vody 120°C+ nemá pripojenie pre impulz. potrubie
AVDO
17
RAE 5054
Poznámka: AG - vonkajší závit, IG - vnútorný závit
BB
43
RAE 5056
MSV-B
LENO
MSV-B
BFPManuálny nastavovací (vyvažovací), uzatvárací a merací
39 ventil RAE
5154
klasické manuálne (ručné) nastavovacie (vyvažovacie) ventily; pevné
meracie
vsuvky
a bez vypúšťania
CF-EA
37
RAE-H
5035
Typické použitie je pre vyváženie sústav vykurovania, chladenia37
s konštantným
prietokom,
meranie a nastavenie prietoku.
CF-EC
RAE-K
5034
003Z4030
15LF
1/2" IG
2,5
46,00
CF-MC
37
RAE-K 5036
CF-RC003Z4031
37
RAE-K 5134
15
1/2" IG
3,0
46,00
CF-RD003Z4032
37
RA-G
20
3/4"IG
6,6
53,00
MSV-B
CF-RF003Z4033 s vnútorným
37 RA-K 20
25
1" IG
9,5
57,00
závitom
CF-RP003Z4034
37
RA-KE
32
1 1/4" IG
18
71,00
CF-RS003Z4035
37
RA-N
40
1 1/2" IG
26
92,00
CF-RU003Z4036
1; 37
RA-NCX chróm 40
50
2" IG
115,00
Danfoss Link batéria
1
RA-U
MSV-B
003Z4131
15LF
3/4" AG
2,5
46,00
Danfoss Link CCsw/PSU
1 RA-URX
20
vonkajším
003Z4130
15
3/4" AG
3,0
46,00
závitom
Danfoss
Link CC w/NSU
1
RAV
VentilLink
možno
max. teplota vody 120°C+ nemá pripojenie pre impulz. potrubie
Danfoss
CMmontovať na prívod aj do spiatočky; min. teplota vody
1 -20°C;RAX
Danfoss
Link HC
1
RAX-K
Poznámka:
AG - vonkajší závit, IG - vnútorný závit
Danfoss Link IS
1 alebo vykurovanie
RET
Sekundárny okruh pre chladenie
Danfoss Link NSU
1
RET - B
Danfoss Link PSU
1
RET B - RF
Danfoss Link RS
1
RLV
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
DTO 1
39
RLV-KS
EFIT
38
RLV-S
EFSM
38
RLV-X
EFTM
38
RS
Uzatvárací ventil LENO MSV-S
MSV-S
FEDpartnerský ventil pre všetky manuálne vyvažovacie ventily skupiny
17 LENO, vrátane
RTX guľového ventilu
FEK 003Z4011
17
RX 1
15
1/2" IG
3,0
18,00
FEV 003Z4012
17; 23
RX 2
20
3/4" IG
5,9
22,00
FH-W003Z4013
36
RX 3
MSV-S
25
1" IG
9,3
29,00
s vnútorným
FH-WC
36
RX-2C
003Z4014
32
1 1/4" IG
17,7
43,00
závitom
FHF
36 RX-3B 16
003Z4015
40
1 1/2" IG
25,7
91,00
FHF-F
36
séria BHO 70
003Z4016
50
2" IG
41,4
113,00
FHM
37
séria EBI4
MSV-S
003Z4111
15
3/4" AG
3,0
18,00
FHM-C
37
SH-E01
s vonkajším
20
1" AG
5,9
22,00
závitom
FHV- 003Z4112
R
10, 18
TP 5001
FJV MSV-S nemá otvor pre napojenie impulzného vedenia k ASV-P/PV
19
TP 5001 - RF
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
Sety LENO MSV-BD/S
MSV-BD/S
FPHB
47
TP 5001 M
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
003Z4051
15
1/2" IG
3
63,00
FT, JUSSI
1
TP 7000
003Z4052
20
3/4" IG
6
73,00
FTC
18
TP 7000 RF
MSV-BD/S
003Z4053
25
1" IG
10
85,00
HC 6110
33 TP 900016
s vnútorným
003Z4054
32
1 1/4" IG
18
113,00
závitom
HC 6113A
33
TVM-H
003Z4055
40
1 1/2" IG
26
177,00
HCM 6113
33
TVM-W
50
2" IG
40
227,00
HCW 003Z4056
6110
33
TWA-A
MSV-BD/S
nemá
otvor
pre
napojenie
impulzného
vedenia
k
ASV-P/PV
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
TWA-V
Typická aplikácia 39
LENO MSV-BD
a MSV-S
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D sústav
2. Armatúry pre vyváženie
MSV-BD
29
VHX-Mono
Strana
28
11
3
3
2,18
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
29
Strana nastavovacie (vyvažovacie) prvky
Manuálne
28
Rozsah tlak.
Kvs
Cena
Rozsah Q
11
DN
PN
Pripojenie
Typ
regulacie
m³/h
EUR
m3/h
3
bar
3
MSV-F2
Manuálny nastavovací (vyvažovací), uzatvárací a merací ventil MSV-F2
2,18
regulátor prietoku so stupnicou, max. teplota vody 130°C, max. tlaková strata na ventile 1,5 bar; ventil vrátane meracích vsuviek
3
003Z1085
15
3
142,00
003Z10862
20
6
156,00
2,18
003Z1087
25
9
166,00
003Z10882
32
16
176,00
003Z10894
40
32
187,00
003Z10614
50
53,8
278,00
003Z10624
65
93,4
443,00
MSV - F2,
003Z1063
80
122,3
587,00
4
s meracími
16
príruba
003Z1064
100
200,0
822,00
vsuvkami
4
003Z1065
125
304,4
1 212,00
4
003Z1066
150
400,8
1 483,00
4
003Z1067
200
685,6
3 080,00
17, 18
003Z1068
250
952,3
4 357,00
4
003Z1069
300
1380,2
6 335,00
2
003Z1090
350
2046,1
na vyžiad.
2
003Z1091
400
2584,6
2
2 nastavovací (vyvažovací), uzatvárací a merací ventil MSV-F2
MSV-F2
Manuálny
2
regulátor prietoku
so stupnicou, max. teplota vody 150°C, max. tlaková strata na ventile 1,5 bar; ventil vrátane meracích vsuviek
003Z10922
15
3,1
182,00
003Z10932
20
6,3
197,00
003Z10946
25
9
220,00
003Z1095
32
1,5
259,00
6
003Z1096
40
32,3
269,00
6
003Z1070
50
53,8
384,00
5, 11
003Z1071
65
93,4
531,00
10
MSV - F2,,
003Z1072
80
122 3
122,3
799 00
799,00
25
príruba
11 s meracími
003Z1073
100
200,0
1
115,00
vsuvkami
003Z10747
125
304,4
1 590,00
35
003Z1075
150
400,8
2 071,00
003Z1076
200
685,6
1, 7
4 126,00
003Z1077
250
952 3
952,3
6 018,00
018 00
1, 7
003Z1078
300
1380,2
11 361,00
33
003Z1097
350
2046,1
33
na vyžiad.
003Z1098
400
2584,6
34
14
Príslušenstvo
k ASV,
ASV USV a MSV ventilom
10
14
Cena
Obj.
Popis
číslo 14
EUR
14
7t
P í l š
Príslušenstvo
k ASV-P;
ASV P PV
39 šróbenie 1/4" pre pripojenie impulzného potrubia bez ASV-M / ASV-I k MSV-F2 alebo k potrubiu
003L8151
10,00
003L81527 impulzné potrubie 1,5m
26,00
003L8153
46,00
34 impulzné potrubie 5m
003L8143
14,00
34 merací nadstavec pre napojenie na vypúšťací ventil
003L8145
2
meracie
i
vsuvky
k
pre
ASV-M
ASV
M
(v
(
ASV-I
ASV
I
sú
ú
integrované)
i
t
é)
9,00
9
00
34
003L8174
37,00
34 upchávky (10 ks) pre uzatvorenie impulzného otvoru, ak nie je pripojené s ASV-P/PV
003L8175
38,00
34 tesnenie impulzného potrubia (10 ks )
adaptér pre napojenie impulzného potrubia k MSV-F2
003Z0691
7,00
39
39
P í l š
Príslušenstvo
t
k USV-M;
USV M USV-I
USV I
34
003L8151
šróbenie 1/4" pre pripojenie impulzného potrubia bez USV-I
10,00
33 impulzné potrubie 1,5m
003L8152
26,00
34 impulzné potrubie 5m
003L8153
46,00
33 merací nadstavec pre napojenie na vypúšťací ventil
003L8143
14,00
33 nastavec pre napojenie impulz. potrubia na vypúšťací ventil 3/4"
003Z0109
9,00
33
Príslušenstvo
k MSV-BD
33
003Z4662
8,00
34 štandardné meracie vsuvky; 2 ks
003Z4657
34,00
33 predĺžené meracie vsuvky; 60 mm; 2 ks
003Z4652
ručné koliečko
9,00
19
003Z4096
vypúšťací ventil 1/2"
20,00
19
003Z4097
vypúšťací ventil 3/4"
22,00
4; 36, 37
4
Príslušenstvo
k MSV-F
35 meracia vsuvka ihlová (sada 2 ks)
003Z0104
18,00
23 meracia vsuvka Rectus (sada 2 ks)
003Z0108
38,00
003Z0103
28 predĺžené meracie vsuvky; 45 mm; 2 ks
na vyžiad.
003Z0105
28 predĺžené meracie vsuvky; 80 mm; 2 ks
003Z0107
28 meracia ihla (sada 2 ks)
11
8
2. Armatúry pre vyváženie sústav
9
Obj.
číslo
30
Abecedný zoznam výrobkov
Označenie
Príslušenstvo
k ASV, USV a MSV ventilomStrana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
Cena
Obj.
Popis
ABNM-LIN
23
RA 2920
číslo
EUR
ABNM-LOG
23
RA 2922
AME
110/120
NL
23
RA
2940
Šróbenie k ASV
AME 15 QM
23
RA 2945
Cena
Obj.
Pripojenie
DN
z/zo
AME 55 QM Typ
23
RAPozostáva
2975
číslo
EUR
AME 85 QM
23
RA 2980
AMI 140
23
RA 2982
DN 15 x R 1/2"
003Z0232
DN 15
13,39
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
DN 20 x R 3/4"
003Z0233
DN 20
20,60
AMZ 112
35
RA 5003
DN 25 x R 1"
003Z0234
DN 25
24,72
AMZ 113 Závitové
35
RA 5062
závitového pripojenia (1ks)
DN 32 x R 1 1/4"
003Z0235
DN 32
27,81
ASV-BD pripojenie
26
RA 5065
DN 40 x R 1 1/2"
003Z0273
DN 40
30,90
ASV-I
26
RA 5068
Dn 50 x R 2 1/2"
003Z0278
DN 50
31,39
ASV-M
26
RA 5190
R 2" AG x 2 1/4" IG
003Z0274
DN 50
29,87
ASV-P
25
RA 5194
003Z0226
DN 15
5,15
ASV-PV
25
RA-C
003Z0227
DN 20
6,18
AT
39
RA rohový adaptér
003Z0228
DN 25
8,24
AVDO
17
RAE 5054
Navarované
navarenie
navarovaného
(1ks)
003Z0229
DN 32
10,30
BB
43
RAE pripojenia
5056
pripojenie
BFP
39
RAE 5154
003Z0271
DN 40
24,72
CF-EA
RAE-H 5035
003Z0276
DN 50 (2 1/2") 37
25,75
CF-EC
RAE-K 5034
003Z0272
DN 50 (2 1/4") 37
25,75
CF-MC
37
RAE-K 5036
CF-RC
37
RAE-K
5134
Zverné spojky pre MSV-BD
CF-RD
37
RA-G
12 x 2
013G4182
4,51
14 x 2
CF-RF
37
RA-K
013G4184
4,51
15 x 2,5
013G4185
4,51
CF-RP
37
RA-KE
Pre
potrubie
16
x
2
013G4186
4,51
CF-RS
37
RA-N G 3/4"
pre MSV-BD s vonkajším
závitom
16 x 2,25
Alupex
013G4187
4,51
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
18
x
2
013G4188
4,51
Danfoss Link batéria
1
RA-U
20 x 2
013G4190
4,51
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
20 x 2.5
013G4191
4,51
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
12 x 2
013G4152
3,48
Danfoss Link CM
1
RAX
13 x 2
013G4153
3,48
Danfoss Link HC
1
RAX-K
14 x 2
013G4154
3,48
Danfoss Link IS
1
RET
15 x 2,5
013G4155
3,48
Danfoss Link NSU
1
RET - B
16 x 1,5
013G4157
3,48
Pre potrubie
Danfoss
Link
PSU
1
RET
B
RF
pre MSV-BD s vonkajším závitom G 3/4"
16 x 2
013G4156
3,48
PEX
Danfoss Link RS
1
RLV
17 x 2
013G4162
3,48
18 x 2
013G4158
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
3,48
18
x
2,5
013G4159
3,48
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
20 x 2
013G4160
3,48
DTO 1
39
RLV-KS
20 x 2,5
013G4161
3,48
EFIT
38
RLV-S
G3/4
x
15
013G4125
2,33
Pro
presné
EFSM
38
RLV-X
G3/4 x 16
013G4126
2,33
ocelové
EFTM
38
RS
pre MSV-BD s vonkajším
závitom
013G4128
G3/4 x 18
2,33
a medené
FED
17
RTX
G1 x 18
013U0134
9,27
potrubie
FEK
17
RX 1
Minimálny odber 10ks
FEV
17; 23
RX 2
FH-W
36
RX 3
Izolačný
tepelná izolácia
FH-WCobal k USV pre teplotu do 90°C (pre ASV ako 36
RX-2C do 80°C slúži prepravný obal)
003L8165 DN 15
5,00
FHF
36
RX-3B
003L8166 DN 20
6,00
FHF-F
36
séria BHO 70
003L8167 DN 25
8,00
FHM
37
séria EBI4
003L8168
DN 32
9,00
FHM-C DN 40
37
SH-E01
003L8169
12,00
FHV- R
10, 18
TP 5001
FJV
19
TP 5001 - RF
Izolačný
obal k ASV, USV pre teplotu do 120°C (pre ASV
ako tepelná
izolácia do 80°C slúži prepravný obal)
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
003L8170
DN 15
10,00
FPHB DN 20
47
TP 5001 M
003L8171
13,00
003L8172
16,00
FT, ELKODN 25
1
TP 5001 MA
003L8173
DN 32
21,00
FT, JUSSI
1
TP 7000
003L8139 DN 40
24,00
FTC
18
TP 7000 RF
003L8138 DN 50
26,00
HC 6110
33
TP 9000
HC 6113A
33
TVM-H
HCM 6113
33
TVM-W
HCW 6110
33
TWA-A
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D sústav
2. Armatúry pre vyváženie
MSV-BD
29
VHX-Mono
Strana
28
11
3
3
2,18
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
31
Strana
Príslušenstvo
k ASV, USV a MSV ventilom
28
11
3
Obj.
Popis
3
číslo
2,18
3
003L8319 2 navrhové pravitko pre určenie dimenzie a kontrolu prietoku
2,18
2 kufrík obsahujúci prístroj pre zistenie tlakového rozdielu na vyvažovacom ventile a návrhové
003Lxxxx
4 pravitko
Sada pre jednoduché meranie tlakovej diferencie a overenie prietoku ventilov Danfoss MSV LENO
Cena
EUR
na vyžiad.
na vyžiad.
4
4 meranie tlakovej diferencie a prietoku PFM 4000
Prístroj pre
4 s PC, zadávanie projektov, výpočet prednastavenia a vyváženia; registrácia meranej hodnoty (tlak/teplota) podľa zadanej časovej periódy,
Komunikácia
4
univerzálna databáza ventilov, atď.
4
Cena
Obj. 4
Typ
Popis
číslo17, 18
EUR
4
2
štandardný merací prístroj - modrá rada - prenos medzi meracím zariadením
2
003L82002
PFM 4000 a PDA sa uskutočňuje pomocou Bluetooth, maximálna vzdialenosť medzi PDA
2 703,00
a meracou jednotkou je 10 m, max. tlak meranej kvapaliny PN10 bar
2
2
2
štandardný merací prístroj - modrá rada - prenos medzi meracím zariadením
003L82012
PFM 4000 a PDA sa uskutočňuje pomocou Bluetooth, maximálna vzdialenosť medzi PDA
2 768,00
a meracou jednotkou je 10 m, max. tlak meranej kvapaliny PN20 bar
6
32
6
6
5, 11 PFM 4000
003L8202
10
11
7
35
003L8203
PFM 4000
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
multisource merací prístroj - červená rada - prenos medzi meracím zariadením
a PDA sa uskutočňuje pomocou rádiového signálu, maximálna vzdialenosť je
30 m, pri použití routra je možné uskutočniť prenos na 300m, max. tlak meranej
kvapaliny PN10 bar
3 972,00
multisource merací prístroj - červená rada - prenos medzi meracím zariadením
a PDA sa uskutočňuje pomocou rádiového signálu, maximálna vzdialenosť je
30 m,pri použití routra je možné uskutočniť prenos na 300m, max. tlak meranej
kvapaliny PN20 bar
4 037,00
2. Armatúry pre vyváženie sústav
Abecedný zoznam výrobkov
Priestorové
termostaty
Označenie
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
Obj.
Popis,
technické
údaje
Typ
ABNM-LIN
23
RA 2920
číslo
ABNM-LOG
23
RA 2922
AME 110/120 NL
23
RA 2940
Elektronické
AME 15 QMizbové termostaty RET
23
RA 2945
AME 55 QM spätnou väzbou, hysterézia spínania <1K, rozsah
23 nastavenia
RA 29755-30°C, LED
s elektronickou
AME 85 QM
23
RA 2980
087N7004
RET 230
priestorový termostat 230V, spínací kontakt 3(1)A
AMI 140
23
RA 2982
087N7010
RET 230NSB ako vyššie, so vstavaným odporom pre nočný útlm
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
087N7014
RET 24
priestorový termostat 24V, spínací 35
kontakt 3(1)A
AMZ 112
RA 5003
AMZ 113
5062
087N7018
RET 24NSB ako vyššie, so vstavaným odporom35
pre nočnýRA
útlm
ASV-BD
RA 5065
087N743000
RET230P
priestorový termostat 230V, spínací26kontakt 3(1)A
ASV-I
26
RA 5068
087N701000 RET230NSB ako vyššie, so vstavaným odporom pre nočný útlm
ASV-M
26
RA 5190
ASV-P
25
RA 5194
ASV-PV
25
RA-C
Elektronické izbové termostaty s displejom RET - B
AT
39
RA rohový adaptér
batériový,
hysterézia
spínania
<1K,
rozsah
nastavenia
5-30°C,
teplotný
displej
AVDO
17
RAE 5054
087N7251
RET - B
s teplotným displejom
BB
43
RAE 5056
BFP
39 kontaktom
RAE 5154
087N7255
RET B-LS
s teplotným displejom a samovypínacím
CF-EA
RAE-H 3/6
5035
087N726200
RET MD
napájacie napätie 230V, termostat s37LDC displejom,
cyklov
CF-EC
37
RAE-K 5034
CF-MC
37
RAE-K 5036
Elektronické
izbové termostaty s programom časového spínania
TP
5001
CF-RC
37
RAE-K
5134
CF-RD spínania <1K, rozsah nastavenia 5-30°C
37
RA-G
hysterézia
CF-RF
37programRA-K
batériové napájanie 2xAA, 5/2 denný
s možnosťou nastavenia
6
087N791002
TP 5001
CF-RP
37
RA-KE kontakt 3(1)A
rôznych teplôt počas dňa, bezpotenciálový
prepínací
CF-RS
37
RA-N
ako vyššie, s externým snímačom teploty miestnosti
TP 5001 A
087N791102
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
napájanie 230V, 5/2 denný program1s možnosťou
Danfoss LinkTP
batéria
RA-Unastavenia 6 rôznych teplôt
087N791702
5001 M
počas dňa, bezpotenciálový prepínací kontakt 3(1)A
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
miestnosti
Danfoss LinkTP
CC
w/NSU
1
RAV
087N791802
5001
MA ako vyššie, s externým snímačom teploty
Danfoss Link CM
1
RAX
Danfoss Link HC
1
RAX-K
Elektronické izbové termostaty s programom časového spínania TP 7000
Danfoss Link IS
1
RET
hysterézia
y
spínania
p
<1K,, rozsah nastavenia 5-30°C
Danfoss Link NSU
1
RET - B
batériové napájanie, 7-denný program časového spínania, spínací kontakt
Danfoss Link PSU
1
RET B - RF
087N7400
TP 7000
3(1)A, s funkciou optimálneho riadenia štartu, bezpot. prepínací kontakt
Danfoss Link RS
1
RLV
miestnosti
7000
A HRako vyššie, s externým snímačom teploty
087N7401
Danfoss LinkTP
spín.
relé
1
RLV-CX
Danfoss Link spín. relé PRnapájanie 230V, 7-denný program časového
1
RLV-K spínací kontakt 3(1)A,
spínania,
087N7408
TP 7000 M
DTO 1
39 bezpot.RLV-KS
s funkciou optimálneho riadenia štartu,
prepínací kontakt
EFIT
38
RLV-S
TP 7000 MA ako vyššie, s externým snímačom teploty miestnosti
087N7409
EFSM
38
RLV-X
batériové napájanie, 7-denný program , spínací kontakt 3(1)A, s funkciou
EFTM
38
RS
optimálneho riadenia štartu a pomocným kontaktom na diaľkové spínanie
087N740200
TP 7000 B
FED
17
RTX
(napr. modem)
FEK
17
RX 1
FEV
17; 23
RX 2
Elektronické
izbové termostaty s programom časového spínania
vykurovanie
- chladenie
FH-W
36
RX 3
FH-WC
36
RX-2C
programovateľné,
s prehľadným displejom a výstupom na ovládanie
ventilátora
FHF
36
RX-3B
napájanie 230V, 5/2 denný program , 4 teplotné zmeny za deň,
FHF-F
séria
BHO 70motora ventilátora,
prepínač
087N705600
HCM 6113-3 bezpotenciálový kontakt pre 1 ventil,363-stupňový
FHM
37
séria EBI4
automatické/ručné prepínanie vykurovanie/chladenie
FHM-C
37
SH-E01
batériové napájanie, 5/2 denný program , 4 teplotné zmeny za deň,
FHV- R
10, 18
TP 5001
087N7061
HCW 6110-3 bezpotenciálový kontakt pre 1 ventil, 3-stupňový prepínač motora ventilátora,
FJV
19
TP 5001 - RF
automatické/ručné prepínanie vykurovanie/chladenie
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
batériové napájanie, 5/2 denný program , 4 teplotné zmeny za deň,
FPHB
47
TP 5001 M
bezpotenciálové kontakty pre 2 ventily, 3-stupňový prepínač motora
087N7053
HC 6110-3
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
ventilátora, automatické/ručné prepínanie vykurovanie/chladenie
FT, JUSSI
1
TP 7000
napájanie 230V, 5/2 denný program pre 4-rúrkové systémy, 3-stupňový
FTC
18
TP 7000 RF
prepínač motora ventilátora, automatické/ručné prepínanie vykurovanie/
HC6113A-3
087N710100
HC 6110
33
TP 9000
chladenie, s externým snímačom teploty miestnosti
HC 6113A
33
TVM-H
HCM 6113
33
TVM-W
Elektronický
HCW 6110 programovateľný termostat s reguláciou teplej
33 vody TWA-A
KT
39
TWA-K
oddelené čidlo je súčasťou balenia TP 9000
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
5/2 alebo 24 hodinový programovateľný
s oddeliteľným čidlom
a
LD
39 termostat
TWA-Z
hodinami. Rozsah nastavenia 5-30°C/16-30°C
s ON/OFF riadením.
TP 9000
087N789200
LDS
39
USV-I
Kombinácia regulácie vykurovania a1regulácieUSV-M
teplej vody. Napájanie 230V
living connect
living eco
MBS
MSV-B
MSV-BD
1
USV sada
46
VHS
29
VHX-D
3. Termostaty a zónové
ventily
29
VHX-Mono
Cena
EUR
32,94
47,42
28,15
46,26
31,90
44,35
56,11
62,61
59,69
78,93
81,37
92,71
95,87
91,67
121,29
115,06
129,15
112,45
130,44
137,88
130,44
137,88
102,53
Strana
28
11
3
3
2,18
RET
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17,
RET 18
-B
4
2
2
2
2
2
2
TP 5001
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
TP 7000
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
TP
9000
4; 36,
37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
33
IzbovéStrana
termostaty
28
11
Typ
Popis, technické údaje
3
3
2,18
Elektronické
3 izbové termostaty s programom a bezdrôtovým prenosom signálu
s prepínacím
2 kontaktom, hysterézia spínania <1K, rozsah nastavenia 5-30°C
2,18 RET B - RF batériové napájanie, bez programu, s displejom
087N7270
2
batériové napájanie 2xAA, 5/2 denný program, 6 časov spínania,
087N7912024 TP 5001 - RF
bezpotenciálový prepínací kontakt 3(1)A
4
batériové napájanie, 7-denný program časového spínania, bezpotenciálový
087N7410 4 TP 7000 - RF
prepínací kontakt 3(1)A s funkciou optimálneho riadenia štartu
4
4
Prijímacie 4jednotky
4
bezpotenciálový
prepínací kontakt
17, 18
prijímacia jednotka pre 1 zónu, 230V, pracuje s jedným termostatom
087N7476 4
RX 1
Obj.
číslo
2
087N7477 2
RX 2
prijímacia jednotka pre 2 zóny, 230V, pracuje s dvomi termostatmi,
2 prepínacie kontakty
2
prijímacia jednotka pre 3 zóny, 230V, pracuje s tromi termostatmi,
RX 3
087N7478 2
3 prepínacie kontakty
2
prijímacia jednotka pre dve zóny, má dva kontakty SPDT
087N7479002
RX-2C
2
prijímacia jednotka pre2 zóny, relé pre vykurovanie/chladenie, 1 SPDT kontakt
087N748400
RX-3B
a 2 SPST kontakty
6
6
6 izbové termostaty s moduláciou výkonu kotla (OpenTherm)
Elektronické
11
umožňujú5,modulačné
riadenie kondenzačného kotla
10
087N774311
ORT-01
s nastavovacím kolieskom a led diódou pre signalizáciu zapnutia kotla
7
35
087N7738
s nastavovacím kolieskom a teplotným displejom
ORT-10
1, 7
1, 7
33
Elektronické
regulátory pre solárne zariadenia
33
34
Obj. 14
Typ
Popis, technické údaje
číslo 10
14
14
Elektronický regulátor pre solárne zariadenia SH-E01
14
7
088H200139
SH-E01
regulátor s 2 teplotnými čidlami, s displejom
34
088H2000 7
SH-E01
34
34
Príslušenstvo
34
088H205034
NTC
34
39
017-437066
39
017-436766
34
017-436966
33
041E0114
34
041E011133
*minimálny odber
10ks
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
regulátor bez teplotného čidla s displejom
Cena
EUR
70,19
88,63
123,46
RX
118,50
129,04
147,81
128,70
119,18
ORT
36,36
70,26
Cena
EUR
SH-E01
153,45
105,79
teplotné čidlo s káblom 3m, teplotný rozsah -40 do 200°C
24,46
objímka mosadz, 1/2" - 112mm
29,99
objímka mosadz, 1/2" - 180mm
objímka oceľ 1.4301, 1/2" - 112mm
tepelne vodivá pasta 5g (cena za kus)*
39,22
112,71
9,13
472,40
tepelne vodivá pasta 900g
Schéma zapojenia
3. Termostaty a zónové ventily
Abecedný zoznam výrobkov
Označenieprepínacie ventily
Zónové,
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
kvs
Obj.
ABNM-LIN
23
RA 2920
Typ
Vyhotovenie
DN
číslo
m3/h
ABNM-LOG
23
RA 2922
AME 110/120 NL
23
RA 2940
AME 15teleso
QM
23
RA 2945
Ventilové
RAV/8 pre max. dp 0,8 bar
AME 55 QM
23
RA 2975
013U0011
rohový
3/8"
1,2
AME 85 QM RAV 10/8
23
RA 2980
013U0012
priamy
AMI 140
23
RA 2982
013U0016
rohový
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
RAV 15/8
1/2"
1,5
AMZ 112
35
RA 5003
013U0017
priamy
AMZ 113
35
RA 5062
013U0021
rohový
RAV 20/8
3/4"
2,3
ASV-BD
26
RA 5065
013U0022
priamy
ASV-I
26
RA 5068
013U0026
rohový
ASV-M
26
RA 5190
RAV 25/8
1"
3,1
ASV-P
25
RA 5194
013U0027
priamy
ASV-PV
25
RA-C
AT
39
RA rohový adaptér
Ventilové
AVDO teleso RAV/2 pre max. dp 0,2 bar
17
RAE 5054
BB
43
RAE
5056
013U0216
rohový
RAV 15/2
2,8
1/2"
BFP
39
RAE 5154
013U0217
priamy
CF-EA
37
RAE-H 5035
013U0221
rohový
CF-EC
37
RAE-K 5034
RAV 20/2
3/4"
5,0
013U0222
priamy
CF-MC
37
RAE-K 5036
CF-RC
37
RAE-K
5134
013U0226
rohový
RAV 25/2
1"
8,0
CF-RD
37
RA-G
013U0227
priamy
CF-RF
37
RA-K
CF-RP
37
RA-KE
Termopohony
pre zónovou reguláciu
CF-RS
37
RA-N
1; 37
RA-NCX chróm
pre CF-RU
všetky telesá ventilov RAV
Danfoss
Link
batéria
1
RA-U
088H3122
TWA-V
pre RAV, 230V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorený
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
088H3123
TWA-V
pre RAV, 230V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorený
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
088H3120
TWA-V
pre RAV, 24V, 50Hz, 3W, bez prúdu1uzatvorený
Danfoss Link CM
RAX
Danfoss Link HC
088H3121
TWA-V
pre RAV, 24V, 50Hz, 3W, bez prúdu1otvorenýRAX-K
Danfoss Link IS
1
RET
Danfoss Link NSU
1
RET - B
Zónové
ventily
Danfoss
Link AMZ
PSU 112 - dvojcestné
1
RET B - RF
dvojcestné
ventily s pohonmi 230V, s ovládaním ON/OFF
Danfoss uzatváracie
Link RS
1
RLV
Link
spín.oCrelé HR
1
RLV-CX
PN Danfoss
16, t max.
= 130
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
kvs
Obj.
DTO 1
39
RLV-KS
Typ
Popis
DN
číslo
m3/h
EFIT
38
RLV-S
082G5501
pripojenie 1/2" vnútorné
DN
15
17
EFSM
38
RLV-X
EFTM
38
RS
082G5502
pripojenie 3/4" vnútorné
DN
20
AMZ 112
FED
17
RTX
082G5503
pripojenie 1" vnútorné
DN 25
FEK
17
RX 1
082G5514
pripojenie 5/4" vnútorné
DN
322
FEV
17; 23
RX
FH-W
36
RX 3
FH-WC
36
RX-2C
Zónové
ventily AMZ 113 - trojcestné
FHF
36
RX-3B
trojcestné rozdeľovacie ventily s pohonmi 230V, s ovládaním ON/OFF
FHF-F
36
séria BHO 70
PN FHM
16, t max. = 130 oC
37
séria EBI4
FHM-C
37
SH-E01
082G5511
pripojenie 1/2" vnútorné
DN
15
FHVR
10,
18
TP
AMZ 113
082G5512
pripojenie 3/4" vnútorné
DN 205001
FJV
19
TP 5001 - RF
082G5513
pripojenie 1" vnútorné
DN 25
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
FPHB
47
TP 5001 M
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
FT, JUSSI
1
TP 7000
FTC
18
TP 7000 RF
HC 6110
33
TP 9000
HC 6113A
33
TVM-H
HCM 6113
33
TVM-W
HCW 6110
33
TWA-A
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
living connect
1
USV-M
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29
VHX-D
3. Termostaty a zónové
ventily
MSV-BD
29
VHX-Mono
Cena
EUR
28,01
28,01
29,05
29,05
34,23
34,23
61,31
61,31
45,65
45,65
51,88
51,88
61,21
61,21
30,31
30,31
30,31
30,31
Cena
EUR
132,00
41
136,00
68
144,00
123
150,00
3,8
204,00
7,7
205,00
12
219,00
Strana
28
11
3
3
2,18
3
RAV/8
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
RAV/2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
TWA-V
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
35
Regulácia
Strana podlahového vykurovania; s prenosom signálu cez kábel FH-W, Danfoss Link
28
Cena
11
Typ
Popis, technické údaje
EUR
3
3
Hlavná regulačná
jednotka typ FH-WC
2,18
elektronický regulátor vykurovania pre vykurovacie systémy, ktoré sú napojené z rozdeľovača vykurovacieho okruhu
3
riadiaci regulátor so svorkovnicou, s možnosťou ovládania cirkulačného
088H0017 2
FH-WC
110,36
čerpadla a kotla, vstupné/výstupné napätie 230V/24V
2,18
riadiaci regulátor so svorkovnicou, s možnosťou časového programovania,
088H0018 2
FH-WC
260,07
vstupné/výstupné napätie 230V/24V
4
riadiaci regulátor so svorkovnicou, s možnosťou ovládania cirkulačného
088H0016 4
FH-WC
111,00
čerpadla a kotla, vstupné/výstupné napätie 230V/230V
4
4
Priestorový termostat FH-W
4
priestorový termostat komunikujúci s hlavným regulátorom cez kábel
4
priestorový termostat - štandard vyhotovenie 24 V
088H0022
FH-WT
40,10
4
priestorový termostat - vyhotovenie pre verejné priestory, 24 V
088H0023
60,05
17, 18 FH-WP
priestorový termostat - vyhotovenie špeciálne 24 V
088H0024 4
FH-WS
60,05
2
priestorový termostat - štandard vyhotovenie 230 V
088H0127
FH-WT
40,10
2
2
Príslušenstvo FH-W
2
2
088H0025
FH-WF
čidlo teploty podlahy
30,03
2
svorky pre pripojenie čerpadla
088H0026
FH-WR
19,99
2
088H3110
TWA-A
50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorené, 24V
30,31
6
088H3112 6
TWA-A
50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorené, 230 V
30,31
6
Zberač5,a11rozdeľovač FHF*
*Rozdeľovače
10FHF nahrádzajú rozdeľovače CFD a FHD, ktoré už nie sú v predaji.
11
Zberač a rozdeľovač
podlahového vykurovania FHF
7
s uzatváraním
35 prívodu, prednastavením a uzatváraním spiatočky vykurovacieho okruhu, PN 10, max. teplota vody 90°C,
max. tlaková
1, 7strata 0,6 bar. Možno osadiť pohonmi TWA-A alebo hlavicami RA 2000 pre oddelené nastavenie. 1"
Obj.
číslo
FH-WC
FH-W
FH-W
FHF
088U05021, 7
FHF-2
Súprava zberač + rozdeľovač s 2 vývodmi 3/4" AG
57,16
088U050333
FHF-3
Súprava zberač + rozdeľovač s 3 vývodmi 3/4" AG
82,11
088U050433
FHF-4
FHF
4
Súprava zberač + rozdeľovač so 4 vývodmi 3/4"
3/4 AG
109,50
088U050534
FHF-5
Súprava zberač + rozdeľovač s 5 vývodmi 3/4" AG
137,53
088U0506
FHF-6
Súprava zberač + rozdeľovač so 6 vývodmi 3/4" AG
163,05
14
088U0507
FHF-7
Súprava zberač + rozdeľovač so 7 vývodmi 3/4" AG
191,57
10
088U0508
FHF-8
Súprava zberač + rozdeľovač s 8 vývodmi 3/4" AG
218,42
14
088U0509
FHF-9
Súprava zberač + rozdeľovač s 9 vývodmi 3/4" AG
243,98
14
088U0510
FHF-10
Súprava zberač + rozdeľovač s 10 vývodmi 3/4" AG
269,45
14
088U0511
FHF-11
Súprava zberač + rozdeľovač s 11 vývodmi 3/4" AG
295,58
7
088U0512
FHF-12
Súprava zberač + rozdeľovač s 12 vývodmi 3/4" AG
323,98
39
konzoly na upevnenie
FHF-MB, odvzdušňovaciu/vypúšťaciu zátku FHF-EM alebo FHF-EA, redukcie a spojky je potrebné doobjednať
36
7
34
Zberač a rozdeľovač
podlahového vykurovania FHF s prietokomermi F
34 prívodu, prednastavením a uzatváraním spiatočky vykurovacieho okruhu, PN 10, max. teplota vody 90°C,
s uzatváraním
34 strata 0,6 bar. Možno osadiť pohonmi TWA-A alebo hlavicami RA 2000 pre oddelené nastavenie. 1"
max. tlaková
088U052234
FHF-2F
súprava zberač + rozdeľovač s 2 vývodmi 3/4" AG
72,07
088U052334
FHF-3F
súprava zberač + rozdeľovač s 3 vývodmi 3/4" AG
111,93
088U052439
FHF-4F
súprava zberač + rozdeľovač s 4 vývodmi 3/4" AG
137,89
088U052539
FHF-5F
súprava zberač + rozdeľovač s 5 vývodmi 3/4" AG
163,90
088U052634
FHF-6F
súprava zberač + rozdeľovač s 6 vývodmi 3/4" AG
185,52
088U052733
FHF-7F
súprava zberač + rozdeľovač s 7 vývodmi 3/4" AG
213,67
088U052834
FHF-8F
súprava zberač + rozdeľovač s 8 vývodmi 3/4" AG
241,78
088U052933
FHF-9F
súprava zberač + rozdeľovač s 9 vývodmi 3/4" AG
269,90
088U0530
FHF-10F
súprava zberač + rozdeľovač s 10 vývodmi 3/4" AG
298,01
33
088U0531
FHF-11F
súprava zberač + rozdeľovač s 11 vývodmi 3/4" AG
326,18
33
088U0532
FHF-12F
súprava zberač + rozdeľovač s 12 vývodmi 3/4" AG
352,13
33
konzoly na upevnenie FHF-MB, odvzdušňovaciu/vypúšťaciu zátku FHF-EM alebo FHF-EA, redukcie a spojky je potrebné doobjednať
34
33 zberačov a rozdeľovačov FHF
Príslušenstvo
088U058019
18,08
FHF-EA
automatický odvzdušňovací a vypúšťací diel 1"; bez pripojenia teplomeru
088U058119
FHF-EM
15,24
manuálny odvzdušňovací a vypúšťací diel 1"; bez pripojenia teplomeru
4; 36, 37 FHF-E
088U0582
5,69
koncová zátka 1", 2 ks
088U0583 4
9,47
FHF-C
spojovací kus 1", 2 ks
088U058435
6,13
FHF-R
redukcia na napojenie rozdeľovača 1" na potrubnú sústavu 3/4" 2 ks
088U058523
7,72
FHF-MB
konzola na upevnenie FHF, 2 ks
088U058628
24,26
FHF-BV
uzatvárací guľový ventil na napojenie rozdeľovača 1", 2 ks
088U002928
13,69
FHD-T
teplomer 0-60 °C, Ø 36 mm, je možné použiť pre FHD-MM a FHD-MA
pripojenie potrubia
pomocou zverných spojok 3/4" pre PEX, ALUPEX Ø 12-20 mm a oceľové alebo medené potrubia Ø 10-18 mm - strana 14
28
11
8
4. Podlahové vykurovanie
9
FHF-F
FHF
Abecedný zoznam výrobkov
Termopohony
TWA a zmiešavacie uzly FHM
Označenie
Strana
Označenie
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
Termopohony
TWA-A
23
RA 2920
pre ABNM-LIN
všetky telesá ventilov RA, vrátane zberača a rozdeľovača FHF
ABNM-LOG TWA-A
23
RA 2922
088H3112
230V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorený
AME
110/120
NL
23
RA
2940
088H3113
TWA-A
230V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorený
AME 15 QM
23
RA 2945
088H3110
TWA-A
24V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorený
AME 55 QM
23
RA 2975
088H3111
24V, 50Hz, 3W, bez prúdu otvorený 23
AME 85 QM TWA-A
RA 2980
088H3114
TWA-A
24V, 50Hz, 3W, bez prúdu uzatvorený,
spínač
AMI 140
23 koncovýRA
2982
30,31
30,31
30,31
30,31
38,99
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
AMZ 112
35
RA 5003
Kompaktné zmiešavacie uzly podlahového vykurovania FHM
AMZ 113
35
RA 5062
zostava na zmiešavanie vykurovacej vody do podlah. vykurovania, PN 10, Tmax. = 90oC, napájanie 230 V, prípojka na prim. 1/2"
ASV-BD
26
RA 5065
zostava obsahuje: čerpadlo Grundfos Alpha + 15-60, obmedzovač prietoku
ASV-I
26
RA 5068
FHM-FL, meracie koncovky FHM-MS, priamočinný regulátor teploty prívodu,
088U0080
FHM-C1
623,17
ASV-M
26
RA 5190
elektrický bezpečnostný termostat FH-ST55, teplomer na prívode FHD-T,
ASV-P
25
RA 5194
vstavaný spätný ventil
ASV-PV
25
RA-C
zostava obsahuje: čerpadlo Grundfos UPS 15-40, priamočinný regulátor
AT
39
RA rohový adaptér
088U0084
FHM-C5
435,10
teploty prívodu FH-TC, elektrický bezpečnostný termostat FH-ST55,
AVDO
17
RAE 5054
teplomer na prívode FHD-T, vstavaný spätný ventil
BB
43
RAE 5056
zostava obsahuje: čerpadlo Grundfos39
UPS 15-60,
priamočinný
regulátor
BFP
RAE
5154
088U0085
FHM-C6
379,32
teploty prívodu FH-TC, teplomer na prívode
FHD-T,
vstavaný
CF-EA
37
RAE-H
5035 spätný ventil
CF-EC
37
RAE-K 5034
zostava obsahuje: čerpadlo Grundfos Alpha2 15-60, obmedzovač prietoku
CF-MC
RAE-K
5036teploty prívodu,
FHM-FL, meracie koncovky FHM-MS,37
priamočinný
regulátor
088U0086
FHM-C7
CF-RC
37
RAE-Kna5134
elektrický bezpečnostný termostat FH-ST55, teplomer
prívode FHD-T,
CF-RD
37
RA-G
vstavaný spätný ventil
CF-RF
37
RA-K
zostava obsahuje: čerpadlo Grundfos Alpha2 15-60, priamočinný regulátor
CF-RP
37
RA-KE
088U0087
FHM-C8
teploty prívodu FH-TC, teplomer na prívode FHD-T, vstavaný spätný ventil
CF-RS
37
RA-N
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
zostava obsahuje: čerpadlo Grundfos Alpha2 15-40, priamočinný regulátor
088U0088
Danfoss Link FHM-C9
batéria
1
RA-U
teploty prívodu FH-TC, teplomer na prívode FHD-T, vstavaný spätný ventil
Danfoss Link CC w/PSU
1
RA-URX
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
Príslušenstvo
kompaktných
zmiešavacích uzlov FHM
Danfoss Link
CM
1
RAX
Danfoss Link HC
RAX-K
088U0302
FH-TC
priamočinný regulátor teploty prívodu 1
Danfoss Link FH-ST55
IS
1
RET
088U0301
elektrický bezpečnostný termostat
Danfoss Link NSU
1
RET - B
088U0303
FHM-FL
obmezovač prietoku
Danfoss Link FHM-MS
PSU
1
RET
B - RF
088U0304
meracia
FHM MS
i zostava
t
Danfoss Link RS
1
RLV
088U0305
FHM-AF
uhlové fitingy, 2 ks
Danfoss Link spín.
088U0029
FHD-Trelé HRteplomer 0-60 °C, Ø 36 mm, je možné 1pouziť preRLV-CX
FHF-EM i FHF-EA
Danfoss Link spín. relé PR
1
RLV-K
DTO
1
39
RLV-KS
Bezdrôtový riadiaci systém CF 2 riadenia podlahových okruhov
EFIT
38
RLV-S
EFSM
38
RLV-X
Obj.
Typ
Vyhotovenie
EFTM
38
RS
číslo
FED
17
RTX
088U0200
CF-MC
hlavná riadiaca jednotka s 10 výstupmi,
FEK
17 napájanie
RX230V
1 a.c.,výstup 24V d.c.
FEV
088U0205
CF-MC
FH-W
088U0210
CF-RS
FH-WC
088U0211
CF-RP
FHF
FHF-F
088U0212
CF-RD
FHM
088U0213
CF-RF
FHM-C
FHV- R
088U0220
CF-RC
FJV
088U0230
CF-RU
FJVR
088U0250
CF-EA
FPHB
FT, ELKO
088U0255
CF-EC
FT, JUSSI
FTC
HC 6110
HC 6113A
HCM 6113
HCW 6110
KT
KTM/DTM/DTO
LD
LDS
living connect
living eco
MBS
MSV-B
MSV-BD
17; napájanie
23
RX
2 a.c., výstup 24V d.c.
hlavná riadiaca jednotka s 5 výstupmi,
230V
36
RX 3
priestorový termostat štandard
36
RX-2C
priestorový termostat pre verejné priestory
36
RX-3B
36
séria BHO 70
priestorový termostat s displejom
37
séria EBI4
priestorový termostat s displejom a infračerveným
snímačom
37
SH-E01
10, 18
TPriadenie
5001
diaľkový ovládač umožňujúci zónovanie
a časové
19
TP 5001 - RF
zosilňovač signálu na zväčšenie dosahu
10, 18, 19
TP 5001 A
externá anténa - kábel 2m
47
TP 5001 M
1
TP 5001 MA
externý kábel 5m
1
TP 7000
18
TP 7000 RF
33
TP 9000
33
TVM-H
33
TVM-W
33
TWA-A
39
TWA-K
39
TWA-V
39
TWA-Z
39
USV-I
1
USV-M
1
USV sada
46
VHS
29
VHX-D
4. Podlahové vykurovanie
29
VHX-Mono
na vyžiad.
na vyžiad.
na vyžiad.
115,83
69,03
25,63
118 31
118,31
36,00
13,69
Cena
EUR
331,81
215,51
78,99
107,26
101,31
166,75
132,62
124,80
45,84
23,34
Strana
28
11
TWA-A
3
3
2,18
3
2
2,18
2
4
4
FHM-C
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1,FHM
7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14CF2
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
37
Stranavykurovacie rohože
Elektrické
28
11
Plocha
Dĺžka
Príkon
Typ
Popis
3
m²
m
W
3
2,18
Elektrické vykurovacie rohože, samolepiace, 150 W/m2
3
jednožilové EFSM
2
088L0550
0,5
1
75
EFSM-150 75W jednožilové prevedenie
2,18
088L0551
230 V
1
2
150
EFSM-150 150W napájacie napätie
2
088L0552
150 W/m²
1,5
3
225
EFSM-150 225W výkon
4
088L0553
2x4m
2
4
300
EFSM-150 300W studené konce
4
088L0554
max. teplota
120 C°
2,5
5
375
4 EFSM-150 375W
088L0555 4 EFSM-150 450W šírka rohože
0,5 m
3
6
450
088L0556 4 EFSM-150 525W
3,5
7
525
088L0557 4 EFSM-150 600W extrémne tenké samolepiace rohože,
4
8
600
088L0558 4 EFSM-150 750W vhodné i pre tepelne neodizolované podlahy
5
10
750
17, 18
088L0559
6
12
900
EFSM-150 900W
088L0560 4 EFSM-150 1050W
7
14
1050
088L0561 2 EFSM-150 1200W
8
16
1200
088L0562 2 EFSM-150 1350W
9
18
1350
2
088L0563 EFSM-150 1500W
10
20
1500
2
2
2
Elektrické vykurovacie
rohože, samolepiace, 150 W/m
2
dvojžilové EFTM
2
088L0600
0,5
1
75
EFTM-150 75W dvojžilové provedenie
6
088L0601 EFTM-150 150W napájecie napätie
230 V
1
2
150
6
088L0602 EFTM-150 225W výkon
150 W/m²
1,5
3
225
6
088L06035, 11EFTM-150 300W studené konce
1x4m
2
4
300
088L0604 10 EFTM-150 375W max. teplota
120 C°
2,5
5
375
088L0605 11 EFTM-150 450W
3
6
450
088L0606 7 EFTM-150 525W vhodné pro tepelne neodizolované podlahy
3,5
7
525
088L0607 35 EFTM-150 600W
4
8
600
088L06081, 7EFTM-150 750W
5
10
750
088L06091, 7EFTM-150 900W
6
12
900
088L0610 33 EFTM-150 1050W
7
14
1050
33
088L0611 EFTM-150 1200W
8
16
1200
088L0612 34 EFTM
9
18
1350
EFTM-150
150 1350W
14
088L0613 EFTM-150 1500W
10
20
1500
10
14
Príslušenstvo
14
088L0410 sada pre opravu - rohože EFSM
14
7
39
Obj. číslo
Dĺžka
Príkon
7
Typ
na vyžiad.
m
W
34
34
EFIT, elektronické
termostaty
34
pre temperovanie
alebo ochranu pred zamrznutím krátkych úsekov potrubí, bez montáže termostatov
34
088L0441 34inteligentný termostat EFIT 550 - ELKO, biely, predvídavý systém, riadenie počítačom
088L5041 39inteligentný termostat EFIT 550 - ELKO, strieborný, predvídavý systém, riadenie počítačom
088L0045 39digitálny termostat EFIT 535 - ELKO, časovač, podlahový a priestorový snímač teploty
088L0430 34EFIT 530 - ELKO s podlahovým snímačom
088L0432 33EFIT 532 - ELKO s podlahovým a priestorovým snímačom
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
5. Elektrické vykurovacie rohože
9
Obj.
číslo
38
Cena
EUR
EFSM
104,00
115,00
145,00
164,00
176,00
189,00
211,00
228,00
274,00
311,00
348,00
384,00
419,00
452,00
EFTM
116,00
129,00
162,00
184,00
205,00
219,00
246,00
274,00
305,00
356,00
372,00
438,00
454,00
513,00
9,00
Cena
EUR
177,00
177,00
135,00
101,00
109,00
Abecedný zoznam výrobkov
Označenie
Strana
Označenie
Komponenty olejových horákov
AB-QM
22
PV sada
ABNM
4
RA15/6
ABNM-LIN
23
RA 2920
ABNM-LOG
23
RA 2922
Sortiment
AME 110/120 NL
23
RA 2940
Olejové trysky
AME 15 QM
23
RA 2945
rozprašovací uhol
- 80
AME 55 QM
23 30 RA
2975
vnútorného
- LN;OD-S;OD-H;OD-B;
rôzne
druhy
AME 85 QM
23
RAkužeľa
2980
AMI 140
23
RA 2982
AMV 110/120 NL
23
RA 5002
Olejové čerpadlá
AMZ 112
35
RA 5003
BFP
AMZ 113
35
RA 5062
RS
ASV-BD
26
RA 5065
ASV-I
26
RA 5068
ASV-M
26
RA 5190
Elektronické zapaľovacie jednotky
ASV-P
25
RA 5194
séria EBI4
ASV-PV
25
RA-C
AT
RA rohový adaptér
séria EBI4 C 39
AVDO
RAE 5054
séria EBI4 HP17
BB
43
RAE 5056
BFP
39
RAE 5154
Olejové predhrievače 37
CF-EA
RAE-H 5035
CF-EC
37
RAE-K 5034
FPHB 3/5
CF-MC
RAE-K 5036
FPHB 5 LE 37
CF-RC
37
RAE-K 5134
FPHB 10
CF-RD
37
RA-G
CF-RF
37
RA-K
CF-RP
37
RA-KE
Automatiky olejových horákov
CF-RS
RA-N
séria BHO 70 37
CF-RU
1; 37
RA-NCX chróm
Danfoss Link batéria
1
RA-U
Danfoss Link CC w/PSU Detektory plameňa
1
RA-URX
Danfoss Link CC w/NSU
1
RAV
LD
Danfoss Link CM
1
RAX
LDS
Danfoss Link HC
1
RAX-K
Danfoss Link IS
1
RET
Termostaty
Danfoss Link NSU
1
RET - B
KT
Danfoss Link PSU
1
RET B - RF
Danfoss Link RS
1
RLV
DTO 1
Danfoss Link spín. relé HR
1
RLV-CX
AT
Danfoss Link spín. relé PR
RLV-K
KTM/DTM/DTO1
DTO 1
39
RLV-KS
EFIT
38
RLV-S
EFSM
38
RLV-X
EFTM
38
RS
FED
17
RTX
FEK
17
RX 1
FEV
17; 23
RX 2
FH-W
36
RX 3
FH-WC
36
RX-2C
FHF
36
RX-3B
FHF-F
36
séria BHO 70
FHM
37
séria EBI4
FHM-C
37
SH-E01
FHV- R
10, 18
TP 5001
FJV
19
TP 5001 - RF
FJVR
10, 18, 19
TP 5001 A
FPHB
47
TP 5001 M
FT, ELKO
1
TP 5001 MA
FT, JUSSI
1
TP 7000
FTC
18
TP 7000 RF
HC 6110
33
TP 9000
HC 6113A
33
TVM-H
HCM 6113
33
TVM-W
HCW 6110
33
TWA-A
KT
39
TWA-K
KTM/DTM/DTO
39
TWA-V
LD
39
TWA-Z
LDS
39
USV-I
Poznámka:
Technické a cenové informácie zašleme
na USV-M
vyžiadanie.
living
connect
1
living eco
1
USV sada
MBS
46
VHS
MSV-B
29 olejových
VHX-Dhorákov
6. Komponenty
MSV-BD
29
VHX-Mono
LE-S; LE-H
Strana
28
11
3
3
2,18
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
39
Alfanumerický
zoznam objednávacích čísiel
Strana
40
28
11
003H6903
3
003H6904
3
003H6908 2,18
003H6909
3
003H6910
2
003L0121
2,18
003L0122
2
003L0123
4
003L0124
4
003L0125
4
003L0126
4
003L0141
003L0142
4
003L0143
4
003L0144
4
003L0145 17, 18
003L0146
4
003L0152
2
003L0220
2
003L0221
2
003L0222
2
003L0223
2
003L0224
2
003L0225
2
003L0273
6
003L0274
6
003L0280
6
003L0281
003L0282 5, 11
003L0283
10
003L0294
11
003L0295
7
003L0297
35
003L0343
1, 7
003L0344
1, 7
003L0345
33
003L0346
33
003L0353
34
003L0354
14
003L0363
10
003L0364
003L1000
14
003L1001
14
003L1009
14
003L1010
7
003L1013
39
003L1014
7
003L1015
34
003L1032
34
003L1035
34
003L1036
34
003L1040
34
003L1050
39
003L1052
39
003L1070
003L1072
34
003L1338
33
003L6003
34
003L6008
33
003L6013
33
003L6018
33
003L6023
33
003L6028
34
003L7601
33
003L7602
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
Obj. číslo
Strana
Obj. číslo
Strana
Obj. číslo
003H6902
19
003L7603
25
003L8201
Kapitola
Strana
Obj. číslo
32
003Z0623
Strana
25
19
003L7604
25
003L8202
32
003Z0624
25
19
003L7605
25
003L8203
32
003Z0625
25
19
003L7606
25
003L8319
32
003Z0631
25
19
003L7607
25
003N2250
19
003Z0633
25
19
003L7608
25
003N3250
19
003Z0634
25
14
003L7609
25
003N4250
19
003Z0635
25
14
003L7610
25
003N5117
19
003Z0641
25
14
003L7611
25
003N5118
19
003Z0643
25
14
003L7612
25
003N5119
19
003Z0644
25
14
003L7613
25
003Z0103
30
003Z0645
25
14
003L7614
25
003Z0104
30
003Z0691
30
14
003L7615
25
003Z0105
30
003Z0695
24
14
003L7616
25
003Z0107
30
003Z0760
22
14
003L7617
25
003Z0108
30
003Z0763
22
14
003L7621
25
003Z0109
30
003Z0764
22
14
003L7622
25
003Z1090
30
003Z0765
22
14
003L7623
25
003Z1091
30
003Z0705
22
11
003L7624
25
003Z0226
24, 31
003Z0706
22
14
003L7625
25
003Z0227
24, 31
003Z0707
22
003Z0228
24, 31
14
003L7627
25
003Z0229
24, 31
003Z0761
22
14
14
003L7628
25
003Z0231
24
003Z0762
22
14
003L7626
003L7629
25
25
003Z0708
22
003Z0232
24, 31
003Z1021
27
14
003L7630
25
003Z0233
24, 31
003Z1022
27
10
003L7641
26
003Z0234
24, 31
003Z1023
27
10
003L7642
26
003Z0235
24, 31
003Z1024
27
14
003L7643
26
003Z0236
24
003Z1025
27
14
003L7644
26
003Z0240
24
003Z1026
27
14
003L7645
26
003Z0270
24
003Z1027
27
14
003L7646
26
003Z0271
31
003Z1028
27
11, 15
003L7647
26
003Z0272
31
003Z1033
27
11, 15
003L7648
26
003Z0273
31
003Z1034
27
15
003L7649
26
003Z0274
31
003Z1035
27
14
003L7650
26
003Z0275
3;11
003Z1039
27
14
003L7652
26
003Z0276
24, 31
003Z1040
27
14
003L7691
26
003Z0278
24, 31
003Z1061
30
14
003L7692
26
003Z0279
24
003Z1062
30
14
003L7693
26
003Z0382
23
003Z1063
30
14
003L7694
26
003Z0383
23
003Z1064
30
14
003L7695
26
003Z0384
23
003Z1065
30
14
003L7696
26
003Z0385
23
003Z1066
30
18
003L7697
26
003Z0391
23
003Z1067
30
18
003L7698
26
003Z0392
23
003Z1068
30
19
003L7699
26
003Z0393
23
003Z1069
30
19
003L7700
26
003Z0394
23
003Z1070
30
19
003L7702
26
003Z0395
23
003Z1071
30
19
003L8138
31
003Z0515
27
003Z1072
30
18
003L8139
31
003Z0520
27
003Z1073
30
10
18
003L8143
003L8145
30
30
003Z0611
003Z0621
25
25
003Z1074
003Z1075
30
30
18
003L8151
30
003Z1076
30
18, 19
003L8152
30
003Z1077
30
30
003Z1078
003Z1085
30
18
003L8153
18
003L8165
31
19
003L8166
31
10
003L8167
31
18
003L8168
31
17
003L8169
31
17
003L8170
31
17
003L8171
31
17
003L8172
31
17
003L8173
31
003Z1086
003Z1087
003Z1088
003Z1089
003Z1092
003Z1093
003Z1094
003Z1095
30
30
30
30
30
30
30
30
30
17
003L8174
30
003Z1096
30
25
25
003L8175
003L8200
30
32
003Z1097
003Z1098
30
30
Alfanumerický zoznam objednávacích čísiel
Abecedný zoznam výrobkov
Alfanumerický
zoznam objednávacích čísiel
Označenie
Obj. AB-QM
číslo
Strana
Obj. číslo
003Z1120
ABNM
19
19
003Z4004
003Z1127
ABNM-LOG
19
003Z4005
003Z1125
ABNM-LIN
003Z1130
19
AME 110/120 NL
19
AME 15 QM
19
AME 55 QM
003Z1201
22
AME 85 QM
003Z1202
22
AMI 140
003Z1203
22
AMV 110/120 NL
003Z1204
22
AMZ 112
003Z1205
22
003Z1211
22
AMZ 113
003Z1212
22
ASV-BD
003Z1213
22
ASV-I
003Z1214
22
ASV-M
003Z1215
22
ASV-P
003Z1238
22
ASV-PV
003Z1242
22
AT
003Z1243
22
AVDO
003Z1244
22
BB
003Z1245
22
BFP
003Z1251
22
CF-EA
003Z1252
22
CF-EC
003Z1261
22
003Z1262
22
CF-MC
003Z2121
28
CF-RC
003Z2122
28
CF-RD
003Z2123
28
CF-RF
003Z2124
28
CF-RP
003Z2125
28
CF-RS
003Z2126
28
CF-RU
003Z2127
28
Danfoss Link batéria 28
003Z2128
Danfoss Link CC w/PSU28
003Z2129
Danfoss Link CC w/NSU28
003Z2130
Danfoss Link CM
003Z2131
28
003Z2132
28
Danfoss Link HC
003Z2133
28
Danfoss Link IS
003Z2134
28
Danfoss Link NSU
003Z2135
28
Danfoss Link PSU
003Z2136
28
Danfoss Link RS
003Z2137
28
Danfoss Link spín. relé HR
003Z2138
28
Danfoss Link spín. relé28
PR
003Z2139
DTO 1
003Z2140
28
EFIT
003Z2141
28
EFSM
003Z2142
28
003Z2143
28
EFTM
003Z2144
28
FED
003Z2145
28
FEK
003Z2146
28
FEV
003Z2147
28
FH-W
003Z2148
28
FH-WC
003Z2149
28
FHF
003Z2150
28
FHF-F
003Z2151
28
FHM
003Z2152
28
FHM-C
003Z2153
28
FHV- R
003Z2154
28
003Z2155
28
FJV
003Z2156
28
FJVR
003Z2157
28
FPHB
003Z2158
28
FT, ELKO
003Z2159
28
FT, JUSSI
003Z2160
28
FTC
003Z4000
29
HC 6110
003Z4001
29
HC 6113A
29
003Z4002
HCM 6113
HCW 6110
KT
KTM/DTM/DTO
LD
LDS
living connect
living eco
MBS
MSV-B
MSV-BD
003Z4003
003Z4006
003Z1131
003Z4011
003Z1132
003Z4012
003Z4013
003Z4014
003Z4015
003Z4016
003Z4030
003Z4031
003Z4032
003Z4033
003Z4034
003Z4035
003Z4036
003Z4041
003Z4042
003Z4043
003Z4044
003Z4045
003Z4046
003Z4051
003Z4052
003Z4053
003Z4054
003Z4055
003Z4056
003Z4096
003Z4097
003Z4100
003Z4101
003Z4102
003Z4111
003Z4112
003Z4130
003Z4131
003Z4652
003Z4657
003Z4662
013G0011
013G0012
013G0013
013G0014
013G0015
013G0016
013G0037
013G0038
013G0115
013G0116
013G0117
013G0151
013G0153
013G0155
013G0231
013G0232
013G0233
013G0234
013G0290
013G0294
013G1231
013G1232
013G1236
013G1237
013G1350
013G1360
013G1675
Strana
Strana
22
29 4
2923
2923
29
Označenie
Strana
Obj.
číslo
PV
sada
Strana
013G1677
RA 2920
6
013G4112
6
013G4114
013G1676
RA15/6
013G1678
RA 2922
013G1679
23
RA 2940
013G1680
23
RA 2945
013G2920
23
RA 2975
29
013G2922
23
RA 2980
29
013G2940
23
RA 2982
29
013G2945
RA 5002
2923
013G2975
RA 5003
2935
013G2980
2935
013G2982
RA 5062
2926
013G3063
RA 5065
2926
013G3064
RA 5068
29
013G3083
26
RA 5190
29
013G3084
25
RA 5194
29
013G3085
25
RA-C
26
013G3094
39
RA rohový adaptér
26
013G3096
17
RAE 5054
26
013G3116
43
RAE 5056
26
013G3127
RAE 5154
2639
013G3128
RAE-H 5035
2637
013G3129
RAE-K 5034
2937
013G3131
2937
013G3132
RAE-K 5036
2937
013G3133
RAE-K 5134
2937
013G3134
RA-G
2937
013G3181
RA-K
29
013G3182
37
RA-KE
30
013G3183
37
RA-N
30
013G3184
1;
37
RA-NCX
chróm
29
013G3185
RA-U
29 1
013G3186
RA-URX
29 1
013G3187
RAV
29 1
013G3188
RAX
29 1
013G3207
29 1
013G3208
RAX-K
29 1
013G3209
RET
30 1
013G3210
RET - B
30 1
013G3215
RET B - RF
30
013G3218
1
RLV
5
013G3220
1
RLV-CX
5
013G3268
1
RLV-K
5
013G3270
39
RLV-KS
5
013G3300
RLV-S
538
013G3305
RLV-X
538
013G3362
538
013G3363
RS
517
013G3366
RTX
517
013G3367
RX 1
5 23
013G3368
17;
RX 2
536
013G3369
RX 3
5
013G3377
36
RX-2C
5
013G3378
36
RX-3B
5
013G4030
36
séria BHO 70
5
013G4031
séria EBI4
537
013G4032
SH-E01
537
013G4033
10,
TP 5001
5 18
013G4050
519
013G4051
TP 5001 - RF
10,518, 19 013G4052
TP 5001 A
447
013G4053
TP 5001 M
1, 4
013G4060
1
TP 5001 MA
4
013G4061
1
TP 7000
4
013G4062
18
TP 7000 RF
4
013G4063
33
TP 9000
4
013G4100
TVM-H
633
013G4102
33
TVM-W
33
TWA-A
39
TWA-K
39
TWA-V
39
TWA-Z
39
USV-I
1
USV-M
1
USV sada
46
VHS
29
VHX-D
Alfanumerický zoznam objednávacích
čísiel
29
VHX-Mono
6
6
Obj. číslo
013G4110
013G4115
29
6
013G4116
29
3
013G4120
3
013G4122
2, 18
013G4124
3
013G4125
2
013G4126
2, 18
013G4128
2
013G4143
5
013G4144
5
013G4147
15
013G4152
15
013G4153
15
013G4154
17;18
013G4155
17;18
013G4156
15
013G4157
9
013G4158
9
013G4159
9
013G4160
9
013G4161
9
013G4162
9
013G4163
9
013G4166
15
013G4167
15
013G4168
15
013G4169
15
013G4174
15
013G4176
15
013G4179
15
013G4180
15
013G4181
9
013G4182
9
013G4184
9
013G4185
11
013G4186
11
013G4187
11
013G4188
11
013G4190
11
013G4191
11
013G4192
15
013G4193
15
013G4194
5
013G4195
5
013G4196
5
013G4197
5
013G4198
5
013G4199
5
013G4200
5
013G4201
5
013G4202
7
013G4203
7
013G4204
7
013G4205
7
013G4207
7
013G4208
7
013G4209
7
013G4239
7
013G4240
7
013G4247
7
013G4248
7
013G4276
7
013G4278
16
16
013G4279
013G4281
Strana28
11
3
3
16
2,18
16
3
16
2
16
2,18
16
2
16, 31
16, 31 4
16, 31 4
16 4
16 4
16 4
16, 31
4
31
4
16, 31
17, 18
16, 31
4
16, 31
2
16, 31
2
16, 31
16, 31 2
16, 31 2
16, 31 2
16, 31 2
16 2
8 6
8 6
8
6
8
5, 11
16
10
16
9 11
9 7
9 35
31 1, 7
16, 31
1, 7
31 33
16 3133
16,
16, 3134
16, 31
14
16, 31
10
16, 31
14
10
14
10
10 14
10 7
10 39
10 7
10 34
10 34
10 34
5
34
5
34
5
39
5
5 39
5 34
5 33
5 34
10 33
10 33
10
33
10
33
8
34
8
33
8
8 19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
16
16
16
41
Alfanumerický
zoznam objednávacích čísiel
Strana
42
28
11
013G4284
3
013G4285
3
013G4287 2,18
013G4376
3
013G4378
2
013G4379
2,18
013G4381
2
013G4382
4
013G4384
4
013G4385
4
013G4387
013G4567
4
013G4741
4
013G4742
4
013G4743
4
013G4744 17, 18
013G4751
4
013G5002
2
013G5003
2
013G5034
2
013G5035
2
013G5036
2
013G5054
2
013G5056
2
013G5062
6
013G5065
013G5068
6
013G5081
6
013G5090 5, 11
013G5091
10
013G5093
11
013G5094
7
013G5096
35
013G5097
1,
7
013G5134
013G5154 1, 7
013G5190 33
013G5194 33
013G5245 34
013G5389 14
013G5458 10
013G5462 14
013G5463
14
013G5464
14
013G5465
7
013G5466
013G6070 39
7
013G6075
013G6080 34
013G6090 34
013G6170 34
013G6171 34
013G6176 34
013G6180 39
013G6190 39
013G6191
34
013G7360
33
013G7361
34
013G7370
013G7371 33
013G7380 33
013G7381 33
013G7390 33
013G7391 34
013G8564 33
013L0363
19
013L0407
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
Obj. číslo
Strana
013G4282
9
013L0443
Obj. číslo
Strana
15
9
013L0445
15
9
013L0447
15
9
013L3171
15
8
013L3172
15
8
013L3173
15
8
013U0011
35
8
013U0012
35
9
013U0016
35
9
013U0017
35
9
013U0021
35
9
013U0022
35
17
013U0026
11
013U0027
35
11
013U0134
16, 31
11
013U0135
16
11
013U0140
16
11
013U0216
35
4
013U0217
35
4
013U0221
35
2
013U0222
35
2
013U0226
35
2
013U0227
35
2
014G0003
1
2
014G0052
1
Obj. číslo
35
4
014G0100
4
014G0150
1
4
014G0151
1
1
18
014G0158
1
12
014G0250
1
12
014G0251
1
12
014G0252
1
12
014G0253
1
12
014G0260
12
014G0261
1
2
014G0262
1
2
014G0270
1
4
014G0271
1
1
4
017 436766
017-436766
34
4
017-436966
34
4
017-437066
34
23
17
17
17
17
17
1, 7
1, 7
1, 7
7
1, 7
1, 7
1, 7
1, 7
7
7
11
11
11
11
11
11
11
11
4
15
15
Alfanumerický zoznam objednávacích čísiel
Strana
Obj. číslo
Strana
Abecedný zoznam výrobkov
Alfanumerický
zoznam objednávacích čísiel
Označenie
AB-QM
Obj. číslo
ABNM
082F1075
082F1081
ABNM-LIN
082F1082
ABNM-LOG
082F1083
AME
Strana
23
Obj. číslo
087N7018
23
087N7053
23
087N705600
23
110/120 NL
4
AME 15 QM
23
AME 55 QM
082F1192
23
AME 85 QM
082F1198
23
AMI 140
082F1199
23
AMV
110/120
NL
082F1220
23
AMZ 112
082F1222
23
AMZ 113
082F1224
23
ASV-BD
082F1226
23
082F1240
23
ASV-I
082F1244
23
ASV-M
082F1260
23
ASV-P
082F1262
23
ASV-PV
082F1264
23
AT
082F1266
23
AVDO
082F1268
23
BB
082F1270
23
BFP
082F1272
23
CF-EA
082F1274
23
CF-EC
082G1453
23
CF-MC
082G5501
35
CF-RC
082G5502
35
CF-RD
082G5503
35
CF-RF
082G5511
35
082G5512
35
CF-RP
082G5513
35
CF-RS
082G5514
35
CF-RU
082H0171
Danfoss Link batéria 23
082H3078
23
Danfoss Link CC w/PSU
082H8048
23
Danfoss Link CC w/NSU
082H8049
23
Danfoss Link CM
082H8056
23
Danfoss Link HC
082H8057
23
Danfoss Link IS
082H8058
23
Danfoss Link NSU
082H8059
23
Danfoss Link PSU
082H8076
23
Danfoss Link RS
082H8077
23
082H8087
23HR
Danfoss Link spín. relé
087N7004
33PR
Danfoss Link spín. relé
087N7010
33
DTO 1
087N701000
33
EFIT
087N7014
33
EFSM
EFTM
FED
FEK
FEV
FH-W
FH-WC
FHF
FHF-F
FHM
FHM-C
FHV- R
FJV
FJVR
FPHB
FT, ELKO
FT, JUSSI
FTC
HC 6110
HC 6113A
HCM 6113
HCW 6110
KT
KTM/DTM/DTO
LD
LDS
living connect
living eco
MBS
MSV-B
MSV-BD
087N7061
082F1091
087N710100
082F1191
087N7251
087N7255
087N726200
087N7270
087N7400
087N7401
087N740200
087N7408
087N7409
087N7410
087N743000
087N7476
087N7477
087N7478
087N747900
087N748400
087N7738
087N7743
087N789200
087N791002
087N791102
087N791202
087N791702
087N791802
088H0016
088H0017
088H0018
088H0022
088H0023
088H0024
088H0025
088H0026
088H0127
088H2000
088H2001
088H2050
088H3110
088H3111
088H3112
088H3113
088H3114
088H3120
088H3121
088H3122
088H3123
088H3140
088H3141
088H3142
088H3143
088L0045
088L0410
088L0430
088L0432
088L0441
088L0550
088L0551
088L0552
088L0553
088L0554
088L0555
088L0556
088L0557
088L0558
Strana
22
Strana
33
4
33 23
33 23
33 23
Označenie
sada
Obj.PV
číslo
RA15/6
088L0559
088L0560
RA 2920
088L0561
RA 2922
088L0562
RA 2940
088L0563
23
RA 2945
088L0600
23
RA 2975
33
088L0601
23
RA 2980
33
088L0602
23
RA 2982
34
088L0603
RA 5002
33 23
088L0604
RA 5003
33 35
088L0605
RA 5062
33 35
088L0606
RA 5065
33 26
088L0607
33 26
088L0608
RA 5068
34 26
088L0609
RA 5190
33 25
088L0610
RA 5194
34 25
088L0611
RA-C
34 39
088L0612
RA rohový adaptér
34 17
088L0613
RAE 5054
34
088L1905
43
RAE 5056
34
088L1908
39
RAE 5154
34
088L5041
37
RAE-H 5035
34
088U0029
37
RAE-K 5034
33
088U0080
RAE-K 5036
33 37
088U0084
37
RAE-K 5134
33
088U0085
RA-G
34 37
088U0086
RA-K
33 37
088U0087
33 37
088U0088
RA-KE
36 37
088U0200
RA-N
36
088U0205
1; 37
RA-NCX chróm
36
088U0210
1
RA-U
36
088U0211
1
RA-URX
36
088U0212
1
RAV
36
088U0213
1
RAX
36
088U0220
1
RAX-K
36
088U0230
1
RET
36
088U0250
RET - B
34 1
088U0255
1
RET
34
088U0301B - RF
RLV
34 1
088U0302
4; 3, 37
088U0303
1
RLV-CX
4; 371
088U0304
RLV-K
4; 3, 37
088U0305
39
RLV-KS
4; 37
088U0502
38
RLV-S
37
088U0503
38
RLV-X
35
088U0504
38
RS
35
088U0505
17
RTX
35
088U0506
17
RX 1
35
088U0507
17;
23 088U0508
RX 2
4
RX 3
4 36
088U0509
RX-2C
4 36
088U0510
RX-3B
4 36
088U0511
38 36
088U0512
séria BHO 70
38 37
088U0522
séria EBI4
38 37
088U0523
SH-E01
38
10, 18 088U0524
TP 5001
38
088U0525
19
TP 5001 - RF
38
088U0526
10, 18, 19
TP 5001 A
38
088U0527
47
TP 5001 M
38
088U0528
1
TP 5001 MA
38
088U0529
1
TP 7000
38
088U0530
TP 7000 RF
38 18
088U0531
TP 9000
38 33
088U0532
38 33
088U0580
TVM-H
38 33
088U0581
TVM-W
33
TWA-A
39
TWA-K
39
TWA-V
39
TWA-Z
39
USV-I
1
USV-M
1
USV sada
46
VHS
29
VHX-D
Alfanumerický zoznam objednávacích
čísiel
29
VHX-Mono
Strana
Strana
38
Obj. číslo
088U0582
38
088U0583
38
088U0584
38
088U0585
33
38
088U0586
33
38
192H0160
38
192H0161
38
192H0187
38
192H0188
38
192H0189
38
38
38
38
38
38
38
38
38
1
1
38
36, 37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
1, 37
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
28
Strana
11
3
3
362,18
36
3
11
2
11, 15
2,18
15
2
15
15 4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
36
36
36
43
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Danfoss spol. s.r.o.
44
Strana
28
Týmto Všeobecným
obchodným podmienkam (ďalej len „VOP“) podliehajú všetky dodávky SURGXNWRY Dslužieb (ďalej len „Produkty“) od Danfoss A/S alebo jej dcérskych
11
spoločností3 ( 'DQIRV$6DOHEo dcérska spoločnosť ďalej len „Danfoss“) ktorémukoľvek zákazníkovi ( ďalej len „Zákazník“). Vtýchto VOP je „Dcérskou spoločnosťou“ myslená
spoločnosť priamo alebo nepriamo kontrolovaná Danfoss A/S buďprostredníctvomakciíDOHERhlasovacíchprávŽiadne iné všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ sa na nich
3
'DQIRVVpísomne
nedohodneVR =ákazníkom nie sú pre Danfoss záväzné. Obchodné podmienky uvádzané vpredchádzajúcom kontakte VR=ákazníkom, ktoré sa odlišujú od
2,18
týchto VOP
nie sú pre Danfoss záväzné, pokiaľVDQDWRP'DQIRVVvýslovne písomne nedohoGROVR=ákazníkom.
3
zodpovedajúce školenie týkajúce sa prevádzky Produktu, alebo ak Zákazníknedodrží platné predpisy
1. Potvrdenie objednávky
Dzákonné ustanovenia, ako aj viných podobných prípadoch.
Danfoss 2
nie je viazanýRbjednávkoupokiaľ jej prijatie Zákazníkovi nepotvrdí písomneDOHER
Ak
tretia strana vznesie nárok na náhradu škody voči Danfoss alebo ZákazníkoviYsúvislosti sprípadmi
HOHNWURQLFNRXIRUPRXDanfoss
nie
je
viazanýVYRMRXponukou
pokiaľ
od
Zákazníka
neobdrží
2,18
popísanými vyššie vtomto článku, strana ktorá je predmetom tohto nároku má za povinnosť oWRPWR
včasné abezpodmienečné potvrdenie svojejFHQRYHMSRQXN\
2
informovať vpísomnej forme druhú stranu.Zákazníksa zaväzujedostaviť sa na súdne alebo arbitrážne
konanie voči Danfoss, súvisiace snáhradou škody údajne spôsobenej PURGXNWRP
2. Termíny4dodania
3URGXNW\ sú dodávané EX: ]miesta dodania určeného Danfoss, niektorej z tovární 'DQIRVV
4 miesta podnikania určeného 'DQIRVV9prípadeDNZákazník neoznámi Danfoss
13.Sekundárne škody
DOHER]iného
'DQIRVV nenesie zodpovednosť za nasledujúce druhy strát a škôd, ktoré vznikli v súvislosti s
špeciálne4 požiadavky, Danfoss si vyhradzuje právo odoslať Produkty Zákazníkovi na riziko a
obchodnými vzťahmi so Zákazníkom
náklady Zákazníkaspôsobom dopravy podľa výberu 'DQIRVV(;:majú byť vykladané v súlade
4 platnými v čase prijatia SRQXN\ DGUHVRYDQHM 'DQIRVV DOHER RGRVODQLD FHQRYHM
1) v prípade akejkoľvek straty možného zisku, obchodných vzťahov, zmlúv, predpokladaných úspor,
V ,QFRWHUPV
GREUého mena alebo príjmov; alebo SRQXN\'DQIRVV
4
2) akejkoľvek straty alebo poškodenia dát; alebo 4
3) akejkoľvek nepriamej alebo následnej strate alebo poškodeníakéhokoľvek druhu; a to aj v prípade,
3. Omeškanie
4 ak Danfoss nedodá 3URGXNW\ Y GRKRGQXWHM GREH =ákazník je oprávnený písomne
že Danfoss bol vopred oboznámený s možnosťou takejto straty alebo škody.
V prípade,
požadovaťdodanie
v konečne stanovHQRPdodatočnomWHrmíne. Ak Produkty nie sú dodanéDQL
17, 18
14.Objektívna zodpovednosť
v tomto dodatočnomtermíne, Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovaťnáhradu
4
Žiadne
ustanovenie týchto podmienok (vrátane vylúčení a obmedzení Y bodoch 11 až 13) nesmie
vzniknutej a preukázanej škody.Zákazníkv súvislosti s omeškanímnemá nárok na uplatňovanie
vylučovať alebo obmedzovaťzodpovednosť ktorejkoľvek]POXYQHMVWUDQ\GUXKHMVWUDQHza smrť alebo
2
žiadnyFKďalších
nárokov
zranenie osôbvyplývajúce zQHGEDQOLYRVWLúmyselného skresleniaskutočností niektorej zo strán alebo
2
akejkoľvek ďalšej zodpovednosti, ktorá nemôže byť vylúčená alebo obmedzená zákonom.
4. Ceny
2
&HQ\3URGXNWRYsú
uvádzané bez DPHD/ alebo iných daní a poplatkov.
15.Oznámenie reklamácií
'DQIRVVVLY\KUDG]XMHprávo
upraviť cenu nedoručených Produktovv prípade zmeny výmenného
2
Reklamácie a sťažnoVWLQDYDG\DDOHERRmeškanie dodaniaproduktov alebo iné sťažnosti musia byť
NXU]X, zvýšenia cien materiáOu, zvýšenia cien subdodávateľmi]PHQ\YREODVWLPLH]GzáVDKRY
2 štátnou mocouDOHERYprípade podobných situáciínad ktorými nemá Danfoss žiadnu
]RVWUDQ\=ákazníkaoznámené Danfoss písomne a bez zbytočného odkladu.
vyvolaných
DOHERmá2lenobmedzenú kontrolu. 16.Práva duševného vlastníctva
2
$NMH3URGXNt dodaný so softwarom, Zákazník získava nevýhradnú softwarovú licenciupredstavujúcu
5. Balenie
právo používať software výhradne na účely stanovené v špecifikácii Produktu. S výnimkou uvedeného
6 započítané v cene dodávky a v prípade vrátenia zásielky sa nedobropisuje. Vratné
Balenie je
použitia nezískava Zákazník žiadne práva v podobe licencie, patentX FRS\ULJKW Rchrannej známky
obaly nie6sú zahrnuté v cene, ale budú dobropisované, ak budú vrátené bez zbytočného odkladu
alebo iných foriem duševného vlastníctva v súvislosti s PURGXNWRPZákazníktaktiež nezískava žiadQH
v nepoškodenom staveDQDnákladyZákazníka, v súlade s pokynmi Danfoss.
práva
na zdrojový kód uvedeného software.
6
5, 11
17.Obmedzenie predaja a používania Produktu
6. Platobné podmienky
3URGXNW\ 'DQIRVV sú vyrábané výhradne pre civilné použitie a Zákazník nesmie predať 3URGXNW QD
10
Úrok zomeškania
je účtovaný od prvého dňa omeškania vo výške dvoch percentmesačneDOHER
účely súvisiace s chemickými, biRORgickými alebo jadrovými zbraňami, alebo strelami slúžiacimi ako
vo vyššej
11výške, ak takúto stanovujú právne predpisy.
nosiče takýchto zbraní. Zákazník nesmie predať SURGXNt osobám, spoločnostiam alebo iným
organizáciám v prípade, ak má Zákazník vedomosť alebo dôvodné podozrenie, že táto osoba má
7 započítanie
7.Skupinové
QDSRMHQLHQDDNtivity súvisiaceVWHURUL]PRPDOHERQDUNRWLNDPL3URGXNWmôže byť predmetom právnych
Danfoss35
a jeho dcérske spoločnosti sú oprávnení zadržať platby, prípadne započítať vlastné
regulácií a obmedzení, vrátane obmedzení predaja do krajín alebo kupujúcim, na ktorých bolo uvalené
pohľadávky voči Zákazníkovi Yprípade jeho nárokov voči 'DQIRVV DOHER niektorej z týchto
1,
7
exportné alebo importné embargo. V prípade predaja sa vyžaduje dodržiavanie všetkých zákonných
spoločností
obmedzenía medzinárodných sankcií.
1, 7
V prípade pochybností alebo podozrenia, že Produkt môže byť zneužitý na účely uvedené v
8.Informácie o produkte
33
SUHGFhádzajúcom odseku, nesmie Zákazník predať SURGXNWďalej. Ak Zákazníkzíska vedomosť alebo
Akékoľvek iQIRrmácie, bez ohľadu na to, či pochádzajú od Danfoss alebo obchodných partnerov
dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu podmienok tohto ustanovenia, je povinný toto bezodkODGQH
33
Danfoss, okrem iného informácie o váhe, rozmeroch, kapacite, ako aj akékoľvek iné technické
oznámiť Danfoss.
dáta zahrnuté
34 v katalógovom popise, reklamných materiáloch, atď., majú len informatívny
charakter. Tieto informáciesú záväzné ibaYprípadeDYUR]VDKXYDNRPsú výslovne uvedenéY
18.Vyššia moc
14
REFKRGQHMSRQXNHDOHERYSRWYUGení
objednávky. Špecifické požiadavky Zákazníkasú záväzné
Danfoss si vyhradzuje právo na zrušenie objednávok alebo pozastavenie dodávok Produktov, a
len v rozsahu
10 v akom boli písomnHpotvrdené zo strany Danfoss.
nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za nedodanie, neúplné alebo neskoré dodanie, DN MH WRWR
spôsobené okolnosťami mimo vplyvu Danfoss, okrem iného okolnosťami ako : výtržnosti, občianske
14 a dôverné informácie 9.Vlastnícke
QHSRNRMHYRMQ\, teroristické útoky,živelné pohromy,vzbury, vojenský záber, okupácia, embargo, ako aj
Akékoľvek
14informácie, ktoré nie sú verejne známe, okrem iného informácie o cenách, nákresy,
vady a omeškania subdodávateľov, štrajky, výluN\ VSRPDOHQLD D QHGRVWDWN\ Y GRSUDYH QHGRVWDWN\
popisy a iné technické dokumenty, ktoré Danfoss poskytol alebo poskytQH=ákazníkovi (“Dôverné
14 zostávajú vlastníctvom 'DQIRVV D =ákazníci a jeho zástupcovia ich musia
materiálov, zdravotné probléPy počas testovania Produktov, a nedostatočné dodávky energie. Vo
informácie”)
všetkých menovaných prípadoch sa zmluvné práva Zákazníka pozastavujú alebo rušia. V prípade
považovať
7 za dôverné, a bez písomného súhlasu Danfoss nesmú kopírovať DOHER poskytnúť
zrušenia alebo oneskorenia dodávok z uvedených dôvodov, Zákazníkovi nevzniká nárok na
tretím stranám, ako ani použiť pre iné účely, aké boli dohodnuté pri poskytnutí Dôverných
39Dôverné informácie musia byť navrátené na vyžiadanie Danfoss.
odškodnenie, ani žiadne iné právne nároky.
informácií.
7
19.Global
Compact
10.Zmeny
34
'DQIRVV pristúpil k svetovému dohovoru Organizácie Spojených národov s nátvom Global Compact.
'DQIRVV VL Y\KUDG]uje právo na zmenu Produktov, ktorá nemá zásadný vplyv na dohodnutú
Účasťou na iniciatíve Global Compacct sa Danfoss zaviazal podporovať desať všeobecne
34
špecifikáciXSURGXNWRYnajmä
ich formu,SRužiteľnosťDOHERIXQNFLXbez povinnosti oboznamovať
akceptovaných zásad tohto dohovoru týkajúcich sa nasledujúcich oblastí : ľudské práva, pracovné
=ákazníkaRWHMWRskutočnosti
34
podmienky, ochrana životného prostredia a boj proti korupcii. Tieto zásady sú uvedené v “Kódexe
správania pre dodávateľov Danfoss”, ktorý sa nachádza na www.danfoss.com. Danfoss vyzýva
34opravy
11.Bezplatné
=ákazníkov na dodržiavania týchto zásad. Viac informácií o iniciatíve Global Compact možno nájsť na
'DQIRVVsúhlasí
s opravou alebo výmenoupodľauváženia DDQIRVVtakých výrobkov, ktoréEROL
34
KWWSZZZXQJOREDOFRPSDFWRUJ
po prešetrení Danfoss označené DNR chybné v okamihu dodania kvôli výrobnej chybe FK\EH
dizajnu 39
a / alebo chybnému materiálu]DSUHdpokladu, že Zákazník si uplatní nárok u'DQIRVVGR
20.Čiastočná
neplatnosť
PHViacov
odo
dňa
dodania
avšak
po
uplynutí
18
mesiacov
od
dátumu
uvedeného
na
39
Ak
sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP stanú neplatnými alebo neúčinnými, netýka sa to
SURGXNWHZákazník nemá nárok na jeho opravu alebo výmenu
ostatných ustanovení týchto VOP, ktoré ostávajú vSODWQRVWL Dúčinnosti. Zmluvné strany sa vWRPWR
$N VD 34
v rámci vyššie uvedeného obdobia vyskytne chyba na výroENX, musí byť výrobok
prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné/neúčinné novými ustanoveniami
odovzdaný
33 Danfoss spolu s písomným oznámením popisujúciPdôvod vrátenia výrobku'RSUDYX
platnými/účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu neplatného/neúčinného
D SRLstenie hradí =ákazník. Vrátené produkty musia byť bez cudzích zariadení. KRPSUHVRU\
34
ustanovenia. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov
musia obsahovať
ich elektrickéY\EDYHQLH$Nšetrenie'Dnfoss ukážeže produkt nie je chybný,
6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
výrobok33
bude vrátený Zákazníkovi. Dopravu a poistenie hradí Zákazník. Ak Danfoss zistí, že
výrobok je chybný, Danfoss zašle Zákazníkovi opravenýDOebo náhradný výrobok. Danfoss môže
33
21.Rozhodné právo a spory
zvoliť spôsob odoslania a uhradí GRpravu a poistenie. Výrobky alebo ich časti, ktoré boli
Akékoľvek spory medzi stranami, ktoré vzniknú zREFKRGQHM]POXY\DOHERYsúvislosti sňou, ktoré sa
33
nahradenézostávajú
vlastníctvom 'DQIRVV=áruka sa poskytuje vsúlade s príslušnou zákonnou
riadia týmito VOP apodliehajú zákonom Slovenskej republiky ako aj Viedenského dohovoru
úpravoupodľa zákonov6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
33
Rmedzinárodnej kúpeWRYDUX&6,*Vvýnimkou ustanovení, ktoré odporujú zákonnej úprave.
Akékoľvek spory medzi stranami, ktoré vzniknú zREFKRGQHM]POXY\DOHERYsúvislosti sňou, ktoré sa
34
12.Zodpovednosť
za škodu
riadia týmito VOP aktoré strany nevedia samé medzi sebou vyriešiť predložia na rozhodnutie podľa
'DQIRVV33
nenesie zodpovednosť za žiadnH škody na hnuteľnom či nehnuteľnom PDMHWNX
3UDYLGLHO URzhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory vParíži (ďalej len „Pravidlá“)
Vpôsobené Produktompotom, čo bol3URGXNWdodanýDnachádzaVDYdržbe =ákazníka. 'DQIRVV
MednéPu
alebo viacerým menovaným rozhodcom Ysúlade sPravidlami. Ktorákoľvek zo strán je
19 zodpovednosťza žiadne škody na výrobkochvyrobených=ákazníkom alebo na
taktiežQHnesie
oprávnená požadovať vydanie predbežnHM alebo dočasného súdnej úpravy alebo iného dočasného
výrobe ktorých
19 sa Zákazník čiastočne podieľal
RSDWUHQLD
$N 'DQIRVV Y]QLNQH povinnosť náhrady škody voči tretím stranám podľa predchádzajúceho
Strany môžu predložiť výkon akéhokoľvek rozhodcovského rozsudku ktorémukoľvek príslušnému súdu.
4; 36,
37 sa zaväzuje poskytnúť Danfoss všetku dostupnú obhajobu, ako aj odškodniť
RGVHNX
Zákazník
Sídlo rozhodcovského konania je Kodaň, Dánsko. Rozhodcovské konanie bude vedené vDQJOLFNRP
prípadné4straty
jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Rozhodcovské konanie a rozhodcovské rozhodnutie
Zákazník sa zaväzuje odškodniť Danfoss avzdáva sa tiež akýchkoľvek nárokov voči Danfoss v prípade
35
je dôverné a dotknutéRVRE\na oboch stranách sú zaviazané mlčanlivosťou.
škôd vzniknutých
vsúvislosti spoužitím alebo prevádzkou Produktu, spôsobených nesprávnou
opravou,23
údržbou alebo prevádzkou Produktu ZákazníkomDOHERYprípade ak Zákazníknezabezpečí 28
28
28
11
8
9
Abecedný zoznam výrobkov
Označenie
Poznámky:
AB-QM
ABNM
ABNM-LIN
ABNM-LOG
AME 110/120 NL
AME 15 QM
AME 55 QM
AME 85 QM
AMI 140
AMV 110/120 NL
AMZ 112
AMZ 113
ASV-BD
ASV-I
ASV-M
ASV-P
ASV-PV
AT
AVDO
BB
BFP
CF-EA
CF-EC
CF-MC
CF-RC
CF-RD
CF-RF
CF-RP
CF-RS
CF-RU
Danfoss Link batéria
Danfoss Link CC w/PSU
Danfoss Link CC w/NSU
Danfoss Link CM
Danfoss Link HC
Danfoss Link IS
Danfoss Link NSU
Danfoss Link PSU
Danfoss Link RS
Danfoss Link spín. relé HR
Danfoss Link spín. relé PR
DTO 1
EFIT
EFSM
EFTM
FED
FEK
FEV
FH-W
FH-WC
FHF
FHF-F
FHM
FHM-C
FHV- R
FJV
FJVR
FPHB
FT, ELKO
FT, JUSSI
FTC
HC 6110
HC 6113A
HCM 6113
HCW 6110
KT
KTM/DTM/DTO
LD
LDS
living connect
living eco
MBS
MSV-B
MSV-BD
Strana
22
4
23
23
23
23
23
23
23
23
35
35
26
26
26
25
25
39
17
43
39
37
37
37
37
37
37
37
37
1; 37
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39
38
38
38
17
17
17; 23
36
36
36
36
37
37
10, 18
19
10, 18, 19
47
1
1
18
33
33
33
33
39
39
39
39
1
1
46
29
29
Označenie
PV sada
RA15/6
RA 2920
RA 2922
RA 2940
RA 2945
RA 2975
RA 2980
RA 2982
RA 5002
RA 5003
RA 5062
RA 5065
RA 5068
RA 5190
RA 5194
RA-C
RA rohový adaptér
RAE 5054
RAE 5056
RAE 5154
RAE-H 5035
RAE-K 5034
RAE-K 5036
RAE-K 5134
RA-G
RA-K
RA-KE
RA-N
RA-NCX chróm
RA-U
RA-URX
RAV
RAX
RAX-K
RET
RET - B
RET B - RF
RLV
RLV-CX
RLV-K
RLV-KS
RLV-S
RLV-X
RS
RTX
RX 1
RX 2
RX 3
RX-2C
RX-3B
séria BHO 70
séria EBI4
SH-E01
TP 5001
TP 5001 - RF
TP 5001 A
TP 5001 M
TP 5001 MA
TP 7000
TP 7000 RF
TP 9000
TVM-H
TVM-W
TWA-A
TWA-K
TWA-V
TWA-Z
USV-I
USV-M
USV sada
VHS
VHX-D
VHX-Mono
Strana
28
11
3
3
2,18
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
45
Strana
Poznámky:
46
28
11
3
3
2,18
3
2
2,18
2
4
4
4
4
4
4
4
17, 18
4
2
2
2
2
2
2
2
6
6
6
5, 11
10
11
7
35
1, 7
1, 7
33
33
34
14
10
14
14
14
7
39
7
34
34
34
34
34
39
39
34
33
34
33
33
33
33
34
33
19
19
4; 36, 37
4
35
23
28
28
28
11
8
9
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
1. cena
za design
Produkty z rady X-tra Collection tm boli
ocenené prestížnou a medzinárodne
uzávanou cenou za priemyslový design
„IF PRODUCT design award 2005“
Danfoss s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 37 6406 280
Fax.: +421 37 6406 290
E-mail: [email protected]
www.sk.danfoss.com
Danfoss nezodpovedná za možné chyby v katalógoch, broźúrach a iných tlačených materiáloch. Danfoss si vyhradzuje právo prevádzať zmeny na svojich výrobkoch bez predchádzajúceho
upozornenia.To platí aj pre výrobky, ktoré boli už objednané, za predpokladu, že úpravy je možné spraviť bez nutnosti dodatočných zmien už dohodnutých technických podmienok. Všetky
obchodné značky v tomto prospekte sú majetkom príslušných firiem. Danfoss a logotyp Danfoss sú chránenými obchodnými značkami Danfoss A/S. Všetky práva vyhradené.
Download

Cenník Danfoss