Laboratórna práca
Kryštalizácia
Úloha
Kryštalizáciou získajte z roztoku cukru tuhú látku.
Chemikálie
Voda, roztok cukru.
Pomôcky
Kadička, varné kamienky, odparovacia miska, kryštalizačná miska, trojnožka, sieťka
s keramickou vložkou, kahan.
Laboratórna kryštalizačná aparatúra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Postup
vodná para
odparovacia miska s roztokom
vodný kúpeľ
sieťka s keramickou vložkou
trojnožka
kahan
a/ Roztok cukru, ktorý ste dostali, rozdeľte na dve časti.
b/ Prvú časť nalejte do kryštalizačnej misky a nechajte vodu odpariť voľne na
vzduchu.
c/ Druhú časť nalejte do odparovacej misky a odparte všetku vodu na vodnom kúpeli.
Vodný kúpeľ pripravte takto: Do kadičky nalejte vodu z vodovodu, asi 2/3 objemu. Vhoďte do nej 3-4
varné kamienky (malé kúsky porcelánu alebo sklené gulôčky). Varné kamienky slúžia na zabránenie
vzniku utajeného varu vody, ktorý by mohol spôsobiť prasknutie kadičky. Aparatúru zostavte podľa
obrázka.
Záver
1. Doplňte správne slová vynechané v texte (cvičenie HotPotatoes).
Download

Laboratórna práca Kryštalizácia Úloha Kryštalizáciou získajte z